Rapporteur of propagandist

Arabist_jansen

Maarten van Rossem en ik zijn beiden redelijk op de hoogte van de ‘wetenschappelijke’ literatuur over onze onderwerpen, respectievelijk Amerika en de wereld van de islam. Maarten van R. leest Amerikaanse boeken en kranten, ik lees Arabische boeken en kranten. Sinds zo’n twintig jaar, eigenlijk langer al, doen we daarvan op de buis of de radio wel eens verslag, een enkele keer zelfs samen. Ik herinner me tenminste dat ik begin jaren negentig bij het uitbreken van de oorlog tegen Iraq, ter bevrijding van Koeweit, vele malen, soms haast dagelijks, naast en tegelijk met Maarten in tv-programma’s heb gezeten. Maar toen kende ik hem al, het moet dus eerder begonnen zijn.

Beiden wisten we wel eens iets niet, wie regelmatig in studio’s zit raakt alleen al daardoor het contact met het laatste nieuws een beetje kwijt, maar we werden op ons woord geloofd. Niemand riep tegen ons dat we politieke propaganda bedreven. We zaten daar omdat we door onze opleiding en door ons werk aan de universiteit, feiten kenden die voor de nieuwsberichtgeving relevant zouden kunnen zijn, en waarvan het minder waarschijnlijk was dat een leek of een niet-specialist ze ook kende. Daar werden we verzocht over te babbelen omdat er nu eenmaal niet altijd voldoende beelden beschikbaar zijn om alle beschikbare tv-tijd te kunnen vullen. Bovendien zijn beelden duurder dan babbel.

Ergens tussen toen en nu is er veel veranderd. Ik realiseerde me dat eigenlijk pas voor het eerst volledig in het voorjaar van 2009, tijdens een programma waarin ik zat samen met Tofik Dibi (GroenLinks), op 27 maart. Maar er waren natuurlijk al vele gelegenheden eerder dat er me iets begon te dagen. Kort na de moord op Theo van Gogh zat ik veel in programma’s, onder andere om antwoord te geven op de vraag hoe in andere landen op vergelijkbare moorden gereageerd was.

Naar aanleiding daarvan gingen de zusjes Azough, de een journaliste en de andere kamerlid voor GroenLinks, in de weken daarna redacties waar ik voor had opgetreden afbellen, om navraag te doen: waarom ‘zo’n controversieel Arabist als Hans Jansen’ gevraagd was iets te schrijven of te zeggen voor de krant, of de rubriek, van de redactie die ze aan de lijn hadden. De zusjes hebben (denk ik) inderdaad wel een artikel gemaakt dat ergens verschenen is, en waarin je hopelijk iets van de verbazing van de redacteuren aan wie die vraag gesteld werd, kunt horen doorklinken.

Er zal wel meer gebeurd zijn dat mij gelukkig ontging, uiteindelijk zou ik normaal gesproken ook niets van die telefoontjes van de Azoughjes gehoord moeten hebben. Maar ik merkte geleidelijk aan dat ik langzaam maar zeker niet meer als rapporteur maar als propagandist werd gecast. Had dat te maken met de ontwikkeling van mijn persoonlijke opvattingen, of weerspiegelde het veranderingen in de maatschappij die buiten mij om plaats hadden? Ik denk het laatste.

Met name in het genoemde gesprek met Dibi, dat hij overigens schitterend won, verpletterend haast, was dat heel zichtbaar. Wat de politicus Dibi zei, werd als belangwekkende informatieve neutrale filosofie gepresenteerd. Wat ik daarentegen beweerde werd als propaganda neergezet, terwijl het beweringen waren die in de wandelgangen en collegezalen van dozijnen academische instituten op deze planeet te horen zijn. En terwijl het verhaal van Dibi rechttoe rechtuit toegesneden was op de toevallige politieke situatie in Nederland op de late avond van 27 maart 2009.

Had er ooit wel eens iemand over Maarten van Rossem geschreven dat hij ‘Amerikavijandig’ was? Of dat hij een bekend ‘Amerika-criticus’ was? Of dat hij door de pro-Amerikaanse Amerikadeskundigen ‘niet meer serieus’ werd genomen? Het zou kunnen, maar als het zo is, is het mij ontgaan.

Eigenlijk is het toch niet zo voor de hand liggend, dat een politicus als belangeloze neutrale welwillende rapporteur optreedt, maar daarentegen de wetenschapper als partijdige vooringenomen politieke propagandist. Anderzijds knap van de politici om het in stijgende mate zo geënsceneerd te krijgen.

Ik denk dat het voor de frissigheid van de Nederlandse media goed is wanneer er nog meer over zulke zaken wordt nagedacht dan het geval is. Politici en godsdienstfanaten verstaan nu eenmaal de kunst zowel hun kletskoek als hun koek te vermommen als een neutraal en bezadigd wetenschappelijk vertoog. Wetenschappers, met een heel enkele uitzondering, presenteren hun verhalen vaak knullig, al was het alleen maar omdat ze leven in een wereld waar twijfel en onzekerheid niet alleen hogere ogen gooien dan in de grotemensenwereld, maar ook nog eens een keer vaker aan de orde zijn.

Redacties moeten zorgen dat ze ver boven de beide groepen staan, en dienen te beletten dat kijkers en lezers een rad voor de ogen wordt gedraaid. De kijker hoort te weten wie hij ziet. De lezer hoort te weten wie hij leest. Propagandisten horen zich niet te vermommen als rapporteur, en omgekeerd.

O ja, voor de reaguurders: dat wetenschap even subjectief is als godsdienst, politiek, poëzie en schilderkunst, dat standpunt is al vrij lang geleden achterhaald door de feiten. Natuurlijk is er wel eens wat, maar water kookt in alle culturen bij 100 graden. Rechts rijden is maar een afspraak van benepen en domme burgermensen onderling, maar ook u gaat maar liever niet links rijden. En geloof me, de frisse eerlijkheid van als propaganda verpakte propaganda verkwikt het hart en zal uw dagen verlengen. Voor de rest van de discussie zijn een onbeperkt aantal andere websites beschikbaar.

HansJansen

19 opmerkingen:

 1. "maar water kookt in alle culturen bij 100 graden."


  * Onder gedefinieerde omstandigheden dan: luchtdruk 1 bar.
  :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "maar omdat ze leven in een wereld waar twijfel en onzekerheid niet alleen hogere ogen gooien dan in de grotemensenwereld, maar ook nog eens een keer vaker aan de orde zijn"

  Inderdaad mijnheer Jansen, buiten de universiteit is dat uw achilleshiel. Voor een snelscorende minkukel een dankbare horde om in ogen van de dommertjes te schitteren.
  Het was, achteraf gezien mischien, niet zo verstandig om een asymmetrisch debat (straatvechtertje versus zorgvuldig denker),en wat geen discussie is, aan te gaan met een onderontwikkelde enkelvoudige politicus.
  Zo'n iemand trekt dan gauw zevenmijlslaarzen aan, gedraagt zich als een olifant in de porceleinkast, en laat u met gebroken stukken achter.
  Binnen de universiteit is het algauw anders.
  Dan is het een oneerlijke strijd tussen een deux cheveaux en een Ferrari, waarbij u niet eens gas behoeft te geven.

  Nu hoop ik van u nog vaker op de verrekijk te kunnen genieten, zolang u zich maar niet genoodzaakt ziet, om het gesprek op gang te houden, door af te moeten dalen tot het nivo van een politicus, c.q. propagandist.

  Kennis is tenslotte niet zomaar iets van "hap, slik, weg, kort door de bocht of dik hout, maar waar voor tijd om bedachtzaam te kunnen zijn vaak noodzakelijk is.

  En voor tijd... daar is op de TV geen tijd voor.
  Enkel beelden, beelden, die in een steeds sneller draaiende werveling van leegheid en niets elkaar verdringen, de verdoofde kijker verward achterlatend.

  En naar die "wetenschappelijk verantwoorde" bagger van Mak en Zwart kijk allang niet meer.

  Het jammerlijke is natuurlijk wel dat Nederlanders te besodemieterd zijn om die propagandakanalen af te straffen met een opzegging van lidmaatschap of gids. (Misschien ligt hier voor Amanda Kluveld een schone taak ipv van naar Iran af te reizen ?)
  Maar daar kunt u ook niets aan doen, enkel rapporteren.

  Bedankt en sterkte ermee ! En ik verheug me nu al op een volgend optreden..... euh...kennisoverdracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gedrag van de Azoughs laat duidelijk zien dat deze zogenaamd liberale moslima's eigenlijk als een verlengstuk van de intolerante politieke islam optreden om elke islam-criticus monddood te maken. Hun rol is uitermate vals en het is goed dat hun gebel naar buiten komt. Het zegt ook iets over de onwetendheid en manipukeerbaarheid van de redacties om zich uiteindelijk zo te laten misleiden. Helaas is ook in dit voorbeeld weer zo duidelijk dat de zogenaamd gematigde en liberale moslims hand in hand gaan met de orthodoxie en ze zullen ook nooit de intolerantie van hun eigen gemeenschap bekritiseren. Ze spelen dus een hele kwalijke en nare rol. Zo ook Dibi met zijn valse brief die hetzelfde doel heeft, namelijk het uitschakelen van de islam-criticus, terwijl hij zo'n brief veel beter had kunnen richten aan de intolerante lieden binnen zijn gemeenschap. Heel vals en kwalijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vreemd. Ik heb dat debat gezien en ik had helemaal niet de indruk dat Dibi dat won. Misschien heb ik het verkeerde gesprek in herinnering. Was dat niet het gesprek waarin het fragment Jansen-Fortuin werd getoond? Daarin vond ik juist ontzettend sterk dat Jansen zei: "Ik ben van mening veranderd". Misschien komt het omdat ik wetenschapper ben, maar dat is juist een van de sterke punten van de wetenschap. Je maakt en hypothese, die wordt door experimenten gefalsifieerd, en vervolgens komt er een nieuwe theorie. Dat de islam een geweldadige godsdienst is met achterbakse volgelingen is helaas nog door geen enkel experiment gefalsifieerd. In tegendeel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ter aanvulling voor diegenen die een debat met die beroepsmoslims overwegen:

  standaardantwoorden

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb (net als L1) evenmin gezien dat Hans Jansen in het debat met Dibi onderuit ging, en hoe dat komt heeft Jansen in deze tekst treffend beschreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De zelfislamisering is al meedogenloos aan het toeslaan, want normale islam-kritische artikelen worden systematisch verwijderd op de site NUIJ. Heel vals van hen om te suggereren dat er vrijheid van meningsuiting is, terwijl dat er dus niet is. Vooral artikelen van Hans Jansen worden niet geduld.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. L.S.,

  Wij verwijderen vrijwel alle posts van Hoeiboei, daar deze niet voldoen aan onze huisregels. Een volgende keer dat u een artikel van deze site plaatst krijgt u een ban.

  Redactie NUjij

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dat prof. Jansen er betrekkelijk laat achter is gekomen dat het zogenaamde debat bij de publieke omroep in Nederland vrijwel is gemonopoliseerd door wat ik maar zal noemen de azoughjes (van allochtone én autochtone afkomst!), pleit voor zijn vertrouwen in de mensheid.

  Hier is een eenvoudige test die iedereen zelf kan uitvoeren. Als het weer eens onrustig is rond Israel, let dan eens op wie de publieke omroepen aan het woord laten om ons "objectief" over de gebeurtenissen voor te lichten. Eerst is daar de "Palestijn" of andere Arabier die ons bezweert dat het allemaal de schuld is van Israel, dat Israel oorlogsmisdaden pleegt, enz. enz. Fair enough, ik verwacht van een Arabier geen lofzang op Israel. Vervolgens wordt er een Jood (Israelisch of anderszins) opgevoerd, die - je verwacht het niet! - de "Palestijn" in feite bijvalt en ook zegt dat het allemaal de schuld van Israel is. Vaak is het een veteraan of reservist - maar dan wel eentje uit een zeer kleine minderheid van reservisten die hebben aangekondigd niet meer voor Israel te willen vechten. Of de token Jew is een halvegare van Een Ander Joods Geluid, of een misbaksel als Norman Finkelstein of Ilan Pappé. Men nodigt geen deskundigen uit, maar een mening - één mening. Zelden of nooit komen vertegenwoordigers van de Israelische mainstream - Likud, Kadima, Labour - aan het woord op de Nederlandse televisie.

  Kortom, meestal komt de zogenaamde evenwichtige berichtgeving in feite neer op zwaar bevooroordeeld, modieus Israel bashen. Omdat een kwartiertje op het internet me wijzer maakt dan een week publieke omroep, kijk ik daar allang niet meer naar. De optredens van prof. Jansen zijn desgewenst altijd nog via het internet te bekijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ach trek het U niet te veel aan, Richard Dawkins is ook weleens volledig "gepwned" (te kakken gezet) door creationisten:
  http://www.youtube.com/watch?v=GxG4Kji-u28

  soms is de waarheid echt gewoon veel ingewikkelder en dus minder geloofwaardig dan de feiten

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ps: Dawkins wordt vaak ook weggezet als fundamentele atheistische extremist en propagandist, zelfs in de "reguliere" media terwijl niets wat hij zegt niet geaccepteerd wordt in peer-reviewed tijdschriften.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Door dit stukje wordt mijn kritisch denkvermogen wat opgeschud en dat is goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Een bizarre e-mail-uitwisseling over de praktijken van Nujij. Bizar dat kritische stukken op Hoeiboei als bashen worden gezien.

  -------------------
  E-mail-correspondentie is tussen mij en Nujij
  --------------------

  Verzonden: donderdag 2 juli 2009 7:58:45

  L.S.,

  Zoals u in onze huisregels kunt lezen behoudt de redactie zich het recht voor om op verschillende gronden posts en reacties te weren.

  NUjij laat veel toe, ongeacht pro- of anti- wie dan ook. Er zijn ook genoeg anti-andere-politici-geluiden te horen. Die eer is niet exclusief voorbehouden aan de heer Wilders.

  Wij willen graag een inhoudelijke discussie en dat is met post van hoeiboei meestal niet mogelijk wegens het hoge bash gehalte. Wederom ook deze twijfelachtige eer is niet alleen aan hoeiboei voorbehouden er zijn sites aan weerszijde van het spectrum die zichzelf op deze manier uitsluiten van NUjij


  Redactie Nujij


  1 juli 2009 19:58

  Redactie Nuij,

  Het is mij inmiddels duidelijk dat u vindt dat HB haat zou zaaien. Maar blijkbaar weet u het verschil tussen kritiek en haatzaaien niet, want in de totalitaire islamitische landen, zoals Iran, wordt ook elke kritiek als haatzaaien weggezet. Het is desalniettemin aan u welke links u toelaat, alleen ik vind het vals dat u pretendeert onafhankelijk en neutraal te zijn, want dat bent u niet. Groffe ant-Wilders teksten laat u ook gewoon staan, maar gefundeerde islam-kritiek van bekende critici van de islam en anderen niet. U dient dat openlijk op u site te zetten dat dit ook uw beleid is. Ik vind niet dat u daar zo maar mee mag wegkomen en ik zal kijken of er op internet openbaarheid aan uw bizarre arbitraire manier van acceptatie kan worden gegeven.


  Date: Wed, 1 Jul 2009 18:41:56 +0200

  Subject: Re: Contact via NUjij.nl
  From: info@nujij.nl  L.S.,

  Wij verwijderen vrijwel alle posts van Hoeiboei, daar deze niet voldoen aan onze huisregels. Een volgende keer dat u een artikel van deze site plaatst krijgt u een ban.

  Redactie NUjij
  2 juli 2009 23:10

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Rudolf, misschien is het niet boeiend maar NUjij.nl is net als web-log.nl onderdeel van het netwerk van de Ilse Media groep BV.

  Remember?

  klacht stadsdeel De Baarsjes

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Dat verklaart veel, maar ik denk dat zelfs zonder die affaire islam-kritische meningen evenmin welkom zijn, maar Hoeiboei is gezien haar inhoudelijk goede, maar kritische gehalte zeker niet geliefd. Delen van de media werken nauw samen met intolerante moslims om de islam af te schermen voor elke kritiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Uw weg is niet makkelijk heer Jansen, maar houdt Lincoln's 'you can fool all the people all of the time-' speech in gedachte. Soms is het wel om moedeloos van te worden, maar niets dat een borreltje dan weer niet kan oplossen (bij mate).

  BeantwoordenVerwijderen
 18. "Natuurlijk is er wel eens wat, maar water kookt in alle culturen bij 100 graden."

  Inderdaad.
  Godsdiensten doen niet aan waarheidsvinding.
  ( Enkel aan voorlezen...en voorschrijven natuurlijk)

  BeantwoordenVerwijderen