Wafa Sultan: De islamitische helpers: westerse uitverkoop aan de sharia

Ingekomen_stukken_small
Het lijdt geen twijfel, dat de vrijheid van meningsuiting, het fundament voor democratie en civilisatie, in veel westerse landen door een aantal vooraanstaande organisaties en individuen, die samengingen met islamitische instellingen, is blootgesteld aan een gevaarlijke aanval. Zij allemaal verbreiden het sprookje van het islamitische slachtofferschap en dwingen het Westen ertoe
moslims voortdurend in bescherming te nemen, hun wreedheden te negeren en zich te onderwerpen aan hun toenemende eisen.

Rondom de wereld dwingen moslims niet-moslims tot volgzaamheid en tot
opzettelijke versluiering van de omvang van de islamitische bedreiging – van de heilige oorlog (Jihad) tot de behandeling van vrouwen onder de islam. Zoals de sharia het voorschrijft, proberen moslims niet-moslims te verbieden kritisch over de islam te spreken.

Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ze noemen iedereen, die zijn best doet voor een eerlijke controle van islamitische teksten een fanaticus of van haat vervuld, of ze noemen hem een “islamofoob”. Tegenspraak zorgt voor willekeurige rechtszaken vanwege “haat zaaien”/volksophitsing, net zoals het dreigen met opstanden, geweld en boycots. In het ergste geval doden moslims niet-moslims evenals de moedige moslims, die het wagen zich te verzetten tegen de gedachtecontrole en onderdrukking.

Onlangs nog werd de moedige Lars Hedegaard, op grond van zogenaamde racistische uitlatingen, schuldig verklaard aan volksophitsing. Maar meneer Hedegaard sprak de waarheid uit. Hij heeft de afstotelijke, wijdverbreide praktijk van “eer”moorden publiek gemaakt, waarbij familieleden eraan gehouden zijn vrouwelijke familieleden te doden, om, zoals het heet na “misdaden” zoals verkrachtingen, de “familie-eer te herstellen”- vaak door leden van deze familie. De vrouwen worden altijd schuldig verklaard, nooit de verkrachters – evenals voor zogenaamde ontucht, ook als er geen bewijs is, slechts op grond van “een gevoel” dat de rechter kan hebben. Zoals in het geval van Henas in Bangladesh, die tot 300 zweepslagen werd veroordeeld en tijdens de uitvoering van de straf stierf.

Gedurende de 30 jaar, die ik in Syrië woonde, heb ik talloze gevallen van gruwelijk geweld en brutaliteit van dichtbij meegemaakt. Als praktiserend arts heb ik ontelbaar veel mishandelde vrouwen behandeld, die met de stilzwijgende instemming van de sharia en de “familie-eer” brutaal geslagen en verkracht werden. De slachtoffers die ik behandelde, waren evenzo slachtoffers van het “eergeweld” als diegenen naar wie Lars Hedegaard verwees en waarvoor hun nu door hen bestraft werd, van wie wordt aangenomen dat ze dezelfde waarden zouden delen die wij in het Westen zouden waarderen. Met de onderdrukking van de vrijheid om de afschuwelijkheden en mishandelingen tegen islamitische vrouwen bloot te leggen, ondermijnt het Westen echter hun status als gerespecteerde en gewaardeerde vrouwelijke burgers. Is dat het wat de leiders van de regeringen willen bereiken? Zijn islamitische vrouwen, die immens, ook in het Westen, onder de sharia lijden het niet waard om door regeringen beschermd te worden?

Als arts ben ik gealarmeerd over de gecoördineerde inspanningen van de islamisten en hun helpers in het Westen om het fundamentele recht om vrijuit te spreken en te ontmaskeren wat er verbeterd moet worden, te vernietigen.

De gruwelijke aanslag van 11 september bracht het feit aan het licht, dat er geen enkele plek op de wereld bestaat die veilig is voor de islam. Mijn eigen persoonlijke verhalen, mijn professor voor oogchirurgie werd op de medische universiteit is Syrië voor onze ogen doodgeschoten, omdat hij lesgaf aan vrouwen, hebben met ons allemaal te maken. Zolang er moslims binnen onze samenlevingen zijn die werven voor de islamitische sharia en er voortdurend aan werken deze op te leggen aan onze vrije samenlevingen, moeten we geïnformeerd, waakzaam en actief onze vrijheid verdedigen. Dart is een aangelegenheid waarvoor we samen moeten zorgen en waartegenover we uiterst waakzaam moeten zijn.

Ik ben hier niet om iemand tegen moslims op te stoken. Begrijpt u alstublieft, dat moslims mijn mensen zijn en ik ben met geen mogelijkheid in staat om mijn vel af te stropen en iets anders te zijn dan een vrouw uit een islamitisch land en van de islamitische cultuur. Maar ik ben hier om het ware gezicht van de islam als een van haat vervulde en intolerante ideologie, met daarin vooral de behandeling van vrouwen, te ontmaskeren.

Osama Bin Laden is nu dood en verleden tijd. Maar de genadeloze en ondraaglijke wet van de sharia, die hij zo gelovig praktiseerde, is levendig en gedijt. Het leven van Bin Laden en zijn afschuwelijke misdaden zijn er een duidelijk bewijs voor, dat islamisten slachtoffer van een onhoudbaar dogma zijn, dat hen weglokt van hun aangeboren verstand en hen in menselijke beesten verandert. Op zeer jonge leeftijd worden ze onderworpen aan een hersenspoeling, die hen doet geloven dat de islam ertoe zou zijn geroepen om de hele wereld te controleren en het zou hun missie op aarde zijn om voor deze om te strijden voor het bereiken van dit doel. Daarvoor heiligt het doel alle middelen, daarvoor is het vernederen, martelen en vermoorden van anderen een heilige missie.

Lara Logan, de journaliste van CBS, die verslag deed over de jongste revolutie in Egypte, doorbrak in de televisie-uitzending “60 minutes” de muur van stilzwijgen, toen zij over het seksuele geweld berichtte dat haar, een buitenlandse journaliste ter plaatse, werd aangedaan. In haar eigen woorden zei ze, dat het Egyptische gepeupel, dat haar aanviel: “… echt genoot van mijn kwelling en mijn leed. Dat spoorde het aan – tot nog meer geweld”.

Voor velen in het westen is dit een levendige kijk in de schokkende behandeling en ononderbroken vernedering van autochtone en ook buitenlandse vrouwen in Egypte. Deze praktijk duurt voort door de islamitische inenting van vijandigheid en de bespotting van vrouwen. Om nog zout in de wonden te strooien, geven moslims uitsluitend de schuld aan de slachtoffers vanwege het zogenaamde zich niet houden aan de kledingvoorschriften of islamitische gedragsregels. Ongelukkig genoeg onderwierp Logan zich in het interview aan de bestaande political correctness door heel zorgvuldig de woorden “moslim” of “islam” i.v.m. de afschuwelijke seksuele pijniging niet te gebruiken.

Laat me nog een paar persoonlijke verhalen met u delen. Het zijn berichten, die Lara Logan´s schokkende ontmoeting bevestigen en die de voortdurende mishandeling van vrouwen in de islamitische wereld bewijzen. Mijn eigen nicht werd gedwongen om met haar neef te trouwen toen ze 11 jaar oud was en hij over de 40. Haar huwelijk was rechtsgeldig onder de sharia, want de profeet Mohammed trouwde met zijn tweede vrouw, Aisha, toen ze 6 jaar oud was en hij over de 50. Mijn nicht werd jarenlang vreselijk mishandeld en had niet het recht een scheiding te eisen. Ze vluchtte het huis van haar man uit naar dat van haar vader en smeekte hem: “Laat me hier blijven alsjeblieft. Ik beloof je jouw maagd te zijn tot het einde van mijn leven. Hij is zo wreed; ik kan deze pijn niet langer verdragen.” Toen zei haar vader: “Het is een schande voor een vrouw om haar man zonder toestemming te verlaten. Ga terug. Ik beloof je, ik zal met hem praten”.

Op 28-jarige leeftijd pleegde mijn nicht zelfmoord. Ze stak zichzelf in brand en liet vier kinderen achter. Gedurende mijn tijd als arts in Syrië heb ik in mijn omgeving veel misdaden mee moeten aanzien die in naam van de islam werden gepleegd. Toen ik destijds in een kleine plaats werkte, kwam er een vrouw van achter in de 30 bij me, die klaagde over misselijkheid, braken en rugpijn. Een onderzoek wees uit, dat ze zwanger was in de derde maand. Zodra ik haar dat had verteld, stortte ze in haar stoel in elkaar en begon te gillen en zichzelf in het gezicht te slaan. “Ik smeek u, dokter, om me van dit ongeluk af te helpen. Mijn zoon zal me doden. Mijn eigen leven interesseert me niet. Ik verdien het te sterven, maar ik wil niet dat mijn zoon zich met mijn bloed de handen besmeurt”.

“Wat is er dan zo erg, Fatima?”, vroeg ik. “Mijn man overleed vijf jaar geleden en liet mij achter met vier kinderen. Zijn broer verkracht me iedere dag in ruil voor eten voor mijn kinderen. Als hij erachter zou komen dat ik zwanger ben, dan zou hij, voordat hij zichzelf blootstelt aan openbare schande, mijn zoon, die 15 jaar oud is, ertoe brengen mij te doden”.

Ik stuurde haar naar een gynaecoloog. Toen ze ongeveer twee weken later terugkwam, zag ze er mager uit, met ingevallen wangen. “Ik kwam om u te bedanken”, zei ze, “maar ze hebben de operatie, waarbij de foetus wordt verwijderd, zonder verdoving gedaan. Ik had niet genoeg geld om de medicijnen voor de verdoving te betalen, dus moest de dokter zonder verdoving opereren. De pijn was bijna ondraaglijk. Ik ging bijna dood”.

En mijn eigen verhaal. Mijn man ging een jaar eerder dan ik naar Amerika. Toen ik een aanvraag voor paspoorten voor mijn kinderen indiende, weigerde de dienstdoende officier deze aan te nemen. Onder de islamitische wet van de sharia gold ik als geestelijk niet in staat legale voogd van mijn kinderen te zijn. Daarom verlangde men van mij een mannelijk familielid van mijn man mee te nemen, zodat we de paspoorten voor mijn kinderen konden krijgen.

Geen van de familieleden van mijn man woonde bij ons in de stad, behalve een van zijn neven. Die was alcoholicus en vanwege zijn slechte karakter had mijn man ons nooit kennis met hem willen laten maken. Kortom. Ik ging naar zijn huis en kocht hem om met 50 Syrische Ponden, dat komt overeen met één dollar. Toen ik het aanmeldingsbureau verliet, ontkwam ik er niet aan over deze absurditeit na te denken waarmee wij vrouwen in de islamitische wereld worden geconfronteerd: als arts was ik niet geschikt om voogd te zijn over mijn eigen kinderen, maar een dronken man kon mijn hele lot bepalen.

Het is duidelijk, dat de leren van mijn geloof niet overeenstemmen met mijn fundamentele rechten en mij zeer zeker niet als werkende vrouw respecteren. Onder de wet van de sharia wordt bijvoorbeeld aan mannelijke moslims ruimte gegeven tot de volledige controle over hun vrouwelijke familieleden. Een vader kan zijn dochter op iedere leeftijd zonder haar toestemming aan iedere man van zijn keuze uithuwelijken. Tragisch genoeg zijn deze beschrijvingen, die ik met u deel, geenszins op zichzelf staande gebeurtenissen.

Ze vertegenwoordigen de tragische verhalen van miljoenen islamitische vrouwen overal ter wereld, hier in Europa en in Noord-Amerika. Iedere dag zijn er talloze gevallen van huiselijk geweld tegen islamitische vrouwen: verkrachting en “eermoorden”, die door de zogenaamde “progressieven”, die er voor zichzelf aanspraak op maken de grote ondersteuners van de mensenrechten te zijn, regelmatig worden genegeerd. Veel leden van het establishment vervolgen strafrechtelijk moedige mensen, die het wagen de duistere realiteit van het geweld tegen islamitische vrouwen, net zoals de grimmige realiteit van de islamitische sharia, aan de kaak te stellen. Velen verbieden het onze samenleving de islamitische discriminatie en mishandeling van vrouwen te benoemen. Ogenschijnlijk zijn de consequenties voor diegenen, die dit wagen, zoals we op dit moment vooral meemaken in Europa, zwaarwegend.

Laat me dus iedereen, die aan de verkeerde kant van de historie staat, uitdagen: hoe kan een islamitische vrouw een rechtschapen, vriendelijk kind opvoeden, wanneer zij zelf onderdrukt wordt? Met zekerheid zal een jongen, die ermee opgroeit dat zijn moeder respectloos behandeld, buitengesloten en mishandeld wordt bijna onvermijdelijk de verdraaide zienswijze hebben, dat zo´n gedrag tegenover vrouwen geoorloofd en normaal is en zal hij daardoor tot de soort gruwelijkheid in staat zijn, zoals deze door het gepeupel Lara Logan werd aangedaan. Is dat geen dilemma, dat de relatie van het Westen tot de islamitische wereld betreft? Treurig genoeg zullen de moslims en hun helpers ermee doorgaan om diegenen van ons, die tegenspreken, te bestrijden. We moeten een keuze maken. We kunnen ermee doorgaan toe te geven of we kunnen mensen voor ons winnen door duidelijk te maken dat onze vrijheid, onze cultuur en ons erfgoed beschermd wordt, koste wat het kost.

Bill Maher, een Amerikaanse cabaretier, zei de vorige maand in zijn show: “De islam is de enige religie die je doodt als je tegenspreekt. Ze claimen: kijk, wij zijn de religie van de vrede… en als je tegenspreekt, snijden we je kop eraf.” Maher voorspelt, dat “er waarschijnlijk maar weinig mensen zullen zijn, die hen daarop zullen aanspreken.” Wij zijn enkele van deze weinigen die hen daarop aanspreken. Wij zijn hier met overtuiging, om kenbaar te maken, om bloot te leggen en we hopen de vijanden van de vrije wereld terug te dringen. Wij zijn hier om de vernietiging van onze waarden door diegenen, die er naar streven om ons tot slaaf te maken onder de genadeloze boeien van de sharia, te verhinderen.

Wanneer vrouwen, die onder de sharia leven, emigreren, kan dit tot een complete verandering leiden; dat overkwam mij. Nu, omdat ik vrij ben, hoef ik niet meer toestaan door een of andere religie of politieke autoriteit mishandeld te worden. In de VS ben ik een persoon – gelijk aan alle anderen. Maar hoe kunnen we van al die andere islamitische vrouwen in alle delen van de vrije wereld verwachten om zich te emanciperen wanneer er juridische instellingen bestaan, die meehelpen de vrijheidswil te onderdrukken door diegenen te bestraffen die proberen deze te beschermen? Zo is het o.a. mensen zoals Lars Hedegaard, Geert Wilders, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Kurt Westergaard, Jesper Langballe, Ezra Levant, Rachel Ehrenfeld, Joe Kaufman en Mark Steyn vergaan. Het zijn moeilijke tijden.

Ik persoonlijk beschouw mijn rechten niet als gegarandeerd en daarom zal ik doorgaan met vechten om deze rechten te beschermen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere islamitische vrouwen. Als burgers van de vrije wereld moeten we de morele kracht hebben om te vechten en, door het aan de kaak stellen van het totalitaire geweld van de islam tegen vrouwen, onze vrijheid te beschermen. De vijand heeft ze allebei, onwetende en kwaadaardige helpers. Wij zijn verplicht diegenen aan te klagen, die zich onderwerpen aan de onderdrukkende, islamitische doctrine. We kunnen niet verzoenen. We kunnen geen compromissen aangaan. We moeten de vijanden herkennen en ze tegenhouden waar ze opdringen.

We zullen onze taal niet intomen. We zullen de passende woorden gebruiken om de dingen bij de naam te noemen. We zullen doorgaan met het streven naar morele duidelijkheid, naar een openlijke intellectuele discussie met exacte definities van onze doelen – tegen hun doelen. Laten we vanaf nu een nieuwe term gebruiken, “waarheidsfoben”, tegen diegenen die ons “islamofoben” noemen. Want hun irrationele angst voor de waarheid is een schadelijke factor voor ons samenleven als vrije volkeren.

De bittere realteit van de islamitische doctrine van de sharia mag niet genegeerd worden. Een echte overwinning kan alleen in de geest van de eerlijke analyse, van transparantie en van het onverschrokken streven naar de waarheid worden behaald. Een cultuur, die de helft van de bevolking niet respecteert, kan niet bloeien en succesvol zijn. Daaruit volgt, dat iedere poging om kritiek op de islam door wetten te verbieden en te bestraffen, door alle mensen die van de vrijheid houden onverbiddelijk wordt afgewezen. Toen ik in Syrië woonde, huilde ik vaak, want ik leed. Nu ik vrij ben, huil ik nog steeds, maar voor al die andere islamitische vrouwen op de wereld. Ik droom van een toekomst, waarin alle islamitische vrouwen de smaak van de vrijheid kunnen proeven. Dat zou een droom van de hele mensheid moeten zijn en het is onze taak om er onverbiddelijk in te zijn dit doel te bereiken. Ik roep iedereen, die verantwoordelijk is voor het proces tegen Lars Hedegaard, ertoe op om na te denken over de vreselijke gevolgen van de absurde beschuldigen tegen hem. Laten we in Europa niet naar de Middeleeuwen terugkeren.

Laat de vrijheid van meningsuiting zegevieren.

Bron:
Auteur: Wafa Sultan

Bron oorspronkelijk artikel:

Vertaald uit het Duits door E.J. Bron.

8 opmerkingen:

 1. Zou Mohamed Rabbae zich nu ook benadeeld en beledigd voelen na het lezen van deze ontboezemingen? Ik ben altijd zo benieuwd naar hun reacties, want daar wil je als fatsoenlijk mens toch niet bij horen? Dan hang je dat vreselijke geloof toch gisteren nog aan de wilgen?

  Maar nee hoor, uit die hoeken van het heelal hoor je natuurlijk niets, hoogstens een aangifte van belediging of haatzaaien en dat terwijl ze op beledigen en haatzaaien zelf patent hebben genomen. Ach ja natuurlijk: daarom mogen alleen moslims dat!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Peter

  Rabbae cs ziet de kop van het artikel en leest gewoonweg niet verder.
  Een reactie die bijna iedereen vertoont op een onwelgevallig artikel of gebeurtenis denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik denk dat Wafa Sultan een gevoelige, weldenkende en intelligente vrouw is. Ik vraag mij alleen steeds weer af waarom zij niet door meer mensen gehoord wordt. Haar boodschap is duidelijk en haar beweegredenen ook. Toch komt het bij het grote publiek niet over.

  Aan de ene kant is er natuurlijk de ongeïnteresseerdheid van de massa, het voetbal is belangrijker en er heerst een veronderstelling dat het toch zo'n vaart niet zal lopen. Wat ook vaak meespeelt is de vergissing om de islam te zien als een geloof. De vergissing dat er binnen de islam een god zou zijn en dus ook de tien geboden. En dat daarom er rechten zouden zijn. Want de plichten van de tien geboden zijn de rechten van/voor de ander.

  Ik denk dat er nu een blijvende patstelling is. Een onoplosbaar verschil van inzichten tussen de beschaafde wereld en de islam. Ik denk dat er nu eens een moment moet komen dat deze impasse wordt doorbroken, dat wij de hand moeten uitsteken naar de islamitische wereld om die wereld een spiegel voor te houden. Net als bij Dracula vermoed ik dat de islamitische wereld zichzelf niet kan aanschouwen, dat spiegelbeeld moet voor ieder mens te gruwelijk zijn. Toch moet de confrontatie opgezocht worden, als dat niet gebeurd dan komen we er niet uit. Dan is over 50 jaar de kleindochter van Wafa Sultan nog steeds bezig verhaal te doen, niet over de belevenissen van haar oma, maar die belevenissen van de vrouwen van over 50 jaar. Als de islam geen halt wordt toegeroepen dan vreet dit gedrocht zich voort en voort. Het moet stoppen! Maar ondanks dat Wafa Sultan van goede wil is denk ik niet dat haar toespraken veel uitrichten. Zij is maar een vrouw, aan de andere kant staan dagelijks vele tienduizenden haatbaarden die hun inkomen uit de moskee halen. Een zekere bron van inkomsten, daar kan geen Wafa Sultan tegenop! Het is jammer, er moet meer gedaan worden, er moet harder gewerkt worden, het gaat om het leven van vele mensen waar niemand oog voor heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Héél Dié religie IS ér Óp gericht Dát Kinderén ( Ván Gebóórte Àf Àán)En Vrouwen niéts Durven Zéggen Óver dé Totáál massale Vérkrachtingen ÉN Misbruiken Die Ze moéten Óndérgáán. Méér Dán Een mafiaorganisatie IS Dát Niét.

