Iets te laat bezorgd

Gevonden_voorwerpen_3

PuurZuid
Amsterdam, april 2009

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u van het volgende op de hoogte brengen.
De Wijkpost voor Ouderen, onderdeel van PuurZuid, ontvangt van de Dienst Persoonsgegevens de namen en adressen van bewoners van Stadsdeel Oud Zuid (met uitzondering van De Pijp) die 65 jaar en ouder zijn. (...)

U bent volgens onze informatie 65 jaar geworden in 1942 of in 1943. Wij konden u hierover helaas niet eerder informeren. (...)

Met vriendelijke groet,
Namens de Wijkpost voor Ouderen van PuurZuid,
Agnes Snelder
teamleider Ouderenwerk

1 opmerking: