Een koran verbranden

Wie een exemplaar van de koran verbrandt, die moet vermoord worden. Een levend mens van het leven beroven vanwege een levenloos brandend pakje papier? Is het plegen van zo’n moord niet eigenlijk misdadig? Krankzinnig? Ziek?

Elk voorwerp moet een kleur hebben. We kunnen ons geen voorwerp voorstellen dat geen kleur of vorm heeft. Op dezelfde manier wordt onaangenaam gedrag, zoals moorden, automatisch ingedeeld in één van twee categorieën: misdadig of krankzinnig. Afghanen die Amerikanen vermoorden omdat ze de koran verbrand zouden hebben, beschouwen wij hier als ziek of misdadig. Maar er is wel degelijk een derde mogelijkheid, naast misdaad en ziekte.

Die derde mogelijkheid is:
religieus gedrag. Mogelijk komt religieus gedrag voort uit een innerlijke behoefte, maar als dat zo is, valt dat niet te controleren. Wat daarentegen heel goed vast te stellen is, is dat religieus gedrag waardering en respect oplevert bij geloofsgenoten, hoe vervelend het ook is voor anderen. Denk aan klokgelui op de vroege zondagochtend, religieus gedrag dat brave burgers tot razernij kan brengen zonder dat het, vergeleken bij vermoord worden, nou als echt heel ingrijpend moet worden beoordeeld.

Op jihad gaan, in de kerk trouwen, lange broek op hoog water boven de enkels, je kinderen laten besnijden, je baard lang laten groeien en je snor kort knippen, jezelf wegcijferen in een boerka, bidden, vasten, het celibaat houden, naar Mekka heen- en terugreizen, een kruis slaan voor het eten – het zijn allemaal vormen van gewoon en waarneembaar gedrag, dat religieus is en dat winst oplevert in de vorm van waardering en respect, zij het niet in de ogen van iedereen, maar wel in de ogen van de mensen die er in het bijzonder toe doen: meestal de geloofsgenoten, soms de familie.

Voor zo ver er geen geweld bij gebruikt wordt, is het meeste religieuze gedrag verrassend eenvoudig, ook motorisch, en het doet het milieu geen kwaad. Ook drukt het niet erg zwaar op enige begroting. Het verzet tegen zulk gedrag is louter emotioneel. Een gelovige zou misschien zeggen: het verzet tegen religieus gedrag verraadt hoe zeer de pleger van dit verzet God en zijn geboden haat.

 In het Amerikaanse en het Nederlandse recht mag je een boek als het van jou is, gewoon verbranden, of opeten, of er de piano mee rechtzetten. Ook als het boek de bijbel of de koran is. De sharia daarentegen (voor wie het dreigt te vergeten: op college aan de Rijksuniversiteit van Leiden leer je dat de sharia voor 95% gelijk is aan het Nederlands recht) beschouwt het verbranden van de koran als een van de ergste vormen van heiligschennis.

De theologen van de islam hebben veel nagedacht over de plaats en de functie van de koran. De koran is het ongeschapen woord van God, leert de islam, maar het is natuurlijk ook een boek van papier en inkt, met een voor- en een achterkaft. Westerse theologen zouden zeggen dat zoals Jezus volgens het christendom volledig God en volledig mens is, het raakpunt van de bovenwereld en de benedenwereld, dat op dezelfde manier de koran volledig het woord van God is, en tegelijkertijd een gewoon boek, papier in een kaft. Hemel in aarde in één.

Tegenover de incarnatie van God in Jezus van Nazareth, zou je dan met enige fantasie de term inlibratie kunnen gaan gebruiken: God is niet vlees maar boek (Latijn: liber) geworden. Moslimse theologen gebruiken de term ‘inlibratie’ niet maar er zijn academische islamologen die dat wel doen. Het dogma van de maagdelijkheid van Maria staat dan parallel met het islamitische leerstuk dat Mohammed analfabeet was toen hij de koran ontving. Theologie is een schone zaak, en schenkt het mensdom veel vermaak.

De islamitische omgang met een exemplaar van de koran doet een beetje denken aan zoals de katholieken vroeger, en soms ook nu nog, met de hostie omgaan. De hostie is het stukje brood dat in de paapse mis het lichaam van Christus wordt. Christus op zijn beurt is weer gelijk in wezen aan God. De hostie is dus een stukje God. Als er iets is dat de aanwezigheid van God in de wereld vertegenwoordigt, dan is het dat stukje brood, of meestal ouwel. In de middeleeuwen (of ook nog later?) hebben er allerlei drama’s plaats gevonden rond mensen die een hostie verbrand hadden. Dat leidde tot rellen en moord, precies zoals tegenwoordig in Afghanistan wanneer er een koran in vlammen opgaat.

Wie nu in Amsterdam hosties gaat verbranden, wordt niet door de inquisitie opgepakt en berecht. De Rijksrecherche komt niet bij hem op bezoek. Wat de AIVD zou doen, is geheim, en hier betreden wij het terrein der speculatie. Maar wie doelbewust een hostie of een koran verbrandt, wordt zeker niet als misdadig beschouwd, wel als gek en/of ziek. In landstreken waar geen scheiding tussen godsdienst en de rest van het leven bestaat (wij hier spreken in onze aangeleerde en gekunstelde westerse beperktheid meestal van scheiding tussen kerk en staat), in zulke landen wordt het verbranden van een koran gezien als het verbranden van God zelf. Gods woord is immers een deel van God, en wie een deel van God verbrandt, die hoort onder de mensen niet thuis.

Het is daarom goed dat Geert Wilders in de film Fitna niet een koran heeft verscheurd of verbrand. Moslims die alles van de islam serieus nemen, zouden hem dan als een zware misdadiger hebben gezien; maar daarmee valt nog wel te leven. Moslims die het wel geloven met de islam zouden hem dan als een krankzinnige hebben gezien, het equivalent van een antichristelijke dwaas die in Nederland publiciteit zoekt door hosties te verscheuren of te verbranden. Dat zou een vervelend misverstand geweest zijn. 

Volgens het Nederlands recht is iemand die een koran verbrandt, niet strafbaar. Volgens de sharia is iemand die een koran verbrandt, wél strafbaar, en heeft zelfs de doodstraf verdiend. Volgens de sharia is iemand die hosties verbrandt, een malloot of een Jihad-strijder. Maar als die hosties het wettige eigendom van de verbrander zijn, heeft de sharia er geen enkel probleem mee. Een eigenaar mag zijn bezit verbranden.

 Het blijkt keer op keer dat in de islamitische wereld tot op de dag van vandaag in allerlei kringen het veel prestige en waardering oplevert wanneer je je tot in het extreme godsdienstig gedraagt. Het verbranden van bijbels, het doodslaan van Amerikanen die een koran verbrand zouden hebben, het executeren van bekeerlingen, het in brand steken van kerkgebouwen – het is naar moslimse normen allemaal goed werk. 

Het is niet duidelijk waarom de academische, journalistieke en politieke elites daar zo luchtig over doen. Wie is er hier nu eigenlijk ziek en misdadig? De Afghanen?

60 opmerkingen:

 1. 'Is het plegen van zo’n moord niet eigenlijk misdadig?

  Wie zei dat laatst toch, dat iemand doden, 'moord', ook in de islam misdadig was? Toch niet heilige sjeik al haddad?

  Vreemd dam dat het in de moslimlanden zoveel voorkomt. In de middeleeuwen werd er bij ons ook veel gemoord. Vooral in de steden, bij caferuzies, overspel etc. In utrecht waren het globaal 10 tot 15 per jaar.
  En vergelijk dat met het heden. Was laatst niet het record van de minste moorden in een jaar gebroken in nederland? Iets van 200, op een bevolking van bijna 17 miljoen. En dat hebben we bereikt zonder de islam, waarvan ik denk dat in elk van die moslimlanden meer mensen omgebracht worden, of door elkaar of door de overheid.

  En nu in Afghanistan gebeurt het 'spontaan', getolereerd en gefaciliteerd door de overheid /politie en zijn er al meer dan 15 mensen omgekomen. Met een Karzai die jarenlang gesteund is geweest door de amerikanen, in de VS zijn studie heeft gevolgd, en nu van de amerikanen vraagt dat de huisvuilverbranders voor de rechter komen- terwijl ie weet dat de koran gewoon een boek is. Wat is dat voor leipe gozer?

  En wat zegt dit over het gebrek aan in en aanpassing van moslims aan westerse waarden?
  Want als volgens sommigen daaraan niet getwijfeld mag worden, hoe komt het dan dat moslims in NL op de SECULIERE hoge school van amsterdam een eigen gebedsruimte eisen, terwijl een ruimte die daarvoor gebruikt had kunnen worden juist expliciet daaraan ontrokken is geworden, omdat volgens de directeur de moslims - van de vredelievende, verdraagzame islam- het verblijf van anderen daar onmogelijk maakten, en elkaar dwongen tot gebed?
  Gekke jongens, die moslims? Of onverdraagzame, de confrontatie zoekende kanslozen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een oscar voor de soldaat die in Afghanistan een Koran in de fik stak.

  Een vooruitziende geest.

  Nu worden hopelijk onze jongens en meisjes teruggetrokken uit landen waar de barbarij nog hoogtij viert, en waar ze volkomen zinloos hun leven op het spel zetten voor een achterlijke islamitische cultuur.

  Zogenaamd zielige mensen helpen, wat inhoud, de fanatieke moslims bevechten (afschieten), om de mindere fanatieke moslims te helpen met "scholing en opleiding" en "nieuw cultureel inzicht" ! Tussendoor wordt er weer een nieuwe lichting fanatieken gekweekt, die ook weer moet worden bevochten. (afgeschoten)

  Het draagvlak voor moslims, hier in de westerse wereld, wordt steeds minder, en gaan de mensen gelukkig steeds meer inzien dat je met redelijkheid en en billijkheid niet tot die mensen doordringt.

  Kom je om te werken hier, prima, maar geen moslimse scholen, geen moslimse haatkeeten, geen gezinshereniging. (en geen No-Go areas voor westerse mensen in eigen land)

  Wil je moslimpje spelen, prima... maarwel in je eigen zandbak graag !

  Wat had het westen met al dat geld dat nu zinloos is verdwenen in uitkeringen, subsidie's en ontwikkelingsgeld, niet kunnen doen in eigen land. Shit... bejaarden in een verzorgings tehuis elke dag onder de douche bijvoorbeeld..
  Of een bemande kolonie op mars ! Nieuwe en schone enegiebronnen. Een hele reeks nieuwe medicijnen tegen enge ziektes. Misschien wel medicijnen tegen psychische stoornissen, opgelopen bij een religieuze indoctrinatie. (sorry opvoeding)

  Laten we hopen dat dat voorbeeld van die eenzame soldaat, daar in het stof van Afghanistan, navolging zal krijgen in de rest van de wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte heer Jansen,

  Een goed stukje vergelijkend warenonderzoek.

  "Het is niet duidelijk waarom de academische, journalistieke en politieke elites daar zo luchtig over doen. Wie is er hier nu eigenlijk ziek en misdadig? De Afghanen?"
  Bovengenoemden zouden zich moeten realiseren dat wij onze superieure waar niet met geweren aan de man moeten proberen te brengen. Wij zijn heer en meester over onze eigen kraam en wij moeten als standwerkers onze waar aan de man brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja dat is een doorwrocht stuk van de professor. Koran verbranden --> vermoord worden is ziek. Ik zoeken in de tekst naar 'Land bezetten' maar daar heeft Jansen het niet over. Land bezetten + Koran verbranden --> vermoord worden. Nog steeds ziek, begrijp me goed, hartstikke ziek. Maar het speelt wel mee, eerlijk is eerlijk. Land bezetten. Het is natuurlijk niet wetenschappelijk bedoeld van de professor, dit artikel, dat begrijp ik ook. Maar noem jezelf dan geen professor.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In de islam staat landveroving centraal. Philippine

