ANTI-JIHAD


Cruciaal in de discussie (die met dit artikel vanuit Amerika ook in Europa voet aan de grond krijgt) is: Mag je islamitische jihadisten die zich barbaars gedragen barbaren noemen ? De bekende conservatieve Amerikaanse blogger Pamela Geller en haar medestanders hebben na diverse rechtszaken in Amerika hun gelijk hierin gekregen en de anti-jihad posters hangen nu op diverse plaatsen in de New Yorkse metro.

Feiten kunnen beangstigend zijn. Om te voorkomen dat de tekst van de poster uit zijn verband wordt gerukt zal ik een paar begrippen verduidelijken. “Beschaafde mens” is natuurlijk een zeer rekbaar begrip, binnen dit kader worden mensen bedoeld die de strekking van de mensenrechten (niét de islamitische variant, de UIDHR) in grote lijnen begrijpen, respecteren en bij het oplossen van geschillen toepassen. Het ondersteunen van de vrijheid van meningsuiting is ook onlosmakelijk met deze beschaving verbonden, ook al raken mensen daardoor soms emotioneel gekwetst. “Jihad” wordt in meer dan 100 verzen in de koran ter sprake gebracht, een enkele keer als een vorm van meditatie maar in 95% van de gevallen betekent jihad de oorlog om in de naam van Allah uiteindelijk de Ummah (het islamitisch wereldrijk) te realiseren. In de naam van jihad zijn -sinds het ontstaan van de islam- o.m. miljoenen mensen onthoofd. Dié jihad wordt hier bedoeld. “Barbaar” kan gemakkelijk in ieder woordenboek worden opgezocht. Waar in twijfel, neem de meest letterlijke betekenis en koppel die  aan jihad als bovenomschreven.
De anti-jihad poster symboliseert de strijd tussen jihad en de vrijheid van meningsuiting, de islamitische of de westerse betekenis van het begrip ‘vrede’! Dat die strijd om de vrijheid van meningsuiting nu in het Westen plaatsvindt, is al een teken aan de wand. Vrijheid van meningsuiting is inherent aan het Westen. Elke stap achteruit daarbij is een stap vooruit voor de islam in de richting van de Ummah.  Het zijn vooral ‘linkse’ politici die niet willen of kunnen zien dat deze strijd helemaal niet in het Westen dient plaats te vinden, net zo min als de discussie over het toestaan van vrouwenbesnijdenis, eerwraak enz, enz.
Wel krijgt het Westen met deze (nu nog) ideologische strijd een koekje van eigen deeg. Want een belangrijke reden dat de westerse mogendheden -mede als gevolg van de islamitische aanslag op de Twin Towers-  de jihad in Afghanistan gingen bestrijden, is dat men het beter vond dit kwaad bij de wortel uit te roeien. Beter dan te wachten tot de ‘Mujahideen‘ hun moordende islamitische praktijken verder in de westerse ‘achtertuin’ zouden doen plaatsvinden, tracht men jihadisten -sinds 2001- in hun grotten in Afghanistan en Pakistan te verslaan. Omgekeerd hebben de intellectuelen van de wereldomvattende Moslim Brotherhood (Alias: Al-Qaida, Taliban, Hamas, Hezbollah, Abu Sayyaf, Al Shabaab, CAIR enz.) hun strijd tegen de vrijheid van meningsuiting -door infiltratie in de Obama-regering- nu naar de New-Yorkse ondergrondse gebracht.
De anti-jihad poster vormt daarom een stevige aanslag op het beleid van de Moslim Brotherhood  en de jihad lobby in het Westen in het algemeen. De poster dient dus door ieder vredelievend mens (naar westerse maatstaven) zo veel mogelijk verspreid te worden.
Peter Rissing

4 opmerkingen:

 1. Volgens het linkse volksdeel van het land is de islam een fijne vredelievende religie ongeacht de grote hoeveelheid bewijzen die het tegendeel bewijzen.
  Veelal omdat deze lieden met oogkleppen op zelf in islam-vrije stadswijken en dorpen wonen en zich in slaap laten sussen door imams die maar al te graag dit beeld in stand wil houden. Totdat de islam een kritische massa bereikt en ze haar ware gezicht aan iedereen zal tonen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik dacht dat Mona el Tahawy een moderne moslima was, maar ze blijkt een hysterische dame! Het zal de schuld van Israel wel zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In elke oorlog tussen de barbaarse woesteling en de beschaafde mens steun de laatste.
  Versla jihad, steun Israël.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Uitprinten en plakken voor de goede zaak natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen