Tweeërlei weegsteen

Hans_vandaag_small
Het meten met twee maten is de Heer een gruwel. Of eigenlijk staat er ‘tweeërlei weegsteen is de Heer een gruwel’. Ook de koran heeft iets dergelijks: ‘Wee aan de ondermaatgevers’, die wanneer ze voor hun klanten iets uitmeten rommelen met de weegschaal, maar als er iets voor henzelf wordt uitgewogen, de volle maat eisen.

Die spreuken zijn wel heel erg van toepassing op de Nederlandse staatsmedia. Wanneer de gewezen rechter Schalken een medegetuige de huid vol scheldt, nemen de media zijn woorden in de volle breedte en lengte over, en niemand zal zijn wenkbrauwen daarover optrekken. Het is immers nauwelijks nieuws wanneer een zielige gewezen rechter publiekelijk zijn zelfbeheersing verliest. Is heel gewoon.

Maar wanneer niet een gewezen rechter maar een jongeman met de betrekkelijk nederige functie van ‘beleidsmedewerker’ bij de PVV-kamerfractie het woord ‘tuig’ gebruikt, vallen de legers van de gesubsidieerde fatsoenssoldaten over hem heen. ‘Nu is bewezen dat de PVV de moslim als mens haat’, jubelt het gelijkgeschakelde Nederlandse mediavolkje.

Toen ik nog jong was, zou ik ook grote moeite gehad hebben een passende kwalificatie te vinden voor mensen die door hun uniform publiekelijk aangeven voorstander te zijn van de totale toepassing van het communisme, of de islamitische sharia wetgeving.

‘Jaja, maar de kwalificatie van de beleidsmedewerker is niet tegen een individu maar tegen een groep gericht. Daarom is wat hij zegt wel degelijk discriminatie, groepsbelediging, enzovoort. Die rechter had het alleen maar over één strontkar’. Zozo. Welke groep wordt er dan beledigd met het woord ‘tuig’? De moslims? Komkom. Het percentage vrouwen dat zich in het soort kleding hult dat de beleidsmedewerker fout vindt, is binnen deze groep niet zo vreselijk groot.

Wie boosheid over de boerka als een aanval op de islam ziet, geeft daarmee impliciet aan dat hij de boerka als een onvervreemdbaar onderdeel van de islam beschouwt. Nu, er zijn moslims die daar heel anders over denken, en ook de reacties van de moslims op het boerka-verbod (en meer dan dat!) in Frankrijk laten zien dat het opleggen van de boerka, en de sharia, uitsluitend een hobby is van de militante professionele voorhoede van de islam, niet van ‘gewone’ moslims.

Wat de sharia in petto heeft voor moslims, en vooral voor de rest van de wereld, is niet mis, zie de naslagwerken. Wie daar een voorstander van is, en dat door zijn uniform en gedrag te kennen geeft, moet niet de vermoorde onschuld spelen.

Het wordt tijd dat de staatsmedia hun eigen vriendjes volgens de zelfde normen gaan beoordelen als de hoge normen die zij aanleggen waar het dissidenten betreft. Tweeërlei weegsteen is een gruwel. Daar heeft de bijbel volkomen gelijk in.

17 opmerkingen:

 1. Ook wordt de beleidsmedewerker valselijk beschuldigd van "lastig vallen". Als de gangbare media vrouwen in burqa's filmen heet dat dan ook "lastig vallen". De term tuig voor vrouwen in burqa's (en de mannen die dat toestaan) vind ik ook terecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Wanneer de gewezen rechter Schalken een medegetuige de huid vol scheldt, nemen de media zijn woorden in de volle breedte en lengte over..."

  Maar ik vind dat wèl heel erg.

  Ten eerste omdat u dit niet verdient.
  Ten tweede, dat deze rancuneuze man twintig jaar lid is geweest van de onafhankelijke rechterlijke macht en dat zijn collega's niets hebben bemerkt.

  En dat vind ik de enige winst van het proces Wilders.:

  Het fatsoen van de rechters in het daglicht gezet.


