Gouden regel

Hans_small
Wie de een of andere godsdienst aanhangt, wil de voorschriften van die godsdienst zo veel mogelijk in de politiek en de maatschappij gerealiseerd zien. Dat is geen schande, want wie lid is van een geloofsgemeenschap hoeft zich niet te laten castreren als politiek dier en als stemgerechtigd burger.

De voorschriften en gebruiken van het christendom spelen zodoende een grote rol op de achtergrond van de wet- en regelgeving van landen die christelijk of eigenlijk post-christelijk zijn. Een belangrijke christelijke regel, die van talloze wetten en procedures de reden van bestaan vormt, luidt: ‘Behandel anderen zoals ge zelf behandeld wilt worden’, of ook wel in de negatieve vorm: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Dit principe staat bekend als ‘de gouden regel’. De schrijvers van het Nieuwe Testament vonden deze regel zo belangrijk dat ze hem Jezus zelf in de mond leggen.

De gouden regel wordt niet universeel aangehangen. In de islam speelt hij geen rol. De koran (48:29) zegt zelfs expliciet dat de gelovigen tegen elkaar ‘barmhartig’ moeten zijn, maar ‘hard’ tegen de ongelovigen. ‘Hard’ is hier de vertaling van het Arabisch ashiddaa’ dat ook met ‘streng’ of zelfs ‘gewelddadig’ vertaald zou kunnen worden.

Voor de dagelijkse praktijk is wat de koran zegt zoals bekend minder belangrijk dan de islamitische sharia-wetten, en juist de sharia bevat lange lijsten met harde voorschriften voor de behandeling van andersdenkenden. Uiteraard lopen de islamitische leiders alsmede de vrienden en vriendinnen van de islam daar niet mee te koop. Het is in onze ogen immers allemaal niet zo fraai.

Wanneer een westerse regering de moslims zou behandelen zoals de sharia van zins is mensen aan te pakken die geen moslim zijn, zouden we terecht van grove discriminatie spreken. En ook met de koran wringt er iets. Zoals de koran in tientallen passages spreekt over mensen die geen moslim zijn, dat is haat zaaien en groepsbelediging in de meest zuivere vorm.

Een van de dingen die de sharia van de moslims eist, is dat ze een islamitische staat stichten waarin de sharia geheel en al wordt toegepast. In zo’n staat kan wie geen moslim is maar beter zijn plaats kennen, en wordt het oppergezag van de islam algemeen gerespecteerd, or else. Gelukkig gehoorzamen de meeste moslims de sharia niet, ook niet op het punt van de plicht tot het aan de macht brengen van een regime dat toepassing van de sharia afdwingt.

Maar een felle professionele en activistische voorhoede streeft de invoering van zo veel mogelijk sharia wel degelijk na. Fatwa’s, pamfletten, korancommentaren, preken, websites, tv, radio, boeken, tijdschriften en kranten laten dat zien. De inlichtingendiensten hebben het er maar druk mee.

Het goede nieuws is dat de moslims in Nederland geen cent voor deze beroepsmoslims over hebben, en dat de dames en heren activisten geheel teren op overheidssubsidies en overheidssalarissen. Vermoedelijk niet alleen van de Nederlandse overheid, het is goed denkbaar dat, bijvoorbeeld, ook de mensenvrienden die over Saoedi-Arabië, Turkije en Marokko regeren, een duit in het zakje doen.

Tegen zo’n achtergrond is het zot om de SGP aan te duiden als de ‘poldertaliban’. De leden van de SGP willen als elke burger invloed uitoefenen op de staat, terwijl de mannenbroeders van de Taliban een islamitische staat willen stichten waarin de sharia regeert.

Het is raar dat een land met een democratische traditie zo blind is voor het verschil tussen enerzijds ‘een staat stichten’ en zich dan ook van de macht in die staat meester maken en bepalen welke wetten daar zullen gelden, en anderzijds ‘delen in de staatsmacht’. Wie deelt in de macht, behandelt anderen zoals hij zelf wil worden behandeld: die anderen willen namelijk ook een beetje delen in de macht.

De theorie van de islam is het probleem, niet de aanwezigheid van moslims in de westerse wereld, hoeveel wrijving dat ook oproept. De theorie van de islam gaat regelrecht in tegen de oude wijsheid dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. En ja, jammer, maar invloed van de theorie op de praktijk is niet uit te sluiten.

10 opmerkingen:

 1. Ik ben dol op proefjes.
  Stel we sluiten een hongerige leeuw en een onschuldig lammetje samen in èèn kooi op.
  En stellen de volgende regel, waaraan de winnaar zich niet aan zal zondigen, in:


  "‘Behandel anderen zoals ge zelf behandeld wilt worden’, of ook wel in de negatieve vorm: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.
  "


  Wedden dat het lammetje wint ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Aan Sirik...........

  Zowel het lammetje als de leeuw blijven leven door RESPECT

  Maar mensen zijn geen dieren........

