Dhimmitude

Sokken

Let op! Binnenkort verschijnt op Hoeiboei 'Het Grote Bat Ye'or Interview' door Barry Oostheim. Onder andere over Bat Ye'or haar nieuwe boek: Verso il Califfato Universale.
Deel 1: Bat Ye’or over Dhimmitude
Deel 2: Bat Ye'or over Eurabia
Deel 3: Op weg naar het Wereldkalifaat

Ter introductie van Het Grote Bat Ye'or Interview plaatst Hoeiboei opnieuw Barry Oostheims artikel Dhimmitude uit 2006.


Dhimmitude


Ruim twintig jaar geleden toen de inwoners van Europa nog geen idee hadden dat de islam ooit hun politieke leven zou beheersen, schreef de latere nobelprijswinnaar, V.S. Naipaul zijn reisverslag, “Among the believers”. De in Trinidad geboren schrijver van Hindoestaanse afkomst, onderzocht daarin de gevolgen van de islamisering van landen als Pakistan, Indonesië en Iran, waar zojuist Ayatollah Khomeiney aan de macht was gekomen. Voor de komst van de islam bestonden in die landen grote bloeiende beschavingen, die nu geheel uitgewist of ontkend zijn. Naipaul trof een vorm van kolonisatie aan, die inwoners van hun geschiedenis en daarmee hun identiteit had beroofd. Het leidde tot zijn bewering dat de Spanjaarden wat betreft hun verovering en gedwongen kerstening van Zuid-Amerika, de kunst van de moslims moeten hebben afgekeken. Destijds een ongehoorde visie die hem niet in dank is afgenomen. In ons land is hij in die jaren tijdens een publiek interview woedend weggelopen vanwege de in zijn ogen ongelofelijke domme reacties en vragen van de verzamelde Nederlandse academici. “Wie heeft die achterlijke idioten op mij los gelaten”, zou hij nog geroepen hebben. Nooit zou hij meer een stap in ons land zetten, heeft hij toen gezworen. Maar daar is hij vijftien jaar of wat later in een schappelijke bui op terug gekomen.
De algehele opwinding over Naipauls uitlatingen viel tezamen met de hoogtijdagen van westerse boetedoening voor haar koloniale verleden. Islam behoorde immers tot de slachtoffers. Liever werd er vastgehouden aan een beeld van een tolerante religie waarin veel respect bestaat voor andere religies. Een kleine rondgang langs islamitische landen laat zien dat de werkelijkheid natuurlijk minder fraai is. Joden zijn nagenoeg uit de gehele islamitische wereld verdwenen en de overgebleven christelijke gemeenschappen en andere religieuze minderheden leiden een kwijnend bestaan.

Het moge duidelijk zijn dat er in de monoculturele islamitische wereld weinig aandrang bestaat om de confrontatie aan te gaan met de zwarte bladzijden uit hun geschiedenis. Dat ook in het Westen van overheidswege en in de media, de expansionistische totalitaire kanten van de islam worden ontkend en met de mantel der liefde worden toegedekt, is een pijnlijke vorm van dhimmitude.

De term dhimmitude is in de jaren tachtig uitgevonden door de van oorsprong Egyptisch Joodse historica, Bat Ye’or. Zij omschrijft daarmee de sociaal, politieke en psychologische houding van niet-moslims onder heerschappij van moslims. Het is een samentrekking van het Franse attitude en het Arabische woord dhimmi, of te wel beschermeling, de islamitisch-juridische term waarmee wettelijk getolereerde geloofsgemeenschappen van niet-moslims onder moslimheerschappij werden gedefinieerd. Het is vergelijkbaar met de restauranthouder die bij de maffia zijn eigen bescherming afkoopt.

In tegenstelling tot de meeste van haar collegae islamdeskundigen, benadert Bat Ye’or de islam niet als een ooit zo bloeiende beschaving waarin verschillende minderheden vreedzaam met moslims samenleefden tot dat het Westen daar een eind aan maakte. Zij beschrijft juist hoe de islam zelf een eind maakte aan verschillende bloeiende en minder bloeiende beschavingen. Net als de landen die VS Naipaul behandelt werd ooit de gehele islamitische wereld, bevolkt door andere culturen. De islam heeft zich in de eeuwen na haar ontstaan, voornamelijk verspreid door middel van verovering die gelegitimeerd werd door de jihad, de religieuze verplichting van moslims om zich in te zetten voor de verspreiding van de islam onder de ongelovigen. Dhimmitude, de onderdanige houding van niet-moslims ten opzichte van hun islamitische overheersers, komt voort uit de jihad.

