klacht stadsdeel de Baarsjes over hoeiboei.web-log.nl


Op 31 januari 2008 ontving de webmaster van hoeiboei.web-log.nl de volgende email van web-log.nl :

We hebben een klacht gekregen van stadsdeel de baarsjes over je weblog. Er worden op een tweetal plaatsen persoonsgegevens van 'Enver Varisli' gepubliceerd. Nu daar expliciet bezwaar tegen is gemaakt, is dit in strijd met de relevante privacywetgeving. Zie voor meer informatie en toelichting:
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_persoonsgegevens_op_internet.pdf

We willen je daarom vragen binnen 24 uur van de volgende twee pagina's de zaken die in strijd zijn met de wetgeving te verwijderen. Als je hieraan geen gehoor geeft, dan zijn we verplicht je weblog tijdelijk voor publieke toegang te sluiten.

hoeiboei
1
hoeiboei 2

Vriendelijke groet,
Weblog Support

Het antwoord op dit bericht volgt hier (31.1.2008 in de namiddag):

Beste Weblog Support,

De betreffende teksten/pagina's uit 2006 hebben we bekeken. We zien echter geen reden waarom de naam van 'Enver Varisli' niet genoemd mag worden. Varisli was destijds werkzaam bij het 'meldpunt moslimdiscriminatie' en in dat kader is het volgens ons logisch dat zijn naam is genoemd.

In het document privacy wetgeving waarna jullie verwijzen hebben we evenmin argumenten ontdekt die hier van toepassing zijn en waarom Varisli dus niet bij naam genoemd mag worden.

Daarom willen wij graag het expliciete bezwaar weten waarom Varisli een beroep doet op de privacy wetgeving. Als dit overtuigend bewijs bevat van enige overtreding dan zijn wij uiteraard bereid aan het verzoek tot wijziging mee te werken.

Wij nemen aan, gezien de inhoud van jullie email, dat jullie ons ook precies kunnen aangeven waar de privacy wetgeving wordt geschonden met betrekking tot de persoon Varisli op de pagina's waarnaar verwezen wordt? Wij stellen het op prijs als jullie ons dit zouden willen toelichten.

Nogmaals, er zijn geen persoonlijke gegevens van Varisli op HoeiBoei vermeld: geen adres, geen leeftijd, geen bankgegevens, etc...

De 24 uurs termijn die jullie stellen is krap. Zouden jullie de door ons gevraagde zaken dan graag per omgaande willen toesturen? Dan hebben wij ook nog even tijd.
Als dat niet mogelijk is, vragen wij bij deze al uitstel aan van deze 24 uur. Graag dat nu al meenemen.

Vriendelijke groet,

webmasters hoeiboei.web-log.nl

Om 23.45 uur (31.1.2008) kwam de reactie van web-log.nl

Beste,

Ons eerdere verzoek was voldoende helder en de termijn is ruim genoeg. Van uitstel kan dan ook geen sprake zijn. Het is verder dan ook geen punt van discussie en de termijn blijft hoe dan ook gelden.

Slechts als toelichting: in tegenstelling tot je beweert, worden er wél persoonsgegevens gepubliceerd. Zie definitie: "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Zijn naam alleen al zou daaronder vallen, want "het bekendste direct identificerende gegeven is de combinatie van voor- en achternaam."

Vriendelijke groet,
Weblog Support

Het gaat om de onderstaande artikelen/reacties:


Tekst 1: Jip en Janneke bericht 14 februari 2006

Nova wordt voor de rechter gedaagd door de Al Soenna moskee uit Den Haag en nog twee andere moskeeën vanwege de uitzending van afgelopen vrijdag (10 februari). De toon en de inhoud van de uitzending stonden de moskee niet aan. De islam werd niet met genoeg respect behandeld. De Deense spotprenten hadden daar dit keer niets mee te maken.

De Amsterdamse Al Tawheed moskee heeft aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Geert Wilders wegens godslastering. Aanleiding vormen de Deense spotprenten die Wilders op zijn website plaatste om de Denen te steunen en om pal te staan voor de vrijheid van
meningsuiting. Het bestuur van de moskee is "bijzonder gekwetst, gegriefd en hoogst beledigd door deze actie."

Dit jaar wordt het niet meer getolereerd om tijdens Carnaval te spotten met de profeet. Er zal streng op worden gecontroleerd.

De heer Enver Varisli van het Amsterdamse Meldpunt moslimdiscriminatie (moslims zijn geen gewone mensen, vandaar dat ze een speciaal eigen discriminatiemeldpunt nodig hebben, als het bevalt, zullen er in het hele land moslimdiscriminatiemeldpunten verrijzen. Donner betaalt.) stuurde 11 februari jl. aan tekenaar Gregorius Nekschot de volgende email:


"Uit onderzoek blijkt dat uw bedrijf activedomain.nl de website
http://www.gregoriusnekschot.nl host. De genoemde website bevat naar onze mening een aantal discriminerende, beledigende en tot haat aanzettende afbeeldingen die mogelijk strafbaar zijn volgens art. 137 lid c t/m e Wetboek van Strafrecht. Wij verzoeken u voor maandag 13 februari 2006 12:00 uur de afbeeldingen waarvan de url's hieronder zijn bijgevoegd, te verwijderen danwel te blokkeren"

Nekschot plaatste vervolgens de volgende spotprent, ik bedoel tekst over de gewraakte spotprenten:
Dat bleek niet de bedoeling of niet afdoende te zijn. Maandag 13 februari jl. ontving Nekschot wederom een email van het Meldpunt moslimdiscriminatie. Dit keer betrof het een verzoek om de 'censuurbordjes' te verwijderen. Immers, in de eerste email van het meldpunt ging het om een verzoek de prenten te verwijderen en geen poging tot censuur! Inmiddels is meneer Enver Varisli van de zaak gehaald. Gregorius heeft nu met een zekere Jaap Teeuwissen, projectleider van het Meldpunt moslimdiscriminatie te maken.

Gregorius Nekschot heeft nu een 'goedgekeurd door het moslimdiscrminatiemeldpunt'-sticker vervaardigd. Moslims mogen deze cartoons nu ook bekijken zonder het risico gekwetst, beledigd of diep gegriefd te geraken.


Gaat de Europese Unie straks Nederland (het meest seculiere land?) in z'n geheel aanklagen? Wat doen we toch verkeerd?

demonstratie vrijheid van meningsuiting
Oproep tot demonstratie, bron en voor meer informatie: Michiel en Jessie Mans: http://nekklachten.web-log.nl/log/4920629
"Een ieder die pal wil staan vóór de vrijheid van meningsuiting gaat naar de Dam op zaterdag 25 februari om 13.00 uur. Op 25 februari vond eerder een demonstratie plaats. De staking. Deze vond plaats op 25 (en 26) februari 1941. Ik hoef niet uit te leggen waar dat om ging.

De Dam, de vrijheidsplaats bij uitstek, werd 11 februari gebruikt om te protesteren tegen delen van de vrijheid van meningsuiting. Dat mag, ook dat kan in een samenleving waar deze vrijheid een groot goed is. Het is aan hen die deze vrijheid niet ingeperkt willen zien, dat duidelijk te tonen zaterdag 25 februari. Zonder krachtig tegengeluid is anders de eerste stap op weg naar het verlies van meer dan have en goed gezet...

Zegt het voort..."

Geplaatst op 14 februari 2006 om 18:57 in J & J nieuws | Permanente link

Tekst 2 is niet relevant, blijkbaar gaat het om de volgende 2 lezersreacties:

reactie 1:
Jezus mina, dit kan niet ! Ene Enver Varisli denkt even de dienst hier uit te maken. Dat moet toch via de rechter?
Nekschot geef eens uitleg. Is het een grap?


Geplaatst door: Lia | 13 februari 2006 om 13:45

Reactie 2:
Ik heb gebeld met het moslimdiscriminatiemeldpunt.
Het meldpunt heeft het verzoek gedaan om ze te verwijderen maar de Provider of Nekschot zelf heeft deze melding erop gezet.


Geplaatst door: Lia | 13 februari 2006 om 14:17

America AloneFragment uit America Alone - Mark Steyn

One day, years from now, as archaeologists sift through the ruins of an ancient civilization for clues to its downfall, they'll marvel at how easy it all was. You don't need to fly jets into skyscrapers and kill thousands of people. As a matter of fact, that's a bad strategy, because even the wimpiest state will feel obliged to respond. But if you frame the issue in terms of multicultural "sensitivity," the wimp state will bend over backward to give you everything you want - including, eventually, the keys to those skyscrapers.Thus, during the Danish "cartoon jihad" of 2006, Jack Straw, then British foreigner secretary, hailed the "sensitivity" of Fleet Street in not reprinting the offending representations of the Prophet.

No doubt he was similarly impressed by the "sensitivity" of Burger King, which withdrew ice cream cones from its British menus because Mr.Rashad Akhtar of High Wycombe complained that the creamy swirl shown on the lid looked like the word "Allah" in Arabic script. I don't know which sura in the Koran says, "Don't forget, folks, it's not just physical representations of God or the Prophet but also chocolate ice cream squiggly representations of the name," but ixnay on both just to be "sensitive."

And doubtless the British forein secretary also appreciated the "sensitivity" of the owner of France-Soir, who fired his editor for republishing the Danish cartoons. And maybe he even admires the "sensitivity" of the increasing numbers of Dutch people who dislike the pervasive fear and tension in certain parts of the Netherlands and so have emigrated to Canada, Australia, and New Zealand.

One day the British foreign secretary will wake up and discover that, in practice, there's very little difference between living under Exquisitely Refined Multicultural Sensivity and sharia.

As a famously sensitive non-cartooning Dane once put it: "To be or not to be: that is the question."

And, in the end, the answer to that question is the only one that matters.

Fragment uit de inleiding van:
America Alone
The end of the world as we know it
Mark Steyn
Regnery Publishing, Inc
www.regnery.com

Gij Zult Geert Wilders Afvallen!

Redphone

Opnieuw actueel!

Gij Zult Geert Wilders Afvallen!

Gisteren deed ik het zelf ook. In een telefoongesprek met een verre kennis kwam, hoe ongelukkig, het 'onderwerp' Geert Wilders ter sprake en voor ik het wist zei ik: “Ja, ik weet wel dat Wilders een paar gekke dingen heeft gezegd, maar waar het om gaat....”.

Wil je door vrienden, collega's, familieleden, toevallige weblogbezoekers, kennissen en vijanden ernstig worden genomen en niet meteen worden gediskwalificeerd, dan ben je verplicht op soortgelijke wijze een gesprek over de politicus Geert Wilders te beginnen. Je moet éérst te kennen geven dat je niets met de persoon Wilders hebt, noch met zijn kapsel (blijkt alleen al uit mans haardracht niet dat hij in- en inslecht is?), en dat je zijn polariserende toon gewoonweg veráfschuwt. Dan heb je kans dat er even naar je geluisterd wordt.

Ik heb daar een beetje de pest over in. Om die verplichte anti-Wilders-riedel af te draaien. Want laten we wel zijn, als minister Vogelaar (licht zij met haar) verkondigt dat de boerka moet kunnen, dan denk ik niet dat ik in een telefoongesprek waarin, hoe ongelukkig, het 'onderwerp' Vogelaar ter sprake komt, hoef te beginnen met: “Ja, ik weet wel dat Vogelaar een paar gekke dingen heeft gezegd, maar ....”. Ik loop dan geen enkel risico voor vrouwenhater uitgemaakt te worden.

Of neem minister Piet Hein Donners onvergetelijke hartewens – vrijwel direct geuit na een religieus geïnspireerde rituele slachting op Nederlandse bodem - om de wet op de godslastering aan te scherpen. Ik geloof er geen barst van dat mijn telefoonkennis verwacht dat, mocht Donner (licht zij met hem) ooit onderwerp van gesprek tussen ons worden, ik eerst een verwijzing maak naar Donners domme uitspra(a)k(en). Om nog maar te zwijgen van Geert Mak (licht zij met hem), de schrijver van populaire geschiedenisboeken. Wie zal van mij verlangen dat ik excuses maak voor Maks malle vergelijking van mevrouw Hirsi Ali's filmisch pamflet Submission met de nazifilm Der ewige Jude voordat ik over de boodschap van het zelfbenoemd orakel begin? Geen mens die dat van mij verlangt.

Zolang je irrationele uitspraken doet die niet (of niet kritisch) over getolereerde meningen gaan, is er niets aan de hand in ons vrije Nederland. Dan kun je zeggen wat je wilt, je laat dan immers zien een belijder te zijn van de goede bedoelingen. Je kunt dan vrijuit spreken en werkelijk de krankzinnigste uitspraken doen - zie Vogelaar, Donner en Mak (licht zij met hen) en vele anderen - want de vrijheid van meningsuiting is ons aller- allerhoogste goed. Die mag nooit verloren gaan. In zulke gevallen niet, nee.

Geert Wilders echter moet vanwege zíjn irrationele denkbeelden die hij ook nog eens hardop verkondigt, bewaakt worden. Zíjn irrationele ideeën hebben, zo te spreken, beveiliging nodig. Hij wordt tenslotte niet voor niets met de dood bedreigd.

Als je de koran (gedeeltelijk) wilt verbieden - de koran, een heilig boek! (dat weliswaar bijna geen autochtoon heeft gelezen) - het boek dat miljarden mensen dagelijks inspireert tot onnoemlijk veel mooie daden, en dat vrijheid voor iedereen garandeert mits, etc..., ja dan moet je wel levensmoe zijn als je daar iets tegen hebt en van dat 'mits' iets wilt zeggen.
Kijk toch eens naar de islamitische wereld! Zo ver weg is die tegenwoordig ook weer niet. Die wereld dat zijn wij! Hoe kun je daar dan tegen zijn?

Knettergek zouden we zijn als we, nu deze mensen zo aardig zijn geweest om in groten getale met hun ideeën naar het Westen te komen, de exotische (wat van ver komt is mooi en goed) islamitische levensvisie, - en wie durft die nu irrationeel te noemen? - niet overnemen. Het hoeft niet in één jaar en ook niet meteen landelijk, we kunnen op lokaal/gemeentelijk niveau beginnen, en dan gestaag omhoog werken. Tariq Ramadan ziet dat helemaal zitten.

Natuurlijk, er moeten eerst nog wat obstakels, mensen met bepaalde irrationele ideeën, zoals Geert Wilders die koestert, verwijderd worden, maar dát kan best wel snel gaan. Wie herinnert zich zijn 'voorganger' en andere sympathisanten nog? Bovendien bestaat er dus zoiets als heilige huisjes die iedereen nu eenmaal in zijn hoofd heeft.

Het lukt de meesten onder ons, zelfs 'de stoutmoedigsten', vrij goed en tamelijk gemakkelijk - bij sommigen ligt de gretigheid waarmee ze buigen er wel erg dik bovenop - een knieval te maken voor 'dat heilige huisje Geert Wilders'. Het heilige huisje dat zegt dat Geert Wilders alleen al vanwege zijn toon hartstikke fout is. Over de inhoud van zijn irrationele opvattingen hoeven we het dan niet eens (meer) te hebben.

Gisteren, in dat telefoongesprek met die verre kennis, heb ik me er zelf schuldig aan gemaakt.

Daar heb ik nog steeds de pest over in.

Annelies van der Veer
16 januari 2008

Eerdere reacties op Gij Zult Geert Wilders afvallen!