Lady Fit

Man_vrouw

Lady Fit

Lady Fit is het jongste initiatief in een trend die de laatste jaren populair is geworden in ons land, de trend om de maatschappij wederom sekse-gescheiden in te richten.

De leden stromen toe nu er een sportschool voor allochtone vrouwen is,” aldus Djamila van sportschool Lady Fit. “Allochtone vrouwen, vooral moslims, sporten anders niet, de drempel is te hoog, want zij houden er niet van om samen met mannen te sporten vanwege hun geloofsovertuiging. Dan moet de hoofddoek af en dat kan niet. De vrouwen spreken daar gewoon Nederlands, dus ze kunnen lekker aan hun gezondheid werken en het is goed voor de integratie.” Djamila weet dat vrouwen ook op sommige Nederlandse sportscholen apart kunnen fitnissen, maar Lady Fit is meer. “Het is een hele andere cultuur, het is ook een ontmoetingsplaats voor allochtone vrouwen. We zijn open voor iedereen: Turkse, Somalische, Marokkaanse vrouwen.... Dat er weinig autochtone vrouwen hier zijn, komt doordat dit een zwarte wijk is.” De autochtone radioverslaggeefster is geestdriftig over Lady Fit, ze vindt het er heel ontspannen, ze moet blij zijn geweest dat zij erop uit is gestuurd om voor Radio 1 verslag te doen en niet één van haar collega's.

We hadden al gescheiden zwem-uren voor dames en heren (op verzoek van allochtone dames die er niet van houden om samen met mannen te zwemmen. Anders zwemmen de dames niet). Op islamitische scholen weten en leren de kinderen daar alles van. (De primeur van aparte stranden voor vrouwen is naar Italië gegaan, als ik me niet vergis, maar er komen vast binnenkort andere primeurs.)

Er komt in Rotterdam een moslimziekenhuis waar vrouwen door vrouwelijke artsen worden behandeld en mannen door mannelijke artsen. Er komen parken, markten en pleinen (Enschede) die speciaal ingericht worden voor Turkse vrouwen, omdat ze anders niet alleen naar buiten durven, zich niet veilig voelen en dus binnen blijven. Het zal met hun geloofsovertuiging te maken hebben.

De Technische Universiteit Eindhoven heeft het onlangs getolereerd dat vrouwen en mannen gescheiden van elkaar een lezing bijwoonden. Dit op verzoek van de spreker - zoon van de imam die minister Rita Verdonk twee jaar geleden weigerde de hand te schudden - die de aanwezigen alles over de ramadan, de heilige vastenmaand van de moslims, kwam vertellen en om zo moslims en niet-moslims tot elkaar te brengen. (De man weigerde de lezing te houden als de aanwezige vrouwen niet achter in de zaal plaatsnamen. Dat diende om ''de poorten van de ontucht niet te openen''. De universiteit had dus geen keus en het is 's mans geloofsovertuiging, vandaar.)
We hebben moskeeën waar vrouwen hun eigen ingangsdeur hebben, gekopieerd van de islamitische landen, in overeenstemming dus met hun cultuur, hun geloofsovertuiging.
Er komt een (niet eenmalig maar jaar in jaar uit) gesubsidieerde moslim-stichting in Amsterdam om deze cultuur die nauw verweven is met de religie de islam aan ons allen uit te leggen. Niet op te leggen. Wat Bouyeri deed is daarom fout, het kan ook anders want “spreken over de islam, dat is hier nog nooit gebeurd”, aldus onze Amsterdamse, bijna heilig verklaarde burgemeester Job Cohen. Dag samenleving!

Ik vergeet vast een heleboel andere originele maar daarom niet minder vanzelfsprekende initiatieven waaruit blijkt dat ons land zoetjes aan de scheiding der seksen gaat eerbiedigen en waaruit tevens blijkt dat we niet racistisch zijn en andere culturen wel degelijk als gelijkwaardig beschouwen en niet denigrerend op hen neerkijken. Maar we hebben nu dus ook Lady Fit, de sportschool waar moslimvrouwen veilig en vrij in hun dagelijkse klofje kunnen sporten, gehoofddoekt of niet, zonder lastig te worden gevallen door mannen die seksuele wezens zijn die hun lusten niet in de hand hebben. Dat laatste is immers voor moslimdames een voldongen feit, voortkomend uit hun geloofsovertuiging, althans ik hoor het kwik, kwek en kwak, 'de meiden van halal' bijvoorbeeld, niet tegenspreken. (Ik zal toch eens een vriendin vragen hoe vaak zij de afgelopen tien jaar in haar gemengde sportschool aangerand is.)

Ik las in de zomervakantie een detective van Philip Pullman, The tiger in the well, een verhaal dat zich in 1881 afspeelt in de grote stad Londen. De hoofdpersoon is Sally Lockhart, een slimme, jonge, onafhankelijke vrouw die aan de weg timmert met haar eigen bedrijf. Uitzonderlijk voor een tijd waarin het voor een vrouw niet gebruikelijk was om in haar eentje thee te gaan drinken in een tea room, een tijd waarin het niet vanzelfsprekend was dat vrouwen met een vreemde man, bijvoorbeeld een klant, in één ruimte verbleven. Dat kon tegen je gebruikt worden. Pullman beschrijft fijntjes dat het not done was om als vrouw 's avonds onbegeleid over straat te gaan. Er kon dan van alles gebeuren...

Om onze geweldige multiculturele samenleving in stand te houden, zetten we de klok gewoon een eeuw of wat terug. Daar moeten we niet te moeilijk over doen, het is tenslotte niet nadelig voor alle mensen. Mannen gaan er (schijnbaar) op vooruit, de buitenwereld behoort weer aan hen, en voor vrouwen geldt het devies: als je hoofddoek maar goed zit! Toch zit er wel een positief aspect aan want als je het mij vraagt, breken er straks in onze sekse-gescheiden maatschappij gouden tijden aan voor de homosexuele mens onder ons. Of zie ik dat iets te rooskleurig in?

Annelies van der Veer
13.12.2006

Reacties