Verdedig het Individu en daarmee het Westen


Verdedig het Individu en daarmee het Westen

De Verlichting is samen te vatten als een intellectuele houding die de westerse cultuur in de 17de en de 18de eeuw geheel heeft vernieuwd. Het zijn de denkers van de Verlichting geweest die ermee begonnen zijn zichzelf en de wereld meer via de rede te begrijpen dan via religie. Hun ideeën hebben geleid tot een ongekende vooruitgang in wetenschap, economie, handel, kunst en persoonlijke vrijheid. Deze ideeën zijn daardoor de basis van onze huidige welvaart en sociale vrijheden. Sinds 11 september wordt de islam nogal eens gezien als de belangrijkste bedreiging voor de erfenis van de Verlichting. Maar is er wellicht ook iets eigen aan de westerse intellectuele geschiedenis waardoor we toch kwetsbaar zijn voor de vijanden van de rede?

Het Westen heeft een ethos gecultiveerd van individualisme, rede en tolerantie. Een complex systeem waarin iedereen, van het individu tot aan de staat, conflicten oplost met woorden. Het hele systeem is gebaseerd op het idee van eigenbelang. Deze ethos verwerpt fanatisme. Het alpha-mannetje is, in onze maatschappij, gepacificeerd en heeft geleerd flink te studeren, een goede baan te vinden en zorgvuldig te plannen voor zijn pensioen. Lee Harris, auteur van The Suicide Of Reason, schrijft: „Terwijl wij in Amerika onze alpha-jongens drogeren met Ritalin, doen moslims alles wat ze kunnen om hun alpha-jongens hard, agressief en genadeloos te laten zijn.“

Door het onderdrukken van het menselijke instinct om op te komen voor de eigen maatschappij en de bijbehorende waarden, is het Westen bezig aan een langzame zelfmoord. Bij aanvallen op het westerse, is de reactie er menigmaal één van verzoening, én van verzachting van de eis tot respect voor het individu en voor het primaat van de rede in het openbare leven. Het kan zelfs verder gaan dan dat: een opschorting van de burgerlijke vrijheden en van de gebruikelijke juridische processen die bij uitstek de kern vormen van alle westerse culturele verworvenheden. De kennelijke afbraak van de westerse beschaving kan echter nooit gestopt worden door het ter discussie stellen van de traditie van de rede en het individualisme.

Ik ben niet in het Westen geboren. Ik ben opgegroeid met de wetten van de islam, en vanaf mijn geboorte ben ik geïndoctrineerd met een sterk tribale denkwijze. Maar ik ben toch veranderd: ik heb de waarden van de Verlichting omarmd en moet, als gevolg daarvan, leven met de verwerping door mijn eigen clan en meteen ook de gehele islamitische wereld. Waarom heb ik dit gedaan? Omdat het leven in een tribale maatschappij buitengewoon wreed is. En ik ben zeker niet de enige. Moslims migreren nu al decennia in drommen naar het Westen. Zij zoeken een beter leven. Niettemin zijn hun culturele en tribale beperkingen met hen meegereisd. Deze vinden perfect onderdak in het Westen dankzij het multiculturalisme en het moraalrelativisme dat het Westen in zijn greep heeft.

Vele westerse leiders zijn vreselijk in de war als het gaat om de islamitische wereld. Zij zijn slecht geïnformeerd en vaak onwillig om de tribale natuur van de islam onder ogen te zien. Het probleem, echter, is niet teveel rede, maar te weinig rede. De vijanden, in het Westen, van de rede zijn religie en de Romantische beweging. Zowel de Romantische beweging als de geïnstitutionaliseerde religie hebben veel bijgedragen aan de kunsten en aan de spiritualiteit van de westerse geest, maar zij delen een zekere vijandigheid tegenover de moderniteit.

Het is niet de rede die ruimte biedt aan, laat staan een aanmoediging vormt voor de voortdurende segregatie en tribalisme van islamitische immigranten in het Westen. Het is het Romanticisme en de afstammelingen daarvan. Multiculturalisme en het moraalrelativisme bevorderen een idealisering van het tribale leven, en blijken ongevoelig te zijn voor empirische kritiek. Ik zie de Westerse leiders van vandaag een grote en essentiële kans verspelen om met de radicale islam een geestelijke strijd aan te gaan om de moslims, met name binnen de eigen landsgrenzen, te winnen voor het Westen. Maar om dat te doen, moeten zij de rede laten prevaleren boven het sentiment.

Het argument gebruiken dat kinderen (die geboren en getogen zijn in bijgelovige culturen die waarde hechten aan fanatisme) gedoemd zijn te leven onder de wet van de jungle is hetzelfde als het negeren van de lessen uit het eigen verleden van het Westen. Er zijn periodes geweest waarin het Westen minder nobel was, toen het zich bezig hield met kruistochten, inquisitie, heksverbrandingen en genocide. Vele westerlingen die in het buitenland zijn opgegroeid onder de wet van de jungle, met zijn alpha-mannetjes en onderdanige vrouwtjes, zijn in aanraking gekomen met de cultuur van de rede en hebben deze overgenomen. Zij zijn zelfs bereid om er voor te sterven, misschien wel met hetzelfde fanatisme waarmee jihadisten bereid zijn om te sterven voor hun stam. Terwijl het conflict tussen Islam en het Westen onbetwistbaar een dodelijke strijd is tussen culturen, zijn het de individuen die de uitkomst zullen bepalen.

Ayaan Hirsi Ali

Bron/originele tekst: Defend the Individual and So the West
Vertaling: Cornelis de Deugd (HB)

7 opmerkingen:

 1. Ter aanvulling: Elma Drayer in Trouw:

  Waar zijn de complotdenkers toch gebleven? Vrijwel onmiddellijk nadat op die stralende dinsdagochtend in New York – vandaag precies zeven jaar geleden – twee vliegtuigen twee torens binnenvlogen, doken ze op.

  In de jaren die volgden probeerden de truthers ons wijs te maken dat achter de aanslagen géén moslimterrorisme schuilging, zoals wij goedgelovige burgers dachten. De ondergang van het World Trade Center was het stiekeme werk van George W. Bush en zijn trawanten. Van de oppermachtige Joods-Amerikaanse lobby, die een argument moest hebben om Irak binnen te vallen. Of zoiets.

  Lees hier verder:

  hoe wij ons sindsdien in de aanbieding doen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lieve Ayaan, wat goed dat je de gave hebt te verwoorden wat velen in hun hart voelen.Dank je voor je heldere verklaring van het drama dat zich afspeelt in ons land en Europa. Onze leiders hebben boter op hun hoofd, zij beseffen dat als de Islam aan banden wordt gelegd, hun eigen religieuze winkel ook aan een flinke opruiming toe is. En daar zijn deze mensen niet toe bereid.Jouw helder inzicht wordt node gemist in dit land, dat wilde ik je even laten weten.
  Met warme groet Bob Fleumer

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat islam zo giftig maakt is dat het niet alleen vijand van de rede is, zoals de meeste religies, maar bovenal de antithese van humanisme. Naast de overduidelijke verschillen tussen verlichte en pre-middeleeuwse "cultuur", valt moeilijk te ontkennen dat onze huidige regeerders (van het houtje) en die lui van de onderwerping veel vijanden gemeen hebben: rede, emancipatie, wetenschap, vrijheid, individualiteit, homofilie en aardsvijand secularisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Lees dit ook maar eens:
  http://radicaletolerantie.blogspot.com/

  Mocht helaas niet op Hoeboei gepubliceerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bedankt voor de uitstekende vertaling en heel fijn om weer van Ayaan te horen. Hieronder een paar voorbeelden hoe slecht het gesteld is net de vrijheid van het individu en de rede in de islam.

  Doodstraf voor beledigen profeet

  Een Pakistaanse rechtbank heeft woensdag een man ter dood veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed. Daarnaast kreeg de man nog een levenslange gevangenisstraf en een boete van omgerekend 48 duizend euro voor koranschennis.

  Volgens de Pakistaanse wet kan iedereen die zich beledigend over de profeet uitlaat ter dood veroordeeld worden. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) riep Pakistan onlangs op de doodstraf af te schaffen

  http://www.depers.nl/buitenland/213774/Doodstraf-voor-beledigen-profeet.html

  In de krant stond vandaag dat er 5 landen zijn die minderjarigen ter dood brengen en dat zijn, geen wonder, allemaal islamitische landen met een rechtssysteem gebaseerd op de islamitische wet. In Iran kunnen meisjes vanaf 9 jaar en jongens vanaf 15 jaar de doodstraf krijgen. Ook hier zie je weer, naast het onmenselijke aspect, de ongelijkheid tussen man en vrouw. De reden dat een meisje al vanaf 9 jaar de doodstrak krijgen vanwege ontrouw, godslastering enz, komt omdat die "profeet" ook met een meisje van 9 naar bed ging en dat is daarom nog steeds een huwbare leeftijd in veel islamitische landen en gemeenschappen.

  Het zwijgen bij moslims over deze onmenselijkheden is oorverdovend.

  Dat verlichte geesten als Ayaan nog maar veel die onmenselijke en verwerpelijke islam mogen kritiseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Interessant artikel van Frits Bolkestein in de Volkskrant van vrijdag 12 september 2009"


  "De ideale wereld van Tariq Ramadan

  De geglobaliseerde islam die Tariq Ramadan in het verschiet ziet, zou de Nederlander, hopelijk ook als hij moslim is, met weerzin vervullen, zegt Frits Bolkestein.

  Gisteren was het zeven jaar geleden dat 3.000 onschuldige burgers van New York slachtoffer werden van een terroristische aanslag. Veel van hen verbrandden levend. De aanslagplegers waren allen moslim. Waarom deden zij dat? Zij werden nagevolgd door anderen in Londen, Bali en Madrid. Het zou idioot zijn te zeggen dat alle moslims terroristen zijn. Maar de meeste terroristen zijn tegenwoordig wel moslim.

  Waarom is dat zo? Over die vraag is veel gedebatteerd. Om haar te beantwoorden moeten we teruggaan in de geschiedenis.

  Het christendom begon als een godsdienst van het proletariaat.

  Het duurde een paar eeuwen voor het de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd. De islam begon als een godsdienst van veroveraars.

  Binnen enkele decennia na de stichting ervan zwaaide zij de scepter over een enorm deel van de wereld, van Cordoba in het westen tot Isfahan in het oosten. De twee eerste kalifaten stelden alles wat Europa toen te bieden had in de schaduw. De wereld van de islam was rijk en machtig.

  Dat is tegenwoordig niet meer zo. Hoewel sommige islamitische landen zwemmen in de oliedollars, is de regio onderontwikkeld.

  De meeste regeringen zijn er dictaturen.

  Mijn opponent Tariq Ramadan wordt de toegang ontzegd tot Egypte –waar zijn familie vandaan komt – en Saoedi-Arabië. Vergeleken met veel landen in Azië is de islamitische wereld in verval, terwijl zij ooit de vooruitgang diende. Na de dood van Averroës in 1196 is er geen intellectuele prestatie meer geleverd. Wat is er gebeurd?

  Het lijkt me dat er twee denkrichtingen zijn in de islamitische wereld. Volgens de ene is de oorzaak van het verval dat de regeringen de juiste leer van de zuivere islam niet meer volgen. Vandaar de kritische houding van Osama bin Laden tegen het Saoedische regime.

  De andere denkrichting zoekt de verklaring bij het Westen.

  Sommigen zien die in het kolonialisme.

  Dat is evidente onzin, aangezien Turkije de belangrijkste koloniserende macht in het Midden- Oosten was. Het Westen kwam pas later. Dan zijn er degenen die denken dat het Westen de islamitische samenlevingen heeft beroofd van wat hen rechtens toekwam, hetgeen leidde tot wrok.

  Nu is wrok een krachtige factor in de politiek. Volgens sommige historici was wrok een belangrijk element in de geestesgesteldheid van de nationaal-socialisten, en ik denk dat het een aannemelijke verklaring biedt voor het moslimterrorisme, van Mohammed Atta op 11 september tot Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.

  Zelf heb ik een andere analyse van het islamitische verval. Ik denk dat het veel te maken heeft met de beëindiging van de ijtihad, van de mogelijkheid voor religieuze geleerden om theologische kwesties in het openbaar te bediscussiëren, waarna de toehoorders erover stemden. Ijtihad werd al erg vroeg verboden. Waar discussie niet is toegestaan, ontstaat verstarring.

  De islamitische dogmatiek werd rigide en deze starheid verspreidde zich over andere delen van de samenleving. Bedenk dat de islam een alomvattende religie is. Atatürk zei iets soortgelijks toen hij het verval van het Ottomaanse rijk toeschreef aan de vermenging van politiek en religie, die de moslimwereld had verlamd.

  Nu wil ik dieper ingaan op enkele zaken waarover ik graag de duidelijke mening van Tariq Ramadan zou vernemen. Hij heeft zelf gezegd: 'Je moet je manier van spreken afstemmen op het oor dat naar je luistert.' Met andere woorden: als je spreekt voor een islamitisch gehoor kun je scherp zijn tegen het Westen; voor een westers gehoor moet je je toon matigen.

  Dit heeft Ramadan de beschuldiging bezorgd dat hij praat met dubbele tong. Ik hoop dat hij deze aantijgingen tot zwijgen brengt door ons het volle profijt te schenken van zijn onverbloemde opvattingen, zonder mitsen en maren.

  Ramadan strijdt voor het recht van Franse meisjes om de hoofddoek op school te dragen. Maar strijdt hij ook voor het recht om de hoofddoek niet te dragen? Nee, want het dragen van de hoofddoek is een plicht, hoewel niemand ertoe gedwongen kan worden. 'De hoofddoek is een daad van geloof.'

  Maar dat is precies wat er gebeurt in de voorsteden van Parijs, waar meisjes die de hoofddoek niet dragen, gewelddadig bejegend worden.

  Vandaar de beweging Ni putes ni soumises ('Hoeren noch slaven').

  Steunt Ramadan deze beweging?

  Vrouwen mogen geen aandacht trekken door hun uiterlijk, zegt Ramadan. 'Als je over straat loopt, moet je je ogen strak gericht houden op het plaveisel.' Een vrouw moet haar man gehoorzamen, zolang hij God gehoorzaamt. Zij mag werken, maar niet in elke baan.

  Vrouwen moeten zich gedragen overeenkomstig hun natuurlijke geneigdheid. Is dit niet een tamelijk patriarchale kijk op de samenleving?

  Denkt Ramadan echt zo?

  En dan was er het fameuze debat met Sarkozy op de Franse televisie, waarbij Ramadan weigerde het stenigen van overspelige vrouwen onvoorwaardelijk te veroordelen, maar in plaats daarvan vroeg om een opschorting. Waarom?

  Een absolute veroordeling zou moslimhervormers steun hebben kunnen geven. Moeten moslims in Europa nog steeds in debat over het stenigen van overspelige vrouwen?

  Dat zou me verbazen. Er is één land dat Ramadans goedkeuring wegdraagt en dat is Iran: 'Iran is zonder twijfel een van de moslimlanden die de afgelopen twintig jaar het meest hebben gedaan aan de bevordering van de vrouwenrechten.'

  Ik vraag het me af.

  In het Nederlandse integratiedebat raken drie kwesties een open zenuw: de Holocaust, homoseksualiteit en afvalligheid.

  In het najaar van 2005 sloot Ramadan zich aan bij een Engelse werkgroep, Preventing Extremism Together . Dat was niet lang na de terreuraanslagen in Londen van 7 en 21 juli. Het eerste voorstel van die werkgroep was om de herdenking van de Holocaust af te schaffen, omdat die 'kwetsend voor moslims' was. Dit begrijp ik niet.

  Waarom zou de herdenking van de genocide op 6 miljoen onschuldige Joden – onder wie meer dan 100.000 uit Nederland – kwetsend zijn voor moslims? Ramadan moet zich realiseren dat een dergelijke opvatting buitengewoon kwetsend is voor veel Nederlandse mannen en vrouwen.

  Iets soortgelijks geldt voor homoseksuelen.

  'Het verbod is ondubbelzinnig: homoseksualiteit is niet iets dat de islam toestaat', zegt Ramadan. En homoseksueel gedrag is 'een teken van ziekte, stoornis en onevenwichtigheid'. Wat moeten homoseksuelen in islamitische samenlevingen hiervan denken? Of gaat Ramadan ons vertellen dat die er niet zijn?

  Dan de afvalligheid. De vrijheid van godsdienst ligt aan de basis van Nederland. Omwille van het recht om het katholicisme te vervangen door het protestantisme zijn de Nederlanders in de 16de eeuw in opstand gekomen tegen hun Spaanse overheersers. Nu beveelt de islam de dood voor een moslim die zijn godsdienst verlaat of inruilt voor een andere. Nasr Abu Zaid werd gedwongen van zijn vrouw te scheiden. Zijn opvattingen werden niet geaccepteerd door de theologen van de Al Azharuniversiteit in Cairo. Dat maakte hem tot een afvallige die niet gehuwd kon blijven met een moslimvrouw.

  Hij doceert nu in Leiden.

  Hoe denkt Ramadan hierover?

  Hij schrijft: 'Verander uw ziel en uw geweten, maar beledig niet degenen die u achterlaat en berokken hen geen schade.' Wat betekent dat? Dat je niet mag praten over je geweten?

  Er zijn verschillende opvattingen over de globalisering. Ik zie het als een positieve kracht. Ramadan niet. Hij denkt dat de economie 'een wereldwijde vorm van kolonialisme' is geworden. En hij legt een verband tussen economisch imperialisme en de verbreiding van de mensenrechten. Hij zegt: 'Mensen - rechten zijn het voorwendsel voor een economisch beleid dat niet als zodanig gepresenteerd kan worden.'

  De wereld heeft behoefte aan een alternatief economisch model, en Ramadan ziet dat in Soedan.

  Het lijkt me dat Ramadan economische zelfvoorziening wil. Dat is geen recept voor ontwikkeling, kijk maar naar Birma en Noord-Korea.

  Aan de andere kant hebben China en India veel baat bij globalisering.

  Is Ramadan door hun opkomst van gedachten veranderd?

  Ten slotte wil ik de kwestie van de rede ter sprake brengen. Het rationalisme van een kritische geest vindt Ramadan afschuwelijk. Hij denkt dat het een typisch westers extremisme is. Dat soort rede eindigt met de permissiviteit die kenmerkend is voor het morele verval van het Westen, zegt hij. Het geloof is een gesluierde schat tot de dag waarop de rede het zegel verbreekt en onze zieke harten geneest. Vo o r Ramadan staat de rede gelijk aan het geloof. Daarom doet hij een openlijke aanval op het 'liberale reformisme' dat gebaseerd is op de rede en dat progressief is. Liberale hervorming symboliseert voor hem onderwerping aan de westerse kolonisator, terwijl de salafistische hervorming opnieuw een moslimwereld zal vestigen die sterk is en zegeviert.

  Net als Huntington denkt Ramadan dat er zich in de toekomst confrontaties zullen voordoen tussen beschavingen. Een van zijn boeken heet The confrontation of civilisations.

  Wat hij voorstelt, is de globalisering van de islam. Hoe ziet die geglobaliseerde islam eruit?

  Die wereld discrimineert vrouwen die alleen mogen werken in vrouwelijke beroepen en hun man moeten gehoorzamen. Homoseksualiteit wordt onderdrukt of bestraft.

  Gemengde huwelijken zijn verboden. Joden zijn paria's. Literatuur wordt selectief gelezen, en de gemeenschap is betrokken bij de selectieprocedure. Er wordt gestreden tegen feminisme, secularisme en integratie. Het concept 'bijdragen' vervangt 'integratie'.

  Moslims moeten in de samenleving een actieve rol spelen 'op alle gebieden waar zij meer islam kunnen bewerkstelligen'. Zo worden zij 'een ethische meerderheid'.

  Dit propageert de Moslim Broederschap.

  Dat is niet verrassend, aangezien Ramadans grootvader die beweging begonnen is en zijn vader, oom en broer er een belangrijke rol in hebben gespeeld.

  Het minste dat kan worden gezegd over deze mogelijke toekomst is dat zij voor de gemiddelde Nederlander weerzinwekkend zou zijn en, naar ik hoop, ook voor de vele moslims in Nederland ."

  Frits Bolkestein is oud-eurocommissaris.

  Deze tekst is gisteren uitgesproken voor het debat met Tariq Ramadan in De Nieuwe Horizon te Rotterdam. Volgende week volgt het antwoord van Tariq Ramadan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bolkestein doorziet die gevaarlijke Ramadan heel goed. Ter aanvulling op Bolkestein moet gezegd worden dat die zogenaamde islamitische bloeitijd van voor 1200 met name werd veroorzaakt omdat de islam nog niet helemaal zijn verstikkende greep had gevestigd en veel van die geleerden en filosofen, zoals Averoes, waren geen moslim of werden dat tijdens hun leven onder druk van de omstandigheden. Kortom dat'verlichte' denken was er niet dankzij de islam, maar ondanks. Vóór de komst van de islam herbergden het Midden-Oosten en Noord-Afrika culturen op een hoog geestelijk niveau. Deze culturen verdwenen naarmate de islam steeds meer greep kreeg op die culturen. Overal waar de islam komt, gaat uiteindelijk het licht uit.

  BeantwoordenVerwijderen