Volgens de islamitische wet de Shari’a is de wereld verdeeld in dar al-islam, het gebied van de islam en dar al-harb het gebied van de oorlog waar de ongelovigen de macht hebben. En oorlog is volgens de Shari’a per definitie tegen ongelovigen, zoals de grote geleerde in het islamitisch recht, Joseph Schacht, ooit eens fijntjes opmerkte. De volkeren van dar al-harb hebben de keus tussen vrijwillige bekering of onderwerping met geweld.

Joden en christenen worden door moslims als “volkeren van het boek” nog getolereerd als een soort afgeweken derivaten van de islam. Mozes, Jezus en vele andere oud-testamentische profeten zijn in de ogen van moslims, islamitische profeten, alleen hebben de joodse en christelijke volgelingen van die profeten dat nog niet helemaal begrepen.

Eenmaal onder islamitische heerschappij konden zij volgens de Shari’a alleen hun geloof behouden als dhimmi. Dat betekende dat zij de heerschappij van de islam moesten erkennen, en hun voortbestaan als jood en christen moesten afkopen met jizya, de voor dhimmi verplichte belasting. Ook diende zij zich te onderwerpen aan tal van discriminerende bepalingen zoals bijvoorbeeld het verbod op het bouwen van nieuwe gebedshuizen en het dragen van speciale kleding. Als zij niet aan deze eisen wilden of konden voldoen stond hun plundering, slavernij en willekeurige moordpartijen te wachten. De dhimma kon overigens elk moment opgeheven worden naar goeddunken van de moslimheerser, waardoor het in wezen niet meer is dan uitstel van executie. Via het dhimmasysteem wisten de vroege moslimveroveraars hun macht over de niet-moslimbevolking te consolideren en hun verdere veroveringen te financieren. Zoroastriërs, Hindoes, Boedhisten en animisten waren volgens de shari’a, per definitie rechteloos en vogelvrij. Vandaar dat in landen als Iran, Afghanistan en Pakistan nauwelijks een spoor van deze religies is te bekennen.

Voor de dhimmi leidde het voortbestaan als christen of jood tot onderdanigheid, verarming, marginalisering, zelfontkenning en uiteindelijk tot het verdwijnen van het merendeel van haar gemeenschappen.

Hoewel door westerse overheersing in de eerste helft van de vorige eeuw in veel islamitische landen de dhimma is afgeschaft, bestaan er vandaag de dag, tot in het seculiere Turkije toe, nog steeds discriminerende wetten tegen niet-moslims die hun oorsprong hebben in de Shari’a. Ook de psychische en sociale conditionering die het gevolg zijn van deze religieus bepaalde discriminerende verhoudingen zijn zowel bij moslims als niet-moslims nog springlevend. Nog steeds moeten niet-moslims in de islamitische wereld op eieren lopen, de machthebbers naar de mond praten en nederige dankbaarheid tonen, om vooral niet de toorn van hun islamitische landgenoten op te wekken. Een typisch voorbeeld van dhimmitude.

De afgelopen twintig jaar heeft Bat Ye’or in boeken en artikelen er op gewezen dat de burgeroorlog in Libanon en de strijd tegen Israel onder het mom van een Palestijnse onafhankelijkheidstrijd een verkapte Jihad is, aangezien onafhankelijkheid van niet-moslims in dar al-islam volgens de islamitische wet, totaal onacceptabel is en joden en christenen daar alleen als dhimmigemeenschappen worden getolereerd.

Daarnaast is met de herleving van de islam en jihadistisch activisme, in landen als Iran, Noord Nigeria, Pakistan en Soedan ook weer de herinvoering van de dhimma te bespeuren. Ook zijn tegenwoordig weer verschillende christelijke gemeenschappen in de islamitische wereld slachtoffer van geweld, plundering en verkrachting. Misstanden die in de Westerse wereld nauwelijks aan de kaak worden gesteld.

Zoals ook de cartoonaffaire op een beschamende wijze heeft aangetoond, is Dhimmitude inmiddels in Europa niet langer een onbekend verschijnsel. Ook hier bestaat een steeds grotere zorg moslims vooral niet tegen het hoofd te stoten. Ondanks het feit dat het aantal moslims in Nederland de zes procent niet overstijgt, accepteren wij in openbare scholen en universiteiten, gebedsruimtes. De gemiddelde krantenlezer en schoolleerling weet vandaag de dag inmiddels meer over de betekenis van de Ramadan dan de Kerst. De vorige President Chirac ging zelfs zover door in Le Figaro te beweren dat “de Europese wortels net zo moslim zijn als christelijk. Dankbaarheid voor wat de islam ons brengt en ontkenning van de eigen geschiedenis is een typisch voorbeeld van Dhimmitude.

Maatregelen tegen uitwassen van moslimextremisme worden zo omzichtig genomen dat voornamelijk seculieren, christenen, joden en andere groeperingen daar het slachtoffer van lijken te worden, zoals bijvoorbeeld wordt aangetoond in de huidige discussie over de vrijheid van meningsuiting en het bijzonder onderwijs. Maar Islamisten stoken zowel via het bijzonder onderwijs als het openbaar onderwijs. In de verhitte publieke debatten die hier het gevolg van zijn, geven christenen en seculieren, volgens de principes van de dhimmitude liever elkaar de schuld dan de oorzaak van de bende te benoemen waarmee zij opgescheept zitten. Christenen hekelen “seculierse” vrijzinnigheid en respectloosheid en seculieren hekelen religie als oorzaak van de islamwoede.

Voor de terreuraanslagen in Spanje werd de oorzaak in het Irakbeleid van de regering Aznar gezocht en niet in de jihadistische terreur waarmee voor het eerst in de Europese geschiedenis, parlementaire verkiezingen beslissend werden beïnvloed. Europese leiders wringen zich in alle bochten om vol te houden dat terreur niets met islam te maken heeft. In navolging van de islamitische wereld zoeken zij liever de schuld in de politiek van Amerika en Israel. Misstanden niet bij naam noemen om moslims niet te schofferen en de boel bij elkaar te houden, zoals dat tegenwoordig in Amsterdam heet, is een typisch voorbeeld van dhimmitude.

Om te voorkomen dat Iran geen kernwapens ontwikkelt heeft de EU het land in een bepaald stadium een nucleaire opwerkingsreactor beloofd op kosten van de Europese belastingbetaler. Voor Iran was het niet goed genoeg en onder Iraanse dreigementen wordt er koortsachtig verder onderhandeld. Er zijn nog talloze voorbeelden waarmee de Arabische wereld door het Westen massaal wordt afgekocht om het islamitisch terreur in toom te houden. Bijvoorbeeld de gigantische hulp die Egypte ontvangt om de extremisten in toom te houden en de astronomisch hoge bedragen die de Palestijnse autoriteiten ontvangen. Volgens Bat Ye’or zijn dat typische voorbeelden van een verkapte vorm van jizya, de voor dhimmi verplichte belasting om hun eigen veiligheid en voortbestaan af te kopen.

Volgens Bat Ye’or is Europa afgezakt tot een dhimmicultuur waar politieke leiders bewust en onbewust de vrijheid van haar burgers opofferen en verzet tegen verdere islamisering nalaten. Nu deze ontwikkeling zich duidelijk openbaart, groeit de belangstelling voor haar werk.

Barry Oostheim

33 opmerkingen:

 1. Artikelen als deze en ook de boeken van Bat Ye'or zouden verplichte lectuur moeten zijn voor alle leden van ons parlement. Ondanks overweldigende bewijzen voor de kwade en dreigende kanten van de islam blijft het merendeel van hen die ons vertegenwoordigen horende doof en ziende blind. Maar het is nog veel erger; zij die waarschuwen voor deze kwaadaardige religie/ideologie worden beschimpt, met de dood bedreigd en voor de rechter gesleept. Terwijl juist deze 'waarschuwers' het meest de belangen en rechten van ons volk voor ogen hebben.
  Pas als het al veel te laat is worden de ogen van hen die het nu nog voor de islam opnemen geopend. Maar dan is alles al verloren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  1. Ik wil de heer Dalton waarderen omdat hij mij een lening heeft gegeven ter waarde van 43000 EUR. als u vandaag een dringende lening nodig heeft, laat u dan niet oplichten en vraag een echte lening aan via email: diamondloans24@yahoo.com whatsapp: +16613814014

