Waarom ik deze journalistenprijs teruggeef

Ingekomen_stukken_small
Henryk M. Broder geeft de journalistenprijs van de Duitse Cultuurraad terug. In een open brief motiveert de “Welt”-auteur zijn stap.

Zeer geëerde meneer Zimmermann,

Iets langer dan een maand geleden heeft de Cultuurraad, waarvan u secretaris bent, journalistenprijzen uitgereikt, waaronder ook een prijs aan het team van “Deutschland-Safari/Entweder Broder”.

In de motivering van de jury wordt gezegd:: “Met de vijfdelige serie…worden op een ironische manier vooroordelen over moslims, Joden en christenen gepointeerd gepresenteerd. De jury benadrukt vooral,

dat naast de satirische opdrijvingen van de beide protagonisten Henryk M. Broder en Hamed Abdel-Samad ook maatschappijpolitieke kwesties zoals integratie, religielidmaatschap en culturele verscheidenheid aan de orde worden gesteld.”

Nu heb ik in de “Berliner Morgenpost” gelezen wat u over het bezoek van Thilo Sarrazin aan Kreuzberg hebt gezegd: “Het is werkelijk meer dan pijnlijk, wanneer ´Aspekte´, een gerenommeerd cultureel televisiemagazine, het kennelijk nodig heeft om zo´n voorspelbaar schandaal te ensceneren. Diegene die Thilo Sarrazin zichtbaar in begeleiding van een camerateam door Berlin-Kreuzberg en Neukölln stuurt, calculeert woedende reacties in.”

Pijnlijk in dit verband is niet het bezoek van Thilo Sarrazin aan Kreuzberg en de poging van het ZDF om de gebeurtenis te filmen, pijnlijk is alleen uw onbeschrijflijke mening waarmee u zich aan de kant van het gepeupel plaatst, dat het in delen van Kreuzberg inmiddels voor het zeggen heeft.

Zelfs wanneer Sarrazin en het ZDF van plan zouden zijn geweest om een schandaal te ensceneren, dan is dat in een functionerende democratie, die niet door cultuurraden wordt bestuurd, een legitiem middel om, onder alle omstandigheden, te attenderen op misstanden en toestanden, waarvan het bestaan graag ontkend wordt.

En dat is het nu precies wat Hamed Abdel-Samad en ik in onze tv-serie hebben gedaan, toen wij een NPD-manifestatie, een vergadering van voormalige Stasi-functionarissen en een Moskee in Duisburg bezochten. Daarvoor hebt u ons een prijs verleend.

Gezien uw uitlatingen betreffende Sarrazin vind ik, dat wij de prijs niet verdiend hebben respectievelijk dat u de verkeerde prijsverlener bent. Uw houding is anti-informatief, paternalistisch en reactionair, u bevordert de inrichting van No-Go-Areas, die in een open samenleving niet mogen bestaan.

Daarom geef ik de prijs, die u mij hebt verleend, met onmiddellijke ingang terug. Ik stel geen prijs op verdere aanfluitingen uwerzijds.

H.M. Broder, Manchester, 20 juli 2011

Bron:
Auteur: Henryk M. Broder

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

1 opmerking: