De Bergkrans

Petar II Petrovic Njegos (1813-1851) 
De Bergkrans

Bisschop Danilo (tegen zichzelf) 

Zie de duivel, met zeven purperen mantels,
met twee zwaarden, gekroond met twee kronen,
de nazaat van de Turk met Koran!
Gevolgd wordt hij door zijn vervloekt gebroed,
dat de wereld totaal ten grond richt
als een sprinkhaan die de velden verwoest!
Ware daar niet de Franse kust geweest,
dan had de Arabische zee alles verzwolgen!
Een helse droom kroonde het hoofd van Osman,

SCHATJE

Het is 'm gelukt! Na twee jaar internetdaten heeft F. z'n droomvrouw gevonden. Net toen hij begon te twijfelen of het hem zou lukken een echt leuke vrouw te ontmoeten, een vrouw die hij ook aan z'n beste vriend zou willen voorstellen en met wie hij, 45 jaar, een tweede gezinnetje zou willen stichten, verscheen ze in beeld: "een schatje".

Hij wijzigt z'n strategie. In plaats van snel voor de seks te gaan, kijkt hij de kat wat langer uit de boom en laat dat nou

Lees verder in dagblad METRO of op de METRO-site hierr.

Blindengeleidehonden en Joden

Turkse jodenhatertjes en taxichauffeurs die geen blindengeleidehond willen meenemen. Er zijn verbanden tussen die twee op het oog onbegrijpelijke incidenten. Die allebei alleen dankzij PowNed en GeenStijl tot een landelijk incident zijn gaan uitgroeien.

De taxichauffeurs bij PowNed kwamen ieder met een andere smoes aanzetten. Dat alleen al zou een

Hier een hoer, daar een hoer

De rosse buurt, de Wallen, The Red Light District, ik hoef er zelden te zijn maar als ik er eens door heen moet, is het alsof ik een andere wereld betreed. Noem me naïef, ik kijk m'n ogen uit, telkens weer. Maar dat stellen de vrouwen die hun lichaam veil geven niet op prijs. Ik ben niet welkom in deze straten, in deze steegjes waar mannen over de stoepen schuifelen, geil, nog even besluiteloos over bij welke hoer ze hun mannelijke zaad zullen lozen.

Eén keer keek zo'n schuifelaar mij doordringend aan maar voor hij de gevreesde vraag kon stellen 'hoeveel?', riep ik:

De absurde slapstick van Wim Helsen


“(...) spijtig eigenlijk dat politiekers zoveel met politiek bezig zijn
in plaats van met ons
en wij zoveel met onszelf
en met al onze moeilijke problemen
in plaats van
ja in plaats van wat eigenlijk (...)”

                                  De absurde slapstick van Wim Helsen

In zijn nieuwe programma Spijtig Spijtig Spijtig heeft de Belgische cabaretier Wim Helsen het helemaal niet over politiek. Eén keer raffelt hij een volzin af over het geweld in Syrië. Spijtig. Om daar direct overheen te gaan met de constatering: zo, dit was het politieke gedeelte van het programma. En: dat is Wim Helsen.. snel, direct, kort aan de bal, trefzeker of een soortgelijke ironische typering van zichzelf. Het is één van de vele terzijdes die allemaal weer te maken hebben met elkaar en de absurde situatie waarin de verteller van het verhaal zichzelf gemanoeuvreerd heeft. Het is verbale en theatrale slapstick van grote klasse. Anderhalf uur lang sleurt Helsen zijn publiek moeiteloos mee in een buitenissige logica waarmee hij elke wending en elke nieuwe situatie in het verhaal weer aannemelijk weet te maken. Spijtig, spijtig, spijtig is Helsens vierde soloprogramma, waarin hij zich ontwikkeld heeft tot een meester in het maken van iets uit helemaal niets. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Helsen creëert een figuur, een volstrekt onsympathieke man, een zonderling, een warhoofd, een pestkop, en hij slaagt erin

Het Zweedse Hoerenmodel

Myrthe en Gert-Jan gaan naar Zweden om te kijken of hoerenlopers in Nederland bestraft kunnen worden. Gert-Jan en Myrthe, saampjes 'verkennend' en met 'open vizier' naar het grote Zweden want in het kleine Nederland is de betaalde liefde de verkeerde kant op gegaan, 't is

Het overheidsvertrouwen te grabbel gegooid

En dan sta je van de ene op de andere dag oog in oog met een juffrouw bij de bakker, de bank, de supermarkt, de huisarts, in het ziekenhuis, bij je oude vader in het verzorgingshuis, op de school van je kinderen, bij de apotheek: een juffie die een shariahoofddoek draagt.

Nou en? Er zijn toch wel ergere dingen? Terroristen die je doden zonder dat ze 't echt op je gemunt hebben bijvoorbeeld of economische crises en wat te denken van de jeugd die 'verculturaliseert'? Is dát

Toen Swatch eventjes iets meer was dan alleen een horloge

Pauselijke allergie

Wederom maakte een abdicatie de tongen los. Tweemaal in drie weken is ook wel veel. Sloten zich in het eerste geval de rijen in een gezamenlijke lofzang op de verdiensten van onze vorstin, nu staan de kranten vol van ironische commentaren. Het Vaticaan is een bolwerk van corruptie en intriges, waarin alleen Antoine Bodard de weg nog lijkt te kennen. En abdicatie of niet, ipod-priester Roderick Vonhögen roemt nog steeds het moedige en vernieuwende twittergedrag van kerkvader Benedictus XVI. Bij mijn weten dateert zijn eerste tweet van 12 december 2012, en die paar boodschappen van veertig tekens kunnen nog niet voor een duizendste bevatten, wat de Roomse Kerk de laatste tijd aan schandalen heeft moeten opbiechten. Wat kan een nieuwe paus, zwart of niet, nog doen om het bezoedelde imago van nog altijd de grootste religie ter aarde enigszins te herstellen? In de antwoorden klinkt soms nauwelijks verholen leedvermaak door. In een min of meer geseculariseerde westerse maatschappij blijkt het verschijnsel ironie op dit vlak nog wel degelijk te bestaan.

In zijn column in de Volkskrant wil Bert Wagendorp ons doen geloven, dat een nieuwe paus – na te

Exotisch lintje

Laten we vanaf vandaag het woord 'hoofddoek' niet meer gebruiken. De term stigmatiseert, net als 'allochtoon'. 't Creëert een onnodige tweedeling in de samenleving: vrouwen mét en vrouwen zónder hoofddoek, terwijl het allemaal vrouwen zijn en zetten we niet allemaal wel eens een hoofddoekje op? Niet meer doen dus, niet meer gebruiken dat akelige woord, niet in de bureaucratie en bij voorkeur ook niet elders.

Laat los die stigmatisering. Schrap het woord dat vrouwen onnodig tegen elkaar opzet, dat van de ene

Er was een sjeik in Nederland

Update: Ambitieuze moslimjongeren halen sjeik Al-Haddad weer naar ons land
Dankzij de ridders van het vrije woord, weten we nu hoe we de sjeik op gepaste wijze moeten ontvangen: geen ongehoofddoekte vrouwen aan (de debat)tafel! Zo ging het vorig jaar:

Er was een sjeik in Nederland. Wat is eigenlijk een sjeik? Een man die aanzien heeft als leider, zowel op geestelijk als op wereldlijk gebied. Toch was deze sjeik omstreden. De sjeik houdt niet van Joden, afvalligen en vrouwen. Voor hen heeft hij aparte regels in petto. Die regels heeft hij niet zelf bedacht, die staan in een

Lees verder in Metro of op de Metro-site hierrr.

Herenleed - De Praalhans

Ook de olifant in de roze kamer was ooit een baby olifantje

Maarten Boudry, de jonge doctor in de wetenschaps- en moraalfilosofie (U-Gent), slaat spijkers met koppen in een opiniestuk op De Standaard.be: 'De olifant in de roze kamer. Wie religie en homofobie loskoppelt is ziende blind.Hij haalt o.a. recente studies van socioloog Mark Elchardus en andere internationale studies aan om zijn punt te maken. Zijn punt is in deze dat religie wel degelijk een voedingsbodem is voor o.a. homofobie in al zijn vormen. Hij besluit dan ook dat ‘het lang verwachte actieplan om de strijd aan te gaan met homofobie, met geen woord over een overleg met de geloofsgemeenschappen rept’ een duidelijk voorbeeld van struisvogelpolitiek is. Er staat blijkbaar een olifant in de kamer, maar niemand wil hem zien zegt Boudry. Vertel mij wat jongeman.

Als er iemand heeft vastgesteld hoe al die ‘actieplannenmakers’ en beleidsverantwoordelijken met van

"Een beetje een onmogelijke gezellige man"

Ischa Meijer, 14 februari 1943 – 14 februari 1995
"Ik ben geïnteresseerd in mensen en daar hoort bij dat je ze niet laat uitpraten. Als ze zichzelf herhalen, of onzin uitbraken, of... zichzelf belangrijker vinden dan ze überhaupt ooit kunnen worden. 

Een zwarte paus!

Wat wilde dit alles zeggen? Dat wilde zeggen dat er bij een volgend conclaaf een zwarte paus gekozen kon worden!

'Moge God het verhoeden,' dacht Treger. 'Maar als je het in een groter verband bekijkt, nee, ik geloof niet dat het een gek idee is.'

Overigens had het geen enkele zin om ervóór of ertegen te zijn: de Kerk, dus ook dat conclaaf, werd geleid door de Heilige Geest, één van de Drie Personen Gods dus, alias God Zelve, en Die wist heus wel wat Hij deed als Hij iemand tot Plaatsbekleder van Christus op Aarde uitverkoos. Maar als kritisch mens, katholiek of niet, mocht je er intussen natuurlijk van denken wat je wilde. 'Maar waar hoef ik mij

Brussels loket

Les Pays Bas. Nederland is aan de beurt.

Hier ben ik. Over zijn schouder. Jawel, ik ben eerst. Het gaat in alfabetische volgorde. Ik ben de ijsbreker.

Zegt u het maar

My name is..

Nederlandse politici hoeven geen Engels te spreken…liever niet.

Sybrand Buma is de naam.

Weet ik. Uw lijstje graag.

Vrouwenquotum, pensioenfondsen, apk, nitraat en fijnstoffen...

Maximaal drie items!

Wie zegt dat?

Brussel!

We willen nu juist af van...

De Nederlandse regering kan een grotere lijst indienen maar dat lukt ze niet..in Nederland altijd polyfonie.

Wat?

Zittingsverslag College voor de Rechten van de Mens, 7.12.2012 Soekhoe/Stichting Fioretti Teylingen


Zittingsverslag College voor de Rechten van de Mens, 7.12.2012 Soekhoe/Stichting Fioretti Teylingen

HITLER

Zojuist verschenen: HITLER - Een Beknopte Biografie
Auteur: Willem Melching

Wie was Hitler? Wat waren zijn ideeën? Hoe kwam hij aan de macht? Waarom stond vrijwel het hele Duitse volk als één man en vrouw achter hem? In plaats van speculaties over de psychopaat Hitler plaatst Willem Melching de politicus Hitler in de historische en culturele context van zijn tijd en stelt hij deze indringende vragen. Was het Derde Rijk de eerste welvaartsstaat? Waarom stortte Hitler Duitsland in een oorlog, die hij menselijkerwijs gesproken niet kon winnen? En de moeilijkste vraag van allemaal:

Jet Bussemaker 'bestrijdt' vrouwenbesnijdenis


6.2.2013 UPDATE! Jet Bussemakers aanpak vrouwenbesnijdenis in NL te bestrijden ('waarbij niet alle meisjes tussen 12 en 18 jaarlijks tussen hun benen konden worden gekeken vanwege grote inbreuk op hun lichamelijke integriteit') uit 2009 heeft geholpen:  30.000 besneden vrouwen in Nederlan!  (link)

13.3.2009  Vraag: zal er door 'een reeks van maatregelen' van staatssecretaris Jet Bussemaker, (PvdA, Volksgezondheid) één meisje minder besneden (genitaal verminkt) worden?

Geen homo-T-shirt achter loket / Bart De Wever opent debat

Betreft: Geen homo-T-shirt achter loket / Bart De Wever opent debat De Standaard:

Met de regenboog bepleit De Wever ‘godsvrede’, er is hoop. Gen 9: 13,14,15

Met stijgende verbazing volg ik het schouwspel naar aanleiding van de stellingname door Antwerps burgemeester De Wever dat loketbeambten bij de stad Antwerpen geen T-shirt mogen dragen waarmee ze duidelijk maken dat ze homoseksueel zijn. Dat hij daarbij iemands seksuele geaardheid als een

Populisten in de poëzie

Tot nu toe was er elk jaar eind januari een Dag van de poëzie. Dit jaar is er voor het eerst een week gereserveerd voor gedichten, van 31 januari tot en met 6 februari, al blijft de speciaal uitgegeven bundel gedichtendagbundel heten. Dit jaar is dat Een kooi van klank van Anna Enquist. Het thema van de week is muziek. Maar waarom een week lang poëzie en wat gebeurt er dan? Is poëzie soms gepopulariseerd, of is het eerder zo dat Henk en Ingrid materiaal voor dichters zijn geworden?

Respect voor de islam is de discriminerende factor

Dus dan tweet je in werktijd dat "er eigenlijk VN-troepen naar Nederland gestuurd zouden moeten worden om PVV’ers dood te schieten” en dan blijft die christelijke werkgever, de Vrije Universiteit in Amsterdam, kalm, doet aan hoor en wederhoor en ontslaat jou, Peter Breedveld,

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens - Anand Soekhoe

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens inzake de vanwege islamkritische tweets geschorste docent Anand Soekhoe van het Fioretti College te Lisse: