Alleen kiesrecht voor degenen die

fragment uit brief aan Bert en Netty de Groot, 19 maart 1989, des morgens)

"Maar het zijn inderdaad dreigende tijden. Als de Kieswet gewijzigd werd, dan zoude er enig uitzicht in ons leven komen. Alleen kiesrecht voor degenen die belasting betalen, bijvoorbeeld, of die een eigen
huis bezitten. Iemand die geen aandelen van Unilever bezit, die heeft toch ook geen toegang tot, en stemrecht in, de vergadering van aandeelhouders?

Er zoude meteen een veel betere regering komen; de Koningin zoude zich vrijer kunnen bewegen; en oproerkraaiers en vakbondsleiders zouden zonder vorm van proces zeg voor zes maanden vastgezet kunnen worden, en de ergste typetjes bij Koninklijk Besluit langzaam onthoofd. Zoals het nu gaat, dat wordt toch langzamerhand àl te gek? En er moet een Koning komen, eindelijk eens een man op de troon, wat vinden jullie? Deze vorstin die is veel te gemeenzaam, en lacht veel te vaak. Valt er dan zo veel te lachen? Het mocht wat! Een Koning of een Koningin behoort niet te lachen. Ja, een doodenkele keer, maar zo zelden dat het telkens een apart bericht in de couranten wordt. Er is geen eerbied meer, laat staan enige devotie jegens alles wat heilig is."

Gerard Reve 

Uit: Moedig Voorwaarts Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997 Bezorgd door Nop Maas Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen 2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten