‘Racisme’ is een verouderd woord!

 
Het deel van de genetici die zich bezig houden met het onderzoek naar de geschiedenis van de mensheid is het er wel over eens. Het DNA van mensen verschilt en geeft aanleiding tot het onderscheiden van drie menselijke rassen die ieder hun eigen geschiedenis hebben. Genetici zien drie grote rassen als genetisch duidelijk te onderscheiden groeperingen. Het is het Afrikaanse ras dat zich vanaf de Sahara verspreid heeft naar het zuiden en het hele continent bevolkt heeft. De tweede duidelijk te onderscheiden groepering betreft het Kaukasisch ras dat behalve Europa ook de volkeren van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azie tot en met India omvat. De derde groepering is het Oost-Aziatisch ras dat onder meer China en Japan omvat.

De door genetici gevonden kenmerken wijzen op een min of meer gescheiden ontwikkeling die tienduizenden jaren geleden begon en voor ieder van de drie groeperingen afzonderlijke evolutionaire aanpassingen meebracht.

De hedendaagse kennis over afstammingsreeksen is door Nicholas Wade in zijn baanbrekende boek ‘A troublesome inheritance, genes, race and human history’ (2014) samengebracht. Wade is zich welbewust van de impact van de bevindingen van genetici. In het begin van zijn boek schrijft hij daarover: ‘Several of the intelectual barriers erected many years ago to combat racism now stand in the way of studying the recent evolutionary past. This include the assumption that there has been no recent human evolution and the assertion that races do not exist’. Wade weet dat het lang kan duren voor nieuwe inzichten worden geaccepteerd. Hij citeert dan ook met een zekere gelatenheid de econoom Samuelson die gezegd zou hebben: “De wetenschap ontwikkelt zicht van begrafenis tot begrafenis”.

‘Racisme’ is eigenlijk al veel langer een verouderd woord. Het gaat terug naar de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw toen biologen en criminologen zich nog onbekommerd bezig konden houden met het onderscheiden van ‘rassen’ aan de hand van lichaamskenmerken. Wetenschappelijk gezien was het een onjuiste richting. Maar het is een kenmerk van de wetenschap dat ze nogal eens in de verkeerde richting zoekt en daar vervolgens op terugkomt. Het zijn de Nazi’s geweest die het onderzoek verder in diskrediet hebben gebracht door joden te bestempelen als behorend tot een inferieur ras en de wereld daarvan wilden bevrijden. Racisme heeft sindsdien een kwade reuk en dat is meer dan terecht. Het is echter een zienswijze die sindsdien een soort Godwin is geworden en als beschuldiging wordt gebruikt tegen groepsoordelen en groepsvooroordelen. De Marokkaan die bij een slecht cijfer zijn autochtone leraar van racisme beschuldigt, is (nog) onwetend van het feit dat ze beiden tot het Kaukasische ras behoren. Dat geldt overigens ook voor de joden. Over de laatsten heeft het genetisch onderzoek tot interessante conclusies geleid. Het blijkt dat joodse mannen terug te brengen zijn tot enkele stamvaders, terwijl dat bij joodse vrouwen absoluut niet het geval is. Het wijst er op dat er een tijd moet zijn geweest waarin joodse mannen nogal eens met vrouwen uit andere lokale groeperingen trouwden.

Het onderzoek van genetici laat zien dat er binnen de drie te onderscheiden rassen sprake is van deelverschillen waardoor er sprake is van etniciteiten die dezelfde raskenmerken delen maar als groep een eigen ontwikkeling hebben gekend.

Waar laten die nieuwe inzichten ons? ‘Racisme’ is zoals het nu toegepast wordt in feite een nauwelijks bruikbaar begrip geworden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor discriminatie of antisemitisme. Dat zijn en blijven bruikbare woorden omdat ze een kenbare realiteit beschrijven. Antisemitisme is vooral wijdverbreid binnen de Islam en wordt om politieke redenen te weinig als zodanig aangemerkt. Wat mij betreft gaat het zelfs verder en is er sprake van demonisering van de joden als groep.

Marokkanen kunnen hun leraar of een politieagent op straat niet meer van racisme beschuldigen. Wat hen overblijft is discriminatie en daarvan is sprake als ze onderscheidenlijk behandeld worden louter en alleen omdat ze behoren tot een andere etnische groepering. Daar is echter veel minder vaak sprake van dan nogal eens wordt aangenomen. Ook xenofobie wordt regelmatig ten onrechte gebruikt. Als er nauwkeurig wordt gekeken hebben etnische groeperingen, welke dan ook, bij iedereen wel een bepaalde reputatie. Die bevindt zich in een bepaald geval ergens in het spectrum van uiterst negatief tot zeer positief. Het behoort tot het menselijk en waarschijnlijk genetisch vastgelegd gedrag om zijn omgeving te beoordelen op gevaren en risico’s en gegeneraliseerde reputaties zijn daar een hulpmiddel bij. ‘Racisme’ is een verouderd woord. Het heeft terecht een slechte reputatie, maar behoort tot het verleden. Wie iemand van racisme beschuldigt gebruikt in feite een Godwin en weet eigenlijk niet waar hij het over heeft. Ik hoop dat het moedige boek van Nicholas Wade snel wordt vertaald en een brede verspreiding krijgt.

Peter Louter

28 opmerkingen:

 1. Hitler Denounces Jews During Speech at Siemens Factory (w/English subtitles) https://www.youtube.com/watch?v=QE6rZ7dOvFE

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lucas laat een stukje film zien dat wel heel gedateerd is! Mogelijk ter illustratie?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een autochtone (nederlandse) buurtgenoot scheen tot de islam bekeerd te zijn en toen ik hem hierom kritiseerde, riep hij dat dit een uiting van racisme was. Voor de zekerheid heb ik hem toen gevraagd van welk ras hij dan tegenwoordig was ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Overigens bestaat er in islamitische kring naar het schijnt inderdaad de mythe dat moslims lichamelijk anders zijn. Daar is dan uiteraard een almachtige godheid aan te pas gekomen.

   Verwijderen
 4. Harry, het woord 'racisme' wordt onophoudelijk ten onrechte misbruikt en is daarom, uitgaande van de oorspronkelijke historische betekenis, onderhevig aan sterke inflatie.
  Dat zodra het woord nog ergens valt, iedereen op zijn teentjes gaat lopen, heeft denk ik te maken met de politieke correctheid die gevoed wordt door moslemse agitatie. Het wordt tijd dat we daar een nuchter antwoord op formuleren. Nu vallen er nog te veel slachtoffers zoals beoogd ombudsman van Woerkom. Politieke correctheid houdt ons in een greep die we moeten verbreken. We hebben bijna allemaal wel eens iets onaardigs gezegd over Marokkanen. Lijkt mij geen probleem. Omgekeerd zeggen Marokkanen het nodige over kaaskoppen en hun cultuur en daar trekt niemand een wenkbrauw bij op. Zo zouden we 'racisten' zijn. Niemand die er tegen protesteert. Het wordt tijd dat we ons afvragen waarom we ons dat laten aanleunen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Iedereen is een racist en discrimineert.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is wel jammer dat de intellectuelen er zo lang over doen, om er achter te komen wat gewoon is. Al die intelligentie is geen wijsheid.

  Verder wil ik opmerken dat de uiterlijke kenmerken van een ras in verband met de WOII niet in de prullenbak geworpen had hoeven te worden. Als we aangegeven dat ras alleen DNA is zijn wij wetenschappelijk niet veel verder. De uiterlijke kenmerken en DNA zouden beiden genoemd moeten worden. De donkere huid van een afrikaan zorgt ervoor dat bij sommige vormen van kanker, bestralingen niet of minder effectief zijn. Dit is DNA maar ook huid. De wetenschap moet niet zo gefocust kijken. Dat lijkt wel op het zoeken naar wilde dieren tijdens je safari door een verrekijker, maar de olifant naar de safari auto niet kunnen zien.

  Verder vind ik Arabieren, Indiers geen blanken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Unknown, de donkere huid van een Afrikaan stopt het ultraviolet in het zonlicht, maar niet de bestraling die je voor kanker krijgt, dat is echt wat anders. Het zwart in de huid van een Afrikaan stopt de Röntgenstralen toch niet? Een toevallige privé mening is zo te zien echt iets anders dan een gefundeerde conclusie uit resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het gegeven dat de volkeren uit Noord-Afrika onze naaste verwanten zijn, hoezeer we ook na het Romeinse Rijk cultureel uit elkaar gegroeid zijn, is belangrijk. Juist omdat ik inhoudelijk in ga op wat de islam beweert en mede op basis van wat Peter Louter hier naar voren brengt, moet ik helemaal niet van racisme beschuldigd worden.

   Verwijderen
 7. Unknown, behoedzaamheid en het vermijden van risico's als het om vreemdelingen of mensen met een slechte reputatie gaat is de mens aangeboren. Pas als daarbij een bepaalde grens wordt overschreden is er sprake van discriminatie of racisme.

  De blanke huid is een evolutionaire verworvenheid van mensen die naar het Noorden trokken. Een blanke huid geeft daar voordeel omdat die beter profiteert van vitamine D-aanmaak door zonnestraling. Voldoende vD geeft weerstand en betere overlevingskansen.
  Je hebt gelijk dat er sprake is van uiterlijke kenmerken. Die verschillen zullen ook in het DNA kunnen worden teruggevonden. Wat genetici echter hebben gevonden is sterke verschillen in het DNA van de drie genoemde groepen zonder van het grootste deel te weten welk gedrag of uiterlijke kenmerken die genetisch aansturen. En of je het nu leuk vindt of niet Arabieren en Indiërs hebben genetisch heel wat meer met ons gemeenschappelijk met ons dan de twee andere groepen, Het zijn van genetische oorsprong Kaukasiërs. Ook voor mij kwam dat wel als een verrassing. Maar het DNA liegt niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een Indier en een Arabier kunnen wel Kaukasiers zijn, maar nog geen blanken.

   Verwijderen
 8. Racisme en xenofobie zijn vooral linkse dooddoeners om maar niet de vervolging, intolerantie en benepenheid van Moslims jegens andersgelovigen, mensen met andere afkomst en vrouwen aan de kaak te hoeven stellen.
  En Moslims maken daar dankbaar gebruik van.
  Overigens wordt met twee maten gemeten, toen Marokkaanse burgers en ambtenaren (zo'n 10 jaar geleden) alles ''zwartjes'' met stokken, knuppels en messen de woestijn in te joegen (waar hen een zekere dood wachten), was er geen enkele linkse politieke partij, noch de VN die daar zwaarwegend aan tilde.

  Het gaat zelfs links Nederland, dan ook niet om racisme als principe, maar om het gebruik van valse sentimenten om de gewone burger te kleineren en de macht in handen te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de Arabische wereld maakte ik ook eens een voorbeeld mee van verregaand racisme. Tijdens een rondreis door Egypte kwamen we ook in het uiterste zuiden en we aten daar in een restaurant dat gedreven werd door zwarte Afrikanen die daar in het zuiden woonden. De manier van koken van die lui beviel mij beter dan die van de doorsnee blanke Egyptenaar, dus ik vroeg de uitbater van die tent of hij soms ook wist van een soortgelijk eethuis in Cairo. Hij reageerde nogal emotioneel en zei dat hijzelf en mensen die eruitzagen als hij, helemaal niet in Cairo mochten komen!
   Dat is dus gewoon 'apartheid', maar niemand in Nederland die het wil horen hoor!

   Verwijderen
  2. Een blanke Egyptenaar? Het ras Kaukasiers is wat anders dan blanke huidkleur.

   Verwijderen
  3. Dat is tragisch.

   Verwijderen
 9. Overigens heb ik het vermoeden dat het boek van Nicholas Wade vooral een wordingsgeschiedenis van de mensheid tot nu toe beschrijft en over de toekomst niet zo veel kan zeggen.
  In mijn leefomgeving lopen wat mensen rond die half-Europees-half-Afrikaans zijn of half-Europees-half-Indiaans. Hoe die mensen zich ontwikkelen, weet je helemaal niet en meer dan ooit lijkt het nodig om naar het individu te kijken en oude indelingen van de mensheid achter te laten in de geschiedenis waar ze thuis horen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als het modeverschijnsel zich zo doorzet dan zijn er geen ongemenge European meer in honderd en vijftig jaar. We zijn een soort Brazilie of elke andere land.
   Maar is vind het wel raad van elke ras zijn eigen continent mag en wil behouden, maar dat Europa (het oercontinent van de blanken) alle kleuren moet binnen laten om diversiteit te bejubelen. Al die mengingen en diversiteit brengt alleen maar ontwortelde mensen en cultuur, en het vernietigd het DNA van de blanken, die zoals indianen in de minderheid komen.

   Verwijderen
 10. aan Unknown 5 juni

  U schrijft dat iedereen een racist is.
  Met deze opmerking herhaalt u datgene wat een zigeuner uit Boheme eens tot een nederlandse gazet zei.
  Te weten dat een iegelijk in feite een racist is.
  Bij de joodse antropoloog Ashley Montague las ik dat in het leger van onze noordamerikaanse bevrijders bloed-transfusies verboden waren tussen negers en blanken.
  Dat nu waren onze bevrijders.
  Die op aandringen van Staline een derde front openden.
  Het tweede front was er reeds:
  Op de dag van de invasie in Normandië vond plaats de val van Rome.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Spannend filmpje hoor Lucas, dreigend-dramatische muziek en opzwepende teksten ... maar een inhoudelijk gesprek voer je niet zo. Laat ik kort ingaan op een van de teksten die voorbijkwamen, namelijk de bewering van een of andere rabbi dat de joden als groep een ras zouden zijn. Genetisch onderzoek heeft dus uitgewezen dat dit niet waar is, omdat het DNA dat je alleen van je moeder krijgt, bij de Joden juist zeer gevarieerd is. Alleen het DNA dat je van je vader krijgt (Y-chromosoom), wijst bij hen gewoonlijk op een nauwe onderlinge verwantschap.
   Wekt dit gegeven bij jou sterke gevoelens op? Er is bewijs dat de partnerkeuze voor de vrouwen in die groep al heel lang beperkt is tot de verwanten van hun mannelijke familieleden. De vrouwen die zich niet aan die regels hielden, verdwenen kennelijk uit de joodse gemeenschap en assimileerden. Zijn er conclusies te verbinden aan deze gegevens? Ja, maar niet dat ze een afzonderlijk ras vormen. Roept dit sterke gevoelens op bij je?

   Verwijderen
 12. The idea of race as a key element in human evolution seems now to be making a comeback, and the belief that the human sciences can be progressive disciplines is being promoted through the revival of smelly old fallacies. Intellectual life is once again dominated by a rash of faux-Darwinian metaphors masquerading as revolutionary new paradigms - just as it was at the end of the 19th century.
  De tekst is van John Gray in een bespreking van het boek van Ben Shepard: http://www.literaryreview.co.uk/gray_06_14.php

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Had je dat niet even kunnen vertalen?

   Maar hoezo worden er oude lijken uit de kast gehaald en als nieuwe wetenschappelijke vondsten geiniteerd.

   Laatst was er een Afro American die heel oud Y chromosoom had dat ongeveer 100.000 jaar verder terug ging dan de aanname voorheen. Daarin werd opgemerkt dat sommige mensen in Afrika mogelijk ouder DNA hebben omdat ze daar nog laat met apen en andere mensachtige mengden. Dat is toch een logisch verhaal. Er dit was geen racisme krant die het schreef.

   Verwijderen
 13. Aan Harry 16:34

  In de eerste plaats wil ik u een compliment maken voor het feit dat u tot diegenen behoort die nadenken over bepaalde kwesties en niet alles nablaten wat anderen zeggen.
  U maakte een reis doorheen Egypte.
  Gaarne zoude ik El Alamein bezoeken , maar zulks staat vermoedelijk niet op het program van de reisorganizatie.
  Wat betreft het begrip "Ras" , daar en bestaat een oude volkswijs dewelke luidt:
  " Van je ras, ras, ras, rijdt de koning door de plas".
  Als mensen gaan zuigen over het rassenvraagstuk beveel ik u deze deun van harte aan.
  Het effect is vaak lachwekkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen

 15. Racisme is geen verouderd woord, integendeel. De actieradius van het tyrannieke concept dat het duidt, wast bij de dag. Mondiaal geldt racisme als het schandaal van onze tijd. Zie e.g. de opvallende zijlijn reclame bij het WK voetballen 2014: ´FIFA SAYS NO AGAINST RACISME.´ Het staat er, op voorhand, uitsloverig. Modieus! Of als dreigement. Je kunt nog beter homo of pederast zijn, of Ongelovige. Maar dat zal per regio verschillen.
  Overigens had er niet zoiets kunnen staan als: FIFA IS TEGEN MOORD EN DIEFSTAL, zonder dat dat idioot zou zijn gevonden.

  Wat is racisme? Niemand weet het ´au fond´, en dat is wat het in monopolistische handen zo fataal maakt! Jij bent racist, dus jij moet dood; jij moet dood, dus jij bent racist, en wij antiracisten zijn de baas. Denken ze. Racisme = antiracisme!

  De misdaad van ´Racisme´ is de negatie van de individu aan wie alle menselijkheid is opgehangen. Personen als vertegenwoordigers van een groep* beoordelen resp. behandelen komt neer op verdierlijking en is daarom naar modern-Westers fatsoen en Recht te verbieden en te straffen. Tenminste als die ´behandeling´ etc. negatief is, wat van racisme een opportunistisch idee maakt, willekeurig, gevaarlijk, tyranniek.
  Positief racisme lijkt wél te mogen, en is het dan eigenlijk niet. Of wel? Het is maar wat wij er collectief van vinden.

  Het antwoord op het racistische anti-racisme dient van de Sociologie komen, i.e. van de wetenschap die de individu aan zijn plaats en afkomst moet herinneren, dwz. hem in zijn groep reïntegreren. Wat hij vaak niet wil.
  * A. soortelijk (fenotypisch), of B. cultureel opgevat. Het toenemend racisme (van de anti-racisten) zit ´m in B.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Laten we het eens hebben over de wetenschappelijke onderbouwing van het gevaar van zwarte magie en hoe dit gevaar kan worden bezworen voor het te laat is

  BeantwoordenVerwijderen
 17. HPax, ik beschouw de term 'racisme' in overwegende mate als een Godwin. Het multiculturalisme heeft de term nieuw leven ingeblazen en het gebruik is vaak ten onrechte. Je hebt gelijk als je stelt dat de term tegenwoordig zeer aanwezig is. Het wordt niet alleen gebruikt door politiek correcten om in hun ogen onjuist gedrag te veroordelen. Het wordt ook gebruikt door 'slachtoffers' die zich in hun belang getroffen voelen en dat wijten aan 'racisme'. Tenslottte kan het gebruik van de term ook geweten worden aan projectie.
  De laatste tijd heb ik het idee dat de mensenrechten ons een beetje dwars zitten als eenzijdig beoordelingscriterium. Mensenplichten ontbreken voor het evenwicht.
  Oordelen aan de hand van reputatie is politiek incorrect geworden, terwijl we het toch de hele dag doen
  Ik vind dat de term dient te verdwijnen als gemakzuchtige etikettering. We hebben in het dagelijks leven genoeg aan de term 'discriminatie'.
  Laten we 'racisme' reserveren voor bevooroordeelde veroordeling uitsluitend omdat iemand tot een bepaald ras zou behoren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  1. Het gebruik van het woord ´racisme´ is overwegend louche, maar dat is uitsluitend intellectueel zo. Politiek-maatschappelijk wint het als scheldwoord annex politiek wapen nog steeds aan kracht. Het voegt zich als banvloek bij ´fascist´, ´nazist´ en besmet een woord als ´nationalisme´.

   Te vinden:
   ´dat de term dient te verdwijnen als gemakzuchtige etikettering.´
   is naïef. Woorden zijn collectief bezit en qua afschaffing en betekenis door individuen moeilijk te beïnvloeden.

   Voor mij blijft sociologisch raadsel dat de toedeling van de term ras / racisme 1) monopolie is van bepaalde groeperingen die het 2) buitengewoon effectief als wapen voor hun sinistere doeleinden hanteren. E.g. op infame wijze hun tegenstanders ermee uitschakelen (monddood maken e.d.). In welke kronkels moet je je al niet draaien om eronder uit te komen als ze je ervan beschuldigen.

   Verwijderen
 18. Er zijn veel zwarte inwoners van Ethiopiërs die eigenlijk behoren tot de Europese soort (ten onrechte aangeduid als het Kaukasische 'ras' want het heeft namelijk niet veel met de Kaukasus te maken) toch zijn deze donker van gelaat maar aan de neus is het te zien. De meeste andere Afrikanen hebben een brede korte neus, Europeanen hebben een lange neus. De kleur van de huid is niet zo erg van belang.

  Dat er maar drie menselijke groepen zijn is ook een ietsie pietsie verkeerd. De Aboriginals zijn echt anders dan de Afrikanen. Papua's zijn anders dan Azieërs. Noord Afrikanen zijn geen Europeaan. Chinezen, Mongoliërs en Japanners lijken zelfs niet op de inwoners van Indo-China. Mensen met een rassenwaan hebben het moeilijk. Mensen die niet (willen) weten wat de oorzaak van racisme is die zijn wereldvreemd.

  Als iemand midden op de oceaan schipbreuk lijdt, en hij wordt gered en hij komt aan wal dan zijn het de mensen die het meeste op hem lijken die hem helpen, het had familie kunnen zijn, dat is rasisme! Maar dan wel anders dan men tegenwoordig bedoelt.

  BeantwoordenVerwijderen