Talking to the converted

Seminarianscheerthenewp_2

16 mei moet een vruchtbare dag zijn geweest voor “Palestina-” en islamliefhebbers en anderen die met hart en ziel aan de grote transformatie werken. Tegelijk met het “onderwerpingcongres” in de Apollohal was er een vrolijke Palestinamanifestatie in De Balie. Toneelgroep Amsterdam voerde in de Stadsschouwburg “De Zeven Joodse Kindertjes” van Caryl Churchill op waarin Joden van Holocaust slachtoffers verworden tot cynische onderdrukkers en in De Rode Hoed was er een lijsttrekkerdebat over de mogelijkheden om Israel te boycotten.

Aan dit treffen deden de lijsttrekkers van CDA, Groen-Links, SP, en D66 mee en het was georganisseerd door Peace Consumers, een consumentenvereniging die zich volgens haar website inzet voor “het bevorderen van vrijheden, rechten en waarden van Mensen, Aarde, Dieren, Culturen en Milieu. Uitgangspunt daarbij is het recht op zelfbestemming en zelfrealisatie van elk mens”.

Dat in het kader hiervan het leeuwendeel van de energie zich tegen Israel richt, mag geen verbazing wekken. Het Jodenstaatje staat immers de zelfbestemming en zelfrealisatie van de Palestijnen in de weg en daarmee ook de “alomvattende en ‘duurzame' vrede”.

Geïnteresseerde Nederlandse burgers worden gemotiveerd met de slogan “Help mee aan de oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict: Stop de verkoop van producten uit Israelische nederzettingen in Europa!" Alleen al daarom is Israel onuitgesproken het hoofdthema van de Europese verkiezingen.

Het begon allemaal in 2004 met een oproep van oprichter Joost Hardeman bij Indymedia om zo een soort belangenvereniging op te richten. Inmiddels loopt het op bijzonder professionele rolletjes en leest Peace consumers met succes niet alleen de Nederlandse maar ook de Engelse regering de les, die in reactie allemaal bedremmeld hun nalatigheid toegeven en beloven nu echt iets aan de etikettering van producten uit Israel te doen.

Peace Consumers overweegt zelfs een dependance in Engeland op te richten. Naast Palestina maakt de organisatie zich ook hard voor de belangen van bloed- en plasmadonoren die door gebrek aan transparantie niet weten wat er met hun bloed en plasma gebeurt. Daartoe kreeg Peace Consumers een dringend verzoek van een belangenvereniging van Bloed en Plasma. Die vereniging is inmiddels omgedoopt tot landelijke vereniging van bloed- en plasmadonoren waar zowaar Joost Hardeman voorzitter van is. Ik bedoel maar.

Hoe en waarmee de kersverse organisatie haar indrukwekkende lijst aan activiteiten financiert en uit hoeveel burgers haar achterban bestaat namens wie zij politieke druk uitoefenen, is volstrekt in nevelen gehuld en getuigt bepaald niet van transparantie.

Wat meteen opvalt bij Peace Consumers is die quasi-redelijke bijna therapeutische toon zoals bijvoorbeeld: “Help mee het Israelisch-Palestijns conflict op te lossen”. In De Rode Hoed kondigde gespreksleider Bertus Hendrikse geruststellend aan dat het helemaal niet ging over wie nu goed en fout was in het Israel-Palestina conflict, maar alleen maar om de vraag of Israel voldeed aan de juridische bepalingen van de verdragen die tussen haar en de EU gesloten zijn, zoals de voorwaarde dat Israel zich aan de mensenrechten dient te houden. Een bepaling die in de associatieverdragen met Egypte en Marokko, overigens ontbreekt.

Volgens Peace Consumers worden er in Europa op slinkse wijze allemaal producten uit de Israelische nederzettingen verhandeld. Hoewel zij geen enkel product weet te noemen, maakt zij zowel de Nederlandse als Engelse regering gek om diverse concerns in haar land te dwingen de exacte herkomst van de producten op labels te definiëren. En dat schijnt te lukken, waardoor Israelische producten zo een rompslomp gaan geven dat Nederlandse importeurs er helemaal de brui aan zullen geven.

In De Rode Hoed verklaarden de lijsttrekkers van CDA, SP, Groen-Links en D66 zich eenstemmig voorstander van het opschorten met het associatieverdrag met Israel. Het had bijna iets van een geregisseerde ontboezeming tijdens een Stalinistisch showproces. Want in hoeverre waren de kandidaten wel eenstemmig genoeg? Vooral Sargentini ontpopte zich als drijvende kracht en Van Bommel kon gerust achterover leunen en beperkte zich slechts tot het identificeren van mogelijke “Joodse krachten” in de zaal. “die meneer van het CIDI daar”. Een Palestijn stond op en riep: “Palestina is al 61 jaar bezet en jullie doen helemaal niets, nada, nul Sargentini_245560dkomma nul”, waarop Groen-Links lijsstrekker Judith Sargentini antwoordde: Je hoeft mij dat allemaal niet te vertellen. Ik weet het. You are talking to a converted. Opmerkelijk was ook de rol van CDA Lijsttrekker Rena Netjes die als een soort zelfbenoemde Obama meer met het Midden-Oosten bezig is dan met de CDA belangen in Europees verband. Rena is nogal in de Here en ooit in haar jonge jaren won zij in georganiseerd verband joodse zieltjes op het strand van Eilat.

Na een ingrijpende kaakoperatie om Rena van haar Tante Sidonia uiterlijk te verlossen, is zij in de vaart der volkeren opgestoten. Het Hilversumse journaille is bij haar aangeschoven om zich te laten bijspijkeren in de beginselen van het Arabisch. Momenteel is zij gemeenteraadslid en roemt zichzelf dat onder de diverse landen die zij bezocht, ze ook Lichtenstein heeft aangedaan.

Tijdens het debat zat zij natuurlijk met Maxime Verhagen in haar maag, maar zij beloofde zich in te zetten voor dat “andere geluid” onder de aanstormende generatie CDA-ers. Waarop Sargentini zei: Kom op Rena, wij weten allemaal hoe jij er binnenkamers over denkt en dat waarderen wij allemaal heel erg, maar nu wordt het toch eens tijd om je publiekelijk uit te spreken. Waarom zit je nog bij het CDA? voegde Van Bommel er aan toe. Maar Rena Netjes was natuurlijk niet van plan om voor een wat mottig publiek in de schaars gevulde zaal van De Rode Hoed, publiekelijk afstand van het CDA-verkiezingsprogramma te nemen.

Daar heeft zij veel betere podia voor en zoals inmiddels duidelijk is, weet zij zich gesteund door de wijzen van staat, zoals Van der Broek, Andriessen en al die anderen die het Koningshuis van nageslacht voorzien.

Barry Oostheim

22 opmerkingen:

 1. ...."in de schaars gevulde zaal van De Rode Hoed,"

  Misschien is dat het goede nieuws, dat er niet zo veel mensen naar dit soort bijeenkomsten komen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Meer over Judith Sargentini vandaag in Trouw:

  "Ik neem mij voor om weerwoord te bieden. Ik wil de ongerijmdheden van de PVV blootleggen, de harteloze consequenties van het Wilderiaanse program uittekenen. Daarbij zal ik denken aan de fietsenmaker uit Irak die mijn fiets zo goed repareert. Aan al die andere moslims die hun steentje bijdragen aan een prettiger Nederland. Ik weet dat ik steun zal krijgen van mijn collega’s van D66 en PvdA. Vast ook van Hans van Baalen, die in de campagne zo duidelijk het verschil markeerde tussen een conservatieve liberaal en een xenofobe populist. Samen zijn we nog altijd drie keer zo sterk als de klonen van Wilders."

  Volledige tekst:

  De PVV krijgt weerwoord in het Europarlement

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Organisaties als Consumers for peace zijn vaak zeer goed geoliede machines met veel (verborgen) geldschieters en subsidie. Het gaat maar om één ding en dat is de vernietiging van Israël, want al zou Israël aan alle eisen voldoen, dan zal het simpele bestaan van deze niet-islamitische staat in wat moslims als islamitisch gebied beschouwen altijd een bron van conflict blijven. De door Barry genoemde organisatie en vele soortgelijke pressiegroepen zijn niet meer dan een instrument van de politieke islam die uit is op de vernietiging van Israël.

  --

  Uiterst dom en naïef standpunt van Sargentini: "Daarbij zal ik denken aan de fietsenmaker uit Irak die mijn fiets zo goed repareert. Aan al die andere moslims die hun steentje bijdragen aan een prettiger Nederland." Ja, de Duitsers, o en daar waren er zo velen van, die waren in 1939 ook aardig en zullen ook vast je fiets goed hebben gerepareerd, maar ja, er was ook een iltra-linkse nationaal-socialistische ideologie en de aardige Duitse fietsenmaker die zelf nooit wat deed, zweeg uit angst of uit onwil over de intolerantie van de heersende ideologie in Duitsland en zo ook de aardige en vriendelijke moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Rudolf, het is niet alleen een kwestie van politieke islam. Het valt hier kennelijk in vruchtbare bodem. Het is eerder een resultaat van enthousiaste kruisbestuiving. Iemand als Netjes gaat er vanuit dat zij de islam en het "joodse probleem" een plaats heeft gegeven in haar heilsverwachting.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een instrument van de politieke islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "een consumentenvereniging die zich volgens haar website inzet voor “het bevorderen van vrijheden, rechten en waarden van Mensen, Aarde, Dieren, Culturen en Milieu. Uitgangspunt daarbij is het recht op zelfbestemming en zelfrealisatie van elk mens"

  waarom heeft men het altijd over rechten en nooit over plichten.
  Tegenover elk recht staat toch altijd een plicht ?
  Als je recht hebt op rechtsbijstand, als voorbeeld, dan drukt er elders een verplichting dat dat recht realiseert. Om de advocaat te betalen bijvoorbeeld.

  Een ander geval betreft het bij een werkeloosheidsuitkering. Daar moet ook geld voor worden opgehoest, waar iemand anders verplicht voor moet werken of een deel van zijn winst op productie af dient te staan. ( Op straffe van huisuitzetting of gevangenis)
  Zwaarder wordt die verplichting naar mate de tijd verstrijkt en de aantallen toenemen.

  Maar dat dieren het onderling zo geregeld zouden hebben opdat zij elkanders rechten zouden respecteren, was mij nog niet bekend.
  Nu is het vervelende dat in deze zaak, over rechten van mensen, ook diefstal een onderdeel van het probleem vormt.
  Landje pik is natuurlijk onrecht, maar moet dan daarbij het recht op zelfverdediging ontzegd worden ?

  Doemt bij mij ineens de volgende vragen op.
  Zouden de Turken ook over te halen zijn om Constantinopel aan de Grieken terug te geven ?

  Zouden de Arabieren in Egypte ook van zins zijn om de Kopten hun eigendommen te erkennen ?

  Wat is de verjaringstermijn van diefstal ?
  M.O. blijft een moeilijk probleem.

  Wat geen probleem is, is die Consumenten organisatie die opkomt voor schooner en ethischer eten.
  Mits die natuurlijk door eigen geld bij elkaar te leggen tot stand komt natuurlijk.

  Want anders wordt iemand anders weer verplicht om overuren te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Berecht Israël voor oorlogsmisdaden, het gebruik van chemische wapens en het omheinen van de gazastrook en berecht de palesteinen voor de bescchietingen.

  Vervolgens ontwapen je ze zoals ze dat toen ook bij Japan gedaan hadden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Barry,

  Types als Netjes zijn gewoon nuttige idioten voor de politieke islam. Lenin noemde de niet-communistische fellow travellers ook nuttige idioten voor de communistische zaak.

  In het filmpje van Lia is duidelijk te zien hoe intolerant en absoluut de opstelling van deze knokploegachtige activisten is. Zij vormen een ware terreur die nog veel erger kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Rudolf,

  "Types als Netjes zijn gewoon nuttige idioten voor de politieke islam."

  Dit is naar mijn mening noch de juiste plaats, noch het juiste moment om iemand ongefundeerd persoonlijk aan te vallen.
  Das niet netjes vanuit de koude polder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Een analyse over beleid Obama jegens Israël:

  analyse

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoewel er tussen die merkwaardige mevrouw Netjes van het CDA en Judith Sargentini van Groen Links niet veel verschil bestaat qua opvattingen, terwijl ook bij beide dames de zekerheid het morele gelijk aan hun kant te hebben evenredig is met hun stompzinnigheid, toch is er een niet onbelangrijk verschil: Sargentini's opvattingen stroken geheel met de woorden die in het officiële programma van Groen Links aan de kwestie Israël-Palestina zijn gewijd (nodig gaan praten met Hamas, Israël economisch boycotten als ze maar door gaan met mensenrechten schenden, dat soort prachtige ideeën); wij horen uit haar mond dus het officiële Groen-linkse standpunt en er zal geen andere prominente Groen-linkse politicus of -ca opstaan die in deze een heel ander standpunt verkondigt. Iets soortgelijks geldt niet van mevrouw Netjes. Het staat me niet precies bij wat het officiële CDA-standpunt is, maar het is zeker niet zo'n uitgesproken pro-palestijns en pro-Islam standpunt als dat van mevrouw Netjes. Verder staat Verhagen in de CDA-hierarchie een tikje hoger dan mevrouw Netjes, en diens standpunten zijn gelukkig tamelijk redelijk.
  Het pleit uiteraard niet voor het CDA dat ze zo'n dwaallicht uit naam van hun partij haar gang laten gaan; maar in de vergelijking met Groen-links kunnen we hopelijk vaststellen dat het binnen het CDA wat Israël betreft niet één en al onredelijkheid/kwaadaardigheid of naïviteit is wat de klok slaat.

  Het blijft overigens intrigerend wat er aan de Groen-linkse standpunten inzake Israël groen en links is. Maar waarschijnlijk moet je achter die termen "groen" en "links" gewoon niet te veel zoeken en is het een vergissing om bij "groen-links" aan een samenhangend geheel van logisch uit groen-linkse beginselen voortvloeiende standpunten te denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Opmerkelijk was ook de rol van CDA Lijsttrekker Rena Netjes die als een soort zelfbenoemde Obama meer met het Midden-Oosten bezig is dan met de CDA belangen in Europees verband.
  Rena is nogal in de Here ..............


  Die Rena Netjes is niet zo netjes dat ze haar stem laat horen over wat er in Darfur gebeurt.
  Daar wordt door de Arabieren (lees: islam) al jaren genocide gepleegd op weerloze burgers die zich niet kunnen verdedigen. Ze worden van hun huis verjaagd en systematsch vermoord. Hun vrouwen worden verkracht door deze islamieten om zodoende meer moslims op de wereld te zetten en een compleet volk te vernietigen. Alle linksmensen, mevrouw Netjes incluis, verdommen het om aan deze genocide aandacht te besteden maar hebben wel de mond vol over Israël dat zich alleen maar verdedigd tegen moslims die dit volk willen uitroeien. Mevrouw Netjes en anderen zoals Gretta de zwarte weduwe, van Agt, Laurens Jan Brinkhorst, Femke Halsema hebben de mond vol over Gaza maar laten de genocide in Darfur stilzwijgend gebeuren. Jan Pronk kan hun er genoeg over vertellen, dus ze kunnen later niet zeggen dat ze het niet geweten hebben.
  Schandalig mevrouw Netjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Anja Meulenbelt mag eigenlijk niet ontbreken. Ook is zij niet werkelijk een moslima (alcoholgebruik is verboden volgens de koran), converted is zij wel. http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2009/05/27/gulle-allochtonen/

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Lia, verontrustend filmpje. Vooralsnog ben ik heel blij met mijn sandalen: made in Israel.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Het enge van Peace consumer is dat zij zich voordoet als consumentenvereniging maar het helemaal niet aan de consument overlaat om producten uit Israel wel of niet te boycotten. Met jurididsche middelen maakt zij het bedrijven onmogelijk om die producten uberhaupt aan de man te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Heeft u dringend een lening nodig om uw financiële problemen op te lossen of om uw bedrijf op te starten of uw bedrijfsfaciliteiten uit te breiden? een lening om uw vakantie te plannen en uw rekeningen te betalen? zo ja, neem dan contact met ons op via e-mail: lapofunding960@gmail.com
  whatsapp +1 (254) 354-4300

  BeantwoordenVerwijderen