Christelijke moraal

'
Hij droeg onze smerten


't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
noch die verradelijk u togen voor ’t gericht,
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht,
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

’t en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten :

ik ben ’t, o Heer, ik ben ’t die u dit heb gedaan,
ik ben de zware boom die u had overlaân,
ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden,

de nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
de bloedbedropen kroon die uwe schedel droeg : 
want dit is al geschied, eilaas ! om mijne zonden.

Jacobus Revius

9 opmerkingen:

 1. Herinner me Revius van mijn tentamen 18e eeuw. Zeer calvinistisch, maar ik had altijd een zwak voor hem. Dit is een prachtig vers.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Achttiende eeuw? Revius, tijdgenoot van Vondel, stierf in 1658.

  Het (prachtige) gedicht blijkt bij nadere beschouwing niet vrij van anti-joods vooroordeel. Wat Revius zegt is in feite: historisch gezien hebben de joden Jezus vermoord, theologisch/spiritueel ben "ik" (elke zondaar, elk mens) schuldig aan zijn dood.
  Het tafereel in Matteüs 27, waarin Pontius Pilatus "de joden" laat kiezen tussen Jezus en Barabbas, is ongetwijfeld (net als de verradersfiguur Judas) theologisch geïnspireerde fantasie, bedoeld om de Romeinse bezetters wit te wassen en "de joden" de schuld te geven. Wie het christendom in Rome aan de man wilde brengen kon beter niet aankomen met de waarheid, n.l. dat een Romeinse prefect de zoon van God had laten kruisigen.
  Liever had ik daarom gelezen:

  't En is Pilatus niet, Heer Jesu, die u kruiste...

  Pilatus was zo wreed dat de Romeinen zelf hem enkele jaren na deze gebeurtenissen uit Judea terughaalden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als deze geschiedenis zo verteld is om de Romeinen gunstig te stemmen dan is deze tactiek gruwelijk mislukt gezien de christenvervolgingen aldaar. Wat de Evangeliën duidelijk maken is dat de dood van Jezus door het Oude testament uitgebreid voorzegd is en dat het dus door God gepland is. Het gedicht van Revius laat juist zien dat God mij arme zondaar met zich wil verzoenen door Zijn Zoon Jezus de straf te laten dragen. De Bijbel houdt mij een spiegel voor wie ik ben in relatie tot God. Elk vooroordeel met betrekking tot de dood van Jezus ten aanzien van een bepaalde groep mensen is dan ook volstrekt verwerpelijk.

   Verwijderen
 3. @ Sirik,

  Wat is onwaar? En wat is wel waar? Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tijdgenoot Chr. Huygens, de man die een sterrenkijker met een brandpuntafstand van 150 meter bouwde, meende dat het universum oneindig groot en in wezen overal het zelfde is. Een wereld dat op elk niveau geregeld werd door natuurwetten. Een wereld waarin de mens slechts een onbeduidend stofje is, een product van diezelfde natuurwetten, en niet het middelpunt waar alles om draaide. Een wereld dat met wiskunde en logica te doorgronden is. Das pas andere shit.
   In dit licht is Revius een stapje achteruit.
   overigens heeft pasen (ostern, lente feest) meer met wederopstanding dan met de dood te maken.
   Je wordt doodgegooid met vruchtbaarheidssymbolen zoals haas en eieren.

   Verwijderen
  2. @ Sirik,

   Natuurwetten zijn geldig met betrekking tot stoffelijke, materiele, zaken. Maar hoe zit dat bij niet-materiele zaken?

   Verwijderen
  3. Natuurwetten zijn toch niet-materieel ?
   Een beter voorbeeld is er niet.

   Opvallend is dat de een zijn gedachten op juistheid controleert en de ander met gemak de grootst mogelijke onzin weet te verkopen. Verschil in tijd, plaats en cultuur is er nauwelijks, verschil in een kritisch oog, bescheidenheid en verlangen naar juistheid destemeer. ( Wat dat btreft is er met de kerk tot aan de oprichting van het CDA niets veranderd)
   Zo bestreed Revius Descartes ipv op een fatsoenlijke manier het intellectuele debat aan te gaan.

   Het is voor de kerk geen enkel probleem om van ostern naar pasen te schakelen en toch te doen alsof zij de waarheid dient.

   Pasen (ostern) is een lente feest:
   Ostara (ook Eostar of Ishtar) is de eerste lentedag. Dag en nacht zijn even lang (Lente-equinox). Paganisten verwelkomen de Godin, die terugkeert van haar rustplaats en vragen Haar zegen voor nieuwe groei dit jaar. Ostara is afgeleid van de Germaanse maangodin van de vruchtbaarheid Eostre, en staat voor het nieuwe leven dat op het punt staat te worden geboren. De twee symbolen van Ostara zijn de haas en het ei. De paganisten uit de oudheid gaven elkaar gekleurde eieren. Eieren zijn het symbool van een nieuw leven en vruchtbaarheid.

   Deze germaanse rituelen zijn veel ouder dan de wegen naar Rome (stenen tijdperk) en vanzelfsprekender. Wellicht dat verhaal van Jesus en wederopstanding er later bijverzonnen is.
   Met dat van zijn geboortedatum (21 December) hebben ze ook al lopen knoeien. Joel is van oorsprong een germaans twaalfdagen feest en pas na 350 AD komen er ineens drie koningen om de hoek kijken ...
   Kerk van liefde en waarheid...aanmehoela.

   Verwijderen