Zulke daden passen niet binnen de islam

Arabist_jansen

Zelfs de heftigste vijand van Geert Wilders zal toch wel willen toegeven dat er wel eens ‘zogenaamd’ in de naam van de islam dingen gedaan zijn waar iets mee was. Te denken valt aan de moord op Theo van Gogh, op de aanslag op het WTC bekend als 9/11, en zoals iedereen weet is er meer.

Die heftigste vijand van Wilders heeft natuurlijk het volste recht de islam uit te leggen op zodanige wijze dat zulke daden niet binnen de islam passen. Hij mag ook, als hij dat wil, oprecht geloven dat de daden waar wat mee was, niets meer met de islam van doen kunnen hebben.

Maar een hater van Wilders die van die rechten gebruikt gaat maken, heeft zichzelf daarmee eigenlijk tot een soort islamitische paus benoemd, want hij gaat nu bepalen hoe de leer van de ware islam luidt, terwijl hij niet eens moslim is, maar bijvoorbeeld lid van de gemeenteraad van Noordwijkerhout voor D66.

Denken de haters van Wilders dat de moslims op zulke zelfbenoemde pausen zitten te wachten?

Kijk, het zit zo. Soms halen de moslims, die de dingen gedaan hebben waar iets mee was, zelf de koran er bij. En niet alleen de koran: ook het voorbeeld van Mohammed, de stichter van de islam. Daarmee willen ze hun gruweldaad uitleggen, voor ons begrijpelijk maken en verantwoorden. Maar dan vinden ze dus de vijanden van Wilders op hun pad die zulke smoesjes niet over hun kant laten gaan, en ze verontwaardigd van de hand zullen wijzen. De haters van Wilders weten immers beter wat de islam wil.

De haters van Wilders zijn tot alles bereid, maar drie dingen wijzen ze eensgezind en krachtig af: (1) het onder ogen zien waartoe, volgens de moslimse wet- en schriftgeleerden, de Koran en het voorbeeld van Mohammed oproepen, (2) kennisnemen van wat er in de shariahandboeken staat, en (3) nagaan hoe het de niet-moslimse minderheden onder moslims oppergezag de afgelopen eeuwen vergaan is.

De studie van dit laatste onderwerp zou goed kunnen helpen de voor ons zo raadselachtige Marokkaanse straatterreur te plaatsen. Maar ach, onwetendheid geeft rust. Het vermeerderen van wijsheid is het vermeerderen van smart. En misschien is de omvang van die straatterreur wel opgeklopt door vijanden van de huidige regeringscoalitie.

Wie oproept tot het eens nauwkeurig bekijken van (1) de koran en het voorbeeld van Mohammed, (2) de sharia en (3) de geschiedenis van de minderheden onder de islam, wordt onmiddellijk als rassist gebrandmerkt, en mag blij zijn als hij zijn baan en goede naam niet verliest.

Merkwaardig in dit doodzieke spel is de rol van de ‘liberale’ moslims, zoals Marcouch, BenZakour, Hassnae BouAzza, Dibi, Azough, AbouTaleb, en nog een paar dozijn anderen. Van de onderwerpen 1, 2 en 3 hierboven genoemd lijken ze volstrekt niets af te weten. Maar wat ze wel heel zeker weten is dat Nederlanders fout zijn wanneer ze (zoals Geert Wilders) op grond van openbare wetenschappelijk onomstreden kennis van de onderwerpen 1, 2 en 3, waarschuwen voor de theorie, aspiraties en ideologie van de islam. Het lijkt soms zelfs wel of deze opinieleiders zelfs het bestaan van open bronnen over deze kwesties willen ontkennen – terwijl die zo lang het nog duurt in haast elke openbare leeszaal of universiteitsbibliotheek wel zijn te vinden.

Eigenlijk zijn de ware bedoelingen van deze moslimmedelanders daarmee al afdoende aangetoond. Maar zoals altijd is er aanvullend bewijs. (Het was trouwens een reageerder die daar op gewezen heeft). Wanneer dit type humane moslims zich in het debat mengt, gaat het ze maar heel zelden erom de radicalen het zwijgen op te leggen, of de terroristen te ontmaskeren. Hun grootste zorg is het rechtzetten van misverstanden over de islam.

Het is hun hartewens om hun nieuwe landgenoten de ware islam te laten leren kennen. Waarom eigenlijk? Waarom zou iemand die geen moslim is, deze leer beter moeten leren kennen? En dan nog niet eens in de gebruikelijke vorm (zie weer de onderwerpen 1, 2 en 3) maar in een uitzonderlijke vorm die op zijn hoogst door een paar honderd praatjesmakers in Nederland wordt aangehangen? Is er één moskee ter wereld waar de islam van Dibi enzovoort gepredikt wordt? Nee natuurlijk.

Wie daarentegen voor de aspiraties van de islam waarschuwt, kan er op rekenen door deze groep vrijdenkers te worden beschuldigd van incompetentie, rassisme, prostaatafwijkingen en zenuwzwakte.

Buiten het koninkrijk der Nederlanden bestaat er een controverse over de vraag hoe de beschaving gered kan worden van de huidige aanval door de islam. Daarin zijn er twee standpunten. Het ene, het best verwoord door bijvoorbeeld Daniel Pipes, stelt dat onze redding moet komen van de vrijzinnige gematigde liberale moslims. Het andere standpunt wordt het scherpst verwoord door onze eigen Ayaan Hirsi Ali, en luidt dat als de afvallige moslims niet uit de kast komen en partij kiezen, de westerse beschaving deze keer het haasje is.

Het ziet er toch echt naar uit dat Ayaan ook hier weer gelijk heeft. De invloed van als vrijdenkers poserende islamitische activisten heeft het Westen zo goed als weerloos gemaakt tegen de jihad-activisten. Westerse leiders durven hun eigen waarnemingen en intuïtie niet meer te vertrouwen, en de mensen die hun ogen en hun oren in de wereld van de islam zouden moeten zijn, zijn ongeloofwaardig gemaakt.

Anders dan de jihad-activisten willen westerse leiders ook nog eens geen burgerslachtoffers maken, en eigenlijk ook geen militaire. Ze vechten dus met een hand op de rug gebonden, en bovendien met een blinddoek op. Ook wie geen profeet is, kan wel voorspellen hoe dat gevecht gaat aflopen. Het prettigst is inderdaad zo lang mogelijk te doen alsof Wilders gek is, en volhouden dat dit gevecht helemaal niet plaats vindt.

HansJansen

33 opmerkingen:

 1. @Hans: Zoals gewoonlijk weer genuanceerd en afgewogen. Voor een wat ongenuanceerdere en kortere versie: Antwoord aan Tofik Dibi

  Daarbij: zou je de term vrijdenker hier door een andere kunnen vervangen? Deze staat al meer dan honderd jaar voor een beweging die niets moet hebben van welke godsdienst dan ook. Iets met "vrijzinnig" lijkt me beter.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Complimenten voor Hans Jansen, die weer de kern weet te benoemen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "De invloed van als vrijdenkers poserende islamitische activisten heeft het Westen zo goed als weerloos gemaakt tegen de jihad-activisten. Westerse leiders durven hun eigen waarnemingen en intuïtie niet meer te vertrouwen, en de mensen die hun ogen en hun oren in de wereld van de islam zouden moeten zijn, zijn ongeloofwaardig gemaakt."

  Hier maakt Jansen een duidelijke opmerking: "Westerse leiders"

  Inderdaad, hebben de eersten onder het volk alweer een "moslim" ervaring van meer dan zo'n twintig jaar achter de rug.
  Het zijn de, naar Almere gevluchte en vroegere PVDA-stemmers, die het aan hun piswater konden aanvoelen dat het flink mis is met 'die bruinen': "Messentrekkers zijn het meneer, ze geven je met een glimlach een hand, lopen om je heen en pakken je vanachteren"

  Al meer dan twintig jaar rapporteren deze ongediplomeerde rapporteurs ons, daarbij dwars gezeten door te duurbetaalde RayBanners of Zonnebrilkoningen (louis seize ?), die hen geen minuut zendtijd gunnen.
  Het probleem beperkt zich gelukkig tot onze leiders, niet het volk.

  Een verdere analyse leidt tot de constatering dat de erosie, het verval, de corruptie, zich niet enkle strekt tot het gebied van de Islam of gelijkaardige zielepoten.
  Het zijn diezelfde leiders die ons o.a. een onnodige "krediet"crisis (mede) hebben veroorzaakt.

  Immers wat doet een knulletje, zoals Wim-lex nu in de raad van de DNB of voor de samenleving? Of een burgemeester met twee monden zoals Aleid Wolf of een spaarder zoals borghouts of een CO2 gelovige als Rinnooy Kan? OF een landverrader voor de EU als Balkenende IV?

  Het echte probleem is dus breder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. [Ter info: en dit soort reacties laat de redactie van Nujij wel staan:

  "6
  Pietervs 1 uur 26 minuten geleden door Pietervs
  Wanneer gaat de redactie nou een het logo weghalen van de PVV bij dit soort berichten? Hans Jansen is dan wel een ultra-rechtse hufter en past prima bij de PVV, maar (voor zover mij bekend) spreekt hij niet bepaald namens de PVV.

  Over het artikel: gebruikelijke onzinnige geblaat van Hans Jansen over de islam, om maar aan te tonen "hoe slecht de islam is"... En Hoeiboei, dat zo graag de spreekbuis wil zijn van extreemrechts Nederland boert die onzin dus vrolijk na.
  Neem de opening: "zelfs de ergste vijanden van Wilders"? Waar slaat dat op? Ieder weldenkend mens, of ze nou voor of tegen Wilders zijn is tegen extremisme. Om dan te komen met 2 voorbeelden en de kreet "zoals iedereen weet is er meer". Waarvan er 1 volgens grote groepen discutabel is (9/11 zou een "inside job" zijn). Kortom: hij heeft maar 1 voorbeeld van iets wat er in Nederland is gebeurd. En 1 voorbeeld van iets wat *misschien* in naam van de islam is gebeurd (los van de vraag of het een inside job is: er is nooit geclaimd dat de aanslag is gepleegd uit naam van de islam, maar wel om Amerika te treffen).
  En zo boert de heer Jansen nog even door. Met halve waarheden, rammelende "feiten" en volslagen onzin.

  NuNiet --> Onzin!"


  nujij ]

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Briljante analyse en vanuit deze analyse van Hans Jansen moet men vooral die zogenaamde liberale moslims bekritiseren. Ik vrees dat er binnen de islamitische gemeenschap vrijwel geen ruimte is voor een kritisch geluid en het is jammer dat de zich als liberaal voordoende moslims eigenlijk niet meer zijn dan misleidende belangenbehartigers van hun conservatieve en intolerante gemeenschap. Erg jammer, maar er moet wel op worden gewezen. Het probleem is niet eens zo zeer die enkele gewelddadige radicaal, maar het steeds maar toegeven aan de eisen van de zogenaamd gematigde islam, wat uiteindelijk naar een zelfde samenleving leidt als die de radicalen met geweld willen afdwingen. Ook als iemand een goed antwoord wil geven aan die Dibi, dan zal hij vanuit de analyse van Hans Jansen moeten werken. Waarschijnlijk zal de "dialoog" dan snel stoppen, omdat ze geen antwoord op je hebben, maar dan toon je het probleem wel aan. De rol van politiek correcte islam-verdedigers is heel bizar maar vergelijkbaar met diegenen die tijdens het communisme altijd het communisme verdedigden, en dit ondanks de politieke gevangen. Zo ook zullen de huidige niet-moslimse apologeten van de islam net doen alsof er binnen de islam wel godsdienstvrijheid is, terwijl dat niet waar is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Bij gebrek aan argumentatie wordt de persoon aangevallen en kan men de feiten van Hans Jansen niet weerleggen. Van en ruimhartige interpretatie van de islam die vrijheid van levensovertuiging toestaat, is geen sprake in islamitische landen en de geestelijken staan dat ook niet toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Het andere standpunt wordt het scherpst verwoord door onze eigen Ayaan Hirsi Ali, en luidt dat als de afvallige moslims niet uit de kast komen en partij kiezen, de westerse beschaving deze keer het haasje is."

  Als dit zo doorgaat, dan voorzie ik een bloedbad onder de moslims waar de holocaust bij in het niet valt.

  En als de afvallige moslims niet uit de kast komen en partij kiezen, dan gaan die er OOK gewoon aan!

  Freedom WILL prevail!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. En toch begrijp ik niet hoe ik dit allemaal moet zien. Zijn die circa 800.000 moslims een soort vijfde colonne die, door hun zwijgen en verkeerde moskeen, in feite een bedreiging zijn voor de democratie als het er op aan komt? Gaat het slechts om de getalsverhouding en is dan de zaak beklonken?
  Het zal zo zijn dat de traditie, de weg van Mohammed etc. het niet echt op heeft met ongelovigen, maar waar moet ik voor vrezen in Nederland? Dat komt toch pas in gevaar als de Eerste en Tweede kamer op het punt staat verruild te worden voor Allah? En dat is toch weer een kwestie van getal. Dus waar moet ik nu precies bang voor zijn? Gaat het hier niet in feite om een immigratiestop omdat, helaas, de mens achter de moslim wel leuk stopt voor een rood stoplicht maar veel voorstellen doet dat niet? Zit het echter gevaar er in dat hij morgen zijn masker afgooit? Misschien kan iemand mij dat is vertellen want voorlopig word ik hier niet vrolijk van.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @R.H. Het is een politieke vraag. Hans Jansen stelt vast wat er gaande is. Hij neemt de moslims serieus en dat kan hij omdat hij de islam heeft bestudeerd. (Eigenlijk is zo'n vraag aan Wilders om te beantwoorden.)

  Als je de moslims serieus neemt, heeft dat consequenties waar wij met z'n allen niet aan willen.
  (Kijk naar Egypte, hoe dat in korte tijd voor vrouwen is verslechterd.)

  Je moet vrezen voor shariarechtbanken, voor toenemende ongelijkheid voor vrouwen, homo's, noem maar op.

  Jij vindt dat wij goede wetten hebben maar als je verder niets doet dan is de tijd straks klaar voor shariarechtbanken. Met name de grote steden zijn vooral aan het pappen en nathouden, dus waarom niet ook een beetje wetgeving om die grote bevolkingsgroepen terwille te zijn? Dat is gewoon een proces. En dat proces is gaande.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kassander stuurde een reactie die eigenlijk hier thuishoort.

  "Ik wou dat mijn razernij net zo mooi kon sublimeren als Hans Jansen.
  Helaas, dat is mij niet gegeven. Maar ondanks die sublimatie in
  scheermes-beleefdheid meen ik toch een zekere . . . nee, radicalisering
  mag ik het niet noemen . . . eh . . . een zekere verduidelijking te
  bespeuren in het standpunt van deze geleerde, die toch is opgeleid in de
  academische traditie van schrijven-is-vergissen-dus-wees-zo-vaag-mogelijk.

  Ja, het wordt steeds helderder, strakker, eenduidiger en vooral
  onweerlegbaarder en daarmee nog bruikbaarder in de politieke strijd."

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ RH,

  Het probleem is niet de gewone vriendelijke moslim als persoon, maar net als in Duitsland van het jaar 1939 waar de gewone Duitser ook aardig was en gewoon zijn leven wilde leiden, waren ze toch onderdeel en ook steun van een totalitair systeem. Zo ook de islam, als gewone moslims, die zelf misschien wel tolerant willen zijn, niet de discussie aangaan met de intolerante die de teksten van de koran letterlijk nemen en de islam volledig opvolgen, dan zullen de intoleranten het bepalen. Helaas zie je dat ook in ieder islamitisch land, want in geen enkel islamitisch land hebben andersgelovigen dezelfde vrijheden als bv de moslims hier. Die onvrijheid komt door de islamitische regels die intolerant zijn. Helaas is er geen beweging in de islam die deze regels ter discussie stelt en tja dan zal de intolerantie toch winnen. Ook zonder sharia kun je al veel beperkingen door de islam opgelegd krijgen. Het model van Maleisië is zo'n model dat onder het mom van respect alle kritiek op de islam onmogelijk maakt en de islam ook ten koste van andere bevoordeelt. Als er veel moslims zijn dan zal de invloed van de intolerante islam toenemen. Ook hier in Nederland merk je duidelijk dat er al beperkingen zijn qua vrijheid van meningsuiting, eigenlijk ongeschreven en niet officieel, maar er is geen cabaretier die grapjes maakt voer de idiote kanten van de islam en dat zegt genoeg. Lees eens Bruce Bawer

  http://www.brucebawer.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Heerlijk weer een bijdrage van prof Jansen te lezen. Deze man fungeert als een verkoelende douche om mijn verhitte emoties te kunnen laten afkoelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat ik uit de antwoorden begrijp ik het volgende. Er is nooit een regering geweest die een protest of verzoek van een minderheid van invloed heeft laten zijn op haar beleid. Er werd in 1983 heftig geprotesteerd tegen de kruisraket maar echt invloed had het niet. Evenwel, als er door nog kleinere minderheid eisen worden gesteld op islamitische rituele of religieuze gronden, gaat men overstag. Dat klinkt inderdaad niet als een bestendige gedragslijn. Maar dan blijf ik zitten met het moment dat die kleine minderheid de macht gaat overnemen. Ik zie dat nog niet gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Nawoord. Is het dan niet zo dat de ontwikkelingen niet zo zeer als bedreigend als wel 'unheimisch' of als 'oneigen' moeten worden opgevat?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hans Jansen schrijft,

  -"Anders dan de jihad-activisten willen westerse leiders ook nog eens geen burgerslachtoffers maken, en eigenlijk ook geen militaire. Ze vechten dus met een hand op de rug gebonden, en bovendien met een blinddoek op. Ook wie geen profeet is, kan wel voorspellen hoe dat gevecht gaat aflopen. Het prettigst is inderdaad zo lang mogelijk te doen alsof Wilders gek is, en volhouden dat dit gevecht helemaal niet plaats vindt."-

  Ik denk dat Hans Jansen wat dit betreft ongelijk gaat krijgen. Toegegeven, de wens is de vader van de gedachte, maar de geschiedenis kent voldoende voorbeelden om toch enige hoop te houden. Het zal geen fraaie vertoning worden, dat niet, maar de macht van de grote getallen staat nog een hele tijd aan onze kant. Zo ook von Clausewitz, Sun Tsu en nog wat lieden. Het lijkt er nu misschien niet op, maar toch is dat wel zo.

  Hoe verder je een veer indrukt, hoe harder hij terugspringt. Hoe langer de correcten in Den Haag en mediakringen de ogen stijf dicht houden en veel, zo niet alles op Wilders' haatzaaien afwentelen, hoe groter de woede bij velen. Eens zal men dat zat zijn. Als de woede bij 3 bar druk tot zo'n 98 º C is opgelopen, kunnen een paar nog steeds door sommigen als 'incidenten' omschreven gebeurtenissen de vlam (lokaal) in de pan doen slaan en een kettingreactie starten.

  Volkswoedes en opstanden zijn nimmer een toonbeeld van rede of rationaliteit dus zal de woede blind geuit worden. Waarschijnlijk tegen de verkeerden. Niet de Haagse of 'Hilversumse' verantwoordelijken krijgen de klappen, maar alles wat islamitisch lijkt. Schuldig, passief schuldig of volslagen onschuldig maakt bij een rood waas zelden nog wat uit.

  Correcte idioten creëren momenteel heel wat meer haat dan Wilders. Thomas von der Dunk bijvoorbeeld. Ik geniet nog steeds na van de afsluiter in zijn laatste Volkskrant column. "Ongetwijfeld is mijn standpunt 'elitair'. Maar zonder capabele elites gaat het niet."

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het maakt niet uit wat Tofik zegt want hij liegt toch aangezien hij moslim is. Zoiets?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Uitspraak van Tariq Ramadan:

  There is no European [or America, Latin, Asian] Islam; there is ONE Islam;
  (Er is geen Europese [of Amerikaanse,Latino,Aziatische] Islam; er is ÉÉN Islam).  …….prins Alwaleed. Deze prins
  behoort tot de rijkste mensen op aarde en geeft zo’n 50 miljoen dollar per jaar uit aan projecten, die
  een beter begrip van de Arabische( islamitische) cultuur in het westen moeten bevorderen.”  Ook Prof.Jansen is naïef. Als het geld spreekt, zwijgt de waarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik herinner mij het debat
  nog als de dag van gisteren waarbij Dries van Agt, het grote opperhoofd van de "Heilige Land Stichting", de "3 van Breda" wilde loslaten ! 't Begrip "loslaten" past bij beesten. Zo las ik altijd bij het uitlaten van mijn hondje het bordje : "Geen los lopende honden".. Mijn Labrador, die ook kon lezen vond dat een leuk bordje ! "Maar ik mag toch nog wel zwemmen baasje ?" Mijn Sharon was heel slim !

  Tja , het is een beetje een dwaas voorbeeld !

  Maar er komt natuurlijk een moment dat sommige vinden dat Mohammed B. , uit oogpunt van medemenselijkheid gratie verdiend !

  Dus losgelaten moet worden !

  "Mo" heeft daar zo z'n medewerkers voor."t soort dat masseert en pijpt waar het nodig is !

  Bijvoorbeeld :Marcouch, BenZakour, Hassnae BouAzza, Dibi, Azough, AbouTaleb !

  Precies het soort waar Theo van Gogh altijd over sprak !

  De bovenonsgestelden !

  I rest my case ( die is trouwens ook van Theo van Gogh)

  George van Kralingen

  Dus
  Dat riep toen nog een enorme weerstand op..

  Maar dat in gedachte

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Voor de 'liberale islamieten' geldt deze slotzin uit een artikel in de Volkskrant:

  "Als verklaard islamiet de islam niet bekritiseren, is als je aansluiten bij de radicale islam."

  Wat eigenlijk betekent: Een fatsoenlijk mens noemt zich geen islamiet. Waarom noemen die 'liberale moslims' zich zo nadrukkelijk islamiet? Deels omdat ze dan hele mooie baantjes krijgen van cynische en gewetenloze machtspolitici als Cohen.

  Iedere politicus kan zien dat er grote problemen op ons afkomen maar de Cohennetjes en van der Laantjes cs doen er niets aan. Dat is niet alleen domheid en luiheid (zoals bij onze minister van binnenlandse zaken ter Horst) dat is vooral een afschuwelijk cynisch dienen van het korte termijn politieke belang. Van der Laan is nu de nieuwe held van de PvdA. Mijn held wordt hij pas als hij tegen Wilders zegt: 'Je hebt gelijk waar kan ik je helpen in de strijd tegen de islam?'

  BeantwoordenVerwijderen
 23. R.H. vraagt zich af hoe het dan gaat gebeuren dat de Moslims de macht overnemen. Zeer lezenswaardig is dit stuk. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8714
  Het is een proces dat in West-Europa al volop begonnen is en steeds extremer doorgaat.Zie ook de manier waarop nog onlangs de christelijke Kopten in Egypte van hun varkens en dus hun broodwinning werden beroofd.http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8460

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hans Jansen stelt het scherp door tegenover islamhater het woord Wildershater in te brengen. Het ene gaat over grondige aversie tegen een totalitair angstzaaiend systeem dat mensen in doen en laten beperkt, het ander speelt op de persoon, alsof problemen die deze persoon signaleert zouden verdwijnen als de persoon zou verdwijnen. Meer correcten mogen deze uitspraken natuurlijk proberen te spiegelen om tot nog verrassender uitkomsten te kunnen komen.

  @Michiel: Zo steek ik vandaag weer op dat Thomas van der Dunk over zelfspot en een gulle lach blijkt te beschikken. Als Van der Dunk tot het gilde der capabele elite zou behoren dàn heeft de PvdA voor de toekomst behoorlijk wat te vrezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @R.H,

  De dagelijkse praktijk in Nederland, vooral in de Ranstad toont – mits men die WERKELIJKHEID wil aanschouwen en zich niet laat misleiden door multiculti wensdenken – het gelijk van professorJansen.

  Het is onbelangrijk tot welke stroming een moslim(a) zichzelf rekent, omdat de praktijk een bijzonder eenvormig moslimblok toont zodra, aspecten van deze religie/cultuur kritisch ter discussie worden gesteld.

  De oorlog/strijd tegen de Islamisering valt pas te winnen, wanneer de ‘vele, gematigde ‘ moslims zich naast autochtone islamcritici scharen en gezamenlijk optrekken tegen het groeiende moslimextremisme.

  Daden bepalen hoe geloofwaardig een persoon of groep is voor de omgeving. Deze gangbare denkwijze vraagt ook van ‘gematigde’ moslims als Tofik Dibi hun geuite weerzin van vrouwenonderdrukking, terreur enz. openlijk en zonder voorbehoud te (be)noemen. Plotseling blijkt zo’n kritische houding synoniem met Islamofobie en bekrompen anti-moslimdenken vanuit de onderbuik. Gelukkig groeit de kritiek op die monopolisering van het Islamdebat tot Islamofiel klapvee:

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3698/Waar_blijf_Koran-kritiek%3F

  Waarom dan laten Nederlandse moslims uit zelfs de tweede en derde generatie het nog steeds en masse afweten wanneer het gaat om het verdedigen van onze democratie? Ze beweren toch luidkeels dat ook zij Nederlanders zijn, er is zelfs een club opgericht met een dergelijke benaming www.wijblijvenhier.nl?

  Hoe democratisch en vrijheidslievend is een minderheid waarvan het gros zelfs na ruim 25 jaar integratie nog steeds meent een uitzonderingspositie te mogen bekleden in het publieke debat? Zelfs het monopolie claimt op vrijwaring van kritiek op hun religie/cultuur.

  De Islamisering is mede veroorzaakt door het vervloekte multiculturalisme met haar waandenkbeelden over interculturele verbroedering tot elke (maatschappelijk ontwrichtende) prijs.

  Moslims mogen zich daarin als enige aan hier algemeen geldende principes en rechtsregels onttrekken. Decennia lang hebben moslims onze seculiere rechtstaat met al haar verworvenheden stelselmatig mogen uithollen, Niemand legde hen van hogerhand een strobreed in de weg, enkele dappere politici en publicisten uitgezonderd. Allemaal dankzij een laffe, lamlendige politiek-correcte elite, die haar eigen burgers aan Islamitische onverdraagzaamheid en groeiende gewelddadigheid heeft overgeleverd.

  Nu is de bijzonder tolerante Nederlander echter deze Islamisering zat en klinkt een aanzwellend Islamkritisch tegengeluid . Zelfs nu tonen gematigde moslims zich op enkele uitzonderingen na doof en blind voor terechte, beargumenteerde Islamkritiek. Liever wassen zij ijverig hun religie van alle smetten schoon, De daadwerkelijke fysieke Islamisering laten zij over aan de openlijk orthoxe moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Mijn dank voor de antwoorden en de verwijzing naar de betreffende artikelen. Wat ik er nu aan overhoudt is het onderbouwde idee dat de islam in zijn aard diametraal tegenover democratie staat. Dat liberale moslims in feite niet bestaan, of althans te weinig, om het wezenlijke concept van de islam inhoudelijk te verwerpen. Dat islamisering kan bestaan omdat onze kernwaarden slecht verdedigd worden. Dat laatste heeft dan te maken met het feit dat cultuurrelativisme bovengeschikt is gemaakt aan een inhoudelijk oordeel van onwillekeurig welke cultuur of religie.

  Zo beschouwd hebben we dus een probleem. En dat probleem zit hem dan in mijn optiek niet in de islam. Immers, een religie die al te relativerend omgaat met de ‘waarheid’ is flauw en onaantrekkelijk. Nee, dan is het probleem dus kennelijk dat het niet gaat om de terroristen maar om de bron waaruit zij hebben geput. Die bron wordt dan kennelijk niet goed begrepen door de huidige regeringsleiders. Het feit dat de meeste moslims zich aan de wet houden maakt dit niet anders en is dan als argument buitengewoon naïef.

  Maar dan hoor ik niet zozeer te vrezen voor de islam maar te vrezen voor zij die de discussie voeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @R.H,

  Heldere en beknopt samenvatting van oorzaken voor (groeiende) Islamkritiek in dit land en elders. Mijn complimenten ervoor

  Islamkritiek valt uiteraard wel te geven, dus is het geen kwestie van KUNNEN, zoals onze elite bij hoog en laag beweert.

  Het is m.i. pure ONWIL van onze elite om de Islam en haar volgelingen geen exclusiviteit te verlenen in het maatschappelijk verkeer . Waart een wil is, is tenslotte altijd een weg.

  Een verklaring die volgens sommigen deze politieke collaboratie met de Islam verklaart, is een geheime deal tussen de EU en de Islamitische wereld, genaamd ‘ oil for immigration’

  Dit project is bekend onder de naam ‘Eurabia’ d.w.z. de naam voor een geheime overeenkomst tussen onze Europese elite die welbewust moslims straffeloos hun gang laat gaan in onze eigen, niet-Islamitische samenlevingen. Dit als tegenprestatie voor de ontvangst van olie uit de moederlanden van deze immigranten.

  Zie voor meer info

  http://www.arabistjansen.nl/voorwoordEURABIA.doc


  Of je deze (complot)theorie plausibel acht is aan jou, persoonlijk acht ik het de meest logische verklaring voor de volstrekte en m.i. suïcidale passiviteit waarmee steeds grovere Islamiseringstendensen worden weggeredeneerd, gebagatelliseerd of zelfs ontkend door bijvoorbeeld min. Hirsch-Ballin:

  http://www.elsevier.nl/web/10240112/Nieuws/Politiek/Kamer-bezorgd-over-Nederlandse-shariarechtbanken.htm

  De nietszeggende reactie van deze bange, gereformeerde Farizeeër luidt als volgt

  http://www.elsevier.nl/web/10240221/Nieuws/Nederland/AIVD-Geen-shariarechtbanken-in-Nederland.htm?rss=true

  Als je de column onder de foto leest staat er aan het eind de veelzeggende uitspraak:

  “De Kamer zal de kwestie zo snel mogelijk na het zomerreces bespreken. Moskeeën waar shariarechtspraak voorkomt, moeten wat de PVV en SP betreft worden gesloten. Volgens Hirsch Ballin is daar echter geen rechtsgrond voor.”

  1. Waarom moet zo’n gevaarlijke ontwikkeling pas NA het zomerreces worden besproken?

  2. Waarom komt Hirsch-Ballin n.a.v. deze alarmerende – en m.i. staatondermijnende activiteiten – tot niet meer dan de juridische dooddoener””Er is daar echter geen rechtsgrond voor”.  Deze minister v. Justitie toont de volstrekte desinsteresse om daadwerkelijk onze rechtstaat adequater te beschermen tegen de totalitaire sharia-rechtspraak door de wet aan te passen. Hij verschuilt zich liever achter ontoereikende.bestaande wetgeving. Op zich juist, daar momenteel onze regels niet zijn ingesteld op een totaalverbod op een niet-westerse rechtsvorm met totalitaire trekken.

  Een alternatief is uiteraard voorhanden: wijzig de wet, zodat deze juridische kaders biedt voor een totaalverbod op (alle) elementen van de sharia in ons niet-Islamitische Nederland.

  Vreemd dat een gestudeerd en naar je zou zeggen, democratisch politicus als E-H-B niet op die gedachte komt.

  Tot zover mijn reacties op uw bijdragen, discussieer op een later tijdstip graag met u verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ RH,

  Ter informatie, een hele mooie lezing van Hans Jansen

  Hoe het ook zij, het komt er op neer dat in de moslimse ervaring, zoals Ibn Ishaq die al tegen het jaar 750 AD verwoordt, zuiver zakelijke technocratische bestuurders snel bereid blijken moslimse eisen geheel of gedeeltelijk in te willigen. Zulke technocratische bestuurders willen eigenlijk steeds zo snel mogelijk een deal maken met de moslims. Er hoeft maar iets van een islamitische dreiging aan de horizon te verschijnen of de superbestuurders passen zich aan en proberen het hun mogelijke nieuwe meesters naar de zin te maken.

  Deze superbestuurders beschouwen zichzelf als superrechtvaardig, want in hun ogen zijn alle ambities en toekomstdromen van al hun onderdanen allemaal even supergewichtig dan wel allemaal even superdwaas. Dat sommige van die ‘onderdanen’ zich niet als onderdaan beschouwen, en maar van een ding dromen, de triomf van de islam, willen en kunnen deze bekwame supermannen en supervrouwen niet geloven of begrijpen.

  Lezing Hans Jansen

  Bat Ye'Or

  Het Grote Bat Ye'or Interview

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Beste mensen,

  Als student Islamitische Theologie ben ik me meer dan bewust van Jansen's excellentie in de Arabische wetenschappen. Des te meer viel het me op dat de heer Jansen een, naar het schijnt, tegenstrijdig betoog schreef.
  Kort gezegd lijkt hij namelijk de meerderheid van de moslims te diskwalificeren om uit te maken wat hun islam inhoudt. Tegelijkertijd, hoewel, heeft hij geen problemen als bijvoorbeeld Geert Wilders "dé islam" uitmaakt voor kwaadaardige ideologie. Wilders en Jansen, kortom, mogen wel bepalen wat islam is en "de liberale moslims" niet.

  Voordat ik verder ga, wil ik wat dingen kwijt. Ik ontken absoluut niet dat er moslims zijn die haakse opvattingen hebben als het gaat om onze maatschappij. Ik zie echter dat deze groep een minderheid is. Vreemd vind ik het dan dat Jansen als Arabist de wereld omdraait en stelt dat "goede moslims" amper te vinden zijn.

  Ik reageer bij deze op dit betoog met een aangepaste versie van mijn hand. Het doet misschien goed om beide werken naast elkaar te leggen. Zo moet de tegenstrijdigheden bij iedere criticus toch direct in het oog springen.

  Voor een meer uitgebreide reactie, zie http://www.nmo.nl/67-Wilders___Grootmufti_van_Nederland.html?aflevering=3747.

  Met vriendelijke groet,
  Rashwan Bafati

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Zulke daden passen niet binnen de islam
  Rashwan Bafati, NMO website/column 22 juli 2009

  Zelfs de meest fervente Wildersfanaat zal toch willen toegeven dat er “wel eens” “zogenaamd” in de naam van de islam goede dingen zijn gedaan. Te denken valt aan de miljoenen moslims die actief participeren in de moderne samenleving, de universele normen en waarden respecterend en belevend. Aan moslimpolitici en – burgermeesters die zich oprecht inzetten voor alle Nederlandse burgers. Zoals iedereen weet is er meer.
  Die Wildersfanaat heeft natuurlijk het volste recht de islam uit te leggen op zodanige wijze dat zulke daden niet binnen de islam passen. Hij mag ook, als hij dat wil, oprecht geloven dat de goede daden, niets meer met de islam van doen kunnen hebben.
  Maar een liefhebber van Wilders die van die rechten gebruik gaat maken, heeft zichzelf daarmee eigenlijk tot een soort islamitische paus benoemd. Want hij gaat bepalen hoe de leer van de ware islam luidt, terwijl hij niet eens moslim is, maar bijvoorbeeld een niet al te optimistische Arabist.
  Denken de liefhebbers van Wilders dat de moslims op zulke zelfbenoemde pausen zitten te wachten?
  Kijk, het zit zo. Soms halen de moslims, die goede daden verricht hebben, zelf de koran er bij. En niet alleen de koran: ook het voorbeeld van Mohammed, de profeet van de islam. Daarmee willen ze hun voorbeeldige daad uitleggen, voor ons begrijpelijk maken en verantwoorden. Maar dan vinden ze dus Wildersfanaten op hun pad die zulke smoesjes niet over hun kant laten gaan, en ze verontwaardigd van de hand zullen wijzen. De liefhebbers van Wilders weten immers beter wat de islam wil.
  De liefhebbers van Wilders zijn tot alles bereid, maar enkele dingen wijzen ze eensgezind en krachtig af: Bijvoorbeeld de diversiteit aan interpretaties van elite en non-elite van de Koran en soenna en het kennisnemen van wat er in die talrijke sharia-handboeken staat.
  De studie of het kennisnemen van zulke onderwerpen zou goed kunnen helpen de – voor ons zo raadselachtige – Marokkaanse studenten en voorbeeldjongeren te plaatsen. Maar ach, onwetendheid zorgt voor sensatie. Het vermeerderen van sensatie is het vermeerderen van media-aandacht (en winstmogelijkheden). De koran leggen we alleen naast moslimpubers als ze de straat terroriseren, niet wanneer ze succesvol zijn op school, werk en in de sport. En misschien is de omvang van die goedwil van moslimjongeren wel gefundeerd door boze provocateurs als PVV’ers. In ieder geval, aldus de Wildersliefhebber, niet door de moslims en moslimouders zelf.
  Wie oproept tot het eens nauwkeurig bekijken van de diversiteit aan koranexegese en interpretaties van de hadith en de sharia, wordt onmiddellijk van links fundamentalisme of cultuurrelativisme beticht.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. (RE: zulke daden passen niet binnen de islam, Rashwan Bafati. Deel 2)

  Merkwaardig in dit doodzieke spel is de rol van de ex-moslims, zoals Afshin Ellian, Ehsan Jami en Hirsi Ali en nog een paar dozijn anderen. Van de onderwerpen en studies hierboven genoemd lijken ze volstrekt niets af te weten. Maar wat ze wel heel zeker weten is dat Nederlanders fout zijn wanneer ze (zoals Tofik Dibi), op grond van openbare wetenschappelijk onomstreden kennis van die thema’s, de theorie, praktijk en religie van islam min of meer prijzen. Het lijkt soms wel of deze opinieleiders zelfs het bestaan van open bronnen over deze kwesties willen ontkennen – terwijl die in haast elke openbare leeszaal of universiteitsbibliotheek wel zijn te vinden.
  Eigenlijk zijn de ware bedoelingen van deze ex-moslim Nederlanders daarmee al afdoende aangetoond. Maar zoals altijd is er aanvullend bewijs. Wanneer dit type humanisten zich in het debat mengt, gaat het ze maar heel zelden erom het succes en de goedwil van de meerderheid van moslims te prijzen. Of de raakvlakken van de westerse en islamitische traditie te belichten, dialoog aan te gaan en daarmee intergratie te bevorderen. Integratie en een beter Nederland lijkt hun zorg niet.
  Hun grootste zorg is het rechtzetten van “misverstanden” over de islam, zoals dat deze religie divers is. En dat de meerderheid van moslims, als actief belijdenden, goed participeert in deze samenleving. Ze doelen op het in stand houden van angst, sensatie en media-aandacht, met, wie weet, de financiële winsten die dit oplevert.
  Het is hun hartenwens om hun nieuwe landgenoten de ware islam te laten leren kennen. Waarom eigenlijk? Waarom zou iemand die geen moslim is, deze leer beter moeten leren kennen? En dan nog niet eens in de gebruikelijke vorm. Maar in een uitzonderlijke vorm die op zijn hoogst door een paar honderd gefrustreerde relschoppers in Nederland wordt aangehangen? Kan je de moskeeën in Nederland waar de islam van Bin Laden, Wilders en Ehsan Jami gepredikt wordt op 1 hand tellen? Nee natuurlijk.
  Wie daarentegen de aspiraties van de islam en moslims respecteert, kan er op rekenen door deze groep doemdenkers te worden beschuldigd van incompetentie, linkse kerkfundamentalisme en knettergekheid.
  Het prettigst voor mediaGEILEgekke anti-islam activisten is inderdaad zo lang mogelijk te doen alsof Wilders niet gek is. En volhouden dat Nederland helemaal geen land is waar de meerderheid – als volwaardig moslim, christen, atheïst, zwarte, Poolse – gewoon goed met elkaar omgaat en wil omgaan, zonder geheime ideologische agenda’s er op na te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. De reactie van Rashwan stelt me teleur en is helaas weer de zoveelste zet in de verdediging van de schijn van een tolerante islam. Ook hij richt zich weer op de criticus van de intolerante islam. Waarom gaat Rashwan die discussie niet aan met de vele intolerante moslims die zo sterk de islam bepalen? Waarom geen pleidooi houden voor vrijheid van afvalligen binnen islamitische gemeenschappen en landen. Nee, het is weer hetzelfde liedje. Hij valt de criticus aan en vindt zich zelf zo tolerant en wil ons doen geloven dat alles wel meevalt met die islam, want kijk toch eens hoe tolerant ik ben. Je hebt er niets aan, want Rashwan verdoet zijn tijd met zijn aanvallen op critici van de islam. Als een werkelijke tolerante islam wil, dan moet hij zich richten op de gevestigde islam en daar discussies aangaan over vrouwen, homo's, houding t.a.v. andersgelovigen, en vooral ook de eigen islam durven RELATIVEREN, enz. Maar ik zie niets van dat alles, ook niet bij die zogenaamde verlichte moslim Rashwan.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Rudolf, hartelijk dank voor uw reactie.

  Ik vind het jammer dat u vooronderstelt dat ik geen discussies ben aangegaan en aanga met islamfanatici. Dit heb ik wel gedaan en doe ik nog steeds. Echter, u begrijpt dat ik in een omgeving met islamcritici, zoals u ze noemt, me richt tot hen, de islamcritici. Dit lijkt me logisch.
  Even logisch, dus, volgens mij, is dat ik het debat met moslimfanatici houd waar ze te vinden zijn; in de moskee, of te gast bij onze uitzendingen (NMO), in de trein...
  Ik dacht toch dat ik in het begin had gemeld dat ik niet ontkende dat er extremisten zijn die niet het beste voor hebben met onze samenleving...
  Uw kritiek, dat het debat onder moslims onderling onderbelicht of misschiens zelfs niet genoeg gevoerd wordt, deel ik. Dat u mij bekritiseert dat ik me enkel concentreer op islamcritici....nou ja, meneer, kent u mij?
  Ik debateer juist vaker met moslims wanneer het om islam gaat, dan met islamcritici. En dat zijn doorgaans heviger debatten. Met mij, trouwens, doet de meerderheid van de moslims dit. Het is alleen niet te zien. Maar soms ziet men niet slechts wat zij verwachten te zien. Maar wat zij willen zien.

  Even praktisch, alstublieft Rudolf. Heeft het zin voor mij om hier, hier, kritiek te uiten om islamfanatici? Ik ben een voorstander van dialoog. Praten met, niet praten over.

  Als laatste. "Zogenaamde verlichte moslim". U noemt mij verlicht. Ik luister en leer graag van uw kritiek. Maar ik houd er niet van als men me woorden in de mond legt.

  Met vriendelijke groet,
  Rashwan

  BeantwoordenVerwijderen