  Mét Òók etnisch Terroristische bedoelingen en werken!

  Dié Àllerliederlijkste Liéderlijkhéden Hébben We Hiér Òók En is méé gekomen Mét Hét Dóór de joden gebrachtte christendom en judaisme.

  Náást eigen Kinderén Jongetjés Meisjés Vérkrachten drogeren vérprostituéren moslims in massale Collaboratie Mét de joodse mafia Òók Ònze Kinderén Mét Misbruik religien schoolsystemen staatsmiddelen wetgevingen regering en macht.

  Àl Ruime 40 Jáár Wórdt De Politie verhinderd Dóór de joodse mafia Óm IN Te Grijpen in Hét etnisch Térrorisme Dát Ònze Wijken En Volk Dóódt...Àlle Alarm én Berichtgeving ér Óm AL éven Láng UIT de Media gehouden.

  Lieden àls lubbers (mét zijn liederlijke religiouze doodseskader gladio) kok van agt pechthold cohen aartsen etc etc Kort Òm joodse mafia ZIJN Dáár Directe organisatoren Ván.

  Zijn Méde Òók De organisatoren Mét het opzetten Van de turkse Terreurorganisaties "de grijze wolven " Dát de Moslims Die Hiér in Europa Méér Vrijheid Gevonden Hadden wéér terúg Dát islam in gedreven werden.

  Dé islam wordt Door de joodse mafia Als internationáál Terreurwapen vóór eigen belang gemanipuléérd en Wij Dáár wéér méé.

  Massaal Óver àl De Kinderen Van Alle Volken Vérkrachten drogéren verslaafd maken IS een onderdéel Van behoudt Van Die macht en staátsterreur.

  Natuúrlijk wéten ALLE joden ÀLLE joodse bestuurders en politici inclúis Een rutte Een verhagen Een cohen pechthold aartsen hamer tang eurlings etc etc Ván de Misdaden in de islam ...Náást ér áán méédoén en ér Aan verdienen via prostituties afpersingen drughandel ..organiséren ze Dát Òók ZELF ...Dat houden ze zélf al decennia uit de media ...Máár Dié Terreur IS hun bedoeling Dan Òók!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "In het ergste geval doden moslims niet-moslims evenals de moedige moslims, die het wagen zich te verzetten tegen de gedachtecontrole en onderdrukking."

  DÀT IS Wéreldwijd dágelijkse scheringá Én wellinkslág.Dié etnisch éxtréém Volkenvijandige Fáscistische Térreúrléér hééft de torah dé talmud Òók Èn dé islam kómt Dan Òók Ván de talmud áf.

  Dé religien - Góddelóze religién - worden al eeuwen en millenia Áls Hersenspoelwapen Misbruikt Dóór Ware Demonen en machtmisbruikers Dié Men òok Bronpsychopaten Kán Noémen en lák hébben Àán ALLE NORMEN EN MENSELIJKE WAARDEN!

  Via Die ingang heersen de joden Óók bij de islam óver de Mensenzielen.

  Religién Zijn té Zién Àls een pistóól En in de Ergste Gevallen Als een Atoomwapen ...´t is maar wié Hét beheert!

  Democratie Én wétgevingen Húlporganisatiés Politiediensten - ALLE Menselijke Verworvenheden Zelfs - Òók ... diént U Dé duivel ÒF Dient U GOD?

  Èen Vráág Niet Zó Zeér Van Wil Máár Van Stille Moéd!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een moedige vrouw die hard nodig is voor de kritiek op de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Sinds vandaag heb ik Waaromislam.nl
  als volger

  Voor hun maar ook voor alle anderen een blijvende vraag. Waarschijnlijk blind voor eigen falen, en blind voor werkelijke kwaliteit in hun buitenwereld.

  Wist u dat meer dan 45 landen afstand hebben genomen van de universele verklaring van de rechten van de mens en daarvoor in de plaats de `cairoverklaring van de mensenrechten in de islam`, hebben ondertekend, met de sharia als leidend beginsel

  Waarom doen onze politici toch altijd alsof alle mensen gelijke uitgansgpunten en individuele menslievende idealen hebben

  BeantwoordenVerwijderen