De ene religie is de andere niet

Dus dan kijkt de wereld in 2001 stomverbaasd toe hoe zich wat vliegtuigen, bestuurd door zwaar religieuze maar heus wel hoog opgeleide mannen, in prominente gebouwen op Amerikaanse bodem boren en zo'n drieduizend mensen de dood invoeren, inclusief de kapers. Die hebben gedaan wat hun god bevolen had.

Enkele gelovigen, nee veel zijn het er niet maar toch, enkele gelovigen van de miljoenen meekijkers vallen van hun geloof, van datzelfde geloof dus als van die kansrijke kapers. Patsboem! Geheel ontnuchterd willen zij niet langer bij zoveel haat horen. Ze hebben het lef daar openlijk voor uit te komen, tevens waarschuwen ze voor het geloof. Hun leven zijn ze vanaf dan niet meer zeker.

Andere gelovigen, niet de meerderheid maar toch een substantieel deel, staan te juichen bij de beelden van de ineenstortende 417 meter hoge Twin Towers en de onschuldige mensjes die hun dood tegemoet springen. Van datzelfde geloof dus als van die vliegtuigkapers met de juiste opleiding. Zij zouden zoiets

Overheidsmonopolie (Het mag één keer, dus wat let je?)


Oké, je wist het al maar nu heb je het zwart op wit: de islam met alles d'r op en d'r aan wordt Nederland door de strot geduwd. De overheid neemt daarbij het voortouw en schuwt intimidatie niet. Lees je mee? 

Ingezonden brief:

Wat is er gebeurd? 
Op vrijdagochtend ga ik, man van middelbare leeftijd, naar het gemeentehuis om m'n rijbewijs te verlengen. Vroeger kon je daar op wachten, nu duurt zoiets een week. Achter het loket waar ik me dien te vervoegen, zit, totaal onverwacht, een vrouw met een islamitische hoofddoek op haar hoofd.

Islamitische hoofddoek
De islamitische hoofddoek staat voor veel dingen. Bevrijding voor de een, een gevangenis voor een ander en een aanslag op het gezonde verstand voor een derde. Maar niemand kan ontkennen dat de hoofddoek omstreden is. Desondanks regel ik mijn zaken kalm en geef de islamitische baliemedewerkster inzage in alle noodzakelijke persoonlijke gegevens (en dat zijn er nogal wat). Omdat ik me tamelijk genaaid voel door de gemeente en om mijn ergernis te uiten, geef ik na de zakelijke afhandeling zonder veel ophef te maken aan dat ik het vervelend vond door haar te zijn geholpen. Ik maak daarbij een cirkelbeweging boven mijn hoofd. Ik noem de islamitische hoofddoek niet. Ik vertrek.

Waarschuwingsbrief
Mijn nieuwe rijbewijs heb ik nog niet maar de volgende werkdag (reeds!) ligt er een brief van de teamleider publieksbalie van de gemeente op m'n deurmat. Een officiële brief van mijn gemeente! Het betreft een waarschuwingsbrief (zie afbeelding onderaan), mijn gegevens zijn opgenomen in hun

Kalifaatje kom maar binnen met je knecht!

Daar komen, eh, zíjn de barbaren

Voordat de Arabieren Israel voorgoed de zee in drijven, wil ik één keer in Israel zijn geweest. Het enige land in de wijde woestijnomtrek waar ik als vrouw vakantie kan vieren zonder mezelf te hoeven verloochenen. Ik wil er zeg maar de laatste eer aan de beschaving bewijzen. Dat klinkt vreselijk dramatisch maar je kunt op je vingers natellen dat de Arabische dreiging Israel weg te vagen niet tot dat land beperkt blijft.

Hopelijk houdt het kleine land aan de Middellandse zee nog even dapper stand. Ik wil namelijk eerst