   Verwijderen

  2. Ik wil de heer Dalton waarderen omdat hij mij een lening heeft gegeven ter waarde van 43000 EUR. als u vandaag een dringende lening nodig heeft, laat u dan niet oplichten en vraag een echte lening aan via email: diamondloans24@yahoo.com whatsapp: +16613814014

   Verwijderen
  3. Bent u op zoek naar een dringende lening? of: om uw financiële activiteiten nieuw leven in te blazen? vernieuwen het interieur van uw appartement, uw huis, uw gebouw? Huren ? koop je een auto voor de bruiloft? Zet een schuld? Een project uitvoeren? Of om andere redenen, als u een lening nodig heeft, laat het ons dan weten per e-mail contacteren.
   andreafrasca1@yahoo.com

   Verwijderen
 2. Ik heb dit artikel opnieuw met zeer veel belangstelling gelezen, hartelijk dank hiervoor. Het is beangstigend om te zien hoe de tekenen van toenemende islamisering in het Westen volledig worden genegeerd. Ik sluit me wat dat betreft aan bij de reactie van Maurits Dekker hierboven. Juist de 'whistle blowers' worden aangepakt en met de nek aangekeken. Het is de omgekeerde wereld, de waanzin ten top. In zulke tijden hebben we iemand als Bat Ye'or hard nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zucht !
  Tja Barry, dat kan allemaal wel waar zijn hoor, maar hebben we dit niet al eerder gehoord. Is dit gewoon weer een herhaling van zetten of toch maar weer een opfrissertje.

  Die islamis toch ten dod opgeschreven. Kijk maar eens wat er in Iran staat te gebeuren.

  Eindig ik met de konstatering dat de islam niet op eigen kracht of door eigen toe doen een plekje in het westen heeft veroverd, maar dat deze ellende meer een prestatie is van onze eigen leiders. Nou ja prestatie, het is meer verraad.
  En dat verraad loopt op zijn laatste benen.
  Wat er nu vooral gedaan moet worden is eerherstel voor transparantie in de samenleving, vrijheid en veilgheid om ieders mening in publieke ruimte te laten klinken.

  Dan gaat die islam vanzelf wel weg, netzoals dracula geen daglicht verdragen kan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wil de heer Dalton waarderen omdat hij mij een lening heeft gegeven ter waarde van 43000 EUR. als u vandaag een dringende lening nodig heeft, laat u dan niet oplichten en vraag een echte lening aan via email: diamondloans24@yahoo.com whatsapp: +16613814014

   Verwijderen
 4. Ter aanvulling, Paul Cliteur in Trouw, 27.6.2009:


  'Intolerant voor de intoleranten'


  Het debat over de rol en de plaats van religie in de moderne westerse samenleving zit volgens Paul Cliteur „een beetje in een impasse”. Hij denkt dat de Spaanse filosoof Fernando Savater uitweg kan bieden. „We zouden hem zo naar Nederland kunnen halen als bruggenbouwer.”

  Conferenties over het thema religie en politiek volgen vaak eenzelfde patroon. Op het toneel verschijnt de dagvoorzitter die de congresgangers met een zekere voldaanheid vertelt dat het onderwerp religie „weer helemaal terug is van weggeweest”. De secularisatiethese – de stelling dat in de moderne wereld de invloed van religie op ons leven steeds verder zal afnemen – is definitief weerlegd, zo horen we. Iedereen kan toch constateren dat mensen nog steeds religieus zijn?

  Vervolgens wordt ter onderbouwing verwezen naar onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid – lees: een verzameling meningen van steeds dezelfde CDA’ers en sociaal-democratische wetenschappers die hunkeren naar de wederkomst van de religie en die ook steeds weer constateren.

  Lees hier verder:


  Intolerant voor de intoleranten

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De verovering door de islam van grote delen van India, Pakistan en Afghanistan is gepaard gegaan met enorme verwoestingen en veel geweld.

  Voor wie wat meer wil lezen over de islamitische invallen in India:

  Hindus too experienced this treatment at the hands of Islamic conquerors, e.g. when Mohammed bin Qasim conquered the lower Indus basin in 712 CE. Thus, in Multan, according to the Chach-Nama, "six thousand warriors were put to death, and all their relations and dependents were taken as slaves". This is why Rajput women committed mass suicide to save their honour in the face of the imminent entry of victorious Muslim armies, e.g. 8,000 women immolated themselves during Akbar's capture of Chittorgarh in 1568 (where this most enlightened ruler also killed 30,000 non-combatants). During the Partition pogroms and the East Bengali genocide, mass rape of Hindu women after the slaughter of their fathers and husbands was a frequent event.

