Was Jezus getrouwd?

Het is ineens in kranten en op het internet actueel of Jezus van Nazareth getrouwd was of niet. In de tekst van het Nieuwe Testament zit een belangrijke aanwijzing dat Jezus inderdaad getrouwd was.

De apostel Paulus schrijft, wanneer hem wordt gevraagd waarom hij, Paulus, niet getrouwd is, een reeks argumenten neer. Die lijst argumenten is bewaard gebleven in de brieven van Paulus, die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Paulus verdedigde zich omdat een godsdienstleraar (‘Rabbi’) in die tijd immers getrouwd diende te zijn. Paulus gebruikt een veelheid van argumenten, maar één argument gebruikt hij niet: ‘ik ben ongetrouwd, net als Jezus’. Er zijn Nieuw-Testamentici die daar uit concluderen dat Jezus dus wel getrouwd was. 

Kortom: oud nieuws?

14 opmerkingen:

 1. [Sorry, ik kan geen andere 'naam' kiezen dan 'anoniem']
  In het 'oude' Israel werd een man pas als 'man', i.e. volledig lid van de maatschappij beschouwd als hij getrouwd was, iets dat zijn ouders regelden. Het is gezien de Joodse cultuur (toen; mogelijk is daarin tot op heden weinig verandering, zeker in orthodoxere kringen) ondenkbaar dat Jezus (even er vanuitgaande dat hij inderdaad heeft bestaan en 'gepreekt') in de tempel kon spreken terwijl hij, als volwassen man, niet getrouwd was.
  Waarom bijna alle Christenen beginnen te steigeren bij zelfs maar de suggestie dat Jezus getrouwd zou zijn geweest is me een raadsel.
  Het zou mij niets verbazen als 'de vrouw van Jezus' uit de 'officiële boeken' zou zijn weggeredigeerd. Zoals wel meer uit de Bijbel onderwerp is geweest van 'redactie'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De reden dat gristenen gaan steigeren bij deze bewering is te verklaren met de paus en de kerkelijke macht dit is ook waarom de kerk een getrouwde Jezus niet kan accepteren stel je voor dat hij kinderen heeft gehad nu is de kerk de erf opvolger van Jezus maar als hij getrouwd was geweest en ook nog kinderen had gehad dan houdt de kerk op te bestaan.
   Dat zou betekenen dat het nageslacht van Jezus de spil is waar het geloof om draait en niet de kerk en paus.

   Verwijderen
  2. E. van der Klift14 april 2016 om 23:49

   Of zij nu wel of niet 'steigeren'belangrijk is dat u blijkbaar de Bijbel niet echt kent.
   Dat Jezus als volmaakt mens op aarde wandelde neemt niet weg dat Hij een geestelijk hemels wezen is. En daar God een verbintenis tussen engelen en mensen heeft verboden en de nakomelingen verdelgde (Zie Genesis) is het duidelijk dat Jezus niet gehuwd is geweest omdat Hij in alles en altijd Zijn Vader gehoorzaamde.

   Verwijderen
 2. was het danwelniet jezus de nazarenier ? ipv of Jezus van Nazareth.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad, maar hoe 'Nazarener' t.o.v. 'uit Nazareth' moet worden uigeleg is punt van discussie. In het Hebreeuws wordt de term Nazarener gebruikt als aanduiding van Christenen, maar dat zou een vreemde aanduiding zijn van Jezus zelf. Mogelijk wordt het begrip dus gebruikt om volgelingen van 'de man uit Nazareth' aan te duiden. Oftewel: Jezus uit Nazareth, en zijn volgelingen waren Nazareners.

   Verwijderen
 3. Wordt Maria Magdalena niet voor zijn vrouw aangezien?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Men draaft hier ietwat door. En dat allemaal omdat Paulus iets niet geschreven heeft. Zou een veel meer voor de hand liggende verklaring niet zijn dat Paulus zich niet met Jezus wilde vergelijken?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Volgens het onderschrift bij een foto van het bewuste tekstfragment zou er 'En Jezus zei, mijn vrouw...' staan.

  Welnu, nog afgezien van het waarheidsgehalte van het opgevoerde tekstgedeelte, is het alleszins bekend dat m.n. het mogelijkerwijs ontbreken van leestekens in vele oude geschriften niet zelden tot onjuiste interpretaties en bovendien volkssport nummer 1 (Inlegkunde) leidt. Voeg hierbij de verschillende taferelen in het NT waar Jezus een vrouw aanspreekt door de zin te beginnen met 'Vrouw...' of zelfs 'Dochter...' en de taalwind waait opeens een heel andere kant op (Jezus zei: 'Vrouw...').

  Zitten we nog wel met dat 'mijn'... Maar ja, vertalers, hè. Het is en blijft soms nu eenmaal kiezen (lees: invoegen of weglaten) wat de uitgever het best uitkomt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De opzet lijkt te zijn om het christendom onderuit te halen, om de westerse wereld rijp te maken voor de islam. Ik zag net nog dat Schulz boog voor de islam en bereid was de vrijheid van meningsuiting op te geven om mohammedanen te behagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Jezus zegt zelf dat er 'ongehuwden zijn die zich zelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk Gods'. Hij geeft dus zelf aan dat ongehuwd zijn als bijzondere levensstaat wel degelijk bestaat. (Overigens heb ik wel eens een bijbelvertaling gezien die dat helemaal 'wegvertaalt")
  Het kan ook heel goed zijn dat Paulus wat dit betreft een volstrekt eigen keuze maakt en daarom niet verwijst naar Jezus; dat is ook heel logisch gezien het feit dat andere leerlingen van Jezus, Petrus bijvoorbeeld, wel getrouwd waren, en het dus niet vanzelfsprekend was voor zijn volgelingen, hij moest dus weldegelijk een individuele keuze maken: verwijzen naar Jezus had geen zin, omdat Jezus zelf dat niet van zijn volgelingen vroeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Jezus was een zoon van Maria maar niet de zoon van Jozef. Maria was dus zwanger van een andere man of desgewenst entiteit, en Jozef is desondanks met haar getrouwd. Er staat nergens in de heilige geschriften dat Maria maagd was, alleen dat ze Jezus kreeg zonder dat Jozef haar bevrucht had.

  De vraag is dan of de vader van Jezus God was of gewoon iemand die Maria bezwangerde.

  De naam Jezus kan vertaald worden als van Zeus. Zeus was de oppergod in de Griekse mythologie. Zeus stond er om bekend dat hij zich in verschillende verschijningen op aarde vertoonde, er flink op los neukte en flink wat halfgoden had verwekt.

  Logisch denkend zeg je dan dat Jezus door een vreemdeling verwekt was, en aan deze jongen is liefkozend de naam gegeven dat is er een van Zeus, Jezus.

  Jezus was een een opstandige Joodse jongen, een buitenbeentje en een oproerkraaier met een vriendin die Maria uit Magdala genoemd werd, Maria Magdalena. In de oude bronteksten wordt zij vaker genoemd, er wordt ook gesuggereerd dat zij degene is die er (mede) voor gezorgd heeft dat Jezus na zijn kruiziging uit zijn graf verdwenen is, en dat zij daarna gezegd heeft dat Jezus tot zijn vader, de here God gestegen was.

  Jammer genoeg is de bijbel een geromantiseerde versie van de gebeurtenissen waar te veel aan geknoeid is. Er staan ook veel verhaalelementen in die één op één uit de Griekse mythologie gehaald zijn.

  De Romeinen hebben het Christendom geadopteerd, maar hadden een probleem dat Pontius Pilatus Jezus heeft laten kruizigen. Om die reden hebben ze het verhaal erbij verzonnen dat Pontius Pilatus er een stemming over gehouden heeft zodat ze de Joden de schuld konden geven van de kruiziging. De rol van Maria Magdalena is daarbij ook verdoezeld, aan leidinggevende vrouwen hadden ze even geen behoefte.

  Deze tekst is niet bedoeld om Christenen te beledigen, ik vind dat Jezus gekend zou moeten zijn voor wie hij werkelijk was, niet voor wat de Romeinse kerk daar van gemaakt heeft. Vrouwen hadden voor Jezus ook een belangrijke rol, en daar had de kerk geen behoefte aan. Tijd voor een vrouwelijke paus zou ik zeggen.

  Discovery Channel heeft er ook een mooie uitzending over, Who Was Jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het gaat er juist wel om wat de Romeinse Kerk (de Katholieke Kerk) er van gemaakt heeft! 'Aan de vruchten kent men de boom'(om het Nieuwe Testament maar eens te citeren). Al onze zogenaamde Westerse waarden vinden hun oorsprong in wat de Kerk leert. Te beginnen met de absolute beschermwaardigheid van ieder menselijk leven, en leer van de zichzelf wegschenkende naastenliefde, waarop ons sociaal voelen gebaseerd is. Het ziekenhuiswezen komt uit de Kerk, kloosterlingen gingen voor zieken zorgen. Ook onze armenzorg (Vincentius a Paolo). Het inzicht dat God (behalve Liefde, ook ordening is, heeft kunnen leiden tot wetenschap (universiteiten zijn een stichting van de Kerk. Ook ons rechtssysteem hebben we aan de Kerk te ddanken, dat namen ze over van de Romeinen ('Onderzoekt alles, behoudt het goede!' Weer een citaat). Geen Godsoordeel meer zoals in het Germaanse recht. De scheiding van Kerk en staat (Geef aan de Keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is). Etc. etc.
   Thomas Woods heeft daar een boek over geschreven 'How the Catholic Church built Western civilization.

   Verwijderen
  2. Helemaal mee eens, jammer genoeg zijn ze de rol van de vrouw vergeten!

   Verwijderen
  3. Helemaal mee eens, jammer genoeg zijn ze de rol van de vrouw vergeten!

   Verwijderen