Wat er mis is met de Nederlandse omroep; samengevat in 7,5 minuten

Let op! Plus update: NOS-correspondent Eelco Bosch van Rosenthal vindt alle kritiek maar onzin hierr.

Kijk eens goed naar dit item van Nieuwsuur, de onafhankelijke, onpartijdige en ongebonden nieuwsrubriek van NOS en NTR. Het gaat over het omstreden moskeeproject in de buurt van Ground Zero in New York en duurt 7,5 minuten. Een exclusief vraaggesprek met Daisy Khan, de echtgenote van imam Feisal Abdul Rauf, de grote man achter het project, wordt omlijst met andere beelden.
Het denkschema achter de gisteravond (7 september) uitgezonden reportage is simpel. Daisy Khan en haar echtgenote zijn gematigde moslims en deugen. De tegenstanders, onder wie PVV-leider Geert Wilders, zijn racistische islamofoben en deugen niet.

Dus is het niet meer nodig om onderzoek te doen en kritische vragen te stellen. Geen onderzoek naar de vraag of imam Rauf werkelijk zo gematigd is als wordt
verondersteld. Geen vragen naar zijn mogelijke connecties met de Moslimbroederschap. Geen vragen over vroegere uitspraken en toespraken, die kunnen worden opgevat als radicaal in plaats van gematigd. Geen vragen over de talloze werkelijk gematigde moslims, die zich op diverse plaatsen tegen het project hebben uitgesproken.

Geen vragen over de onduidelijke financiering van de moskee. Geen vragen over het geld dat Rauf naar eigen zeggen heeft ontvangen van de Maleisische regering. Geen vragen over de door onderzoekers van het Investigative Project on Terrorism ontdekte documenten, die zouden kunnen wijzen op financieel wanbeheer. Geen vragen over het Shariah Index Project, waarmee imam Rauf - volgens gegevens van zijn eigen website - staten langs de islamitische meetlat wil leggen. Geen vragen over de betrokkenheid bij dit shariaproject van de hoge Iraanse functionaris Mohammad-Javad Larijani, van wie de foto onlangs zonder verklaring is verwijderd van de website van het Cordoba Initiative. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Deze volstrekt kritiekloze werkwijze noemt Nieuwsuur ‘onafhankelijk, onpartijdig en ongebonden’. Het is uiteraard prima dat mevrouw Khan wordt geïnterviewd en dat het ongearticuleerde protest van ‘islamofobe’ Amerikanen in beeld wordt gebracht. Alle mogelijke feiten die het gehanteerde denkschema kunnen ondermijnen worden echter volledig genegeerd.
De reportage duurt 7,5 minuut. In die paar minuten is perfect samengevat wat er mis met de publieke omroep in Nederland, en waarom kijkers alle vertrouwen in de objectiviteit van de media hebben verloren.

Carel Brendel

8.9.2010

16 opmerkingen:

 1. Ik stuurde deze mail naar NieuwsuurL

  Geachte redactie,

  Het interview en het onderwerp met Dhaisy Khan was veel te eenzijdig en bij een interview horen ook kritische vragen, zeker als het over het grote gebrek aan godsdienstvrijheid gaat in islamitische landen. Hoe kun je nou over meer begrip tussen culturen en godsdiensten spreken als een partij alle tolerantie eist en de andere slechts geeft zonder er iets voor terug te krijgen. Dit project wordt namelijk gesteund door landen die zelf zo’n dialoog in hun eigen landen zeker niet zouden willen. Waarom niet 2 van dit soort centra, eentje in het westen en eentje in een islamitisch land. In islamitische landen is geen vrijheid van godsdienst, worden mensen die afvallig van de islam zijn gevangengezet of ter dood gebracht. Waarom niet de vraag of die intolerantie zou kunnen veranderen voor een beter begrip tussen de culturen? Waarom geen kritische opmerking toen zij zei dat in islamitische landen mensen het zeer kwalijk zouden nemen, als er zo veel kritiek op de bouw van die moskee op Ground Zero is, terwijl die landen helemaal geen recht van spreken hebben, omdat die landen op geen enkele plek op hun eigen gebied een centrum voor culturele uitwisseling en informatie over andere godsdiensten zouden tolereren. Echt een gemiste kans. Erg zwak dat Nieuwsuur zich slechts voor propaganda liet gebruiken door een vrouw die ook bekritiseerd wordt vanwege haar radicale en intolerante standpunten, maar niets van dat alles bij Nieuwsuur. Het is jammer dat ik mijn toevlucht tot internet moet nemen om werkelijk te ervaren hoe de zaken zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Rudolf

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook al zo vreemd was het eind van de uitzending. (ik citeer nu even uit mijn hoofd, dus niet letterlijk)

  Vraag: "Kan die moskee eigenlijk nog verplaatst worden?"

  Antwoord: "blablabla... misschien, maar de prijs is heel hoog"

  V: "Huh? hoezo?"

  A: "Als we toegeven zullen ze gaan eisen dat een heleboel andere moskeeen ook verplaatst worden, en dat is dan onze schuld"...

  Onbegrijpelijke uitspraken van die mevrouw Khan...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zolang een bepaalde religie/ideologie genuanceerd of ongenuanceerd, gematigd of radicaal, maar in ieder geval zonder enige beperking mag haatzaaien op grond van de inhoud van zijn heilige boeken en art. 1 van de Nederlandse Grondwet, is iedereen in naam van de democratische gelijkheid en van de wederkerigheid gerechtigd om hetzelfde te doen in de richting van die godsdienst/ideologie en van zijn aanhangers en verdedigers. Zoniet belanden we in een volkomen willekeur van interpretaties en strafrechtelijke vervolgingen. (L.A.C. Thorbecke)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed idee van Rudolf. Ik heb er zelf nog een achteraan gestuurd.

  Geachte dames en heren,

  Gisteravond heb ik met stijgende verbazing en verontwaardiging gekeken naar het item in uw programma over het islamitisch gemeenschapscentrum dat er in New York schijnt te moeten komen.

  Ik zal niet zeuren over het gegeven dat ‘islamitisch gemeenschapscentrum’ een contradictio in terminis is. Ik zal ook niet zeuren over het gegeven dat Daisy Khan onweersproken mag dreigen dat het extremisten in de hand werkt als het centrum er niet komt: dreigen met escalatie als niet aan hun grieven wordt voldaan is tenslotte standard operating islamic procedure.

  Waar het mij om gaat is de melding van de ernstige mishandeling van de taxichauffeur in New York en de uitspraak dat dit gedaan zou zijn enkel en alleen omdat hij moslim is. Enige fact checking (weet u nog?) zou duidelijk hebben gemaakt dat er van anti-islam motieven geen sprake was. De dader, Michael Enright, was stom- en stomdronken en ook nog eens werkzaam voor een organisatie die de vestiging van het centrum ondersteunt. In het contact tussen Enright en de taxichauffeur is het centrum geheel niet ter sprake gekomen. Het was wat anders zinloos geweld wordt genoemd.

  Hoe ik dat allemaal weet?

  Welnu, ik heb de beschikking over de Universele Leugen Detector die internet heet.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zolang de Nederlandse media het wezen van de islam niet willen doorgronden, zolang zij de ware aard en geschiedenis van dit politiek-religieuze, totalitaire systeem niet willen leren kennen, zo lang zullen zij hun desinformatie over hun kijkbuiskinderen blijven uitstorten.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zolang de Nederlandse media het wezen van de islam niet willen doorgronden, zolang zij de ware aard en geschiedenis van dit politiek-religieuze, totalitaire systeem niet willen leren kennen, zo lang zullen zij hun desinformatie over hun kijkbuiskinderen blijven uitstorten.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wie is ook weer eens de hoofdredacteur van nieuwsuur?
  Carel Kuyl is het antwoord.
  Ik vermoed dat dit stukje "journalistiek" in elkaar is gezet om de toon tegen Wilders de komende dagen wat te kunnen aanwakkeren.
  Zo wordt in dit land met behulp van wat kunstgrepen de waarheid, een bekende ouderwetse term toch,vormgegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Voor de geïnteresseerden, die imam Rauf heeft zich gisteren voor het eerst ook weer eens uitgelaten over die moskee: http://www.nytimes.com/2010/09/08/opinion/08mosque.html?_r=1&hp

  "Steun voor deze moskee ondermijnt de mogelijkheid voor radicalen om jonge mensen te werven voor de jihad"

  Oftewel, ben je er tegen dan ben je zelf schuldig aan de jihad.

  Over een mogelijke verplaatsing van het ding geen woord...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De publieken, maar ook de kranten, zijn links. Propagandisten van de multiculturele elite en de europese superstaat.
  Dit gaat niet weg. Misinformatie is hun core business.
  Dus maak je niet druk. Je kinderen en je kleinkinderen zullen zich gaan onderwerpen. Zo is het bepaald. Zo is het besloten.
  Ook al is je onophoudelijke inzet en nuance een weldaad Carel.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "... en waarom kijkers alle vertrouwen in de objectiviteit van de media hebben verloren."
  Dat geldt zeker voor sommige kijkers onder wie ikzelf, maar ik kom toch nog altijd heel wat mensen tegen aan wier intellect en kritische zin, oppervlakkig beschouwd, weinig lijkt te ontbreken en die ooit hebben besloten dat hun informatievoorziening bij rubrieken als 'Nieuwsuur' in goede handen is, sterker, die voor deze en dergelijke uitzendingen zo nodig extra laat op blijven om toch vooral goed op de hoogte te zijn en er een gefundeerde en juiste mening op na te kunnen houden. Zou je deze lieden wijzen op de mogelijkheid om andere informatie, waaruit wellicht een andere kijk op de zaak zou kunnen voortvloeien, van het internet te halen, dan kijken ze je op zijn best ongelovig aan. Van het internet? En uit die bronnen zou een andere kijk op de zaak voortvloeien? Dat die Ground Zero moskee toch niet helemaal okee is?Dat moeten dan wel suspecte bronnen zijn. Zeg, jij bent er toch ook niet zo eentje die aan zulke suspecte bronnen geloof hecht?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "De vijf zuilen van de islam."

  Uitleg over de beginselen van de islam, op de radio. Waar? Bij een moslimomroep? Bij Teleac misschien?

  Mis. We worden dezer dagen bijgepraat over de religie van de vrede op ... Radio 4. De klassieke muziekzender! Door Maartje van Weegen. Misschien dachten de omroepbazen: wie een anachronisme als de monarchie met verve kan verkopen, die kan dat antimuzikale prachtgeloof ook aan de man brengen! Islam als muzikaal thema - je moet er maar op komen.

  http://deklassieken.radio4.nl/thema/175/de-vijf-zuilen-van-de-islam.html/

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Contact Postbus 29200
  1202 MP Hilversum
  Tel. 035-6779333
  Fax. 035-6774985


  Heeft u vragen, opmerkingen of tips?
  nieuwsuur@nieuwsuur.nl © Nieuwsuur 2010


  http://nieuwsuur.nl/contact/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze Eelco vindt het niet de moeite waard aandacht te schenken aan de kritiek van "een handvol mensen", te meer daar hij er op basis van de website factcheck.org op voorhand zeker van is dat die kritiek al lang weerlegd is. Dát echter blijkt bij een factcheck van factcheck org. (dus eens goed kijken wat er nou precies door factcheck.org gecheckt is, of dat checken goed is gebeurd en wat je daaruit mag afleiden) geenszins het geval te zijn, zoals Carel laat zien.
  Eelco lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat uit het geringe aantal mensen dat kritiek heeft de onterechtheid van hun kritiek kan worden afgeleid. Dat getuigt niet van een erg onderzoekende geest voor een onderzoeksjournalist.
  Los daarvan, of de bewering dat er maar een handvol critici zijn bij een 'factcheck' stand houdt, daar ben ik op voorhand nog niet zo zeker van.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dus bij de NOS / NTR is een journalist die geen interesse heeft voor de georganiseerde misdaad met de naam islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen