Alleen Paul de Krom doorstaat de Al Yaqeen-test

Kromtwee_2

De salafistische imam Fawaz Jneid slingert geen banbliksems meer rond (ook hij is tegenwoordig ‘gematigd’), maar stuurt nijvere reporters op pad stuurt om politici te interviewen voor zijn website Al-Yaqeen. De resultaten zijn verbluffend. Het ene na het andere Kamerlid valt door de mand als naïeveling of laat zich gebruiken voor de islamistische propaganda van de Haagse as-Soennah-moskee.

De voor het Binnenhof rampzalige reeks begon met een interview met SP’er Harry van Bommel. ‘Dirty Harry’, die in zijn anti-Amerikanisme ooit zo ver ging om samen met neo-nazi’s en Saddam-aanhangers te demonstreren, was een willige prooi. Hij was onder de indruk van de Al-Yaqeen-site (waarop eerder Haagse partijgenoten waren bedreigd), maakte bezwaren tegen godslastering (hoewel zijn fractie het verbod hierop wil afschaffen), en stond op de bres voor de halalhypotheek.

Daarna was het PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti aan de beurt. Ook zij maakte diepe buigingen voor de salafisten. Haar verweer was dat ze de uitspraken niet had geautoriseerd. Ze was door de Kuifjes van Al-Yaqeen te grazen genomen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zou je zeggen, maar dat gold niet voor Tofik Dibi. De GroenLinkser meldde eerder dat de radicale islam de vijand van alle beschavingen en van alle redelijk denkende mensen (gelovig of ongelovig) is. Maar Dibi was deze uitspraken totaal vergeten, toen de afgezanten van sjeik Fawaz bij hem langskwamen. Nu vormden het tegengaan van een verbod op de boerka en het toelaten van hoofddoekjes bij de politie opeens ‘de essentie van GroenLinks’.

Voor de overtreffende trap van onnozelheid moeten we tegenwoordig bij het CDA zijn, en wel bij Rena Netjes, raadslid in Amsterdam en kandidate bij de Europese verkiezingen. Haar uitspraken klonken als muziek in de oren van Al-Yaqeen. Herstel, ze klonken niet als muziek, want dat mag niet volgens een fatwa van de Saoedische grootmoefti sjeik Bin Baaz. Het interview met Netjes is op diverse plaatsen al gefileerd, onder anderen door Afshin Ellian.

Laat ik me beperken tot de ergste opmerkingen van Netjes. Over het terrorisme bijvoorbeeld. “Als die mensen onze manier van leven zouden willen aanvallen of onze democratie, waarom hebben ze dan geen aanslagen gepleegd in bijvoorbeeld Tokio, Shanghai of Oslo? Waarom in de VS, Groot-Brittannië en Madrid? Waarom juist die drie landen die inmenging hadden in het Midden-Oosten.” Is ze vergeten dat Theo van Gogh zich op geen enkele manier mengde in het Midden-Oosten? En wat hebben burgers in Casablanca en toeristen op Bali misdaan?

Netjes vindt het ‘eerlijk gezegd’ in moslimlanden gezelliger dan in Nederland. Bedoelt ze dan alleen Egypte waar ze regelmatig komt met haar echtgenoot, of vrolijke toeristengebieden in landen als Tunesië, Turkije en Marokko? Of is het ook zo gezellig in Pakistan, waar op het platteland ongesluierde vrouwen met zoutzuur worden bestookt, Somalië, waar een 13-jarig meisje na een verkrachting werd gestenigd wegens overspel, of Saoedi-Arabië, waar schoolmeisjes door de religieuze politie werden teruggeknuppeld in een brandend gebouw omdat ze geen sluier droegen? Netjes is achteraf ‘niet zo gelukkig’ met het interview, zegt ze vandaag (4 juni) tegen De Telegraaf.

Merkwaardig genoemd heeft één interview van Al-Yaqeen nauwelijks voor opschudding gezorgd. Op 4 maart 2009 publiceerde de salafistensite een interview met VVD-Kamerlid Paul de Krom. Bij deze confrontatie was het helemaal niet gezellig. De Krom, die de integratieportefeuille heeft overgenomen van Henk Kamp, praatte zijn interviewers allerminst naar de mond.

Enkele quotes van De Krom: “De Islamitische landen waar ik ben geweest zijn zonder meer dictaturen. Wij woonden in Dubai en hebben daar als gezin wel plezierig gewoond. Dubai is dan ook wel redelijk verlicht in vergelijking met andere landen, zoals Saudi-Arabië. In die landen bestaan er elementen die ik in onze samenleving niet zou willen hebben, zoals geen scheiding van kerk en staat.”

“De Salafistische Islam probeert te morrelen aan onze rechtsorde, aan het burgerschap. Door de vrijheid van meningsuiting aan te vallen en door het recht op persoonlijke godsdienst overtuiging hoger te stellen dan de vrijheid van meningsuiting. Dat kan niet in deze samenleving. De Salafistische Islam streeft naar de invoering van de Sharia in Nederland. Dat is niet onderhandelbaar voor mij.”

Vraag van Al-Yaqeen: Streven deze mensen dan naar de invoering hiervan? De AIVD splitst het Salafisme namelijk duidelijk in drie groeperingen. De politieke, de apolitieke en de Jihadistische. Zou u dan ook geen onderscheid moeten maken hierin?

De Krom: “Hoe je het ook noemt, er wordt niet aan onze vrijheden geprutst. Iedereen die dat doet, daar ga ik keihard het debat mee aan. En als we het hebben over de Jihadistische tak, dat is geweld en dat is gewoon verboden. Daar hoef ik het niet eens over te hebben.

Voor mij is die grens daar waar onze rechtsorde, onze burgers en onze vrijheden worden aangetast. Dat is niet acceptabel. Dat er nu in Nederland kunstenaars zijn die hun kunstwerken niet kunnen ophangen in musea vind ik erg.”

Vraag: Maar is dat te wijten aan de zogenaamde Salafisten?

De Krom: “Dat weet ik niet, maar we kunnen in ieder geval constateren dat kunstenaars en politici worden bedreigd en dat was 20 jaar geleden niet zo. Dus we kunnen zeggen dat er elementen zijn die druk uitoefenen door middel van dreiging met geweld.”

Andere citaten van De Krom: “Ik hoop dat de Islam voor een heleboel mensen privé datgene kan bieden wat zij ervan verwachten. Ieder individu moet wat mij betreft zelf invulling geven aan zijn geloof. Daar heb ik als politicus geen mening over. Verder hoop ik dat de Islam binnen de grenzen van de wet blijft, niet prutst aan onze rechtsorde, buiten de publieke ruimte blijft en de fundamentele waarden van onze samenleving accepteert.”

“Ik ga ervan uit dat de moslims hier in Nederland niet aan onze democratie willen prutsen. En als ze dat toch doen hebben ze een probleem met de VVD. Dat is ononderhandelbaar. Wij hebben in dit land in een paar eeuwen een samenleving opgebouwd waar wij in geloven. Mensen moeten dat niet van ons proberen af te pakken. Het is ook van belang dat de moslims zelf met elkaar in debat gaan.”

“Als de vraag is: Is er in Nederland ruimte voor de orthodoxe Islam?’ Dan is het antwoord logischerwijs, voortvloeiend uit de vrijheid van meningsuiting, ja! Dat kan niet anders. Maar de grens ligt elke keer daar waar er wordt opgeroepen tot een verboden daad. En deze grenzen zijn in Nederland niet onderhandelbaar en mogen niet worden overschreden. Iedereen die hier geen gehoor aan wil geven, daarvan vind ik dat die grote schade veroorzaken. Ook voor de moslims die welwillend zijn.”

Vraag over de as-Soennah-moskee: En wat is dan datgene wat u niet aanstaat?

“Dat is imam Fawaz die daar de scepter zwaait en hij heeft dingen gezegd die ik onverstandig vind. Dat is bijvoorbeeld ook een moskee die zegt dat mannen en vrouwen elkaar de hand niet moeten geven. Dat vind ik onverstandig. Nog ervan afgezien dat een aantal moskeeën door de AIVD in de gaten wordt gehouden vanwege de radicaliseringstendensen. Dat is natuurlijk veel ernstiger. Daar maak ik mij echt zorgen over.”

Vraag: Zou zo’n moskee dan geen begeleiding kunnen bieden aan deze jongeren in plaats van ze als onbegeleide projectiel hun gang te laten gaan?

“Dan moet zo’n begeleider wel zin hebben om dat te doen. Als het beleid van de moskee zo is dat dat tot verdere radicalisering van die jongeren leidt, dan helpt dat niet. Ik vind dat zulke moskeeën dicht zouden moeten. Ik vind ook dat er geen plaats is in Nederland voor imams die radicale geluiden laten horen.”

Het team van Al-Yaqeen was duidelijk van slag nu ze een politicus tegenover zich hadden die geen zin had om te slijmen. Conclusie in de Haagse moskee: Een kritisch Kamerlid heeft natuurlijk geen verstand van de islam. Boven het interview met De Krom plaatsten de broeders deze inleiding.

“Moslims in gesprek met een rechtse partij belooft uit te monden in een interessant debat. Al helemaal wanneer deze partij zich profileert als kenner van de Islam. De broeders van al-Yaqeen hebben echter anders meegemaakt.

Daar waar de VVD zich in een “Islamnota” uitlaat over de Islam alsof zij daar verstand van heeft, blijkt deze berust te zijn op eenvoudig knip- en plakwerk. In ons interviewgesprek uitte de heer De Krom (opvolger van de heer Henk Kamp) woorden die nergens anders op duiden dan op misvattingen en misinformatie betreffende ons geloof.

Het noemen van Iran als een Islamitisch land en het inherent verklaren van Islam met corruptie, zijn voorbeelden van deze misvattingen waar spijtig genoeg veel mensen last van hebben.

Toch zijn wij van mening dat het goed is dat wij als moslims in gesprek blijven met mensen voor wie de Islam vreemd is. Leg hun op een juiste manier dit geweldige geloof uit, in de hoop dat zij enigszins zullen bijdraaien. Onze Heer zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” (Soerat an-Nahl: 125)

Een betere aanbeveling kun je als Kamerlid niet krijgen. Paul de Krom heeft de Al-Yaqeen-test met glans doorstaan.

Carel Brendel

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links (Uitg. Aspekt)

5 opmerkingen:

 1. Ha, 1-0 voor de moslims.

  Een interview met moslims zou niet over integratie problemen of geloofszaken moeten gaan, maar over iets geheel anders.
  Zo'n interview zou vragen moeten bevatten over de Nederlandse samenleving en/of haar historie.
  Nu gaat het weer over het geloof, terwijl dat een prive zaak is, dat op gespannen voet met de Nederlandse mentaliteit staat.
  Vragen over Vincent van Gogh of Stevin, Hugo de Groot, Huygens, de Haagse school of Einstein en Leiden, is voor moslims vele malen interessanter en leerzamer.

  Als zij maar bliven weigeren zich vrijwillig in te spannen om meer kennis over Nederland te vergaren, wordt het nooit wat.
  Dus elke bijdrage aan een gesprek op gelijke voet is onvruchtbaar als die niet over Nederland en haar bevolking gaat. Elk gesprek over integratieproblemen is in feite een vrijplaats voor islamitisch gedraai en gekeer en een beetje terreinwinst, danwel vertragingstactiek. Zij hebben een probleem en wij moeten dat oplossen.

  Zíj bepalen het spel, niet wij !

  De strategie is duidelijk. Zij willen niet en wij moeten ons standpunt telkens maar weer uitleggen.
  Dat is het doel van "in gesprek met elkaar komen".
  Telkens maar weer, tot vervelens toe, langzaam maar zeker, concessies uitlokken en daarbij zelf geen enkele toegeving doen.

  Daarom is "de islam", als discussiepunt, een onderwerp waar onverdachte gevaren aan vast zitten. Men raakt gehypnotiseerd en verslaafd. En het is volstrekt nutteloos, want immers is het gevaar allang gedefinieerd en vastgesteld. Meer moeten we niet weten. Dus waarom kletsen over iets wat niets nieuws meer oplevert en enkel (psychologisch)terrei- en tijd-verlies betekent ?
  Ik heb ze niet gevraagd om in vrede met ons samen te wonen en ik ga hun assimilatie-probleem niet oplossen. Kunnen ze best zelf, waarom bedelen om een handreiking ?

  Veel beter is het om het over hééél iets anders te hebben.


  Boedhisme bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jezus christus!!! (sorry Carel dat ik even op een zijspoor ga van je betoog).
  Al-Yaqeen interviewt Tofik Dibi vraag 10.
  Hoe is het mogelijk:
  -->Vijftig jaar geleden werden Joden in dit land gediscrimineerd en vervolgd...... Wie discrimineert wie? Hebben ze het over de WO2 en de Duitsers??? Stelletje onbenul! En al die lui die het lezen en die geen flikker afweten van de Nederlandse geschiedenis gaan dit dan weer invoeren als hun waarheid.
  Wat studeerde die Tofik? Media en cultuur aan een hogeschool? En geen greintje basiskennis? En dat is een volksvertegenwoordiger?
  *vraag 10: Vijftig jaar geleden werden Joden in dit land gediscrimineerd en vervolgd. Nu maken ze deel uit van de Joods-christelijke traditie van dit land. Minister Vogelaar heeft eens gezegd dat Nederland in de toekomst een Christelijk-Joods-Islamitische traditie zal hebben. Er is toen een stortvloed van kritiek over haar gekomen. Wat is uw mening met betrekking tot de opmerking van Vogelaar?

  Tofik Dibi: Na die uitspraak was ik net in de Kamer en begon me door deze uitspraak net thuis te voelen. Ik heb haar hiervoor ook bedankt. Ze had haar opmerking ook nog opengelaten. Ze zei dat een soortgelijk proces in Nederland zou kunnen plaatsvinden na een bepaalde periode.

  En volgens mij is de Islamitische cultuur al een onderdeel van Nederland en was hij dat al toen mensen van mijn generatie geboren waren in Nederland. Dus het klopt. De Islam is inmiddels een Nederlandse godsdienst. Ik weet dat niet alle mensen dat leuk vinden en dat het voor hen moeilijk is, maar het zal steeds meer onderdeel worden van Nederland. Ik ben daar blij om, omdat de moslims nu eenmaal burgers zijn van Nederland. Ook moeten zij op hun school, hun werk, in de media en in het publieke domein terug zien dat zij onderdeel zijn van deze samenleving.
  http://www.alyaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws.php?id=1378

  Ik kan me dus zo opwinden over de misleiding/geschiedvervalsing die een van taktieken is om de islam vaste voet op westerse bodem te geven. Nu blijkbaar ook figuren als Rena Netjes zich profileren als Islamkenner en geraadpleegd worden door de publieke media, komt de misinformatie werkelijk van alle kanten!

  Het woord is weer aan jou, Carel!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is over het algemeen maar triest gesteld met de culturele vasthoudendheid en historisch besef van menig geinterviewde door deze misdadige salafistische beweging.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. http://www.ad.nl/utrecht/stad/3263740/lsquoSchokkend_te_lezen_dat_je_nekschot_verdientrsquo.html

  Zie bovenstaande link. Zodra je je kritisch uit meteen de dreiging en daarom is er geen kritiek binnen islamitische gemeenschap (wereldwijd).

  BeantwoordenVerwijderen