Twintig zotte excuses voor die malle hoofddoek (10)

1barbie_met_hoofddoek_2

Excuus 10. “Ja, maar het is zo zielig die hoofddoek, je moet juist medelijden met ze hebben!”


[Me.de.lij.den: gevoel van smart over het leed van anderen, Van Dale, dertiende herziene uitgave.]

Het zotste excuus om de hoofddoek goed te praten dat ik ooit hoorde en daarmee een van de kwalijkste uitspraken. Het kwam uit de mond van een Amsterdamse docent (ROC), maar hij was niet de enige, er zijn er velen, ik heb het 'zieligexcuus' vaker gehoord.

Als ik het goed begrijp, gelooft een meerderheid van de Nederlanders (nog) heilig in de multiculturele samenleving waarin alle culturen gelijkwaardig zijn. (Wat dus iets heel anders is dan een pluriforme samenleving.) Toch zit het gevoel van medelijden voor de allochtoonse medemens er bij heel wat mensen diep in. Alle culturen zijn volgens deze Nederlanders gelijkwaardig en tóch is de hoofddoek, tóch vinden ze de hoofddoekdragers zielig. Dit lijkt me in tegenstrijd met elkaar.

Bovendien, als je iemand zielig vindt, zie je die persoon niet als volwaardig, dan heb je de hoop op diens maatschappelijk verbetering eigenlijk al opgegeven. Dat vind ik gevaarlijk.

Ik zie de mensen die het 'zieligexcuus' hanteren er dan ook niet naar streven om die hoofddoekmeisjes dezelfde vrije jeugd te geven zoals zij of hun kinderen die hebben genoten. Dat zit er niet in. Medelijden tonen volstaat en daarmee is de kous wel zo'n beetje af want verder heeft het niets met henzelf, deze cultuurrelativisten dus, te maken. Denken zij. (Zie excuus 3: Waar maak je je druk over? Jij hoeft toch zeker geen hoofddoek te dragen?!)

Medelijden als excuus om de vrouwonvriendelijke hoofddoek te aanvaarden.

Wie is hier nu eigenlijk zielig?

Ik kan me voorstellen dat 'wij' met de eerste gehoofddoekte moslim-immigranten in Nederland nog medelijden hadden - want zij waren immers niet aangepast - maar inmiddels zijn we één, twee, drie generaties verder en zijn er in Nederland meer (jonge) meisjes, kinderen nog, die de malle hoofddoek dragen dan ooit en dat wordt normaal gevonden. Voor mij een duidelijk teken dat Nederland verislamiseert en wel op die manier zoals de gevestigde politieke elite en belanghebbenden 't wensen, namelijk op de gemakkelijke, gematigde manier, via de vrouwen. (Er wordt van alles en nog wat door het CBS bijgehouden. Bijvoorbeeld hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen in 2008 een zware drinker was. Waarom zou het CBS dat niet ook voor de hoofddoek doen, bijvoorbeeld onder het mom van gebrek aan vitamine D?)

Wat heeft dit gevoel van medelijden ons gebracht?

De meeste jongvolwassen hoofddoekdragers willen helemaal geen medelijden (meer) maar hebben inmiddels geleerd er begrip en respect voor te eisen. Van de Nederlandse samenleving dus. De 'hoofddoekbrigade' is daar een voorbeeld van. Deze 'polderhoofddoekdragers' eisen dat de hoofdoek, dat discriminerende symbool, overal gedragen mag worden. En sinds kort weten we dat 'moslims' deze zomer per bus naar U toe komen (zie de gehoofddoekte moslimvrouw bij Knevel en Van de Brink, 9.6.2009) om met de PVV-stemmers in discussie te gaan en te bewijzen dat er meer is dan ....

Maar weet U wat wel zielig is?

17march2009boyZielig is dat meisjes en vrouwen in islamitische landen geen keuze hebben om de hoofddoek af te doen. En dan helpt het echt niet als ex-feministe Anja Meulenbelt of Ceylan Pektas Weber zeggen dat er in de islam geen dwang is en dat de vrouwen onder islamitische regimes ook een keuze moeten hebben. Net als hier. Net als hier? (Zie excuus 4 Het is hun eigen keuze, die moet je respecteren!”)

Zielig is dat meisjes uitgescholden, aangerand of verkracht worden omdat ze geen hoofddoek dragen. Dat gebeurt niet alleen in de islamitische wereld (waar een vrouw zelfs kans loopt vermoord te worden als haar 'hoofddoek niet goed zit') maar evengoed bij ons in de buurt, bijvoorbeeld in Belgie.

Zielig is dat meisjes gedwongen worden een hoofddoek te dragen: "dan hebben we rust en krijgen respect van Marokkaanse mannen". (Interview Opzij 2006)

Zielig is dat meisjes die van de doek afwillen geen steun krijgen, niet van hun familie, niet op school, niet van de Nederlandse samenleving en niet van de politiek. (Denkt U echt dat de miljoenen meisjes in Iran, die hun verplichte hoofddoek nog net op de kruin dragen, zielig gevonden willen worden?)

Zielig is het als je ongeneeslijk ziek bent; van een hoofddoek-dragen kun je 'genezen'.

Dat het maar nooit zover mag komen dat we de mens vergeten onder die doek. Maar een hoofddoek is niet zielig, een hoofddoek is een conflict in de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Het gebruik ervan moet zo veel mogelijk gedemotiveerd worden. Door iedereen en door de overheid voorop.

Ex-PvdA-stemster, drie dochters, een man, een hond en een spaarvarken

Excuus 1: klik hier
Excuus 2: klik hier
Excuus 3: klik hier
Excuus 4: klik hier
Excuus 5: klik hier
Excuus 6: klik hier
Excuus 7: klik hier
Excuus 8: klik hier
Excuus 9: klik hier

7 opmerkingen:

 1. Het zieligheidsargument is eigenlijk ook heel kolonialistisch en zelfs racistisch, want waarom laat je het individu door intolerantie verstikken, terwijl jezelf van alle vrijheden geniet. Neerbuigender en racistischer kan het niet. De categorie zieligvinders heeft helemaal geen respect voor het individu, bewust of onbewust, maar voor een dogmatisch en totalitair dwangsysteem.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kranten- en weblog-redacteuren vinden stukken nog wel eens gauw te lang. Maar van de eindeloze uitgestrektheid van deze serie word ik toch wel erg moe,neem me niet kwalijk. Kan er een keer een stuk verschijnen waarin gewoon die 20 "zotte excuses" in één keer besproken worden? Mag van mij acht duizend woorden tellen. Maar kan het asjeblieft een keer in één keer afgehandeld worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zou niet gauw op het idee komen dat alle hoofddoekdraagsters zonder onderscheid zielig zouden zijn, alleen vanwege het feit dat ze een hoofddoek dragen. Van sommige meisjes heb ik de indruk dat ze in volle vrijheid voor die hoofddoek kiezen en zich daar kiplekker onder voelen, bijvoorbeeld omdat ze het zo leuk vinden om een soort wandelende boodschap te zijn van 'kijk mij eens lekker moslima wezen'. Zulke meisjes maken beslist geen zielige indruk, al zou je wel misschien met enig recht het zo nodig wandelende boodschap willen zijn als een psychische deformatie kunnen zien, en dat een beetje zielig vinden.
  Er zijn uiteraard onder hoofddoekdraagsters ook veel zielige meisjes en vrouwen; maar dat is niet altijd rechtstreeks aan de hoofddoek verbonden. Zo zijn er hoofddoekdraagsters die nauwelijks Nederlands spreken, geen enkele opleiding hebben en hier dus niet in een erg kansrijke positie verkeren. Maar in hoeverre in zulke gevallen de hoofdoek de kansen nóg slechter maakt is niet altijd makkelijk te zeggen. Hun taal- en opleidingstekorten kunnen ze in elk geval niet opheffen door alleen maar de hoofddoek af te doen. Aan de andere kant zijn er hoofddoekdraagsters die prima Nederlands spreken, aardig hoog opgeleid zijn en wat hun kansen betreft geenszins door de hoofddoek schijnen te worden gehinderd.

  Wat betreft die ongelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, waarvan de hoofddoek uitdrukking zou zijn, is er in Nederland een merkwaardige situatie aan het ontstaan: van de jongeren met uit islamitische landen afkomstig voorgeslacht zijn het juist de vrouwen/meisjes die op school en in opleidingen het best presteren. Voor zover je het aan dit gegeven kan beoordelen zijn de echte zielepieten uit die groep dus juist niet de gehoofddoekte vrouwen, maar de mannen. En voor zover waarde aan opleiding en kansen op de arbeidsmarkt kan worden gemeten, is er tussen mannen en vrouwen met afkomst uit islamitische landen een duidelijke ongelijkwaardigheid: de vrouwen met hoofddoek staan gemiddeld genomen boven de mannen. Wat dan misschien weer wel zielig voor die vrouwen is, is dat veel mannen uit hun eigen min of meer met de Islam verbonden groep hen niet lusten, omdat ze niet makkelijk genoeg de baas over hen kunnen spelen, terwijl de hoofddoek voor mannen uit andere groepen (die buiten de Islam staan) nou niet bepaald een geweldige attractiefactor is.
  Het vinden van een leuke, passende mannelijke levensgezel kan dus voor de hoogopgeleide gehoofddoekte vrouw een wat groter probleem zijn dan voor de niet gehoofddoekte hoogopgeleide vrouw.
  Nou, als dat waar is, dan is dat toch wel een beetje zielig.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De groep Nederlanders die de moslima's met hoofddoek zielig vinden, was vroeger groter dan nu, of misschien vinden ze die meisjes nog steeds zielig maar doen ze alsof het normaal is. Treffend voorbeeld hiervan is door Carel Brendel beschreven.

  PvdA-congres juicht voor religieuze onderdrukking

  http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Hopeloos.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Toen Frankrijk begin 2004 zich opmaakte om de islamitische hoofddoek uit scholen te weren, werd het land hel en verdoemenis beloofd. In Parijs maar ook in provinciesteden werden luidruchtige protestdemonstraties van bedekte moslima’s, geflankeerd door hun ‘grote broers’, georganiseerd.

  Antwerpen

  BeantwoordenVerwijderen
 6. En het ergste wat je nu kan doen is verbieden.
  Het is niet verstandig om hoofddoeken te verbieden.

  Wat echter wel gedaan moet worden is het geven van degelijk onderwijs. Tenminste indien de school betaald wordt uit gemeenschapgelden, anders niet.

  Verstoort men de les of de openbare orde (op school), dan moet slechts de wet worden toegepast worden.
  Men moet vooral een open tolerante samenleving blijven nastreven met vooral veel veiligheid en vrijheid, anders overtreedt men de eigen normen en waarden, lees Cultuur, terwijl men eist om de wet na te leven.
  En zo dient men art 137 te verwijderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Gisteren hoorde ik bij “de weg naar mekka” een Turkse journaliste 2 dingen beweren;

  1. ik ben Ataturk dankbaar want dankzij hem hoef ik geen hoofddoek te dragen.
  2. Er zijn vrouwen die betaald worden om een hoofddoek te dragen.

  Verder was er nog een hoofddoekje die in Wenen ging studeren omdat ze in Turkije haar hoofddoek op de universiteit niet op mag.

  Dit allemaal bij de VPRO.

  BeantwoordenVerwijderen