De mortuis nil nisi bonum

Over de doden niets dan goeds. Deze respectabele spreuk stond vorige week naar aanleiding van de dood van Anil Ramdas op deze site. Ik heb Ramdas niet persoonlijk gekend. Wel heb ik met instemming de in memoriams van Sheila Sitalsing, Pieter Hilhorst en Stephan Sanders gelezen. Met de laatste presenteerde hij in de jaren negentig het tv-programma Het Blauwe Licht (Hilhorst zat in de

Lezing Tom Holland

Zoals eerder aangekondigd (hier) spreekt Tom Holland woensdag 29 februari in De Balie over zijn nieuwe boek Het Vierde Beest: "In De Balie zal hij spreken over dit boek, dat wereldwijd voor het eerst in Nederland verschijnt, en uitleggen waarom hij stelt dat de islam niet een door God geopenbaarde godsdienst is, maar een geloof dat schatplichtig is aan jodendom, christendom en het zoroastrisme. Holland druist in tegen de traditionele visie op de islam - waarin Mohammed een analfabeet was aan wie tussen 610 en 632 door tussenkomst van de aartsengel Gabriël de Koran werd geopenbaard - door te stellen dat niet één regel in de Koran op Mohammed terug te voeren is.

Na afloop van zijn lezing zal een panel zich buigen over deze controversiële stelling. " Meer info hier.

Een van de panelleden is Thomas Milo, co-auteur van het boek De omstreden bronnen van de islam,

7 sterke uitspraken van Ahmed Marcouch

1. Marcouch ondersteunt voor 100% de Amsterdamse burgemeester Job Cohen die het geen probleem vindt dat sommige 'straatcoaches' in Amsterdam-West vanwege hun geloof vrouwen geen hand geven.
2. Marcouch pleit ervoor dat moslimvrouwen bij de politie hoofddoeken mogen dragen.
3. Marcouch: "We hebben in Nederland een paar

Een koran verbranden

Wie een exemplaar van de koran verbrandt, die moet vermoord worden. Een levend mens van het leven beroven vanwege een levenloos brandend pakje papier? Is het plegen van zo’n moord niet eigenlijk misdadig? Krankzinnig? Ziek?

Elk voorwerp moet een kleur hebben. We kunnen ons geen voorwerp voorstellen dat geen kleur of vorm heeft. Op dezelfde manier wordt onaangenaam gedrag, zoals moorden, automatisch ingedeeld in één van twee categorieën: misdadig of krankzinnig. Afghanen die Amerikanen vermoorden omdat ze de koran verbrand zouden hebben, beschouwen wij hier als ziek of misdadig. Maar er is wel degelijk een derde mogelijkheid, naast misdaad en ziekte.

Die derde mogelijkheid is:

Coup Europa

Brussel, 5 november 2012, 10:00 uur. Het is zo ver. In het noorden van Brussel schuift op een industrieterrein de deur van een loods open om een vreemd voertuig door te laten dat onder veel geratel de weg opdraait en richting centrum rijdt. Het lijkt een soort carnavalswagen, die met grote grijze doeken omhangen langzaam door de straten naar het Palace Résidence rijdt. Op de zijkanten in vier talen: "Volg mij". Op vier andere locaties rondom het centrum gebeurt het zelfde. In de straten rondom het paleis blijken barricade's opgericht die door dienstdoende MP's snel opzij geschoven worden om de voertuigen door te laten.

Bij de kapel van Europa aangekomen blijkt daar de nodige activiteit ontplooid. Zo is er een mobiel podium uitgeklapt en zijn op diverse plaatsen camera's zichtbaar die op een nieuwswaardig evenement duiden. Even voordat de geheimzinnige voertuigen zich rond het plein posteren komen er vijf limousines aan. Precies om 10:45 stappen daar vier mannen uit. Drie mannen in grijze mao-tuniek bestijgen het podium waar inmiddels op een groot scherm het beeld van een vergaderzaal zichtbaar wordt. Daar bevinden zich de regeringsleiders van de EU. Op het moment dat het beeld op het scherm zichtbaar wordt, wordt een zijdeur van de zaal geopend en komt de vierde persoon de zaal binnen. De wachten en beveiligers salueren kort. De regeringsleiders kijken verrast op. Op het moment dat de voorzitter zich opmaakt om te vragen "wat dit te betekenen heeft" gebaart de zojuist binnengekomen persoon hem kort te gaan zitten. Verbluft doet hij dat.

De man loopt naar het spreekgestoelte dat daar snel is neergezet en neemt het woord.

"Geachte regeringsleiders van de EU.

Dit is een coup.

Een internationaal comité heeft gezamenlijk besloten dat het tijd wordt voor een Europese Regering en een

Zondagmorgen, hier is weer Naema Tahir


Naema Tahir, O Naema Tahir!
Elke blanke man verzinkt in jouw bruine ogen,
die kunnen wij nu eenmaal niet ontlopen.
Maar wat je zegt, interesseert ons geen sier.

Je vestje zit netjes, je praat met een beschaafde stem

Wie heeft die slangenbezweerder wat gevraagd?

22 augustus 1962
(Gerard Reve bezoekt een International Writers Conference in Edinburgh)
(................)
De zitting, over commitment, is een teleurstelling. Niemand definieert commitment, of onderscheidt deze in religieuze, sociale, en politieke commitment. Iedereen loeit maar wat door over de Liefde, de Noden der Mensheid, en dergelijke, alle heel reële onderwerpen, mits men ze in een begrijpelijk betoog weet te gieten. Dat van Klushwant Singh uit India is misschien niet onbegrijpelijk, maar wel stom vervelend. Daarbij komt, dat ik mijn gekleurde broeders al het heil dat maar denkbaar is toewens, en me altijd tegen elk onrecht, hen aangedaan, zal blijven verzetten, maar dat het mij tevens de grootste moeite kost, zo niet onmogelijk is, mij voor te stellen dat zij er gevoelens en gedachten op na zouden kunnen houden die enige overweging waard zijn.

Ik geloof in de gelijkheid en gelijkberechtigheid van alle mensen, maar als ik, zoals nu, deze tulbanddrager met zijn warrelende pluisbaard zie staan oreren, kan ik hem niet ernstig nemen. 'Man,' denk ik, 'laat je haar knippen, trek mensenkleren aan, en scheer je eens behoorlijk.' Intussen, hoe de man er op komt blijft

Godsdienstoorlog: een eerste inleiding

Van mijn collega Professor Haddad IJzermans ontving ik een afstudeerscriptie van de hand van een zijner meest begaafde studenten over godsdienstoorlog. Ik kopieer hieronder grote delen van het voorwoord; ik heb aan mijn Tilburgse collega’s voorgesteld dit werkstuk een tien plus te geven, en ben nog met hen in overleg. Desalniettemin verdient dit geniale werkstuk het om zo spoedig mogelijk gepubliceerd te worden, desnoods voorlopig alleen maar op een blog. Het licht hoort niet onder de korenmaat!!

Broeders en Zusters: Wij danken God dat Hij ons op het rechte pad geleid heeft, wij loven Hem omdat Hij ons niet heeft geleid op het pad van hen die dwalen en die onder Zijn toorn staan. God leidt wie Hij wil. (…)

Oorlog is de voortzetting van de diplomatie maar dan met andere middelen. Godsdienstoorlog is de

Kwestie van fatsoen


Cartoon: Gnoe


Ach, ach, ach, het is hem niet gelukt, het is de atheïst Job Cohen, de kwalificatie is van hemzelf, niet gelukt de samenleving fatsoenlijker te maken en nu treedt hij terug als fractieleider PvdA.

Ja, daar kun je grapjes over maken maar is dat wel terecht? Fatsoen moet je doen en niemand kan

Wie regisseert de prominenten?

De prominenten van Nederland waarschuwen ons één voor één voor Wilders. Zo was het op maandag 20 februari de beurt van de befaamde en bekwame hoogbejaarde oud-politicus Willem Aantjes, vroeger Anti-Revolutionair, nu CDA.

Je moet wel minsten 68 jaren oud zijn om al die namen van al die prominenten meteen te kunnen plaatsen. Benieuwd of Geert Wilders het zelf direct weet of dat hij ze ook in de Wikipedia moet opzoeken. Daarom over Aantjes dit:

Boerka's in een seculiere rechtsstaat?

Met haar eerste column in De Volkskrant op 13 februari 2012 heeft Harriet Duurvoort in de beste tradities van linkse goeiigheid een lans willen breken voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Ze is trots op de democratische rechtsstaat en daarin moeten we zulke dingen als boerka's gewoon accepteren, al vinden we ze misschien een beetje eng en onhandig in de communicatie.

Zij voerde in haar column twee boerkadraagsters op, de eerste een jong meisje op een roc in Nederland en de andere een dame in een warenhuis in Engeland. Maar liefst twee voorbeelden moesten de lezer overtuigen van haar

MOE-LANDEN ZIJN HET ZAT

Nederlandse bedrijven in Polen hebben een brief geschreven aan minister Maxime Verhagen, waarin ze zich verontrust tonen. Het PVV-meldpunt is volgens hen slecht voor het imago van Nederlandse ondernemingen in Polen.

Die 'imago-beschadiging' is al enige tijd aan de gang ten gevolge van uitspraken van Nederlandse politici. In november 2010 waarschuwde de Haagse PVDA-wethouder Marnix Norder voor een 'tsunami van Polen'. Hij zei er wel bij, dat dit een wat 'populistische uitspraak' was en dat hij niets tegen individuele Polen had. Vanaf dat moment zijn er negatieve verhalen verschenen in de Poolse kranten (o.a. De Gazeta Wyborcza) over 'schrijnende toestanden', 'uitbuiting', 'slechte huisvesting', 'illegale uitzendbureaus' en 'discriminatie' van Polen in Nederland.

Deze negatieve verhalen over het 'xenofobe' Nederland werden verder gevoed door uitspraken van

Anil Ramdas contra Geert Wilders

Anil Ramdas 16.2.1958-16.2.2012
Door: René Marres
In mijn boek Vermoord en verbannen analyseer ik een NRC-column van Anil Ramdas, die gericht was tegen rechtsgeleerde en NRC-columnist Afshin Ellian. In een ingezonden brief karakteriseer­de een lezer het stuk van Ramdas terecht als 'karaktermoord'. Het was onvoorstelbaar grof en schelderig en bevatte geen enkel argument tegen de standpunten van Ellian.

Ook beschuldigde hij Ayaan Hirsi Ali van 'ordinaire moslim­haat' omdat zij zei dat Theo van Gogh de graadmeter was geweest voor de tolerantie van moslims in Nederland. Als die niet zo heftig op hem

Australisch-Duitse Econoom draagt oplossing aan voor Grieks drama

De beelden van een brandende Nazi-vlag tijdens recente protesten in de Griekse hoofdstad Athene zullen ongetwijfeld ook de Nederlandse pers hebben gehaald. Ik zag de foto plus bijbehorend artikel in The Australian van dit weekend.

Het mag duidelijk zijn dat de Europese droom van verbroedering door de economische unie met haar eigen

Bezoek van Britse sjeik Haitham al-Haddad loopt uit op mediacircus

Update 2, lees hierbij ook: Amanda Kluveld  'Sjeik al-Haddad is onze eigen polonaisesjeik' ("met de onvermijdelijke Tofik Dibi...").

Update: Debat met Al-Haddad in @DeBalie = uitverkocht. Bekijk gratis de webcast om 21:15u LIVE via video.engagetv.com/debalie-lb/pla…#debalie

Draaiende cameraploegen stonden vanochtend op Schiphol klaar om de aankomst vast te leggen van sjeik Haitham al-Haddad. Alsof er een staatshoofd arriveerde van een belangrijke mogendheid. Van de luchthaven werd de shariageleerde naar de NTR-studio gebracht om in het discussieprogramma De Halve Maan te debatteren met de vrijzinnige Rotterdammer Fouad el Haji (zie aanvulling). Een debat in De Balie, met de ‘ridders van het vrije woord’ Kustaw Bessems (journalist van De Pers) en Tofik Dibi (GroenLinks), was binnen de kortste keren uitverkocht. Kortom, een verijdeld symposium in een collegezaal van de Vrije Universiteit, georganiseerd door de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA), is binnen enkele dagen uitgegroeid tot een onverwachte mediahype.

Anil Ramdas overleden

In verband met het overlijden van Anil Ramdas (16.2.1958-16.2.2012) is de poll 'Wie verdient De Hoofddoekprijs 2012?' (linksboven) aangepast en herstart. Excuses voor het ongemak.
De mortuis nil nisi bonum.
Lees hier: Brief aan mijn 19-jarige ik.

Ik heb andere zorgen dan de dagbladschrijvers

Nog steeds begreep ik niet hoe het zat, omdat ik vaak zie wat ik denk, en even dikwijls niet zie wat zich in werkelijkheid afspeelt. Ik zie veel, echt een rijkdom aan voorstellingen. Ik zie zonder veel moeite de majesteit Gods in alle dingen, terwijl een ander daar twijfels over heeft of er zich met kortzichtige kritiek van af maakt. Ik heb andere zorgen dan de dagbladschrijvers, want ik pak de dingen serieus aan: elke

Het zijn de Polen die het doen

U denkt misschien wat heb ik ermee te maken? Maar dan vergist u zich toch. Ze zijn namelijk overal: de Polen. Ik kan er inmiddels over meepraten.

Nog geen half jaar geleden verneem ik het volgende van

Verantwoord burgerschap is blijkbaar maatschappelijke zelfmoord!

TESTAMENT VAN EEN KUFFAR.
Aan de jeugd met een islamitische identiteit.
http://www.youtube.com/watch?v=pWZd088e2Lg

Beste Jongens & Meisjes,


Misschien krijgen jullie dit niet te lezen. Het zou mij niet verwonderen, de media kennende. Toch houd ik eraan jullie enkele dingen duidelijk te maken alvorens mijn engagement om erger te voorkomen alvast voor onbepaalde tijd te staken.

Ik zal proberen duidelijk te zijn, jullie als rationele jongeren te benaderen zoals ik dat als straathoekwerker heb gedaan. Vanuit die positie verwerp ik dus resoluut ‘de slachtofferpositie’ waarin jullie zonder enige inspraak worden geplaatst door mensen die de illusie koesteren dat ze voor jullie allemààl het woord voeren. Zoals ik dat destijds beeldend trachtte te schetsen, maken de huidige woordvoerders van de moslimgemeenschap de nazaten van trotse Toearegs, die kunnen overleven in een onmetelijke woestijn, tot hulpeloze, slecht geïnformeerde en dus onaangepaste ’kanslozen' in een betonnen jungle. Dit gaat gepaard met een laag zelfbeeld dat wordt gemaskeerd door dogmatiek uit de vervlogen tijden. Jullie verdienen beter!

Het is nu zes jaar geleden dat ik werd ontslagen als straathoekwerker in Boom, zoals ook een andere collega in Antwerpen, omdat ik hardnekkig ‘moord en brand’ bleef roepen in verband met mijn ‘ontdekking’ van een aankomende organisatie die zich Jongeren Voor Islam noemde enerzijds en

The bill for the pill

We zijn weer in het land van de onbegrensde mogelijkheden: de VS.

Toen ik hier in 1973 voor het eerst kwam (ik logeerde bij een tante en oom in Wisconsin) keek ik mijn ogen uit. Als mijn tante haar medicijnen ging ophalen struinde ik door de artikelen die “over the counter”(zonder recept) verkrijgbaar waren. Antibioticazalf, cortisone crème, antihistamine – you name it.

Beboet de boerka, lang leve de (geile) hoofddoek!

Door Annelies van der Veer


Openbare veiligheid, hmm.. maar het blijft een hypocriete bedoening natuurlijk, de boerka beboeten en de malle-hoofddoek onbekritiseerd laten. Want laten we wel wezen, dat kun je gerust verwachten als die nieuwe 'boerkawet' een feit is. Honderdvijftig vrouwen die de weg definitief vrij maken voor die - hoeveel zullen het er zijn in Nederland? - voor die honderdduizenden! Terwijl het enige

Lees verder in  Metro, of op de Metro-site hierrr.

