Wilders - Grootmufti van Nederland?

Gevonden_voorwerpen_3

Dwalende moslims, ik presenteer u Geert Wilders, de Grootmufti van Nederland. Hij kent de ware islam, de enige islam. Die is niets anders dan de fascistische koran, niets anders dan een kwaadaardige ideologie.....
Wat vind jij ervan dat Wilders en co. weten wat dé islam inhoudt en de meerderheid van de moslims blijkbaar niet?

Ik las laatst toch iets opmerkelijks… Opmerkelijk, omdat je verwacht dat zulke bekwame geleerden als de Arabist Hans Jansen feilloos zijn in hun kritiek. Natuurlijk maakt iedereen fouten; de heer Jansen zal de eerste zijn om dat toe te geven. Maar het ironische is nu juist dat deze wetenschapper schuimbekkend moslims en “de linkse kerk” op fouten wijst, die hij zelf maakt.

Dit las ik. Een artikel over de “vijanden van Wilders” die zich, volgens Jansen, profileren als pausen en leraars van de enige, echte, ware islam. Misschien was het wel sarcastisch wat Jansen schreef. Ik wil namelijk niet geloven dat deze intellectueel dom kan zijn. Maar als hij serieuze bedoelingen had en geen sarcastische, dan ben ik genoodzaakt om hem hypocriet te noemen.

Eerst stelt Jansen fijn en wel dat moslims geen behoefte hebben aan pausen die de islamitische gemeenschap eenduidig voorschrijven wat ze moeten geloven en doen. Ik heb die behoefte inderdaad niet. De islamitische traditie, 1400 jaar oud, kent een rijke diversiteit aan opvattingen, interpretaties en praktijk. Islamstromingen te over, het merendeel van koranverzen en overleveringen van de profeet en zijn metgezellen werden nooit eenduidig bevonden. De rede, analogie, consensus: alle begrippen die fundamenteel deel uit maken van deze traditie, die zulke werken als de fiqh en tafsir voortbrengt. Nog nooit was er één aqida, één bepalende exegese… Dé islam, in empirische zin, bestond niet, bestaat niet en zal ook nooit bestaan. Geachte heren Wilders en Jansen, hoewel, denken anders…

Hoe ongelooflijk stom is het om, na die kritiek op moslimpausen, zelf als mufti voor moslims uit te leggen wat de islam inhoudt? Bin Laden, Hans Jansen en Wilders zouden de beste vrienden kunnen worden. Niet alleen hebben zij dezelfde opvattingen over dé islam. Ze lijken ook een gedeelde vijand te hebben: de meerderheid van moslims, die, in hun ogen, het helemaal fout heeft.

Vergelijk (dus lees) het artikel van Jansen met mijn aangepaste versie (hieronder de link) van dat artikel en zie de paradox. En als het geen tegenstrijdigheid is, moet het toch schijnheiligheid genoemd worden…

Hier dus mijn aangepaste versie van het artikel van Jansen.
Goede daden passen niet in de islam

Dwalende moslims, ik presenteer u Geert Wilders, de Grootmufti van Nederland. Hij kent de ware islam, de enige islam. Die is niets anders dan de fascistische koran, niets anders dan een kwaadaardige ideologie.

Het is maar even dat je het weet, als moslim…Ik bedoel, zoals Wilders zegt, als je deze ideologie niet aanhangt, dan ben je enkel iemand “die zich moslim noemt”. Jullie zijn de islam niet. Nee! De islam is Wilders en co. De mensen die het, als dhimmi, allemaal beter weten.

Met knecht Hans Jansen is 1400 jaar aan democratie in de islamitische leer een eind gekomen. Deze Oranje Islamrevolutie onderwerpt de moslims aan de waarheidskenners van de PVV + een stel betweters als Jansen en Bin Laden. Deze minderheid aan fundamentalisten bepaalt voor de meerderheid van moslims wat “dé islam” is.

Grappig, niet? Dat Hans Jansen kritiek uit op “liberale” moslims, die, volgens hem, als minderheid pogen pausje te spelen. Dit, terwijl hij en zijn grote held Geert Wilders in feite hetzelfde doen, maar zich op mysterieuze wijze meer legitiem achten om als islamautoriteit op te treden….

Aldus, moslims, verenigt u zich onder de dogma van Wilders en zijn vriendjes. Eindelijk duidelijkheid, een heldere weg naar God.

En als een Oranje islamrevolutie toch niet de bedoeling was van knecht Jansen, laat moslims dan zelf uitmaken wat islam is. Dit is, immers, zijn kritiek op moderne islampausen. Een klassiek voorbeeld, toch zeker, van het spreekwoord: “de pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet”.

Rashwan Bafati

NMO

47 opmerkingen:

 1. Vraagt u aan hardliners hoeveel soorten islam er zijn, Bhaswati..
  Het zal u tegenvallen - volgens letterknechten die bereid zijn een hele generatie op het spel te zetten is het er maar éen

  Om rustig in een àndere interpretatie te mogen geloven moet die eerst bevochten worden, en zelfs dan kan er elk ogenblik een scherpslijper opstaan die met de tekst in de hand de zwarte-kousenversie van de rechtgeleiden tot het enige ware geloof uitroept..
  Om vervolgens de afvalligen te straffen zijn er kennelijk altijd genoeg domme, hete jongemannen te vinden die hun broekspijpen optrekken, hun vlassige baardje laten groeien, onbegrijpelijke schotschriften te schrijven en de afgodendienaars en hypocrieten met de dood bedreigen, in ruil voor vader's gunst en een enkele reis naar het hemels bordeel...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De reactie van Rashwan stelt me teleur en is helaas weer de zoveelste zet in de verdediging van de schijn van een tolerante islam. Ook hij richt zich weer op de criticus van de intolerante islam. Waarom gaat Rashwan die discussie niet aan met de vele intolerante moslims die zo sterk de islam bepalen? Waarom geen pleidooi houden voor vrijheid van afvalligen binnen islamitische gemeenschappen en landen. Nee, het is weer hetzelfde liedje. Hij valt de criticus aan en vindt zich zelf zo tolerant en wil ons doen geloven dat alles wel meevalt met die islam, want kijk toch eens hoe tolerant ik ben. Je hebt er niets aan, want Rashwan verdoet zijn tijd met zijn aanvallen op critici van de islam. Als een werkelijke tolerante islam wil, dan moet hij zich richten op de gevestigde islam en daar discussies aangaan over vrouwen, homo's, houding t.a.v. andersgelovigen, en vooral ook de eigen islam durven RELATIVEREN, enz. Maar ik zie niets van dat alles, ook niet bij die zogenaamde verlichte moslim Rashwan.

  Rashwan said...
  Rudolf, hartelijk dank voor uw reactie.

  Ik vind het jammer dat u vooronderstelt dat ik geen discussies ben aangegaan en aanga met islamfanatici. Dit heb ik wel gedaan en doe ik nog steeds. Echter, u begrijpt dat ik in een omgeving met islamcritici, zoals u ze noemt, me richt tot hen, de islamcritici. Dit lijkt me logisch.
  Even logisch, dus, volgens mij, is dat ik het debat met moslimfanatici houd waar ze te vinden zijn; in de moskee, of te gast bij onze uitzendingen (NMO), in de trein...
  Ik dacht toch dat ik in het begin had gemeld dat ik niet ontkende dat er extremisten zijn die niet het beste voor hebben met onze samenleving...
  Uw kritiek, dat het debat onder moslims onderling onderbelicht of misschiens zelfs niet genoeg gevoerd wordt, deel ik. Dat u mij bekritiseert dat ik me enkel concentreer op islamcritici....nou ja, meneer, kent u mij?
  Ik debateer juist vaker met moslims wanneer het om islam gaat, dan met islamcritici. En dat zijn doorgaans heviger debatten. Met mij, trouwens, doet de meerderheid van de moslims dit. Het is alleen niet te zien. Maar soms ziet men niet slechts wat zij verwachten te zien. Maar wat zij willen zien.

  Even praktisch, alstublieft Rudolf. Heeft het zin voor mij om hier, hier, kritiek te uiten om islamfanatici? Ik ben een voorstander van dialoog. Praten met, niet praten over.

  Als laatste. "Zogenaamde verlichte moslim". U noemt mij verlicht. Ik luister en leer graag van uw kritiek. Maar ik houd er niet van als men me woorden in de mond legt.

  Met vriendelijke groet,
  Rashwan

  21 juli 2009 23:08

  Goed Rashwan, wat vind jij van het feit dat er binnen de islam geen godsdienstvrijheid is? Dat ook in "gematigde" landen als Marokko allerlei beperkingen zijn voor niet-moslims om openlijk een andere levensovertuiging te uiten dan de islam. Wat heb je concreet gedaan om op te komen voor het recht op afvalligheid? Je hebt ongetwijfeld petitie tegen Israël ondertekend, maar heb je je ook wel eens verdiept de slechte positie van homo's in bijvoorbeeld Egypte, waar ze in de gevangenis worden gezet op grond van de islam? Om maar te zwijgen over Iran en Saoedi Arabië. Waar zijn die gematigde moslims die in petities zich keren tegen al deze onmenselijke praktijken jegens mensen die anders leven en denken dan de islam voorschrijft?

  Het heeft weinig zin om hier kritiek te uiten op islam-critici, maar juist wel om verslag te doen over wat je zelf doet tegen die haat en intolerantie vanuit de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Rashwan,

  Een belangrijke stap die jij zou kunnen doen, als je dat bij de NMO kunt is via een programma bij die omroep actie voeren tegen onrecht in naam van de islam. Ook de behandeling van Egyptische Kopten is meer dan zorgelijk in islamitisch Egypte. Het massaal slachten van varkens, terwijl de Wereld Gezondheitsorganisatie nog zei dat die niets met de varkensgriep te maken hadden, was meer dan walgelijk, niet alleen een vreselijke vorm van dierenmishandeling (buiken werden levend opengesneden), maar ook een systematisch treiteren van een niet islamitische minderheid en dat terwijl jij als moslim hier alle ruimte hebt om je propaganda voor de islam te verkopen. Of zullen de rechten van minderheden in islamitische landen alleen verbeteren, wanneer we in het Westen de positie van moslims direct koppelen aan die van minderheden in islamitische landen. Dus voor moslims dezelfde beperkingen als niet-moslims in islamitische landen en laten we dan mild zijn en dan maar de minst intolerante islamitische landen tot uitgangspunt nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Rashwan spreekt over participatie. Dat nu is interessant omdat intussen niet meer duidelijk is wat hier nu mee bedoeld wordt. In de meest gebruikelijk vorm is de betekenis dat men niet passief maar actief deelneemt aan een instituut middels inspraak en daarmee invloed uitoefent op gebruiken en bestaande statuten. Zo’n definitie is natuurlijk wel enigszins op te rekken maar het idee dat daar onder mede begrepen moet worden dat een moslim een baan heeft, een hypotheek en netjes betaald bij de supermarkt, leidt tot onnodige begripsverwarring. Participatie, en zo is het begrip bedoeld, in het autochtone debat betekent nu juist het luisteren naar de stem van de moslim.

  Maar zelfs indien men het begrip zo wil opvatten als Rashwan doet, ontkomt men er niet aan zich opnieuw de vraag te stellen wat hier dan de meerwaarde van is. Die is er niet, net zo min als morgen op de voorpagina staat dat een man zijn hondje uitliet, weer thuis kwam en een kopje koffie zette voor zijn vrouw. Dat wordt pas anders als hij tijdens dat uitlaten ritueel vermoord wordt. Normale zaken zijn de norm en behoeven om die reden geen speciale aandacht en dat heeft ook te gelden voor ‘geparticipeerde’ moslims.

  Maar als ik Rashwan goed begrijp zijn er twee dingen die hem steken. Het feit dat critici (niet-moslims) slechts een donkere versie van de islam verkondigen en dat de meerderheid der moslims zich aan die donkere kant nu juist niets gelegen laten.

  En hier begint een bijzondere polarisering die een stroman oplevert. Immers, de fanatici die zelfmoordaanslagen plegen zijn numeriek zo te verwaarlozen dat men die met goed fatsoen ook niet kan opvoeren als representatief voor de main stream islam. De critici doen dat ook niet, Rashwan zoekt die controverse wel. Dit, terwijl de islam-kritiek nu juist uit gaat naar die grote groep die op tijd naar hun werk gaan, maar evenwel een orthodoxie aanhangen die op gespannen voet staat met het humanisme. In dat verband laten critici zich zelfs niet afleiden door zij die geen handen willen schudden of in een boerka een safety haven voor vrouwen zien. Ze blijven gefocust op wat er in de moskeen gepredikt wordt aan de ‘liberale’ moslim. Wat die 'liberale' moslims er vervolgens mee doen is het punt niet, maar wel een zorg. En over dat laatste schrijven de critici.

  Misschien heeft Rashwan gelijk als in de moskeen geen tot nauwelijks ideeen te horen zijn die Bin Laden zouden opvrolijken. Maar dat is het punt van de critici niet. Het gaat ze om de orthodoxie die welzeker tot het standaard patroon op vrijdag behoort. Het is jammer dat Rashwan dat ontgaan is in de discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zelfs de Amerikanen worden langzamerhand wakker,hier hun reactie op de maatregelen die Barack Hussein Obama getroffen heeft. Ik voeg nog er bij stop de islamicering van de EU.
  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/it-will-be-a-cold-day-in-hell-before-he-socializes-my-country.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bhaswati mag zijn meningkjes volledig gesubsidieerd, veilig uit de warme overheidsschoot (NMO) over de domme criticasters uitstrooien. Kritiek slecht, Jansen slecht, Islam goed.
  Ik ben al mijn geduld kwijt met de grote stroom Islam verheerlijkers, die nooit, nooit, nooit, nooit, nooit ook maar een kritisch woordje over deze toch "bijzonder" ideologie/religie zullen beantwoorden, weerleggen, duiden of wegen. Nee de boodschapper wordt weer te pakken genomen. De oude vertrouwde taktiek van bijna alle moslims (en links).
  Bhaswati, types als jij zijn mede de oorzaak van de snelle verWildering van hoger opgeleid nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. "Dé islam, in empirische zin, bestond niet, bestaat niet en zal ook nooit bestaan. Geachte heren Wilders en Jansen, hoewel, denken anders…" staat er in de bijdrage van Rashwan Bafati.

  Wat vindt de auteur eigenlijk zelf van de koran? Hans Jansen merkte daar (in zijn algemeenheid) eerder over op:

  " ... Goede Duitsers zeiden niet dat je Hitlers Mein Kampf maar niet zo letterlijk moest nemen".

  Wat zegt de islam in de zin van Rashwan Bafati eigenlijk over die koran en de hadith?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Bhaswati,

  je werkt voor de NMO, dan behoor je automatisch tot de groep mensen die voordeel heeft bij het vasthouden aan de oude situatie waarbij moslims dom gehouden moeten worden. Dan is elke persoon die nadenkt er één te veel. Wilders spreekt moslims aan op hun verantwoordelijkheid om zich als nette burgers te gaan gedragen. Dat is erg onprettig als men jarenlang gedacht heeft dat de hoogste moraal van de islam afkwam. Jansen leest wat er geschreven is en maakt duidelijk dat er een grote hoop bullshit in de koran staat. Dat is niet prettig als men zijn brood verdient met het domhouden van moslims.
  Zelf zal ik niet snel op Wilders gaan stemmen, hij mag dan wel de juiste kijk op de islam hebben, maar het blijft diep in zijn hart een VVD'er, dus hij komt op voor het grootkapitaal. Zelf ben ik al jaren lid van de SP omdat ik geloof in delen en samenwerken. Ik vind ook dat iedereen overal mag wonen. Er behoren geen grenzen te zijn.
  Ik heb veel vrienden die moslim zijn, en helaas kunnen zij allemaal niet goed nadenken. Steeds als ik hen vertel dat de islam alleen maar bedacht is om geld mee te verdienen en mensen dom te houden dan is het net alsof zij het niet kunnen begrijpen. Jouw artikel ademt ook die sfeer. Je roept wat, je noemt wat namen, maar feitelijk staat er in het hele stukje alleen maar zaken die kant noch wel raken. Wilders kan niet vergeleken worden met Jansen of Bin Laden. Want Wilders is een politicus die terecht gezien heeft dat de islam een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Jansen is een wetenschapper die heel goed teksten kan analyseren, en een beeld kan scheppen wat voor gewone mensen begrijpelijk is. Bin Laden is een moslim die gehoopt had dat hij de macht in Saudi Arabië had kunnen grijpen. Deze drie op een hoop gooien is onzin.

  Het is goed dat je probeert om in discussie te gaan. Nu moet je nog jouw gedachten op een lijn zien te krijgen. Ooit zul ook jij moeten toegeven dat die islam gebruik maakt van dierlijke emoties. De vrouw wordt binnen de islam gebruikt als domme baby-machine en een hersenloze kut. En ooit zal het jou ook duidelijk worden dat oorlog voeren voor een almachtige god een contradictie is. Maar binnen de islam zijn er heel veel tegenstrijdige zaken. Een "god" die alles weet en alles voorbestemd heeft, die schept een hemel en aarde, hij weet dan al wat er gaat gebeuren omdat hij alwetend is en omnipotent. Dan komt hij terug om te oordelen en te vernietigen. Dat is toch al in tegenspraak met zichzelf.

  Het geloof heeft een functie gehad in de tijd dat de mensheid amper nog rechtop kon lopen. Een beetje normen en waarden heeft de mensheid vooruit geholpen. Jij weet toch ook wel dat in de Arabische wereld vóór de islam alle pasgeboren meisjes levend werden begraven. Alleen jongens bleven leven, en die werden opgevoed. Pas toen de islam kwam in de Arabische wereld, toen werd het vermoorden van pasgeboren meisjes-babies verboden. Ergens klopt hier iets niet, dat weet ik ook wel, maar moslim geleerden willen nu eenmaal dat dit zo verteld wordt.

  Maar dat het geloof in het verleden een functie heeft gehad wil niet zeggen dat het nu nog steeds een functie heeft, anders dan domhouden en uitbuiten en onderdrukken.

  Zeg nu zelf, je gelooft die onzin toch ook niet? Een schepper die ook vernietigd? Strijd voeren voor iets wat almachtig is? Een paradijs met 72 maagden en 28 knapen "zo-schoon-als-paarlen"? Je voelt jezelf een beetje dom, maar je wil je groot houden. Of je behoort echt tot dat godverdomde tuig dat de moslims dom en onderdrukt wil houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste allen,

  Hartelijk dank voor uw reacties. Het zijn er veel en ze zijn breed in thema. Vaak hebben ze niets meer te maken met de kern van mijn stuk.
  Ik hoop toch echt dat u Jansen's artikel (Zulke daden passen niet in de islam) en mijn aangepaste versie hebt gelezen. Als dit het geval is, snap ik niet waarom u van het onderwerp afwijkt. Ik heet trouwens Rashwan (Bafati).

  U begrijpt dat ik niet op alles kan antwoorden. Enkele dingen wil ik kwijt.

  Ten eerste, u ziet zichzelf als criticus, maar leest niet kritisch. Tenminste, dat moet ik wel concluderen als u niet eens in staat bent de essentie van mijn verhaal in te zien.
  Dit is die essentie:

  "Grappig, niet? Dat Hans Jansen kritiek uit op “liberale” moslims, die, volgens hem, als minderheid pogen pausje te spelen. Dit, terwijl hij en zijn grote held Geert Wilders in feite hetzelfde doen, maar zich op mysterieuze wijze meer legitiem achten om als islamautoriteit op te treden…." Rashwan

  En als een Oranje islamrevolutie toch niet de bedoeling was van knecht Jansen, laat moslims dan zelf uitmaken wat islam is. Dit is, immers, zijn kritiek op moderne islampausen. Een klassiek voorbeeld, toch zeker, van het spreekwoord: “de pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet”.Rashwan

  Vergelijk:
  "Maar een liefhebber van Wilders die van die rechten gebruik gaat maken, heeft zichzelf daarmee eigenlijk tot een soort islamitische paus benoemd. Want hij gaat bepalen hoe de leer van de ware islam luidt, terwijl hij niet eens moslim is, maar bijvoorbeeld een niet al te optimistische Arabist."Rashwan

  "Maar een hater van Wilders die van die rechten gebruikt gaat maken, heeft zichzelf daarmee eigenlijk tot een soort islamitische paus benoemd, want hij gaat nu bepalen hoe de leer van de ware islam luidt, terwijl hij niet eens moslim is, maar bijvoorbeeld lid van de gemeenteraad van Noordwijkerhout voor D66." Het gaat me om deze tegenstrijdigheid.

  Even kort. (Ik weet natuurlijk dat dit niet zo is). Maar mag ik, uit uw zwijgen over mijn vaststelling van deze paradox, vernemen dat u vind dat ik hierover gelijkt heb? (Kom maar op met die reacties dus, hierover)

  Volgend mijn antwoorden op uw reacties.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Rashwan, elders zei je: "Zelfs de meest fervente Wildersfa- naat zal toch willen toegeven dat er “wel eens” “zogenaamd” in de naam van de islam goede dingen zijn gedaan. Te denken valt aan de miljoenen moslims die actief participeren in de moderne samenleving, de universele normen en waarden respecterend en belevend ".

  Maar goede Duitsers legden helemaal niet de nadruk op het feit dat Hitler ook best wel goede dingen had gedaan zoals werkloosheid oplossen en autowegen aanleggen.

  En als het er om zou gaan de "universele normen en waarden" te respecteren en beleven, zeg eens eerlijk, waar is de rest van de islam dan nog goed voor? De koran en de hadith bijvoorbeeld? Of is het stiekem zo dat als het er op aankomt de koran en hadith toch belangrijker zijn? Waarom zijn er in Groot-Britannie dan eigenlijk nog sharia-rechtbanken? Volstaat het in Engeland universele Engelse recht niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Rashwan Bafati is een slimmerik. Echter niet slim genoeg.

  Er zit namelijk een enorm verschil tussen de islambeleving van moslims en niet-moslims. Voor de onderworpenen is islam divers, en bieden de verschillende stromingen inderdaad (marginale) verschillen in opvattingen.

  Echter, ten aanzien van niet-moslims, is er maar EEN islam: DE islam. Alle stromingen ten spijt. En helaas kent DE islam weinig tot geen genade voor hen die Mohammed verafschuwen. Voor hen die Jezus zien als de zoon van god. Voor hen die Jood zijn. Zij zijn in alle gevallen de mindere mens en/of dienen als brandstof voor het vuur.

