Cras ambulabo

De bok aan de overkant genoot volop, van het fraaie weder en van al die grappige vierkante dingen op wielen, die zo maar en voor niets voorbij gingen. Het leven was niet zo kwaad... Welneen, het was een vrolijke boel, een komedie...
Of een tragedie? Betekende overigens het woord tragedie eigenlijk niet: 'bokkenzang'? Ik had niet voor
niets Voorbereidend Hoger Onderwijs genoten. De onvergetelijke woorden van mijn leraar Vreeken, op het gymnasium, vielen mij in, bij wie ik één vol schooljaar lang op elk rapport een 10 (tien) voor Latijn had gekregen, en die ons eens, op zijn eigen onnavolgbare wijze, het nut van de studie der klassieke talen had uiteengezet. 'Als je van deze school afkomt' - het was de tijd van de Grote Crisis en massale werkloosheid - 'dan kun je in het Latijn zeggen: "Ik wandel. Ambulo. Morgen zal ik wederom wandelen. Cras ambulabo."'

Uit: Oud En Eenzaam - Gerard Reve

2 opmerkingen: