Ik ben het ook

(...) Ik heb de volksteller afgewezen, twee maal, maar niet uit principe.* Ik vind de te vergaren gegevens veel minder intiem dan die welke zowat iedere andere instantsie (rijbewijs, ziekenfonds, beurs, etc.) vraagt. Maar ik wil niemand hier uit de buurt binnen hebben.

Ik geloof, dat de weerzin tegen de volksteling niets met politieke motieven te maken heeft, maar met iets
anders: de mensen zijn het Formulier moe. Ik ben het ook. De mensen geloven niet in sociologie psychologie, politicologie etc. maar zijn er - terecht - bang voor, omdat die 'gemiddelden' op de troon verheffen die niet bestaan, en de groep boven het individu stellen. Vreemd is overigens dat die vormen van verzet, ondanks hun gepretendeerde verdediging van het individu, tevens sterk aanleunen tegen systemen die eigenlijk elk recht van het individu loochenen (Mao-China, Noord-Vietnam, Rusland, etc.).

Gerard Reve, Brieven aan Wim B., 1968-1975, pag. 49, Veen Uitgevers.

*In 1970 werd de tot op heden laatste volkstelling gehouden in Nederland. Bezorgdheid over mogelijk misbruik van de verzamelde gegevens leidde tot protesten en weigeringen deel te nemen aan de telling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten