Het Grote Bat Ye'or Interview (2) - Eurabia

Maxima_doek_2

De begrippen Dhimmitude en Eurabia zijn in de gehele wereld gemeengoed geworden en dat is geheel te danken aan het jarenlange onderzoek van de historica Bat Ye’or. Hoogtepunten uit haar omvangrijke werk zijn: The Decline of Eastern Christianity waarin zij de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam beschrijft en Eurabia, waarin zij de medeplichtigheid van Europese politici aan de huidige islamisatie documenteert.

Barry Oostheim heeft voor Hoeiboei enkele prangende zaken met haar doorgenomen.
Zie ook inleiding, deel 1, en deel 3.

Deel 2: Bat Ye'or over Eurabia.

Tal van overlegorganen zijn in de jaren 70 tussen de Europese Unie en de Arabische wereld in het leven geroepen. In haar boek
Eurabia beschrijft Bat Ye’or de gevolgen van de Euro-Arabische dialoog.


Wat is Eurabia?
Eurabia is de transformatie van het nieuwe Europa, waarin de beschaving zoals wij die tot nu kenden opgaat in een geheel andere beschaving. Het is een sociaal economische geostrategie met als voorlopig doel de noordelijke en zuidelijke kust van de Middellandse zee tot een eenheid te smeden. De besluiten zijn gezamenlijk genomen door de Europese leiders en de verschillende organen van de Europese Unie. Het daaruit voortvloeiende beleid wordt uitgevoerd en bewaakt door een web van netwerken door de gehele Unie heen.

De gevreesde botsing der beschavingen wordt vervangen door een illusionaire Alliantie der Beschavingen en dat wordt ondersteund met een algehele onderwijskundige indoctrinatie waarin de zegeningen van het multiculturalisme worden verheerlijkt, net als de mythe van islamitische tolerantie, de grootheid van de Arabische cultuur, en de Andalusische gouden eeuw.

Europeanen worden opgezadeld met schuldgevoelens over hun eigen koloniale rol. Een nederige dankbaarheid jegens de islam staat nu op het programma. Dan hebben wij het nog niet eens over de sterk aan inflatie onderhevige beschuldiging van racisme.

Schuldgevoelens ten opzichte van de Arabieren worden in een zorgvuldige symmetrie met de Jodenvervolging in WOII, opgebouwd. Het benoemen van de gevolgen van de massamigratie is natuurlijk taboe.


Wat waren toentertijd de motieven van de betrokkenen aan beide zijden om de Euro-Arabische dialoog aan te gaan?
Het is moeilijk om achter de exacte beweegredenen van de Europese beleidsmakers van meer dan dertig jaar geleden te komen. Wat in ieder geval duidelijk naar voren komt is de begrijpelijke behoefte aan olie en de belangen die het openen van de Arabische markten met zich mee zouden brengen. Verder: de ambitie om als wereldmacht met de VS te kunnen concurreren. De voornaamste drijfveer was natuurlijk angst voor Palestijns terreur dat destijds verschillende Europese steden had getroffen. Het aanpappen met de Arabische staten en het enthousiasme voor de PLO en voor Arafat als de “enige” vertegenwoordiger van de Palestijnen, was simpelweg een vorm van zelfbescherming. Tegelijkertijd bood het bekritiseren van Israel in het openbaar een uitlaatklep voor het immer aanwezige antisemitisme. “De Palestijnen” als middel tot het ondermijnen van de Joodse staat, is immers de sleutel tot Arabische gunsten.

Eurabia beantwoordt zowel aan Europese economische en geostrategische belangen als aan de religieuze plicht om Europa te islamiseren. Dit komt in talloze uitspraken van Arabische leiders tot uitdrukking, die ik uitentreuren citeer in mijn boek.


Wat is er eigenlijk mis met een dialoog tussen de EU en de islamitische wereld?
Oprechte dialoog is natuurlijk prima. Maar het mag niet de waarheid vervangen voor leugens, noch geschiedenis en wetenschap voor mythologie. De dialoogindustrie waarop de constructie van Eurabia is gegrondvest, is pervers. Van Europese kant wordt er eindeloos in wollige taal gevleid terwijl de echte dreiging en problemen niet bij naam worden genoemd. Overeenkomsten worden gesloten zonder enige vorm van democratisch toezicht en buiten het publieke debat om. Dat is nu eenmaal het voordeel van dit soort dialogen; de deelnemers hoeven aan niemand rekenschap af te leggen.

Europese politici hebben de beschuldigingen tegenover het Westen als “gerechtvaardigd” aanvaard. Het op zich nemen van schuld en de zelfkastijding die daaruit voortvloeit, impliceert immers het gelijk van het islamitisch standpunt. Vanuit de positie van de schuldige zetten Europeanen zich in om het zogenaamde onrecht dat zij op hun geweten hebben, ongedaan te maken. Met betrekking tot de islamitische wereld is dat onrecht natuurlijk de stichting van de Joodse staat waar Europa voor moet boeten. Europa accepteert deze ongefundeerde beschuldigingen maar al te graag, aangezien zij er recentelijk een volkerenmoord voor over had om de herrijzenis van Israel te voorkomen. Met haar nederige mea culpa tegenover de Arabieren, dat zij hen heeft opgezadeld met haar eigen probleem, namelijk “de Joden”, verschaft zij zichzelf een vrijbrief om een virulente politiek te voeren tegen haar zogenaamde protégé Israel, en zodoende haar toch al minuscule grondgebied nog verder te versnipperen. Er worden miljarden aan de Palestijnse zaak betaald als aflaat om door de Arabieren vergeven te worden.


Dus de Europese steun aan de anti-israelische politiek van de Arabische wereld heeft met haar eigen verleden van antisemitisme te maken?
Het is de voortzetting van deze geschiedenis. Het voortdurende getreiter tegen Israel en de steun aan de Arabische politiek om het tot een getto te reduceren, roept de achteraf steegjes in herinnering waar Joden zowel in Europa als in de islamitische landen werden gedwongen te leven. Ondanks het feit dat de Joden in Jeruzalem de grootste bevolkingsgroep vormden, was tot 1917 hun maximum toegestane aantal onderhevig aan allerlei restricties. Een beleid dat in feite onder het Britse mandaat voortduurde. Het Britse inreisverbod leidde tot miljoenen slachtoffers in het Derde Rijk. Uiteindelijk werd het antisemitische samenwerkingsverbond bezegeld in Europees Arabische, fascistische en Nationaal-Socialistische allianties, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De morele taal die nu tegenover Israël wordt gebezigd, is diezelfde als de aloude Nazi terminologie. Terrorisme wordt niet veroorzaakt door de ideologie van de jihad maar door onrecht en dat is de stichting van de staat Israel. Door dit onrecht ongedaan te maken, zal er vrede komen en bovenal een Europees-Arabische en christelijke-islamitische verzoening. Enige spelbreker op weg naar vrede is Israël. De slechtheid van Israël die vrijwel dagelijks breed in de media wordt uitgemeten, is een herhaling van het Europees-Arabisch antisemitisme dat nu in de dialoogindustrie gecultiveerd wordt.

Wanneer Joden in Europa het slachtoffer worden van agressie, is het niet de dader die daar verantwoordelijk voor is, maar Israel, als bron van al het kwaad.


In hoeverre zijn de resultaten van deze overlegstructuren die in het kader van de EAD zijn ontwikkeld, van invloed op het buitenlandse beleid van de EU en haar lidstaten? Wat is bijvoorbeeld de invloed van een organisatie als de Parlementaire associatie van Euro Arabische samenwerking (in het engels afgekort als PAEAC)?
Die overlegstructuren zijn zeker de motor achter de verwezenlijking van Eurabia. Het is de link tussen de Europese politieke partijen en regeringen en de Arabische staten. De PAEAC wordt financieel gesteund door de Europese commissie.
Wanneer je de Arabische eisen leest in de Euro-Arabische parlementaire dialogen en vervolgens de aanbevelingen van de Europese commissie dan zie je dat ze vaak identiek zijn. De verklaringen van Solana zijn een kopie van Amr Mousa, de voorzitter van de Arabische Liga. Europa neemt gewoon de standpunten van de Arabische Liga over. Een en ander wordt alleen wat diplomatieker geformuleerd. Het is voor Israëls eigen bestwil, als zij accepteert zichzelf op te lossen, met zo min mogelijk gedoe en indien mogelijk zonder Europa al te veel te storen.


Toch raken zelfs mensen die bereid zijn uw werk serieus te nemen het gevoel niet kwijt dat er aan uw betoog een sfeer van een samenzweringscomplot kleeft. Hoe zou dat toch komen? Zelfs iemand als Geert Wilders zei in een obscuur video interview dat hij uw boek had gelezen, maar niet wist of het waar is.
Mijn boek Eurabia is een opeenstapeling van namen, plaatsen, data, publicaties, documenten, congressen, slotverklaringen etc etc, die dit beleid over de jaren heen, staven. Ik heb zelfs de naam niet eens verzonnen. Eurabia was de naam van een publicatie uit 1975 die uitgegeven werd door mensen die dit beleid uitvoerden.

De bewijsvoering die ik opvoer, toont aan dat datgene wat zich voor onze ogen voltrekt, niet alleen een gevolg is van nalatigheid, toeval of een ongelukkig samenloop van omstandigheden, maar het directe resultaat van een bewust beleid. Namelijk: het verenigen van de mediterrane kusten tot één Europees-Arabische gemeenschap; de massale immigratie met behoud van eigen cultuur; promotie van multiculturalisme; financiering van de Palestijnse cult en het kweken van een stemming die de overtuiging tot gevolg heeft dat de opheffing van Israel tot oplossing van alle wereldproblemen zal leiden. Dit alles door middel van de media, de kunsten, het onderwijs, de kerken en de academische wereld in al haar disciplines.

Van feiten kun je kennis nemen of doen alsof zij niet bestaan.


Grote afwezige in uw boek Eurabia the Euro Arab axis is Turkije. Turkije maakte niet direct deel uit van de Euro Arabische belangenovereenkomst. Maar een bijzonder groot deel van de moslimimmigranten in Europa is afkomstig uit Turkije. Wat vindt u van de mogelijke toetreding van Turkije?
Turkije wil terug naar Europa. Ooit heeft het Europa veroverd door middel van Jihad en slavernij. Nu wil het op vreedzame manier terugkeren, hoewel er gebruik gemaakt wordt van dreigementen. Zeker met de huidige regering van gematigde islamisten zal het zich opwerpen als de kampioen van de moslimbelangen in de Europese Unie. In ieder geval zal met 70 a 80 miljoen meer moslims binnen de grenzen het Europa zoals wij het tot nu toe kennen, snel ophouden te bestaan. Het zal oplossen in de Oemma waarin onafhankelijke naties verworden tot religieuze gemeenschappen. Het aloude patroon van dhimmitude dat ooit de pre-islamitische Midden-Oosterse en Aziatische volkeren en rijken heeft overspoeld en vernietigd, zal zich weer voltrekken. De Eurabische droom zal dan vervuld zijn en daarin zullen Eurabieren al dan niet bekeerd, voor korte tijd belangrijke posten mogen bekleden.


Valt er aan Eurabia te ontsnappen?
Ik zou niet weten hoe. De afzonderlijke regeringen zouden wel ontvankelijk kunnen zijn voor publieke druk. Maar zolang al deze feiten niet onderkend worden en de EU en haar bestuurlijke organen dit beleid blijven uitvoeren, zonder de burgers te raadplegen over ingrijpende zaken die ons allen aangaan, kan er niets veranderen.


De volgende keer: Op weg naar het Wereldkalifaat

14 opmerkingen:

 1. Leuke foto !

  Over zelfislamisering geproken...maar nu met een andere bril.
  Nou ja zelfislamisering.. het is eigenlijk, breder, het "met je voeten laten spelen" of "eigenbelang in de uitverkoop doen" of "je laten overrijden door een strontkar".

  Denk die hoofddoek van Maxima nu even weg.

  Wat hebben we dan ?

  Een Dochter van een militair regime wat jonge mensen boven zee uit vlieguigen gooide, vrouwen verkrachtte om aan dochters voor officieren te geraken.

  En burgers hun grondrechten ontnam of gewoon, tijdens een voetbalspelletje, mensen martelde.
  "Hup Holland Hup !"

  Nou, zulk soort mensen lopen nu vrij rond in Wassenaar in de hoop dat hun dochter, weldra onze koningin worden zal.

  De vrouw die zei dat Nederlanders eigenlijk niet bestaan wordt dus onze majesteit.

  Dat is dus een andere vorm van zelfislamisering of onderwerping en cultuurverlies, zonder dat het woordje islam gebruikt wordt.

  Dus focus niet alteveel op de islam, maar op diegenen die dat allemaal mogelijk maken:

  Wij allen !

  Of op taxichauffeurs die klanten doodslaan in Amsterdam Homostad bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Griezelig om te zien dat Bat Ye'or steeds meer gelijk krijgt.

  Is het tij nog te keren?

  Misschien, maar dan moet er veel gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ willem,

  Is het tij nog te keren?
  Jawel het tij is al aan het keren, al enige tijd overigens.
  En er is geen weg terug meer.


  Net zoals er in Iran ook geen weg terug meer is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nou Dirk, ik deel je ongenuanceerde optimisme niet, vooral niet gezien het aantal slachtoffers dat nu al valt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Optimisme?

  Hij bedoelt dat er ook hier een burgeroorlog zal uitbreken, als ik het wel heb..
  Het tij keert, maar het schip van staat zal helaas alleen door de wal te keren zijn - het stoomt gestaag door, en de regering verklaart de boodschapper vogelvrij

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goed stuk werk Barry.

  De vervolging van Wilders past in het scenario van Eurabia, want dat soort politici vormen een mogelijk obstakel voor de ontwikkeling Eurabia.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik denk dat Eurabia meerdere moeders heeft gehad. Het is te simpel om te stellen dat decennia lang dezelfde ideologie is gevolgd. Oil for immigration, het is ongetwijfeld waar, maar allang niet meer de hoofdreden om de koran over ons uit te strooien. Ik ben ervan overtuigd dat we het 'huidige' Eurabia vooral te danken hebben aan Balkenende en zijn gristenvriendjes in Europa.

  We hebben toch allemaal toegekeken hoe vooral het CDA ons land heeft overgeleverd aan de EUSSR? En waarom zou dat nou zijn. Waarom werd ons door Balkenende persoonlijk een referendum onthouden, nota bene over het uitleveren van onze soevereine status aan de Europese Commissie die benoemd en niet verkiesbaar is?

  Macht! Macht is het toverwoord, want macht, daar is het de Judassen om te doen. En ze zijn op de goede weg. Nog even doorbidden, en ze hebben de meerderheid in het Europarlement.

  En in dat kader past die vervloekte islamisering. Niks PvdA. Die doet wel mee, natuurlijk, maar de sharia-socialisten zijn vooral geïnteresseerd in nieuwe kiezertjes nu de arbeider het wel voor gezien houdt. Zie het moslimknuffelen van Cohen maar als een vorm van exhibitionistische zelfverrijking. Daar zijn ze goed in bij de PvdA.

  Het CDA dus. De bedoelingen van de reli-fascisten zijn duidelijk. De burger kan niet functioneren zonder god, dus Balkenende heeft in een vlaag van godsdienstwaanzin besloten de burger terug naar god te brengen. Vandaar Nekschot. Vandaar de vele aanvallen op de vrije meningsuiting, vandaar de hernieuwde pogingen blasfemie strafbaar te stellen, evenals het strafbaar stellen van kritiek op gelovigen. Reli-fascisten zijn het. Balkenende, Donner, Ballin, en ook de CDA-afvallige Zijderveld.

  Maar waarom toch die islamisering, zou je denken. Moslims verwerpen het christendom en het Jodendom. De Bijbel is een door mensenhanden vervalst boek, Jezus is niet de zoon van god, niet aan het kruis gestorven, laat staan uit de dood opgestaan, en de Drie-eenheid is zo’n beetje het meest godslasterende monster dat het christendom heeft voortgebracht. Alle grondbeginselen van het christendom worden door moslims volledig vertrapt. Wat ziet Balkenende dus in hemelsnaam in deze mensen.

  Wie de discussies binnen de gereformeerde wereld een beetje volgt, weet dat zo ongeveer 50% van de zwarte kousen, mohammedanen ziet als broeders in de strijd tegen het ongeloof. En in dat licht moet je het handelen van het CDA zien. Om de burger zo snel mogelijk op de knieën te krijgen voor god, is het heel handig als je al tientallen miljoenen onderworpenen in huis hebt: moslims. Laat ze maar komen. Zet de grenzen wijd open: “Komt u maar, en neem vooral uw familie mee. Achternichten, nee, geen achterhomo’s, achterachterachterneven, iedereen is welkom! “

  Okay, moslims hebben misschien hun eigen krankzinnige rituelen, maar onderworpen zijn ze zeker en individualisme is iets waar ze nog nooit van hebben gehoord. Precies zoals het CDA het graag ziet. En met de moslimse steun is het – denken zij - snel gedaan met de door hen zo gehate zelfredzame burger.

  Laat moslims maar weigeren handen te schudden. Laat ze maar hun feestdagen opeisen. Hun ziekenhuizen. Hun islamitische omroepen , hun politieke partijen. Met het bordje ‘racist’ in de hand komen ze een heel eind. Dat mogen we dagelijks ondervinden. En wat hen wordt toegestaan, dat kan de Judas Balkenende ook claimen. Het gelijkheidsbeginsel, weet je nog?

