Top Secret

Topsecret_2


De HB Algemene Inlichtingen Dienst meldt in haar maandrapport van 1 September 2008 onder andere het volgende:

-GEHEIM-

Voor de bouw van moskeeën, voor de grondaankoop ten behoeve van moskeebouw, en voor een breed scala van andere islamitische gemeenschapsactiviteiten, zijn in Nederland op korte termijn miljoenen euro’s nodig. Met het oog hierop onderzoeken medewerkers van de WRR, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, in nauw en voortdurend overleg met enkele prominente Nederlandse moslims, de mogelijkheid om conform de sharia (zie het vorige WRR-rapport over de flexibiliteit en moderniteit van de sharia) voor de moslims in Nederland de islamitische godsdienstige zakat-belasting in te voeren, zodat de moslims in Nederland over eigen financiële middelen kunnen beschikken, en, onder meer, in staat zullen zijn de activiteiten van hun eigen organisaties te financieren op een manier die met de sharia in overeenstemming is.

Het kan immers niet zo zijn dat de bouw van een moskee betaald zou moeten worden uit, bijvoorbeeld, de accijnzen en BTW die zijn verkregen uit de verkoop van wijn of andere alcoholhoudende dranken. Zoals bekend verbieden de koran en de sharia volgens nagenoeg alle interpretaties wijn zeer nadrukkelijk. Ook de opbrengsten van de handel in alcohol gelden volgens vele deskundigen niet als halal. Ook andere overheidsinkomsten kunnen volgens de sharia niet halal zijn. Dit heeft effect op de met deze inkomsten gedane uitgaven. De beoogde leden van de in te stellen ‘Nederlandse Zakat Commissie’, NZC, zijn eenstemmig in hun afwijzing van de financiering van islamitische activiteiten uit belastingen die zijn verkregen uit heffingen op activiteiten die mogelijk niet halal zijn. Het is deze enigszins verrassende unanieme afwijzing die ten grondslag ligt aan de plannen tot het invoeren van de zakat in Nederland.

Een van de nog te onderzoeken problemen is vooralsnog de samenstelling van de Zakat Commissie. Wie zullen de opgebrachte gelden mogen beheren? Ook bestaat er nog verschil van mening over de vraag wie in laatste instantie over de besteding van deze fondsen beslist, maar onder ingewijden gaat het gerucht dat het lijkt alsof in geheime onderhandelingen ook dit punt toch wel binnenkort opgelost zal kunnen worden.

Aan de prominente Nederlandse moslims die bij deze besprekingen betrokken zijn, is verzocht om tot de benodigde overeenstemming bereikt is, volstrekte geheimhouding in acht te nemen zodat de bestudering van deze plannen en het oplossen van de relevante knelpunten niet tot onrust of conflicten kunnen leiden die mogelijk contraproductief zouden kunnen zijn voor islamitische activiteiten in Nederland in het algemeen.

Als invoeringsdatum wordt voorlopig gedacht aan december 2010, omdat die maand samenvalt met het begin van het jaar 1432 volgens de islamitische jaartelling. Het is nog niet duidelijk of er ook plannen bestaan om moslims die de zakat betalen, vrij te stellen van andere vormen van belastingheffingen die in Nederland gangbaar zijn. Wel wordt overwogen of het haalbaar zou zijn Nederlandse belastingplichtigen die niet bijdragen aan de zakat, een of andere andere vorm van heffing op te leggen. Deze nieuwe andere heffing zou dan bijvoorbeeld aangewend kunnen worden om bij alle Nederlanders het begrip voor de huidige culturele diversiteit te vergroten.

4 opmerkingen:

 1. Een afschuwelijk scenario, en vooralsnog lijkt het absurd, maar wie weet wordt dit soort bizar beleid toch eens realiteit. Vooral het feit dat al zoveel absurde dingen vanuit de islam worden gefaciliteerd, stelt niet gerust.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ach - als er geen wonder gebeurt zijn we volgend jaar een provincie van het Imperium Europeana; daar zal sowieso zakat geheven worden, en daar hoeft van tevoren geen toestemming voor gevraagd worden door enigerlei volksvertegenwoordiging.
  De OIC heeft zijn verlanglijstje al lang ingeleverd, en in het kalifaat Eurabia zullen ter 'integratie' van de 'verschillende bevolkingsgroepen' kosten noch moeite gespaard worden.
  Wie het hardst schreeuwt krijgt zijn zin.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Deze nieuwe andere heffing zou dan bijvoorbeeld aangewend kunnen worden om bij alle Nederlanders het begrip voor de huidige culturele diversiteit te vergroten."

  Hoeveel linkse debielen moet je in een ivoren torentje stoppen om te bedenken dat belastingverhoging tot meer begrip zal leiden??

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het zou zo waar kunnen zijn en met even weinig rimpeling ons door de strot gemasseerd. De reaguurders hebben een punt, meer dan één. Maar mijn Hemel, zoals ik mijn zus ook uit haar droom heb kunnen doen ontwaken, moet dat toch ook bij andere mensen lukken. Alhoewel,....mijn vriendin gelooft nog steeds dat als je agressieve mensen redelijk tegemoet treedt, ze vanzelf tot inkeer komen..wat nu?

  BeantwoordenVerwijderen