  In Trouw:
  Schalken vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan door bij het etentje aanwezig te zijn. Jansen, die het etentje in de openbaarheid besprak, noemt hij in het boek een 'rare kwibus, hysterisch, bang en paranoïde figuur, intrigant, onbetrouwbaar islamdeskundige' en 'pathologische griezel'. Ook over Moszkowicz is Schalken niet mild; een 'in de media getrainde showadvocaat die nummertjes opvoert', zijn stijl van pleiten noemt de oud-rechter 'poppenkast'

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van harte eens, zie mijn reactie in Elsvier:

  reacties ben kok op zaterdag 16 juli 2011 16:50

  http://newstime.co.nz/sharia-in-action.html
  NB: video is zeer schokkend.
  En dan is voor de lui in dat filmpje het woord "tuig" veel te netjes.
  Sam associeert burka's 1 op 1 met het in de koran gelegitimeerde gedrag van moslims.
  En dat werkt tegen hem, want er zijn ook moslims die uit het systeem willen en onder grote druk moeten blijven.
  Anderzijds: de islamcritici moeten elk woord wegen, terwijl men op die video toch echt wat meer ruimte lijkt te nemen.
  Wat gaat onze Geert met dit voorval doen? Laten we ons nog langer voorliegen over de islam als "gelijkwaardige religie" of zeggen we gewoon duidelijk, dat we in onze democratie dit fascistische systeem niet accepteren?
  Ook voor de vele moslims, die liever anders zouden willen, is onze duidelijkheid een noodzakelijke hulp.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr pastor)
  www.tora-yeshua.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Mensen die de westerse waarden afwijzen ten faveure van een racistisch, fascistisch en inhumaan systeem als de sharia is gewoon tuig, net als nazi's en andere fascisten."

  Sam Van Rooy heeft overschot van gelijk met die stelling !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De Franse (moslim)minister van Stedelijke Zaken Fadela Amara:

  Het verschil is wat centimeters stof

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. U bedrijft nogal doorzichtige retoriek.

  De uitspraak "geïmporteerde achterlijkheid van de Islamitische zandbak" is moeilijk als anders dan hatelijk te lezen. De afkeurende reacties hierop zijn bovendien aanmerkelijk subtieler gesteld.

  De aandacht voor Schalken is niet vreemd, ook niet in vergelijking met aandacht voor u. Een rechter die zich, in felle bewoordingen, uit over een zaak waarin hijzelf controversieel is, is zeldzamer, en dus opvallender, dan een commentator met een reeds bekend programma.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dhr van Rooy mag vinden en zeggen wat hij wil. Zolang het niet beledigend is of oproept tot haatzaaien of geweld. Beide doet hij niet, dus hij mag dat zeggen of beweren.

  Maar mensen wegzetten als tuig op basis van hun kleding lijkt me een beetje bizar. Zijn mannen die een oorring dragen nu ook tuig?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik ben tegen een burka verbod, ondanks dat ik op Wilders stem ( en stemmen ga).
  Het is nogal vreemd een kraan open te laten staan, om vervolgens een burka-verbod in te stellen, als dweilactie.

  Dat is net zo raar nazi's binnen te laten om vervolgens het dragen van mouwbanden te verbieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het lijkt wel of die Schalken het spoor volkomen bijster is. Voor sommigen komt het pensioen gewoon te laat. Neem nou dit soort uitspraken:

  "Mensen begrijpen niet dat als je een symbool van een religie beledigt je de gelovigen niet zou beledigen."

  Nou is het eigenlijk niet mogelijk om een overleden persoon (Mohammed) of een boek (de Koran) te beledigen. Belediging is namelijk subjectief: de aangesprokene kan een uitspraak als een belediging ervaren, ook als die niet als een belediging is bedoeld.

  Ik denk dat het om dat laatste gaat. In een land met vrijheid van meningsuiting moet een mens kunnen zeggen wat hij ergens van vindt. Of hij ook mensen moet kunnen beledigen is een andere vraag. Voor mijn gevoel is dat geen onmisbaar onderdeel van die vrijheid van meningsuiting.

  Wat hij echter wel degelijk moet kunnen is het doen van uitspraken die door sommige (of een heleboel) mensen als beledigend worden opgevat. Anders zouden de lichtbeledigden bepalen hoe ver de meningsuiting van anderen strekt. Er is helaas weinig fantasie meer voor nodig om in te zien waar dat toe kan leiden.

  Schalkens kwalificaties aan het adres van Jansen zijn echter duidelijk als beledigingen bedoeld, kennelijk uit wraak voor het boekje dat laatstgenoemde over deze schuinsmarcherende jurist heeft opengedaan. Een zeer verhelderend boekje overigens, waarvoor de schrijver lof verdient.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De islam is de strontkar die de hele wereld bevuilt en hun stront laat liggen.Zo heb ik op LiveLeak vandaag nog een massa-executie uitgevoerd zien worden van de Taliban op gevangengenomen Pakistaanse militairen en burgers.Zelfs toen deze mensen met machinegeweren neergemaaid waren,deden ze nog enkele salvo's om vooral de doden ook nog te onteren.Het Westen is veel te humaan voor gevangengenomen Taliban.Ook op de laatsten zouden als gevolg van hun oorlogsmisdaden standrecht moeten gelden.Hoeven ze ook niet te worden bewaakt,hetgeen weer tijd en manschappen scheelt die aan het front ingezet kunnen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Degenen die ons verdedigen tegen het meest primitieve en agressieve tribale gevaar, worden door de "weldenkenden" onder ons, in de rug aangevallen.
  Aan de tribalen wordt alles toegestaan, de verdediger ligt voortdurend onder vuur. De aanvaller mag openlijk het kalifaat afkondigen, de verdediger mag daar hooguit "parbleu" van zeggen. En zelfs dat is al op het randje.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De ophef over het filmpje verbaast mij ook. Maar waarom krijgt de media nu de volle laag? Het is de fractie van de PVV die de medewerker op non-actief zet. Volgt de fractie hierin haar eigen regels, of zijn ze bang voor de media?

  Vooralsnog neig ik naar het eerste.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Spijtig dat deze beleidsmedewerker nog niet in staat bleek om strategisch te communiceren. Empathisch vermogen en een meer politieke neus voor zaken valt echter wel te ontwikkelen al vraagt het wat tijd. Wilders en consorten zouden er goed aan doen om een mensbeeld uit te dragen waaraan een voorbeeld genomen kan worden. Dan komen dit soort missers met de beste bedoelingen van wat minder onderlegde medewerkers niet meer voor.

  Het is niet al te slim om mensen op grond van hun kleding tot tuig te bestempelen. Hooguit zou je kunnen opperen dat er wat verstandelijke achtergeblevenheid bespeurbaar is wanneer een leefsysteem mensen dwingt een tekort aan vitamine D op te lopen. Anderen zijn echt zelf intelligent genoeg om een eigen match te doen zonder dat er nu weer lomp en onbenullig door anderen dan de weinig benijdbaren en het hen opgelegde leefsysteem zèlf gestigmatiseerd hoeft te worden.

  Het zal een kwestie van belichting en tijd zijn voordat steeds meer mensen dit in de gaten krijgen en aan onderworpenen steeds meer inzichten geboden worden om de eigen ketenen af te werpen. Worden die kansen welbewust genegeerd dan treedt er uiteindelijk een botsing der beschavingen op. In Joegoslavië hebben we kunnen zien wat er dan te verwachten valt.

  Vrijheid die niet beproefd en verdedigd wordt is geen vrijheid. Laat mensen zich dus goed bedenken in wat voor soort samenleving ze over zo'n twintig jaar willen leven en daar nu al de voorbereidingen voor treffen. Dat betekent nu al inlezen, documenteren en dossieren om kennis te kunnen (ver)delen. Niemand hoeft dan te beweren van niets geweten te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen