Aankondiging: Constandse Lezing 2008

(ingezonden) Aankondiging

ANTON CONSTANDSE LEZING en HULDIGING VRIJDENKER van het jaar 2008

Paul Cliteur
zal op 13 september de jaarlijkse Anton Constandse lezing houden. In de lezing zal hij vooruitlopen op de publicatie van zijn boek The Secular Outlook. Daarin behandelt Cliteur wat hij noemt het "Seculier Perspectief". Dit omvat vier tradities: atheïsme (non-theïsme), vrijdenken, moreel secularisme en politiek secularisme. Atheïsme ziet hij als een persoonlijke overtuiging van iemand die meent dat het bestaan van God niet op goede gronden kan worden verdedigd. Het Seculier Perspectief heeft publieke pretenties. Een vrije samenleving is niet goed denkbaar zonder dat vrijdenken daarin een plaats heeft: kritiek op de intolerante kanten van godsdiensten en een voorkeur voor vrijheid van geweten en vrijheid van meningsuiting. Het gaat nog verder: moraal hoort een niet-godsdienstige grondslag te hebben (moreel secularisme), en staat en religie dienen zo veel mogelijk gescheiden te worden (politiek secularisme). In een tijd van toenemend religieus fundamentalisme en zelfs terrorisme zijn volgens Cliteur vooral de drie laatste onderdelen van het Seculier Perspectief van toenemend belang.

Paul Cliteur is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden en maker van een serie audio-colleges over humanisme (uitgever: Home Academy). Zijn meest recente boek heet Moreel Esperanto uit 2007. Lees hier: De multiculturele samenleving alleen mogelijk in combinatie met laïcité.
Maxpam_200
Als Vrijdenker van het jaar 2008 is gekozen: Max Pam. De prijs wordt hem uitgereikt door Lex Hagenaars, voorzitter De Vrije Gedachte. Max Pam (Amsterdam, 1946) is een Nederlands journalist, schaker, schrijver, radio- en televisiemaker. Max Pam is een goed voorbeeld van rationeel en kritisch denken over mens en maatschappij- wat hij al jarenlang op uitzonderlijke en vooral integere wijze doet in columns en publicaties in landelijke bladen. Max Pam is regelmatig gastcolumnist bij Theodor Holmans OBA live, waar hij ons vrijdenkers direct opviel door zijn vrolijke, vaak godslasterlijke invallen.

Locatie: Waalse Kerk, Begijnhof 30 te Haarlem. Kaarten à € 5,= verkrijgbaar aan de zaal.
Datum en tijdstip: 13 september van 15.00 tot 17.00 uur. Zaal open: 14.30 uur.
Aanmelden via: publiciteit@devrijegedachte.nl of per telefoon: 010-4768986.

Lees hier de Constandselezing van 2006 door arabist Hans Jansen:
Zelfislamisering versus Verlichtingsfundamentalisme.

Website Max Pam

5 opmerkingen:

 1. Hier staaan links naar alle voorgaande Constandselezingen.

  Vorig jaar werd deze lezing uitgesproken door Elsbeth Etty.

  Carel Brendel schreef de volgende reactie onder de titel Het taboe rond assimilatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geheel met Paul Cliteur eens. Godsdiensten hebben de neiging om de moraal te monopoliseren, het geen vooral leidt tot de uitsluiting van andersdenkenden, zie geschiedenis, zie positie niet-moslims in islamitische landen. In de zogenaamd 'heilige' geschriften zitten te veel elementen die aanzetten tot intolerantie van andersdenkenden.

  Max Pam lijkt me een terechte keuze.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als de A -> dan het B (inductie).
  Als het B -> dan de A (deductie).

  Als de gelovige -> dan het geloof.

  Het geloof is het eigen gevolg van de gelovige:

  Als geen de gelovige -> dan geen het geloof.

  "Vanuit het geloof" = vanuit het eigen gevolg (deductie).
  "moet van het geloof" = moet van het eigen gevolg (deductie).

  Als de islamieten -> dan het islam.

  "Vanuit het islam" = vanuit het eigen gevolg van de islamiet (deductie).
  "moet van het islam" = moet van het eigen gevolg van de islamiet (deductie).

  Hoe lang tolereren we nog dat een gelovige de volgeling van het eigen gevolg kan zijn en daar ook nog eens rechten aan ontleent?

  Als de rede -> dan het recht.
  Als geen de rede -> dan geen het recht!

  Het geloof/het islam is niet rationeel en heeft derhalve geen het recht.

  Stop de ideologische deductie!!

  Mijn computer begrijpt het al lang. Moet ik echt het hele woordenboek op deze manier uitschrijven voor de 'intellectuelen'?

  Wel eens van analogie gehoord?

  Cause or result, that's the question!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De rationalist:
  Als de remedie -> dan het medicijn.

  De idealist:
  Als het medicijn -> dan de remedie.

  De kwakzalver:
  Als ‘de’ medicijn -> dan de remedie.

  Alle het-woorden die in aanmerking komen voor ideëel-deductief misbruik, zijn inmiddels ideëel-deductief misbruikt.
  Creoolse kwakzalverij is nu nog ‘de’ enige en laatste medicijn.

  Is Schaamspier de profeet van het lidwoord?

  Het's de ontleding, damn it!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste logici, nog even een kleine aanvulling:

  Als A werkwoord (+ voorzetsel + object) -> dan het B:

  Als werken (+ voorz + object) -> dan het werk
  Als vechten (+ voorz + object) -> dan het gevecht
  Als geloven (+ voorz + object) -> dan het geloof
  Als lullen (+ voorz + object) -> het het gelul
  enz.

  Als de A -> dan B werkwoord + object (zonder voorzetsel):

  Als de ontkenning -> dan ontkennen + object
  Als de organisatie -> dan organiseren + object
  Als de tolerantie -> dan tolereren + object
  enz.
  of
  Als de A -> dan B adjectief:

  Als de abstractie -> dan abstract
  Als de democratie -> dan democratisch
  Als de gelovige -> dan gelovig
  enz.
  of
  Als geloven (+ voorz + object) -> dan gelovig
  of
  Als wonen (+ voorz + object) -> dan bewonen + object
  Als kijken (+ voorz + object) -> dan bekijken + object
  enz.
  Deduceren?? Bekijk het dan maar.

  Chomsky, ga eens deaud!

  BeantwoordenVerwijderen