Groeiende ongelijkheid

De Franse econoom Thomas Piketty schreef zijn Le Capital au XXIe siècle (2013) op het juiste moment. Van de Engelse vertaling (maart 2014) waren in Engeland en de VS binnen een maand 200.000 exemplaren verkocht. Piketty werd een superstar op Amerikaanse tv kanalen. Begin 2015 verschijnt de Nederlandse vertaling van wat wel Het nieuwe Kapitaal wordt genoemd, maar dan leesbaar. Daarvoor nog is Piketty uitgenodigd in de Tweede Kamer. Zijn uitgebreide onderzoek naar groeiende inkomensongelijkheid in de negentiende eeuw en nu wordt ter rechter zijde van de PvdA met argusogen bekeken. Vooral VVD en PVV hebben meer op met Ayn Rand (1905-1982) die in de jaren zestig en zeventig in de VS opschudding veroorzaakte met haar aanval op altruïsme en pleidooi voor ‘ethisch egoïsme’. Ze was voorstandster van weinig tot totaal geen bemoeienis van de overheid. Toneelgroep Amsterdam speelt nu een indrukwekkende voorstelling op basis van haar roman The fountainhead (1943).

Na jaren lang in anonimiteit vele oude en nieuwe vermogens- en inkomensstatistieken te hebben

Moslim-iconoclasme: nu ook in Japan!

“De politie in Tokyo heeft op op 11 juni een man uit Saoedi Arabië gearresteerd. Hij werd gepakt terwijl hij bezig was een aantal boeddhistische beelden te vernielen. Het incident vond plaats in een van Tokyo’s beroemdste tempels en schokte de omwonenden. De 31-jarige man volgt een HBO-opleiding aan de Keio-universiteit. De politie verklaarde dat er woensdag rond middernacht een verdacht telefoontje werd ontvangen. De Saoediër gedroeg zich gewelddadig bij de Sensō-ji tempel in het Asakusa-district. Politie-officieren haastten zich naar de locatie en troffen daar op de grond de brokstukken aan van vier boeddhabeelden. Het betrof drie stenen beelden, en een 200 centimeter hoog

Globalisering van nationale voetbalteams

Aan het WK in Brazilië doen 32 nationale teams mee maar hun voetballers komen uit ruim 70 verschillende landen. De teams van de VS, immigratieland bij uitstek, en van Zwitserland, dat een paar maanden geleden per referendum stemde voor minder immigranten, spannen de kroon qua multiculturele samenstelling. Ongeveer de helft van deze selecties valt onder de noemer immigrant. Alleen Ecuador en Zuid-Korea tellen geen spelers met een dubbele nationaliteit. De overige 30 teams

De felle poëzie van een ontspoorde immigrantenjongen

Dinsdag 10 juni j.l. was Yahya Hassan persoonlijk aanwezig bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn geruchtmakende poëziedebuut. Stevig beveiligd. De zaal in het Crea-gebouw in Amsterdam was bomvol. Arjan Peters, literatuurcriticus van De Volkskrant, interviewde de jonge dichter (19 jaar), zoon van Palestijnse vluchtelingen, en Hassan las verschillende van zijn gedichten voor. Over zijn jeugd in een getto aan de rand van Aarhus (Denemarken), zijn gewelddadige jeugd. Gedichten, letterlijk in kapitalen, over een hardvochtige vader en een mislukte integratie. Een aanklacht tegen de generatie van zijn ouders en het moslimmilieu waarin hij opgroeide. Hij acht zichzelf niet verantwoordelijk voor de verschillende interpretaties van zijn poëzie. In Denemarken zijn al meer dan 100.000 exemplaren van zijn debuut verkocht. Duitsland en de VS volgen in snel tempo. Nu is er de Nederlandse vertaling.

Re-enactment - een ontsnappingsclausule voor mannen die geen Conchita willen zijn?

Het onderwijs maar ook andere sectoren, nee de hele westerse wereld raakt te veel gefeminiseerd. Er moet maar weer eens oorlog komen. Dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Pro-Russiche activisten in het oosten van Oekraïne voegden de daad bij het woord, schoren hun baard, en bewerkten in hun oorlogspropaganda bestaande foto’s en beelden uit de media. Zo stond heel Donetsk in brand. Beelden uit andere oorlogsgebieden, zoals Syrië, werden geleend en gefotoshopt om de (Russische) publieke opinie in beweging te krijgen. Je hebt ook volwassen mannen die oorlogje spélen, een hobby waarin ze veel geld en tijd steken. ‘Re-enacters’ worden ze genoemd. Wat bezielt hen eigenlijk?

Zo'n vent

"Ik ben een moordenaar," zegt G., niet zozeer tot mij gericht als wel tot zichzelf. Ik heb met 'm te doen maar ik moet ook

Lees verder in METRO of op de METRO-site hierrr

‘Racisme’ is een verouderd woord!

 
Het deel van de genetici die zich bezig houden met het onderzoek naar de geschiedenis van de mensheid is het er wel over eens. Het DNA van mensen verschilt en geeft aanleiding tot het onderscheiden van drie menselijke rassen die ieder hun eigen geschiedenis hebben. Genetici zien drie grote rassen als genetisch duidelijk te onderscheiden groeperingen. Het is het Afrikaanse ras dat zich vanaf de Sahara verspreid heeft naar het zuiden en het hele continent bevolkt heeft. De tweede duidelijk te onderscheiden groepering betreft het Kaukasisch ras dat behalve Europa ook de volkeren van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azie tot en met India omvat. De derde groepering is het Oost-Aziatisch ras dat onder meer China en Japan omvat.

Euroscepsis en politieke zijinstromers

Zondag 25 mei werd op tv de documentaire vertoond, waarin gewezen pvv’ers verklaarden, dat Wilders zich in 2012 uit de gedoogconstructie terugtrok, om in eigen gelederen orde op zaken te kunnen stellen. Niks geen ‘hogere’ motieven of politieke idealen dus. Wat geen nieuws is, want dat deze beweging – geen partij - opportunistisch en onbetrouwbaar is, wisten we al. Ook dat ze louter tegen is, geen politieke verantwoordelijkheid aandurft en nog nooit voor een oplossing van wat dan ook gezorgd heeft. De volgende dag verscheen arabist Hans Jansen op de buis als vierde vertegenwoordiger van de PVV in het Europese parlement. Ook hij bracht niets nieuws, begreep gestelde vragen niet en formuleerde zo omslachtig, dat hem wat meewarig veel succes werd toegewenst. Eén van de andere

“Een eufemisme voor politieke lafheid”


Zo kan het ook Frans Timmermans

“Een eufemisme voor politieke lafheid”

Miloš Zeman, de president van de Tsjechische republiek, hield afgelopen maandag (26-5-14) de onderstaande toespraak bij de receptie ter gelegenheid van Israëls Onafhankelijkheidsdag.

Dames en heren,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier aanwezig te zijn bij de viering van Israëls Onafhankelijkheidsdag. Elk jaar worden er in de Tsjechische Republiek vele onafhankelijkheidsdagen gevierd. Bij sommige van die vieringen ben ik aanwezig, maar dat is niet altijd mogelijk. Maar de Onafhankelijkheidsdag van Israël sla ik nooit over.

Er zijn nogal wat staten waarmee wij dezelfde waarden delen, zoals het politieke ideaal van vrije verkiezingen en een vrijemarkteconomie. Maar deze staten worden door niemand bedreigd om van de kaart te worden geveegd. Er is niemand die hun grenssteden beschiet; niemand die er op uit is dat de burgers van die staat hun land zouden verlaten. Er bestaat een term, ‘politieke correctheid’. Deze term beschouw ik als een eufemisme voor politieke lafheid. En daarom, laat mij nu eens niet laf zijn. Het is hard nodig om de vijand van de menselijke beschaving duidelijk bij de naam te noemen. Het is het internationale terrorisme verbonden met religieus fundamentalisme en religieuze haat. Zoals we hebben