Veertien feiten over immigratie

Uit:  Het Immigratietaboe, 10 wetenschappers over de feiten - Joost Niemöller, uitgeverij Van Praag, Amsterdam, 2012. Pag. 297-299. Bestellen?

Veertien feiten die na de gesprekken met de tien wetenschappers naar boven kwamen:

1. Van de immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland hebben de migranten en de werkgevers economisch voordeel. De lager opgeleiden in Nederland gaan erop achteruit. Niet alleen in geld, maar ook in goederen. Zo zijn er door de immigratie in de grote steden minder woningen in de sociale sector beschikbaar voor autochtonen.

2. De immigratie legt een zware druk op de Nederlandse verzorgingsstaat. Een jong immigrantengezin van niet-westerse afkomst zal de Nederlandse staat 230.000 euro kosten. Niet-westerse allochtonen
leven bijna tien keer zo vaak van een bijstandsuitkering als autochtonen.

3. Uit sociologisch onderzoek blijkt ook dat mensen als gevolg van immigratie minder vertrouwen hebben in de gemeenschap, de politiek en elkaar, en een geïsoleerder bestaan gaan leiden.

4. Naarmate scholen meer etnisch divers zijn, gaan de prestaties omlaag. De prestaties gaan extra omlaag als er moslimleerlingen op school zitten.

5. De ene groep integreert langzamer dan de andere. Ook onder niet-westerse immigranten zijn er grote verschillen. Chinezen bijvoorbeeld presteren ver boven het gemiddelde, zelfs beter dan de autochtone bevolking.

6. Het gemiddelde IQ van Turkse en Marokkaanse immigranten ligt met een relevante factor lager dan bij autochtonen, al is het IQ van de tweede generatie wel gestegen.

7. Nederland is het dichtstbevolkste land van Europa en krijgt door de immigratie extra problemen op het gebied van congestie bij de infrastructuur, milieu, volkshuisvesting en gezondheidszorg.

8. Immigranten maken zich vaker dan gemiddeld schuldig aan crimineel gedrag. 53 procent van de verdachten bij een overval is niet-westers allochtoon. Alleen in Rotterdam is etnische registratie toegestaan: daar bleek dat 55 procent van de Marokkaanse jongens in aanraking was gekomen met de politie. (Onder autochtone jongens is dat 18 procent.)

9. De integratie van niet-westerse allochtonen vindt in Nederland trager plaats dan in de andere Europese landen als gevolg van het multiculturele Nederlandse integratiebeleid.

10. Moslims integreren in alle Europese landen het slechtst, wat samenhangt met de door de islam opgelegde huwelijkspatronen die inter-etnische huwelijken verhinderen.

11. Vergrijzing kan nooit door immigratie opgelost worden.

12. De macro-economische bijdrage van zogeheten etnische ondernemers is zeer beperkt.

13. Kennismigratie kan alleen in zeer bijzondere gevallen een bijdrage leveren. Het effect van kennismigratie kan sowieso nooit groot zijn omdat hoogopgeleide migranten niet kiezen voor hoogontwikkelde verzorgingsstaten als Nederland.

14. En daar komt nog iets bij: de migranten die van een onderontwikkeld land naar een ontwikkeld land gaan, zullen er weliswaar in economisch opzicht op vooruitgaan, maar daarom nog niet in alle opzichten. Uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup blijkt dat de migranten er qua levensgeluk juist op achteruit zijn gegaan. De migranten kennen meer stress, meer woede, meer verdriet en meer zorgen dan degenen die achterblijven.


7 opmerkingen:

 1. ad 10 : ze integreren slecht vanwege de uitspraak in de Koran dat zij zich geen vrienden onder de niet gelovigen (i.c. inwoners van het land waar zij naartoe zijn geemigreerd) dienen te maken etc etc. Afzondering ivm het Grote Doel: het zuiver houden van de Domheid

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De standaard reactie hierop van een allochtonenknuffelaar: "Ja maar het heeft ook voordelen hoor! Anders hadden we hier nooit shoarma kunnen eten!" ...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wanneer komt er eens een onderzoek naar de voordelen van repatriëring van iedereen die hier toch alleen maar geld kost en ellende veroorzaakt?
  Bovendien lijkt het me wel zo humaan om die migranten alle extra stress, woede, verdriet en zorgen in de toekomst te besparen door ze lekker naar huis te sturen. Zij blij, wij blij...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mis het politieke stemgedrag van de nieuwe Nederlanders ? Zal best onderzoek naar gedaan zijn ?! Maar zal wel worden doodgezwegen, als zijnde ''niet politiek correct'' ...In de stijl van.."we hangen geen financiële plaatjes aan mensen"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik zie parallellen. Mijn moeder vertelde dat voor de oorlog al bekend was dat er met kunststoffen betere en veel goedkopere gebruiksvoorwerpen te maken waren dan de toenmalige gietijzeren, zinken of geëmailleerde. Toch heeft het tot ver in de jaren zestig geduurd voordat deze massa goederen eindelijk goedkoop waren en alom beschikbaar. De aardolie raakt op, dat weten we al zeker veertig jaar. Toch is er nooit een afdoende oplossing gekomen om in alle energiebehoefte te voorzien als eindelijk de laatste druppel omhoog wordt gepompt. Er zijn windturbines maar niet toereikend. Er moeten er nog 10.000 bijkomen. En hoe lang is het al bekend dat de olie opraakt? Welnu, dat is dus al tientallen jaren bekend! Niemand neemt het voortouw, iedereen blijft aanmodderen.

  Alle punten in dit immigratie-lijstje zijn bekend. Als men goed oplet dan had men al deze punten zich langzaam kunnen zien voltrekken. De laatste veertig jaar is Nederland afgegleden van een land dat zichzelf staande kon houden tot wat het nu is. Een vergaarbak van mensen die niet nadenken. Er is geen uitdaging meer en geen drijfveren om te excelleren, gezapigheid is al wat de klok slaat. Oogkleppen zijn goed voor een paard, niet voor mensen die aan de toekomst willen werken. We leven nu in een land waar de premier van het vorige kabinet gewoon mag terugkomen na geblunderd te hebben door een lening aan Griekenland verstrekken. Een lening die nooit meer terug betaald kan worden. Men kan niet meer nadenken. Het is zelfs voor de besten van het land onoverzichtelijk geworden. We worden geregeerd door mensen die net iets minder debiel zijn dan de rest van het volk. Dat is het verschil tussen de beste zijn, of de minst slechte! De vrijwilliger die een stap vooruit zet, of het hele peloton dat een stap achteruit zet waardoor de ene slapjanus die niet oplet vooraan staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. VOLKSLIED NEDERLAND 21e EEUW

  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van vreemden bloed,
  het vaderland wantrouwig,
  verwensend 't eigen goed.
  Een Prinses van Oranje
  ben ik, vrij onverveerd.
  Weg-met-ons, als heilsleer,
  heb ik altijd geëerd.

  Als socialist te leven
  heb ik altijd betracht.
  Daarom ben ik verdreven,
  door buitenlandse macht.
  Zijn gezag zal mij regeren
  als nuttige idioot.
  Zo zal ik mij dan keren
  tegen mijn moeders schoot.

  Mijn schild ende betrouwen
  verloochenen mijn kracht.
  Dus daarop wil ik bouwen
  aan een bezettingsmacht.
  Dat ik vroom mag blijven,
  een goedmens t'aller stond.
  De tirannie verdrijven
  die spreekt met eigen mond.

  Ontmantel toch de natie
  die met zijn engen angst,
  voor buitenlandse staatsie,
  den volke maakt het bangst.
  Laat ons kind niet drinken
  van eigen geestesbloed.
  De handen niet en wassen
  in weerbaarheid en moed.

  BeantwoordenVerwijderen