Imam Bristol-moskee adviseert volgelingen tot besnijdenis

Engeland, april 2012

Een undercover journalist van de Sunday Times deed alsof hij een moslim was die advies nodig had en filmde met een verborgen camera dat de imam van de Bristol moskee, Mohammed Abdul, adviseerde om besnijdenis te laten uitvoeren. Abdul adviseerde de ‘journalist’ om vrouwen en meisjes uit de familie naar

Vijand verpletterend verslagen door FC Kunduz

De FC Kunduz is aandoenlijk. Na een reeks belastingverhogingen bedacht te hebben (knap hoor!) zwieren ze over het scherm heen alsof ze een grote overwinning hebben gehaald. Het doet nog het meest denken aan de feestvreugde op Arabische tv-zenders wanneer het Zionisme en het imperialisme weer eens een slag is toegebracht.

U in het Westen weet dat natuurlijk niet, maar het Zionisme en het imperialisme zijn al vele malen

Een 'nette' uitlaat


Ben ik een racist, en een fascist? Terwijl ik tegen de Jodenvervolging in de Sowjet-Unie protesteer? Of betekenen de woorden racist en fascist:: 'iemand die het op schaamteloze wijze met ons oneens is'? Ik weet niet, wat drs. Gortzak vindt, maar voor alle zekerheid ben ik het geheel met hem oneens. Ik geef hier

GW in een ollekebolleke van Drs. P

Drs. P
Maandag 23 april werd in De Nieuwe Komedie in Amsterdam de tweeënnegentigste verjaardag van Drs. P gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd de schrijver en zanger van het Nederlandse lied de Frans Banning Coq Penning opgespeld, een onderscheiding die wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar. Aan die criteria voldoet Drs. P  ruimschoots. De taalvirtuoos werd als Heinz Polzer in Zwitserland geboren en streek na zijn omzwervingen door de wereld (van Zwitserland naar Rotterdam, Indonesië en Zuid-Amerika) in Amsterdam neer. In Rotterdam studeerde hij economie en daar begon hij met het zingen van levensliederen als Goud...goud! en Het hart eener deerne, over dolgelukkige handarbeiders en dames van lichte zeden (de ene droeg uitsluitend een paar schoenen, de ander ook nog kousen). Naarmate het succes van de plezierdichter toenam en hij werd ingehuurd door radiorubrieken, ging het hem minder om de

Het nieuwe boek van Geert Wilders: een eerste indruk

De theorie van de islam roept de moslims er toe op het Westen te plunderen en te misbruiken. Westerse overheden zouden hun onderdanen daar tegen moeten beschermen, maar kunnen niet geloven dat de theorie van de islam luidt zoals hij luidt. Dat er ook wel moslims zijn die te fatsoenlijk zijn om de bevelen van de islam te gehoorzamen, en die niet van zins zijn zich inderdaad als vijand van het Westen te gaan gedragen, draagt bij aan de instandhouding van dat westerse ongeloof.

Geld verdienen aan moslims? Dan moet u hier misschien naartoe.Dear all


LUCIS, on behalf of Prof. Dr Maurits Berger, would like to invite you for the following event. On Monday afternoon 21 May 2012, two prominent practitioners and academics of Islamic Finance will present a Master Class at Leiden University.

We would be very grateful if you could circulate this invitation within your network.

Dodenherdenking

Dodenherdenking

De vierde mei slaan Ischa en ik nooit over. Dan herdenken we de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.

De gevallenen.
Tja.
Da's eigenlijk

De islam, de moslims en ik

Samira Bouchibti overhandigt het eerste exemplaar van haar boek 'De islam, de moslims en ik' aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (Den Haag, 25 april 2012).
Nu iets wat mij van het hart moet, en wat ik moeilijk vind om te zeggen. Er is sprake van een geaardheid bij moslims waarvan aanhangers van andere godsdiensten minder last hebben, althans vandaag de dag. (In

De bedenkelijke opvattingen van de humanist en vrijdenker Leo Polak

“....dan rest er slechts één middel tot essentiële verheffing van het zedelijk peil der mensheid tot echte zedelijke evolutie: de selectie of teeltkeuze, die het onverbeterlijke slechte uitroeit door het van de voortplanting uit te sluiten en het goede voortplant, in stand houdt, de overhand en de zege verschaft. Zo alleen kan en moet er voor gezorgd worden, dat een volgende generatie zedelijk sterker, gezonder, reiner, edeler zij dan het voorafgaande. Aldus dient “the survival of the fittest”te worden gelouterd en verheven tot the survival of the best.

Schrik niet! Het betreft hier een citaat van de Joodse hoogleraar rechtsfilosofie Leo Polak (1880-1941) uit

Belastingverhoging of bezuiniging

Waarom zijn alle partijen toch zo boos op Geert Wilders dat hij gestopt is met gedogen? Ze zouden toch met één pennenstreek die mooie rol hebben kunnen overnemen? Of dat later deze week alsnog doen? Als Nederland ‘in het buitenland’ voor gek staat, wat let de ‘linkse partijen’ dan om het gehele pakket maatregelen, dat nu wel niet door zal gaan, te steunen? Waarom heeft de PVV haar aandeel in de macht weer ingeleverd bij de partijen waar die macht al decennia ligt?

Het heeft even geduurd maar ik geloof dat ik het doorheb.

Enig licht in de duisternis

Sommigen die de dingen vanuit het perspectief van Wilders zien, vinden het moeilijk te begrijpen, dat hij de stekker eruit trekt, juist nu de euro kopje onder dreigt te gaan, juist nu hij iets zou kunnen binnen halen voor zijn partij en degenen die hij vertegenwoordigt. In dit onbegrip klinkt ook iets van teleurstelling door. Blijkbaar hadden zij anders verwacht. Misschien hadden ze op meer gehoopt. Wat dat dan ook had mogen zijn.

Toch is Wilders' gedrag heel consequent, en daardoor ook heel voorspelbaar. In al zijn

Het volk dat in duisternis wandelt

De gedoogden gedogen niet meer dat zij gedoogd worden, en dat komt goed uit want de gedogers gedogen de gedoogden niet langer. De nationale berichtgeving daarover is van een allure die sinds de Duitse Demokratische Republiek niet meer vertoond is. Er is geen touw aan vast te knopen. De oude

Wij zijn ons brein, maar zit daar ook pvv in?


Wij zijn ons brein (2010) is de titel van de bestseller van Dick Swaab. Er zijn al zo’n 300.000 exemplaren van verkocht. Wat betekent dit zinnetje eigenlijk? Wij zij ons brein. Swaab bedoelt ermee, dat we niet meer zijn dan ons brein. Ook niet minder trouwens. We vallen ermee samen. Het deel staat hier voor het geheel. Een pars pro toto zo gezegd. Toch wordt de vereenzelviging van de mens met zijn brein door menigeen niet als gunstig gezien maar als een ongehoorde reductie opgevat. Als de reisleider even de neuzen wil tellen, wanneer iedereen weer de bus instapt, hoor je niemand. Maar als Swaab of een andere hersenonderzoeker of neurobioloog verklaart, dat wij ons brein zijn, dat dus de chemie en de structuur van onze hersenen bepalen wie we zijn, klinken er overal protestgeluiden.

Dark Lands

Jabeur Mejri
Twee Tunesische jongens, Jabeur Mejri en Ghazi Badji, schreven beiden een kritisch boek over de islam en plaatsten dat op internet. De een kreeg 7,5 jaar gevangenisstraf, de ander vluchtte.

Joost Niemöller schreef er op 8 april jl. al een blog over: Twee jongens en de Arabische Lente 
en Eildert Mulder schreef er gisteren in Trouw een artikel over: Je leven niet zeker zonder geloof. 

Het boek 'Dark Lands' van Jabeur Mejri is hier te downloaden (pdf-alert):


"I tried through this book to reveal the unknown life of the most prominent leaders of the Dark Lands referring to the crimes committed throughout the period of their rule." 


http://www.amsterdampost.nl/uploads/DARK-LANDS-BY-MEJRI-JABEUR.pdf

ja, ik beet hem liever af

Gelukwens aan dichter Jean Pierre Rawie bij zijn 61ste verjaardag die hij vandaag viert.


Op bladzij 33 van de Verzamelde verzen (Amsterdam, Bert Bakker, 2004) van Jean Pierre Rawie lezen we:


Maar ach liefste, zelfs al kon ik 
met u saamzijn tot aan het graf 
werd ik toch nog liever monnik 
ja, ik beet hem liever af.


Jean Pierre Rawie
Een aantal gedichten van Jean Pierre Rawie vindt zijn oorsprong in toevallige flarden conversatie uit het kroeg- en caféleven van de late jaren zeventig. Dat waren jaren waarin het feminisme, of wat daar voor door moest gaan, hard om zich heen sloeg. Het feminisme en de bijbehorende psychobabbel droegen niet altijd bij aan een ‘harmonieuze verstandhouding tussen de sexen’, zullen we maar zeggen.

Het psychotherapeutische jargon van die tijd is niet zo moeilijk aan te leren, en misschien geldt dat ook nog wel voor het jargon van de hedendaagse genezingbrengende zielkunde. Hoe het ook zij, vanaf menige barkruk werden adviezen gegeven waar de professionals zich niet voor hoefden te schamen.

Maar er zaten ook professionals aan de bar. Het Leidse café ‘Het Keizertje’, in de

Allemaal nette mensen

Wat fijn dat Nederland zo'n beschaafd land is. Met van die nette mensen. Fijn ook dat die nette mensen duurzaam bereid zijn het goede voorbeeld te geven, dat ze daar tijd voor vrij maken of er zelfs hun beroep van maken. Gelukkig zijn ze met velen, die nette, duurzame mensen en kunnen ze hun voorbeeldige taken eerlijk verdelen.

Koningin Beatrix is natuurlijk de allernetste Nederlander anders was ze geen koningin van ons land, nietwaar? Zij weet hoe het hoort. Ze is daarbij de duurzaamheid zelve kun je wel zeggen en al neemt ze het niet altijd zo nauw met de feiten - denk aan haar staatsbezoek aan Oman onlangs waar ze iets over de islamitische hoofddoek in die contreien beweerde dat volslagen bezijden de feitelijke waarheid is - al verdraait Majesteit de feiten dus wel eens, ze zal niemand, nooit ofte nimmer, never ever, in geen vierhonderd jaar

Onderhandelaars zijn eruit

Gnoe

Turks-Marokkaanse Snackbar in het filmmuseum

Als je de veerpont neemt aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam, ben je in vier minuten aan de overkant. In Amsterdam-Noord. Daar is geen enkele bioscoop te vinden. Maar vanaf de pont zie je wel het nieuwe witte fort aan het IJ liggen, ontworpen door Delugan Meissl Associated Architects uit Wenen. Dat is het EYE, het nieuwe filmmuseum dat het oude in het Vondelpark vervangt. Vier april jl. was de officiële opening en het begin van het openingsfestival waarin o.a. de première valt van Snackbar, een film over Marokkaanse straatjongeren, een groot retrospectief gewijd aan regisseur Martin Scorsese en een omvangrijke expositie onder de titel Found footage: Cinema exposeer.
Voor zover ik weet is er nog geen bijnaam verzonnen voor het witte gebouw aan het IJ. In een interview oppert directeur Sandra den Hamer, voormalig directeur van het Filmfestival in Rotterdam en sinds 2007 van het Filmmuseum, de naam Diva aan het IJ, of Oester, waarbij de binnenkant dan de parel is. Mij doet het witte gebouw eerder denken aan een amfibie. Een kikker. Of een hagedis. Die zijn staart verloren is, dat wel. Een kikker of een hagedis aan de waterkant. De witte kikker. De witte hagedis. Met zijn of haar achterlijf naar het water toe.

De Leider en het woord

Een kenmerk van grote Leiders is dat zij woorden nalaten dewelke voor komende generaties onvergankelijk zijn.

Roel van Duijn, een onbespoten activist

Roel van Duijn (1943), de bedenker van de Amsterdamse Provo-beweging, is een eigenaardig mens. Gelukkig heeft de BVD hem altijd goed in de gaten gehouden. Anders waren er wel zeker ongelukken gebeurd. Vrijdagmiddag 6 april 2012 gaf Roel van Duijn in Amsterdam een receptie omdat er een boek van hem was uitgekomen: Diepvriesfiguur. Dat boek gaat grotendeels over de spannende avonturen van onze Roel door de jaren heen met de veiligheidsdiensten.

Gegroefde koppen uit de jaren zestig verdrongen elkaar tijdens die receptie, in het Max Euwe Centrum, naast Paradiso, rond de hapjes- en drankjestafel. Ze waren allen, voor zo ver nog in leven, inmiddels in het ongestoorde genot van een AOW-uitkering. Ook Roels eigen BVD-agent was er. Hij wond Roel nog steeds om zijn vinger. Zo zien wij het graag.

De situatie tijdens zo’n boekpresentatie vereist dat de auteur de lof die hem wordt toegezwaaid verlegen afwimpelt of, in het geval van een sterk karakter, accepteert. Niet alzo van Duijn. Hij praatte, als eerste, bijna een uur lang honderd uit, en liet daarna nog een paar minuten over voor de drie uitgenodigde feestsprekers. Roel verzuimde zijn uitgever met name te noemen.

Roel van Duijn ging tijdens zijn feestrede in zijn keurige Haagse upperclass accent diep in op wat het

400 jaren Holland-Turk

Het stond vermeld in het Nederlands Dagblad van 13 april 2012: de president van Turkije brengt een bezoek aan Nederland vanwege het feit dat "wij" 400 jaren diplomatieke betrekkingen onderhouden met Rottekeien.

Zulks is een affront aan al die anderhalf miljoen Nederlanders welke in 2010 de moed hadden om hun stem uit te brengen op de Partij van de Nationale Verheffing. Het is een affront aan de bewoners van het oosten van de provincie Noord-Brabant en van de provincie Limburg. Immers, deze streken stonden in 1612 onder Spaans bestuur. Venlo, de geboortestad van de Leider, kwam pas in 1713 bij de Statenbond der Nederlanden.

En het is een affront aan onze stambroeders van België. Immers, België bestaat eerst sinds 1831. Het is

Een gedachte-experiment

Door Manfred Gerstenfeld

Ik heb een gedachte-experiment gedaan. Wat zou er gebeuren als alle bewuste joden geleidelijk Nederland zouden verlaten? Voor sommige zal later ongetwijfeld het gevleugelde woord van de in de meidagen van 1940 gevluchte joodse dichter Leo Vroman gelden: 'Beter Heimwee dan Holland'.

In de Nederlandse maatschappij zullen geen grote langdurige gaten vallen. Een burgemeester of twee,

Je moet verderJe kan geen koffie blijven drinken. Een kopje of zes, zeven per dag volstaat. Er zijn grote kunstenaars die meer koffie dronken. Emilio Rodriquez, de Spaanse fluitist, dronk negentien kopjes per dag. Ilic Banjic, de Servische dichter, dronk een emmer koffie per dag, en let op, daar houdt het niet mee op: Pablo Picasso, toch ook niet de minste, dronk twéé emmers koffie per dag, dus twintig liter. Althans, dat verklaarde hij aan de pers. Ik heb het nooit geloofd. Twee emmers, en dan evengoed toch al die schilderijen schilderen? Nee, dat gaat er bij mij niet in. Als ik in gezelschap ben vertel ik wel eens het oeroude verhaal over Picasso die, toen een journalist hem vroeg:

Toch druk ik mij ongelukkig en gebrekkig uit

(..) Verder weet ik vrijwel niets. Moraal? Ja, die is er wel, en die moet je wel laten gelden in je omgang met anderen, maar die heeft geen betekenis op het gebied van de religie of de kunst: die zijn beide a-moreel. Onsterfelijkheid, eeuwigheid? Ik ontken die begrippen niet, maar ze liggen buiten ons leven. Wij zijn onsterfelijk en eeuwig, maar we hebben daar in ons leven weinig aan, behalve dat je het wat kalmer aan kunt doen dan iemand die denkt dat hij echt bestaat en daarom ook echt moet sterven.

Toch druk ik mij ongelukkig en gebrekkig uit. Religie is iets zeer persoonlijks, al zoekt het uiting in iets

We leven toch in een vrij land

Is dat nou wel zo, zijn die vervelende gastjes echt van alle tijden? Kinderen zijn het, jochies in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, die bedoel ik.
Wat ze doen?

Lees verder in Metro of op de Metro-site hierrr.

Heerlijk cultuurrelativisme

"....Anderzijds hoor of lees ik wel mensen die hun eigen westerse cultuur bestempelen als louter rationeel, voortgekomen uit het moderne Verlichtingsdenken, zonder daarbij te vermelden dat daar ook de al of niet donkere irrationele kant van de Romantiek aan vastzit. "

De Franse film is sinds de eeuwwisseling weer in opmars. Amélie (2001), Bienvenue chez les Ch'tes (2008), en nu Intouchables zijn de klappers bij het grote publiek. In Frankrijk goed voor meer dan 20 miljoen bezoekers. Bewoog de naїef-romantische Amélie zich – net voor de klap van 11/9 - nog binnen de kaders van het in de film puur blanke Montmartre, de andere twee tonen ons de verschillen en overeenkomsten tussen twee ‘culturen’. Plus de (voor)oordelen daarover. Les Ch'tes was buiten Frankrijk

Oproep tot vandalisme?

Naar kermissen gaan 

Vraag: 
Ouders nemen hun kinderen vaak mee naar kermissen waar dingen gebeuren die in strijd zijn met de Sharieah, zoals vertoningen van losbandige vrouwen. De kinderen vinden het echter heel leuk om naar zulke kermissen te gaan. Wat is de Islamitische regelgeving hierover?

Antwoord:
Deze kermissen bevatten een aantal kwade zaken. Wanneer er verwerpelijke zaken aanwezig zijn en het voor de persoon mogelijk is om deze zaken te verwijderen, dan is hij verplicht om erheen te gaan en deze

Een Nieuw Paaslied
[Gerard Reve: 14 december 1923 - 8 april 2006]


Een Nieuw Paaslied


Zonder gedronken te hebben, prijs ik God.
Vandaag heb ik van alles meegemaakt.
Al voortwandelend in de benedenstad,
denkend aan de Uiteindelijke Dingen,
zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist,
en volgde hem terwijl ik dacht:

Terwijl Christenen Pasen vieren wacht Egyptische Kopten een toekomst vol onderdrukking


door Lydia Khalil 
Dit artikel verscheen op 5 april 2012 in dagblad The Australian

Vertaling: Kees Bakhuyzen, HoeiBoei

Terwijl de meeste christenen zich voorbereiden op een vredige viering van het Paasfeest temidden van hun familie, gaan Egyptische Kopten, de grootste christelijke minderheid in het Midden-Oosten, de Paasperiode in met angst en beven. Met het recente verlies van hun patriarch, Paus Shenouda III van Alexandrië, en de roerige politieke overgang in Egypte die wordt gedomineerd door islamistische partijen, worden christenen in Egypte meer dan ooit bedreigd. 
De revolutie van vorig jaar beloofde de komst van een nieuw Egypte, maar voor de Koptische christenen lijkt dat een Egypte dat hen buitensluit. De Kopten vormen een van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld en ze hebben altijd een belangrijk aandeel gehad in de Egyptische maatschappij. Maar sinds de opkomst van islamistische krachten in de jaren ’70, hebben ze hun aanzien in de Egyptische maatschappij zien afnemen. 
Evenals veel andere Egyptenaren, werden Kopten onder opeenvolgende autoritaire militaire regimes sinds Gamal Abdel Nasser geconfronteerd met werkloosheid, gebrek aan kansen en onderdrukking door de overheid, maar ze werden ook geconfronteerd met de extra last van semi-goedgekeurde en groeiende discriminatie die merkbaar was in alle sectoren van de Egyptische maatschappij en binnen veel van haar organen. 
Ook al zijn er veel succesvolle Kopten in hogere beroepsgroepen en veel welvarende Koptische families, het valt niet te ontkennen dat er een groeiende trend binnen Egypte was en is die uitermate vijandig staat tegenover de Kopten. Koptische studenten stuiten met de regelmaat van de klok op discriminatie op de Egyptische universiteiten, Koptische sollicitanten worden vaak over het hoofd gezien omdat de voorkeur uitgaat naar moslims, en binnen het staatsapparaat werken Kopten zich nauwelijks op tot gezaghebbende posities, met name binnen de groeiende veiligheidsdiensten. Koptische bedrijven en gebedsplaatsen worden regelmatig aangevallen. 
De Egyptische maatschappij is in haar geheel veel meer gesegregeerd geraakt met minder vriendschapsbanden tussen moslimfamilies en Koptische families.
Tijdens het revolutionaire proces vorig jaar, speelden veel Kopten een vroege en actieve rol, ondanks het feit dat

Christelijke moraal

'
Hij droeg onze smerten


't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
noch die verradelijk u togen voor ’t gericht,
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht,
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

Noemen wij zulks

(...)
Arnon Grunberg
Tegenwoordig is ironie een etiket geworden om op immorele uitingen te kleven opdat men zich aan de verantwoording kan onttrekken.
Noemen wij zulks reviaanse ironie.
Simon van het Reve stelde voor om Jan Wolkers dood te knuppelen in een K.Z.
Verdedigers van Simon van het Reve beweren dat hij zulks niet meende en ik twijfel niet dat zij gelijk hebben.
De uitspraak blijft

Bangalijstjes

Gnoe

Ik ben het ook

(...) Ik heb de volksteller afgewezen, twee maal, maar niet uit principe.* Ik vind de te vergaren gegevens veel minder intiem dan die welke zowat iedere andere instantsie (rijbewijs, ziekenfonds, beurs, etc.) vraagt. Maar ik wil niemand hier uit de buurt binnen hebben.

Ik geloof, dat de weerzin tegen de volksteling niets met politieke motieven te maken heeft, maar met iets

Twee Ideologische Moordenaars: Breivik en Merah

Door Manfred Gerstenfeld 

Mohammed Bouyeri
Wie het huidige Europa iets beter wil begrijpen kan de moorden door Anders Breivik in Noorwegen en Mohamed Merah in Frankrijk en de reacties daarop analyseren. Er zijn zowel overeenkomsten als grote verschillen. Beide moordenaars waren ideologisch gedreven en kozen hun doelwitten in specifieke groepen. Breivik moordde in socialistische kringen. Merah koos zijn slachtoffers onder soldaten en in de Joodse gemeenschap. Daarin verschillen zij van de Nederlandse ideologische moordenaar Mohammed Bouyeri. Die wilde in Theo van Gogh een bepaald individu vermoorden. Was hij niet gearresteerd dan had hij

Sharia en Jihad: daar komen we wel uit

Zowel moslims als anderen vragen me soms getergd wat je in hemelsnaam nog tegen de islam kunt doen. Eigenlijk zou ik daar geen antwoord op moeten geven. Het is mijn taak te rapporteren over wat ik in de Arabische en islamitische wereld waarneem. Dat kan ik beter dan veel anderen, bijvoorbeeld omdat ik Arabisch kan lezen.

Het is daarentegen niet mijn vak, of mijn taak, om beleidslijnen te bedenken die ons deel van de wereld nog kunnen redden of veranderen. Bedenken, redden en veranderen: op die gebieden heb ik geen speciale kwalificaties, bevoegdheden of mandaat. Dat hindert niets, want daarvoor hebben we immers geniale politici, gekozen bestuurders en benoemde topambtenaren, die – anders dan ik – wel over een wettig mandaat beschikken om oplossingen te bedenken, voor te stellen en in te voeren, welk probleem er zich ook maar voordoet.

Ten onrechte wordt mijn weigering een medicijn voor te schrijven, wel opgevat als een bekentenis dat ik eigenlijk geen idee heb. Dat heb ik wel, maar mijn ideeën daarover zijn niet meer waard dan die van elke andere burger. Geen razende reporter zal het in zijn hoofd halen een gewone burger

Het evangelie als filmscript van de linkse kerk?

Het geluid kwam van de Sant’Agostino, een basiliek aan het gelijknamige plein in Rome, nabij het Campo Marzio en niet ver van het Piazza Navona. Het is heerlijk om in steden rond te lopen, naar mensen te kijken, tafereeltjes te aanschouwen. En zeker in Rome. Bij de Trevi fonteinen had ik een typisch fellini-achtig toneeltje gezien. In het water van de fontein deden twee mannen in korte broek een wedstrijdje zwemmen, voor zover dat mogelijk is. Ze werden aangemoedigd door het gezelschap waar ze bij hoorden, dat weer werd gadegeslagen door vijf nonnen met zonnebril. In de verte bewogen zich twee agenten met gezwinde pas onze richting uit. Het was begin april en al een graad of 20. Later had ik geslenterd over de Via della Scrofa in de richting van de Ponte Cafour over de Tiber.

Life of Brian
Links zag ik de basiliek Sant’Agostino liggen. Ik stak een klein straatje door, omdat ik van de kant van de kerk dat tromgeroffel hoorde. Ik was er al aan gewend. Ook bij de Sant’Ignazio, een barokkerk, vernoemd naar de stichter van de orde van Jezuїeten, en andere godshuizen had ik trommelaars gezien die voorafgingen aan een stoet van mensen in Romeinse tunieken die een man met een groot kruis over de schouders de kerk indreven. Het was vrijdag voor Pasen. Ik keek op mijn horloge. Ze moesten haast maken, want het was tien voor drie. Toen ik bij de Sant’Agostino aankwam, zag ik weer de man met het kruis, maar verder verschilde het tafereel nogal van de vorige die veel plechtiger, ingetogener waren. Mensen in