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In de meer fanatische regionen van de islamisten wordt gewoon gelachen om dat " Wat U niet wilt dat U geschiedt doet dat ook een ander niet " . Ze vinden degenen met dit gezegde zwak en huilerig , dat is mij wel duidelijk geworden . Misschien of waarschijnlijk heeft de gemiddelde moslim er wel niets mee , dat weet ik niet het is in ieder geval geen specifieke leerstelling in de Islam . De Islam is principieel een religie van discriminatie en onwetendheid . Er is een Allah die spreekt van ongelijkheid van moslims en niet-moslims wat betreft rechten en plichten en wetgeving en Allah spreekt ook van ongelijkheid van man en vrouw wat betreft rechten en plichten en wetgeving . Als er dus sprake is van een Islamitische leeuw dan kan zonder meer het mekkerende lammetje opgepeuzeld worden . Indien het namelijk omgekeerd zou zijn dan is er nog geen leeuw overboord want dan doemt het perspectief van het natte droom paradijs op . Wanneer de leeuw van westerse en democratische oorsprong zou zijn dan gebeurt er niets met het om democratie en vrijheid mekkerende islamitische lammetje . Dit verandert dan weer totdat het lammetje een hele grote sterke ram wordt , dan verdwijnt het begrip democratie en vrijheid ineens als sneeuw voor de zon en verandert de ram plotsklaps in een hongerige leeuw .

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In het systeem van islam zit evenals in het socialisme de dramadriehoek van Karpman ingebakken. Wanneer beiden samengaan ontstaat er een systeem waarin mensen elkaar gevangen houden. Naar zo'n systeem lijken we in PC Europa hard op weg te zijn.
  http://tinyurl.com/3dk7z3p

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tja, het zou best een oplossing zijn wanneer de niet aggressieve moslims die eigenlijk de 10 geboden na willen volgen zich converteren tot het Christendom. Dat zou voor hun zoveel moeilijkheden wegnemen....

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het was beter geweest als Hans Jansen voor z'n betoog een moderne gematigde christelijke partij als voorbeeld had genomen en niet de SGP. Dat overtuigt me niet echt, en de SGP verdient het ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Willem 22 juli 2011 22:41
  Ik vermoed dat het niet de heer Jansen is die omschrijvingen als 'Poldertaliban' gebruikt, maar eerder onze onafhankelijke media. De heer Jansen citeert mijns inziens hier slechts deze media.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ah, nu begrijp ik waarom moslims niet doneren op GIRO 555 en Saoedi Arabië geen vluchtelingen opneemt een geen steun aan Somalië verleent.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Wie de een of andere godsdienst aanhangt, wil de voorschriften van die godsdienst zo veel mogelijk in de politiek en de maatschappij gerealiseerd zien. Dat is geen schande,….”
  Dat iemand graag zijn zin ziet krijgen, is nogal wiedes, maar of het verstandig is, is een andere zaak. Want wat voor de een een verademing is, is een verplichte zondagsrust voor de ander een verstikking. Dus omzetting van private wensen in een voor ieder verplicht na te leven regelgeving verdient een grote mate van terughoudendheid. Maar al tevaak wordt de wetgever misbruikt om de ander het leven te verzuren.

  “De voorschriften en gebruiken van het christendom spelen zodoende een grote rol op de achtergrond van de wet- en regelgeving van landen die christelijk of eigenlijk post-christelijk zijn. Een belangrijke christelijke regel, die van talloze wetten en procedures de reden van bestaan vormt, luidt: ‘Behandel anderen zoals ge zelf behandeld wilt worden’, of ook wel in de negatieve vorm: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.”
  Of dit Nederlandse spreekwoord uitsluitend een christelijke regel is en noodzakelijkerwijs van christelijke origine is, is nog maar de vraag. Opmerkelijk is dat de islam zoiets niet en Confucius, boeddhisme en hindoeisme wel kennen.

  “De theorie van de islam is het probleem, niet de aanwezigheid van moslims in de Westerse wereld, hoeveel wrijving dat ook oproept. De theorie van de islam gaat regelrecht in tegen de oude wijsheid dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. En ja, jammer, maar invloed van de theorie op de praktijk is niet uit te sluiten.”
  Gaat Jansen hier voorbij aan het feit dat ‘Behandel anderen zoals ge zelf behandeld wilt worden’ ook in het (moslimse) huwelijk ( zou moeten) geldt (den) ?
  Niet alleen de niet-moslim heeft de sharia te vrezen, maar ook vijftig procent van de moslims zelf. Dat is geen theorie, maar dagelijkse praktijk in het oosten. En ligt het wel aan de islam ? Iemand die zijn geliefde trouwt en haar ziet als voetveeg, is toch niet snik ? Wat een laffe mannen, mietjes, die niet voor het geluk en welzijn van hun vrouwen opkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dat uitgerekend iemand als Jansen, die beter zou moeten weten, met 'de sharia' aan komt zetten. De sharia bestaat niet. Welk beeld heeft men bij 'de sharia'? Een rijtje boeken (laten we zeggen 286e herziene druk) met daarin netjes rubrieksgewijs wetsartikelen opgesomd?
  Je zou met enige goede cq. slechte wil kunnen zeggen dat 'de Islam' iets uitgesprokener is in het oordeel over niet-moslims dan 'het Christendom' over niet-Christenen, maar ook volgens het Christendom zijn niet-christenen gewoon varkens hoor. Wie zegt dat de gulden regel zoals uitgesproken door Jezus ook voor de omgang met niet-Christenen geldt? Hans Jansen?
  "Een van de dingen die de sharia van de moslims eist, is dat ze een islamitische staat stichten waarin de sharia geheel en al wordt toegepast." -
  Niet dat ik bovenstaande op voorhand niet geloof, maar in welk deel van 'de sharia' staat het? Hoofdstuk? Paginanr.? Vers? Hadith?
  De sharia = koran?

  BeantwoordenVerwijderen