Lekker motorweertje!

 

Een leuke, lieve, invoelende column

Het is nu echt tijd voor een leuke, lieve, invoelende column. Een column die scherp doch vrolijk is, die niettemin ontroert en waarvan elk woord verslonden wordt zodat iedereen na het lezen tevreden ademhaalt. En opgelucht. Niemand gekwetst, niemand respectloos behandeld, niemand over de rooie, nee in deze leuke, lieve column kan

Lees verder op de Metro-site hierrr 

Man zonder eigenschappen

‘Als er een inbreker bij mij thuis binnenkomt, denk ik met mijn voeten en neem ik de benen,’ vertelt de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg, tevens columnist bij de Volkskrant, op 30 september 2012 bij het tv-programma Buitenhof. Wat een snaakse en interessante mededeling. Sluit ook leuk aan op de actualiteit. Had die VVD-er daar ook niet iets doms over gezegd? Daarna gaan de presentator en de geïnterviewde grootheid een tijdje meewarig zitten doen over mensen die in al hun beperktheid wel

Drama in Wallonië

In de tv-serie Het België van… (VPRO) leidt per aflevering een andere bekende Belg de kijker door zijn of haar verdeelde land. In de derde aflevering was dat de tweetalige Waalse journalist Christophe Debursu, in België onder meer bekend van zijn boek Dag Vlaanderen. Hoe Walen écht leven en denken (2011), waarin hij het ware Waalse leven voor Vlamingen verklaart. In het tv programma wees hij op het Belgische surrealisme van bijvoorbeeld Magritte, dat volgens hem een echt Waals verschijnsel is. Het Ceci n’est pas une pipe brengt hij in verband met wat hij ‘het grootste drama uit de Waalse geschiedenis noemt’: de gruweldaden van Dutroux., voor wie volgens veel Belgen de doodstraf nog te min zou zijn. Geen schrijver of filmer tot nu toe die het waagde het gebeurde vorm te geven. Daarvoor was en is de materie veel te gevoelig, zoals onlangs nog bleek bij de vrijlating van de ex-vrouw van Dutroux, die onderdak vond in een nonnenklooster. Debursu refereerde er in het tv programma aan.
Geen wonder dat er een storm van verontwaardiging opstak, toen de Belgische regisseur Joachim Lafosse zijn plannen bekendmaakte voor de verfilming van een ander Waals drama: de Belgische

Ik wil dat de overheid vertelt hoe verderfelijk het Christendom en de islam zijn

Homovoorlichting op scholen wordt binnenkort verplicht, werd gisteren gemeld.

Mooie zaak, een goed initiatief. Maar ... wat moet je eigenlijk over homo's leren?

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 'les' over homoseksualiteit heb gehad. Vermoedelijk hebben mijn ouders toen ik acht of negen was iets gezegd zoals: 'Mannen en vrouwen houden van elkaar, maar je hebt ook mannen die van mannen houden - die noemen we homoseksuelen - en vrouwen die van vrouwen houden - dat zijn lesbiennes.'

Dat was het. Door de toon van mijn ouders begreep ik dat dit allemaal normaal was.

Moet je er meer van weten?

Dat weet ik niet. Maar ik heb wel een idee wat kinderen op dat gebied moet worden geleerd.

Zo moet hun worden geleerd dat homo's in sommige landen hun leven niet zeker zijn, omdat ze homoseksueel zijn (Iran). En ik zou heel graag willen dat alle 

Lees verder in Het Parool (29.9.2012) of op de site hierr

Regenboog


Maar was hij zelf zo veel anders?

Maar eerlijk was eerlijk, was die biecht echt nodig? Treger had daarover soms opstandige, bijna hoogmoedige gedachten. 'Ik doe het uit fatsoen, verder nergens voor,' stelde hij vast. 'Ik heb geen mens als middelaar nodig.'

Het zich begeven in deze discussie met zichzelf was hem niet aangenaam, want het één haalde het ander uit. Hij koesterde een ongehoorde haat, een bijna lijfelijke walging zelfs, jegens de zogeheten

‘Islamofobie confronteren, kan je leren’

Een nieuwe dag, een nieuwe kans belastinggeld te verspillen

Zelf heb ik wel eens last van kynofobie, angst voor honden, wat eigenlijk de schuld is van hondenbezitters (nooit hondenliefhebbers) die hun honden niet goed op (willen) voeden, dus zo ongegrond is die vrees nu ook weer niet maar het kan erger, want welke fobieën zijn er wel niet? Kijk eens aan:

De toekomst is niet aan wie de islam belastert

De Amerikaanse president Obama heeft laten weten dat de toekomst niet is aan wie de islam belastert. Bedoelde hij werkelijk ‘laster’ in de westerse betekenis van het woord, of had hij het oog op de regelingen rond wat de sharia laster noemt? Het kan haast niet anders of dat laatste moet het geval zijn geweest. Raar dat een Amerikaanse president een woord als ‘laster’ gebruikt volgens de definitie die de sharia aan dat woord geeft.

Pamela Hemelrijk 1947 - 28 september 2009


Pamela Hemelrijk 1947 - 28 september 2009

[Drie jaar na Pamela's overlijden zijn Pamela Hemelrijks Verzamelde Columns nog steeds niet verschenen. Daar wordt het nu wel eens tijd voor!] 

OIL FOR IMMIGRATION
Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de

Reporter cuts off Hirsi Ali when exposing credibility of Mohammad video story

Bron

Petitie


Stop verkwanselen van de vrijheid van meningsuiting door Martin Schulz.

TEKEN DE PETITIE  hierr

Filmpje 'Innocence of Muslims' hierr

Sorry, sorry, sorry!

Beste mensen-met-héle-lange-tenen,

Het spijt me zo dat een filmpje U in het diepst van Uw ziel, ja, in het diepst van Uw wezen gekwetst heeft. Het valt in geen drie generaties goed te praten dat een Amerikaan zo'n goedkoop clichéfilmpje  als The innocence of muslims  heeft gemaakt, en dat uit lol en frustratie én om U en de Uwen onmenselijk groot verdriet aan te doen. Om over de aanstaande tsunami aan spotprenten maar te zwijgen.

Toch wil ik proberen Uw leed te verzachten zodat u weer rustig kunt gaan slapen en het moorden en vernielen kunt staken want U moet weten dat

Lees verder in Metro of op de Metro-site hierrr

Pam Geller's new poster vandalized by Mona El Tahawy

Meer info hierr en hierr. 


Maar wat hebben wij arbeidzame, vroom en sober levende christenen misdaan


(N.a.v. de Rushdie-affaire.)

'Le Verbe', Donderdag 14 September 1989

(fragment)

Ik hoorde van Dick [Gubbels] dat het boek van Rushdie enorm goed loopt. Ik vind dat succes zeker verdiend. Krijgen jullie nu ook wat extra tantième, als gevarentoeslag? Maar je ziet weder dat geweld

Kleine Amsterdamse verhalen

Manfred Gerstenfeld

Charles Dahan, een Amsterdamse wijnhandelaar, is in de Marokkaanse stad Marrakech geboren en in 1956 op twintigjarige leeftijd naar Frankrijk geëmigreerd. Arabisch is zijn moedertaal. Hij is later met een Nederlands-joodse vrouw getrouwd, en naar Amsterdam gekomen.

'Een keer, op Jom Kippoer, kwam ik uit de Portugese synagoge op het Jonas Daniël  Meijerplein samen met een bevriend hoogleraar in de rechten. We liepen langs het Joods Historisch Museum. Voor de ingang van het museum stond een aantal Marokkaanse jongetjes die in het Arabisch zongen. Het

Toen Amsterdam Zuid nog een nieuwbouwwijk was

“Daar zijn haar borsten, meisjesachtig klein, en het komijnzaad van haar oksels. Is dat iets Brussels? denkt hij. Hij heeft nog nooit een vrouw met geschoren oksels gezien.” Als je Het grote zwijgen van Erik Menkveld leest, kun je je uren laten onderdompelen in de wereld van de jaren tien van de vorige eeuw. De noviteit van de geschoren vrouwenoksel, maar ook de kruiers op het station, het gesuis van de gaslampen, het licht van de pianokaarsen, het ratelen van rijtuigen over keien, pennende klerken., heren met lorgnetten en sigaren, gebontkraagde dames, de geschrijnwerkte pendule, de lucht van petroleumstellen. De tijd van Gorter en Troelstra. Het grote zwijgen (13 september jl. bekroond met de Academica Literatuur Prijs – in 2011 was deze prijs voor Bonita Avenue van Peter Buwalda) is een historische roman, het verhaal over de vriendschap tussen de Nederlandse componist Alfons Diepenbrock en de vijfentwintig jaar jongere Mathijs Vermeulen, smidzoon uit Helmond, muziekcriticus en componist in wording, tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog, op het breukvlak van een oude en nieuwe tijd, ook op het gebied van de muziek. Een roman over de liefde, haar verrukkingen en valkuilen. Over het tragische kunstenaarschap, over kunstenaars die iets bovenaards, iets buitenwerkelijks tot uitdrukking proberen te brengen maar moeten constateren, dat ze daarin niet of maar ten dele slagen.

De ultieme aansporing om dit romandebuut van de dichter en poëziecriticus Erik Menkveld (1959) te gaan lezen was voor mij een ingezonden brief van Cees Nooteboom in NRC Handelsblad, waarin hij

Gebrek aan zelfrespect

ANDEREN CITEREN ANNE FRANK. WIJ VAN GOGH.
15.6.2001
Niemand vindt het meer de moeite waard om de typisch Nederlandse tolerantie te verdedigen. Vijftiende aflevering van een zoektocht naar de kern van de Nederlandse cultuur.
Zo zit ik te wachten op een goeie, scrabreuze en tegelijk voorlichtende, Nederlandstalige film, van bijvoorbeeld Theo van Gogh, waarin we eens nader kennis kunnen maken met het islamitische hiernamaals, dat tegelijk het paradijs is'', schreef Paul Steenhuis twee weken terug in het Holst van Nederland: ,,Mannen hebben daar een eeuwigdurende erectie, en krijgen als ze zich aan Allah's regels houden, als beloning de beschikking over zeventig keer zeventig paradijsmaagden (hoeri's) die meteen na de daad opnieuw maagd worden.''
Tsja, dat zou ik ook wel willen. Maar geen subsidiegever en geen televisiestation zou z'n vingers durven

Nuweira Youskine begrijpt het wel: moorden is als een stomp op de neus

Nuweira Youskine

Update: 22.9.2012,  Wilma Kieskamp, chef opinie dagblad Trouw, neemt het op Twitter op voor Nuweira Youskine:


De column 'Stomp op de neus'  van Nuweira Youskine vandaag in dagblad Trouw (20.9.2012) eindigt als volgt:

"Maar iemand die doelbewust diegenen beschimpt en vernedert waar ik met mijn hele hart van houd: mijn vader, mijn moeder, mijn geliefde, mijn dierbaren en ja, ook mijn profeet en mijn God, die

Interview with Salman Rushdie on Danish TV Sept 18 2012

"It's not a question of being provocative but it's a question of seeing the world as you see it ."

De vermoorde ambassadeur

Er is een Amerikaan vermoord. 52 jaar is hij geworden. Meer niet. Is hij op Amerikaanse bodem vermoord? Nee, niet echt. Hij woonde en werkte in Libië. Libië? Ja Libië, een land in Noord-Afrika met

"Free speech will prevail"

Pat Condell over "The religion of permanent offence".

Frans Weisglas maakt zich onvergetelijk

Frans Weisglas
Ex-kamervoorzitter Frans Weisglas vindt het verspreiden van de film [innocence of muslims] even erg als het vermoorden van diplomaten.

@BNR Interviewster Petra Grijzen grijpt niet in.

Bron: @BNR radio  (20.9.2012, rond 16.15uur, even een minuutje luisteren en dan zegt hij het echt!) :  http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20120920162200600

Interessant

Hi Annelies,

Interessant: Islamophobia as a moral bludgeon

Het Grote Bat Ye'or Interview - in drie delen (1)

Obama buigt
Op gezag van @MartinSchulz bovenaan gezet.

@MartinSchulz

De begrippen Dhimmitude en Eurabia zijn in de gehele wereld gemeengoed geworden en dat is geheel te danken aan het jarenlange onderzoek van de historica Bat Ye’or. Hoogtepunten uit haar omvangrijke werk zijn: The Decline of Eastern Christianity waarin zij de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam beschrijft en Eurabia, waarin zij de medeplichtigheid van Europese politici aan de huidige islamisatie documenteert.

Barry Oostheim heeft voor Hoeiboei enkele prangende zaken met haar doorgenomen. Zie ook inleiding. 'Het Grote Bat Ye'or Interview' bestaat uit drie delen (deel 2: Bat Ye'or over Eurabia, deel 3: Op weg naar het Wereldkalifaat).

Deel 1: Bat Ye’or over Dhimmitude

Barry Oostheim: Uw beschrijving van dhimmitude kan opgevat worden als een archetypische psychologische conditie van de mens, onder welk totalitair systeem dan ook. Het komt voort uit

Reacties op 'De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen' van Karel van het Reve

"De Heer K. van het Reve stelt zich op als demagoog ter bevordering van het destructieve en verschilt daarin slechts marginaal van Hitler."

Hoeveel reacties zou Karel van het Reve op zijn stuk De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen hebben gekregen als het internet in 1985, het jaar dat DOSvhO in NRC Handelsblad (!) verscheen, al net zo volgroeid was geweest als nu?

Was Jezus getrouwd?

Het is ineens in kranten en op het internet actueel of Jezus van Nazareth getrouwd was of niet. In de tekst van het Nieuwe Testament zit een belangrijke aanwijzing dat Jezus inderdaad getrouwd was.

De apostel Paulus schrijft, wanneer hem wordt gevraagd waarom hij, Paulus, niet getrouwd is, een reeks argumenten neer. Die lijst argumenten is bewaard gebleven in de brieven van Paulus, die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Paulus verdedigde zich omdat een godsdienstleraar (‘Rabbi’) in die tijd immers getrouwd diende te zijn. Paulus gebruikt een veelheid van argumenten, maar één argument gebruikt hij niet: ‘ik ben ongetrouwd, net als Jezus’. Er zijn Nieuw-Testamentici die daar uit concluderen dat Jezus dus wel getrouwd was. 

Kortom: oud nieuws?

Frans tijdschrift Charlie Hebdo publiceert nieuwe Mohammedcartoons

Intouchables 2

"De publicatie volgt op hevige onlusten in meer dan 20 verschillende landen die losbraken nadat een islamkritische amateurfilm op YouTube werd geplaatst. Daarbij zijn al meer dan 50 mensen om het leven gekomen." Bron en hier. Charlie Hebdo

Godsdienstvrijheid is heilig dus wint de sharia

Stel, er is een conflict tussen de sharia en het recht van Nederland. Bijvoorbeeld over hoe iemand gekleed moet zijn, hoe het voedsel moet worden toebereid, hoe dieren moeten worden geslacht, wat er in het onderwijs als leerstof wordt aangeboden, of iemand een pakje papier met letters erop mag verbranden, of iemand een kruisteken op zijn kleding mag dragen, waar er een moskee moet worden gebouwd en hoe hoog de minaret dan moet worden.

Maar dat blijkt dus wel het geval

Dirk Verhofstadt: Een ander en misschien wel belangrijker doelwit van Mohammed B. was Ayaan Hirsi Ali.

Paul Cliteur: Ja, ook Hirsi Ali bevond zich in de arena en marcheerde 'in de rangen van de soldaten van het kwaad'. Mohammed B. zei over haar letterlijk: 'Ze heeft de profeet beledigd, ze is afvallig en ze heeft zich aangesloten bij de vijand. Drie redenen, die ieder op zich voldoende zijn om haar voor de doodstraf in aanmerking te doen komen (...) Vanaf het moment dat zij de politiek inging en haar eed voor het parlement aflegde, is ze afvallig geworden (...) Ik heb de 'Open brief aan Hirshi Ali' op het lichaam van Theo van Gogh achtergelaten om een duidelijk statement te maken (...) Het statement is: het is oorlog en als je je in de arena bevindt, weet je wat er gebeurt.' Met name dat laatste punt is

Ayaan Hirsi Ali: Islamists' Last Stand

Ayaan Hirsi Ali: Islamists’ Last Stand 

Sep 17, 2012 1:00 AM EDT Once again the streets of the Arab world are burning with false outrage. But we must hold our heads up high. Ayaan Hirsi Ali on how she survived Muslim rage—and how we can end it.

Immigratie

Eind augustus bezocht ik het debat over immigratie in De Balie in Amsterdam, georganiseerd naar aanleiding van Het immigratietaboe10 wetenschappers over de feiten van Joost Niemöller. Arabist Hans Jansen had er die zelfde dag al over geschreven in Immigratis. Hij speelt in zijn stukje op deze site een beetje in op mogelijke angstgevoelens en eindigt met de conclusie dat de immigratie ons nog heel wat ‘ellende’ zal brengen. Hoe geheel anders waren toon en inhoud van de discussie in De Balie.

Gaat er nog wat veranderen?


Gnoe

En verandert uw wereld bij het zien van dit filmpje?

Zie hierbij ook Elma Drayer in Trouw: Wat te doen als je lievelingsvijand zijn tanden verliest?

Bron Al Nisa

Verkiezingen, godsdienstsociologie

De PVV is altijd nog groter uit de verkiezingen gekomen dan het CDA of D66, maar zo veel verlies als er 12 september geboekt is, moet voor de overgebleven aanhang teleurstellend zijn. Wat leert de godsdienstsociologie over de aantrekkelijkheid en de groei van bewegingen?

Lente eist Amerikaans slachtoffer

Dinsdag 11 september is in Libië de Amerikaanse ambassadeur daar vermoord, en dat in het kader van de feestelijkheden die wij hier in Europa meestal ‘de Arabische lente’ noemen. De westerse media stellen die ‘Arabische lente’ voor als een pluralistische, open, moderne, vrijheidslievende beweging. Dat is niet zo.

Toen aan het begin van de Arabische lente activisten als drs. Bertus Hendriks en drs. Petra Stienen het

Geen overbodige luxe

Morgen gaat dan de landing plaatsvinden. Van al die zwevende kiezers. Als dat maar goed gaat want het zijn er nogal wat. Honderdduizenden voeten in één klap op de kaart. Of blijven ze thuis? Zelfs Henk en Ingrid, die er twee jaar geleden snel uit waren welke partij (lees: man) hun stem verdiende, twijfelen en dat is onbevredigend want politiek is een serieuze aangelegenheid al spreken politici dit telkens weer tegen door aan infantiele tv-spelletjes of nietszeggende debatten met loze beloftes mee te doen.

Maar ik ben er uit, ik wel, ik weet precies op welke partij ik wil stemmen, dat is namelijk de partij die

Lees verder in Metro of op de Metro-site hierr

Een foto van 11 september


EEN FOTO VAN 11 SEPTEMBER

Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden -
een, twee, nog een paar
hoger, lager.

Een foto hield ze levend tegen
en bewaart ze nu
boven de aarde naar de aarde toe.

Elk van hen is nog een geheel
met een persoonlijk gezicht
en bloed dat goed verborgen is.

Er is tijd genoeg,
voor het haar om los te waaien,
voor de sleutels en het kleingeld
om uit de zakken te vallen.

Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht,
binnen de kring van de plekken
die net zijn opengegaan.

Ik kan maar twee dingen voor hen doen -
die vlucht beschrijven
en geen laatste zin toevoegen.

Wislawa Szymborska
(geb. 1923)

Wat er mis is met de Nederlandse omroep; samengevat in 7,5 minuten

Let op! Plus update: NOS-correspondent Eelco Bosch van Rosenthal vindt alle kritiek maar onzin hierr.

Kijk eens goed naar dit item van Nieuwsuur, de onafhankelijke, onpartijdige en ongebonden nieuwsrubriek van NOS en NTR. Het gaat over het omstreden moskeeproject in de buurt van Ground Zero in New York en duurt 7,5 minuten. Een exclusief vraaggesprek met Daisy Khan, de echtgenote van imam Feisal Abdul Rauf, de grote man achter het project, wordt omlijst met andere beelden.
Het denkschema achter de gisteravond (7 september) uitgezonden reportage is simpel. Daisy Khan en haar echtgenote zijn gematigde moslims en deugen. De tegenstanders, onder wie PVV-leider Geert Wilders, zijn racistische islamofoben en deugen niet.

Dus is het niet meer nodig om onderzoek te doen en kritische vragen te stellen. Geen onderzoek naar de vraag of imam Rauf werkelijk zo gematigd is als wordt

Nee dan bedoel ik deze buurt

Erwin Olaf
Onderstaande tekst sprak Erwin Olaf op woensdagavond 15 augustus voor aanvang van de Kiss In op het Hugo de Grootplein in Amsterdam.  Bron

Vanavond, 10 september 2012,  om 20.00u in de Amsterdamse deBalie 'Tyfushoeren en Vuile Flikkers
Zie ook De Fluim.

“Waar maak ik me eigenlijk druk over? Ik maak me in ieder geval niet meer druk over Isamel, de snackbar eigenaar. We hebben een goed gesprek gehad en onze meningen tegenover elkaar geventileerd. We vinden beiden dat we in een fantastisch land wonen en willen graag goede stadsgenoten zijn en blijven. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. En dat hoeft ook niet.

Ik sta hier ook niet, zoals ik heb kunnen lezen bij, toch wel, een groot aantal veelal anonieme en agressieve reaguurders op het internet, omdat ik als “oude lebberende relnicht” de boel wil provoceren of zo nodig weer eens de publiciteit wil halen. Integendeel! Als ik de publiciteit wil halen is dat met de

Steunen of gesteund worden

Aan het begin van alle westerse logica staat het principe tertium non datur, ‘een derde [mogelijkheid] wordt niet gegeven’. Het komt er op neer dat de brug open is of dicht, een derde mogelijkheid is er niet. Een bewering is waar of niet waar, een derde mogelijkheid zit er niet in.

Wanneer je duidelijke goed omschreven termen gebruikt, gaat die stelling op, wat de postmodernisten tegenwoordig ook mogen beweren. Twee dingen zijn gelijk aan elkaar, bijvoorbeeld twee getallen, of

Alleen kiesrecht voor degenen die

fragment uit brief aan Bert en Netty de Groot, 19 maart 1989, des morgens)

"Maar het zijn inderdaad dreigende tijden. Als de Kieswet gewijzigd werd, dan zoude er enig uitzicht in ons leven komen. Alleen kiesrecht voor degenen die belasting betalen, bijvoorbeeld, of die een eigen

Het project Europa: afmaken of afbreken?

In het eerste weekend van september ging Alexander Pechtold in Nieuwsuur in debat met aanhangers van de PVV over De Europese Unie. Enkelen van hen had hij al eerder gesproken en geïnterviewd, waarvan de neerslag is te vinden in zijn boek Henk, Ingrid en Alexander. Wilders had afgezien van dit debat met de D66-leider, al werd hij door middel van filmpjes toch binnen de studio gehaald. Op een gegeven moment stelde Pechtold: We geven het op of we maken het af. Hij bedoelde het Europese project. De term 'afmaken' was in dit verband niet echt een gelukkige keuze want kon als dubbelzinnig worden opgevat en ontlokte bij enkele van de opponenten dan ook een vrolijke grimas. De week daarna hield de jonge conservatief Thierry Baudet in De rode Hoed in Amsterdam de H.J. Schoo-lezing 2012 onder de uitdagende titel Pro Europa dus tegen de EU. Volgens hem is de EU ten dode opgeschreven. We moeten niet blijven aanmodderen, ook geen sprong voorwaarts willen blijven maken. We moeten op zoek gaan naar de uitgang en de EU op een verantwoorde manier ontmantelen. Die twee zouden eigenlijk met elkaar in debat moeten gaan , maar in een interview in Elsevier (1 sept.) vertelt Baudet, dat Pechtold niet met hem in debat wil.

Rust op de rails en op de weg

Ga eens een paar dagen rustig door Duitsland heen autowandelen. Zo mogelijk nog voor de verkiezingen van 12 september. U wordt een ander mens.

In Duitsland is meer ruimte, het is dus rustiger. In Duitsland zijn de belastingen lager, ook de BTW, en

Cras ambulabo

De bok aan de overkant genoot volop, van het fraaie weder en van al die grappige vierkante dingen op wielen, die zo maar en voor niets voorbij gingen. Het leven was niet zo kwaad... Welneen, het was een vrolijke boel, een komedie...
Of een tragedie? Betekende overigens het woord tragedie eigenlijk niet: 'bokkenzang'? Ik had niet voor

Ja, dat is een leuke naam

De kosten van de zorg moeten betaalbaar blijven, en daarom moeten rijke mensen de kosten van de zorg van mensen met een niet zo ruime portemonnee betalen. Dat vertellen de kandidaten voor de Tweede Kamer elke dag op de televisie.

Toch heb ik daar een vraag over. Wanneer iemand de kosten van zijn eigen medische zorg niet wil

Otmar Issing over de toekomst van Europa: Veel bijval van alle kanten


Door: Otmar Issing 

Ze zijn allemaal voor meer Europa. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Nog meer financiële verplichtingen in ruil voor een beetje inspraak in de toekomst? Laten we in plaats daarvan een beter Europa proberen, een unie van verdragstrouw en van economisch gezond verstand. 

Grote, belangrijke onderwerpen vereisen in een democratie serieuze, intensieve discussies, in de publieke opinie en in het parlement. Daar geldt het ´t voor en tegen tegen elkaar af te wegen en de

Als een internetfenomeen omhoog valt

Toch maar wél er iets over schrijven want humor is het zeker. Een van de bloggers van de dieproze website Geenstijl.nl (die gaat waar u en ik niet durven komen) verlaat het stinkende schip de succesvolle internetsite om columnist bij de vlees-noch-vis-krant succesvolle Volkskrant te worden. Zijn naam: Bert Brussen. Eerlijk gezegd dacht ik dat hij daar al een tijdje werkzaam was, iets polemisch deed maar blijkbaar is het nu voor het echie: "Columnist Bert Brussen bespreekt voor Volkskrant.nl iedere week iets anders." Lees ik op de Opinie-site. Een mooie opdracht voor een columnist, iedere week iets anders. Dat mag de lezer op z'n minst verwachten.

Brussens eerste bijdrage valt echter niet mee. Hoe zal ik het zeggen? Nou kijk, die eerste Bert-Brussen-

Verder op de Balkan

De avondlijke parade. Mannetjes- en vrouwtjes- gedrag. Meisjes groepen giechelend samen, jongens lopen met een hoge borst de pier op en af. Een zoele avond op de kade van Ohrid. Het is een warme dag geweest. Maar we zullen nog meemaken dat het ook kan regenen, onweren, bliksemen in Macedonië. Dat wil wel rondom het meer van Ohrid dat omgeven is door bergen, ook aan de Albanese kant. We hebben net het gedenkteken ter ere van de Nederlandse schrijver Den Doolaard bekeken. Een opengeslagen boek met een beeltenis van de auteur en een tekst in het Macedonisch, het Engels en het Nederlands. Die laatste taal horen en zien we meer dan ons lief is langs het water van dit diepste en schoonste meer van Europa. Bordjes met opschriften als 'Fietsen te huur' of 'Lekker eten hier’. Gekeuvel in Brabo- en Limbo-varianten van in tattoo's gehulde typen. In Pestani zien we villa's waar de Nederlandse driekleur uit de ramen hangt. Mijn vriendin en ik dachten dit vertoon van nationalisme aan de Costa te ontvluchten, maar stuiten er in deze betrekkelijk jonge Balkan republiek evenzeer op. Tenminste rondom het meer van Ohrid. Verderop valt het wel mee. Het gebied werd oorspronkelijk bewoond door Macedonische Slaven. In zijn Macedonia Today and Yesterday verwijst Jovan Pavlovski naar de Romeinse historicus Procopius Kasarikski, die hen

Hoe hield iemand dat vol?

'Ja ja,' mompelde Speerman, 'maar wat haalt dat uit?' Hij wees zichzelf snel terecht, want hij hield niet van Godslastering, zeker niet als die niet echt nodig was. De zon scheen toch nog, en hij kon toch ook gewoon een beetje gein met Haar trappen, zonder Haar met alle geweld te moeten beledigen?

'Het leger maakt een man van je,' sprak hij hardop. 'Wat zegt U daarvan? Er mogen tegenwoordig trouwens ook vrouwen in het leger. Wist U dat?'

Maar al dat bidden... Voor hoeveel mensen moest Zij niet bidden, als je het goed naging, en van wie