  Laat Bafati daar maar eens antwoord op geven. Kan hij niet. Nou ja, hij kan niets anders dan mij gelijk geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Bin Laden, Hans Jansen en Wilders zouden de beste vrienden kunnen worden".
  Volgens mij zien twee van deze personen de koran en de pedofeet niet als goddelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Nu geloof ik niet, Rashwan, dat het je ging om de paradox. Als het alleen een om veronderstelde taalkundige omdraaiing zou gaan, waren woorden als ‘knecht’ niet nodig geweest en had de toon iets zakelijker geweest.

  Over die vermeende paradox is dit nog te zeggen. De zelfbenoemde islamitische paus is een rigide figuur die niet open staat voor kritiek en weigert een breder veld te overzien waarin de islam en zijn boodschapper minder fraai hebben opgetreden en waarin de sharia thans een dubieuze rol speelt. De critici spreken hun zorg uit over dit eenzijdige beeld. Uit die kritiek een nieuwe paus distilleren is een vreemde retoriek die niet wordt ondersteund door de feiten en nog minder door er een taalspelletje van te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Excuses als ik uw bedoelingen niet begrepen heb. Maar het is moeilijk die te achterhalen als uw reacties niets meer te maken hebben met mijn bedoelingen. Zo werkt dat.

  @Paardenstaart.
  U heeft gelijk dat, ik wens een beter woord, moslimfundamentalisten (ik zie mijzelf ook als fundamentalist, daarom ambigue term) andere interpretaties dan de hunne afwijzen. Zeker. Dus?
  @Rudolf
  Ik heb geen petitie tegen Israël ondertekend. Heb het te druk met school en voetbal en werk en Southpark kijken. Anyways...
  Wat heeft uw reactie te maken met de essentie van mijn verhaal? Als beleefde, vrome moslim zal ik u wel kort antwoorden.
  In de islam geen godsdienstvrijheid? Nee, in enkele islamitische landen vind je niet de vrijheid die we hier kennen. De geschiedenis van de islam, echter, getuigt van een ruimere religieuze tolerantie dan de christelijke geschiedenis. Bronnen zijn ambigu, zeker, maar raadpleeg de duizenden studies die hierover gemaakt zijn.
  Wat ik concreet gedaan heb? Moet ik de radicalen uitmoorden? Ik kan alleen praten. Als 20-jarige student neemt men me terecht ook niet al te vaak serieus.
  Eerder verslag doen over discussies met radicalen? Nogmaals, ik ben voorstander van praten met, niet praten over.

  @Rudolf 2. Zie NMO website. Genoeg te vinden. (Ben stagiaire trouwens).

  @R.H
  Uitstekende reactie. Ten eerste, ik richt me niet op "de islamcriticus", maar op Hans Jansen. Maar net zoals ik de islamkritiek verkeerd zou begrijpen, begrijpt uw mijn kritiek verkeerd. Ik heb het over de paradox van Jansen's artikel. Uw reactie is boeiend en heeft me aan het denken gezet. Ik zoek hoewel geen controverses. Ik reageer enkel op Jansen's bewering dat Wilders en hijzelf mogen bepalen wat islam is, en moslims niet.

  @Paulus.
  Is het hier een gewoonte om mensen te plagen om hun namen?
  Uw reactie is, excuses voor het gebrek aan beleefdheid, substantieel waardeloos. Wat heeft het te maken met mijn artikel?

  @J.Morika
  Mijn artikel is een reactie op "Zulke daden passen niet in de islam" van Hans Jansen.

  @vanhetgoor
  Ik hoor bij de NMO? Neem me niet kwalijk meneer, maar alstublief, reken me af op mijn persoon.
  Uw reactie betreft het klassieke geloof vs ongeloof debat! Zeer interessant. Interessanter, inderdaad, de godsdienstfilosofie. Waarom bestaat het kwaad als God Goed en Almachtig is? Wil ik graag met u over discussiëren, op een andere plaats. Wedermaal, het gaat hier om Jansen's artikel, "Zulke daden passen niet in de islam".

  @j.morika 2
  Bevraag mijn beweringen in de context waar ze vandaan komen. Nogmaals, het is een reactie op Jansen's artikel "Zulke daden passen niet in de islam".

  @Geertgeel
  Uw reactie onderbouwt mijn artikel. Bedankt.

  @Titatovenaar
  Ik verwijs u naar mijn en Jansen's artikel. Wilders, Jansen en Bin Laden gelijken elkaar, in die zin, dat zij zichzelf legitiem achten om voor de moslimmeerderheid te bepalen wat de islam is, en islam van die meerderheid zelf als onauthentiek te betitelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @R.H 2
  Jansen's zelfbenoemde paus is een liberale moslim. Hij heeft kritiek op zulke personen dat zij het hebben over "de ware, vredige islam". Hij meldt verder dat de islam van gefrustreerde baardmannen meer vertegenwoordigd is dan "die liberale islam". Empirisch is dit niet onderbouwd (Zie Phalet Karen e.a's Moslim in Nederland).
  Mijn kritiek is, ten eerste, dat hij de wereld omdraait. Immers, "de liberale islam", als je het zo wilt noemen, is meer vertegenwoordigd in Nederland.
  Ten tweede is mijn kritiek dus inderdaad dat Jansen vindt dat men niet in de rol van islampaus mogen treden, maar dit vervolgens zelf doet! En dat hij diezelfde kritiek niet uit op Wilders, die stelt dat, nou ja, je hebt het kunnen lezen.
  De kritiek, kortom, is dat Wilders en Jansen en Bin Laden (de islampaus waar u het over heeft) mogen bepalen wat de islam is, en de moslims(meerderheid) niet.
  Jansen (waar mijn kritiek zich op richt) maakt zich helemaal geen zorgen over die rigide islampaus. Hij zegt gewoon dat dat de islam is.

  U begrijpt dat ik niet op alle reacties kan reageren. Mijn oprechte excuses hiervoor. Ik zal mijn best blijven doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. En over die zgn "Paradox", die bestaat helemaal niet. De islam zegt dat de individuele moslim ondergeschikt is aan de leer. Daarover zijn de islamiet en anti-islamiet het eens (niet elke anti-islamiet zal het trouwens de politicus Wilders willen steunen). En waar mensen het eens zijn houdt het op een paradox te zijn.

  De anti-islamiet wil de leer van de islam dan ook helemaal niet bepalen, die zegt alleen maar dat de moslim vindt dat hij ondergeschikt is aan wat de Leer zegt, en dat ie dus nooit in vrijheid over zijn eigen opvattingen kan spreken.

  Die "paradox" is alleen maar opgekomen in het hoofd van de schrijver omdat hij anders toe moet geven dat de opponent gelijk heeft. De paradox heeft de funcyie van een soort firewall: zonder deze bescherming zou zijn operating system in de war raken: hij zou anders deze kritiek geen plaats in zijn bolletje kunnen geven zonder toe te geven dat het klopt wat zijn opponent zegt, dat zijn opponent dus gelijk heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @R.H
  Eerlijk moet ik u bekennen dat 1e aanleiding voor mijn interesse in Jansen's artikel Wilders' uitlatingen waren. Zoals "de islam is niets anders dan de fascistische koran, een kwaadaardige ideologie" etc. Kritiek op Jansen is, hoewel de voornaamste, dan inderdaad niet mijn enige bedoeling. Als moslim vind het namelijk pijnlijk dat Geert Wilders de islambeleving van mij en de meerderheid van moslims in Nederland diskwalificeert, negeert, niet authentiek vindt.
  Dit speelt dat inderdaad mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Belachelijk dat deze tekst bij NUJIJ.nl is verwijderd, want dit was nou eens een keer een islam-vriendelijke tekst. Hij stond ook hoog genoteerd.

  Ellian is goed vandaag:

  Britse Overheid steun islamisering:

  http://www.elsevier.nl/web/Afshin-Ellian.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 19. 'Dat Hans Jansen kritiek uit op “liberale” moslims, die, volgens hem, als minderheid pogen pausje te spelen. Dit, terwijl hij en zijn grote held Geert Wilders in feite hetzelfde doen, maar zich op mysterieuze wijze meer legitiem achten om als islamautoriteit op te treden…'.

  Dit is volgens Rashwan de kern van zijn betoog. Daar begrijp ik niets van.

  Jansen wil rapporteren. Bestaan de moslims waarover hij heeft gerapporteerd niet? Uiteraard heeft hij geen mening over hoe de ware islam luidt, maar hij geeft bericht over hoe een groot of klein aantal moslims denken en geloven dat de islam luidt. Zie zijn publicatielijst.

  Wilders doet iets heel anders. Hij is gekozen door verontruste kiezers en heeft daardoor het mandaat om maatregelen te bedenken (en zo mogelijk uitgevoerd te krijgen) die het gevaar van de radicalen kunnen bezweren. Waarom zouden niet-radicale moslims hem daar niet bij willen helpen?

  Vrijheid van meningsuiting, scheiding van godsdienst en politiek, en andere grondrechten komen in de theologieen van de islam niet voor. Staten en maatschappijen die gedomineerd worden door welke vorm van de islam ook, lijden aan hetzelfde euvel.

  Dat is voor burgers van de Vrije Wereld een probleem.

  Vriendelijke groet, HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 20. U heeft gelijk dat moslimfundamentalisten andere interpretaties dan de hunne afwijzen. Zeker. Dus?

  Dùs: aangezien er maar éen officiele islam is en maar éen koran; aangezien scherpslijpers met die koran in de hand nog steeds "afvallige" kunnen roepen tegen iedereen die zijn mond op de verkeerde maniet opendoet, kan iedereen te allen tijde de interpretatie van een ander afwijzen en zelfs criminaliseren.

  Dat gebeurt overigens de afgelopen eeuw in toenemende mate in de landen die zo'n eigen opvatting en een geloofspraktijk met wederzijds goedvinden hadden ontwikkeld - opeens worden daar weer 'overspelige vrouwen' afgeranseld, en kunnen dhimmi's niet meer ongestoord over straat

  Door het ijveren van oa de moslim-broederschap zie je dus dat in gematigder landen alsmaar strenger naleving van de letter van de wet wordt afgedwongen. U màg, met andere woorden uw eigen versie beleven - totdat er iemand besluit de zedelijkheidspolitie op u af te sturen, of de ramen van uw slijterij in te kinkelen
  Dat is waar professor Jansen op wijst, en wat moslims liever niet onder ogen zien, hoewel ik me zolangzamerhand afvraag of mensen het verschil wel begrijpen tussen een beschrijving en een voorschrift: wat Jansen zegt is namelijk een beschrijving van de werkelijkheid, en geen voorschrift ten aanzien van wat u mag geloven, zoals u schijnt te denken.

  Van professor Jansen mogen namelijk ook moslims geloven wat ze willen, als uit hun geloof voor ons maar geen consequenties voortvloeien; zoals u als moslim het recht hebt van onze opvattingen verschoond te blijven in uw eigen bestaan en achter uw eigen muren met inachtneming van de nederlandse wet natuurlijk. U mag daar bijvoorbeeld niet ongestoord uw dochters besnijden of uw vrouw afranselen omdat u meent dat dat in uw heilige schrift staat

  Godsdienstvrijheid betekent namelijk niet Bafati dat Nederland een moslim alle ruimte moet geven, het betekent dat de moslim niet aan anderman's ruimte mag knabbelen door zich te beroepen op zijn geloof.
  Het persoonlijke leven willen wij hier namelijk niet door de overheid geregeld hebben - al probeert men daar dat mede door toedoen van moslims in toenemende mate afbreuk aan te doen: het persoonlijke leven is uitsluitend onderhevig aan de beslissingen van het individu, met inachtneming van de wet en de organisch gegroeide sociale consensus.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Goega

  Het is wel voor te stellen dat men moedeloos wordt van stevige kritiek op dat geen waar men zijn ziel en zaligheid mee heeft verbonden. Maar daar ligt direct de knip. Het is niet het geloven of onderwerpen aan een opperwezen wat onder vuur ligt, noch de private vreugde die men er uit kan halen, maar het raamwerk zelf. Dat raamwerk is niet exclusief van moslims maar is eigendom van de hele wereld, de atheïst incluis. En nu kunt u wel persoonlijk - als moslim - van mening zijn (als dat het geval is) dat een theocratie niet de voorkeur geniet boven een democratie, het orthodoxe raamwerk doet dat zeker niet. In die verhouding moet u de discussie zien want het kan niet de bedoeling zijn dat u moedeloos wordt van zij die menen dat de ware islam slechts gevonden kan worden in het naleven van regels die ver af staan van het humanisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het zou handig zijn als Bhaswati zich eens zou verdiepen in de intolerantie die vanuit de islam gemakktelijk gerechtvaardigd en voorgeschreven wordt. In plaats van de kritiek op de islam-criticus zou Bhaswati samen met de islam-critici moeten strijden tegen de intolerantie van de islam en dan zien we misschien een keer wel een diverse en tolerantere islam. Het islamitische geloofssysteem is nooit tolerant geweest en dat is het nu ook niet. Het is helaas nog steeds zo hoe meer islam hoe meer dwang en onvrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wat vindt Bahswati eigenlijk van:

  Sheik Khalid Yasin, die staat ook op de NMO-site.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Gauga,

  "Ik verwijs u naar mijn en Jansen's artikel. Wilders, Jansen en Bin Laden gelijken elkaar, in die zin, dat zij zichzelf legitiem achten om voor de moslimmeerderheid te bepalen wat de islam is, en islam van die meerderheid zelf als onauthentiek te betitelen".

  Wilders, Jansen en ik (althans): Mohammed was geestesziek (hij hoorde immers stemmen) en een fascist.
  Bin Laden: Mohammed was een profeet en de koran een goddelijke opzegging.
  Is dat het zelfde ???????????

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Mijn geschiedenisleraar en Hitler zijn het zelfde. Beiden zien de holocaust als het vermoorden van 6 miljoen Joden.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Rudolf, Bhaswati kan zich niet verdiepen in de 'intolerantie die vanuit de islam gemakkelijk gerechtvaardigd en voorgeschreven wordt'. Want wat jij intolerantie noemt, dat beschouwt de moslim als een opvoedkundige kwestie. Een corrigerende tik. Een goed mens leeft namelijk zoals de profeet leefde. Dat is het streven van iedere moslim, en dat is het streven van Bhaswati. Wat de profeet afkeurenswaardig vond, dat vinden de moslims nu ook verwerpelijk. Je kunt de moslim niet los zien van de leer. En alles wat botst met de leer, levert een tegenreactie op. Jij noemt dat intolerantie, Bhaswati ziet dit als zijn goddelijke opdracht. Zoek de consensus.....

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Opvallende gevaarlijke paralellen met de huidige situatie:

  How To Brainwash A Nation

  http://www.youtube.com/watch?v=zeMZGGQ0ERk&eurl=http%3A%2F%2Fwww.whatdoesitmean.com%2Findex1250.htm&feature=player_embedded

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Dank, wedermaal, voor uw reacties. De volgende opmerkingen zullen mijn laatste zijn aangaande mijn artikel en uw vragen. Excuses hiervoor, maar ik kan dit geen obsessie laten worden. Ik heb andere dingen te doen. Zoals ze zeggen, genoeg is genoeg. U kunt via de NMO nog reageren. Reageren kan ook achter mijn rug om.