  Was there an islamic "genocide"?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. George Galloway raises his ugly head again -
  Na lovende worden voor Saddam en zijn zonen, is Gaggloway nu vol lof over het Iraanse regime:

  Galloway  By the way: In een andere Youtube video is te zien en horen hoe Galloway beweert dat homo's in Iran NIET worden opgehangen omdat ze gay zijn en dat er geen verschil is tussen de homofobie van Texas en Iran.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Over Iran gesproken, lees ook op het weblog van Amanda Kluveld:

  "Doorbreek de stilte"

  Doorbreek de stilte

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hoe Rudolf geen argument heeft:

  "De verovering door de islam van grote delen van India, Pakistan en Afghanistan is gepaard gegaan met enorme verwoestingen en veel geweld.

  Voor wie wat meer wil lezen over de islamitische invallen in India:
  " enz enz
  De verovering door het westen van grote delen van India, Pakistan en Afghanistan is gepaard gegaan met enorme verwoestingen en veel geweld.

  Voor wie niet wat meer wil lezen over de westerse bezetting van India:
  Kijk gewoon de andere kant op !

  Voor wie niet een gedegen opinie, ook in historische zin, vormen wil, objectiviteit verwaarloost, niet op pad gaat naar een precieze analyse, of enkel de waarheid dienen wil en enkel verlamd is door de angst van de islam (verblind door de het licht van een naderende auto), definieert een dankbaar achilleshiel voor het islamisme.

  En ook hier weer. Een herhaling van zetten en de een probeert de ander te overschreeuwen.
  Nogmaals.
  Het probleem ligt niet bij de islam, is zelf niet de oorzaak er van, maar wordt gevormd door, zeg maar, de "bovenonsgestelden" en een enorm gebrek aan democratisch besef bij de burgers zelf !

  Als men dat laatste probleem niet bespreekt, blijft het dweilen met de kraan open.
  Men kan wel het gehele internet vullen met PRo of anti-islamteksten. Elkaar met stompzinnige citaten van allerlei achterlijke soera's om de oren slaan.
  Tot een oplossing leidt het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. wat hiervan te denken...........op onderzoek naar mijn jeugd kwam ik dit voorbeeld van pre-pre dhimmitude tegen......dit was nog voor cat stevens!
  karel martel
  http://www.pmouse.nl/wb/moslems.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Tja. Wat heb ık heb ık te berde te brengen nu wıj sınds vrıjdag 19 junı om 02:47 met vlucht LOT 171 zıjn geland op LCA en exact 04:00 bıj Pyla de Green Lıne hebben gepasseerd ? Tussenstand kopvodden : 1 op LCA Internatıonal Aırport. 2 achterın een taxı bıj een K-pet benzınestatıon. 13 grıeks-orthoxe vrouwen dıe uıt een bus stapten ın Dıpkarpas. 1 op strand Bogas Iskele. 1 zwemburka cum hoofddoek voor het hotel waar ık nu zıt. That ıs all.
  Met de hartelıjke groeten vanuıt een zonnıge K.K.T.C. dat voor 98% moslım ıs,

  Tulay

  Ter voorkomıng van enıg mısverstand : we hebben ınmıddels overnacht ın vıer verschıllende plaatsen : Bogas Hotel ın Iskele, Whıte Pearl ın Gırne, Oasıs Beach Hotel ın Karpas en Mımoza Hotel ın Magusa en ruım 1100 km gereden met onze vaste chauffeur Mustafa

  BeantwoordenVerwijderen
 12. dirk,

  ga verder slapen:
  " Het probleem ligt niet bij de islam, is zelf niet de oorzaak er van, maar wordt gevormd door, zeg maar, de "bovenonsgestelden" en een enorm gebrek aan democratisch besef bij de burgers zelf !"

  Het is de moslim verboden:
  - mohammed af te beelden
  - mohammed te kritiseren
  - de koran te kritiseren
  - de koran deels af te wijzen
  - de islam af te vallen

  Hoe moeetn vanuit de islsm mensne ene democratisch besef krijgen wanneer kritiek verboden is?
  De protesten in iran zijn ingegeven door de vrijzinnige elite die gestudeerd heeft in de V.S.
  En die ziet zich geconfronteerd met simpele moslims van het platteland, die de theocratie in stand houden.
  Het platteland, toevallig ook de plaats van herkomst van de meesten van onze moslim immigranten..

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hallo, ik ben een persoon die vooraf gratis internationale leningen aanbiedt. Met een kapitaal dat zal worden gebruikt om leningen tussen individuen op korte en lange termijn te verstrekken, variërend van 2.000 € tot 2.000.000 € voor alle serieuze mensen die echt in nood zijn, is het tarief

  rente bedraagt ​​2 à 3% per jaar. Neem contact met mij op voor een snel en betrouwbaar krediet!

  E-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hallo

  Heb je een lening nodig? Hoeveel heeft u nodig en hoe lang duurt het voordat ik dit bedrag terugkrijg?

  Wachtend om u te lezen op het volgende adres als uw verzoek echt serieus is:

  e-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  WhatsApp: +31687941330

  Met vriendelijke groeten

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
  Personal Loans (Secure and Unsecured)
  Business Loans (Secure and Unsecured)
  Consolidation Loan and many more.

  Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
  financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
  Phone number: +917428831341 (Call/What's app)

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Getuigenis van leningaanbieding

  Hallo
  Geen paniek meer wanneer u financiële hulp nodig heeft zonder een cent uit uw zak te besteden. Ale Hofstra, zeer betrouwbaar en zeker die je financieel kan helpen om een ​​lening te krijgen zonder enige kosten Dankzij haar kon ik zonder complicaties een lening van 20.000 euro krijgen. Voor al uw vragen kunt u contact met hem opnemen via zijn e-mail: ale_hofstra@hotmail.nl

  WhatsApp: +31645191609

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Kredietgetuigenis ontvangen op: olivierroditi42@gmail.com

  Ongelooflijk maar waar. Ik heb zojuist mijn lening vanmorgen op mijn rekening ontvangen dankzij de heer OLIVIER RODITI. Ik ben zeer gelukkig. U die een lening nodig heeft, hoeft niet verder te zoeken. Neem contact op met de heer OLIVIER RODITI. Het zal je met vreugde vervullen. Hier is zijn adres


  e-mail: olivierroditi42@gmail.com

  Kredietgetuigenis ontvangen op: olivierroditi42@gmail.com

  Ongelooflijk maar waar. Ik heb zojuist mijn lening vanmorgen op mijn rekening ontvangen dankzij de heer OLIVIER RODITI. Ik ben zeer gelukkig. U die een lening nodig heeft, hoeft niet verder te zoeken. Neem contact op met de heer OLIVIER RODITI. Het zal je met vreugde vervullen. Hier is zijn adres


  e-mail: olivierroditi42@gmail.com

  Kredietgetuigenis ontvangen op: olivierroditi42@gmail.com

  Ongelooflijk maar waar. Ik heb zojuist mijn lening vanmorgen op mijn rekening ontvangen dankzij de heer OLIVIER RODITI. Ik ben zeer gelukkig. U die een lening nodig heeft, hoeft niet verder te zoeken. Neem contact op met de heer OLIVIER RODITI. Het zal je met vreugde vervullen. Hier is zijn adres


  e-mail: olivierroditi42@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Bent u op zoek geweest naar financieringsmogelijkheden voor uw nieuwe huisaankoop, bouw, onroerendgoedlening, herfinanciering, schuldconsolidering, persoonlijke of zakelijke doeleinden? Welkom in de toekomst! Financiering gemakkelijk gemaakt bij ons. Neem contact met ons op, want we bieden onze financiële service tegen een lage en betaalbare rente van 3% voor lange en korte leningtermijnen, met 100% gegarandeerde lening. Geïnteresseerde aanvragers moeten contact met ons opnemen voor verdere procedures voor het verkrijgen van leningen via: joshuabenloancompany@aol.com

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Bent u op zoek naar een dringende lening? of: om uw financiële activiteiten nieuw leven in te blazen? Renoveer het interieur van uw appartement, uw huis, uw gebouw? Huren ? koop je een auto voor de bruiloft? Zet een schuld? Een project uitvoeren? Of om andere redenen, als u een lening nodig heeft, laat het ons dan weten per e-mail contacteren.
  andreafrasca1@yahoo.com
  WhatsApp +31 6 51026462

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hallo,

  Bent u op zoek naar een legitieme lening?
  Bent u afgewezen door uw banken?
  Om de een of andere reden heb je geld nodig.
  Je bent oprecht en eerlijk
  Heeft u een lening nodig om schulden of rekeningen af te lossen of om een project uit te voeren?
  Je hebt altijd een kans.
  Bovendien bieden we snel en betrouwbaar leningen aan met een jaarlijkse rente van 2%. Wij zijn betrouwbaar
  Als u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.
  E-mail: lapofunding960@outlook.com

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het zijn harteloze oplichters, ze hebben mijn leven verpest door me interesse te laten ontwikkelen om mijn zuurverdiende geld te investeren. Ik stortte in juni 2020 10.7850 euro, wat later werd omgezet in 98.908,00 euro inclusief mijn uitbetalingsbonus, er was een indrukwekkende verbetering in een paar dagen, 2 maanden later kreeg ik een auto-ongeluk en had ik geld nodig om mijn verzekeringstoegang te betalen. Plotseling was ik verzonden van Pillar naar post, ik probeerde contact met ze op te nemen om het geld te innen dat ik had geïnvesteerd om mijn schulden af te betalen, ze verbraken de live chats en werden lastiggevallen van de ene naar de andere, totdat ze me vertelden dat ik voor altijd arm zal zijn, dan zal ik besefte dat ik werd opgelicht. Ik wilde gewoon mijn geld terug! Ik kreeg het advies van een vriend om hulp te zoeken bij een herstelbeheer om me te helpen mijn geïnvesteerde geld terug te krijgen, God zo vriendelijk dat ik contact kon opnemen met een herstelgoeroe DOOR jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com of Telegrem Nunmber:+31684518136, ik was in staat om mijn geld terug te vorderen met de hulp van de heer Jeanson James Ancheta-wizard, hij is een expert op het gebied van verloren geld, crypto/forex en bitcoin-herstel

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik wil graag Karin Sabine een lening van € 9000 voor mij lenen. Als je een dringende lening nodig hebt, voorkom dan dat je opgelicht wordt door valse kredietverstrekkers en solliciteer via een echt leningbedrijf per e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79853899410

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hallo,
  Lening getuigenis tussen individu

  Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen.

  Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Lening zonder kosten vooraf

  Wij bieden leningen aan tussen particulieren zonder vooruitbetaalde kosten. Neem contact met me op via dit e-mailadres: ale_hofstra@hotmail.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hallo,
  Lening getuigenis tussen individu

  Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen.

  Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  BeantwoordenVerwijderen
 27. EEN SNELLE LENING ZONDER KOSTEN IN SLECHTS ÉÉN DAG.  Hallo,

  Mijn naam is de heer Roel Heeswijk en ik woon in Nederland en België. Als je hulp nodig hebt om een project te financieren, of een lening om opnieuw te beginnen, dan ben ik de persoon voor jou. aarzel niet om contact met mij op te nemen: roel.heeswijk@europe.com

  Met een rente van 2%.

  NB: Je hoeft geen kosten te betalen totdat je je lening krijgt.

  Ik kijk ernaar uit om van je te horen.

  Met vriendelijke groet,

  Roel Heeswijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Bent u op zoek naar een dringende lening? of: om uw financiële activiteiten nieuw leven in te blazen? vernieuwen het interieur van uw appartement, uw huis, uw gebouw? Huren ? koop je een auto voor de bruiloft? Zet een schuld? Een project uitvoeren? Of om andere redenen, als u een lening nodig heeft, laat het ons dan weten per e-mail contacteren.
  andreafrasca1@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hallo,

  Lening getuigenis tussen individu!!!!!!

  Ik geloofde niet langer in het lenen van geld omdat alle banken mijn dossier hadden afgewezen; ik stond inderdaad bij mijn bank. Maar op een dag raadde een vriend me aan bij een particuliere geldschieter wiens e-mail ze me gaf. Ik heb het met hem geprobeerd door hem een ?? e-mail te sturen en het werkte. Ik had de juiste persoon een eerlijke particuliere geldschieter waar ik al jaren naar op zoek was. Ik kreeg mijn lening van € 95.000 tegen een tarief van 3% waardoor ik op dit moment goed kan leven en ik betaal regelmatig mijn maandelijkse betalingen. U kunt bij hem terecht als u om verschillende persoonlijke redenen een lening nodig heeft. hij nam geen dossierkosten of notariskosten … enz. Twee van mijn collega's ontvingen ook zonder enige moeite leningen.

  Hier is zijn e-mail: jopie.mandemakers@financier.com

  BeantwoordenVerwijderen