Obama in Cairo


Eerst de goede punten in de toespraak van Obama in Cairo.

Hij zei ondubbelzinnig tegen de Palestijnen dat geweld fout was.

Hij zei dat er een onbreekbare band was tussen Amerika en Israel.

Hij zei resoluut tegen de Arabische landen:

Het Arabisch-Israëlische conflict mag niet langer meer worden gebruikt om mensen af te leiden van de andere problemen van de Arabische landen. Sterker nog, het moet een reden voor actie zijn om het Palestijnse volk te helpen om de instellingen op te zetten die hun staat zullen ondersteunen; het bestaansrecht van Israel te erkennen en vooruitgang te verkiezen boven een gerichtheid op het verleden die elke ontwikkeling hindert.

Hij veroordeelde de vervolging van niet-moslims in de islamitische wereld en bepleitte gelijke rechten voor islamitische vrouwen.

Hij verwees naar de rol van Iran sinds 1979 bij gijzelacties en geweld tegen Amerikaanse troepen en burgers.

Nu de slechte punten – en die waren echt slecht.

Hij gaf blijk van veel onwetendheid over de bijzondere aanspraak van de Joden op het land Israel. Hij zei dat Amerika’s onbreekbare band met Israel was gebaseerd op

de erkenning dat het verlangen naar een Joods thuisland zijn oorzaak vindt in een tragische geschiedenis die niet kan worden ontkend. Over de gehele wereld werd het Joodse volk honderden jaren lang vervolgd en antisemitisme in Europa leidde uiteindelijk tot de Holocaust, een gebeurtenis zonder weerga...

Het Joodse verlangen naar een thuisland komt niet door de Holocaust, noch door hun tragische geschiedenis. Dit komt door het Judaïsme zelf, dat bestaat uit de onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen van de godsdienst, het volk en het land. De bijzondere aanspraak van de Joden op het land berust op het feit dat Joden het enige volk zijn voor wie Israel altijd hun land was, en dat al duizenden jaren lang – eeuwen voordat de Arabieren en moslims ten tonele verschenen. Met betrekking tot het antisemitisme zei hij niets over het bondgenootschap tussen de Palestijnen en de Nazi’s gedurende de jaren ’30 en het feit dat de nazistische Jodenhaat nu nog steeds volop aanwezig is in de Arabische en islamitische wereld.

Erger nog, Obama scheen op een verkapte wijze de vernietiging in de concentratiekampen gedurende de Holocaust gelijk te stellen met de Palestijnse ‘vluchtelingen’kampen:

Morgen zal ik Buchenwald bezoeken dat deel uitmaakte van een netwerk van kampen waar Joden gedwongen te werk werden gesteld, werden gemarteld, werden neergeschoten en werden vergast door het Derde Rijk. Zes miljoen Joden werden vermoord – meer dan de hele Israëlische bevolking op dit moment. Dit feit te ontkennen is ongegrond, dom en haatdragend. Israel met vernietiging te bedreigen – of weer opnieuw gemene stereotypen over Joden uit te dragen - is erg fout, en dient er alleen maar toe om bij de Israëli’s de pijnlijkste herinneringen op te wekken, terwijl de vrede wordt verhinderd die de volkeren van deze regie zo hard nodig hebben.

Aan de andere kant kan ook niet worden ontkend dat het Palestijnse volk – moslims en christenen – op zoek zijnde naar een thuisland hebben geleden. Al meer dan 60 jaar voelen zij de pijn van de verdrijving. Velen wachten in vluchtelingenkampen in de West Bank, Gaza, en in de buurlanden op een leven van vrede en veiligheid dat zij nooit hebben kunnen leiden.

En met deze afschuwelijke en veelzeggende koppeling sluit hij naadloos aan bij de verwrongen Arabische en islamitische voorstelling van de geschiedenis van Israel. Het valt wel te ontkennen dat de Palestijnen 'hebben geleden op zoek naar een thuisland' omdat het niet waar is. Men heeft de Palestijnen herhaaldelijk een thuisland aangeboden en wel – in 1936, 1947, 2000 en vorig jaar. Zij hebben dat steeds afgeslagen. De Arabieren konden een eigen staat oprichten tussen 1948 en 1967, toen de West Bank en Gaza door Jordanië en Egypte werden bezet. Ze kozen ervoor om dit niet te doen. Zij konden een eigen staat oprichten na 1967, toen Israel land voor vrede aanbood. Zij weigerden dit aanbod. De Palestijnen hebben geleden omdat zij 60 jaar lang hebben geprobeerd om het Joodse thuisland te vernietigen.

Al meer dan 60 jaar lang voelen zij de pijn van de verdrijving.


De ‘pijn van de verdrijving’ werd veroorzaakt door het feit dat zij 60 jaar geleden een oorlog begonnen tegen het net opgerichte Israel om het te vernietigen, en dat zij vervolgens opzettelijk in ‘vluchtelingen’kampen werden gehouden door de Arabische wereld. Welke andere agressors in de wereld worden beschreven in termen als ‘de pijn van de verdrijving’, terwijl dit het gevolg is van hun eigen agressie – onophoudelijk en al 60 jaar lang zonder dat er enig zicht is dat dit stopt?

Velen wachten in vluchtelingenkampen in de West Bank, Gaza, en in de buurlanden op een leven van vrede en veiligheid dat zij nooit hebben kunnen leiden.

Er is een reden voor en slechts één reden alleen – de Palestijnen hebben ervoor gezorgd dat Israel nooit in vrede of in veiligheid leefde, omdat zij zijn doorgegaan met Israel aan te vallen en zijn burgers te doden. En Gaza? Begrijpt Obama niet dat de Israeli’s Gaza niet langer bezet houden? Het wordt bestuurd door Hamas, dat zijn toewijding aan vrede en veiligheid van zijn inwoners toonde door hen van de daken van hoge gebouwen te gooien.

Dus laat er geen twijfel over zijn: de situatie voor het Palestijnse volk is onhoudbaar.


En wat inzake de onhoudbare situatie in Israel, gedwongen om te leven in een staat van beleg en dat al zestig jaar lang, omdat er sprake is van een constante agressie door de Palestijnen en ook door de Arabische en islamitische wereld? De Palestijnen konden altijd sinds 1948 in vrede en welvaart leven naast Israel. Indien zij bereid waren om hun poging tot vernietiging van Israel te staken en in plaats daarvan het bestaansrecht van Israel als een Joodse staat te erkennen – en juist dit cruciale voorbehoud heeft Obama niet genoemd – dan zouden zij dit morgen kunnen doen. De enige reden waarom hun toestand onhoudbaar is, is vanwege het feit dat zijzelf daarvoor verantwoordelijk zijn. Welke andere agressors in de wereld hebben hun situatie als ‘onhoudbaar’ beschreven?

Palestijnen moeten afzien van geweld.


Goed. Maar dan:

Verzet door middel van geweld en moordaanslagen is fout en is niet succesvol.


Verzet? 'Verzet' is een term van morele goedkeuring. ‘Verzet’ betekent een strijd tegen onrechtvaardigheid. Maar de Palestijnen zijn begonnen met een poging om Israel van de kaart te vegen. Obama ziet dit als 'verzet' – zelfs ook al vindt hij geweld fout. En dan dit:

Eeuwenlang hebben zwarten in Amerika geleden onder de knoet van de slavernij en de vernedering van segregatie. Maar het was geen geweld dat hun volledige gelijkberechtigdheid opleverde. Het was op een vreedzame en besliste wijze een beroep doen op de idealen van de stichting van Amerika. Hetzelfde geldt voor de volkeren van Zuid-Afrika tot, Zuid-Azië; van Oost-Europa tot Indonesië.

Dus Obama heeft genocidaal terrorisme door de Palestijnen gelijkgesteld met de burgerrechtenbeweging in Amerika en met het echte verzet tegen apartheid in Zuid-Afrika. Dit is het morele failliet van de morele relativist.

Bovendien herhaalde hij dat de nederzettingen (allemaal? Of alleen de nieuwe?) vrede ondermijnden en dus moeten stoppen. Maar zij ondermijnen de vrede niet. Het is de Arabische verwerping van de vrede die vrede in het Midden-Oosten verhindert, en de nederzettingen zijn een duidelijk excuus. Maar Obama stelde geen enkel ultimatum in welke vorm dan ook aan Iran, de echte bedreiging van vrede in de regio en in de wereld, hij herhaalde dat Iran

het recht zou moeten hebben op vreedzame kernenergie indien het voldoet aan de eisen van het nucleaire Non-proliferatieverdrag,

een alarmerende aanwijzing dat hij een regeling acceptabel zou kunnen vinden die het Iran mogelijk maakt om met behulp van een soort verbale en politieke camouflage door te gaan met het maken van nucleaire wapens.

Voor zijn enorme mooipraterij van de islam en zijn geschiedenis, en zijn absurde bewering over de bijdrage van de islam aan de Westerse beschaving, lees Robert Spencer hier. Maar in dit verband beneemt één van Obama’s verwijzingen mij in het bijzonder alle adem. Het was deze:

De heilige koran leert dat bij eenieder die een onschuldige doodt, het is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood, en bij eenieder die een persoon redt, het is alsof hij de gehele mensheid heeft gered.

Dit is een clichématige en bewust foutieve voorstelling van zaken door islamisten en hun apologeten (verdedigers). Het feit is namelijk dat het juist het Judaïsme is dat dit als een centraal voorschrift leert. De Talmoed zegt:

Eenieder die een ziel vernietigt, is schuldig alsof hij de gehele wereld heeft vernietigd; en eenieder die een ziel behoedt, het is alsof hij de gehele wereld heeft behoed.

De koran eigende zich dit voorschrift toe – maar veranderde dit, waardoor het iets heel anders betekent. Dus (vers 5:32-5:35):

Dat was waarom we het voor de Israëlieten bepaalden dat eenieder die een mens doodt, behalve als straf voor moord of ander misdrijf, zal worden beschouwd als iemand die de gehele mensheid heeft gedood; en dat eenieder die een mens redt, zal worden beschouwd als iemand die de gehele wereld heeft gered. Onze apostelen leverden hun echte bewijzen: maar velen onder hen, zelfs hierna deden buitensporig veel kwaad in het land. Degenen die oorlog voeren tegen God en zijn apostel en wanorde brengen in het land zullen worden afgemaakt of worden gekruisigd of zullen de handen en voeten aan de tegengestelde zijde worden afgehakt, of zullen uit het land worden verbannen. (Nadruk door mij gelegd)

Met andere woorden, dit verandert een voorschrift uit de Talmoed over de waarde van het behoud van het menselijk leven in een voorschrift voor geweld tegen en moord op Joden en ‘ongelovigen’. Maar Obama presenteerde dit alsof het een bewijs was voor het vreedzame karakter van de islam.

Dus als conclusie, ja, er zijn wat positieve punten in zijn toespraak – maar het werd tenietgedaan door de schokkende verkeerde voorstelling van zaken van de geschiedenis, zijn grote onwetendheid, de walgelijke morele gelijkwaardigheid tussen agressor en hun slachtoffers, en de verontrustende mooipraterij over de islamitische suprematie door de president van de Verenigde Staten.

Kortom, zeer verontrustend.

Melanie Phillips

Bron: hier. Vertaling: Rudolf.

21 opmerkingen:

 1. Scherp stuk. Maar men stelle zich voor dat Obama Melanie Phillips in dienst had genomen om de tekst voor zijn toespraak in Caïro te schrijven. Die toespraak had dan vast en zeker een hoger waarheidsgehalte en misschien ook een hoger waarachtigheidsgehalte gehad. Maar zou het politieke effect van die toespraak dan beter zijn geweest?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ene Guido schrijft onder deze tekst bij Nujij:

  "Ik vind dat ze er nogal griezelige eenzijdige pro-Israëlische gedachten op nahoudt. In iedere genuanceerde uitlating van Obama leest zij een veroordeling van Israël. Mensen als Phillips (ze bevinden zich zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant) zijn de oorzaak van de eindeloze impasse waarin het conflict zich bevindt - zij zullen nooit toestaan dat er een brug wordt geslagen."

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "De bijzondere aanspraak van de Joden op het land berust op het feit dat Joden het enige volk zijn voor wie Israel altijd hun land was, en dat al duizenden jaren lang – eeuwen voordat de Arabieren en moslims ten tonele verschenen."

  En dus heeft Hitler gelijk en terecht een oorlog begonnen?

  Ik vraag me ernstig af of de Grieken ook een oorlog gaan beginnen om Constantinopel terug te krijgen en heel West Turkije trouwens.
  En Hitler, die in Versailles geboren is, wordt hier ook makkelijk bedient. Was het toen niet redelijk om, waar zovele eeuwen Duitsers woonden, het Saarland dat door Frankrijk was ingepikt, terug te eisen ?
  En wat is er mis met de eis om Kaliningrad, Koningsbergen, op te eisen ? 95% van de inwoners leefden voor ww1 in Duitsland in Dantzig, nu Gedansk.

  Zouden de Friezen nu ook aanspraak kunnen maken op Zeeland en Zuid-Holland ?

  Neen, de zaak ligt iets gecompliceerder. Dus een stukje tekst produceren zonder mitsen en maren of enig begrip van geschiedenis en zomaar op de grote hoop te gooien in een overspannen toestand geschreven stukje is toch wel heel erg misleidend.

  En de grootste blunder is toch wel dat er hoewel er geen vergelijking met ww2 door Obama werd gemaakt ten aanzien van de kampen er wel eentje getrokken wordt over een onder stress levende samenleving.

  Je kunt namelijk niet volhouden dat die toestanden in Gaza of West-bank gelijk zijn aan die aan het prachtige strand.

  Neen, het wachten is nog steeds op een leider die niet achteruit kijkt, maar naar de toekomst.

  Ik vrees voor de rechthebbende Arabische (of Palestijnse) landeigenaren dat zij met een Fait a compli te maken hebben.


  Hoe nu verder ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Natuurlijk zou het politieke effect hoger zijn als westerse leiders en zeker die van het kaliber Obama, zich wat meer zouden uitspreken voor mensenrechten, vrijheid van godsdienst en wederkerige tolerantie, dus ook door moslims, in de islamitische wereld. Men vindt het in eerste instantie misschien niet zo leuk, maar de onderdrukten krijgen wel een steun in de rug en dat moet regelmatig gebeuren. In de jaren '70 en '80 vonden de leiders van de communistische landen het ook niet leuk dat er van mensenrechten een punt werd gemaakt, maar het heeft wel geholpen. Handel en hulp ok, maar dan ook verbetering van de mensenrechten en dat dient ook t.a.v. islamitische landen te gebeuren. Zwijgen is dodelijk voor de wereldvrede, want alleen een betere handhaving van mensenrechten en vooral godsdienstvrijheid en doorbreking van het monopolie van de islam, zal zeer heilzaam zijn voor de wereldvrede en de spanningen aanzienlijk doen verminderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een geniaal stuk van Philips. De analyses van Barry Rubin en van Robert Spencer waren vernietigend, maar te lang en toch wel "intellectueel". Dit is kort, snoeischerp en toch van niveau.

  Wat mij verontrust, en steeds meer, is die gekte overal, die een mengsel vertoont van: niet op de hoogte van feiten, de feiten niet willen weten, de onontkoombare feiten perverteren.

  Zo'n "Dirk" die hier regelmatig zijn verbijsterende geluid laat horen. Dat is een type dat, mutatis mutandis, bijvoorbeeld een aanhanger van Stalin had kunnen zijn die tot in de Goelag zou hebben volgehouden dat de Grote Leider niet fout kon zijn en dat het toch echt wel aan hemzelf moest liggen dat hij in Siberië zat.

  We hebben het dus over mensen die door géén hoeveelheid Rede & Feiten uit hun groef te halen zijn. Angstaanjagend.

  Ik haal mijn mantra om bij zinnen te blijven maar weer eens van stal:

  "Het heeft vier poten, staat in de wei, kan gemolken worden, loeit, heeft een gevlekte kortharige vacht. Wat is dat?"

  "Een Zionistische Slang natuurlijk!"

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dit is de link naar Barry Rubins tekst over Obama's speech:

  Speaking Flattery to Power

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ook de de Onvolprezen Mark Steyn bekritiseert O's Islam promotietour afgelopen week in Caïro:

  The Muslim World

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een hele mooie wereld wordt zo:
  "...zich wat meer zouden uitspreken voor mensenrechten, vrijheid van godsdienst en wederkerige tolerantie, dus ook door moslims, in de islamitische wereld."

  Je bent een buiten stander en je eist inspraak op binnenlandse aangelegenheden.
  Goh, Stel dat O. bij ons de grens oversteekt en eist hoe wij hier moeten leven.
  Weg soevereniteit.
  Waarom zouden wij van Arabierren moeten gaan eisen dat zij zich aan de mensenrechten moeten houden.
  Het is iets wat voortkomt uit de westerse cultuur. En moet dat nu in de Arabische cultuur toegepast worden ?
  Hebben de Arabieren dan geen recht op soevereiniteit
  En als wij hullie iets mogen flikken, is er dan ook een mogelijkheid tot wederkerigheid ?
  Gaan wij gedwongen worden om Halal vlees te gaan eten ?
  In Israel in ieder geval niet.

  Neen, veel te kort door de bocht.

  Overigens dank voor de reacties.
  Wel in de kuif gepikt, maar niet één bevatte een tegenargument noch melding van onjuiste feitelijkheden.
  Waarvoor nogmaals hartelijk dank.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ayaan Hirsi Ali over Obama:

  It was not an April Fools' joke. When President Barack Obama met with the Queen of the Commonwealth at Buckingham Palace, he gave her an iPod. Last week, I was half expecting the president to show up in the Middle East laden with Kindles.

  Lees hier verder:


  The iPod and the Queen, the Kindle and the King

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Melanie Phillips maakt een scherpe maar eenzijdige analyse.Voor mij staat voorop dat de Palestijnen al vele jaren in een welvarende, democratische staat hadden kunnen leven als ze hun energie en hun intellect niet doorlopend hadden gebruikt voor agressieve, ja misdadige acties tegen Israel.
  Maar goed: de situatie is zoals ze is. En beweging zit er niet meer in. De toespraak van Obama - met alle mitsen en maren...- poogt een opening te bewerkstelligen. Dat kun je moedig noemen, zoals deze president wel vaker verrast met frisse acties. Hoe dan ook: er zal iets moeten gebeuren om in het Midden-Oosten - hoe ver ook verwijderd van onze opvattingen van democratie - ,,beweging'' te krijgen, overleg, vormen van samenwerking. Ziet u een andere oplossing? Bombarderen we het gebied naar democratie?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Obama slijmt.
  Amanda Kluveld, Volkskrant 12-07-09

  Obama slijmt

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Kluveld is e e n van mijn favoriete opinieleiders. Kijk of luister op vrijdag naar OBA-live (Radio 5, website). Natuurlijk slijmde Obama - hij heeft een doel voor ogen.
  Ik ben geneigd eens even af te wachten hoe het uitpakt. Waar mensen elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen gaat het beter dan waar de raketten alweer in stelling worden gebracht. Overigens: ik ben in genen dele pacifist of stemmer op breed spectrum links.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Bob,
  Slijmen, maar met een doel voor ogen. Maar welk doel? Ik ben er niet zo zeker van of dat een doel is waar ik graag achter zou staan. Zo lang ik daar niet zeker van ben maakt dit slijmen op mij bepaald geen prettige indruk. Op zijn zachtst gezegd komt het op mij als nogal genant over. En verder weet ik niet welk effect het slijmen zal hebben op de groeperingen tot wie Obama zich richtte, laat staan of dat effect ook gunstig is. Het zou kunnen dat het effect gunstig is in relatie tot wat Obama beoogt, maar wat beoogt hij dan? En waarom zouden we zo blij moeten zijn met wat Obama beoogt? En als hij iets beoogt waarmee we blij moeten zijn, is dit slijmen daarvoor dan werkelijk zo nodig? Mocht het doel zijn moslims gunstig te stemmen, en vervolgens tot zaken met ze te kunnen komen waar anders meer strijd voor nodig was geweest, is het daartoe dan nodig om bijvoorbeeld aan moslims ten onrechte de uitvinding van de boekdrukkunst toe te schrijven? Een moslim die zich daardoor gevleid voelt moet wel achterlijk genoeg zijn om niet te weten dat die boekdrukkunst helemaal niet door moslims is uitgevonden. Of is de moslim misschien zoiets als de raaf die door de vos om zijn prachtige stemgeluid en welluidende zang werd gecomplimenteerd en vervolgens zijn kaas liet vallen? Is Obama net zo listig als de vos in deze fabel?
  Ik begrijp uiteraard dat zo helder mogelijk de waarheid zeggen niet altijd de meest effectieve diplomatie is, en dat slijmen een listige diplomatieke manoeuvre kan zijn, maar wat Obama hier ten beste gaf doet bij mij toch twijfels rijzen over waar hij met zijn diplomatieke manoeuvres op uit is, en of het wel zo listig is om zó doorzichtig te slijmen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Kees Rudolf
  Natuurlijk kun je afdingen op de inhoud van Obama's toespraak - ,,slijmen'': de geschiedenis van de islam wat oppoetsen, spreken van ,,de heilige koran'', waar ,koran'' tout court voldoende was etc.etc. - het blijft een opmerkelijke poging om de tot op de draad versleten en inmiddels vrijwel improduktieve retoriek van Washington in de afgelopen jaren om te buigen en tot een nieuwe opening te komen in het contact met het Midden-Oosten. Of dat succes heeft (of tot de zoveelste ramp leidt, in Israel bijvoorbeeld) moet worden afgewacht. We leven in ,,interessante'' tijden, al wensten Chinezen dat juist hun vijanden toe...

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Gisteren ging het panelgesprek bij Obalive.nl (o.l.v. Holman) over de toespraak van Obama in Cairo. Het schijnt dat Obama een pleidooi voor de hoofddoek heeft gehouden. Dat zegt eigenlijk al genoeg.

  Het gesprek is hier nog te beluisteren:

  Rondetafelgesprek

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @AVE. Ik heb de uitzending van OBA-live vrijdag gehoord en gezien. In de paneldiscussie kwam de opmerking van Obama ter sprake dat een vrouw m e t hoofddoek evenveel waard is als een vrouw zonder.
  E e n van de forumleden (was het Stephan Sanders?) reageerde toen volkomen terecht, dat Obama dat beter had kunnen omdraaien, gezien de opmars van de hoofddoek in de landen van de islam. Maar om dat nu meteen ,,een pleidooi voor de hoofddoek'' te noemen gaat me tever.
  Nogmaals: laten we ons niet van de wijs laten brengen door - retorische - details maar de hoofdlijnen vasthouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Uit de toespraak van Obama:

  "The sixth issue that I want to address is women's rights.

  I know there is debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. And it is no coincidence that countries where women are well-educated are far more likely to be prosperous."

  Wat is de inhoud van deze mededeling behalve geslijm?

  Zeer verontrustend.


  Misschien overbodig maar verder verwijs ik graag naar deze links:


  Wie houdt Jet/Obama voor de gek

  Twintig zotte excuses voor die malle hoofddoek


  En deze:


  "Het [de boerka] is niet een teken van religie, maar van een totalitaire politiek die de ongelijkheid van de seksen nastreeft en absoluut ondemocratisch is", zei minister Amara. Volgens Amara is overigens ook de hoofddoek een symbool van onderdrukking: 'Het verschil is wat centimeters stof.' "

  boerka/hoofddoek

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Opvallend aan die paneldiscussie van OBA-live was dat geen van de deelnemers zei dat hij of zij op Wilders had gestemd en de sfeer was ook zo dat dat ook net niet leek te kunnen. Zodanig dat als iemand dat wel had gedaan dat dus niet toegaf. Dat is eigenlijk jammer, want het scheerde daardoor toch te veel langs de feiten heen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Rudolf.Die toespraak van Obama komt voor mij wel erg in de lucht te hangen, zolang een duidelijke reactie van hem of Hillary Clinton op de verkiezingen en het geweld in Iran uitblijft. Ook demonstranten m e t
  hoofddoek lopen daar de kans onzacht met de oproerpolitie in aanraking te komen of in de cel te belanden.

  BeantwoordenVerwijderen