Aandacht

Hamza Kahsgari (*1989) is een Saoedische journalist, columnist en dichter. Hij is in Maleisië opgepakt, op weg naar Nieuw-Zeeland, en op 12 februari aan Saoedi-Arabië uitgeleverd. Zijn misdaad is het op twitter kennis geven van het koesteren van bedenkingen over de profeet van de islam. In het koninkrijk Saoedi-Arabië staat daar, conform de sharia, de doodstraf op. Het valt onder het ruim en losjes geformuleerde sharia-verbod op schennis van de reputatie van de profeet van de islam. (U weet wel, in Leiden leer je op college van de professor dat de sharia voor 95% gelijk is aan ons recht). Maleisië beroept zich wat deze uitlevering aangaat op het verzoek van Saoedi-Arabië aan Interpol om Kashgari aan te houden.

Dat belooft wat. Zou Interpol inderdaad meewerken aan de vervolging, en ten slotte de executie, van moslims die qua geloof niet meer zuiver op de graat zijn? Interpol ontkent dat het heeft meegewerkt. Maleisië of Interpol liegt dus.

Terwijl Europa volloopt met islamitische asielzoekers uit islamitische landen die geen enkel opiniemisdrijf

Hoe zou het geweest zijn toen er nog zat van ons soort was?

Ischa Meijer (14.2.1943-14.2.1995)
De Dikke Man liep door het Westelijk Kwartier van de stad. Een heldere middag in

Wanneer valt onze Muur?

Sinds de val van de Berlijnse Muur weten we het zeker: de overheid kan maar beter de productie en distributie van consumptiegoederen overlaten aan het vrije bedrijfsleven. Want wie anders is in staat het volk te voeden, kleden en huisvesten? De Hoge Raad of de Raad van State? Het Kabinet der Koningin? Moderne Europese overheden kijken wel uit om de verantwoordelijkheid voor de productie van consumptiegoederen over te nemen maar ze geven zichzelf uiteraard wel de zware taak het bedrijfsleven strikt te controleren via gecompliceerde stelsels van vergunningen, subsidies en belemmeringen, dit alles in het belang van de consument, de veiligheid, het milieu en de kwaliteit, dat spreekt voor zich.

De wet overtreden? Lees literatuur als taakstraf.


De tijd van ‘de grote drie’, die na WO II aan hun literaire carriѐre begonnen, is voorbij. Het heeft niet zoveel zin te vragen wie hun opvolgers zijn, zoals na de dood van Mulisch veelvuldig is gedaan, want de omstandigheden waaronder literatuur geschreven en uitgegeven wordt zijn geheel veranderd. Vanaf de jaren zestig heeft zich een culturele transformatie voltrokken, waarin de absolute kloof tussen elitaire en populaire cultuur/literatuur is gedicht, er in ieder geval allerlei dwarsverbindingen tussen high en low culture zijn gelegd, en er een nivellering en democratisering van de cultuur heeft plaats gevonden. Voelden de grote drie zich nog geroepen om diepzinnige en schokkende waarheden aan de werkelijkheid te ontfutselen, schrijvers van nu hebben die roeping inmiddels behoorlijk gerelativeerd. Ze treden op als literaire performers en omhelzen de akoїsering van de literatuur. Of ze bewegen zich in subculturele stromingen en vinden een platform op poetry-avonden, in literaire cafés, culturele centra en in columns van gerenommeerde kranten en tijdschriften. Dat een rechter onlangs een wetsovertreder verplichtte tot het lezen van Tonio van de schrijver A.F.Th. van der Heijden – bij wijze van taakstraf – is daarom des te opmerkelijker. Dat Geert Wilders, die rechters beoordeeld wil zien op hun uitspraken en hun ambtstermijn aanzienlijk wil bekorten (wie zwaar heeft gestraft mag blijven, wie taakstraffen uitdeelt, gaat maar fijn bij de sociale dienst werken) nog niet gereageerd heeft, is misschien nog verrassender. Maar hij is over zijn rechtersdwaling inmiddels op de vingers getikt door fractiegenote Lilian Helder (dit kan helemaal niet want we “leven in een democratische rechtsstaat”), en het gaat hier trouwens om een Belgische rechter.

Ayaan Hirsi Ali: De mondiale oorlog tegen christenen in de moslimwereld

 In alle uithoeken van de moslimwereld worden christenen vermoord vanwege hun geloof.

We horen zo vaak over moslims die het slachtoffer zijn van verguizing in het Westen en strijders van de Arabische lente in hun gevecht tegen de tirannie. Maar in feite is er een heel ander soort oorlog gaande - een strijd die nauwelijks aandacht krijgt maar duizenden levens kost. Christenen worden in de islamitische wereld vermoord vanwege hun geloof. Het is een aanzwellende genocide die wereldwijd grote verontrusting zou moeten oproepen.

Het beeld van moslims als slachtoffers of helden is hooguit deels accuraat. In de afgelopen jaren is de gewelddadige onderdrukking van christelijke minderheden de norm geworden in landen met een

Sollicitant

Ja, nou wordt-ie helemaal #fail zeg. Terwijl Holland zich opmaakt voor een boerkaboete omdat islamofiele Geertje Wilders dat in z'n hoofd heeft gehaald, dat hij dat wil, en niemand anders vangt Spaanse fotograaf Samuel Aranda vette prijs (10k) voor z'n boerkababe-foto + familielid. Check die Word Press Photo 2011! Kan dat? Ja, dat kan want boerkavrouw met witte handschoenen staat voor alle pracht-islamo-landen en die revolutionaire Arabische Lente die dan weer verwerd tot de verstikkendste Islamitische Zomer ever. Dat dan weer wel. Hier is Jemen: halfnaakte man, moet kunnen. Beboerkate vrouw, móét! Zo zien ze het in die

Debat over extreemrechts aan ULB verstoord door fanatici


HET MOET NIET GEKKER WORDEN.
De islam kent geen nationalisme of taalgrenzen.

Dinsdagavond 07/02 werd een debat over extreemrechts aan de ULB met de controversiële Franse journaliste Caroline Fourest verstoord door een bende islamadepten onder leiding van Souhail Chichah, zelf een medewerker van deze universiteit. Omdat België nu eenmaal een ‘gespleten’ land is kennen we deze mijnheer Chichah niet echt in Vlaanderen. Paysage médiatique divisée. 
Het klasieke scenario werd opgevoerd. Het debat onderbreken, beledigingen, en uiteindelijk het volharden in het scanderen van leuzen om het spreken te verhinderen. Burqa bla-bla...

Want inderdaad, de Franse journaliste had het in het verleden aangedurfd om kritisch te zijn over Tariq Ramadan en dus ook over de islam. Foei ! De stoute mevrouw besluit na het incident: ‘Ik geef lezingen over de hele wereld en heb nooit problemen, behalve hier. Het is duidelijk dat dergelijke mensen de macht

De islam niet een door God geopenbaarde godsdienst, maar

Tom Holland: Het ontstaan van de Islam

‘De gelovigen werd een dienst bewezen,’ vertelde de Koran zijn lezers, ‘toen God hun een boodschapper zond, iemand uit hun midden, die voor hen Zijn verzen reciteerde, hen zuiverde en hun het Boek en de Wijsheid bijbracht, terwijl ze voorheen ernstig dwalende waren geweest.’ Tom Holland onderzoekt in zijn nieuwe boek Het vierde beest de ontstaansgeschiedenis van de Islam. Een verhaal dat begint in de antieke wereld en eindigt in de middeleeuwen, een speurtocht naar de wortels van de religie en de strijd die ervoor gevoerd werd.

In De Balie zal hij spreken over dit boek, dat wereldwijd voor het eerst in Nederland verschijnt, en uitleggen waarom hij stelt dat de islam niet een door God geopenbaarde godsdienst is, maar

Islamofoben vrezen de sharia

Waarom maken islamofoben toch zo’n drukte over de sharia? Als vrome moslims dat nu een beetje ingevoerd willen hebben, wat zullen wij ons daar zorgen over maken? Goed, christelijke geintjes als verplichte zondagsrust, of geen passief kiesrecht voor vrouwen, daaraan gaat de wereld toch ook niet ten onder? Waarom gunnen we die moslims niet hun eigen geintjes? Wij met onze prachtige moderne samenleving hoeven voor zulke restanten van wat wel eens ‘woestijnvroomheid’ genoemd wordt, toch waarachtig niet bang te zijn? Godsdienst is wereldwijd aan het verdwijnen, wat zullen we ons angstig laten maken?

Allereerst een slecht bericht. Godsdienst is niet aan het verdwijnen. Hoewel verlichte moderne seculiere

Gerard Reve: "Het zit anders, kijk..."Gerard Reve: "In het vaderland aller arbeiders, de Sovjet-Unie, en de socialistische landen, daar krijgt iemand die alleen al van wie men weet dat hij homosexueel is, nog niet eens wat hij doet, tussen de 5 en 7 jaar concentratiekamp of psychiatrische kliniek. Maar er zit geen enkele homosexueel op bevel van de paus

“Shall I be her”? – Een nieuwe kijk op Marilyn Monroe?


Haar nieuwbakken echtgenoot, de Amerikaanse toneelschrijver Arthur Miller, verzucht dat ze hem verslindt. Hij gaat terug naar de VS. Laurence Olivier, haar tegenspeler en regisseur, voelt zich heen en weer geslingerd: hij ergert zich dood aan haar nukken en grillen, raakt verrukt van haar natuurtalent; haar onvoorspelbaarheid en instabiliteit irriteren hem mateloos, tegelijkertijd merkt hij dat ze met haar spelinstinct bij vlagen in staat is zijn speelervaring te overklassen; hij wordt gek van haar gevraag over de betekenis van de rol van de showgirl maar is bij tijd en wijle ook geraakt door de kwetsbaarheid waarmee ze die rol neerzet, en hij ziet dat haar acteren af en toe ongrijpbaar en mysterieus is. En de jonge Colin Clark, derde regie-assistent op de set maar eigenlijk manusje van alles en als zodanig ook gezelschapsjongen van de diva, houdt er een gebroken hart aan over. Net goed, vindt een kleedster op de set, zijn vriendin in spe.


Het verlangen naar een houtkachel

Doeschka Meijsing (1947-30 januari 2012)
Het verlangen naar een houtkachel sluimerde al langer in mijn gedachten, maar nadat ik op de televisie 's nachts het bombardement op Bagdad had gezien, groeide het uit tot een obsessie. Ik zat in mijn eentje voor de beeldbuis en zag het ondenkbare gebeuren. De oranje horizon in de verte, waar zo nu en dan rookpluimpjes uit opstegen, was Bagdad, in de achtste eeuw gesticht door een of andere kalief en uitgegroeid tot een miljoenenstad, eeuwenlang het centrum van de mohammedaanse handel, in Mongoolse

So Sorry

The old story: European politician gets in trouble, helps the Jews.


By Sam Schulman


Geert Wilders, the big-gesture Dutch politician who has made a career out of outspoken

Dus niet altijd dat halve

Ik heb meer tochten gemaakt zoals die naar Friesland en ook verzetskranten verspreid, wat nogal riskant was, maar een held, neen, zo zie ik mezelf niet. Maar, zoals gezegd: als je geen verhaal hebt, dan maken ze de kachel met je aan. Ik ben dus een soort Kaspar Hauser, een raadselachtige figuur van nooit

Details omdat ze er toe doen

Het relletje rondom het staatsbezoek van de koningin aan Oman is alweer weggezakt, toch wil ik er nog even op terugkomen omdat het beeld dat werd geschetst over de positie van de vrouw in Oman niet klopt. Tijdens het persmoment aan het eind van het bezoek had een journalist de koningin gevraagd of de hoofddoek geen symbool van onderdrukking was. De koningin beweerde stellig dat dit onzin is en dat vrouwen in Oman juist alle kansen hebben om zich te ontwikkelen. Maxima vulde haar aan met wat statistieken: tweederde van de studenten is vrouw en 70 % van de nieuwe werknemers in Oman is vrouw.

Enkele columnisten en webloggers verwezen er al naar maar ik wil het hier voor de volledigheid nog even noemen: het Global Gender Gap Report. Dit rapport onderzocht in 135 landen in hoeverre vrouwen even