Grote bek, kleine geest, zielig en meeslepend

Koninklijke hoogheid prinses Máxima, u beweerde in 2007 dat de Nederlander niet bestaat noch de Nederlandse identiteit maar mag ik u aan Jan Bennink voorstellen, de échte Nederlander, de Nederlander himself?

Sinds een half jaar schrijft Bennink in de Volkskrant wat er in hem

Le Maly malheureux

Boom,  29/10/2012 
Onderwerp :  'De ideologie van de N-VA is radicaal en antidemocratisch', doctoraal onderzoek van Ico Maly, coördinator van Kif Kif. (Universiteit van Tilburg)

Le Maly malheureux
Om de volledige studie in te kijken heb ik de gelegenheid nog niet gehad. Toch heeft een kort interview in Knack mijn aandacht gekregen en ik stel vast dat de heer Maly enkele sterke uitspraken doet in de richting van NVA, de Nieuw Vlaamse Alliantie die het lokale politieke landschap in Vlaanderen door mekaar heeft geschud. Niet dat ik hier voor of tegen de NVA ga pleiten, een afwachtende constructieve modus is de mijne en we zullen zien met welke pragmatische en doortastende beleidsinitiatieven de nieuwe NVA verkozenen het lokale beleid zullen vorm geven. Ik ben alvast benieuwd in mijn haardstede Boom waar Sharia4whatever woordvoerder Abu Imran en vzw Jongeren voor islam het licht zagen en de malaise diepe wonden sloeg in de samenlevingscohesie.

Democratie en hongersnood

Een van de eerste wijsheden die ik uitgelegd kreeg toen ik iets aan political science ging doen, luidde dat er nog nooit hongersnood was geweest in een democratie. De kiezers zouden immers de bestuurders die hen met opzet uithongerden, nooit herkiezen. Zo eenvoudig was het.

Het is tegenwoordig iets ingewikkelder. De landen die bij de ‘Europese Unie’ zijn aangesloten, zijn democratieën. Maar de EU is dat niet. Is een verzameling van democratieën zelf ook een democratie? Er zijn duizenden regels die de EU dwingend heeft opgelegd zonder dat ongunstige effecten van die regels door een kiezer bij de stembus kunnen worden afgestraft.

Volgens hen ben ik nog steeds dood

Herinnert u zich Manal Al-Sharif uit Saoedi-Arabië nog? De vrouw die een filmpje van zichzelf maakte terwijl ze door de straten van Khobar reed. Achter het stuur van een automobiel welteverstaan én met onbedekt gezicht. Nou ja, onbedekt, dit keer eens niet volledig bedekt volgens de regels. Ja,ja de

Gegoochel met de term racisme in en rond Intouchables en Alleen maar nette mensen

Sommigen betitelden de film Intouchables als ‘racistisch’. Het verhaal over een welgestelde man uit een rijke wijk in Parijs en zijn Senegalese tegenpool en verzorger uit de banlieues werd in Frankrijk en daarbuiten wèl een kassucces, dat de problemen in de cultureel diverse westerse maatschappij vertaalt naar een feel good movie voor velen (zie Heerlijk cultuurrelativisme).
Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje werd bij de publicatie in 2008 door sommigen ook als ‘racistisch’ aangemerkt. Heeft de filmversie van oktober 2012 eveneens de potentie van een feel good movie en kassucces? Naar Nederlandse maatstaven dan. En/of klinkt ook hier het verwijt van discriminatie of racisme?

Omkering 
Aafke Brandt Corstius was één van degenen die in een column ten aanzien van Intouchables het woord ‘racistisch’ in de mond nam: “(…) een racistische film, waarin alle humormomentjes draaien om het feit

Misleidende ideële reclame

Het veelbesproken SIRE-reclamespotje over 'tolerantie' heeft het er niet over: tolerant zijn voor meningen waar je het totaal niet mee eens bent én in hoeverre je tolerant moet zijn voor intolerantie. Terwijl het daar natuurlijk om draait en niet om het tolereren wat je toch al respecteert.

Aan dat SIRE-spotje kun je je dus aardig ergeren. Je kunt het afkeuren, je kunt uitleggen waarom het zo'n onzinnig en tevens verraderlijk filmpje is maar je gaat geen gekke dingen

Versmade Liefde

Hij is in de buurt en hij heeft tijd over. Plots weet hij dat hij er langs zal gaan, het is vandaag of nooit. Allemachtig. Er niet bij stilstaan waarom vandaag en of het verstandig is. Er hoeft toch niets te gebeuren? Hij is alleen maar nieuwsgierig, hij wil alleen maar weten of…, of...

Lees verder in METRO of op de Metro-site hierrr

Met meneer Wilders op de tv

In oktober 2010 heb ik zo goed als alle zittingen van het Wildersproces bijgewoond, in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam. Het begon maandagochtend 4 oktober meteen al mooi. De rechtbank had niet voorzien dat Geert Wilders er voor zou kiezen zich op zijn zwijgrecht te beroepen. ‘Niemand is gehouden aan zijn eigen veroordeling mee te werken’, dat is het principe waarop het zwijgrecht van een verdachte gebaseerd is.

De verrassing bij de media en bij de rechtbank over deze keuze van de verdachte en zijn advocaat was groot. Er werd nog net niet voor gepleit om, zoals de Spaanse Inquisitie dat placht te doen, een medisch team in te zetten dat Geert Wilders op andere gedachten zou kunnen brengen.

Ik wilde de zittingen van de rechtbank graag bijwonen, omdat ik er over wilde publiceren. Niet zoals

Hoeiboei 7 jaar!


Waar is het feest?

... zoals in die (Arabische) geiteneukerslanden

Brief aan Rob Nieuwenhuys

Poste Restante Jogyakarta, 29 Juni 1978

(fragment)
Wat de armoede aan lectuur in de winkels, en de leegte van de pers (Indonesian Times, b.v.) betreft, doet het me hier erg aan Spanje van een jaar of tien geleden denken. Ik had mijzelf - zelfs redelijk goed- Spaans geleerd, en las zowaar de krant.
(Alles vergeten, meneer; ik weet alleen nog: 'Quisera comprar una segilla de gabon', ofwel 'Ik wou een stuk zeep kopen'.) In die kranten stond zo goed als niets, wel veel 'tijdloze kopij', zoals lange artikelen op pag 7 of 9 die bijv. begonnen: 'Tot de merkwaardigste levende wezens, die onze wereldzeeën bevolken, mag wel de walvis gerekend worden'. Etc.

Ik vraag mij af, waar het hier heen gaat, als de nieuwe godsdienst, die geen andere godsdienst naast

Kroniek van een aangekondigd onheil


ASP NODIGT U UIT OP DE BOEKENBEURS

Zaterdag 03 november om 11u30, Blauwe Zaal

http://aspeditions.be/asp_mailing/pijl.pngRADICALE ISLAM IN VLAANDEREN

Ex-straathoekwerker Peter Calluy werd in 2006 ontslagen omwille van zijn aanhoudende kritiek op de bestuurlijke laksheid tegenover de opkomende radicale islam, met als een van de spilfiguren de jonge Fouad Belkacem, nu bekend en berucht als woordvoerder van Sharia4belgium. De auteur vertelt zijn persoonlijke verhaal en analyseert ontstaan en evolutie van een verontrustend fenomeen.
Peter Calluy, Hans Jansen, Luckas Vander Taelen, Mia Doornaert, Johan Braeckman en

Papen en paupers

Sodemieter wat heeft opa op zijn 16e genoten van haar weergaloze schoonheid in die wazige soft-erotieke films. Eerst nog via beduimelde videobanden uit schimmige videotheken als papa en mama niet thuis waren en later gewoon 's avonds op de buis bij Veronica. Een zege voor de westerse seksualiteitsbeleving om eens iets te zien wat niet geperverteerd was door eeuwen gefrustreerd christelijk moraal. Sylvia Kristel was een wereldberoemde filmster. O wacht! Volgens Huub Stapel had ze

Een kwestie van sociale stijging

Onlangs kwam op deze site het volkskrantartikel Groot tekort aan allochtone medische specialisten (10 okt) ter sprake. Daarin valt te lezen, dat uit een onderzoek van hoogleraar Tineke Abma in het VUmc blijkt, dat het aantal allochtone medisch specialisten blijft steken op 5 a 6 procent, terwijl ongeveer eenderde van de studenten medicijnen in de grote steden niet-westers is. Dat zou kunnen betekenen dat allochtone artsen moeilijk een plek kunnen bemachtigen op de opleidingen tot specialist of niet zo maar worden toegelaten tot de groep van medisch specialisten. Dat verschijnsel kenden we al uit

Wat hebben de Marokkanen toch een last van ons verlichtingsdenken

"Campagne voeren is een prima instrument als je frisdrank wilt promoten." 
Was getekend: Nora Kasrioui. 

En dan schakelen we nu over naar dagblad Trouw waar zelfbenoemde vrijzinnige feministe drie punt nul Nora Kasrioui vandaag (17.10.2012) haar gehoofddoekte licht laat schijnen op 't tochtje dat de abortusboot van Women on Waves onlangs naar Marokko maakte om ongewenst zwangere vrouwen een hart onder de riem te steken. Een daad van menselijkheid, zou je denken maar niet volgens Kasrioui.

Samengevat is dit wat zij vindt, maar leest u vooral zelf het Trouwartikel.
Het Westen doet het helemaal verkeerd, 'we' gaan veel te snel voor die arme mensen in Marokko. Die abortusboot schiet op een onbezonnen manier gaten in het prachtige sociale tapijt dat ze in Marokko weven. Het is net een sprookje. Generatie op generatie weeft men en weeft men aan dat wondertapijt

Muslim Demographics


Een piesje, een wasje en een plasje

COLUMN. Onze redacteur schrijft iedere week een dagboekfragment van een bekend persoon. Vandaag: Cabaretière Katinka Polderman.  Lief Dagboek"Een piesje, een wasje en een plasje".

Zondag 14 oktober, 12.00 uur 
Beetje zenuwachtig want moet

Vlamingen zijn verstandiger

Gaat Vlaanderen zich aansluiten bij Nederland als het vrij komt van België? Nederlanders vragen dat vaak, en de vraag getuigt niet alleen van een genante domheid, maar geeft ook blijk van een bevreemdend gebrek aan inzicht in de eigen, Nederlandse, situatie.

Tips voor iedereen om carrière te maken en succesvol te zijn in onze multiculturele samenleving

Let op je toon! In welk gesprek, debat, aan welke discussie je ook meedoet: in de privé-sfeer of professioneel, houd je toonhoogte nauwlettend in de gaten. (Niet) afwijken van de multiculturele norm kan van levensbelang zijn.

Recente voorbeelden waarbij dit fout ging, zijn

Rood met witte stippen

'Dat komt omdat u geen jood bent'

Ik knikte zonder begrip, en vroeg hem daarna wie meneer Jacobs was. Hij haalde zijn schouders op en verklaarde, dat die uit Duitsland kwam en hier van meneer Levisson een soort baantje gekregen had, omdat het in dat land zo onveilig was.

'Hij is hierboven met het archief bezig,' besloot hij, terwijl hij zich weer terugtrok in zijn werkruimte.

Het was eigenlijk voor het eerst in die periode, dat ik stilstond bij het gebeuren in Duitsland. De kranten schreven er niet erg veel over, en ik had trouwens geen tijd om die te lezen. We hoorden wel eens geruchten van mensen die daar kennissen hadden; vergezochte verhalen over vervolgingen en geweld - maar Phiny noch ik hechtten geloof aan die sensatieberichten. Er wordt zo veel gekletst.

Maar toen ik weer doende was met het tekenen van Al Peppernose, moest ik steeds denken aan de man

Veertien feiten over immigratie

Uit:  Het Immigratietaboe, 10 wetenschappers over de feiten - Joost Niemöller, uitgeverij Van Praag, Amsterdam, 2012. Pag. 297-299. Bestellen?

Veertien feiten die na de gesprekken met de tien wetenschappers naar boven kwamen:

1. Van de immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland hebben de migranten en de werkgevers economisch voordeel. De lager opgeleiden in Nederland gaan erop achteruit. Niet alleen in geld, maar ook in goederen. Zo zijn er door de immigratie in de grote steden minder woningen in de sociale sector beschikbaar voor autochtonen.

