Islamofoben vrezen de sharia

Waarom maken islamofoben toch zo’n drukte over de sharia? Als vrome moslims dat nu een beetje ingevoerd willen hebben, wat zullen wij ons daar zorgen over maken? Goed, christelijke geintjes als verplichte zondagsrust, of geen passief kiesrecht voor vrouwen, daaraan gaat de wereld toch ook niet ten onder? Waarom gunnen we die moslims niet hun eigen geintjes? Wij met onze prachtige moderne samenleving hoeven voor zulke restanten van wat wel eens ‘woestijnvroomheid’ genoemd wordt, toch waarachtig niet bang te zijn? Godsdienst is wereldwijd aan het verdwijnen, wat zullen we ons angstig laten maken?

Allereerst een slecht bericht. Godsdienst is niet aan het verdwijnen. Hoewel verlichte moderne seculiere
ongelovigen al eeuwen op het einde van de godsdienst staan te wachten, ongeveer zoals christenen geloven dat vrome joden staan te wachten op de komst van de Messias, is er wereldwijd nog geen enkel teken van het einde van de godsdienst, evenmin trouwens van de komst van de Messias. Integendeel, de meeste grote godsdienstige bewegingen groeien, zij het niet in West-Europa, maar vooral in Afrika, Azië en Amerika.

Het West-Europese idee dat de wetenschap de godsdienst overbodig zal maken, geldt maar op een heel beperkt terrein. Ouders die met een doodziek kind bij de pastoor langs gaan, zullen merken dat de pastoor (anders dan in de Middeleeuwen, dat dan weer wel) allereerst bezorgd vraagt of ze al bij de huisarts zijn geweest. In die zin heeft de godsdienst terrein verloren aan de paracematol en de antibiotica. Maar verder is de godsdienst kerngezond.

Wat voor functie vervult godsdienst dan eigenlijk nog? Het gaat om twee dingen. Hoe moet je met je medemens omgaan? Is iedereen in principe je gelijke, je naaste, en moet je hem behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden? Dat is de opvatting van de christelijke en de postchristelijke wereld, en het ligt ten grondslag aan allerlei goedmensengedrag. Hoe hard de intellectueel uitgedaagden van de Humanistische Universiteit ook te keer gaan, dat is een christelijke erfenis. Buiten het vroeger christelijke territorium komt deze opvatting niet voor. (Hier wordt trouwens veel over gelogen, zie de propaganda, maar zo is het nu eenmaal).

Dat goedmensengedrag is trouwens interessant. Het is een onevenwichtige overname uit het christendom, terwijl daarentegen het christendom zelf een gebalanceerd dieet voorschrijft van hulp en zelfhulp, zeg maar van werk en uitkering. Een van de twee van die weegschaal afhalen, zoals de goedmensen doen, verstoort het evenwicht, en leidt tot de ondergang. Zie de landen van de EU.

Er bestaat ook nog een andere opvatting: Niet alle mensen maar alleen de leden van jouw eigen religieuze groep zijn je broeders die een menswaardige behandeling toekomt. Dat is wat de islam leert; de rest van de mensheid is ‘brandstof voor het Hellevuur’, zoals de koran het fijntjes uitdrukt. We zien in de islamitische wereld waar dat toe leidt.

Of is echt iedereen je vijand, ook je geloofsgenoten? Dat is ongeveer wat in de meeste derde-wereld landen ten diepste geloofd wordt, wat voor zoetsappigheden er ook in de boekjes van de plaatselijke priesters, pandits, monniken, lama’s, medicijnmannen en goeroe’s neergeschreven staat. Wie niet de gelegenheid heeft om het zelf een paar jaar van dichtbij te gaan bekijken, kan zich misschien behelpen met de reisboeken van V.S. Naipaul.

Ten tweede, en dat komt goed uit, levert de godsdienst een theorie over alles. Die theorie is niet controleerbaar maar staat wel aan de basis van de westerse wetenschap, en dus onze moderne welvaart en ons moderne welzijn. De Bijbelse theorie over alles (zoals de kerken dat traditioneel zien) luidt dat de wereld en het heelal logisch en redelijk in elkaar zitten. De schepper is redelijk, zijn schepping dus ook. Natuurwetten zijn universeel en gelden altijd en overal. Alles heeft een oorzaak, en wie kaatst moet de bal verwachten. Buiten het traditionele territoir van het christendom komt dit rotsvaste geloof in de oorzakelijkheid en redelijkheid niet voor. Dat geloof is niet pas door het joden- en christendom bedacht, maar heeft diepe wortels in de Griekse oudheid. Zeg Pythagoras, zeg Socrates.

De islamitische theorie over alles daarentegen luidt dat God de wereld elk moment opnieuw herschept, en dat God direct van alles de veroorzaker is, zonder dat hij bij zijn permanente herscheppende arbeid tot redelijkheid, rechtvaardigheid of wat dan ook verplicht is. Wie kaatst, moet maar hopen dat God de bal teruggooit. De islam leert dat er geen oorzaken bestaan dan God zelf. Je wordt ziek omdat God dat wil, niet omdat een virus jou in zijn greep heeft doordat jouw arts zijn handen niet heeft gewassen. Er zijn geen ‘secundaire’ oorzaken, er is alleen een ‘primaire’ oorzaak, en dat is God. Dat staat niet alleen in de handboeken van de beroepsmoslims, het is ook ongeveer wat gewone moslims geloven, vandaar het voortdurende in shaa Allah, ‘zo God het wil’ in het dagelijks leven. De bijbel schrijft ook ergens voor om bij alles ‘zo de HEERE het wil’ te zeggen, maar dat is niet het overheersende gebruik geworden.

Ook in de rest van de wereld, buiten de invloedssferen van de islam en het christendom, is het de godsdienst die de broodnodige theorie over alles levert. De gevolgen daarvan zijn stuk voor stuk onverteerbaar en onbegrijpelijk voor wie zich niet realiseert dat het hier om religieuze keuzes gaat waar wij in onze goedmensenmentaliteit wel heel boos en verdrietig over kunnen doen, maar de wereld is zoals hij is. Daar zal ontwikkelingssamenwerking nooit en te nimmer verandering in kunnen brengen.

Wat heeft de sharia daar mee te maken? De sharia legt een systeem op van hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Dat systeem is niet gebaseerd op ‘behandel de ander zoals ge wilt dat de mensen u behandelen’. Dat systeem is gebaseerd op het meten met twee maten. Een maat voor moslims, een maat voor anderen. Een maat voor mannen, een maat voor anderen, in dit geval vrouwen en kinderen.

Wie is opgegroeid in de schaduw van de westerse cultuurkring, behalve uiteraard Prof. dr mr Maurits Berger, Leiden/Oman, zal haast alles wat hij over de sharia aan concrete voorschriften hoort, afkeuren. De sharia stelt bovendien het geloof in het bestaan van secundaire oorzaken gelijk met uittreding uit de islam, en dat is logisch gezien juist geredeneerd.

Invoering van regels uit de sharia tast altijd de rechten aan van iedereen die geen moslimse man is. Nu ja, wie geen moslimse man is, heeft die eigenlijk wel rechten? Volgens de (post)christelijke maatschappijen wel. Maar invoering van de sharia, welk deel of deeltje ook, haalt de axioma’s weg waarop de rechten van een ieder gebaseerd zijn. Invoering van de sharia ontkent en vernietigt bovendien de axioma’s waarop de westerse wetenschap, samenleving en techniek gebaseerd zijn. ‘Dat moeten we samen niet willen.’

Er gaat veel mis in Nederland. De regering is druk bezig ons geld naar Griekenland en Brussel uit te kruien om de euro te redden, grote sectoren van het onderwijs zijn tot op het bot gecorrumpeerd, banken en pensioenfondsen lopen vast, de belastingen zijn ontmoedigend hoog, de toevloed van migranten is niet onder controle, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is er nog steeds niet, scootertuig blijft straffeloos de openbare ruimte terroriseren, de gratis subsidies worden verspild, de elite misdraagt zich, helaas niet alleen met malle verkleedpartijen in het buitenland, onze bekwame eigentijdse bestuurders blijken uit hebzucht of incompetentie nog niet eens in staat een woningbouwvereniging boven water te kunnen houden, ga zo maar door.

Het laatste wat we bij de aanpak van al die problemen nodig hebben is interferentie van een rechtssysteem dat haaks staat op het onze, en waarvan de inhoud in laatste instantie door buitenlanders en buitenlandse mogendheden in de achterkamertjes van een verre moskee bepaald wordt – buiten ons zicht en buiten onze eigen democratische procedures om.

Daarom vrezen islamofoben de sharia.

18 opmerkingen:

 1. Complimenten voor deze duidelijke omschrijving van de oorzaak van de fobie die elke weldenkende westerling voor de islam zou moeten hebben.
  En de gotspe is dat deze leer met een beroep op het anti-discriminatie artikel uit onze grondwet kan blijven dooretteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hartelijk dank voor dit duidelijke artikel! Eén aanvulling: de basis voor het westers wetenschappelijk denken is wel degelijk ook gelegd door het christendom. Namelijk reeds door de oude kervaders die de rede als belangrijkste gave Gods erkenden. Daardoor kon er teruggegrepen worden naar de Griekse denkers. De Kerk heeft dat idee vervolgens ook geconcretiseerd door het stichten en ontwikkelen van universiteiten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 'in shaa Allah'

  God wil dat Israël bestaat en God wil dat Israël wordt vernietigd. Het moet wel een vreselijke God zijn die Allah heet. En er is geen moslim ter wereld die het volledige inconsequente ervan in ziet, althans niet in het openbaar.

  'in shaa Allah' is dan ook niet meer dan een machteloze erkenning van de godsdienstige onzin die de islam is. Een dooddoener van jewelste. Daarnaast is het vooral een vrijbrief onbelemmerd je gang te gaan, immers ook alles uit naam van Allah is nu eenmaal 'in shaa Allah'. Een bommetje hier, een aanslagje daar, de hemel staat voor je open.

  Laten we ons vooral blijven verzetten tegen deze islamitische kliek en niet buigen, 'in shaa Allah'. Daar kan zelfs de kwaadprediker van de moskee om de hoek niks tegenin brengen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De vrome joden staan al eeuwen te wachten op Jezus. Het zou misschien vreemd over kunnen komen, maar de joden hebben Jezus reeds lang in hun harten gesloten. Alleen wenst niemand het te zien. In de oud testamentische tijd waren de joden verplicht om naar de tempel te gaan om daar te offeren. Maar ná Christus hoeven de joden niet meer naar de tempel om daar een lam te offeren. Feitelijk hebben de joden christus geaccepteerd. Niets staat de joden in de weg om de tempel weer op te trekken, één muur staat er al, en als men die haathut met de naam Al Aqsa sloopt heeft men ook voldoende stenen. Toch maakt niemand aanstalten om de tempel weer in al zijn luister te herstellen. Niemand heeft er trek in, omdat men weet dat het onzin is. Het is niet meer nodig om zo'n lief klein onschuldig beest de strot af te snijden. Dat lam dat geofferd werd ging uiteindelijk niet in rook naar de hemel, maar werd geroosterd en kwam in kleine plakjes op te bordjes van de priester c.q. rebbe en zijn gezin.

  Jezus heeft niet alleen de wisselaars de tempel uit gesodemieterd, ook het dierenoffer is bijgezet in de kast met merkwaardige curieuze gebruiken die in onbruik zijn geraakt. De joden hebben Jezus allang leren kennen en geaccepteerd. Men wil het alleen niet toegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "De bijbel schrijft ook ergens voor om bij alles ‘zo de HEERE het wil’ te zeggen". Schrijver doelt op Jakobus 4:13-15. De strekking daarvan is dat mensen een beetje bescheiden moeten zijn bij hun plannen voor de toekomst, je weet immers nooit hoe lang je leeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Geintjes?

  SGP en CU: Liever geen Elfstedentocht op zondag:


  http://frontpage.fok.nl/nieuws/525893/1/1/100/sgp-en-cu-liever-geen-elfstedentocht-op-zondag.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Is de rede dat we de sharia moeten vrezen niet simpelweg dat een niet-moslim geen enkel recht heeft binnen de sharia. Een niet-moslim heeft 3 keuzes. Of je wordt moslim, of je wordt dhimmi, of je moet dood.
  Dat iemand binnen de sharia niet onderworpen is aan allah is volgens de islam een ondenkbaar begrip. (correct me if i'm wrong)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dank voor de verduidelijking Professor, U brengt de discussie "het hete hangijzer van deze tijd" weer terug tot een simpele en begrijpelijke context.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "Islamofoben vrezen de sharia"

  En niet alleen de sharia.. maar ook de achterlijkheid die een dergelijke ideologie met zich meebrengt... (o.a terroriseren van huisartsen en ziekenhuizen)
  En nog meer de ergenis over de schijterigheid van de " boven-ons-gestelde" die bij elk discussiepunt roepen "racisme"
  en daarmee eigelijk aangeven dat ze moslims zielig vinden en hun niet als volwaardige mensen zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nu islamofobie toch in de praat te pas komt, het is een ziekte die gediagnosticeerd is door de Pechtolds van deze wereld. Dat werd deze week weer duidelijk toen Pechtold met z'n boekje kwam waarin hij verhaalt over z'n ontmoetingen met de PVV stemmer.

  Een totaal onzinnig boek en niets anders dan een opzetje z'n eigen standpunt onder de aandacht te brengen, een politiek pamflet. De huichelaar was op voorhand niet van plan zich te laten overtuigen maar vooral duidelijk te maken dat de PVV stemmer het verkeerd ziet. Kortom, het vleesgeworden voorbeeld van iemand die doet alsof de sharia bijna hetzelfde is als ons rechtssyteem. Orakelen alsof de sharia alleen geldt voor moslims onderling en dat de islam er totaal niet op uit is de hele wereld te onderwerpen aan dat systeem.

  De ontdekkers van de islamofobe ziekte willen helemaal niet over de islam praten. Een goed voorbeeld daarvan was het roemruchte FITNA debat. Ze kregen de problemen die Wilders aankaart op een presenteerblad en vervolgens wilden ze er niet over praten. Het was een debat in de trant van; slecht knip en-plakwerk dat wel geen Oscar zou winnen, het was beledigend en zette de islam in het verdomhoekje etc. De essentie van FITNA was natuurlijk dat de islam zichzelf neerzet als onverdraagzaam
  In grote paniek en met de handen in het haar moest verbloemd worden dat het filmpje met de koran in de hand liet zien dat de islam zichzelf in het verdomhoekje zet.

  Nadat kereltje Pechtold deze week in het nieuws was met een boekje waarin gedaan wordt alsof hij over de problemen praat en zogenaamd goed naar de bezorgde PVV stemmer luistert, heb ik een suggestie.

  Als een mooiprater over de islam kan komen met het initiatief van een boekje, kunnen de criticasters toch ook met een dergelijk initiatief komen? Wellicht kunt u, meneer Jansen, of bijvoorbeeld iemand die ook een bijdrage aan het boek "eindstrijd" hebben geleverd eens een balletje in de media opgooien om een keer een gesprek of briefwisseling te organiseren met iemand als Pechtold. Een opzetje hen te dwingen over de islam te praten.

  -wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. -vervolg.

  Het steeds terugkerende riedeltje van Pechtold wordt vervelend; Wilders kaart het aan, Pechtold roept vervolgens alleen "racist" met het begelijdende verhaal dat hij wil debatteren en Wilders wegduikt.

  Maar ach, de man zal waarschijnlijk niet op een dergelijke uitnodiging ingaan. Ook dat moet je positief zien. Het biedt de kans door hun eeuwige georakel te prikken dat zij willen debatteren. Inderdaad, gewoon een beetje vuil spel om ze te ontlokken dat ze geen trek hebben in debat. Niets mis mee, het zijn beproefde takieken die ze zelf constant doen.

  Criticasters van de islam hebben vaak niet door dat ze zich laten meeslepen in discussies over huidskleur en discriminatie. Eis gewoon dat je het over de islam wilt hebben. De ideologische strijd van de islam gaat er toch ook niet over of iemand blank, zwart of geel is? Zowel de mooipraters als de criticasters weten dat de islam niet over huidskleur gaat. De dwinglandij van de islam gaat altijd over man/vrouw, moslim/niet moslim etc.
  Binnen de islam gaat het ook nooit over je nationaliteit. Sterker, het concept van de natiestaat bestaat helemaal niet binnen de islam, de enige bindende factor is dat je moslim bent, denk aan het kalifaat. Kortom, het eeuwige gezever over huidskleur en xenofobie van de mooipraters, zijn uitgerekend binnen de islam geen issue. Echter, zodra een criticaster van de islam z'n mondje roert weten de mooipraters zonder blikken of blozen dat het te doen is om huidskleur en nationaliteit als ware drijfveer. Dankzij de Pechtolds van deze wereld maken de boze moslims handig gebruik van deze termen als ze weer eens verongelijkt mogen opdraven in de diverse praatprogramma's. De stupiditeiten die allerlei warhoofden van linkse signatuur in het debat te berde brengen worden ook handig gebruikt door de moslims om iedereen wijs te maken dat het Israëlische conflict niets meer is dan een territoriaal conflict. De islamofielen creëren al jarenlang een ongelijke strijd. De islam heeft ruimbaan en we vechten met de handen op onze rug door de weigering van de islamofielen de islam op z'n eigen merites te beoordelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Vergoeilijkend gedrag inzake de islam en al zijn intolerantie heeft ook te maken met een hele nare vorm van racisme, namelijk betuttel-racisme. De maatstaven voor de niet westerse moslims zijn veel soepeler en al hun intolerantie en achterlijkheid wordt goedgepraat, terwijl men diezelde zaken bij Westerlingen heftig zou veroordelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Rudolf zei...
  "De maatstaven voor de niet westerse moslims zijn veel soepeler"
  ----------------------------------

  Ooit van Guantanamo Bay gehoord? Waar tot op heden mensen zonder enige vorm van proces vastzitten? Is je pvv-wereldje werkelijk zo klein?
  De Amerikanen zijn er nog steeds niet over uit wat die misdaan hebben, vertel jij maar wat hun schuld is en met wat voor soepele maatstaven ze daar behandeld worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Die arme islamofoben zijn gewoon bang voor de vrijheidshaters . Die vrijheidshaters die helemaal geen democratie of vrijheid willen omdat Moses , Jesus en Mohammed dat ook helemaal niet wilden en predikten . Mohammed bijv. wil dat het menselijke individu de slaaf van Allah is en schrijft in zijn boek de Quran dat ook elk mens onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de heerser(s) verschuldigd is . Dus je mag twee keer slaaf zijn in de Islam . Geen van de drie had de profetische gave om bijv. slavernij te verbieden . In de Quran en/of hadith en O.T. is steniging een normale bestraffing. Trouwens de doodstraf voor afvalligheid , een slippertje , toverij , godslastering , homoseksualiteit is gewoon sharia en wordt ook in het oude testament ten strengste aanbevolen .
  Alle drie 'Geloven' vinden slavernij een vanzelfsprekend maatschappelijk gebeuren , want geen van de drie heeft er zich ooit tegen uitgesproken .
  Wat is nou de kern van Jodendom , Christendom en Islam ?
  Dat is het geloof in de woorden van een geëvolueerde aap (de boodschappenjongen) die beweert dat een hypothetische alwetende , almachtige hemelpappie hoog in de lucht tot hem in dezelfde taal spreekt als diezelfde geëvolueerde aap woonachtig op de planeet aarde .
  Het heeft wel wat weg van het jong van een chimpansee dat zich vastklampt aan zijn moeder om verschoont te blijven van die boze bedreigende en gevaarlijke buitenwereld . Al duizenden jaren zoekt de geëvolueerde aap in zijn onzekerheid , onwetendheid en angst zijn toevlucht tot het vermenselijken van allerlei natuurverschijnselen (die worden verandert in 'goden' ). Ook wel anthropomorphisme genoemd . Tot het moment dat er afscheid is genomen van het veelgodendom en men overgegaan is tot het aanbidden van de ene en enige God . Vervolgens is die enige en ene God opnieuw bekleed met een walgelijk menselijk karakter . Zoals de bliksem , de donder , de wind , de zon , de sterren of de planeten of sterrenbeelden geen menselijk karakter hebben , zo heeft absolute eenheid en onveranderlijkheid (ook wel genoemd de Heere ,God, Jahweh of Allah etc.) dat ook niet .
  freethoughtnation.com is een site die op rationele wijze korte metten maakt met die achterlijke o.t. -en sharia wetgeving .

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Arme El Houssain... De preek van afgelopen vrijdag was moeilijk te verteren zo te zien ? Vervuld met inspiratie moest natuurlijk "hoeiboei" een bezoekje worden gebracht, omdat misschien de grote vijand wel weer eens een beschouwing zou kunnen hebben ingestuurd, die de islam mogelijkerwijs in een kwaad daglicht zou stellen. Maarja...na 30 keer je neus te hebben gestoten over verkeerde vertalingen enzo.. dan nu maar, zoals een rechtgeaarde moslim, effe Amerika bashen..(zijn er ook moslims die positief spreken over Amerika ??) een beetje verongelijkt en mismuilend doen over Guantanamo Bay.
  Elke dag worden er minstens 500 van je "broeders en zusters" in de thuislanden gedood.
  Gedood door andere "broeders en zusters" (met Russische kogels)
  Een medebroeder in Saudi Arabie, wende zich in gebed tot de Profeet, via twitter, maar moet nu voor zijn leven vrezen. (godslastering, volgens een plaatselijke haatbaard)
  (Zal Allah vragen of hij al die gebeden van al die moslims van 1 (x5) dag openbaar wil maken, kunnen we lachen en gaan er onnoemelijk veel koppen rollen)
  Maar geen commentaar van El Housaini ?? Goh maar wel Amerika veroordelen. Laten we hopen dat die Amerikanen de volgende keer die IQ30 idioten afknallen en over hun lijken pissen. ipv van opsluiten in een gevangenis.

  peace...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Lucida,

  Goed dat Dhr. Jansen niet aflaat, de donkere zijden van het islamisme voor het voetlicht te brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. MATTHEUS 24:3
  Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe, terwijl er verder niemand bij was, en zeiden: „Zeg ons: Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen?”
  4 En Jezus gaf hun ten antwoord: „Past op dat niemand U misleidt; 5 want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: ’Ik ben de Christus’, en zij zullen velen misleiden. 6 GIJ zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat GIJ niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.
  7 Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. 8 Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid.
  9 Dan zal men U overleveren aan verdrukking en U doden, en GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle natiën. 10 Dan zullen ook velen tot struikelen worden gebracht en elkaar verraden en elkaar haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden; 12 en wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de meesten verkoelen. 13 Maar wie tot het einde heeft volhard, die zal gered worden. 14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. MATTHEUS 24:3
  Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe, terwijl er verder niemand bij was, en zeiden: „Zeg ons: Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen?”
  4 En Jezus gaf hun ten antwoord: „Past op dat niemand U misleidt; 5 want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: ’Ik ben de Christus’, en zij zullen velen misleiden. 6 GIJ zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat GIJ niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.
  7 Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. 8 Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid.
  9 Dan zal men U overleveren aan verdrukking en U doden, en GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle natiën. 10 Dan zullen ook velen tot struikelen worden gebracht en elkaar verraden en elkaar haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden; 12 en wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de meesten verkoelen. 13 Maar wie tot het einde heeft volhard, die zal gered worden. 14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.

  BeantwoordenVerwijderen