Sharia en Jihad: daar komen we wel uit

Zowel moslims als anderen vragen me soms getergd wat je in hemelsnaam nog tegen de islam kunt doen. Eigenlijk zou ik daar geen antwoord op moeten geven. Het is mijn taak te rapporteren over wat ik in de Arabische en islamitische wereld waarneem. Dat kan ik beter dan veel anderen, bijvoorbeeld omdat ik Arabisch kan lezen.

Het is daarentegen niet mijn vak, of mijn taak, om beleidslijnen te bedenken die ons deel van de wereld nog kunnen redden of veranderen. Bedenken, redden en veranderen: op die gebieden heb ik geen speciale kwalificaties, bevoegdheden of mandaat. Dat hindert niets, want daarvoor hebben we immers geniale politici, gekozen bestuurders en benoemde topambtenaren, die – anders dan ik – wel over een wettig mandaat beschikken om oplossingen te bedenken, voor te stellen en in te voeren, welk probleem er zich ook maar voordoet.

Ten onrechte wordt mijn weigering een medicijn voor te schrijven, wel opgevat als een bekentenis dat ik eigenlijk geen idee heb. Dat heb ik wel, maar mijn ideeën daarover zijn niet meer waard dan die van elke andere burger. Geen razende reporter zal het in zijn hoofd halen een gewone burger
naar zijn ideeën te vragen – behalve natuurlijk als het de bedoeling is voor de tv een voxpopje te doen.

‘Voxpop’ komt van het Latijnse vox populi, ‘de stem van het volk’. De term wordt op de burelen van de praat- en actualiteitsprogramma’s door de vele daar werkzame ambtenaren regelmatig gebruikt voor de gefilmde domme uitspraken van mensen uit het publiek, die op straat gevraagd worden naar dingen waar ze niet van weten. Voor een voxpopje bij de staatsmedia is het geboden die ‘gewone burger’ er zo dom mogelijk uit te laten zien, zodat het contrast met bekende buiswijsgeren als Twan Huys en professor Maarten van Rossem zo groot mogelijk lijkt.

Wat zou tegen de islam helpen? Wat zou helpen is als op alle terreinen de wet- en regelgeving die wij kennen, onderworpen blijft aan uitsluitend het gezag van de gekozen raden, kamers en commissies die al van ouds bevoegd zijn om de wet- en regelgeving vast te stellen. Dat is eigenlijk alles. Er hoeft in feite niets ingevoerd of bedacht te worden. Daarentegen gedogen dat de regels van de sharia zo nu en dan een beetje ingevoerd en halfslachtig toegepast worden, dat is fout en gaat tot rampen leiden. Alleen en uitsluitend onze eigen wetten, die door de islam schamper ‘door mensen bedachte wetten’ worden genoemd, zijn van kracht, verder helemaal niets.

De islam beschikt volgens de sharia-fundamentalisten in tegenstelling tot wat bij ons het geval is over ‘door God gegeven wetten’. De islam eist dat die wetten geleidelijk aan (maar liever nog nu meteen allemaal tegelijk) ook daadwerkelijk ingevoerd worden omdat God nu eenmaal betere wetten maakt dan mensen. Dat zal wel waar wezen, maar het is makkelijk te controleren dat die islamitische ‘door God gegeven wetten’ even goed gewoon door mensen gemaakt zijn. Lees een paar boeken over de geschiedenis van het islamitisch recht. Echt lezen en bestuderen hoeft misschien niet eens: even een kwartiertje doorbladeren is waarschijnlijk al voldoende.

De regels van de sharia worden tegenwoordig bedacht door buitenlandse haatbaarden in verre landen, en kunnen dus nooit rechtens op inwoners van Nederland van toepassing zijn zo lang Nederland een vrij land is dat niet aan een vreemde mogendheid is onderworpen. Uiteindelijk is het recht van Urugay, Duitsland of Birma ook niet van toepassing op wie zich in Nederland bevindt, behalve in een klein aantal (overigens regelmatig wisselende) situaties waarin het internationaal privaatrecht van toepassing is, en ook dan nog alleen mits dit niet in strijd is met de openbare orde.

Nu, geseling, steniging, slavernij, verstoting, uithuwelijking, kinderhuwelijk, onthoofding, eerwraakmoord, huwelijk tussen zeer jonge meisjes en mannen van voorbij de middelbare leeftijd, apartheid, uniformdwang, en de rest, het lijkt me allemaal toch wel enigszins in strijd met de openbare orde zoals wij die in Nederland zien. Hola, maar die dingen komen in Nederland toch helemaal niet voor? Nee? Eerwraakmoord komt niet voor? Of uniformdwang? Kinderhuwelijk en uithuwelijking? Maar goed, wat denkt u dat er staat te gebeuren als de shariarechtbank tot de conclusie is gekomen dat het meisje dat wegens het een of ander voor de kadi staat, maar eens een tijdje op vakantie moest naar het land van herkomst van haar (groot)ouders? U mag één keer raden, en dan heeft u het goed.

Niet volgens de sharia behandeld willen worden, dat is volgens de sharia voor een moslim hetzelfde als uittreding uit de islam, en uittreding is volgens de sharia een doodzonde. Het is dus nooit zo dat een moslim zich 100% vrijwillig onderwerpt aan de ‘bemiddeling’ door een shariahaatbaard van wie de andere haatbaarden gezegd hebben dat hij een sharia-‘rechtbank’ is. Wie weigert bij zo’n kadi voor het hekje te komen en liever het Nederlands recht op zichzelf toegepast ziet, kan al te makkelijk alleen al daarom het slachtoffer te worden van informeel geweld.

Bemiddeling door iemand die zich afficheert als shariarechtbank is dan ook alles behalve vrijblijvend. Bovendien, hoe weet u nu zeker of een haatbaard inderdaad een sharia-rechtbank is, en niet bijvoorbeeld een straatcoach, een AIVD-informant, zo maar een privé-zeurpiet of een parkeerwachter? ‘Wel, dat die haatbaard een shariarechtbank is, dat zei die andere haatbaard.’

Er kan bij zo’n ‘rechtbank’ nooit sprake zijn van vrijwilligheid. Op afwijzing van beoordeling door zo’n ‘rechtbank’ staat immers volgens die ‘rechtbank’ de doodstraf. Maar dat is niet het enige. Er ontbreken bovendien bij zo’n instelling drie dingen die wij als wezenlijk voor een rechtbank beschouwen: een advocaat die de man of vrouw die voor de kadi staat, bijstaat en er op toeziet dat zijn of haar rechten niet geschonden worden; de mogelijkheid van hoger beroep; en een griffie. Vanaf welke leeftijd vallen kinderen bij zo’n ‘rechtbank’ onder het volwassenenrecht? Is er iets geregeld over tolken en vertalers? Vragen waarop u het antwoord niet graag kent.

Het enige wat er wel altijd is, is dwang en de dreiging van onvoorspelbaar informeel geweld. Zulke ‘rechtbanken’ passen niet in de vrije wereld. Vergelijkingen met mediation zijn uitsluitend bedoeld om onnozelaars zand in de ogen te strooien. Het stemt somber over het niveau van de Nederlandse juristerij, journalistiek en politiek dat dat zo vaak lukt.

Maar de terreur dan? Is daar ook een oplossing voor? Jazeker wel. Hier is er een ander probleem dan bij de sluipende infiltratie van ons systeem door sharia-regels. Terreur kan nooit met het gewone wetboek van strafrecht bestreden worden, want het is een vorm van oorlogvoering. Op de stranden van Normandië hebben de Duitse militairen die Europa moesten verdedigen tegen de geallieerde invasie direct het vuur geopend op de geallieerde soldaten die op het strand aan het landen waren – ze hebben niet eerst afgewacht of de bevrijders wellicht een toeristenvisum op zak hadden en, toen dat niet het geval bleek te zijn, vervolgens een bekeuring uitgedeeld wegens wederrechtelijke grensoverschrijding. Oorlog valt nu eenmaal buiten het gewone strafrecht.

Soldaten die een grens overtrekken, wacht geen bekeuring maar andere soldaten en militair geweld. Het ‘rijke islamitische begrip’ jihaad betekent niet alleen ‘oorlog’, maar zoals de vrienden en vriendinnen van de islam altijd zeggen: het is ‘veel rijker’ dan dat alleen. Zeker. Klopt. Maar van de mooie vormen van dit rijke begrip heeft nog nooit iemand last gehad. Integendeel. Maar van oorlog, terreur, ontvoering en mensenroof, inderdaad slechts kleine elementen van het rijke islamitische begrip ‘jihaad’, daarvan hebben daarentegen heel veel mensen wél heel veel last gehad, niet alleen in de afgelopen eeuwen maar tot op de dag van vandaag. ‘Jihaad’ kan, hoe je het ook keert of wendt, gewoon ‘oorlog’ zijn, daarin kunnen we de sharia en de haatbaarden alleen maar gelijk geven.

Bij Jihadistische terreur in Europa, denk aan de Linnaeusstraat, aan Toulouse, en zo voort, is het absoluut ondenkbaar dat de naaste familieleden en de onmiddellijke huisgenoten van de feitelijke dader ‘het niet geweten hebben’. De familie weet bijvoorbeeld dat de dader het geld voor zijn retourtjes naar Pakistan en Afghanistan (of waarheen dan ook) niet zelf verdiend kan hebben. De terrorist zal van te voren herkenbaar zijn aan alleen al iets heel onnozels: in de periode direct voorafgaand aan zijn daad zal hij een ander dagritme vertonen dan gewoonlijk; het is ondenkbaar dat islamitische huisgenoten dat niet herkennen of opmerken, daarvoor leven mensen te dicht op elkaar.

Het is dus gerechtvaardigd en redelijk huisgenoten en familieleden wegens medeplichtigheid terstond uit te wijzen naar een land waarvan zij de nationaliteit bezitten, of naar een ander land waar ze terecht kunnen; en dat, voor deze ene keer, misschien maar eens zonder behoud van uitkering. Sharia-landen zijn er genoeg. Misschien worden ze daar als helden onthaald, en ontvangen ze daar een vorstelijke beloning. Goed, dan weten we dat ook weer. Dat kan alleen ons maar helpen aan ons beleid vast te houden en zal mogelijk zelfs een Alexander Pechtold (D66) overtuigen van de aard van de theologie van de islam.

Als zo’n uitwijzing al is het maar één keer heeft plaats gevonden, zullen terroristen-in-voorbereiding vervolgens door hun huisgenoten (in het geheim, dat dan weer wel) aangegeven worden bij de terreurbestrijders, want uitwijzing is het ergste wat allochtonen zich kunnen voorstellen; het is in feite de enige straf die afschrikt. Zo’n aangifte zal de terreurdaad beletten – als de politie en de geheime dienst tenminste normaal werken.

Mogelijk zullen door toepassing van zo’n beleid er één keer een klein aantal mensen die maar deels schuldig zijn, uitgewezen worden naar de islamitische wereld – wat nog geen transport naar Auschwitz is, er zijn miljoenen mensen in de islamitische wereld, die daar vrolijk en goed gevoed met een normale levensverwachting hun dagen slijten. Zelfs in de Ghaza-strook is de gemiddelde levensverwachting 73 (drieënzeventig) jaar. Maar zo’n verbanning van een kleine groep mensen, die bovendien haast zeker wel medeschuldig zijn, zal aan onze kant het leven sparen van vele honderden toekomstige geheel onschuldige terreurslachtoffers. Wie aan zulke cijfers twijfelt, raadplege Thereligionofpeace. 

Strafrechtelijk is zulke verbanning van mogelijk onschuldigen niet in de haak, zoveel is duidelijk; maar militair is het natuurlijk doodnormaal, zelfs een kolonel van het Nederlandse leger zou geen acht seconden over dit dilemma moeten hoeven nadenken. Bovendien is het niet nodig dat het vaak gebeurt: als de vijand maar rotsvast gelooft dat het zal gaan gebeuren is dat voldoende. Daartoe zal het toch minstens een of twee keer daadwerkelijk toegepast moeten worden. Dat is een extreem lage prijs om voorgoed van extremisme en terrorisme verlost te worden.

Zowel de sharia als het terrorisme zijn, indien we dat willen, binnen ons eigen huis relatief makkelijk een halt toe te roepen. Daarbuiten, in de islamitische wereld zelf, is het een andere zaak. Maar de onderlinge islamitische terreur zullen de moslims, desgewenst, zelf aan moeten pakken, daarover gaan wij niet, dat is de verantwoordelijkheid van de moslims zelf. Het zou van een pathologische zelfoverschatting getuigen als we zouden denken dat het vanuit Wassenaar, Koedijk en Zeist mogelijk is de vrede in Afghanistan en de Soedan te bewaren.

Je vraagt je soms af wat de Europeanen en Amerikanen bezielt die de effectieve bestrijding van sharia en jihaad-terreur in hun eigen landen op idealistische gronden afwijzen. Ook de Azteken waren kennelijk heel idealistisch. De Azteken hebben zich door enkele honderden Spaanse ruiters laten verslaan. De Azteken begrepen niet goed wat die Spanjaarden kwamen doen. Toen ze het begrepen hadden, was het te laat.

62 opmerkingen:

 1. Als je de strekking van Hans Jansens verhaal tot je laat doordringen dan kun je het er alleen maar mee eens zijn.

  Bush noemde het 'the war on terror'. Eigenlijk zegt Hans dat we in oorlog zijn want zijn voorstellen zijn eigenlijk acties die je onderneemt omdat je in oorlog bent. Wat de islamisten (sharia en jihad) betreft, als je ze serieus neemt, dan is dat ook zo. Wat het Westen betreft, ik denk dat iedereen van hoog tot laag gaat piepen dat we NIET in oorlog zijn.

  Kortom, het is makkelijker om te straffen dan dat we ooit zullen toegeven dat we in oorlog zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hans J. voor uw dagelijkse vitamine IQ
  Het is even moeilijk slikken die grote pillen, maar je frist er enorm van op! En je hersens versterken.
  Jammer dat deze zeer werkzame pillen op de lijst van niet politiek correcte verboden middelen staan.
  Bij openbare inname volgt direct uitsluiting uit de maatschappij, openbare beschimpingen, mogelijk ontslag en schorsing uit het publieke debat. Bij herhaalde overtreding dreigt zelfs juridische vervolging een rechtszaak en openbare terechtwijzingen in de media.
  Maarja, de pillen werken en zijn echt het juiste recept tegen het euvel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zolang de wereldvreemde en 'gewetenloze' bestuurders en politici de werkelijkheid niet onder ogen willen zien en dat zie je ook op de manier hoe de media functioneert, is Europa te zwak om zich tegen nieuwe totalitarismen te keren. De media laat op een aantal terreinen een enorme eenzijdigheid zien die de vroegere communistische landen niet zou hebben misstaan. Bizar ook hoe men omgaat met de toestroom van vele illegalen economische migranten. Lubbers zei onlangs over het liegen, 'je moet dat relativeren, want iedereen liegt wel eens als hij iets wil bereiken', aldus de billenknijper Lubbers. Met zulke bestuurders gaat de sloop van de maatschappij vanazelf.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hans Hillen geciteerd: Vleesgeworden CDA-ers als Bert de Vries en Hannie van Leeuwen (Lubbers) werden door hem met name genoemd. Hun tijd, zo stipuleerde hij, is nu echter voorbij. ‘Met evangelisch radicalisme blijf je altijd de vraag van Sint Maarten houden. Ik geef de helft van mijn mantel aan jou, waarom niet driekwart en waarom eigenlijk niet de hele mantel? Het is nooit genoeg.’ Daar kun je geen politiek mee voeren. Christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek noemt hij spottend – hij is nogal ingenomen met zijn vondst – ‘de heiligen der laatste dagen’. Een partij die zich, zo luidt zijn omineuze argumentatie, baseert op een boek van minstens tweeduizend jaar geleden, is per definitie conservatief.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 4. Met figuren als Pechtold en Dibi in de politiek, om er maar 2 van de velen te noemen, denk ik niet dat snel duidelijk mag worden wat islam in werkelijkheid is: een ultieme straf voor moslims en een pestilentie voor de rest van de wereld. Dibi heeft zelfs al eens in ONS parlement verklaard de koran als inspiratie op zijn nachtkastje te hebben liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. H Jansen is ook te lezen op artikel7.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 6. We mogen in onze handen knijpen van dankbaarheid dat wij deze professor hebben in dit land. Wat een zegen! Wat een top-column! @all Leest u het nog eens een keer? Hier word niet alleen het probleem benoemd maar tevens de doodsimpele oplossing aangedragen. Het stáát er gewoon! Kan iemand het kereltje van D66 bellen? Is Halsema of die Sap (Hoe ze ook heten tegenwoordig) al wakker?
  Zal ik het maar doen en "Eureka!" roepen? Omdat de oplossing gewoon is dat we de wet moeten handhaven?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Namens Wassenaar, Koedijk en Zeist wil ik de auteur bedanken voor een zeer lezenswaardig artikel. Dat genoemde voorstellen praktisch niet haalbaar zijn komt voort uit artikel 1 van de grondwet: discriminatie (wat uitwijzing op basis van vermeende betrokkenheid bij een terreurdaad zou zijn) op basis van godsdienst, politieke overtuiging of levensovertuiging is niet toegestaan.

  Maar moet dit in alle gevallen gelden? Hoe kan gelijke behandeling plaatsvinden indien een overtuiging tegenstrijdig is aan de rechten van de mens en de 'goede zeden'? Stel dat een familielid uit overtuiging een aankomende terreurdaad niet meldt bij de autoriteiten dan zou het recht op gelijke behandeling geschorst moeten worden. Dat vereist een aanpassing van artikel 1 en, in het verlengde daarvan, een kritische analyse van het groepsrecht, dat via allerlei internationale verdragen in Nederland is geherintroduceerd.

  Kortom, de auteur moet nodig dhr. Cliteur uitnodigen voor een kopje koffie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Indien maatregelen die effectief zouden zijn, inderdaad het vergrijp 'discriminatie' zouden opleveren, dan is er iets heel erg mis. Bij discriminatie denk ik aan Dr M. Luther King en Anne Frank.

   Verwijderen
  2. Of dhr. Cliteur nodigt de auteur voor een kopje koffie uit. Het is maar hoe je het bekijkt.

   Verwijderen
  3. "Stel dat een familielid uit overtuiging een aankomende terreurdaad niet meldt bij de autoriteiten dan zou het recht op gelijke behandeling geschorst moeten worden"

   Dat familielid en 'allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden', heeft boven alles de plicht om de Nederlandse wet te volgen en pas daarna is er ruimte voor godsdienstige plichten/rechten/enz...

   In Nederland kennen we dus geen godsdienstvrijheid, maar voorwaardelijke godsdienstvrijheid.

   Niemand ontzegt de nieuwe nederlanders toegang tot uitstekende gezondheidszorg, scholing, sociale ondersteuning, gang naar de rechter of het recht op veiligheid.
   Er is geen enkele wet dat het de nieuwkomers moeilijkt maakt een schitternde carriere te starten. Werkelijk alles is voorhanden.
   Integendeel, er worden door de staat juist meer mogelijkheden aan de nieuwkomers aangereikt dan aan degenen die op etniciteit worden achtergesteld.

   Verwijderen
 8. Alles mooi & aardig, maar het is de taak van ieder denkend mens om de islam te bestrijden! Niet alleen in Nederland maar overal ter wereld. Er is geen enkele plaats waar de islam géén onschuldigen treft. Overal heeft de islam de zelfde uitwerking op iedereen die er mee te maken heeft. Dood en verderf. De manier waarop men werkt is met leugens en bedrog, deze zijn eenvoudig te bestrijden met de waarheid. De islam is bedacht om geld mee te verdienen, het systeem waarmee men werkt is een eenvoudige oplichters-truc, men moet geld brengen naar het 'huis van god' anders wordt die onzichtbare 'god' boos. En het bewijs van die onzichtbare god is dat je hem niet kan zien. Om afvalligheid tegen te gaan maakt men eerst de mensen een beetje mede schuldig, daarna kan men nooit meer de aanstichters kan aanwijzen.

  Wat gedaan moet worden is eerst de onschuldigen bevrijden, en dan de aanstichters en de meelopers aanpakken. Ik denk dat de islam binnen een paar jaar onschadelijk zal kunnen zijn gemaakt. Het is namelijk eenvoudig. Men werkt met een soort geloofsbelijdenis die bestaat uit een vergissing en een aanwijsbare leugen. Door de mensen te wijzen op die vergissing is de geloofsbelijdenis ongeldig geworden.

  Als mensen niet meer gehouden kunnen worden aan hun 'woord' dan doet men geen uittrede, men breekt ook zijn belofte niet. Vervolgens loopt dat 'geloof' dan binnen een paar maanden gewoon in een keer leeg. De sharia heeft alleen macht als het slachtoffer dènkt dat het macht over hem heeft. Autosuggestie dus, en daar helpt een goede dé-programmering tegen.

  De drie punten van mijn islam-manifest. Een: nergens ter wereld mag meer een moskee worden gebouwd, de bestaande moskeeën dienen steen voor steen te worden afgebroken. Twee: elke moslim moet worden verteld dat zijn geloof bestaat uit een leugen, het machtigste wapen tegen de islam is de waarheid. Drie: alle schuldigen moeten worden gestraft, maakt niet uit naar welke uithoek van de wereld men verhuist, men blijft schuldig en moet ter verantwoording worden geroepen.

  Het is goedkoop om de problemen die de islam veroorzaakt in de beschaafde wereld af te wentelen op de derde wereld. Het is onmenselijk en dat mag niet gebeuren. 2012 wordt het laatste jaar voor de islam!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Bloemen op uw pad professor doctor Jansen! Ik denk alleen dat meneer Pechtold er niet voor te porren zal zijn. Want hoe kun je immers mensen die Nederlander zijn uitzetten naar het buitenland. En als er dan geopperd zou worden dat degenen die een voorbereiding tot een terroristische aanslag op z'n beloop hebben gelaten uitgezet zouden moeten worden naar het land waar hun ouders geboren zijn, dan zou Pechtold spreken van 'racisme' en daar is dan de kous mee af.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Bloemen op uw pad professor doctor Jansen! Ik denk alleen dat meneer Pechtold er niet voor te porren zal zijn. Want hoe kun je immers mensen die Nederlander zijn uitzetten naar het buitenland. En als er dan geopperd zou worden dat degenen die een voorbereiding tot een terroristische aanslag op z'n beloop hebben gelaten uitgezet zouden moeten worden naar het land waar hun ouders geboren zijn, dan zou Pechtold spreken van 'racisme' en daar is dan de kous mee af.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Het enige wat er wel altijd is, is dwang en de dreiging van onvoorspelbaar informeel geweld"

  Het kenmerk van achterlijke religies, socialisme en communisme.
  Het 'Christelijke' was aardig onder controle na de 2e wereldoorlog, met welvaart en een culturele explosie in de jaren 60 tot gevolg.

  De 1 of 2 "voorbeelden stellen" zoals de professor aanhaalt, zal misschien in het begin werken, en keihard lood is het enige wat respect afdwingt.
  Maar ik vrees het ergste. Het menselijk brein, en vooral bij geindroctrineerde gelovigen, blijft overtuigd van zijn eigen (groeps) gelijk. En de religieuze dwang-drang om andere mensen te "overtuigen" van jouw gelijk. Denk maar aan die bendes uit Spanje en Europa, die in Zuid-Amerika, met paters en 'het' kruis voorop, even kwamen visiteren.

  Het grote probleem is dat zogenaamde 'gematigde' moslims deze situatie hier geschets door de professor, maar al te goed begrijpen, honderd keer beter dan westerlingen, en daardoor (hoofd) medeschuldig zijn aan de 'clash' die gaat komen.

  Het is altijd weer opvallend dat zogenaamde 'erudiete molsims' nooit commentaar leveren op de islam zelf of zich uitspreken voor hervormingen. Maar altijd de (westerse of afvallige) boodschapper aanvallen.
  En als ze eens voor het blok komen te staan en zich moeten uitspreken, dan "hebben ze niets" met die controversiele uitspraken van Imaan of schriftgeleerde. Hypocrisie ten top.(zie commentaren van onze hoeiboei-moslim en jager op groot wild, El-Houssain)
  Laten 'we' hopen dat deze artikelen van de professor bijdragen tot meer inzicht bij die "geniale politici, gekozen bestuurders en benoemde topambtenaren" met wel een mandaat om beslissingen te nemen. Als militairen die moeten nemen is het (veel) te laat.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Voor een voxpopje bij de staatsmedia is het geboden die ‘gewone burger’ er zo dom mogelijk uit te laten zien, zodat het contrast met bekende buiswijsgeren als Twan Huys en professor Maarten van Rossem zo groot mogelijk lijkt"

  Als is de leugen nog zo snel 'Internet" achterhaalt haar wel..

  Partij filosoof en spindocter nr 1 Prof. dr. ing. M. van Rossem, haha... hoeveel zetels ook alweer voor de PvdA ?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het toepassen van oorlogsrecht niet nodig. Medeplichtigheid aan terrorisme moet ook in een gewone strafrechtelijke procedure kunnen worden aangetoond.

  Laten we er voor oppassen, dat we in onze ijver om de sharia te verdrijven, niet zelf een sharia maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Pete,

  Dus niet de hoge productie, mogelijk gemaakt doordat men vroeger nét een tikkeltje minder socialistisch was in het westen, en het relatief strakke monetaire beleid (Bretton Woods was in de eerste helft van z'n bestaan vergeleken met de huidige situatie aardig solide) tot medio jaren '60 was de reden van de naoorlogse welvaart, maar het aardig onder controle hebben van het 'christelijke'? Dus niet waar de vrije markt in combinatie met accumulatie van kennis, ondernemerschap en kapitaal verschijnt, maar waar het christendom verdwijnt(!) daar verschijnt de welvaart? Dat is compleet nieuw voor mij. Dergelijke inzichten ben ik nog nooit tegen gekomen bij economen. Niet bij de keynesianen en niet bij de Oostenrijkse school. Het zou mooi zijn als u deze inzichten met mij zou willen delen. Ik ben nu toch wel heel erg benieuwd naar uw, ongetwijfeld zeer rationele en plausibele, argumenten. Over welke culturele explosie heeft u het? Ik vraag het maar ever voor de zekerheid, want ik zie in het democratische tijdperk vooral culturele neergang, decivilizatie, uitholling van eigendomsrechten en een stijgende infantilisering en debilisering.

  Overigens hebben die 'bendes' uit Spanje, hoewel zij ook enorme slachtpartijen hebben aangericht, ook veel goeds gebracht. Zo hebben zij een einde gemaakt aan de dagelijkse en periodieke mensenoffers.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. ecceuomo,
  U zou toch naar die fatwa's kijken? Nou, weet u al wat?


  "Dat van die fatwa's zal ik eens nakijken"
  ecceuomo Mar 29, 2012 12:31 AM

  Hierna heb ik er niets meer van vernomen!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Goed stuk, heer Jansen !
  Bijna geschikt om uit te printen en boven het bed te hangen- ware het niet dat daarmee depressiviteit wordt gestimuleerd.

  Maar ieder kan een aanzet maken: de politiek ophouden met te zeuren over de toon van een debat en voortaan ingaan op de inhoud, de politie met het handhaven van de wet met ondersteuning van het geweldsmonopolie, de media en websites -net als deze blogbeheerder- met het tegenhouden van godwins en andere domme praat, de individu door het aan en uitspreken van westerse waarden

  En gaandeweg wordt europa wakker: Nederland sinds Fortuijn, Frankrijk nu met Merah, en in de VK heeft nu ook al 70% gezegd dat er teveel buitenlanders zijn. Het wachten is op het ontslapen van Zweden en Duitsland, en dan kan ook weer van europa wat worden ...... gehoopt?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik ben het wel met vanhetgoor eens als hij zegt dat het zou moeten helpen om over de islam de waarheid te vertellen.

  De hemeltergende toestand op dit moment is echter helaas dat je de kans beloopt ofwel voor het hekje te komen ofwel een mes in je rug te vinden als je al te duidelijk lelijke dingen over de islam zegt - vooral als die dingen waar zijn. Precies wat de heer Jansen zou wensen dat jihadisten overkomt (hun vrije leven niet zeker zijn) bedreigt op dit moment juist iedereen die de jihadisten in Nederland de voet dwars wil zetten.

  Het zou al helpen als de afzichtelijke wetten tegen godslastering (147/147a) en het ongrondwettelijke strafwetsartikel 137c (in essentie tegen de vrijheid van meningsuiting) werden afgeschaft. Dat geeft bestrijders van de islam tenminste de mogelijkheid de waarheid over deze oorlogszuchtige religie te zeggen zonder voor het Nederlandse strafrecht te hoeven vrezen. Maar wat moet er gebeuren voordat de politiek die stap zal zetten?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. We zouden de islamitische gebruiken eindelijk het respect moeten bewijzen dat zij verdienen, en ze zo serieus nemen als ze bedoeld zijn.
  We moeten daarom de uitnodigingen om ons te bekeren of te sterven serieus nemen, en ze beschouwen als de officiele oorlogsverklaring die ermee bedoeld wordt, aan welk land in de westerse wereld ze ook gericht waren. Laten we daar vervolgens naar handelen en de umma als vijand behandelen, ipv te spelen dat we vrienden zijn en steeds een tik op de vingers te krijgen

  Laten we Erdogan, Ahmedinejad en alle andere potentiele zevenklappers vooral serieus nemen. Laten we de umma als eenheid zien en behandelen. Laten we daarom alle uit islamitische landen afkomstige immigranten als soldaten en dús als enemy aliens beschouwen, en slechts beperkt loyaliteitsverklaringen toestaan van hen die ons vertrouwen verdienen. Laten we voortaan de stiekeme, slinkse strijders in ons midden wegsturen, zoals ieder zichzelf respecterend land zou doen.

  Moeten we vermoedelijk wel eerst onze voltallige regering naar huis sturen.
  Onze regeerders namelijk hebben de facto ons land opgeheven, de soevereiniteit knipmessend ingeleverd bij bespottelijke minkukels waar geen europeaan iets mee te maken wil hebben, en ze hebben de sleutels van onze schatkist verpatst aan schaamteloze, halfgare potverteerders in Brussel en Straatsburg. Deze lachwekkende upstarts hebben daarmee te kennen gegeven dat zij ons en dus zichzelf in het geheel niet respecteren. Ze deden maar alsof, ze zijn blij dat aan de pretentie van de democratie eindelijk een einde is gekomen, en dat ze voortaan onder mekaar ònze zaakjes kunnen bedisselen.

  Ze zullen nooit en te nimmer een poot uitsteken om ons land te bewaren en te beschermen voor degenen die na ons komen, terwijl ze dat wel beloofd hebben toen ze bij ons solliciteerden. We zullen ze moeten ontslaan en het land uit moeten gooien.
  Misschien kunnen we ze aanklagen, voor het europees gerechtshof, omdat ze niet hebben gehandhaafd de onafhankelijkheid van het koninkrijk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uit De duiding aller dingen, Gerard Reve in Elsevier 1966.

   J.P. Schuyf in het weekblad De Bazuin; 'En wat roept senator Algra niet allemaal tegen Gerard van het Reve! Wezenlijk verschil met de situatie in de Sowjet-Unie is hier nauwelijks aan te wijzen.'
   'Daar heb ik meteen fel tegen geprotesteerd . Algra verwerpt mijn werk op morele gronden , en is tegen rijkssubsidie te mijnen gunste, en daarin is hij mijn tegenstander. Maar tegenover het communistische, van het middeleeuwse waarheidswaan bezeten schrikbewind, dat schrijvers in gevangenissen stopt en erger verdrukt dan het tsarisme ooit heeft gedaan, is hij mijn bontgenoot, die verdient verdedigd te worden tegen lieden die een schijnprogressiviteit en schijntolerantie propageren die hen niets kosten, maar die in werkelijkheid onze moeizaam veroverde vrijheden en rechten in de uitverkoop willen gooien.' Zo ongeveer heb ik het in Tirade geformuleerd. Zeker is in Nederland een zekere tendens aanwijsbaar in de richting van het totalitaire-de zondagsrechtspraak bijvoorbeeld, en de waanzinnig hoge strafmaat tegen Provo's- maar wij zijn nog geen politiestaat. Als de Provo's hun zin krijgen, wordt ons land dat wel. Hun activiteiten komen voort uit angst voor vrijheid, en uit een hunkering naar geweld. Zij zullen niet rusten, voordat ons land een dictatuur is. Curieus is, dat ze demonstreren tegen Amerika, maar inzake de moord op de Chinees in Den Haag nog geen kik hebben laten horen. Ze zijn tegen het gezag, behalve wanneer dat gezag meedogenloos en ethiekloos is, want dan aanbidden ze het. Ze haten en verachten de politie en onze staat, omdat ze gepakt en berecht worden. Ze verlangen er namelijk naar, gemarteld en en doodgeslagen te worden. Laten ze dan naar Oost-Europa gaan, misschien valt er een reisfonds voor hen op te richten. Ik vind het een troep domme zakken.

   Verwijderen
  2. "Moeten we vermoedelijk wel eerst onze voltallige regering naar huis sturen."

   Je zal toch eerst de grote meerderheid van de bevolking moeten overtuigen, anders gaat het echt niet werken.

   Verwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Beste Hans,

  Weer een inspirerend artikel van jouw hand. Onder het lezen kwam de volgende gedacht bij mij op. Wellicht al eerder geopperd maar niet door mij ontdekt.
  Het is een beetje raar dat in de westerse landen alle geloven op een lijn staan, waarbij de subsidies weer om de oren vliegen. Om toch een onderscheid te maken vind ik dat een vrije samenleving een eis aan iedere godsdienst mag stellen die door de overheid dan zal worden erkend. Ieder zogenaamd erkend geloof zou binnen het kader van "de universele rechten van de mens" moeten vallen. Wanneer een geloof dat niet is, wordt ze niet erkend en zal met dat geloof op geen enkele wijze rekening worden gehouden (dat is iets anders dan verbieden, wat naar mijn mening geen zin heeft...).
  Geloven die wel binnen dat kader passen kunnen op de volle bescherming en steun van de overheid rekenen, mits daar voldoende aanhangers van zijn.
  Wellicht een oplossing voor alle geloven voor in de toekomst met een algemeen geaccepteerd en aanvaard kader.
  Tevens is dan ook meteen duidelijk waar het niet goed zit bij een geloof en wat dus eventueel zou moeten veranderen.

  Een geïnteresseerde volger van jouw waarnemingen,
  Met vriendelijke groet
  Ad.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor uw vriendelijke woorden. De verzameling regels die wij kennen als 'de universele rechten van de mens' is de neerslag van een christelijke en een post-christelijke denkwereld, en is niet acceptabel voor wie zich in een andere religieuze denkwereld bevindt. Wat de islam aangaat: er zijn veel tegenstellingen tussen de 'universele rechten' en de voorschriften van de islam.

   Verwijderen
  2. Volgens Wikipedia is 'de verklaring van de universele rechten van de mens' iets anders tot stand gekomen en is de verklaring niet zo zeer een neerslag van christelijk denken.


   De Universele verklaring is gebaseerd op rechtsnormen vanuit de hele wereld. De redactiecommissie deed een uitnodiging uitgaan naar vertegenwoordigers van alle stromingen, religies en ideologieën, en verwerkte honderden reacties (onder meer die van Gandhi kreeg veel aandacht).

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens

   Interessant is het Nederlandse aandeel aan de verklaring:

   De meest prominente Nederlandse gedelegeerde was pater Leo Beaufort (1890-1965). Hij maakte zich voor de vermelding van God sterk. Aanvankelijk kreeg hij enige bijval, maar geleidelijk rees bij steeds meer gedelegeerden de vrees dat christenen, moslims, boeddhisten en atheïsten het nooit over een verwijzing naar een Opperwezen eens zouden worden. Toen Beaufort merkte dat er nogal wat bezwaar was, voegde hij aan zijn pleidooi toe dat wie het daar niet mee eens was, de desbetreffende zin in de verklaring gewoon kon negeren. Waarop de vertegenwoordiger van Polen opmerkte dat de staten dan vrij zouden zijn om alles te negeren wat hun niet beviel (Samnøy, 1993). Uiteindelijk werd God in de Universele verklaring buiten beschouwing gelaten. Mensen zijn, volgens artikel 1, 'begiftigd met verstand en geweten', maar het wordt in het midden gelaten door wie of wat ze daarmee begiftigd zouden zijn. (Morsink, 1999)

   Verwijderen
  3. Allereerst chapeau heer Jansen voor weer een onnavolgbaar artikel. Maar in uw reactie hierboven gaat het toch even mis.

   "er zijn veel tegenstellingen tussen de 'universele rechten' en de voorschriften van de islam."

   Dat is zeker waar. Maar er zijn evenzeer vele tegenstellingen tussen de artikelen van de 'universele rechten' onderling. Zo'n beetje alles boven artikel 20 is strijdig met de artikelen daaronder. Niet vreemd. want die verklaring is een politiek statement, en geen juridisch toetsmiddel (in weerwil van de Wikipedia-claim). Dat laatste is namelijk onmogelijk vanwege de inherente tegenstrijdigheid. De tweede helft van de verklaring is niets minder dan een socialistisch pamflet.

   Er is strikt genomen maar één recht: het natuurrecht. Zoals de Amerikaanse Constitutie het stelt: The Right to Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. That's it. Daaruit volgen alle andere rechten, met als belangrijkste het eigendomsrecht, dat op zichzelf de basis is van bijna alles, en alle privileges.

   De 'universele verklaring' is vooral een opsomming van privileges. Privileges kunnen slechts verstrekt (en ingetrokken) worden door eigenaren, meer specifiek: de eigenaar van het goed waarop het privilege wordt verstrekt.

   Voor de invulling van artikelen 21 en verder is dwang vereist, en dat gaat in tegen artikelen 20 en lager. Zoals ik al zei: een socialistisch pamflet.

   Verwijderen
 22. Beste Hans,

  Weer een inspirerend artikel van jouw hand. Onder het lezen kwam de volgende gedacht bij mij op. Wellicht al eerder geopperd maar niet door mij ontdekt.
  Het is een beetje raar dat in de westerse landen alle geloven op een lijn staan, waarbij de subsidies weer om de oren vliegen. Om toch een onderscheid te maken vind ik dat een vrije samenleving een eis aan iedere godsdienst mag stellen die door de overheid dan zal worden erkend. Ieder zogenaamd erkend geloof zou binnen het kader van "de universele rechten van de mens" moeten vallen. Wanneer een geloof dat niet is, wordt ze niet erkend en zal met dat geloof op geen enkele wijze rekening worden gehouden (dat is iets anders dan verbieden, wat naar mijn mening geen zin heeft...).
  Geloven die wel binnen dat kader passen kunnen op de volle bescherming en steun van de overheid rekenen, mits daar voldoende aanhangers van zijn.
  Wellicht een oplossing voor alle geloven voor in de toekomst met een algemeen geaccepteerd en aanvaard kader.
  Tevens is dan ook meteen duidelijk waar het niet goed zit bij een geloof en wat dus eventueel zou moeten veranderen.

  Een geïnteresseerde volger van jouw waarnemingen,
  Met vriendelijke groet
  Ad.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. En dát maakt het voorstel van Ad voor mij aantrekkelijk. Consequentie is wel dat we ook Suriname als lid van de organisatie van islamitische coöperatie de maat moeten nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. "Bovendien is het niet nodig dat het vaak gebeurt: als de vijand maar rotsvast gelooft dat het zal gaan gebeuren is dat voldoende. Daartoe zal het toch minstens een of twee keer daadwerkelijk toegepast moeten worden. Dat is een extreem lage prijs om voorgoed van extremisme en terrorisme verlost te worden."

  Oei, als Jansen er werkelijk zo over denkt, hebben we een echt probleem.
  Over-bevolken is geen langeafstandswapen, maar een tikkende tijdbom.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hans Jansen,

  Een op handen zijnde terreuraanslag niet melden bij de autoriteiten is ook een terreuraanslag! Hoezo is daartegen optreden discriminatie? Staat er in één van de boeken dat je zoiets niet mag melden, zodat die 'moslim' belemmert zou worden in het belijden van zijn Godsdienst, en dus gediscrimineerd wordt?
  Oppakken en uitwijzen die bagger! Er is geen Goddelijk regeltje te vinden dat terroristen beschermd. Dus van discriminatie kan geen sprake zijn. Wie praat nu een ander het slachtofferschap aan?

  Dat u een google-onderbuikarabist bent, is me al tijden duidelijk. maar de taal die u nu uitslaat, slaat natuurlijk alles!

  U bent een meester in het inspelen op angsten en het oproepen van valse angsten. Om dan de verantwoordelijkheid te ontlopen als er levens worden geruïneerd of verloren gaan!
  Uw tirades hebben, en het is nog steeds zo, zonder enige twijfel mensen die uit zijn op bloed, geïnspireerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hans Jansen,

  Een op handen zijnde terreuraanslag niet melden bij de autoriteiten is ook een terreuraanslag! Hoezo is daartegen optreden discriminatie? Staat er in één van de boeken dat je zoiets niet mag melden, zodat die 'moslim' belemmert zou worden in het belijden van zijn Godsdienst, en dus gediscrimineerd wordt?
  Oppakken en uitwijzen die bagger! Er is geen Goddelijk regeltje te vinden dat terroristen beschermd. Dus van discriminatie kan geen sprake zijn. Wie praat nu een ander het slachtofferschap aan?

  U bent een meester in het inspelen op angsten en het oproepen van valse angsten. Om dan de verantwoordelijkheid te ontlopen als er levens worden geruïneerd of verloren gaan!
  Uw tirades hebben, en het is nog steeds zo, zonder enige twijfel mensen die uit zijn op bloed, geïnspireerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. “Hans Jansen,
  Een op handen zijnde terreuraanslag niet melden bij de autoriteiten is ook een terreuraanslag! Hoezo is daartegen optreden discriminatie? Staat er in één van de boeken dat je zoiets niet mag melden, zodat die ‘moslim’ belemmerd zou worden in het belijden van zijn Godsdienst, en dus gediscrimineerd wordt?
  Oppakken en uitwijzen die bagger! Er is geen Goddelijk regeltje te vinden dat terroristen beschermt. Dus van discriminatie kan geen sprake zijn. Wie praat nu wie het slachtofferschap aan?
  Dat u een Google-arabist bent, dat wist ik al tijden, maar dit slaat toch echt alles!
  U bent een meester in het inspelen op angsten en het oproepen van valse angsten. Om dan de verantwoordelijkheid te ontlopen als er levens worden geruïneerd of verloren gaan!
  Uw tirades hebben, zonder enige twijfel mensen die uit zijn op bloed, geïnspireerd! En inspireren ze nog steeds. Gelovig of niet!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 'Google-arabist' is mijn mijn geval echt een anachronisme. Hoe lang denkt u dat Google al bestaat?

   Verwijderen
  2. Maar vlak na de komst van Google, bent u wel van gedachte veranderd aangaande de Islam!
   Dat kan toch geen toeval zijn?


   Hoe lang denkt u dat Google al bestaat?
   ----------------------------------------------
   Precies, heer Jansen! Voor zulke vragen is nu juist Google een uitstekend medium.

   Maar niet om lessen te geven in het Katholicisme. Ik heb nog nooit een predikant naar Google zien verwijzen om zijn leerlingen kennis bij te brengen. Daar heeft hij de heilige schriften voor.

   U zegt Arabisch te kennen? Dus ik verwacht dan ook Islamitische schriften als bron van uw beweringen, maar nee; U komt niet verder dan een paar onfrisse site's die juist verre van neutraal zijn!

   Waarom we nu voor de Islam uitsluitend en alleen Google moeten raadplegen; ondanks de onverlaten die daar van alles op kunnen zetten, is voor mij een raadsel!

   Verwijderen
 28. Een gek is iemand die raar op de hoek van de straat gaat staan. Als je vraagt waarom hij daar staat zegt hij: "Ik ben een lantaarnpaal en geef licht." "Maar ik zie helemaal geen licht," zeg je dan. Waarop de gek reageert: "Dat komt omdat u blind bent."

  Ach eigenlijk bestaan er geen gekken. Wel domme mensen. Zoals mohammedanen. Die geloven dat de historische Mohammed in de woestijn zandbak een engel op bezoek kreeg. Een zeer agressieve engel, nota bene. Tot drie maal toe probeerde die postduif Gods Mohammed te wurgen. Het begin van de religie islam is dus al doordrenkt met moordzucht.

  Zijn mohammedanen dan gek? Nee! Want ze weten schaamteloos te parasiteren op onze kennisbeschaving. Ze zijn echter wel ontzettend dom. Want wie gelooft nu zoiets? Het is niet alleen dat mohammedanen vanaf het begin geconfronteerd worden met de agressiviteit van islam, ze zijn ook geïndoctrineerd door de koran met het weerzinwekkende sadistische perverse karakter van terrorist Mohammed.

  Tot vervelens aan toe worden mohammedanen herinnerd aan een groot angstig hoog oplaaiend knetterend vuur waarin menigeen op een weerzinwekkende onmenselijke manier wordt gefolterd door God. Dood gaan is er niet bij. Want dat is nu juist de troefkaart van de islam: PUUR SADISME, PERVERSITEIT EN HAAT! Wie in het vuur terecht komt het uitschreeuwen van de pijn, waarbij hij een continu nooit meer te stoppen lijden ondergaat. Hij kan gillen wat hij wil. Hij kan God smeken om dood te gaan, maar de god die door de perverse Mohammed voor de mohammedanen is bedacht hoort het slachtoffer niet.

  Alleen heel erg domme mensen geloven dit soort perverse diep treurige achterlijke leerstellingen. En wie zoiets gelooft, neigt zelf naar dit soort gruwelijkheden. Mohammed B., de weerzinwekkende onmenselijke moordenaar van Theo van Gogh is een afspiegeling van wat er zich in de koran afspeelt met islamitische waarheden.

  Wij moeten dus af van de islam en al die achterlijke mohammedanen die weliswaar niet gek zijn, maar wel oliedom en ongeschikt voor onze kennisbeschaving.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ha El_Houssain,

  Hoera alweer een nieuw woord !

  De "Google Arabist"
  Als "dyslect" tel ik dan maar weer mijn zegeningen... Of waren het nu toch maar de knopen die ik moest tellen ?

  Maar goed , vandaag lees ik weer dat in Timboektoe de Sharia is ingevoerd. Tot voor kort konden daar de aanhangers van de verschillende geloofsgenootschappen nog aardig door 1 deur ! Maar dat schijnt nu ook voorbij te zijn !

  Dus gaan ook daar weer ouderwets handen afgehakt worden en zal het "pleziercentrum" bij de jonge meisjes spoedig ook wel weer de nodige "aandacht" krijgen ! ( Voor de details verwijs ik graag even naar deze link : http://www.eenvandaag.nl/buitenland/30210/vrouwenbesnijdenis_in_ghana )

  Ondertussen vraag ik mij nog steeds af wat ik nu aan moet met ,een volgens U, zgn. "Google-Arabist"

  Maar goed uw naam is El_Houssian en die van mij is slechts George van Kralingen

  Ook deze gedachte geeft heel veel troost !


  Groet,

  George

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ ecceuomo Apr 3, 2012 02:55 AM

  tjeetje economio... de culturele revolutie van de jaren (50)60 veranderde de hele 'westerse' wereld, en ging keihard tegen de gevestigde orde in. De bazen hadden er ineens belang bij dat arbeiders geld kon uitgeven, inplaatst van als ongemotiveerde slaaf zijn dagelijkse werkzaamheden doen. Of wil je graag horen dat alle ontwikkelingen en uitvindingen al vermeld stonden in de bijbel en de kerkvaders de basis vormde voor die nieuwe welvaart ?

  De roversbendes uit Europa brachtte ook veel goeds in Zuid en Midden Amerika...? jaja... denk dat die mensen daar er toen heel anders over dachten.
  Ook al werden ze vermoord en geofferd, ze waren gelukkig en gingen rechtstreeks naar de Aztekenhemel. Bestaat er een mooiere dood ? Dus wie ben jij dan wel ! of wie geeft iemand anders het recht om daar even de boel om te ploegen ! (1.5 miljard moslims dromen hiervan ! om als martelaar voor Allah te sterven)

  http://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ Pete,

  Die 'culturele revolutie' kwam uit de koker van cultuur-marxisten en had als doel om het (relatieve) kapitalisme, het gezin, het christendom, (relatief) vrij ondernemerschap en andere peilers van de westerse beschaving te vernietigen. Nee, ik heb duidelijk gesteld wat mijns inziens de bron van welvaart is, namelijk vrije markten, ondernemerschap en accumulatie van kennis en kapitaal. De basis van onze welvaart is gelegd in de tijd van de klassieke gouden standaard, na het verslaan van Napoleon en voor WO I. En niet in uw 'culturele revolutie' die vooral destructief is geweest.

  Nee, de geofferden waren vaak van een andere stam. De hele oorlogsvoering van de Azteken was er ook op gericht om zoveel mogelijk krijgsgevangenen te maken waarvan vervolgens in de tempel de harten werden uitgerukt. Elke dag een slachtpartij. Bij elk zaaifeest een slachtpartij. Bij elk oogstfeest een slachtpartij. Was de oogst goed een slachtpartij als dank, was de oogst slecht een slachtpartij als boetedoening. Eeuw in, eeuw uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Die El_Houssain,

  Weer en pracht van een reaktie, weer puur op de boodschapper gericht natuurlijk, maar wat moet je anders als je geen weerwoord hebt.

  Denk je nu eens nooit bij jezelf van: Goh ? misschien heeft de professor toch ergens een beetje gelijk en is er wat (gruwelijk) mis met de islam. En worden ik en mijn Broeders en Zusters ernstig misleid !!

  Zou zomaar kunnen nietwaar ? Er lopen heel rare moslimpredikers rond met de naam van Imam en schriftgeleerde ! Ja toch ? Zelf nog geen 'normale' gehoord of tegengekomen ? Misschien weet jij er 1 ?

  Beschaafde mensen zetten daar (terecht) vraagtekens bij ! Als er weer een doodsoproep of Fatwa verschijnt.. Of leest dat die islamitische sociale omgeving van dat achterlijke moordenaartje uit Toulouse hem als een held vereren.. Dan denkt elk weldenkend mens, wat is hier in 'godsnaam' aan de hand...??

  De Professor doet zulks niet ! en Geert Wilders doet dat ook niet..!

  Waarom al die 'tirades' tegen mensen die terecht de oorzaken van zulk onbenul proberen bloot te leggen, en de reden proberen te achterhalen, waarom er zoveel 'gewichte' moslims uit hun nek l ull en...En ons 'blinde' westerlingen terecht proberen te waarschuwen..
  Jij "hebt er ook niets mee" met zulke achterlijke schriftgeleerden .. weet je nog ??

  Waarom je pijlen gericht op westerlingen en niet op al die "domme" moslims die de boel versjacheren, en de islam niet zo goed begrijpen..??

  Bang ??

  Waarom niet als 'rechtvaardig gelovig mens' de professor gelijk geven en de blinde westerlingen mee helpen waarschuwen ??

  Bang ? Blind ??

  Is er iemand die jouw verbied om moslim te zijn hier in Holland ?

  Bang ?

  Je hoeft het ons niets uit te leggen over de islam hoor.. Je hoeft ons ook niet te waarschuwen tegen de professor, die heeft zijn zaakjes keurig voor elkaar (en ik hoef hem niet te verdedigen... dat kan hij 100 x beter zelf..)

  Maar ik wil graag snappen... waarom een moslim.. als ik je zo mag noemen, die ook kritiek heeft op zijn geloofsgenoten.. altijd zo van leer trekt,(met belediging en al) tegen een hoogst beschaafd en geleerd persoon, die op een keurige manier, andere mensen van informatie voorziet ??

  Leg me dat nu eens uit AUB !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom je pijlen gericht op westerlingen en niet op al die "domme" moslims die de boel versjacheren, en de islam niet zo goed begrijpen..??
   --------------------------------------------------
   Die 'moslims' waar jij het over hebt, die staan 's nachts in allerlei spul te dealen; die kun je dus niet bereiken. De enige remedie tegen dat soort kostenposten is aanpakken, oppakken, en uitwijzen.
   Als de overheid daar niets aan wil doen, ben ik niet de aangewezen autoriteit om daar verandering in te brengen.

   Waarom ik mijn pijlen op 'Westerlingen' richt is omdat zij het bovenstaande gedrag van dat gespuis graag aan de Islam koppelen om zo te suggereren dat het aanpakken ervan in strijd zou zijn met Godsdienstvrijheid (!) en dat 'we' dus van discriminatie beschuldigd gaan worden!

   Terrorisme valt niet onder Godsdienstvrijheid en het bestrijden ervan is geen discriminatie.

   Zolang men dit niet door heeft, hebben deze 'arabisten' podium en ruimte om hun gif te spuien in de samenleving.

   Verwijderen
  2. Op wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamisme

   Kan er werkelijk verschil zijn, is er werkelijk verschil tussen een zich noemende moslim, islamiet of islamist?

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  4. "Die 'moslims' waar jij het over hebt, die staan 's nachts in allerlei spul te dealen"

   tjeetje...Houssain ik hoop dat je onder een gefingneerde naam je postings doet.. Als de lijfwacht van al die geleerde moslims, die zo vaak (op het belachelijke af) (op uitnodiging van moskeeen, studenten en congresorganisators) in het nieuws zijn, dit lezen !! krijg je waarschijnlijk (weet wel zeker) een 'fatwa' aan je broek. Er wordt zoveel met 'dood' en 'slaag' gedreigd, dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Voor je het weet, oordeelt een plaatselijke idioot dat je een 'afvallige' bent het moet je boete doen...

   "Als de overheid daar niets aan wil doen, ben ik niet de aangewezen autoriteit om daar verandering in te brengen"

   Pilatus !!! Maar ze brengen de islam toch in het discrediet mijn beste ?(als gif in een samenleving) Jij als strijder voor de enige en echte islam, zit helemaal verkeerd met je polemiek tegen die onwetende Westerlingen... Hier is de echte strijd (jihad) te leveren...
   Maar je hebt wel gelijk...al die 'kostenposten' waarbij volgens jouw ook al die geleerde moslims bijhoren, en waar je 'niets mee hebt' terug naar de thuislanden...(museum lijkt me beter)

   "Terrorisme valt niet onder Godsdienstvrijheid en het bestrijden ervan is geen discriminatie"

   Niet alle moslims zijn terroristen, maar (bijna) alle terroristen zijn moslim !
   En dit is geen anachronisme !
   Jihad mijn beste.. hier valt het paradijs te verdienen, al die ontwetende terroristen (moslims?) moeten duidelijk worden gemaakt dat ze de verkeerde weg zijn opgegaan. ( 100 miljoen volgens schattingen)
   Mooie taak voor jouw toch beste El_Houssain ?
   De meeste Westerlingen snappen het wel, die worden toch geen moslim. Daar is geen eer en paradijs aan te behalen ?? Of durf je niet schijterd !!
   Beschaafde Westerlingen gebruiken geen geweld om iemand te 'overtuigen' Wel zo makkelijk, toch !

   "Zolang men dit niet door heeft, hebben deze 'arabisten' podium en ruimte om hun gif te spuien in de samenleving"

   Het enige 'gif' wat heden ten dagen hele samenlevingen verwoest is het obscurantisme van de islam (vrij naar Gnoe)

   peace..

   Verwijderen
  5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 33. Terrorisme valt niet onder Godsdienstvrijheid en het bestrijden ervan is geen discriminatie.
  El_Houssain Apr 5, 2012 01:22 PM
  Eindelijk Eureka! We kunnen met gerust hart dus islam verbieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Zeer geachte El_Houssain: Het is hier niet de plaats mijn publicatielijst nog eens af te drukken, maar bv. mijn drie in het Engels gepubliceerde boeken (1974, 1986 en 1997)(waarvan er een ook nog in het Indonesisch, Turks en Joegoslavisch vertaald is..) weerleggen alles wat u over mijn kunde of onkunde beweert. Met alle u verschuldigde hoogachting, HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heer Jansen,
   Ik denk dat u niet door heeft waar ik heen wil. Dat u zoveel boeken heeft geschreven, waar u veel energie in moet hebben gestoken; alle respect! Maar het blijft uw eigen waarheid! Daarbij stelt u dat uw eigen boeken alles wat ik over uw kunde of onkunde beweer, weerleggen!? Dat is toch iets van wij van WC-eend..?
   Kennelijk staat daar niet hetzelfde in als in de eeuwenoude koran, fiqh sunnah, ussul al fiqh, fiqh seera, tafaseer, sahihayn en ussul al ahadith enz. enz..,anders had u deze wel als bron van uw beweringen aangevoerd! Of denkt u, in uw eentje na 1400 jaar plotseling de Islam beter te hebben begrepen dan de auteurs van bovengenoemde boeken? Dat is het enige wat u nu hier zegt. Als ik om bronnen vraag, komt u met uw eigen boeken! U staat veel sterker wanneer u bewijzen levert uit bronnen waar ikzelf mij op baseer. Dat is pas een nederlaag! Het wiel opnieuw proberen uit te vinden loopt op niets uit, en dat weet u heel goed!
   Maar dit heb ik wel vaker gezegd, dat wil er maar niet tot u doordringen.
   Omdat u zo graag naar uw eigen werken verwijst, heeft u nu aardig mijn nieuwsgierigheid gewekt. Wat ik graag wil weten is waar baseert u zich op als u zegt dat het halve vers "Doodt hen waar u ze maar tegenkomt" een algemene oproep zou zijn om te moorden! Want daar begint de ellende mee, niet waar?
   Mag hier publiekelijk, maar via e-mail kan natuurlijk ook! U kent mijn mailadres, dus mail er maar op los. Die mail-doos gaat elke dag open, dat hindert dus niet!
   Ik schrijf uiteraard onder mijn eigen naam. Bewijsmateriaal daarvoor leveren mag nooit een probleem zijn.

   Verwijderen
  2. Keurig hoor meneer El_houssain, neem de regie maar over.. Proef toch een beetje dreiging en disrespect in je posting ! wat is de volgende stap ? een uitnodiging voor de professor voor een gesprekje in een moskee ?? Voor een verbale overtuiging !!

   "Of denkt u, in uw eentje na 1400 jaar plotseling de Islam beter te hebben begrepen dan de auteurs van bovengenoemde boeken"

   Al die auteurs van boeken..."koran, fiqh sunnah, ussul al fiqh, fiqh seera, tafaseer, sahihayn en ussul al ahadith enz." kunnen nog geen spijker in de muur slaan. en zijn gebaseerd op vertalingen van een een kopie van een kopie van een kopie van een mondelinge overlevering.

   Alles graag naar het museum en jij erbij als suppoost.

   Geef de mensen hun vrijheid en moderniteit terug ipv dogma's en achterlijkheid..

   Oja..'WC-eend' een moderne uitvinding van het Westen. even geleend ? Heeft veel kracht he ! zo'n westerse uitdrukking ? Geen Arabische wijsheid ? zijn er genoeg dacht ik zo !

   Verwijderen
  3. Keurig hoor meneer El_houssain, neem de regie maar over.. Proef toch een beetje dreiging en disrespect in je posting ! wat is de volgende stap ? een uitnodiging voor de professor voor een gesprekje in een moskee ?? Voor een verbale overtuiging !!

   "Of denkt u, in uw eentje na 1400 jaar plotseling de Islam beter te hebben begrepen dan de auteurs van bovengenoemde boeken"

   Al die auteurs van boeken..."koran, fiqh sunnah, ussul al fiqh, fiqh seera, tafaseer, sahihayn en ussul al ahadith enz." kunnen nog geen spijker in de muur slaan. en zijn gebaseerd op vertalingen van een een kopie van een kopie van een kopie van een mondelinge overlevering.

   Alles graag naar het museum en jij erbij als suppoost.

   Geef de mensen hun vrijheid en moderniteit terug ipv dogma's en achterlijkheid..

   Oja..'WC-eend' een moderne uitvinding van het Westen. even geleend ? Heeft veel kracht he ! zo'n westerse uitdrukking ? Geen Arabische wijsheid ? zijn er genoeg dacht ik zo !

   Verwijderen
 35. El Houssain

  Je hebt helemaal gelijk mijn beste, als 'wij' aan moslims denken, dan denken wij aan crimineeltjes, scootertuig, bedelaars, drugsdealertjes, op de donkere hoeken van de straat. Het zit ook vooraan in jouw gedachtes merk ik.
  Om dat te koppelen aan 'de islam' is natuurlijk hardstikke faut.

  Gelukkig zijn er nog andere 'soorten' moslims, bespraakt en geleerd, die ook wekelijks het nieuws beheersen, en op TV of op congressen hun mening in de ether blaffen, en die zijn wel representant voor 'de islam' ? die jij zo voorstaat en verdedigd ? Over deze 'moslims' ging mijn vraag mijn beste ?(voor de duidelijkheid)

  Kom nu eens met een islamitische schriftgeleerde die een lichtend voorbeeld kan zijn voor de westerse wereld, eendje die geen controversiele uitspraken doet die in tegenspraak zijn met universele rechten van de mens ?
  Een Imam die een moreel steunpunt kan zijn voor de verdwaasde westerse mens ?

  Bang ? Nee toch ? (voor de mensen uit je sociale omgeving, dat je mening afwijkt van de geldende groepsmening ? )

  Je kan de Professor wel verwijten dat hij de mensen verkeerd voorlicht !? Maar Henk & Ingrid zien alleen een invasie van nietsnutten, criminelen, baardige mannen in jurken, met als pinguins verklede vrouwen (gechargeerd) In ieder geval weinig moslims die 'positief' in het nieuws komen. Wel uitsluitend negatief. En nu blijkt ook nog eens dat die nieuwkomers niets met 'ons' te maken willen hebben en een eigen leventje voorstaan in een bestaande maatschappij, met eigen wijken, moskeeën, regeltjes en rechtspraak.

  Je maakt je zo druk om vermeende verkeerde voorlichting door de Professor, en hier komt weer een knelpunt: Als je toch zo gelukkig bent met Allah en zijn islam, waarom maak je je dan zo druk ? tot beschimping en hoon toe !!
  Wat maakt dat nu uit dat een Professor verkeerde dingen schrijft over de Islam, jij weet het beter en je bent er erg gelukkig mee ?? Ja Toch ?

  Of zit er meer achter die verontwaardiging ?

  Heeft de professor hier misschien een punt... ?!

  Je hebt toch geen twijfels beste El-Houssain ? Of is 'de islam' juist het gif ?

  Misschien toch eens proberen om de essay's van de Professor beter te lezen en de context te koppelen aan nieuwsfeiten van die afgelopen periode.
  Gratis 1 x per week een kundige, wetenschappelijke analyse over de aanpassingsproblemen van 'de islam' met de moderne wereld.

  Toch prachtig dat je kritiek van zo'n hoog niveau op een schaaltje krijgt aangereikt ?

  Daar ligt nu een mooie taak voor jou zou ik zeggen !!

  Leer van je 'vijand'...en gebruik dat om 'de islam' en de moslims een betere positie te geven in deze samenleving. Dat wil 'jij' vast ook wel ? Die positie is nu bij het belachelijke af. Jullie zijn toch geen barbaren ?
  Ook 'jij" zal moeten toegeven dat 'de islam' en moslims weinig positief in het nieuws komen.
  Vraag jezelf af hoe dat toch komt en werk daaraan. ipv 'boodschappers' aantevallen met agressieve en nietszeggende punten.

  Peace..

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ ecceuomo Apr 5, 2012 09:20 AM

  Excuus, mijn economische kennis gaat terug tot het huishoudboekje van mijn ouders. Deze boekhouding laatst nog eens doorgespit, en zag een 'booming' in de jaren zestig. kwa inkomsten en uitgaven...van 2e hands spulletjes van kerk en gefortuneerde familieleden, tot aanschaf van koelkast en was-naaimachine bijv.
  Wel grappig. de huur van een 1 kamer etage woning voor de 2e wereldoorlog was 2 gulden 16 (sorry de FF ontbreekt bij die nieuwe computers) In de jaren zestig een eengezins-rijtjes huis 184 gulden 64...enz..

  "En niet in uw 'culturele revolutie' die vooral destructief is geweest"
  Niet zo somber AUB, helaas net te jong voor de jaren 60,(niet bewust meegemaakt) maar moet een prachtige en opwindende tijd zijn geweest..de jeugd claimde hun aandeel in de maatschappij, met nieuwe gezichtspunten en gezagsverhoudingen.


  Stelletje barbaren die Azteken... Zou er geen manier zijn om ze alsnog aante klagen bij de VN ? die hebben vast een afdeling 'fact finding' ofzo..?

  Maarja... culturen komen en gaan.

  Toch blijf ik erbij dat die roversbendes er in de eerste plaats daar waren om 'wat' goud te roven. En dat lag in het geval van de Azteken, zo voor het grijpen. Voor de rechtvaardiging van die plunderingen wordt dan 'mensenoffers' aangevoerd, zelfs nu nog ? Tja onze cultuur is ook niet brandschoon zal ik maar zeggen.

  Vooral niet te idealistisch opstellen anno 2012 AUB, dan wordt 'onze' cultuur leeggevroten, opgegeten en uitgemoord. (wordt nu bedreigd door religieuze maanaanbidders) (ipv zonaanbidders...het kan verkeren)

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ Pete,

  Ik adviseer u kennis te nemen van de inzichten van de economen der Oostenrijkse school. Een goed begin, maar ook zeer geschikt als u slechts één boek over échte economie gelezen wil hebben is 'Economics in one lesson' van Henry Hazlitt.

  Ik heb ook geen florijnteken op mijn computer, maar gebruik voor het gemak even een kleine letter f. Van f 2,16 voor WO II naar f 184,64 in de jaren '60. Interessant. Een waardeverlies van 98% in 30 jaar tijd. Wie in de jaren '30 f 184,64 had kon meer dan 7 jaar lang een éénkameretage huren en in de jaren '60 nog maar slechts één maand. Dat houdt in dat sparen, onder 'normale'omstandigheden, d.w.z. zonder dat de overheid monetaire inflatie creeert, een deugd ineens tot een ondeugd verwordt. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Namelijk: de economie wordt een consumptie-economie inplaats van een productie-economie, er wordt geen kapitaal meer geaccumuleerd met als gevolg dat er minder investeringen worden gedaan met eigen kapitaal, met als gevolg dat er meer geld wordt geleend, met als gevolg dat er steeds meer schulden komen in een soort van roofbouweconomie. Catastrofaal.

  Die jeugd in de jaren '60 belandde in de vangnetten van bejaarde academici die het marxisme propageerden. Interessant genoeg waren alle protestbewegingen in de jaren '60 van linkse signatuur. Men was tegen vrijhandel en tegen productiemiddelen in handen van private personen en vóór economie ontwrichtende massamoordenaars als Mao en Che.

  Nou, ja, een curieus geval is natuurlijk die groep creoolse Surinamers die Nederlanders slavendrijverij willen aanrekenen op basis van een soort van erfschuld. Het ironische is dat nazaten van die Nederlandse slavendrijvers de huidige creools-Surinaamse bevolking vormen.

  Ja, natuurlijk ging het om winstbejag. De Spanjaarden hebben zich er trouwens op verkeken. Men dacht dat de Azteken de waarde van goud niet kenden, maar niets was minder waar. Ook in de Amerika's was goud een waardevol goed en het voornaamste betaalmiddel.

  Achter elk conflict, hoe ideologisch gekleurd dan ook, gaat een financieel-economische reden schuil. De opstand in de Nederlanden van de jaren '60, '70 en '80 van de 16de eeuw had als financieel-economische reden bijvoorbeeld het opleggen van een belasting van 10% (de tiende penning). Als je de bevolking 10% van het inkomen af neemt dan is dat een legitieme reden om zo een kleptocratisch regime omver te werpen.

  Hedendaagse politici zijn slimmer óf de hedendaagse bevolking is dommer, want inmiddels gaat ongeveer 80% naar de fiscus.

  Ik ben zeer idealistisch, maar niet op de linkse manier.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Hand Jansen besteedt mijns inziens nog te weinig aandacht aan de Islam als bestendiger van de tribale cultuur. De analyse van die cultuur (zoals bijvoorbeeld door Salzman) biedt heel wat ruimere interpretatiemogelijkheden van islamitische manifestaties dan Koran en Sharia.
  Salzman's theorie van 'balanced opposition' geeft veel inzicht in tribaal gedrag.
  Het is het tribale aspect van de Islam dat haar succes kan verklaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @El Houssain,

  Steeds weer datzelfde riedeltje.
  "Hans Jansen snapt de ware islam niet"
  Maar Hans Jansen interpreteert de islam precies zoals de islamitische geestelijkheid de islam al 1400 jaar interpreteert.

  Ik heb jou vaak gevraagd om voorbeelden van het tegendeel, maar die heb je nooit gegeven.
  Zogenaamd omdat je sowieso nooit eenvoudige vragen beantwoordt, en ook geen moeilijker vragen, trouwens. Tenslotte ben je tegen het voeren van inhoudelijke discussies omdat die de islam vrijwel altijd in een kwaad daglicht stellen. Vandaar dat je dreigde met een aanklacht wegens "het gebruik van controleerbare feiten in een discussie", of in jouw woorden; "laster".

  Maar goed, daarom geloof ik ook niet dat jij werkelijk streeft naar een tolerantere islam. Je gaat niet in tegen de haatbaarden, in plaats daarvan geef je boodschappers zoals Jansen de schuld.
  Nog veel veelzeggender is natuurlijk dat jij geen namen kunt noemen van gematigde moslims. Als jij werkelijk een gematigd moslim zou zijn, dan zou je die namen ongetwijfeld op kunnen dreunen, en dat ook steeds doen om anderen te overtuigen. Maar jij kent die namen niet omdat je niet eens geïnteresserd bent in een gematigde islam. Ik als niet-moslim ken wel een aantal namen, simpelweg omdat ik mij interesseer voor gematigde moslims.

  Je zei het al eerder, niet alles wat moslims over Mohammed hebben geschreven hoeft waar te zijn. Stel dat de echte Mohammed eigenlijk geen moorddadige slavenhandelaar was, maar een idealist die opriep tot vrede, tolerantie en vrijheid. Die "ware islam" wordt pas relevant als er ergens ter wereld een stad, provincie of zelfs een land is waar die islam wordt toegepast. Tot die tijd is het een droomwereld, net zoals het "Socialistisch Arbeidersparadijs".

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @El Houssain,

  Steeds weer datzelfde riedeltje.
  "Hans Jansen snapt de ware islam niet"
  Maar Hans Jansen interpreteert de islam precies zoals de islamitische geestelijkheid de islam al 1400 jaar interpreteert.

  Ik heb jou vaak gevraagd om voorbeelden van het tegendeel, maar die heb je nooit gegeven.
  Zogenaamd omdat je sowieso nooit eenvoudige vragen beantwoordt, en ook geen moeilijker vragen, trouwens. Tenslotte ben je tegen het voeren van inhoudelijke discussies omdat die de islam vrijwel altijd in een kwaad daglicht stellen. Vandaar dat je dreigde met een aanklacht wegens "het gebruik van controleerbare feiten in een discussie", of in jouw woorden; "laster".

  Maar goed, daarom geloof ik ook niet dat jij werkelijk streeft naar een tolerantere islam. Je gaat niet in tegen de haatbaarden, in plaats daarvan geef je boodschappers zoals Jansen de schuld.
  Nog veel veelzeggender is natuurlijk dat jij geen namen kunt noemen van gematigde moslims. Als jij werkelijk een gematigd moslim zou zijn, dan zou je die namen ongetwijfeld op kunnen dreunen, en dat ook steeds doen om anderen te overtuigen. Maar jij kent die namen niet omdat je niet eens geïnteresserd bent in een gematigde islam. Ik als niet-moslim ken wel een aantal namen, simpelweg omdat ik mij interesseer voor gematigde moslims.

  Je zei het al eerder, niet alles wat moslims over Mohammed hebben geschreven hoeft waar te zijn. Stel dat de echte Mohammed eigenlijk geen moorddadige slavenhandelaar was, maar een idealist die opriep tot vrede, tolerantie en vrijheid. Die "ware islam" wordt pas relevant als er ergens ter wereld een stad, provincie of zelfs een land is waar die islam wordt toegepast. Tot die tijd is het een droomwereld, net zoals het "Socialistisch Arbeidersparadijs".

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Vandaag in het nieuws;
  "Christenen in het noorden van Nigeria hebben steeds vaker te lijden onder aanslagen van de islamitische beweging Boko Haram. Tijdens Kerstmis liet deze militante groep een bom ontploffen in een kerk bij Abuja, waardoor 44 personen omkwamen.

  De bloedige acties van Boko Haram hebben al ruim 1000 levens gekost sinds medio 2009. De groep eiste ook de zelfmoordaanslag op het VN-hoofdkwartier in Abuja op, die in augustus 25 levens kostte......."
  En vandaag was het weer raak!!!
  1000 mensenlevens, en dat alleen al in Nigeria de afgelopen 3 jaar!
  Vanhetgoor heeft helemaal gelijk: "het is de taak van ieder denkend mens om de islam te bestrijden! Niet alleen in Nederland maar overal ter wereld."
  Het is te gek voor woorden dat iemand de islam nog durft te verdedigen.
  Overigens wens ik iedereen een ZALIG PASEN! Ik heb vanmorgen een prachtige mis bijgewoond in Amsterdam, en ik ben levend thuisgekomen, in Nederland kan dat nog voor zolang als het duurt...

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Een beetje licht op zaken zoals ook de heer Jansen die biedt gevolgd door verspreiding bezinking, publieke discussie en uiteindelijk breed gedragen de handen uit de mouwen kan veel wonderen doen. Zeker in deze dagen waarin de wereld toch geconfronteerd wordt met het lichtfeest van de joods-christelijke wortels zou de tijd voor noodzakelijke belichting genomen kunnen worden:
  - http://tinyurl.com/d9lppfu
  - http://tinyurl.com/blb39ob

  BeantwoordenVerwijderen