Gij Zult Geert Wilders Afvallen!

Redphone

Opnieuw actueel!

Gij Zult Geert Wilders Afvallen!

Gisteren deed ik het zelf ook. In een telefoongesprek met een verre kennis kwam, hoe ongelukkig, het 'onderwerp' Geert Wilders ter sprake en voor ik het wist zei ik: “Ja, ik weet wel dat Wilders een paar gekke dingen heeft gezegd, maar waar het om gaat....”.

Wil je door vrienden, collega's, familieleden, toevallige weblogbezoekers, kennissen en vijanden ernstig worden genomen en niet meteen worden gediskwalificeerd, dan ben je verplicht op soortgelijke wijze een gesprek over de politicus Geert Wilders te beginnen. Je moet éérst te kennen geven dat je niets met de persoon Wilders hebt, noch met zijn kapsel (blijkt alleen al uit mans haardracht niet dat hij in- en inslecht is?), en dat je zijn polariserende toon gewoonweg veráfschuwt. Dan heb je kans dat er even naar je geluisterd wordt.

Ik heb daar een beetje de pest over in. Om die verplichte anti-Wilders-riedel af te draaien. Want laten we wel zijn, als minister Vogelaar (licht zij met haar) verkondigt dat de boerka moet kunnen, dan denk ik niet dat ik in een telefoongesprek waarin, hoe ongelukkig, het 'onderwerp' Vogelaar ter sprake komt, hoef te beginnen met: “Ja, ik weet wel dat Vogelaar een paar gekke dingen heeft gezegd, maar ....”. Ik loop dan geen enkel risico voor vrouwenhater uitgemaakt te worden.

Of neem minister Piet Hein Donners onvergetelijke hartewens – vrijwel direct geuit na een religieus geïnspireerde rituele slachting op Nederlandse bodem - om de wet op de godslastering aan te scherpen. Ik geloof er geen barst van dat mijn telefoonkennis verwacht dat, mocht Donner (licht zij met hem) ooit onderwerp van gesprek tussen ons worden, ik eerst een verwijzing maak naar Donners domme uitspra(a)k(en). Om nog maar te zwijgen van Geert Mak (licht zij met hem), de schrijver van populaire geschiedenisboeken. Wie zal van mij verlangen dat ik excuses maak voor Maks malle vergelijking van mevrouw Hirsi Ali's filmisch pamflet Submission met de nazifilm Der ewige Jude voordat ik over de boodschap van het zelfbenoemd orakel begin? Geen mens die dat van mij verlangt.

Zolang je irrationele uitspraken doet die niet (of niet kritisch) over getolereerde meningen gaan, is er niets aan de hand in ons vrije Nederland. Dan kun je zeggen wat je wilt, je laat dan immers zien een belijder te zijn van de goede bedoelingen. Je kunt dan vrijuit spreken en werkelijk de krankzinnigste uitspraken doen - zie Vogelaar, Donner en Mak (licht zij met hen) en vele anderen - want de vrijheid van meningsuiting is ons aller- allerhoogste goed. Die mag nooit verloren gaan. In zulke gevallen niet, nee.

Geert Wilders echter moet vanwege zíjn irrationele denkbeelden die hij ook nog eens hardop verkondigt, bewaakt worden. Zíjn irrationele ideeën hebben, zo te spreken, beveiliging nodig. Hij wordt tenslotte niet voor niets met de dood bedreigd.

Als je de koran (gedeeltelijk) wilt verbieden - de koran, een heilig boek! (dat weliswaar bijna geen autochtoon heeft gelezen) - het boek dat miljarden mensen dagelijks inspireert tot onnoemlijk veel mooie daden, en dat vrijheid voor iedereen garandeert mits, etc..., ja dan moet je wel levensmoe zijn als je daar iets tegen hebt en van dat 'mits' iets wilt zeggen.
Kijk toch eens naar de islamitische wereld! Zo ver weg is die tegenwoordig ook weer niet. Die wereld dat zijn wij! Hoe kun je daar dan tegen zijn?

Knettergek zouden we zijn als we, nu deze mensen zo aardig zijn geweest om in groten getale met hun ideeën naar het Westen te komen, de exotische (wat van ver komt is mooi en goed) islamitische levensvisie, - en wie durft die nu irrationeel te noemen? - niet overnemen. Het hoeft niet in één jaar en ook niet meteen landelijk, we kunnen op lokaal/gemeentelijk niveau beginnen, en dan gestaag omhoog werken. Tariq Ramadan ziet dat helemaal zitten.

Natuurlijk, er moeten eerst nog wat obstakels, mensen met bepaalde irrationele ideeën, zoals Geert Wilders die koestert, verwijderd worden, maar dát kan best wel snel gaan. Wie herinnert zich zijn 'voorganger' en andere sympathisanten nog? Bovendien bestaat er dus zoiets als heilige huisjes die iedereen nu eenmaal in zijn hoofd heeft.

Het lukt de meesten onder ons, zelfs 'de stoutmoedigsten', vrij goed en tamelijk gemakkelijk - bij sommigen ligt de gretigheid waarmee ze buigen er wel erg dik bovenop - een knieval te maken voor 'dat heilige huisje Geert Wilders'. Het heilige huisje dat zegt dat Geert Wilders alleen al vanwege zijn toon hartstikke fout is. Over de inhoud van zijn irrationele opvattingen hoeven we het dan niet eens (meer) te hebben.

Gisteren, in dat telefoongesprek met die verre kennis, heb ik me er zelf schuldig aan gemaakt.

Daar heb ik nog steeds de pest over in.

Annelies van der Veer
16 januari 2008

Eerdere reacties op Gij Zult Geert Wilders afvallen!

2 opmerkingen:

 1. beste annelies
  ik zit in de kunst/kulturele sector
  je opmerking is zeer juist
  ook in vlaanderen is het zo
  je verliest je vrienden, kennissen en je werk als je je positief uit over geert wilders.
  karel martel

  BeantwoordenVerwijderen
 2. beste annelies
  ik zit in de kunst/kulturele sector
  je opmerking is zeer juist
  ook in vlaanderen is het zo
  je verliest je vrienden, kennissen en je werk als je je positief uit over geert wilders.
  karel martel

  BeantwoordenVerwijderen