Welkom in Gaza, onze feministische zusterstad

Hedy

Welkom in Gaza, onze feministische zusterstad

Twee vooraanstaande feministes doen hun best om van de Hamas-enclave Gaza een zusterstad van Rotterdam te maken. Natuurlijk doet SP-senator Anja Meulenbelt mee, langjarig voorvechter van de Palestijnse zaak. De lokale afdelingen van SP en GroenLinks krijgen steun van het PvdA-comité Doorbreek de Stilte, waarin de feministe en ex-minister Hedy d’Ancona een van de prominente leden is.

D’Ancona slaagt er overigens al jaren niet in om haar eigen stilte over de onderdrukking van vrouwen in islamitische kring te doorbreken. “Onbegrijpelijk dat een feministe als HedyAncona, die nota staatssecretaris van Emancipatie was, niet tegen de hoofddoek is”, zei moslimfeministe Nahed Selim daarover in een interview met Opzij. (Dat was in december 2006, nog voor de tijd dat dit feministische maandblad korans ging uitdelen aan nieuwe abonnees). “Het is niet slechts een kledingsstuk. Er zit een concept achter over de ongelijkwaardige plaats van de vrouw in de maatschappij. De hoofddoek is het politieke spandoek van de fundamentalisten geworden, evenals de boerka.”

Die fundamentalisten delen nu de lakens uit in Gaza, met als gevolg dat de religieuze politie nu vrouwen controleert en intimideert. Het volgende staat in een ooggetuigenverslag uit Gaza: “De problemen met Hamas blijven. Eens, met de verkiezingen, beloofden ze dat ze niet in zouden grijpen in de levensstijl van de mensen die niet zulke devote moskeegangers waren. Maar ze hebben hun belofte niet gehouden. Fida, de oudste van Fatma, moet elke ochtend als ze naar de Islamitische universiteit gaat langs een strenge mevrouw die kijkt of ze geen make-up draagt en anders moet ze haar gezicht gaan wassen. Er is een schoonheidssalon in de fik gestoken, en een internetcafé.

Bruiloften van Fatah worden door de politie verstoord, omdat er Fatah strijdliederen gezongen zouden worden, en een paar keer is de bruidegom meegenomen om een paar dagen later vrijgelaten te worden. Bruiloft verpest, en bruiloften zijn hier het feest van je leven. Ze zijn toch bezig om de sharia in te voeren, of ik de spreuk ken, van als er een man en een vrouw in een ruimte zijn, wie dan de derde aanwezige is? Ja. De duivel.

Dus worden er soms auto’s gecontroleerd, als er een man en een vrouw inzitten, of ze wel met elkaar getrouwd zijn. Pas werden een man die met de vrouw van zijn broer in een auto zat, met de kinderen, naar het politiebureau gebracht. Moest die man met het trouwbewijs zijn vrouw op komen halen.

Hebben ze niks beters te doen, vraag ik.

Nee, ze hebben niks beters te doen, dat is het punt. Het parlement functioneert niet, de ministeries functioneren maar een beetje, ze hebben geen budget, alle beslissingen worden in Ramallah genomen, ze staan buiten spel, en zo proberen ze nog een beetje gezag te hebben. Maar dat gaat niet goed zo. De mensen pikken het niet, het is hier geen Iran, de Palestijnen zijn een vrijgevochten volk, letterlijk. Die hebben al vele jaren bezetting door de Israeli’s overleefd, die laten zich niet door hun eigen mensen vertellen wat ze wel en niet mogen.”

Met dit vrouwvijandige, reactionaire en ondemocratische stadsbestuur van Hamas willen feministes als Meulenbelt en d’Ancona dus een stedenband aangaan. Het hierboven geciteerde verslag is overigens van Meulenbelt zelf. “De woede stijgt, ook tegen Hamas”, meldde de senator bijna een jaar geleden.

De aanhoudende terreur tegen vrouwen en andersdenkenden vormt voor haar desondanks geen enkel beletsel om voor een stedenband tussen Rotterdam en Gaza te pleiten. Anja Meulenbelt is immers alle schaamte voorbij sinds ze in 1975 in Feminisme en Socialisme de culturele revolutie van de Chinese roerganger Mao Zedong als feministische verworvenheid aanprees.

Het Handvest van Hamas, de religieuze terreurbeweging die Gaza beheerst, is een religieus document dat uitgaat van de Koran als het zuiver overgeleverde woord van God. Het is een ronduit antisemitisch geschrift. Het beschuldigt de Joden van alle kwaad van de afgelopen eeuwen: de Franse revolutie, het communisme en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het baseert zich mede op de Protocollen van de wijzen van Sion, een vervalst document dat de Russische geheime dienst in het tsarenrijk gebruikte om anti-Joodse pogroms uit te lokken. Hamas streeft naar de vernietiging van de staat Israël.

Om het feministische geheugen op te frissen zal ik tot slot enkele vrouwvriendelijke en emanciperende passages uit die Koran citeren. Het gaat om soera’s uit de Nederlandse koranvertaling van prof. Kramers, bewerkt door drs. Asad Jaber en prof. Hans Jansen.

Soera 4: 34: (over de positie van man en vrouw) “De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en voor wat zij gegeven hebben als bijdrage van hun bezittingen. De deugdzame vrouwen echter zijn de in ootmoed staanden die de verborgenheid behoeden door de behoeding van God. Maar zij van wie opstandigheid vreest vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. God is waarlijk verheven en groot.”

Soera 4:11: (over het erfrecht) “God draagt u op ten aanzien van uw kinderen: voor de knaap zoveel als het aandeel van twee meisjes…God is waarlijk wetend en wijs.”

Soera 2:282: (over de waarde van getuigenissen van mannen en vrouwen voor een rechtbank) “En neemt het getuigenis aan van twee uwer mannen doch indien er niet twee mannen zijn dan één man en twee vrouwen behorende tot hen die gij aanvaardt van de getuigen voor het geval dat één van de beide vrouwen dwaalt de andere van beiden haar eraan kan herinneren… En vreest God want God onderricht u en God is omtrent alle ding wetend.”

Welkom in Gaza, de feministische zusterstad van Anja Meulenbelt en Hedy d’Ancona.

Carel Brendel

Zie ook: Links Rotterdam wil Gaza als zusterstad

PS: Anja Meulenbelt is wel spreekster op de door de plaatselijke SP georganiseerde bijeenkomst Rotterdam voor Gaza, maar daaruit moeten we niet concluderen dat de SP-senator ook iniatitiefneemster is van de actie voor een stedenband. Integendeel, op advies van Anja heeft het comité het voorstel voor een formele stedenband juist opgeschort. Vreemd, want in de aankondiging van de avond gaat het nog over 'deze bijzondere avond, waarmee we de laatste fase inluiden van de actie om Gaza zusterstad van Rotterdam te maken'. Tenzij we 'laatste fase' moeten uitleggen als het definitieve einde van deze actie. Dat zou heel mooi zijn.

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links

13 opmerkingen:

 1. Hamas, de Palestijnse afdeling van de Moslim Broederschap, opgericht door Hassan al-Banna, opa van Tariq Ramadan. De Egyptische afdeling groeide en bloeide onder de bezielende leiding van Tariq's vader Saïd, maar werd in 1954 verboden nadat de Moslim Broeders een mislukte aanslag op de toenmalige Egyptische president Nasser hadden gepleegd. Saïd vluchtte naar Zwitserland, alwaar in 1962 Tariq werd geboren, thans in Rotterdam als gasthoogleraar aan de Erasmus universiteit verbonden en aldaar volle zalen trekkend. Nee, natuurlijk rekenen we nimmer een zoon de euveldaden van zijn vader aan. Maar door dit bericht over een stedenband van Rotterdam en Gaza moest ik toch onwillekeurig even denken: kijk, nu is de cirkel rond.

  Carels verwijzing naar Wikipedia volgend krijgt wie er nog weinig van wist wel ongeveer een indruk van wat Hamas voor organisatie is. Het gehele Handvest van Hamas is in het Nederlands vertaald en te vinden in het zeer informatieve boek van Wim Kortenoeven "Hamas, portret en achtergronden", Aspekt, CIDI informatiereeks, 2006.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Rotterdam mag zich diep gaan schamen. Ze zouder er beter aan doen een actie te starten om zusterstad te worden van Sderot!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het ergste vind ik nog dat ik ooit, lang geleden, deze vrouwen geloofd heb. Ik zag hen als echte feministes, die opkwamen voor de gelijke rechten van vrouwen. Zij hadden dus een heel ander plan. Zij wilden de vrouwen ophitsen tegen het Westen, Israël, het kapitalisme, het christendom, de blanke mannen. Het zijn dus gewoon bedriegsters.Sinds de komst van de Islam naar Nederland zijn hun bedoelingen mij duidelijk geworden. Op de Islam mag geen kritiek uitgeoefend worden, Moslima's kiezen zelf voor hun onderdrukkende kleding. De Koran is een vrouwvriendelijk boek. De Moslimmannen zijn de slachtoffers van de Westerse samenleving. De ene smerige leugen volgt op de andere. Meulenbelt is voor mij het boegbeeld van het hedendaagse antisemitisme met haar eeuwige gejammer over de zielige Palestijnen.
  "Opzij" ons enige feministische tijdschrijft, opgericht door o.a. Hedy d'Ancona, wordt ook al beïnvloed door de Islam.Het blad zal daardoor zijn feministische status snel verliezen.
  Rotterdam zusterstad van Gaza.Een stad, geregeerd door een terroristische organisatie, die als hoofddoel heeft, de vernietiging van de staat Israël. Deze vrouwen zien een verbond met deze stad/gebied wel zitten.
  Hoe diep kan een mens zinken???

  BeantwoordenVerwijderen
 4. La Meulenbelt is inderdaad de schaamte meer dan voorbij en daar helpen zelfs de respectheidscensuurfiltertjes op haar site niet bij die ze nodig heeft om zich af te schermen tegen te veel kritiek. Nefasgol heeft gelijk als zij stelt dat die zogenaamde feministes in werkelijkheid eenzijdig antiwesters zijn, want tegen patrachiale vrouwenonderdrukking met een oosters islamitisch sausje hebben ze geen bezwaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ben uit Rotterdam weggegaan omdat ik er voor pas om als tweederangs idioot onder de knoet van islamitisch linksch te leven.
  Nog geen dag terug geweest trouwens. Dit geeft maar weer eens aan hoe hondsbrutaal de linkse kerk is. De wraak t.o.v de Fortuijn vernedering zal nog een grotere voor trekken in een al verdeelde stad. Ik kom alleen nog terug op een geschutskoepel van een Leopard 2.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is ontluisterend te zien hoe "feministes" van de generatie d'Ancona c.s. het al jaren volledig laten afweten als het gaat om de achterstandspositie van hun moslimzusters. Ik zet dat woord tussen aanhalingstekens, omdat het inmiddels een besmet woord is geworden. Ik wens hen van ganser harte toe onder het moslimjuk te leven, misschien is dat ook wel iets waar ze stiekum naar verlangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het is ontluisterend te zien hoe "feministes" van de generatie d'Ancona c.s. het al jaren volledig laten afweten als het gaat om de achterstandspositie van hun moslimzusters. Ik zet dat woord tussen aanhalingstekens, omdat het inmiddels een besmet woord is geworden. Ik wens hen van ganser harte toe onder het moslimjuk te leven, misschien is dat ook wel iets waar ze stiekum naar verlangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://www.dbnl.org/tekst/meul017scha01_01/meul017scha01_01_0013.htm

  Tik hier bij zoeken het woord 'prijs' in en je ziet hoe Meulenbelt al in de Schaamte voorbij jammerde over het verkoop van kut beneden de prijs.

  Geen wonder dus dat ze nu zo enthousiast is over de prijs die eea nog opbrengt, mits er natuurlijk een Nederlands paspoort aangehangen wordt.

  En ja, dan kom je al gauw in achterlijke landen terecht, gewoon omdat er in het vrije westen niemand meer te vinden is die er nog prijs op stelt.

  Boor alle duidelijkheid: ik ben het met de visie van Meulenbelt (de vrouw is iemand die haar geslachtsdelen bij opbod verkoopt, en dus moet zorgen dat de prijs hoog blijft) absoluut niet eens. Het maakt wel begrijpelijker voor me dat ze er zo voor is, voor vrouwenonderdrukking, het verhoogt de prijs van haar geslachtsdelen immers.

  Dat die prijs niet door haar (want het idee dat zij haar kut wel eens vakantie gunde, rijst niet echt op uit haar boekje) maar door haar in slavernij gehouden zusters wordt betaald, ach, wie zou er om malen. De voorvechster van vrouwenrechten, vrijheid en gelijkheid die Meulenbelt in zichzelf ziet, in ieder geval niet.

  De prijs gaat weer omhoog (doekje ervoor, maagdelijkheidscultus), en zelfs een onappetijtelijk type (mits met als gezegd, het juiste paspoort) heeft wie iets waar weer prijs op gesteld wordt. En dat was haar, naar eigen zeggen, al decennia niet meer gebeurd.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Fractieleider Peter van Heemst heeft gezegd dat de Rotterdamse PvdA tegen een stedenband met Gaza is. Daarmee kan hij nog wel eens een intern probleem krijgen want het manifest van de PvdA-werkgroep Doorbreek de Stilte (de Gaza- cq. Hamas-vrienden in de partij) is ondertekend door maar liefst negen raadsleden (de namenlijst staat in de bijlage onderaan). D'Ancona en Erik Jurgens fungeren als het vlaggeschip van dit comité.

  Een van de ondertekenaars is het voormalige Kamerlid Godelieve van Heteren. Zij is fan van Nederland Bekent Kleur, het antiracistische clubje van de Internationale Socialisten (ook al Hamas-vrienden dus). Meer over haar valt te lezen in Update2 van dit artikel over Nieuwspoort en Geert Wilders.

  Interessant is ook de naam van Thijs Berman, die lijsttrekker wil worden bij de Europese verkiezingen. Is lidmaatschap van de Hamas-fanclub een aanbeveling voor Straatsburg? Je zou het haast gaan denken. Leefbaar-voorman Ronald Sörensen suggereert in elk geval dat het plan voor de Rotterdamse stedenband met Gaza voortkomt uit de Europese aspiraties van SP-voorman Theo Cornelissen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het onderwijs in Gaza wordt geislamiseerd: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2166
  Door middel van TV-series probeert Hamas kinderen de sharia bij te brengen: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2077 en: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1758
  Christenen in Gaza leven in angst: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1551

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Doorbreek de stilte", die naam alleen al. Er is weinig stilte te bespeuren over de situatie in de Palestijnse gebieden.Het NOS journaal bericht er regelmatig over. Als er maar iets gebeurt daar, wordt dat door alle kranten op de voorpagina gezet.De Palestijnen altijd als slschtoffer. Er gaan zakken met geld naar toe.Raar dat de economische situatie daar zo slecht blijft. Anja Meulenbelt haar website staat bol van de berichten en foto's over de Palestijnen. "Een ander Joods geluid" laat zich regelmatig horen en zien. Wat er in Israël gebeurt, daar horen we nauwelijks iets of niets over. Dat land is omringd door een grote stilte. Daar praten maar heel weinig mensen over.
  Wat een leugenachtige naam voor deze actie.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. D'Ancona en Erik Jurgens fungeren als vlaggeschip van dat comité. Een opmerkelijk tweetal. Jurgens, nazaat van de katholieke Jurgens die samen met Van den Bergh aan de wieg stond van Unilever. Die konden het in elk geval zakelijk goed met elkaar vinden. En nu verbindt dan de Palestinolatrie deze Erik met een vertegenwoordigster van Een Ander Joods Geluid. Wie had zoiets kunnen voorspellen?

  Een andere bekende katholiek, die bijzonder gecharmeerd is van Een Ander Joods Geluid (en van hem vice versa Een Ander Joods Geluid), is Dries van Agt. Een vlaggeschip van belang, maar dan met een CDA-verleden.
  Toch bewaart het CDA gelukkig tegenwoordig enige distantie tot deze figuur. Misschien is dan ook de PvdA in staat haar distantie tegenover deze Jurgens te bewaren.
  Maar, zoals Carel al schrijft, er zijn nogal wat PvdA-ers, onder meer die negen raadsleden, maar ook allerlei actievelingen in bijv. de FNV, die de Palestijnse Zaak een bijzonder warm hart toedragen, zo warm, dat ze die stedenband met Gaza misschien wel een reuze idee vinden.
  Het zal me benieuwen.

  (Overigens: is de nieuwe spelling echt "vlaggenschip" voor een schip met één vlag? Ik zal er niet meer aan wennen.)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ter aanvulling: Elma Drayer in Trouw, 25.9.2008:

  En dan valt het met Hamas heus wel mee?

  Jumelages – nooit geweten dat Rotterdammers er zo dol op zijn. Met liefst 29 steden onderhoudt de gemeente . Ter vergelijking: Utrecht en Den Haag zijn beide aan twéé steden geparenteerd, mijn eigen Amsterdam is bevriend met drie.

  Maar links Rotterdam vindt dat er nog wel een bij kan. Opmerkelijk genoeg kiest het niet voor Konya (Turkije), Bouake (Ivoorkust) of Shiloh (Zambia) – steden die stuk voor stuk hebben laten weten op zoek te zijn naar een partner. Nee, de Rotterdammers lieten hun begerig oog vallen op de Gazastrook.

  Dinsdag werd er een hele avond aan de kwestie gewijd, op initiatief van de SP. De actie ’Rotterdam voor Gaza’ heeft de hartelijke steun van GroenLinks én van enkele PvdA’ers die in januari het manifest ’Doorbreek de Stilte’ publiceerden.

  De Stilte? Jawel. Die was u als mediaconsument wellicht niet opgevallen – het volk van pakweg Darfur, Noord-Korea of Somalië mocht per slot willen dat hun lot wereldwijd zoveel aandacht trok als dat van de Palestijnen. Maar dat ziet u helemaal verkeerd.

  Ook meende u wellicht dat lokale politici wel wat anders aan het hoofd hebben dan de internationale politiek. De verloedering van de oude wijken, bijvoorbeeld. Of de opvolging van burgemeester Ivo van Opstelten. Alweer mis.

  De Rotterdamse sociaal-democraten waarschuwen in hun manifest Israël voor de laatste maal. Het land dient, kort en goed, een einde te maken aan „de bezetting van Palestijns gebied”. En Nederland moet eindelijk eens moed tonen. „Als wij Israël niet durven aanspreken, gegijzeld als we zijn door een historisch schuldgevoel, zijn we ook bezig alle Joden over de hele wereld in dit conflict te gijzelen.”

  Lees hier verder:

  En dan valt het met Hamas heus wel mee?

  BeantwoordenVerwijderen