Niet serieus genomen door zijn vakgenoten

Arabist_jansen

Professor Lupardi en zijn assistent Yoto. Professor Zonnebloem. Professor Sickbock. Professor Prlwytzkofsky en zijn assistent Alexander Pieps. Wie ontbreken in deze lijst? Professor Martin van Bruinessen en zijn Michiel Leezenberg.

Professor Martin van Bruinessen vindt mij een waardeloze zak. Dat mag. En wat hij dan moet doen, is een donderende recensie op een of meer van mijn boeken schrijven. Maar helaas, de hoogdrempelige vaktijdschriften vragen hem daar niet voor omdat zijn werk te ver afstaat van het mijne.

Hij bedrijft maatschappijwetenschap, ik doe aan ouderwetse, filologische en historisch-kritische studies. De methodiek van dat soort filologische studies is door eeuwen van vernuft gestaald. Daarnaast schrijf ik vrolijke stukjes over van alles en nog wat maar vooral over basiskwesties betreffende actuele elementaire vraagstukken uit de islamografie.

De wetenschappelijkheid van de manier waarop Professor de maatschappijwetenschap beoefent betwijfel ik, want ik heb Karl R. Popper en Karel van het Reve gelezen, en ken bijvoorbeeld het oordeel van de socioloog Prof. Dr Bert Snel.

De wetenschappelijkheid van de manier waarop ik filologische en historisch-kritische studiën bedrijf, betwijfelt hij, want ik ben een zak, katholiek, en eigenwijs. Professor zelf is moslim.

Dat is in zo verre van belang omdat hij een van de vele moslims is, die vinden dat ik te vaak op de tv ben. Dat ben ik wel enigszins met ze eens, daarom heeft u me de laatste tijd dan ook niet zo veel meer gezien.

Ik heb daarover een wonderlijk gesprek gevoerd met Professor zelf. Hij verklaarde rustig en professoraal dat ik te vaak op de buis te zien was. Ik bood hem daarop aan om wanneer ik door een programmavoorbereider uit Hilversum zou worden opgebeld, ik dan meteen mij zou excuseren en zijn naam en telefoonnummer zou opgeven. Dat was goed.

‘Mag ik dan ook vertellen dat je moslim bent?’, vroeg ik vervolgens. Dat mocht niet. Voor een onderzoeker (zoals hij) die observatie van binnenuit zo verreweg de voorkeur geeft boven observatie van buiten af, vond ik dat maar raar.

Achteraf denk ik dat we vanaf dat moment gebrouilleerd waren, zoals mensen met te veel tijd dat deftig noemen. Maar waar moest Professor die donderende recensie nu kwijt? Daar was een oplossing voor.

Het Engelstalig parochieblaadje van Radio Wereldomroep wordt op kosten van de belastingbetaler geschreven, vertaald, geredigeerd, gedrukt, verspreid en op het internet gezet. Dat blaadje heeft een reeks mededelingen en kwalificaties van Professor over mij afgedrukt. Voor interne consumptie in Nederland is de belangrijkste dat ‘geen enkele vakgenoot [mij] nog serieus neemt’, of woorden van gelijke strekking.

Mag ik in dit verband Keizer Tiberius citeren: oderint dum metuant, ‘laten ze me maar haten, als ze me maar vrezen’. Overigens heb ik in mijn eentje meer boeken verkocht dan alle nog levende Nederlandse Arabisten samen, en dat zonder subsidie. Maar dat ik ‘niet serieus ben te nemen, zeker niet door [mijn] vakgenoten’, komt in internetreacties sindsdien steeds weer naar boven borrelen. Waarbij de niet-serieusnemers dan in geleerde voetnoten in een cirkel naar elkaar verwijzen, als betrof het serieuze wetenschap.

Voor externe consumptie buiten Nederland is het belangrijkste van dat stukje dat de vlijtige ambtenaren van de politiediensten van de islamitische landen zoiets makkelijk kunnen lezen, haast wel moeten lezen, en dat als het ze ontgaan was, ze er haast zeker opmerkzaam op gemaakt zijn door de diplomaten in Den Haag die op de ambassades van islamitische landen hun zegenrijk werk doen.

Moet ik uitleggen hoe gevaarlijk dit is? Waarschijnlijk wel. Regeringen van islamitische landen tonen graag hun evenhandedness. Wanneer ze tien fundo’s in hun kippennek pakken, hebben ze ook de kippennek van tien anderen nodig. Daar zullen ze de nek van Professor van Bruinessen wel niet voor nemen.

Alexander Pieps, aka Michiel Leezenberg, bewaar ik, bij leven en welzijn, voor een volgende keer.

HansJansen

12 opmerkingen:

 1. Laat u nou nog de enige echte autoriteit op dit gebied zijn, nog niet verblind door wensdenken, ijdele hoop, politieke voorkeuren en buitenlandse "giften".
  Maar ja, de boodschapper verliest vaak zijn hoofd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het soort maatschappijwetenschap dat *kuch* Professor bedrijft, houdt zich niet bezig met de Islam zoals die in Islamitische landen wordt beleden? De conclusie is toch onontkoombaar dat er een rechtevenredigheid bestaat, tussen de islam als staatsgodsdienst en de behandeling van andersdenkenden, vrouwen, homo's en joden. Het is naief, kortzichtig en misleidend om daarover aan te voeren dat die misstanden niet te herleiden zijn tot verzen in de koran en het enorme corpus dat ernaast staat te negeren.

  Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel de zeerweledelgeleerde heer Van Bruinissen roept heel hard "lalala" met zijn wetenschappelijke duimen in zijn wetenschappelijke oren, telkens als een alweer zo'n fijnbesnaarde imam een nieuwe fatwa de wereld inslingert, steeds als islamitische *kuch* broeders elkaar naar het leven staan, en iedere keer als islamieten dreigen met geweld en maatschappelijke onrust om hun zin door te drijven. Maar dan zou hij nagenoeg voortdurend ...

  Ofwel Professor heeft zijn geloof volledig geassimileerd, en bedrijft naar het voorbeeld van Mohammed, op arglistige wijze taqiyya.

  Professor en diens medestanders zijn zich inmiddels bewust van de verderfelijke invloed van Arabist Jansen op de publieke opinie, zo valt te lezen. En te verwachten lijkt me dan ook dat hun doorwrochte wetenschappelijke studies, die hen tot op heden weerhielden een inhoudelijke reactie te geven, straks in een lichtverteerbare boekvorm hun weg zullen vinden naar het misleide lekenpubliek.

  De zoektermen "pigs" en "monkeys" leveren op bibleandkoran.net , die door Professor wordt aanbevolen, overigens geen treffers op in het Korangedeelte. Op basis van dit soort bronnen mogen we straks inderdaad een inhoudelijk stevig tegengeluid verwachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De dwang om geen kritiek op de islam te leveren is groot, ook in de universitaire wereld. Verontrustend is ook dat nogal wat Arabisten en islamologen moslim zijn, soms wat heimelijk, maar toch voor objectief doorgaan. Het gevaarlijke van deze pro-islamitische "specialisten" is, dat ze ons de reële werkelijkheid van de intolerantie van een door de islam gedomineerde samenleving onthouden en dat is zeer slecht voor niet-moslims, vrouwen en vrijdenkers. Daarom zijn er ook kritische professoren, zoals Hans Jansen, nodig die wel een reëel beeld over de islam en aanverwante culturen geven. Dat ze ook vanuit de universitaire wereld aangevallen worden, is helaas daarom geen echte verrassing. Maar stemmen zoals van Hans Jansen zijn hard nodig, dus hou vol!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed stuk. Eén dingetje: "oderint dum metuant" is niet van Tiberius, maar van soldatenlaarsje Caligula.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. meneer Jansen
  ik kan Uw relatie met Uw vakbroeders natuurlijk niet beoordelen.
  Mijn intuitie is meestal zuiver.
  ga zo door aub.
  Slim, gevat,humor, belezen, hoeveel supperlatieven moet ik nog opnoemen.
  ga zo door zou ik zeggen.
  Herman van den Boom

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is mij een raadsel waarom de wereldomroep een niet ter zake kundige maatschappijwetenschapper een podium biedt om het werk en de beweegredenen van een gerenommeerd islamoloog en arabist verdacht te maken, terwijl hij daarvoor toch geen enkel wetenschappelijk relevant argument schijnt te hebben; ik heb ze tenminste niet gehoord.
  Zolang de 'geïrriteerde' vakgenoten van Professor Jansen het niet nodig vinden hem publiekelijk en afdoende te weerspreken - iets waartoe de maatschappijwetenschapper ondanks zijn bekering tot de islam kennelijk niet is toegerust – gaan verstandige mensen er hopelijk van uit dat zijn islamkritiek niet weersproken kàn worden. De irritatie van de vakgenoten is behalve irrelevant dan weliswaar heel begrijpelijk, maar berichten daarover doen bij de gegeven stand van zaken logischerwijze afbraak aan het gezag van de islamologie, en aan de waardigheid van zijn beoefenaars
  Tot zolang bevestigt professor Jansen in elk geval mijn eigen indruk, en ga ik er met hem van uit dat "De Koran (.)vrede predikt, maar dat die vrede pas komt nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Tot dat moment moeten het kwaad en het ongeloof in de hele wereld worden bestreden, indien nodig met geweld"

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Toen ik meer dan vijfentwintig jaar geleden voor het eerst een stuk uit de Heilige Koran kreeg voorgelezen werd mijn hart vervuld met een warme gloed. Het was een gevoel alsof ik weer voor het eerst seks had.

  Ik wilde het direct onderzoeken, maar ik mocht de koran niet vasthouden om zelf te zien of alle teksten zo mooi waren en speciaal voor mij geschreven.

  Ik heb een koran gekocht en ben gaan lezen. Als ik kan begrijpen dat de hele koran een goed geschreven stukje demagogie is, dan moet een professor uit Leiden dat toch ook kunnen begrijpen.

  Een professor die moslim wordt is als een politie agent die om zich in te leven in de gedachtenwereld van de misdadiger ook maar even over de schreef gaat.

  Het is voor Prof. Jansen een compliment dat hij door een dergelijke geleerde heer niet serieus wordt genomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zogenaamde hooggeleerden die voor het publiek veelal geheim gehouden maatschappelijk wenselijke en zogenaamd wetenschappelijke prietpraat in allerhande flutgeschriften en spekkies naar de bekkies van hun werkgevers produceren zijn wat mij aan gaat nooit een knip voor de neus waard geweest. Mijnheer Jansen vindt wat dit betreft een ware medestander in mij. Ook een arabist moet eerst zijn moers taal beheersen, verstaan en leven. Anders kunnen er flinke ongelukken van komen zoals wij allen hebben geleerd de afgelopen jaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hier. Stella van de Wetering. Werkt voor de Vrije Universiteit in Amsterdam als Universitair Docent Arabisch; staflid van het Centrum voor Islamitische Theologie.
  http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/Images/Wetering_tcm60-73356.jpg&imgrefurl=http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/organisatie/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-t-z/wetering.asp&usg=__ugBycLOfubcV1L3q5SsJfM2kSyA=&h=165&w=132&sz=34&hl=nl&start=14&sig2=j1wXiFpR4MuKN5FGNHxaNw&um=1&tbnid=0V0JXkXOMmeuqM:&tbnh=99&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DStella%2BVan%2BDer%2BWetring.%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1&ei=P-dsSqzNGcPt-Qbh1aCMCw
  (Beetje lange link, sorry.)Maar, boeiend niet?

  Ze is tot over de grenzen bekend.
  Zo denken de mensen van Islam Watch (Islam Under Scrutiny by Ex-Muslims)over haar. ;)
  http://www.islam-watch.org/Sami/Islam-Tolerant-Religion-Kill-the-Infidels.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Jee, wat een intelligente reacties. Wat is nu precies uw probleem, en het probleem van degenen die hier reacties plaatsen?

  Meneer Jansen, dat u een hekel heeft aan de Islam en alles wat daarmee te maken heeft, is wel duidelijk geworden uit uw 'optredens' op televisie en uit uw boeken, waar u met zoveel trots over vertelt in uw blog.

  Dhr. v/d Ven had echter toch maar weinig moeite om uw weinig professionele brieven (Bombrieven) te weerleggen. Het verbaast me dan ook dat u het boek alsnog wilde laten publiceren, omdat uw 'vakkennis' met zoveel eenvoud van tafel wordt geveegd.

  De Islam is gewoon bezig met een opmars en dat kunt u met nog geen 1500 boeken veranderen. U kunt het heel erg vinden, maar u kunt ook bedenken dat u uzelf daar niet druk over hoeft te maken. Zolang u maar in uw eigen geweldige wereld blijft leven, komt alles goed.

  BeantwoordenVerwijderen