  Dat Judas daarmee zijn land, zijn burgers, maar ook zijn geloof verraadt, dat Judas vrijwel zeker bezig is onze toekomstige geschiedenisboeken te vullen met hoofdstukken vol inktzwarte bladzijden, dat zal hem een haram-worst zijn. Godsdienstwaanzinnigen zijn tot alles in staat. Dat is al ontelbare keren bewezen.

  En wat doen wij eraan? Niks. Je ziet twee beren broodjes smeren en er is geen zak tegen te doen. Om razend van te worden

  Zie ook

  http://www.joostniemoller.com/2009/07/boze-blanke-man/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Geert Geel,

  Heel goed gezegd. Ja, zo dom is men wel bij die gristelijken. Totdat het te laat is, maar dan hebben ze ook wat ze hebben verdiend. Helaas is Europa dan wel al naar de haaien.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Zou Bas Heijne nog tot nieuwe inzichten komen na het lezen van dit interview? Zie zijn tekst: 'Het toeval mag geen toeval zijn' in de NRC:


  "Hij noemt het helaas niet, maar de samenzwering van Europa met de Arabische wereld om de islam aan wereldhegemonie te helpen, zoals verkondigd door de Brits-Egyptische historica Bat Ye’or, is een loot aan dezelfde stam, alleen zijn het volgens haar geen Joden maar moslims die de samenleving ondermijnen, geholpen door dhimmi’s, niet-moslims die slaafs de machtsdrang van de moslims faciliteren. Geert Wilders is een overtuigd aanhanger van die theorie. "


  Het toeval mag geen toeval zijn

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Bat Ye'or kan dan wel wat beweren over samenzweringen e.d. maar bewijzen horen daarbij als boter bij de vis.
  Dat doet Jansen namelijk ook.

  Maar ja, die is een wetenschapper

  Ook heel onverstandig om nu voor de tweede maal het M.O. conflict er bij te betrekken.
  De dame ondermijnt zo haar geloofwaardigheid.

  Hoewel !
  Sommige reaguurders slikken kennelijk alles klakkeloos.

  Natuurlijk staan er ook dingen in die gewoon correct zijn, maar die zijn dan meer dan overbekend. wat dit stuk tot een herhaling van zetten maakt.

  Het slot is aardig onthullend.

  "Valt er aan Eurabia te ontsnappen?
  Ik zou niet weten hoe."

  Nou mevrouwtje, kijkt u maar eens naar Le Pen, naar de Neo-nazi's in Oost-Duitsland, naar Vlaams Blok, naar de BNP en UKIP en naar Wilders.
  Sommigen zijn behoorlijk onfris, maar ze zijn, bijelkaar geveegd, een groeiende tegenreactie en het antwoord op uw vraag.
  Overal in Europa ziet men zwak leiderschap ( dat krijg je met die enorme voorspoed), klaar om vervangen te worden.

  En is het niet om de islam dan is het wel om iets anders.... de kredietcrisis bijvoorbeeld.
  En het aantal slachtoffers wat nu valt is waarschijnlijk niet genoeg om voor een ommekeer op dit moment, maar dat punt is wel onvermijdelijk en onontkoombaar. Of het over twee of acht jaar is, is niet van essentie.

  Ja we gaan een zware periode tegemoet. Maar ook weer eigenschuld dikke bult.
  Vonden wij het niet belangrijk om de dwaze moeders te negeren en een eventueel wereld kampioenschap belangrijker dan fatsoen ?

  Dit zijn nu de gevolgen van zulks een mentaliteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Waar heeft die irritante Dirk het over in godsnaam..?
  Of nee - laat eigenlijk maar Feeding the trolls maakt ze graag, hè?
  Vermoeiend...waarom hoepelen ze niet gewoon op, als ze niets te melden hebben dan waanwijze cryptolaria??

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nou - gelukkig heeft Aronowitz het boek van Ye'or niet genoemd; of dat heel hoopgevend is weet ik niet - als Heyne het met instemming bespreekt zal Aronowitz ongetwijfeld wel een zelfhatende linkse idiotarian zijn; maar het zóu kunnen dat hij itt Heyne wèl het verschil ziet tussen een complottheorie en een op bronnen gebaseerd en dus controleerbaar onderzoek..
  Die politiek-correcte dreutelaars zijn zo godvergeten lui en verwaten dat ze ijskoud op horen zèggen behartigenswaardig werk naar de vuilnishoop verbannen. Gelukkig alleen maar in hun zieltogende rotkranten, die geen verstandig mens leest dan druiloren die niet te beschréeuwen zijn, maar je wordt er wel woest van

  Hoe krijg je die lui óoit nog wèg??

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dit is zionist propaganda.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen