Het Humanistisch Verbond: “De VVD deugt niet”

 
In 1954 verscheen het Bisschoppelijk mandement dat de rooms-katholiek verbood lid te zijn van socialistische en communistische organisaties en benadrukte dat de rooms-katholiek zijn medewerking niet behoort te geven aan de Partij van de Arbeid. Dit jaar, vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen van twaalf september, publiceerde het Humanistisch Verbond een vergelijkbaar herderlijk document: de politieke humanistische meetlat. Volgens deze meetlat scoort de VVD slecht op humanistische waarden, Groen Links scoort het best. Toch zou er volgens de opstellers van de meetlat geen sprake zijn van een stemwijzer of stemadvies. Maar wie gelooft dit?

Dat de PVV het laagst scoort behoeft nauwelijks betoog. PVV’ers zijn in de ogen van
humanisten minderwaardige schepsels en kunnen geen humanist zijn. Exemplarisch in dit verband was de bestuurscrisis van 2010 bij de humanistische vrijwilligersorganisatie Humanitas afdeling Noordwest. Vijf bestuursleden stapten daar op omdat ze niet wilden werken met de andere bestuurder René Eekhuis, raadslid voor de PVV in Almere.

Gutmenschen
Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond, lichtte in een interview met dagblad Trouw (28 augustus 2012) de humanistische meetlat toe en merkt over de VVD op:

"Nou, het valt me op. De conclusie is dat daar een beweging gaande is die zich minder hard inzet voor ons gedachtengoed dan in het verleden. Het verrast me, maar het past wel bij de accenten die de VVD nu legt. Het vreemdelingenbeleid is hard, daar komt weinig terecht van het idee dat individuen rechten hebben, ook als ze hier niet vandaan komen. Ook bij ontwikkelingssamenwerking of een Europa van waarden en democratie laat de VVD zich minder van haar humanistische kant zien. Niet de bescherming van de fundamentele vrijheden is leidend, maar vooral de toestand van de economie."

Daarna lieten Rein Zunderdorp, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en oud-voorzitter Rob Tielman, beiden PvdA’ers, in blogs van respectievelijk 4 en 17 september weten dat de VVD van de humanistische kudde is afgedwaald en bij de humanistische les moet blijven.

Uiteraard voldoen De Vries, Zunderdorp & Tielman zelf wèl aan de superieure spirituele eisen die het Humanistisch Verbond stelt aan de ware humanist. Hun denkwijze is dan ook karakteristiek voor allen die zichzelf aan de juiste kant van de scheidslijn weten: zelfverklaarde ‘Gutmenschen’ die aan het goede-bedoelingen syndroom leiden.

Sprookjes
De humanistische waarden zijn als sprookjes maar toch minder onschuldig dan ze lijken. Want als een humanist zegt “ik ben een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting” (meestal volgt dan het woordje ‘maar’) dan bedoelt hij dat Geert Wilders zijn bek moet houden. En als humanistische organisaties pleiten voor de scheiding van Kerk en Staat dan beogen ze eigenlijk dezelfde staatssubsidies te toucheren als religieuze organisaties. Humanisten onderkennen naar eigen zeggen het belang van wetenschappelijke kennis. Hiermee in strijd is echter de humanistische opvatting dat de mens een zelfstandig koninkrijkje is binnen het rijk van de natuur en, anders dan de andere diersoorten een zinvolle lotsbestemming heeft. De humanist die, zoals directeur Ineke de Vries, kweelt over een Europese utopie van waarden en democratie, blijkt feitelijk iedere gerechtvaardigde scepsis over de democratische legitimiteit ten aanzien van zo’n Europa verloren te hebben (zie de uitslag van het referendum van 1 december 2005 waarin een ruime meerderheid tegen een Europese Grondwet stemde). Dat voorts in de humanistische goede bedoelingen-ethiek het ontnuchterende resultaat van ontwikkelingswerk geen enkele rol speelt spreekt dan ook bijna voor zich.

De humanistische levensbeschouwing, een krakkemikkige filosofie 
Al deze tegenstrijdigheden komen ten diepste voort uit de gebreken van de humanistische levensovertuiging. Anders dan de humanistische ethiek wil doen geloven, is het een illusie te denken dat er een universeel juiste moraal zou bestaan. Wat voor de één moreel is, is voor de ander immoreel. Belangentegenstellingen zijn immers intrinsiek aan alles wat leeft. Derhalve bestaan er geen intrinsiek ‘goede’ en ‘slechte’ levende wezens. Evenmin als er ‘goede’ of ‘slechte’ bergen of zeeën bestaan. In de praktijk lijkt echter eerder iets moreel goed of slecht  als het al dan niet, direct of indirect je belangen dient. De zelfbenoemde humanist gaat geheel aan deze werkelijkheid voorbij, meent aan de goede kant van een niet bestaande ethische scheidslijn te staan en suggereert zijn belangen op te offeren aan anderen.

Surrogaat christendom
Het Humanistisch Verbond lijkt op het eerste gezicht een vrijzinnige en progressieve club, maar vertegenwoordigt in wezen een crypto-christelijke levensbeschouwelijke stroming die meent de  correcte morele antwoorden te hebben. Dat de waarde van die antwoorden vanuit dit Ethisch Bastion in twijfel moet worden getrokken blijkt wel uit het recente verkiezingsdebacle van Groen Links en de nasleep daarvan. Zoals gezegd is deze politieke partij volgens de politieke humanistische meetlat de ideale politieke partij voor humanisten. Maar zie, ook deze politieke partij met zijn superieur geachte ethiek ontkomt niet aan zulke aardse zaken als leugen en bedrog.

We mogen daarom hopen dat minder religieus bevlogen politieke partijen als de VVD laag blijven scoren op de humanistische meetlat en de scheiding van Kerk en Staat consequenter zullen doorvoeren dan de zingevers van de Humanistische Kerk voorstaan.

Fred Neerhoff en David Bakker

15 opmerkingen:

 1. Dus het Humanisme blijkt gewoon een Humanistische Kerk.  Ik zou een lans willen breken voor het pleidooi van Paul Cliteur voor een universele moraal. De universele rechten van de mens maken hier deel van uit. Het is natuurlijk mensenwerk, er is al lang aan gewerkt en er zal nog heel lang aan gewerkt moeten worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Voor mij deugt het Humanistisch Verbond wel. Ze komen primair op voor buitenkerkelijken, en dat was en is nodig. Er zijn volgens mij genoeg echte liberalen lid van deze club.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. O.a. naar aanleiding van de 'meetlat'

  Nederlands politieke partij GroenLinks [GL] leed 2012 een verkiezingsnederlaag zó zwaar dat enigen - niet allen - hoopten of vreesden dat die partij voorgoed voorbij zou zijn. Op grond van hieronder te ontwikkelen argumentatie op feiten gebaseerd,acht ik de kans op zo’n afloop gering. *

  Er zijn meer GroenLinkse Politieke Partijen in Europa (EGL’s), onafhankelijk van elkaar ontstaan, maar overigens politiek-cultureel sterk identiek. Wil je er één bestuderen,i.c. GL, is het toegestaan of zelfs geboden andere EGL’s in zo’n de beschouwing te betrekken.

  Welnu, in België werd de Groene partij AGALEV gesticht door een Jezuïet, vrij onlangs nog van het van het bedrijven van pedosexuliterit beschuldigd; zijn verweer was niet overtuigend.

  Voorzitter van'onze'GL kon een notoire pedosexueel zijn, een straatvechter bracht het tot Groene Duitse minister van Buza, Cohn-Bendit, lid voor Groen in het EP heeft ook iets vreemds met te jonge kinderen. Ik weet er nog meer. Deugnieten vind je in alle partijen, bij GL partijen zijn ze kind aan huis. Structureel, niet incidenteel.
  GL dus een syndicaat voor deugnieten (Tara kanker Sing, Pornes, Rara). A]

  Een tweede funderende ‘raison d’être’ van GL-patijen wordt gevormd door alle andere partijen en stromingen die zich over Massa-Immigratie, allochtonisering en Islamisering onomfloerst zorgen maken. Dergelijke groeperingen worden door GL-partijen steevast weggezet en - als het kan - zelfs justitieel vervolgd: als fascisten, extreem-rechts, racisten, populisten.
  Let op Sap. Onmiddellijk naar haar nederlaag in sept. 2012 komt ze met de mededeling dat ze blij is met de teruggang van de PVV. Missie voltooid. Dat klopt. Strijd tegen ideeën en partijen als de PVV is ‘core-business’ van EGL’s. Dat ze zich met die uitsprak wat devalueerde, is bijzaak. Freudiaans moest het eruit! De waarheid.

  Het mirakel aan EGL’s is gecombineerd A] hun wangedrag en erger, door B] Hogerhand onweersproken en door een ruim publiek geduld. Het gaat met hun vreemde macht over schrik aanjagend ‘politieke’ concepten - zie boven - gepaard. Ze leggen er een ban mee over de hele samenleving. Niemand kan de GLE’s wat maken, hun voorzitters en stichters bewijzen het. Onder aanvoering van de Belgische GL - getalsmatig te verwaarlozen - werd het Vlaams Blok (Belang), een grote formatie / beweging, duidelijk tegen Massa-Immigratie, Islamisering e.d. agerend, van de Belgische politieke macht uitgesloten.

  B] in samenhang met A] onthullen EGL’s als staande in het zenith van onze modern-Westerse beschaving, i.h.b. de ethische kant ervan. Wij zijn allen GL, minder of meer. Prominente GL-ers komen en verkeren aan het Hof. Eén is uitverkoren geweest om de gemalin van de Kroonprins in de Nederlandse cultuur in te leiden.

  Hierna kan de uitkomst van ‘de politieke humanistische meetlat’ zoals op 13.10.12 op weblog Hoeiboei weergegeven, niet verbazen. Volgens die meetlat ‘scoort de VVD slecht op humanistische waarden, Groen Links scoort het best, de PVV het slechtst
  HET KLOPT.

  * In 1999 haalde de Belgische-GL bij verkiezingen 7% van de stemmen, in 2003 maar 2,43% en verdween zij parlementair, in 2010 kreeg zij weer 4, 38 % met 4 zetels. Vlaamse -, Belgische -. Federale -, Senatoriale zetels, ik ga het niet zoeken.

  Gezien dit Belgische feit, de onveranderlijke vraagstukken en de culturele positie van de GLE’s mag ook van NL-GL een wederopstanding worden gevreesd. De partij van de Onreinen en de Ontuchtigen cum Ethisch bekroonden zal haar kop weer opheffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn excuus aan Fred Neerhoff en David Bakker, het is niet bedoeld als kritiek op uw schrijven.

  In de hoop dat Annelies vd Veer meeleest, zou ik haar graag willen vragen naar aanleiding van een Taalles in maart 2011.
  (vermoed dat het niet meer wordt gelezen als ik het daar plaats)

  Veelvuldig lees ik, ook in dit artikel, de VVD, de PVV, de PvdA, etc.
  Is dit nu correct geschreven?
  Hoort dat woordje "de" nu eigenlijk wel voor de partijnaam?
  Waarom schrijft men nu wel "de" VVD en niet "de" Groen Links of "de" D66?
  Zoals ik in maart 2011 al schreef is taal niet mijn "goedste" vak op school geweest maar ik doe mijn best het te leren echter zo krijg ik er een punthoofd van.

  Ik zou het bijzonder op prijs stellen als Annelies mij nog weer eens een taallesje wil geven zodat ik de rest van mijn leven weet hoe of het moet.
  Op voorhand dank.
  Groet,
  Bert..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zeer terecht, dit blog. Ook ik ergerde mij aan die 'meetlat'. Ook de redenering dat een humanist tolerant hoort te staan jegens hoofddoekjes en dat degenen die dat niet onderschrijven discrimineren schiet mij in het verkeerde keelgat. Nou ja, dan maar geen humanist (meer zijn).

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eens met Fred Neerhoff, David Bakker en Willem.
  Vooral met de laatste alinea:

  "....We mogen daarom hopen dat minder religieus bevlogen politieke partijen als de VVD laag blijven scoren op de humanistische meetlat en de scheiding van Kerk en Staat consequenter zullen doorvoeren dan de zingevers van de Humanistische Kerk voorstaan..."

  Ik zou er het volgende aan toe willen voegen: Eén en ander heeft in sterke mate een politieke component.
  Er zijn niet minder dan 60 wetten anders voor gristenen dan voor atheïsten (anno 2012 !!).
  Zo hebben we in ons roemruchte onderwijs een systeem dat neerkomt op GESUBSIDIEERDE APARTHEID. Apartheid niet naar huidskleur of geslacht maar naar religie. Het komt erop neer dat de gemiddelde refo het verdomt ,om z'n kinderen op school te laten gaan met andersdenkenden. En hetzelfde geldt uiteraard voor katholieken en moslims.

  Ik wil daarom alle discussianten van deze column uitnodigen om een kijkje te nemen op de site van de Atheïstisch Seculiere Partij:

  http://www.atheistischseculierepartij.nl/


  Dank U

  BeantwoordenVerwijderen
 7. "De conclusie is dat daar een beweging gaande is die zich minder hard inzet voor ons gedachtengoed dan in het verleden. Het verrast me, maar het past wel bij de accenten die de VVD nu legt. Het vreemdelingenbeleid is hard, daar komt weinig terecht van het idee dat individuen rechten hebben, ook als ze hier niet vandaan komen. ..."

  Een fatsoenspartij dat zich met politiek bemoeit? Dat kan nooit goed komen.
  Wetgeving gaat over hoe, mensen en individueën uitgesloten, burgers(!) met elkaar om dienen te springen. Wetgeving, als gevolg van politieke stellingen, heeft niets te maken met wetenschappelijk onderzoek noch met morele zaken, noch ideologieën.

  Het functioneren van wetgeving, en dus de stellingname van politieke partijen,dient enkel ten dienste te staan van de samenleving en ( het gemeenschappelijke van) de burger. En dat is alles.

  Kletspraat over rechten van de mens, ideologieën of fundamentele rechten van individuen, ondergraven de legitimiteit van wetgeving, verscheuren de samenleving.
  De humanisten zijn, naast de socialisten, milieu- en dieren-gekkies, religieuzen de zoveelste groep die het politieke proces misbruiken om hun prive, particuliere, opvattingen tot wet te willen maken, desnoods ten koste van andersdenkenden. Het is de ene groep tegen de andere. Geen enkele van die groepen heeft het besef dat daarmede bindingskracht, het gemeenschappelijke van, de samenleving ondergraven wordt. Een constante oorlog voor eigen gelijk ten koste van het op zoek gaan naar gemeenschappelijkheid.
  De gevolgen zijn niet alleen idiote wetgeving ( Abortus, euthanasie, ontwikkelingshulp, milieu) dat mede burgers tracht de mond te snoeren en voordelig is voor bepaalde groepen uit die samenlving bevoordeelt, maar ook een enorme berg kapitaal wat vernietigd wordt in de vorm van subsidies en andere voor elkaar gebokste voordeeltjes (hypohteekaftrenk, groene auto's, groene investeringen), wat de vrije marktwerking (en dus de welvaart) aantast. De huidige oppvattingen over hoe politiek (wetgeving) dient te zijn, is niet meer dan het elkaar bij de strot houden, elkaar vrijheid te misgunnen. Chaos, en geen harmonie, is het eindresultaat.

  En de staat is de lachende derde. Bij elke aanpassing in de wet of gebeurtenis in de samenleving groeit zij, slokt zij de vrijheden van de burgers op.
  En dat is ons allergrootst probleem, onze aller grootste bedreiging.
  Beziende dat de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer uit (oud-, voormalige) ambtenaren bestaat, is het misschien verstandig om toch maar een stelsel van meerdere partijen de voorkeur te geven.

  En wat die humanisten betreft... die doen maar wat ze leuk lijken, zolang het publieke domein maar niet verstoord wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De vraag is: Is het Humanitisch Verbond wel echt humanistisch? Het is de zoveelste door linkse en politiek-correcte pro multicul krachten gekaapte organisatie. Het heeft niets meer met humanisme te maken. Een paar jaar geleden, kreeg een moslim die niets anders deed dan elke kritiek op de islam in termen van fout en racistisch te beschrijven, ruim baan. Ook vond deze moslim meer islam helemaal geen probleem, Tegelijkertijd zou een islam-criticus, ookal hanteert hij bij zijn kritiek humanistische uitgangspunten, absoluut geen ruimte krijgen. En dat is heel vreemd voor een zich humanistisch noemende organisatie. Dat feit was voor mij al genoeg om het Humanistisch Verbond niet langer meer serieus te nemen en te zien als de zoveelste politiek correcte propagandaclub die kritiekloos tegenover massaimmigratie en islamisering staat. Jammer, want voor echte humanisten zou er veel werk te doen zijn geweest, zeker om de noodzakelijke kritiek beter te verwoorden dan nu vaak het geval is. Maar die meetlat verbaast mij daarom ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik geloof wel dat een mondiale ethiek mogelijk moet zijn. Ik weet niet of het Humanistische Verbond iets bijdraagt. Waar wij nu in het westen op teren is de post-christelijke samenleving, en ook het HV maakt hier duchtig gebruik van. Het enige verschil is dat het HV geen erkenning wil voor die onmisbare bouwstenen van onze samenleving.

  De huidige westerse maatschappij met ons gevoel voor moraal is geheel gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Niets meer en niets minder. Ik weet niet hoe de hindu, de Boeddhist en de shintoïst aankijken tegen ethiek. Wel weet ik dat ethiek en islam niet samengaan. De natuurlijke vijand van de islam zou dan daarom het Humanistisch Verbond moeten zijn, echter ik heb het HV hier nooit iets zinvols over horen bijdragen.

  Ik heb de indruk dat het een clubje is dat zich vergeten is op te heffen toen er niets meer was om zich voor in te zetten. Misschien kunnen ze samengaan met 'de' GroenLinks. Daar zitten ook mastodonten van de CPN samen met de Evangelische Volkspartij. Misschien zijn er nog leden van de Bellami-vereniging of Volapuk sprekers, Dvorak-gebruikers die met het zelfde probleem zitten. Het wachten is op het moment dat men de SpectraVideo computer inschakelt en een nieuw schrijfmachine lint in de daisywheel printer doet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Ik geloof wel dat een mondiale ethiek mogelijk moet zijn."
   Ik denk het ook. Pak je koffers en reis af naar Irian Jaya, hartstikke toffe lui daar.

   Verwijderen
  2. @Sirik

   Wij begrijpen je voorkeur voor de Nederlandse taal. Maar zouden ze die volgens jou ook moeten spreken in Irian Jaya? Idem dito voor de moraal.

   Fred Neerhoff en David Bakker

   Verwijderen
 10. "Het Humanistisch Verbond: “De VVD deugt niet” "

  Klopt ! PvdD wel.
  (zie verkiezingsspotje)

  BeantwoordenVerwijderen