Le Maly malheureux

Boom,  29/10/2012 
Onderwerp :  'De ideologie van de N-VA is radicaal en antidemocratisch', doctoraal onderzoek van Ico Maly, coördinator van Kif Kif. (Universiteit van Tilburg)

Le Maly malheureux
Om de volledige studie in te kijken heb ik de gelegenheid nog niet gehad. Toch heeft een kort interview in Knack mijn aandacht gekregen en ik stel vast dat de heer Maly enkele sterke uitspraken doet in de richting van NVA, de Nieuw Vlaamse Alliantie die het lokale politieke landschap in Vlaanderen door mekaar heeft geschud. Niet dat ik hier voor of tegen de NVA ga pleiten, een afwachtende constructieve modus is de mijne en we zullen zien met welke pragmatische en doortastende beleidsinitiatieven de nieuwe NVA verkozenen het lokale beleid zullen vorm geven. Ik ben alvast benieuwd in mijn haardstede Boom waar Sharia4whatever woordvoerder Abu Imran en vzw Jongeren voor islam het licht zagen en de malaise diepe wonden sloeg in de samenlevingscohesie.
Allereerst is er de stelling van Kifkif voorman Maly dat de ideologie van de N-VA in wezen zeer radicaal en zelfs antidemocratisch is, maar dat ze wel in een gematigde communicatie wordt verpakt. Nu het Vlaams Belang sterk gereduceerd is qua betekenis heeft de verzamelde zelfbenoemde voorsprekersgilde van de islamitisch geïnspireerde Vlamingen blijkbaar nood aan een nieuwe antidemocratische en radicale derivatie om het niet te moeten hebben over de antidemocratische en radicale ideologie in de koran, het partijprogramma van Allah. Ideologie is ideologie of ze nu van NVA of van god komt denk ik dan. Alleen is de ideologie van god een religie die zich in een geseculariseerde democratische rechtstaat ver van de politiek dient te houden terwijl NVA een politieke partij is die wordt verondersteld een ideologie te hebben en ze op de diverse beleidsdomeinen toe te passen. Een nuance, maar toch...
Volgens de heer Maly maakt Bart De Wever democratie tot vox-populisme. Hij stelt vast dat het enige wat telt, de stem van het volk is die door de mond van politici weerklinkt. Zo wordt volgens Maly voorbijgegaan aan de echte fundamenten van de democratie zoals een grondwet, vrijheid en gelijkheid, en rationele burgers. Maar daar gelooft De Wever dus niet in volgens Mijnheer Maly.
Graag wil ik de heer Maly wijzen op het feit dat de echte fundamenten van in casu de Belgische geseculariseerde democratische rechtsstaat zoals dat juist en volledig heet, niet een grondwet maar wel dé grondwet is. Ook even de aandacht vestigen dat Maly’s Kifkif en zijn geestesgenoten op een niet aflatende wijze sedert jaren allerhande islamitische gezelligheidsverenigingen van openlijke tot stevig verpakte radicalen heeft geminimaliseerd of zelfs verdedigd. Het radicaalislamitisch antidemocratische karakter van deze laatstgenoemde groepen vind ik eenvoudig terug in de door hen gehanteerde teksten en handvesten allerhande. Het NVA partijprogramma daarentegen roept niet direct deze terminologie op bij mij en de mandatarissen die ik persoonlijk ken al evenmin. De heer Maly valt in herhaling.
“Het nationalisme van het Vlaams Belang is puur etnisch: bloed en bodem” gaat Maly verder. “De N-VA koppelt daar een soort civiel nationalisme aan. Dat betekent dat alle mensen lid kunnen worden van de Vlaamse natie, ook allochtonen, maar dan wel op voorwaarde dat ze zich volledig schikken naar de morele orde van die etnische natie”. Morele orde ?????
Wat Maly hiermee bedoeld is zéér onduidelijk. Maar als hij bedoeld ‘de grondwet, secularisatie of neutraliteit van de openbare instellingen, óók inzake religieuze symboliek, godsdienstvrijheid in de richting ‘wég van de islam’, gelijke civiele rechten voor holebi’s, géén sexeseparaatheid, géén uitzonderingen op de seculiere wetten vanwege religieuze argumentatie (dierenwelzijn),  - kortom de grondwet als geheel en ondeelbaar – ja mijnheer Maly inderdaad, volledig schikken, zoals iedereen! 
De vox- populi heeft immers onderhand schoon genoeg van de zelfbenoemde woordvoerders van de islamitische landgenoten die keer op keer de fundamentele grondrechten selectief dan weer hoogachten en dan weer ter discussie stellen of verwerpen tot scha en schande van de onmondige achterban, de moslim in de straat. Men is uw onevenwichtige en belerende vingertje echt kotsbeu mijnheer Maly, mét of zónder NVA en zijn radicale Führer Bart De Wever.
Uw politiek onafhankelijke en religiefobe Vlaams rationalist,
Peter.

5 opmerkingen:

 1. Is dit geen hoax? Tilburg?? 'Doctoraalonderzoek?' Aan de universiteiten in NL bestaat toch geen doctoraal meer, alleen nog MA en BA?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Men is uw onevenwichtige en belerende vingertje echt kotsbeu mijnheer Maly, mét of zónder NVA en zijn radicale Führer Bart De Wever."

  Nou is Bart de Wever al een nazi ?
  Das makkelijk schelden, zeg !
  N-VA = Nieuw Vlaams Alliantie.
  De strijd van Bart is er meer een van het opkomen voor de vlamingen, hun cultuur en hun vrijheid dan voor een vlaamse nationaliteit. Het ene is gevolg van het andere en geen doel op zich. Vlamingen worden gemarginaliseerd in eigen land. Wat is er mis mee om daar een eind aan te maken ?
  En wat is er mis met het streven om te leven in een natie, dat hoeft toch geen nationalisme te zijn ?


  "Wat is er zo antidemocratisch aan het gedachtegoed van de N-VA?

  Maly: Om te beginnen herleidt De Wever democratie tot vox-populisme. Het enige wat telt, is de stem van het volk die door de mond van politici weerklinkt. Zo wordt voorbijgegaan aan de echte fundamenten van de democratie: gelijkheid en vrijheid. In zijn discours is democratie in wezen nationalisme: meer democratie betekent meer Vlaamse natie. Onzin natuurlijk, want een democratie is niet gestoeld op identiteit maar wel op een grondwet, vrijheid en gelijkheid, en rationele burgers. Maar daar gelooft De Wever dus niet.

  Hoe groot is het verschil vandaag eigenlijk tussen de N-VA en het Vlaams Belang?

  Maly: Het nationalisme van het Vlaams Belang is puur etnisch: bloed en bodem. De N-VA koppelt daar een soort civiel nationalisme aan. Dat betekent dat alle mensen lid kunnen worden van de Vlaamse natie, ook allochtonen, maar dan wel op voorwaarde dat ze zich volledig schikken naar de morele orde van die etnische natie. Toch is het verschil in wezen heel klein, want ook het VB zegt: aanpassen of opkrassen. Wel is er een groot contrast als het over expliciet racisme gaat. Je zult De Wever bijvoorbeeld nooit horen klagen over het geld dat in de zak van Mohammed verdwijnt. Met andere woorden: het grootste verschil zit in de verpakking. (AP"

  Aanpassen of opkrassen, dat zegt niet alleen BDW maar ook de grondwet ! En vervang mohammed met 'de waal'

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maly:
  "Zo wordt voorbijgegaan aan de echte fundamenten van de democratie: gelijkheid en vrijheid. In zijn discours is democratie in wezen nationalisme: meer democratie betekent meer Vlaamse natie. Onzin natuurlijk, want een democratie is niet gestoeld op identiteit maar wel op een grondwet, vrijheid en gelijkheid, en rationele burgers. Maar daar gelooft De Wever dus niet."

  Daar zitten nogal wat fouten in.

  "meer democratie betekent meer Vlaamse natie."
  ja onzin inderdaad, meer democratie wil niet zeggen meer staatsbemoeienis.

  "Onzin natuurlijk, want een democratie is niet gestoeld op identiteit maar wel op een grondwet,.."

  "een democratie" in zijn algemeenheid. Ja, in het algemeen hoeft een democratie niet op identiteit te rusten. inderdaad, maar wel fout gezegd.
  Een samenleving echter wel. Cultuur en identiteit maken de samenleving typisch. En pas daarna heb je een democratische samenleving. En een democratische samenleving is dus wél op identiteit gebaseerd.

  "want een democratie is niet gestoeld op identiteit maar wel op een grondwet, vrijheid en gelijkheid, en rationele burgers."
  Een democratie behoefd geen grondwet te hebben. Het hebben van grenzen lokt een grondwet uit.
  En er zijn democratieën mogelijk waarin niet eenieder gelijk is aan de ander noch dat er vrijheid is. En irrationele burgers zijn er bij de vleet !
  Pannekoek dus !

  Euh, broeinest Tilburg geeft diploma's uit ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een gelijkaardige reactie als Peter Calluy had ik bij het lezen van dit Knack-artikel, samen met nog wat anderen. Nadat het artikel ijlings van de site werd gehaald, staat het er blijkbaar nu terug zonder de mogelijkheid tot reageren...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Men is uw onevenwichtige en belerende vingertje echt kotsbeu mijnheer Maly, mét of zónder NVA en zijn radicale Führer Bart De Wever."

  Calluy begrijpt Bart niet.
  Zie mijn reactie bij Jansen en wikipedia euregio, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Oost- en west-Vlaanderen en Zeeland opgeslokt worden door Scheldemond !

  Welkom in de nieuwe heilstaat EUSSR.

  BeantwoordenVerwijderen