2. De immigratie legt een zware druk op de Nederlandse verzorgingsstaat. Een jong immigrantengezin van niet-westerse afkomst zal de Nederlandse staat 230.000 euro kosten. Niet-westerse allochtonen

Nigel Farage over de Nobelprijs voor EU

Het Humanistisch Verbond: “De VVD deugt niet”

 
In 1954 verscheen het Bisschoppelijk mandement dat de rooms-katholiek verbood lid te zijn van socialistische en communistische organisaties en benadrukte dat de rooms-katholiek zijn medewerking niet behoort te geven aan de Partij van de Arbeid. Dit jaar, vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen van twaalf september, publiceerde het Humanistisch Verbond een vergelijkbaar herderlijk document: de politieke humanistische meetlat. Volgens deze meetlat scoort de VVD slecht op humanistische waarden, Groen Links scoort het best. Toch zou er volgens de opstellers van de meetlat geen sprake zijn van een stemwijzer of stemadvies. Maar wie gelooft dit?

Dat de PVV het laagst scoort behoeft nauwelijks betoog. PVV’ers zijn in de ogen van

Nu hij weder

Neen, ik vond toen en ik vind nu nog steeds het standpunt van deze relativeerders niet interessant, zoals dat van de Britse alcoholist, jaren en jaren geleden die, toen ik hem vertelde dat ik katholiek wilde worden, mij voorhield dat ik net zo goed bijvoorbeeld Mohammedaan, of Jood, kon worden - dat kwam toch op hetzelfde neder? Ja, maar als het op hetzelfde neder kwam, wat was er dan tegen mijn

De afgang van een partijleider

Er zijn politieke culturen waarin het als goede gewoonte geldt dat een partijleider na een verpletterende nederlaag vertrekt. Hij/zij kondigt dat zelf af, zodra die nederlaag en het karakter van die nederlaag voldoende zichtbaar zijn. In Nederland is aftreden na een ramp niet echt een wet van Meden en Perzen, maar bijvoorbeeld Balkenende heeft zich er aan gehouden toen het CDA in 2010 de helft van haar zetels in de Tweede Kamer verloor, en van 41 op 21 zetels terecht kwam.

De jaarlijkse prijzencarrousel op het Nederlands Filmfestival

Theo Maassen opende het filmgala vrijdag 5 oktober met een miniconference. Jandino Asporaat en Doutzen Kroes presenteerden de uitreiking van de Gouden Kalveren. Holleeder was ook hier – incognito -  aanwezig. En de jury, onder leiding van  Alexander Rinnooy Kan, had er een prijzenpotje van gemaakt. Want waarom werd de overal gelauwerde jeugdfilm Kauwboy afgescheept met alleen een Gouden Kalf voor de muziek? En wat bewoog de jury om alle andere door het publiek gewaardeerde kinderfilms te negeren en de awards voor beste acteur en actrice aan debutanten te schenken? Hoezeer die hun ook gegund zijn natuurlijk.

Daad van menselijkheid

Het is natuurlijk ook niet makkelijk: je inleven in een vrouw. Zeker als je een man bent. In het algemeen al niet, laat staan dat je je kunt voorstellen hoe 't voelt om ongewenst zwanger te zijn. De paniek, de angst en de wanhoop die dan uitbreken zijn nu eenmaal exclusief voor de vrouw gereserveerd.

Toch wel een opluchting dat

Lees verder in Metro of op de Metro-site hierr

Over Vikingen en Arabieren - historische romans van Jan van Aken

In de rubriek De koffer in liet de Volkskrant deze zomer bekende mensen aan het woord die mochten vertellen welke boeken ze op vakantie meenemen. Bert Wagendorp, onder meer om de dag columnist op p. 2 van de Volkskrant, brak daarin een lans voor Jan van Aken (1961). Volgens hem “één van de beste schrijvers van Nederland en hij blijft maar onbekend. Volkomen onterecht.”
Ik nam twee romans van Van Aken in mijn koffer mee. Het zijn echte avonturenromans die zich afspelen in een ver verleden. Meeslepend, humoristisch en zinnelijk Met seks en geweld ook. Geen boeken om je bij te vervelen.
Ik had overigens niet veel keus. Van de vijf gepubliceerde romans was alleen het door Wagendorp aangeraden De valse dageraad (2001) nog in de handel. Koning voor één dag (2008) vond ik tweedehands. Ik kende de naam van de schrijver wel als auteur van historische romans maar ik had nooit iets van hem gelezen. 

Historische roman
De oorsprong van het genre ligt in de tijd van de Romantiek. In de eerste helft van de negentiende eeuw was het een hype. Veroorzaker van de rage was de Engelse schrijver Walter Scott, die met zijn Ivanhoe een ware cultheld creëerde. Het ging hem vooral om een

Stand van zaken

We worden gegijzeld. Ik schrijf 'we' want het gaat niet alleen om mij maar om vrijwel alle Nederlandse ingezetenen, al heeft niet iedereen het in de gaten.

De bakker, de slager, de huismoeder, goed mogelijk dat zij niet begrijpen waar ik het over heb en tóch vormen zij geen uitzondering. Ook zij worden gegijzeld.

Cabaretiers, cartoonisten, schrijvers, docenten, werkgevers (soms), opiniemakers en de media begrijpen

Allochtone specialisten

In de islamitische wereld is geen tekort aan inheemse medische specialisten. Integendeel, alle artsen zijn specialist. Maar er is iets heel raars aan de hand: de patiënten gaan liever naar de extreem schaarse buitenlandse specialisten die er in de islamitische wereld bij westerse instellingen werkzaam zijn. Ook de notabelen laten zich liever in het Westen behandelen: zowel Arafat als Rafsandjani lieten zich asap naar een ziekenhuis in Europa vervoeren toen er wat met ze aan de hand was.

Ziekenhuizen in Azië, vooral in Thailand, worden overstroomd door Arabieren, en door moslims uit de

Acceptgiro

Jawel, voor de derde maal nu attendeert de belastingdienst mij er via een schrijven op dat ik de wegenbelasting voor mijn vierwielig voertuig ook automatisch kan laten afschrijven, en wel elke maand. Automatisch van mijn rekening naar de staatskas.

Nu ben ik van nature geneigd een ieder die mij aanspreekt, in woord of geschrift, enige menselijkheid toe te dichten en zo ook de belastingdienst. Als deze mij voor de 3e keer iets aanbeveelt dan moet daar

Gaat het weer een beetje mevrouw?

Oké, ik trilde een beetje maar dat was van woede en machteloosheid niet van angst.

Wat deden de twee politie-agenten, man en vrouw, nog net geen dertigers, hun best me gerust te stellen. Pamperen dekt de lading beter. Ze gingen er helemaal in op, het was

De verplichting om kritiek te leveren

Dirk Verhofstadt: Akkoord, maar bij Darwin en Galilei ging het om wetenschap, in de Deense cartooncrisis alleen maar om een paar tekeningetjes. De vrije ontwikkeling van de wetenschap moet beschermd worden, de vrije ontwikkeling van spotprenten lijkt me niet zo cruciaal.

Paul Cliteur: Jouw opmerking doet tekort aan de politieke betekenis die satire, spot, cartoons, toneel en zelfs cabaret hebben gehad in de Europese politieke geschiedenis. Een tirannieke koning vreesde spotprenten soms meer dan de kritiek van het parlement. Satire, spot, ironie - denk aan Socrates - het zijn allemaal stijlmiddelen waarmee de heersende politieke ambtsdragers en de heersende religieuze autoriteiten bekritiseerd werden.

Dirk Verhofstadt: Sommigen zullen denken: religie is hooguit een privé-zaak. Waarom zou men een ander op zo iets particuliers de maat nemen?

"Nooit iets nieuws!"

"Maar ja, als je dat in gezelschap zegt dan schuiven ze een beetje angstig hun stoel achteruit.... Zo is het. "

"Ik heb altijd geprobeerd van Nederland te houden."


"Daar heeft niemand me bij geholpen, bij die zin."

Kinderen, onze toekomstSpot niet met de islam en De Profeet in het bijzonder op Twitter want dan krijg je de 13-jarige (volgens eigen zeggen) Demre  @Demre_x36 achter je aan en haar/zijn geloofsgenoten. 
Kinderen, onze toekomst...
Speciaal voor Demre: 

ANTI-JIHAD


Cruciaal in de discussie (die met dit artikel vanuit Amerika ook in Europa voet aan de grond krijgt) is: Mag je islamitische jihadisten die zich barbaars gedragen barbaren noemen ? De bekende conservatieve Amerikaanse blogger Pamela Geller en haar medestanders hebben na diverse rechtszaken in Amerika hun gelijk hierin gekregen en de anti-jihad posters hangen nu op diverse plaatsen in de New Yorkse metro.