  Bij het volgende beperk ik me tot reacties die gerelateerd waren aan de inhoud. Met Paardenstaart, bijvoorbeeld, ben ik het geheel mee eens. Hij heeft mijn vraag "Dus?", denk ik, verkeerd begrepen. Lees namelijk "Dus wat heeft dit te maken met mijn artikel en die van Jansen"? Een element, hoewel, vond ik scherp en ter zake doende. Lees hieronder waarom.

  @HansJansen,
  Geachte heer Jansen,
  Van harte bedankt voor uw reactie. Ruimhartig presenteerde ik u 4 alinea's die de essentie van mijn betoog bevatten. U kiest er een. Een betere keuze is: "En als een Oranje islamrevolutie toch niet de bedoeling was van knecht Jansen, laat moslims dan zelf uitmaken wat islam is. Dit is, immers, zijn kritiek op moderne islampausen. Een klassiek voorbeeld, toch zeker, van het spreekwoord: “de pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet”.Rashwan

  Sterker nog: @HansJansen&Paardenstaart
  Paardenstaart:"of mensen het verschil wel begrijpen tussen een beschrijving en een voorschrift: wat Jansen zegt is namelijk een beschrijving van de werkelijkheid, en geen voorschrift ten aanzien van wat u mag geloven, zoals u schijnt te denken."

  Nu dringen we door tot de kern.
  U heeft beide mijn artikel en mijn aangepaste versie van Jansen's artikel gelezen. U begrijpt in die context de stijl en de inhoud van mijn stuk. Daarop gelet - Hans Jansen heeft kritiek op "liberale" moslimpausen die (hoe doe je schuin?) "vóórschrijven" wat de islam inhoudt, wat moslims moeten geloven. Tuurlijk doen die moslims dat niet. Zij beschrijven (een versie van de islam die door het meerendeel van moslims in Nederland gedeeld wordt). Precies.
  Dan heb ik naast Jansen's stuk een aangepaste versie geschreven waar we de rollen laten vervullen door andere personen en zie daar. Wilders schrijft de moslims voor wat ze moeten geloven (met voorscriften die inderdaad gedeeld worden, maar marginaal en door een selecte groep). Tuurlijk doet hij dat niet. Dat is de grap juist.
  Maar waaaaaarom (de centrale vraag dus in dit alles) heeft Jansen kritiek op de islambeschrijvingen van "moslimliberalen" en niet op die van Wilders en waaaarom (achterliggende vraag) acht hij de islam van Wilders en Bin Laden meer authentiek en meer vertegenwoordigd? (Verwijs u weer naar Phalet Karen e.a's Moslim in Nederland).

  Zulks is de kern van mijn verhaal en zulks zijn de vragen die men moet stellen (als critici, althans).

  Verder; Inderdaad, religies als de joodse, de christelijke en de islamitische kennen bepaalde grondrechten niet, beperken vrijheid van meningsuiting en kennen geen scheiding van politiek en godsdienst. Absoluut. Verder hebben islamitische landen voor deze gebrekken geen monopolie. Zie seculiere staten als Rusland, China en Turkije (met uiteraard in deze landen het gebrek scheiding godsdienst en politiek als uitzondering). Wat dit met mijn artikel te maken heeft, geen idee. Maar ik ben u zeer dankbaar voor het willen reageren en vind een wederantwoord wel zo beleefd.

  @Titatovenaar:
  "Ik verwijs u naar mijn en Jansen's artikel. Wilders, Jansen en Bin Laden gelijken elkaar, in die zin, (in die zin, in die zin, in die zin, in die zin, in die zin, in die zin) dat zij zichzelf legitiem achten om voor de moslimmeerderheid te bepalen wat de islam is, en islam van die meerderheid zelf als onauthentiek te betitelen".

  In die zin dus. Goed.

  @GeertGeel:
  "de moslim". Aardig dat u steeds mijn beweringen onderbouwt!

  @R.H:
  Uw opmerkingen waren, op die van Jansen en enkele anderen na, de meest boeiende en respect daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Dat was het. Mijn artikel/blog is trouwens gericht op voornamelijk moslimjongeren. De webmaster van Hoeiboei wilde dit op de site plaatsen, niet ik. Ik reageerde enkel op de heer Jansen, omdat het geen goede manier zijn om kritiek op iemand te hebben achter diens rug. Ik vind het trouwens ubercool dat Hoeiboei dit gedaan heeft. Serieus respect daarvoor dat u aandacht geeft aan een ander geluid.
  Verder, en ik denk dat men dit ontgaan is, is mijn blog satirisch bedoeld. Misschien slechte satire, maar ik begin net.

  Nogmaals, reageren kan via de NMO. Ik zal hier niet meer reageren, vanwege de praktische redenen (hierboven genoemd).

  Bedankt voor uw bijdrage. Van enkele opmerkingen keek ik zeker anders naar bepaalde zaken en ik heb wat dingen kunnen leren. De meeste reacties waren niet ter zake doende of op de persoon gericht. Dit vind ik jammer, want het komt de discussie niet ten goede.

  Ik blog wekelijks als u geïnteresseerd bent. Maar mijn doelgroep zijn jongeren en dan voornamelijk moslimjongeren. Dus het zou best kunnen dat mijn topics u niet al te veel zeggen.

  Bedankt voor alles. Was soms gezellig, soms minder.

  Met vriendelijke groet,
  Rashwan Bafati

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik kom jammer genoeg te laat om Bafati een riem onder zijn hart te steken. Een leuke parodie op de teksten van de Arabist Hans Jansen. Ik ben zogezegd net terug uit een landje waar de moskeeen op vrijdag leger zijn dan hier de kerken op zondag. Vast en zeker Multi afvalligen ook in de ogen van Jansen dus dat telt niet mee. Net zo min als de vijftien miljoen aleviten in alleen al Turkije. Zijn geen moslims volgens Jansen. Ook al zeggen ze zelf van wel. Als de schoonzoon van de Profeet (dzbfw) als poster boven je bed hangt ben je ook aposteet en tel je niet mee. Volgens Jansen dan want Jansen maakt uit wie mohammed heet en wie zich beertje mag noemen. Jansen verkokert imho de hele islam tot de nageboorte van de kamelen in Riyyaad en de zwijnen uit Quom.

  Overigens moet ik bekennen dat ik ze - de moslim-studenten van de M.E. University in Famagusta - nogal goedgelovig vond. Heel makkelijk tot een overtuiging over te halen. De schatjes. Acht studenten/ouderejaars heb ik kunnen wijsmaken dat ik als z.g. dutch aleviet een ware moslima ben. De vijf pillars of wisdom van de islam zijn (1) de shahadat hebben gezegd. Als vanzelfsprekend ook als eerste & je hernieuwt hem gedurig. Hevig geknik. (2) Het ware beter alcohol te mijden. Wij drinken de oneven dag alleen maar water. Dat is goed want dat smaakt dat biertje de volgende dag nog lekkerder. Op vrijdag eten we nooit vlees maar vis met de gekke regel dat naar oud-canoniek recht de waterhoen een vis is. We vasten ook op andere tijden. Veertig dagen voor Pasen waarin we bewuster eten en drinken. Gelach en instemming. Verhalen over Arabieren die overdag de hele dag sliepen om daarna Istanbul in te duiken. Arabs zien ze als hypocrieten. Zoiets bevestig je onmiddellijk plus iets over joden. Leuk verhaal hoe slim de joden zijn t.o.v. grieks-orthodoxese cyprioten. (3)voor de zakat hebben we de staat om het onder de armen te verdelen. En dat is goed want daar is de staat voor. Voor herverdeling. En daarenboven geeft een dutch aleviet heel veel geld aan goede doelen zoals daar zijn de meer dan honderd casino's. Turks-Cyprioten mogen daar niet naar binnen & dat willen ze terecht zo houden. Het Rocks Hotel & Casino is een puur islamitisch gokpaleis. Maar de deken van de imams in dat landje heeft beslist dat gokken door de joden, de russen, de grieken en de turken mag, maar niet voor de eigen ingezetenen wegens paternale bezwaren (4) Mekka ? Ik heb allergische bezwaren tegen zinderende massa's met die druktedoden (5) Vijf keer per dag het gebed aanhoren ? Als het even kan & dan staat een dutch alevit even bewust stil voor een templation. Men vond mij een moslima want ik sprak uit het hart en niet uit de mind. Eigenlijk vonden ze het vanzelfsprekend dat een dutch alevitische stroming bestaat. Een nigeriaanse student met een moslim achtergrond wist toch mooi dat er in Afrika minstens honderd nieuwe christelijke stromingen per maand bij komen dus dat in Hollanda ook een omvangrijke & gezaghebbende dutch alevietische beweging bestaat. Overigens weten die aardige sukkels niet wie in de Tekke naast het zoutmeer ligt begraven. Het verhaal dat de dutch aleiviten de pleegmoeder van de Profeet (dzbfw) als een van hun guardian angels zagen. Inderdaad : er wordt in de Koran iets over engelen gezegd ? Ik was zonder meer een moslima vlg hullie want ik had het begrepen & 's heren instemming met onze verhollandste islam was oprecht en gemeend. Zijn dat nog wel islamieten die dat accepteren en meer ? Niet minder dan 90% van dat volkje is seculier moslim en gaat nooit naar de mosque behalve op hoogtijdagen. De rust is er weldadig in dit islamietisch geloofsparadijs. Ze slapen de godganse dag met het zwaard van david onder hun kussen. Ze weten daar weinig meer van het geloof van hun grootouders. Ook die gingen niet meer ter kerke zogezegd. Van de 31 hoofddoekjes getelde in veertien dagen waren er 19 van grieks-othodoxe komaf.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. beste Tulay.ik heb begrepen dat jij een alevite bent. Kan je mij vertellen of jij al eens op de hijra naar Mekka bent geweest?Dat is toch verplicht voor alle mensen die moslims zijn?Je noem je zelf, een Nederlandse alevit, bestaat er dan nog alleviten in dar Al Islam?Behalve Turkije?Volg je de 5 zuilen van de islam?
  Het staat in de koran geschreven, dat je in alles moet geloven wat der in geschreven staat, en niet alleen een deel er van.
  Graag hoor ik meer hiervan. PS ben je vergeten waar om Aleviten alleen hier bij ons in het westen hun geloof mogen beleiden?in dit Kafir landen?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. beste Goega mij interesseert het niet wat moslims over zich denken; de bewijs dat ze niet deugen zie je overal waar ze met andere volkeren moeten leven daar heerst moord en doodslacht.Wilders en Jansen maken ook geen zorgen over moslims maar zorgen om Nederlanders die niet moslims zijn; de oorspronkelijk bevolking van Nederland als je wil.
  Denk aan de Medina predikkingen van jouw Nabi die geen plaats maak voor anders gelovigen als de dood of moslim worden.Dat staat ook zwart op wit in de koran geschreven, en moeten door moslims geloofd worden anders wordt hij door Allah gestraft zo wel hier op aarde als in het hiernamaals.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Tulay

  Mooi verhaal. Toen god/allah de schrijftalenten uitdeelde stond jij meer vooraan in de rij dan ik. (Of je hebt die talenten beter gecultiveerd, dat kan ook nog). Maar vergeet (om het onderwerp helder voor ogen te blijven houden) tevens niet wat Jansen gezegd heeft: Goede Duitsers zeiden niet dat je Mein Kampf maar niet zo letterlijk moet nemen.

  Je kunt een leer niet beoordelen of vergelijken met een andere leer op grond van mensen die het niet zo nauw nemen met die leer.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @Gauga,
  "en islam van die meerderheid zelf als onauthentiek te betitelen".
  Maar daarin heeft Hans Jansen dan ook volkomen gelijk. De islam is gebaseerd op de koran ongeacht "liberale" moslims daarvan maken. De KRO maakt 2 series over reincarnatie. Maakt het geloof in reincarnatie dan deel uit van het christendom ?

  Er bestaat trouwens geen islam van Wilders.

  En ik zet "liberaal" tussen aanhalingstekens. Reageer maar op je sjeik die ook schrijft op je eigen NMO. Een persoon die trouwens ook de koran wil verbieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Dè Nederlander bestaat niet.


  Trouwens een grotere kwast dan Batafi is ook nauwelijks voor te stellen. Je kunt als malicieus enkelvoudige soms geen andere kant op dan de verkeerde.
  Nu beweert B. dat Wilders gezegd zou hebben als zou er één islam zijn.
  Een monolithisch geheel veronderstellen, daar waar chaos en wanorde heerst ? Zo dom kan Ome Geert toch niet zijn ?

  Dè islam bestaat inderdaad niet. Maar niet zoals dè Nederlander niet zou bestaan.
  De Nederlander bestaat weldegelijk en eenieder die zich een klein beetje moeite getroost om het te onderzoeken ontdekt al ras eeuwenoude, zo niet duizenden jaren oude, roots in het dagelijks leven. En die wis je zomaar niet weg.

  Natuurlijk bestaat dè nederlander niet. Zoveel onderlinge verschillen. Roodharige, blonde, domme en blond tegelijkertijd, hele slimme, maar ook hele criminele, stoere en liefhebbende Nederlanders. En Nederlanders die gaarne brandhout voor hun eigen brandstapel aanvoeren. Dronkaards zijn er ook onder.
  En hoerenlopers, alsmede sommige politici die zich laten pijpen door een verslaafde voor een tientje en die zich zowel arts als oprecht sociaalist noemende zijn ook Nederlander. Of multimiljonnaire Nederlanders die , op een lege bierkrat, havenarbeiders socialistisies opjutten.
  U ziet het, een enorme diversiteit aan Nederlanders.

  Maar daar ging het niet over.
  Het ging over dè islam.. dat dat niet zou bestaan.
  Oei ! godslastering ! De islam leert Dè molslim om tijdig te bukken voor dè Allah(vsop). En als dè islam niet bestaat, dan vraag ik mij af of dè allah(vsop) het wel goed vindt om op verschillende wijzen aangesproken of begrepen te worden.
  Wie heeft daar, voor die diversiteit, trouwens, toestemming voor gegeven ?
  potjandorie !
  Als Allah(vsop) met al zijn voorzienigheid Gods het goed had gevonden dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn..... had hij/zij/het dat wel eens kenbaar kunnen maken.
  U ziet het zelfs de almachtige laat wel eens een steekje vallen.

  Maar gelukkig voor Ome Geert bestaat Dè Nederlander wèldegelijk.
  Net zoals dè islam.
  "Dè Nederlander" is, wat men ook wel noemt, een container begrip. Of in ouderwets Nederlands: De rode Draad.

  Nou, Batavia, ik kan je mededelen dat het containerbegrip "dè islam" weldegelijk bestaat en wel zodanig dat zelfs jij je er ongemakkelijk bij voelt.
  Dus om nu Prof. Jansen als een knecht af te doen is wel heel erg voorbarig.


  Succes met het afmaken van je stage !

  BeantwoordenVerwijderen
 36. 'Liberale moslims' Begrijpen de ware islam heel goed. Want zij durven nooit en te nimmer openlijk uit te spreken welke gedeelten zij uit de koran wensen te verwijderen en waar zij de sunna van de profeet bestrijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. 'Liberale moslims' worden pas geloofwaardig als zij zich openlijk keren tegen hun orthodoxe geloofsgenoten. Zolang zij er de voorkeur aan geven zich de vijanden te tonen van Westerse islam critici in plaats van deze critici te steunen in hun kritiek zijn zij totaal maar dan ook totaal ongeloofwaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. zulks zijn de vragen die men moet stellen

  Ach zo?
  Moslims bepalen dus niet alleen graag wat er op tafel komt te staan voordat zij hun doorluchtig achterwerk bij je in de gastzetel laten zakken; ze bepalen het liefst ook geheel eigenmachtig welke vraag er gesteld moet worden, ook al zijn het nog maar waanwijze studenten die zelfs zonder het te merken in een rare redenatiekronkel verstrikt zijn geraakt..
  Bafati merkt ook al niet dat het nogal lachwekkend is om je terloops te beklagen dat er 'op de man gespeeld wordt', waar hij zelf een eerbiedwaardige geleerde onverdroten 'knecht' noemt en ook anderen met neerbuigende kwalificaties bestrooit

  Het zal wel komen omdat iedereen altijd blij verrast toe komt snellen als een moslim drie woorden achter mekaar zegt, omdat hij aldus 'benaderbaar' lijkt; een krompratende halve gare rechtenstudent wint onder luid gejuich een wedstrijd met een essay waar de honden geen brood van lusten, onnozele ganzen komen met een genante grote waffel in de gemeenteraad waar ze zich vloekend en tierend in de kaart laten kijken, en weer anderen mogen in een echte krant schrijven. Daardoor vermoedelijk menen ze naast ècht slimme mensen te kunnen plaatsnemen en hen zelfs brutaal te kunnen attaqueren, zonder zelfs maar te merken hoe ze tekort schieten
  Maar de mensen waar mee te praten valt worden allemaal bewaakt, of anders hebben ze het land verlaten.
  De rest kun je beter driehonderd jaar in hun sop laten gaarkoken; argumenten zijn aan hen niet besteed en praten is dus verspilde moeite

  BeantwoordenVerwijderen
 40. "De rest kun je beter driehonderd jaar in hun sop laten gaarkoken; argumenten zijn aan hen niet besteed en praten is dus verspilde moeite."

  Dat heeft men hier dan mooi kunnen lezen. Lang niet iedereen is daar (nog) van overtuigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Hallo Rashwan, ik begrijp dat je op wilt komen voor je recht om en moslim en liberaal te zijn.

  Als christen houd ik er ook niet van om een stempel opgedrukt te krijgen, die meer te maken heeft met bible-belt christenen, dan met mijn religieuze inzichten.

  Ik maak zelf wel uit of ik me christen noem, al sta ik ver af van een aantal dogma's van de kerk waar ik bij hoor.

  maar in de christelijke kringen, die ik ken is het dan ook geen enkel probleem om welk geloofspunt dan ook te kritiseren.
  Als ik in die kringen het dogma van de drievuldigheid bekritiseer of de kruisdood gnostisch interpreteer, dan is er niemand, die me een afvallige noemt.

  Mijn vraag is:Hoe verloopt de discussie als je werkelijk fundamentele zaken binnen de islam theologisch of filosofisch bekritiseert of betwijfelt?
  En dan bedoel ik niet het overnemen van bepaalde westerse leefwijzen, die eigenlijk niet mogen binnen de islam, maar een echte discussie over islamitische fundamenten.

  Ik moet je zeggen dat ik geschokt gekeken heb naar het programma "rondom 10" toen Ayaan Hirsi Ali door o.a. Eddaoui tot afvallige werd verklaard, toen ze openlijk kritiek uitte.
  Dat heeft toen mijn mening over de islam wel beinvloed.

  Ik heb gelezen dat je niet meer reageert op dit blog, toch hoop ik op een antwoord, groeten, Marjan.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Beste Goega, aan jouw reacties op mijn bijdragen is duidelijk af te lezen dat je geen inhoudelijk gesprek met mij durft aan te gaan. Betreurenswaardig, maar het was te verwachten. Ik maak namelijk gehakt van het moslimse fatsoen en kan binnen 10 seconden uitleggen waarom islam een grote belediging aan het adres van christenen is. Met als gevolg dat iedere consensus ver te zoeken is. Niet bestaat. Tenzij Jezus de zoon van Allah is. Moslims zijn helaas erg snel uitgesproken als de gesprekken aan de spaties tussen de koranverzen weten te ontsnappen.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Over moslims fatsoen te spreken; dit gebeurt als de Dharia ook bij ons wordt ingevoerd.

  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/in-the-name-of-islam-even-more-honor-killings-in-canada-.html

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Sharia wordt hier bedoeld en niet Dharia.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Slachtoffer
  THEODOR HOLMAN

  Beste Tofik Dibi.

  Met veel interesse je stukje gelezen in NRC Handelsblad van zaterdag. Je schrijft dat je in Marokko op vakantie bent en het heel vervelend vindt als Marokkaanse Nederlander negatieve berichten over Marokkaanse Nederlanders te lezen.

  Je schrijft: 'Ik ben benieuwd (oer-Hollandse en niet-Marokkaanse krantenlezer) hoe het voor u is om de krant open te slaan of naar een actualiteitenprogramma te zappen en de negatieve berichten over Marokkaanse Nederlanders vliegen u om de oren.'

  Tja, ik vind het als Hollander op een Italiaanse berg ook vervelend als mede-Hollanders in Italiaanse kranten worden neergezet als lompe types.

  Tjonge, dacht ik, hoe zouden ze daarbij komen, terwijl ik net een Nederlander in een café tegen de eigenaar had horen zeggen: 'I don't like your coffee, it's cuntcoffee!'' Maar Tofik, lieve jongen, ik voelde me niet 'een slachtoffer'.

  Jij schrijft: 'Lang had ik het idee dat ik bij elk nieuw 'Marokkanendrama' nog meer mijn best moest doen me te bewijzen.'' Maar dat doe je toch echt jezelf aan.

  Wie is de politiek ingegaan? Jij. Waarom? Om zaken te veranderen, denk ik. Je bent hoog op de GroenLinkslijst gezet vanwege je Marokkaanse afkomst.

  Met die keuzes heb jij je juist onttrokken aan het 'slachtofferschap.' Wat denk jij, Tofik, als jij je naam zou hebben veranderd in Jan Klaassen uit Klazinaveen of in Theodor Holman in Amsterdam, zou jij ooit een kans op een politieke carrière hebben gehad? Nee hoor. Jij bent die Nederlands-Marokkaanse politicus.

  En Tofik, als je die rol eenmaal hebt, als je hebt gekozen voor het beroep van politicus, als je hebt gekozen om het voor je Marokkaans-Nederlandse lotgenoten draaglijker te maken, dan moet je niet vreemd opkijken als je op je afkomst wordt aangesproken. Jij, Tofik, bent als vanzelf, door je zelfgekozen beroep een vertegenwoordiger van al of niet oer-Hollandse Marokkanen. En dan kan het gebeuren dat je wordt aangesproken voor de groep waarvoor je staat.

  Denk dan maar aan het Nederlandse spreekwoord 'niet klagen, maar dragen'.

  http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/255645/2009/07/27/Slachtoffer.dhtml

  Is een reactie op het zu
  zeurstuk van Dibi:

  Zeuren

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Goed zo Rudolf laat de bezetteres en hun bondgenoten maar weten hoe wij over ze denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Beste Goega de islam is een religie van het kwaad; het is een religie vn de dood en heeft met God niets te maken.

  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm

  BeantwoordenVerwijderen