Islam- en Koranonderwijs op Openbare en Katholieke scholen?

Arabistjansen

Islam- en Koranonderwijs op Openbare en Katholieke scholen?

Een potje schelden kan een mens enorm opluchten. Zou dat voor God ook gelden? Dat is in ieder geval wel hoe de Koran het voorstelt. Joden en christenen die geen moslim willen worden, krijgen er stevig van langs.

Ze worden uitgemaakt voor varkens, apen, ezels, honden, en de rest van de kinderboerderij. Het gaan om minstens vijf passages, soera 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50. Dat is te vaak om van een schrijffoutje te kunnen spreken. (Een ‘soera’ is een hoofdstuk uit de koran).
En dan is er nog soera 9:30 waar aan het einde van het vers de wens wordt uitgesproken dat ieder die gelooft dat Christus de zoon van God is in de strijd mag sneuvelen. In het Arabisch qaatalahumullaah, ‘moge Allah hen doen sneuvelen in de strijd’.

In de rede in Regensburg in september 2006 heeft Paus Benedictus XVI er weer op gewezen dat het christendom gelooft dat God redelijk is, en dat het daarom mogelijk zou moeten zijn om met argumenten iemand er toe over te halen de leer van de kerk te accepteren.
De islam daarentegen, aldus de Paus, en vele waarnemers voor hem, doet geen beroep op de rede maar op het zwaard. Wie terugdenkt aan de moord op Theo van Gogh begrijpt wat de Paus bedoelt.

Dat God redelijk is, betekent ook dat de schepping logisch in elkaar steekt, en dat wetenschappelijk werk zinvol is. De islam ziet dat anders. God/Allah is de schepper, maar, leert de islamitische theologie, elk deelmoment herschept hij de wereld met al wat in haar is. Bij die herscheppende arbeid is hij aan geen enkele beperking onderworpen, ook niet aan die van redelijkheid of rechtvaardigheid. Dit leidt tot een wereldbeeld waarin techniek en wetenschap zinloos zijn.

Het christendom daarentegen koestert een naïef realisme. De wereld bestaat gewoon, en het heeft zin te proberen de wereld te begrijpen of te verbeteren. Vandaar prachtige uitvindingen als narcose en telefoon.

Het is van het grootste belang dat volwassenen en kinderen te weten komen dat de islam op deze en andere terreinen keuzes maakt die afwijken van de keuzes die het joods-christelijke Europa heeft gemaakt. Nu het prestige en de invloed van de kerken afnemen, en islamitische religieuze beweringen en claims maar al te vaak onweersproken blijven, wordt dit alleen maar belangrijker.

Apart islamitisch godsdienstonderwijs of extra koranonderwijs aan Nederlandse kinderen, katholiek of niet, is dan ook uit den boze. De gewone lessen dienen gegeven te worden door mensen met ruggegraat en stevige knieën, die weten waar het om gaat.

De bedreigingen die de koran en de islam uiten jegens andersdenkenden, maken deze ongeschikt als lesmateriaal voor die andersdenkenden, en zeker voor hun kinderen. Dat wil niet zeggen dat indien islamitische scholen onderwijs over de joods-christelijke traditie zouden toestaan, wat niet het geval is, zeker niet in de islamitische wereld zelf, dat in dat geval een voorzichtige uitwisseling, met strikte inachtneming van de gewone beleefdheid, te overwegen zou zijn. Het onderwijs is er immers niet om te schelden of uitgescholden te worden.

Hans Jansen

Gepubliceerd op en geschreven voor katholiekgezin.nl, september 2008.

12 opmerkingen:

 1. Ik ben blij met zo'n deskundig kritisch geluid, want juist de verraderlijke zoetsappigheid van de fabeltjeskoran van Abdollah is zo misleidend voor mensen die tegen beter weten in de feiten maar niet onder ogen willen zien. Er zijn helaas veel van die naïeve mensen, juist ook in de bestuurlijke posities die kwalijke beslissingen nemen. Het is van groot belang dat de waarheidsclaims en totalitaire aanspraken van de islam wel degelijk weersproken worden, want anders krijg je al gauw de verstarring van een gemiddeld islamitisch land, waarin geen vrijheid van geweten, denken en godsdienst bestaat en evenmin sprake is van wetenschappelijke vooruitgang.

  Een positief puntje is deze moslim-cartoonist:

  Exclusief interview moslimcartoonist
  Zijn werk is niet te vergelijken met de cartoons uit Denemarken die tot wereldwijde protesten leidden. Maar toch maakt de Nederlandse Marokkaanse kunstenaar M’Hamed Abbtoy ook provocerende cartoons over de islam. Vooral de extremisten, die volgens hem de islam misbruiken, krijgen er in zijn cartoons van langs. In EénVandaag een exclusief interview met de cartoonist.

  http://www.1vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=33930&nav=33932,33933,33929,33930,0

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uitstekend stuk, hartelijk dank. Deze informatie kan ik goed gebruiken als ik voor de zoveelste keer in een discussie beland waarin wordt beweerd dat er niets mankeert aan de islam, maar dat er vooral heel veel fout is aan christendom, in het bijzonder katholicisme. Rudolf, bedankt voor de link inderdaad een positief puntje.
  KeesB

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ter aanvulling: Scholen denken na over islamonderwijs, AD, 23.9.2008:

  Scholen denken na over islamonderwijs</a

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met dank aan Hans Jansen :

  Dat God redelijk is, betekent ook dat de schepping logisch in elkaar steekt, en dat wetenschappelijk werk zinvol is. De islam ziet dat anders. God/Allah is de schepper, maar, leert de islamitische theologie, elk deelmoment herschept hij de wereld met al wat in haar is. Bij die herscheppende arbeid is hij aan geen enkele beperking onderworpen, ook niet aan die van redelijkheid of rechtvaardigheid. Dit leidt tot een wereldbeeld waarin techniek en wetenschap zinloos zijn.

  En dit moet op onze scholen gedoceerd worden ? Dat is madrassa- materiaal.
  Heel vernuftig geintroduceerd als kinderen nog zo jong zijn dat ze dat helemaal niet kunnen weerstaan, laat staan weerleggen.
  Tegen zulke infectie van de geest heb ik grote bezwaren. Schoolbesturen die zelfs maar overwegen hier over na te denken zijn geen knip voor hun educatieve neus waard.

  Het lijkt wel of iedereen de koers kwijt is. En ik weet dat ik nu heftig chargeer, maar ik heb liever een kind dat geleerd heeft om tot 10 te tellen, dan een wijsneus die mij onderhoudt over mijn abjecte Westerse wanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Marie José,
  Dat heftige reageren (om 14.23 uur) leverde in elk geval een slotzin op om in te lijsten.

  Ik zou zeggen: openbare scholen zijn daar niet voor. Maar in principe kan er natuurlijk best iets op neutrale wijze over godsdiensten worden verteld in het kader van de algemene ontwikkeling. Het kan binnen het vak geschiedenis aan de orde komen, of binnen het vak maatschappijleer. Een vreemde situatie zou het wel zijn als kinderen op nederlandse openbare scholen nauwelijks iets over het christendom zouden vernemen, maar des te meer over allerlei uitheemse godsdiensten. Weliswaar worden tegenwoordig veel van die uitheemse godsdiensten ook door nederlandse reli-shoppers tijdelijk of langdurig omhelsd, en zijn er voorts hele contingenten uit verre en minder verre landen hier gekomen met hun wonderbaarlijke godsdiensten, en och, voor de maatschappelijke cohesie en wederzijds begrip is het misschien wel aardig als kinderen daar allemaal iets van weten, maar het christendom is natuurlijk toch in "onze" geschiedenis verreweg het belangrijkst geweest; wie daar niets van weet is toch enigermate gehandicapt als het gaat om iets, al is het maar vagelijk, te begrijpen van wat er zoal in musea aan kunst is opgetast, welke betekenis die vreemde oude gebouwtjes, genaamd kerken, vroeger voor veel mensen hadden, wat de inspiratiebron voor componisten als Bach of Bruckner is geweest, enzovoorts enzoverder. Ook denk ik dat een beetje kennis van het Christendom bevorderlijk is voor begrip van de eigen maatschappij en hoe die zo geworden is als die is. En tenslotte zou veel Nederlandse literatuur tamelijk onbegrijpelijk blijven voor lezers zonder enige kennis van het Christendom.

  Maar ik geef toe: in een wereld waarin vrijwel niemand meer naar Bach of Bruckner luistert en waarin vrijwel niemand nog een boek leest, en zeker geen boek dat ouder is dan 10 jaar, ja, in zo'n wereld wordt kennis van Christendom natuurlijk een tikkeltje minder relevant.

  Het merkwaardige is dat het voorstel om over de Islam onderwijs te geven in een tijd komt waarin, voor zover ik het kan overzien, kinderen nog maar heel weinig leren over al wat met Christendom samenhangt. Ik heb wel vierde klas gymnasiastjes ontmoet die in de mening bleken te verkeren dat Christus door ophanging ter dood was gebracht. Ook is mij wel overkomen dat kinderen, die toch op niet misse scholen goede cijfers haalden, mij glazig aankeken als ik het bijvoorbeeld over een Jobstijding had ("huh? Wat is dát?").

  Als het plan om op basisscholen en/of middelbare scholen op neutrale wijze iets over de Islam te vertellen gekoppeld zou zijn aan het plan om kwantitatief minstens twee maal zo veel tijd te besteden aan het Christendom zouden mijn bezwaren niet zo groot zijn. Sterker, het zou winst zijn. Maar dan zou ik er ook erg vóór zijn dat in het kader van onderwijs over de Islam kinderen die prachtige passages, die Hans Jansen hier aanhaalt, soera's, o ja, te lezen kregen. Dat zou een effectief antidotum tegen de islamisering zijn, want ik veronderstel dat er na kennisname van deze passages niet veel zal overblijven van de aantrekkingskracht van deze godsdienst op kinderen, die er niet reeds mee zijn grootgebracht.

  Maar als het van Islam-onderwijs op openbare scholen komt zal het vermoedelijk anders gaan.

  Ik herinner me van 10 à 15 jaar geleden het verhaal dat Islamitische leerlingen vonden dat er op de openbare middelbare school in Amsterdam West, waar zij onderwijs genoten, een aparte gebedsruimte voor hen zou moeten worden ingericht. En ook toen al waren er progressievelingen die hier een buitenkansje in zagen om van hun nobele tolerante aard blijk te geven: natuurlijk moest die gebedsruimte er komen; zo flauw om te zeggen dat zoiets in een openbare school niet hoorde, en als je wilde dat die moslims en moslima's integreerden en meeliepen in ons openbaar onderwijs, en een gebedsruimte was daarvoor nodig, dan was dat toch juist goed? O ja, natuurlijk, spreek het eens tegen, nou, dan sta je er gekleurd op!

  Ik herinner me mijn verbazing over het feit dat er überhaupt om gebedsruimte in een openbare school werd gevraagd en vervolgens dat dat door sommigen een heel legitieme vraag werd gevonden, niet alleen dat, maar zelfs dat volgens sommige prominente publicisten en/of politici die gebedsruimte er zeker moest komen, als bijdrage aan de emancipatie&integratie van de moslim of moslima.

  Sindsdien heb ik het niet meer zo gevolgd, maar nu zou het me niet verbazen als gebedsruimten in openbare scholen (speciaal voor moslims en moslima's uiteraard, niet ook voor Zen-Boeddhisten en weet ik veel wat nog meer) tegenwoordig heel gewoon worden gevonden en op tal van openbare scholen in wijken met veel islamitische leerlingen al lang bestaan.

  Tja, dus nu verbaas ik me nog dat het voorstel om op openbare scholen onderwijs in de Islam te gaan geven, überhaupt wordt gedaan en dat er ook nog serieus op in wordt gegaan, en niet door de minsten, potsapperloot. En straks weet ik niet beter of het hoort zo. Is dat eh...islamisering?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Marie-José,
  In de discussie over al dan niet koranonderwijs op openbare- c.q christelijke scholen, zijn de scholen zelf de zwakste schakel.
  Ik weet dat veel leerkrachten in het basisonderwijs dit in feite afwijzen.

  Maar scholen in de grote steden, met al die z.g. moslimkindjes die snakken naar koranonderwijs, want daar wordt door Marcouche en zijn aanhangers op gewezen en gepushed vanwege de overpopulatie van moslimkinderen, om ze maar zo te noemen, worden geleid door "bevlogenen" ,leerkrachten. Geímporteerd uit de Nederlandse buitengebieden die nog geloven in de multicul-samenleving. Nog niet helemaal geïntegreerd in de realiteit van de de grote stad om het maar zo te noemen.
  Ze bedoelen het goed hoor, ze weten nog niet beter.Tot hun eigen kuikens gepikt gaan worden.

  Maar als er op een school geen consensus bestaat over dit onderwerp gaat dit ten koste van het werkklimaat.De leiding van de school moet een vaste hand hebben.

  En veel schoolleiders hebben tegenwoordig geen band met het onderwijs of de samenleving, maar met hun managementfunctie.

  Zie ook in de gezondheidszorg

  Voorlopig leggen de klokkenluiders en de criticaster het helaas af tegen de softies en de onwetenden.
  Want zo mogen we ze toch wel noemen.

  Leerkrachten op scholen die hun verstand gebruiken raken opgebrand. Omdat zij door de politiek niet gesteund worden.

  Groet, Maci

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dit prachtige werkje zou eigenlijk in alle scholen gelezen moeten worden. Dit oude godsdienstkritische boek laat zijn dat zelfs in de duistere middeleeuwen een enkele atheistische denker was. Bij de huidige ontwikkelingen denderen we gewoon weer terug in de duisternis van een achterlijke godsdienst, hier islam.


  Over drie bedriegers

  Mozes, Jezus Christus, Mohammed

  Paperback | 164 Pagina's | Uitgeverij Voltaire
  ISBN10: 9058480747 | ISBN13: 9789058480743

  bol.com prijs: € 14,90

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Inmiddels een vast schaamonderdeel bij hoeiboei:

  ‘de’ hansjanseneffect.

  Geroutineerd naaien de collaborerende alfahelden weer eens ‘de’ islamitische lijk.

  En oh gruwel, ‘de’ lijk baart een monster!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Great post...all religions on this earth give the same message. Either it's Islam or Kristian...

  Maria from spanish school spain

  BeantwoordenVerwijderen
 10. It's absolutely true...I think there is only one religion and that Humanity.. Are you all agree??

  Thanks
  Tina Sprachaufenthalt Irland

  BeantwoordenVerwijderen