Will Holland Survive the 21st Century?

Zeilen

Fjordmans jongste essay: 'Will Holland Survive the 21st Century?' Het gaat over Nederland maar is geschreven voordat hij Wilders' speech in z'n geheel had gelezen.

(......)
Dutch authorities are giving in to demands from Islamic countries and kneel at the feet of their new Muslim masters. There can be no doubt that there is considerable political pressure on the police and others to enforce Multicultural speech codes and silence dissenters among the natives. Since we see clearly that Muslims can post negative remarks about the natives, but the natives are not allowed to post negative remarks about Islamic culture, this means that the natives are de facto second-rate citizens in their own country. This is coincidentally the status that they are supposed to have according to sharia, which means that the authorities are now enforcers of Islamic law.

Some observers say that the political elites in Western Europe are "powerless" to stop street violence. But they are aggressive in suppressing criticism of continued mass immigration, which indicates that they are not so much powerless as actively hostile to the natives. (...)

Lees hier de volledige tekst: Will Holland Survive the 21st Century?

14 opmerkingen:

 1. Met de geestesgesteldheid van de multicul-waanzin zal zelfs Europa niet meer het eind van deze eeuw halen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kijk uit Rudolf!! Dat is VB retoriek!! Verboten door Pechtold. Tis dat het Ramadan is anders zou ik hier nog even spontaan commentaar geven op de bloedige dag van vandaag. Onthoofde militairen en opgeblazen burgers in een hotel. De internationale tumor van de politieke islam moet men vooral downplayen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ingezonden reactie via het archief hoeiboe.web-log.nl over Tarik Ramadan:  http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/03/tariq_ramadan_w.html#comment-23137010


  Reactie:
  --------
  ik geloof geen moer van het bovengenoemde verhaal,bolkestijm heeft
  onlangs ook leugens over hem lopen verspreiden tegen beter weten in,
  die leugens heeft ramadan weerlegt in de volkskrant van zaterdag 20
  september 2008,ramadan is gewoon een islamgeleerde, filosoof,
  meertalig,tollerant,
  de moslims in europa begrijpen zijn boodschap en drijfveer, dit is zijn
  doelgroep zij houden van hem de rest is basta.

  Naam reageerder: ismael abderrahim

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Fjordman weet wat er aan de hand is in Europa. We hebben het gisteren gezien in Keulen. De burgemeester vindt het prima dat mensen met een andere mening dan de linkse fascisten en moslimfascisten gemolesteerd worden. Het interesseerde hem niet wat hen werd aangedaan. Zei hij letterlijk. Machteloos zijn de autoriteiten dus inderdaad niet. Ze voeren gewoon een vooropgezet plan uit. De tegenstanders van een linkse Moslimstaat moeten uitgeschakeld worden. Liefst letterlijk. Het gebeurt in heel West en Midden Europa.Dat is geen toeval. De Autochtone bewoners moeten onderworpen worden. De democratie is dus weg. Er mag nog maar één menig geuit worden. Die de staat behaagt. Daar moeten de Europeanen voortaan rekening mee houden. Anders zijn ze hun vrijheid niet meer zeker. Mij verbaast wel de onverschillige houding van veel Europeanen tegenover dit geweld.Voor hun ogen speelt zich een totale verandering van de maatschappij af en er komt van de meesten geen enkele reactie.
  Die omwenteling kan dus rustig doorgaan. Zoals ook Mohamed Bouyeri en Volkert van der Graaf op hun dooie gemak twee mensen konden ombrengen. Ze wisten dat hen geen strobreed in de weg zou worden gelegd. Zoals de linkse fascisten en de moslimfascisten dit ook weten. De middeleeuwse maatschappij met de vogelvrijen is weer terug bij af.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De reactie van abderrahim is een echt typisch voorbeeld van een islamitische reactie zonder in te gaan op de kritiek. De praktijk in islamitische landen laat zien waar de zogenaamde tolerantie van Ramadan toe kan leiden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het enige wat Nederland nog kan redden is een religieuze vereniging van katholieken, protestanten en joden die samen met de humanisten en agnosten zich tegen de linkse levenswereld keren.

  Denk daar maar eens aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zoals altijd slaat Fjordman de spijker op z’n kop. Reeksen van ‘incidenten’ die, op een rijtje gezet, precies laten zien wat er gaande is. Een oorlog (demografisch, ideologisch en straatterreur) met geen ander doel Nederland om te vormen tot een Moslim staat voor zo ver dat niet al gerealiseerd is.

  Wat me opvalt in dit stuk is dat Fjordman de politieke elite (inc media) nu ook onomwonden beschuldigt van moedwillige kwaadwillendheid, dwz expliciet en welbewust kiezen voor de vijand tegen de niet-islamitische bevolking. Totnogtoe ging het voornamelijk over ‘naïviteit’.

  Voor geïnteresseerden hieronder wat oudere stukken van Fjordman die de je als opmaat kunt lezen tot de inschattingen die hij maakt en de conclusies die hij trekt met betrekking tot Nederland.

  The European Union and the Islamization of Europe
  http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/019873.php

  The Eurabia Code
  http://chromatism.net/fjordman/eurabiacode.htm

  The Fall of France and the Multicultural World War
  http://www.globalpolitician.com/22510-france-multiculturalism

  Mijn idee is dat de politieke/media elite een zichzelf selecterend gezelschap is. Zonder politiek-correcte kredietwaardigheid is het onmogelijk te stijgen in die contreien. En vervolgbaantjes (voor Balkenden cs) bij de EU zijn onmogelijk zonder in woord en daad voorstander te zijn van massa-immigratie, verdere integratie met de Arabische wereld etc.

  Kwaadwillendheid uit politiek opportunisme leidend tot het uitleveren van Nederlandse soevereiniteit aan vreemde mogendheden – Er was een tijd dat lui (Anton Mussert, Max Blokzijl, etc) voor dit soort dingen geëxecuteerd werden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Halverwege het volledige artikel uit The Gates of Vienna staat denk ik een fout. Ik noem hem maar even, want sommige lezers zouden er misschien een vreemde indruk aan kunnen overhouden:

  "The Netherlands, which for centuries was a haven for those seeking more freedom of thought, is becoming an increasingly totalitarian society as a direct result of mass immigration in general and Muslim immigration in particular. This is the reason why the insightful Hans Janssen, Professor of Modern Islamic Ideology at Utrecht University, stated that a peaceful society that wishes to remain existent “will have to find a way to defend itself through non-peaceful means from people who are not peaceful.”

  Ik denk dat de insightful Hans Jansen het probleem heeft willen benoemen van hoe een vreedzame maatschappij zich met vreedzame middelen tegen niet zo vredelievend volk kan verdedigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik heb wel enige moeite met de directe relatie die zowel in Wilders' speech als in dit essay van Fjordman lijkt te worden gelegd tussen straatgeweld, islam en immigratie. Triest feit is dat veel straatgeweld op het conto komt van (nazaten van) immigranten met een moslimachtergrond. Maar uit dat feit is niet onmiddellijk af te leiden dat een moslimachtergrond de doorslaggevende oorzakelijke factor zou zijn voor deelname aan straatgeweld. Andere, meer fundamentele factoren kunnen werkzaam zijn, die meer of minder toevallig in veel gevallen met een moslimachtergrond samengaan. In elk geval toont het bestaan van een toch niet verwaarloosbaar kleine groep keurige moslims aan dat een moslimachtergrond meestal niet tot deelname aan straatgeweld leidt. Verder is niet zo heel duidelijk hoe werkzaam nu juist die moslimachtergrond is bij deelnemers aan straatgeweld. Ik heb wel horen beweren dat juist de ergste schooiers zelden of nooit in een moskee worden gesignaleerd en zelden of nooit op andere wijze met enigerlei vorm van islamitisch geloof ernst maken. Het oorzakelijk verband is in elk niet heel simpel. Tussen de in kringen van moslims courante opvatting dat een kuise vrouw een hoofddoek dient te dragen en het feit dat jeugdige Marokkanen niet- gehoofddoekte meisjes geregeld voor "hoer" uitschelden moet haast wel een verband bestaan, maar dat betekent natuurlijk niet dat dit en dergelijk wangedrag van jeugdige Marokkanen de zegen heeft van elke oprechte moslim.
  (Opmerkingen als deze worden wel vaker gemaakt, ja tot vervelens toe, en helaas niet zelden met het motief om een reeel en ernstig probleem weg te relativeren. Toch worden ze daarom niet minder behartigenswaardig.)

  Ik kan mij niet helemaal vinden in een sfeer van: immigratie is eigenlijk fout en is in het bijzonder fout als immigranten een islamitische achtergrond meebrengen. Ik zou niet willen worden ingedeeld bij een verondersteld volksdeel dat anti-migranten en anti-Islam is.

  Toevallig las ik in "Het Parool" van afgelopen vrijdag een stukje over een zekere Jean Tillie, die zojuist zijn leerstoel electorale politiek aan de UvA had aanvaard(vermoedelijk een nieuwe leerstoel, de groei van het woud van leerstoelen houdt nimmer halt), en die een boekje schijnt te hebben uitgebracht over "het multiculturele ongemak van Nederland". Ik lees de bespreking, een soort van interview, van journalist Marcel Wiegman en heb al het voorgevoel dat Selexyz dit boekje in hoge stapels op een goed zichtbare plek in zijn winkels zal neerleggen. Citaatje, om u een indruk te geven wat er straks zoal voor teksten in dat boekje te vinden zullen zijn en wat voor geluiden er vanaf die heden door Jean Tillie bemande leerstoel te horen zullen zijn:

  "Nederland is op dit moment massaal op zoek naar een fictieve samenleving: de etnisch zuivere samenleving van de jaren vijftig, toen alles nog leuk en gezellig was. Electoraal leidt dat tot een raar verschijnsel: de meeste kiezers zijn, vanuit een bijna pathologische behoefte aan zekerheid, voorstander van de verzorgingsstaat, maar tégen migranten. En daar is dus geen partij voor."

  Je wrijft je ogen uit: de etnisch zuivere samenleving van de jaren vijftig, waar Nederland massaal naar op zoek zou zijn. Hu, hoe griezelig! De meeste kiezers tégen migranten! Bah, wat een naarlingen! Het is treurig met Nederland gesteld. Met zoveel woorden zegt Tillie het niet -het met zoveel woorden zeggen is misschien ook meer de stijl van bijvoorbeeld Ed van Thijn- maar wie, die niet vlijtig de geschiedenis van vóór de tweede wereldoorlog heeft bestudeerd, moet hier niet direct denken aan de neergang van de Weimar-republiek en de opkomst van Hitler? Deed die etnische zuiverheid het niet toen ook zo goed bij veel kiezers?

  Natuurlijk heeft menigeen inderdaad bijzonder onbehaaglijke gevoelens over het gedrag van sommige migranten of nakroost van migranten, hun aandeel in straatgeweld, de dreiging van islamitisch geïnspireerd terrorisme, en nog wat nare verschijnselen die helaas inderdaad pas sinds de instroom van immigranten met een moslimachtergrond met regelmaat als verontrustend nieuws de aandacht vragen, maar daarom is Nederland niet massaal op zoek naar de veronderstelde etnisch zuivere samenleving van de jaren vijftig, noch zijn de meeste kiezers tegen migranten als zodanig. Over wie zou die Tillie het hebben? Hoeveel Nederlanders zouden zwaarwegende bezwaren tegen massale immigratie hebben in het hypothetische geval dat ons land daarvoor in voldoende mate ruimte en werkgelegenheid bood? En hoeveel Nederlanders zou het veel kunnen schelen als veel immigranten moslims waren, hun geloof bleven praktiseren, hun cultuur behielden, maar over het geheel genomen werkend een nuttige inbreng hadden en intussen anderen niet lastig vielen met hun cultuur en hun religie, of wat daarvoor door gaat? Wat veel Nederlanders willen is niet "de etnisch zuivere samenleving van de jaren vijftig toen alles nog leuk en gezellig was", maar simpelweg gevrijwaard blijven van bepaalde problemen die de komst van sommige migranten met zich mee heeft gebracht, niet meer dan dat. Indien en voor zover migranten met een moslimachtergrond part noch deel aan die problemen hebben verreweg de meeste Nederlanders niets tegen ze.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Kees Rudolf,

  Zie hier dat er toch een relatie is:

  ma 22 sep 2008, 13:24 'Meer moslim dan Marokaan'

  Marokkaanse jongeren in Nederland voelen zich meer moslim dan Marokkaan. Zij kiezen er bewust voor nadruk op hun identiteit als moslim te leggen, omdat dat hen steunt en ze het gevoel geeft erbij te horen.

  Die conclusie trekt Susan Ketner in haar proefschrift Marokkaanse wortels, Nederlandse grond, waarop ze 2 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ketner merkte tijdens veel van haar gesprekken met Marokkaanse jongeren dat die bewust voor het geloof kiezen. Aan hun Marokkaanse identiteit kunnen zij niets doen, maar voor de islam kun je kiezen.

  Volgens Ketner is de duidelijk minder sterkere binding met hun Marokkaanse identiteit een gevolg van de discriminatie die de jongeren ervaren. Ook als moslim worden ze gediscrimineerd, maar blijkbaar is hun band met het geloof sterker dan die met hun Marokkaan-zijn. Overigens heeft discriminatie niet op alle jongeren een negatieve invloed: sommigen willen zich er juist extra voor inzetten om de reputatie van Marokkanen te verbeteren.

  Als ze rond 15 jaar zijn, moeten de Marokkanen in Nederland een antwoord zien te vinden op uitdagingen als leven in twee culturen, ervaringen met discriminatie, de relatie met hun ouders en hun identiteit als moslim in een niet-islamitische samenleving. Een verklaring voor de sterke identificatie met de islam zijn volgens Ketner de steun en het vertrouwen dat die godsdienst hun kan bieden.

  De jongeren blijken de gebruiken van hun ouders niet automatisch over te nemen. Ongeveer 95 procent van de jongeren met wie Ketner contact had, zei zelfstandig naar informatie over hun geloof op zoek te gaan. Ze kunnen zich wenden tot de moskee, maar ook tot internet en de bibliotheek. Leeftijdgenoten helpen hen daarbij. Veel jongeren hebben daardoor een heel eigen en eigentijdse interpretatie van de islam. Zij zijn er op een andere manier mee bezig dan hun ouders.

  Ketner is als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan Variya, een organisatie voor steun aan maatschappelijke ontwikkeling en integratie in de provincie Overijssel. Haar bevindingen zijn gebaseerd op gesprekken met tachtig jonge mannen en vrouwen. Op twee na wonen zij niet in de vier grote steden, maar in plaatsen als Gouda, Groningen en Leeuwarden.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/1986543/___Meer_moslim_dan_Marokaan___.html

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Kees Rudolf, het is mij niet helemaal duidelijk wat jij onder een oprechte keurige moslim verstaat. Iemand die vijf maal per dag bidt,iemand die aalmoezen geeft of keurig de Ramadan houdt? Hij hangt wel een geloof aan dat vrouwen, Joden en Christenen discrimineert. Zij doen dat ook letterlijk.Ook heb ik deze keurige moslims zelden of nooit horen protesteren tegen het wangedrag van de andere moslims.
  Als dit straatterrorisme in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, en Scandinavië uitgevoerd wordt door jongeren met een moslimachtergrond, mag men dan nog niet zeggen dat daar een verband tussen bestaat? Wanneer mag dat dan, volgens jou, wel?
  Mensen, die luid protesteren tegen het zgn. stigmatiseren van Marokkanen, hebben geen enkel probleem "rechtse" Nederlanders te stigmatiseren,of Duitsers, die protesteren tegen de bouw van een mega moskee in Keulen. Dan is die fijnbesnaardheid nergens meer te vinden. Dan wordt er nooit gekeken naar een slechte jeugd of andere problemen.
  Ik vind dat Fjordman op een hele nette manier de Europeanen uitlegt wat er aan de hand is in Europa. Hoe dat komt en wat de gevolgen daarvan zijn. De gevolgen, die iedereen, die om zich heen kijkt heel duidelijk moet zien. Niet alleen in de Randstad, zoals sommigen nog steeds zeggen, maar in het heel het land.
  Ik ben blij dat er mensen zijn als Fjordman en Geert Wilders.
  Die kunnen er niet genoeg zijn.
  Aan al die nuances aanbrengers heeft niemand iets.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Er staan ook bewijzen tegenover die de andere kant opwijzen: Vaak worden alleen non-muslims beroofd. Dat heeft de politie vaak genoeg van tasjesrovers gehoord.
  Verbanden zijn er dus wel.
  En jongeren die 'geladen' zijn met islam zullen vel sneller ten prooi vallen aan 'massasynchronisatie' dan niet 'geladen' jongeren.

  --de meeste kiezers zijn, vanuit een bijna pathologische behoefte aan zekerheid, voorstander van de verzorgingsstaat, maar tégen migranten. En daar is dus geen partij voor."--

  Zo'n partij was de Centrumpartij en de CD.

  Wilders zie je langzaam met zijn sociaal-economische agenda richting 'de gewone man' gaan. In het begin was hij daar veel rechtser maar hij lijkt te gaan bergijpen dat Nederlanders nu éénmaal hechten aan de verzorgingsstaat.
  Wilders heeft de Kleine Luijden herontdekt.
  Op het sociaal-economische vlak is Verdonk met haar standpunten trouwens rechtser dan Geert.
  Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Geert schuift naar links en radicaliseert!!
  Wat een geweldige vent is het eigenlijk!!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Nefasgol,
  "Aan al die nuances aanbrengers heeft niemand iets", zeg je.
  Deels mee eens, en kijk, daar breng ik al wéér een nuance aan. Ik kan het eenvoudig niet laten, zoals anderen het niet kunnen laten te versimpelen en te overdrijven.
  Het is waar, soms liggen de zaken simpel, en is het alleen maar goed als simpelweg gezegd wordt hoe simpel het ligt. Het aanbrengen van nuances doet dan alleen maar afbreuk aan de duidelijkheid en versluiert de waarheid. Maar zaken kunnen ook gecompliceerd zijn, en in zo'n geval kan het aanbrengen van nuances in een te simpele voorstelling van zaken ons dichter bij een wat minder direct inzichtelijke waarheid brengen.
  Nuanceaanbrengers met geen ander doel dan het versluieren van simpele waarheden zijn natuurlijk alleen maar hinderlijk, nuanceaanbrengers met het eerlijke doel dichter bij de waarheid te komen kunnen soms hun nut hebben.
  Verder kan het soms om diplomatieke redenen zijn nut hebben wanneer je de dingen, ofschoon ze inderdaad eigenlijk tamelijk simpel zijn, niet recht voor zijn raap zegt, maar een beetje inkleedt met wat mitsen en maren, wat enerzijdsen en anderzijdsen, kortom als je ze verpakt in nuances. Als je het slim aanpakt zou je zo maar ineens gehoor kunnen vinden bij mensen die Wilders met zijn recht voor zijn raap opmerkingen alleen maar tegen zich in het harnas jaagt. Wat Wilders inhoudelijk beweert, maar gebracht in een andere stijl dan die van Wilders, zou dan mensen kunnen overtuigen die door Wilders zelf niet worden overtuigd.
  Zou dat geen winst zijn?

  Met je vraag wat ik onder een oprechte keurige moslim versta maak je het mij wat moeilijk. Ik ga indirect van hun bestaan uit omdat ik meen te weten dat er meer dan een miljard moslims zijn. Mijn redenatie is deze: als al die moslims allemaal even grote beroerdelingen waren dan was de wereld al lang ten onder gegaan. Aangezien dat niet het geval is, althans tot nu toe niet, neem ik aan dat niet alle moslims even grote beroerdelingen zijn. Ik kan er nog dit aan toevoegen:
  Nederland was tot de onafhankelijkheid van Indonesië het land met de meeste moslims ter wereld. Van troebelen met moslims in onze voormalige overzeese gebiedsdelen, van de soort waarover we tegenswoordigs in de kranten lezen, is bij mijn weten uit de geschiedschrijving weinig bekend. Een samenleving met een zeer groot percentage moslims en gekenmerkt door tot op zekere hoogte en in zekere opzichten beschaafde omgangsvormen, niet alleen tussen moslims onderling, maar ook met het niet islamitische volksdeel, heeft klaarblijkelijk kunnen bestaan in deze zogeheten overzeese gebiedsdelen van Nederland.
  Het zou dus al te simpel zijn te stellen dat waar er grote percentages van de bevolking moslims zijn er automatisch ellende resulteert. Er zijn omstandigheden waaronder dat blijkbaar niet gebeurt, en als het wel gebeurt dan spelen er vermoedelijk meer factoren een rol dan alleen het moslim zijn van een groot deel van de bevolking. Maar ik pretendeer niet een overzicht van die factoren te hebben, dus van mij uit -het zij in nederigheid erkend- blijft het een slag in de lucht.

  Overigens heb ik niet gezegd dat er geen verband is tussen moslimachtergrond en straatterrorisme. Ik wil alleen staande houden dat dit verband niet zo rechtstreeks is, en dat moslimachtergrond alleen geen voldoende verklaring is. Er moet nog iets bij komen. Maar dat is een open deur; immers als moslimachtergrond een voldoende oorzaak was van straatterrorisme, dan zouden alle moslims straatterroristen zijn, wat niet het geval is. Verder zijn er ook wel soorten van straatterrorisme en andere bijzonder hinderlijke gewelddadigheid waarop moslims niet het monopolie hebben; denk ook eens aan Antillianen. Dus zelfs de gedachtensprong "straatterrorisme dus moslimachtergrond in het spel" gaat niet helemaal op.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Kees Rudolf

  De apologieën die jij aanhaalt komen voor in vele gedaanten. Zij hebben echter allen gemeen dat zij de immigratie problematiek hardnekkig blijven zijn als het gevolg van opvoedingsproblemen, jeugdige onaangepastheid, rebellie etc. Het is in wezen een projectie van de sociaal-democratische misvatting dat mensen in wezen goed zijn als ze maar de juiste stuurpulsen krijgen – de misvatting van de maakbare samenleving. Dat is ook een voorname reden dat men (de onverbeterlijke multiculti’s) hardnekkig bezig blijven met pappen en nathouden.

  Maar als je nog eens kijkt dan zie je dat deze Marrokaanse jeugdigen, vanuit een tribaal overlevingsinstinct, niets anders doen dan het opleggen en handhaven van de sharia. Precies zoals zij dat geleerd hebben thuis, op de door ons gesubsidieerde Islamitische scholen en moskeën. Het pappen en nathouden biedt daar ook alle ruimte toe.

  Het liegen en bedriegen van niet-moslims past daarin, het als oud vuil behandelen van buschauffeurs, het in elkaar slaan van homo’s, het uitschelden van vrouwen voor hoer, etc. Het vind allemaal zijn oorsprong in het met geweld opleggen en handhaven van de sharia.

  Het simpele feit in dat bijvoorbeeld veel vrouwen zonder hoofddoek geen leven hebben heeft er alles mee te maken dat niet langer de Nederlandse wet van kracht is maar dat de facto de sharia geldt – met geweld gehandhaafd door jeugdige hulptroepen op straat. Idem voor het verdwijnen van de Gay scene uit Amsterdam.

  Hieronder een gedeelte uit The future belongs to Islam van Mark Steyn – hij begint bij met demografie maar vervolgt met de krachten waar we wezenlijk tegenover staan.

  Experts talk about root causes. But demography is the most basic root of all. A people that won't multiply can't go forth or go anywhere. Those who do will shape the age we live in. Demographic decline and the unsustainability of the social democratic state are closely related. In America, politicians upset about the federal deficit like to complain that we're piling up debts our children and grandchildren will have to pay off. But in Europe the unaffordable entitlements are in even worse shape: there are no kids or grandkids to stick it to.

  You might formulate it like this:

  Age + Welfare = Disaster for you;

  Youth + Will = Disaster for whoever gets in your way.

  By "will," I mean the metaphorical spine of a culture. Africa, to take another example, also has plenty of young people, but it's riddled with AIDS and, for the most part, Africans don't think of themselves as Africans: as we saw in Rwanda, their primary identity is tribal, and most tribes have no global ambitions. Islam, however, has serious global ambitions, and it forms the primal, core identity of most of its adherents -- in the Middle East, South Asia and elsewhere.

  Islam has youth and will, Europe has age and welfare.

  We are witnessing the end of the late 20th- century progressive welfare democracy. Its fiscal bankruptcy is merely a symptom of a more fundamental bankruptcy: its insufficiency as an animating principle for society. The children and grandchildren of those fascists and republicans who waged a bitter civil war for the future of Spain now shrug when a bunch of foreigners blow up their capital. Too sedated even to sue for terms, they capitulate instantly. Over on the other side of the equation, the modern multicultural state is too watery a concept to bind huge numbers of immigrants to the land of their nominal citizenship. So they look elsewhere and find the jihad. The Western Muslim's pan-Islamic identity is merely the first great cause in a world where globalized pathologies are taking the place of old-school nationalism.

  Zie voor het volledige artikel: http://www.macleans.ca/culture/books/article.jsp?content=20061023_134898_134898

  BeantwoordenVerwijderen