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zeer geachte Archibald K.:

  De moordenaars in Afghanistan pleegden hun daad niet omdat hun land bezet was (is het dat trouwens?) maar omdat hun slachtoffers er van verdacht werden dat ze een exemplaar van de koran verbrand hadden. Jammer dat u niet goed naar deze mensen wilt luisteren, en uw eigen nationalistische opvattingen op hen projecteert. Maar zo gaat onze geliefde elite nu eenmaal te werk, zo is het nu eenmaal al jaren, met alle gevolgen van dien.

  Verliest iemand die professor geweest is op het moment van pensionering trouwens het recht zijn mening te geven?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Meneer Jansen, de moordenaars pleegden hun daad inderdaad niet omdat hun land bezet is, maar wel terwijl hun land bezet is. Dat gegeven niet meenemen is een nogal potsierlijke omissie. Zelfs als het maar een mening is.

  Ik ben overigens geen elite en een professor gaat niet met pensioen maar met emeritaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Archibald is blind voor het fanatisme dat los staat van welke bezetting dan ook. Het is een uiting van een door en door intolerant en achterlijk gedachtenghoed.

  Vooral hypocriet is ook dat moslims zelf wel alles met die koran mogen doen, want die korans werden gebruikt om dingen in te smokkelen en zijn niet eens als korans herkend, omdat Amerikanen dat andere alfabet niet kunnen lezen. Maar kenmerkend is dat islamitische intolerantie en achterlijkheid altijd op een of andere manier moet worden geexcuseerd, in plaats dat het wordt beoordeeld om wat het is.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. http://www.youtube.com/watch?v=nSOkVkvIl3A&feature=BFa&list=PLC80FF26B5F763D46&lf=results_video

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Archibald,

  Nationalisme speelt in de islam helemaal geen rol.

  Nederlanders van Marokkaanse afkomst reisden naar Kashmir om daar hindoes te vermoorden. Nederlanders van Turkse afkomst reisden naar Nigeria, om daar christenen te vermoorden.
  De Pakistaanse terroristen die in Mumbai zoveel slachtoffers maakten, gingen in de hun onbekende stad direct naar het enige joodse centrum, om de aanwezige joden dood te martelen. De weg was hen gewezen door een Amerikaanse bekeerling die het terrein al had verkend, en het geld van de moordpartij was oa in Engeland en Griekenland bij elkaar geschraapt.
  Dat is jihad.

  Toen de VS de massamoordende regimes van Saddam en mullah Omar afzetten, leidde dat tot reeksen bomaanslagen op markten en moskeeën. Dat heeft niks met verzet tegen een bezetter te maken, dat is religieuze haat. Aangewakkert door dictators in buurlanden, voor wie het mislukken van democratisering in Irak en Afghanistan van levensbelang was.

  Onlangs werd in de VS de zoveelste bomaanslag verijdeld. De daders kwamen uit ex-Joegoslavië.
  De VS steunden destijds de moslims in Joegoslavië in hun strijd tegen de Serven, maar wat denk je; waren de daders nationalistische Serven of moslims?
  Precies.

  Die koranverbranding is een symptoom.
  Moslims steken voortdurend boeken, vlaggen, gebouwen en mensen in brand.
  Af en toe verbrand iemand een koran, en dan is de wereld ineens te klein.
  Maar hoe zit dat met al die islamitische aanslagen op moskeeën, en al die islamitische pogroms tegen moslimminderheden (ahmadya, bahaï)?
  Worden daar nooit korans bij beschadigd?
  Ik geloof er niks van.
  Die haatpredikers hebben diverse Himalayas aan boter op hun hoofd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. In het kader van het bijbrengen van beschaving, misdragen de Amerikanen zich al tien jaar naar de Afghaanse bevolking, die Part noch deel heeft aan 9/11, die de 'belangrijkste' reden was om dat land binnen te vallen. De Amerikanen roepen dat ze gerechtigdheid voor iedereen in Afghanistan willen brengen, en vooral Afghaanse zieltjes willen winnen om zo de publieke opinie aldaar mee te krijgen. Dat doe je dus niet door koranexemplaren te verbranden! Maar ja, dit zijn van die simpele feitjes waar de Amerikanen te dom voor zijn om ze onder de knieën te krijgen.

  Hans Jansen vraagt zich af of Afghanistan wel bezet is!
  Tien jaar oorlog, alles is door tomahawks aan barrels gebombardeerd, kinderen noch bejaarden worden gespaard! Hoe lang moet het nog duren voordat we het bezetting mogen noemen? Om maar te zwijgen over het feit dat de Afghanen in een land wonen dat omringd is door buren die of een atoombom hebben, of rijk aan grondstoffen zijn, of een belangrijke economische positie in de wereld innemen!

  Natuurlijk is dit stuk van Jansen niet professioneel bedoeld, het is bedoeld voor dezelfde lieden die altijd ja en amen roepen, tegenwoordig heet dat 'geniaal' en 'scherpe analyse'. Andere mening wordt niet getolereerd, dan ben je links, islamiet, een D66 'er en vooral 'tegen ons'. Gelijk die maffiabaas die Afghanistan binnenviel, waarvan de Afghanen tot de dag van vandaag de gevolgen van ondervinden. En daar is een koran verbranden niks bij. Dat daar doden bij zijn gevallen, is omdat het één van de laatste druppels is die de emmer dreigt te doen overlopen, als dat niet al gebeurd is.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het betoog van Jansen is er volgens mij op gericht een onderscheid te maken tussen gevaarlijk gek en gevaarlijk religieus. Wat mij betreft kan daar nog wel een categorie bij: het aanhangen van een gevaarlijke cultuur.

  Jansen lijkt te denken dat religieus gedrag alleen wordt bevorderd door de waardering die de dader daarmee in zijn eigen groep oogst. Hoewel ik het daar niet helemaal mee eens ben, zit er natuurlijk wel wat in. Maar door het zo zwart-wit te stellen is het omgekeerde ook waar: al het gedrag dat door groepseffecten wordt gestimuleerd, is dan religieus gedrag. Vul voor islam bijvoorbeeld nazisme in, en je ziet dat een godsbesef niet nodig is voor gevaarlijk groepsgedrag.

  In feite is de islam in eerste instantie een groepsideologie: moslims zijn goed, de rest deugt niet en verdient het in de hel te branden, indien mogelijk daarbij een handje geholpen. Als de Koran daarover al niet glashelder is, dan heeft de 'profeet' Mohammed die groepsmoraal in elk geval duidelijk vóórgeleefd.

  Groepen met dit soort mores verdienen het met wantrouwen te worden benaderd, beter nog: met alle legale middelen te worden bestreden. Of er bij zulke groepen nou een god aan te pas komt of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Off topic ? Wat nagedacht over de herrie, het lawaai, veroorzaakt door moslims in hun zgn. stilteruimtes. Ik zie daar een steeds opnieuw terugkerende vorm van reinforcement, positief? Goddienstpsychologen zouden zich eens moeten bukken over dit verschijnsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @El Houssein,

  Een simpele vraag.

  Pakweg één keer in de 3 jaar wordt er ergens ter wereld een koran door Amerikanen in brand gestoken. Dan is iedereen boos.
  Maar zoals gezegd, er worden bijna dagelijks korans beschadigd bij aanslagen, rellen en pogroms tussen moslims onderling.
  Waarom vinden moslims dat niet erg?

  Pure hypocrisie. Islamisten roepen steeds dat ze genocides veel minder erg vinden dan het beschadigen van een enkele koran. Maar als het puntje bij het paaltje komt vinden ze het ook helemaal niet erg om andermans koran te verbranden, of de eigen koran vol te kliederen met geheime boodschappen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @El Houssein,

  Overigens, lezen is niet jouw ding maar verdiep je toch eerst eens in de geschiedenis van Afghanistan voor je daar van alles over roept. Afghanistan was lang voor deze invasie al door de Afghanen met de grond gelijk gemaakt.

  De Amerikaanse invasie leek het beste dat de Afghanen ooit zou overkomen. De VS wilden in Afghanistan hetzelfde bereiken als in nazi-Duitsland, Hirohito-Japan en Irak. Namelijk een massamoordenaar afzetten, verkiezingen organiseren en het land opbouwen. Het is jammer dat de islam dat verbied (vandaar dat Irak ook een failure werd), en dat hadden de VS eigenlijk moeten weten. Naïviteit is echter iets anders dan de extreme kwaadaardigheid die we zien bij de taliban en hun bondgenoten.
  - De VS bouwen scholen, de taliban gooien accuzuur over schoolmeisjes.
  - De VS organiseren verkiezingen, de taliban hakken de vingers van kiezers af.
  - De VS beschieten terroristen, de taliban bombarderen moskeeën.

  Als je echt niet ziet wat het verschil is, wil je het niet zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Archibald K
  Zo potsierlijk is het niet van de heer Jansen dat hij de "bezetting" niet meeneemt in zijn beschouwing.

  Dat komt namelijk omdat de islam het concept van de natiestaat niet kent. Sterker, met als doel het stichten van het kalifaat, de natiestaat feitelijk afwijst.

  In een natiestaat voelt iedereen zich met elkaar verbonden, islamitiche staten hebben dat niet. Zo voelt een moslim in Egypte zich meer verbonden met een Afghaanse moslim, dan een Kopt uit eigen land.

  Dat is moeilijk voor te stellen vanuit Westers perspectief. Een willekeurige katholiek in Nederland die meer affiniteit zou hebben met een katholiek in Polen dan z'n eigen buren die niet naar de kerk gaan, het lijkt volslagen belachelijk, maar zo werkt het binnen de islam. Je bent duidelijk niet op de hoogte van het feit dat de Afghanen het idee van de natiestaat niets zegt. Vandaar de opmerking van Jansen dat je je eigen nationalistische opvattingen er niet op moet projecteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dandruff,
  Nee, lezen is wel jouw 'ding' wilde je suggereren!
  Het gaat ook helemaal niet om het verbranden van korans, maar om de manier waarop! Amerikanen menen de Afghanen beschaving en vrijheid voor één ieder te willen brengen, nu het bedrog bleek te zijn en men bleek uit te zijn op nabije grondstoffen en economische posities, en op het moment dat geen enkele Afghaan of wie dan ook geen enkele vertrouwen meer heeft in de bezettingsmacht, gaan diezelfde Amerikanen die met harde hand de dienst uitmaken ook nog eens korans staan verbranden! Ja, dan breekt de hel los, het is dan helemaal niet raar dat de moslims dit zien als moderne kruistochten. Al gaat 't maar om boeken die net zo snel weer bijgedrukt worden, want de koran zit in het hoofd en in het hart, dus dat kan je niet vernietigen d.m.v brandstichtingen. Maar de Amerikanen zijn in deze niet de juiste autoriteit om het boek te verbranden terwijl ze een Islamitisch land bezetten.
  Dus het is zoals Archibald K het omschrijft, wel degelijk een nogal potsierlijke omissie om dat gegeven, (landbezetting) niet mee te nemen.
  Het is niet voor niets dat Jansen niks meer terugschreef! Ik had niet anders verwacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. kris kras zei...
  @ Archibald K
  Zo potsierlijk is het niet van de heer Jansen dat hij de "bezetting" niet meeneemt in zijn beschouwing.

  Dat komt namelijk omdat de islam het concept van de natiestaat niet kent.
  ----------------------------------

  Dus? Al zou het waar zijn, moeten de Afghanen dan maar plat gebombardeerd worden? Met hele gezinnen en dorpen tegelijk? Waar hebben ze het aan verdient? Waarom moeten daar zoveel kinderen wees worden gemaakt? Wat hebben die te maken met 9/11? Op Bin Laden na dan? want die bleek z'n tijd ver vooruit te lopen met z'n communicatiesystemen waar die vooral om bekend staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Kriskras, Dandruf De theoretische verhandelingen over erkenning van ‘concepten van de natiestaat’ en het ‘projecteren van nationalistische opvattingen’ doen me denken aan de bochten waarlangs de kameraden in de jaren zeventig hun redeneringen goten om altijd maar weer uit te komen op de masjienasies van het internasjonale oliekapitaal.

  Ik onderschrijf volledig de weerzin jegens godsdienstwaanzin van die lui met hun hypocrisie en die verknipte obsessies met zuiverheid en die zeikprofeet. Maar er rijden daar buitenlandse tanks door de straten. Er lopen buitenlandse soldaten zwaarbewapend. Er vallen doden. Doe nou niet alsof dat niks betekent.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "De VS wilden in Afghanistan hetzelfde bereiken als in nazi-Duitsland, Hirohito-Japan en Irak. Namelijk een massamoordenaar afzetten, verkiezingen organiseren en het land opbouwen."

  En wie was die massamoordenaar dan ?
  "..Het is jammer dat de islam dat verbied (vandaar dat Irak ook een failure werd), en dat hadden de VS eigenlijk moeten weten. "

  En dat wisten ze ook. Never nooit zijn die massa destructie wapens gevonden. Na een tien jaar lange technologische boycot gaat de grote reus een verzwakt derde wereldland aanvallen (en verliest zelfs ! van Irak).
  Dat heeft niets te maken met naïviteit, maar alles met kwaadaardigheid. (Zie Ron Paul)

  Dat de Taliban (Pakistan) ook niet al te vegetarisch zijn en 9/11 hebben beraamd,'vergeet' E.H. maar eventjes. En dat een belachelijk boekje in particulier bezit nooit mensenlevens waard mag zijn , westerse waarden, is hem ook ontschoten. Ook wat betreft Homo's, vrouwenrechten, medische voorzieningen voor de armen,sociale solidariteit, vrijheid, enz, enz, enz. is hij bij tijd en wijle is hij er toevallig niet.
  "
  - De VS bouwen scholen,
  - De VS organiseren verkiezingen,
  - De VS beschieten terroristen.
  "
  Volgens mij hebben de VS (+ NL)daar helemaal niets te zoeken en ja, taliban is erger.
  Het is een teken van zwakte dat de opperbevelhebber van het machtigste leger ter wereld zijn excuses aanbiedt, terwijl indien zijn soldaten het loodje leggen hij geen thuis geeft.

  En ja wederom verliest de USA een onnodige oorlog. Ditmaal van een stelletje slecht bewapende analfabeten uit de agrarische sector.

  Wat betreft oorlogsvoering(!!) doet Assad (z'n broer) in Syrie het een stukje beter.
  Respect !

  BeantwoordenVerwijderen
 22. "Dus? Al zou het waar zijn, moeten de Afghanen dan maar plat gebombardeerd worden? Met hele gezinnen en dorpen tegelijk? Waar hebben ze het aan verdient? Waarom moeten daar zoveel kinderen wees worden gemaakt? Wat hebben die te maken met 9/11? Op Bin Laden na dan? "

  Nadat, de nog steeds populaire en geliefde, generaal Massoud, de sovjets afghanistan uitschopte, had hij af te rekenen met de gevolgen van de regionale ambities van Saoedi Arabie, Iran en bovenal die van Pakistan. Hij vroeg, tevergeefs, om hulp uit het westen en juist om die reden werd hij vermoord. (Zie youtube)

  Met behulp van de Taliban werden zo'n 3000 raketten op Kabul afgevuurd,soldaten betaald met de permissie, om te moorden, verkrachten en plunderen. Het taliban leger telt slechts 30% afghanen. De rest is Pakistaans of is uit S.A. afkomstig of zijn vrijgelaten criminelen.

  Als het Westen uit Afghanistan zal zijn verjaagd, zal het bezet worden door religieuze beesten, ondersteund door Saoedie Arabie en Pakistan en zal het Afghaanse volk danig te lijden hebben.

  Misschien breekt er daarna een periode aan dat gunstig is voor de Noordelijke alliantie.


  ook nu weer zit E.H. een potje te liegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Alle delen van de wereld waar olie is te vinden of posities die economisch gunstig zijn worden de de VS bezet en met harde hand bestuurd! Ben je het niet mee eens? Dan ben je tegen ons! Word je samen met je gezin aan flarden gebombardeerd! In een paar jaar tijd een miljoen burgerdoden op het geweten, Iraakse Fallujabewoners zijn nagenoeg uitgeroeid! Zijn dit de Westerse waarden waar je het over hebt sirik?
  En dan, als moordzuchtige bezettingsmacht, midden in een islamitisch land de koran eventjes in brand staan steken! Om vervolgens te roepen dat het normaal is om boeken te verbranden en dat 'wij' daar niet moeilijk over doen want; Westerse waarden! Natuurlijk is dat zo, boeken zijn ten slotte maar boeken die uit de drukkerij rollen, maar flik dat niet terwijl je juist de bezetter bent, die ook nog eens veel slachtoffers maakt, de minimale infrastructuur verwoest en kinderen wees maakt!
  Dus sirik je kan overal omheen blijven draaien en ontkennen dat de VS landen bezet, burgerslachtoffers maakt en dat haar militairen provoceren, maar het staat als een paal boven water dat grondstoffen en economisch gunstige posities voor het Westen veel belangrijker zijn dan vrijheid, veiligheid en mensenrechten in welk land dan ook, halve zool.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @El Houssein,

  Je hebt mijn extreem simpele vraag niet beantwoord.

  Moslimextremisten roepen steeds dat moslims alles en iedereen in brand mogen steken, behalve de koran. En omdat de islam zo extreem gewelddadig is, moeten ook niet-moslims zich aan die regel houden, schijnt het.
  Dat is de theorie, nu de praktijk; moslims steken voortdurend moskeeën, scholen, overheidsgebouwen en huizen van andere moslims in brand. Of ze blazen ze op. Zou daar nooit een koran bij beschadigd zijn?
  Echt niet?

  En dan over belezenheid.
  - Wist je dat het Amerikaaanse leger in Afghanistan ook honderden bijbels heeft verbrand?
  Die waren door particulieren betaald, en bestemd voor stiekeme christenen in Afghanistan. Zoals je weet verbiedt de islam godsdienstvrijheid, omdat de islam elk mensenrecht verbiedt. Obama wilde de islamitische wetgeving niet schenden, en dus werden die boeken in beslag genomen en verbrand.
  Daar hoor je niemand over nee.
  - Wist je dat er in Europa en de VS regelmatig reliquien, kerken en bijbels zijn onteerd, ook wel verbrand?
  Door moslims ja, maar ook door (vooral) linkse actievoerders, kunstenaars etc. Dat mag namelijk in een vrij land. Waarom mag het onteren van een koran dan niet, is dat alleen omdat de islam zo verschrikkelijk gewelddadig is?

  Dit alles zet de in scène gezette woede in een totaal ander daglicht.
  Moslims hadden ook boos kunnen worden op de kinderen-onthoofdende talibanstrijders die hun eigen koran bekliederden met allerlei geheime boodschappen. Maar het volkladderen van een koran is kennelijk net zo onschuldig als het onthoofden van kinderen; pas als VS-soldaten diezelfde koran aanraken worden jij en je extremistenvriendjes boos.

  Je gaat ook niet op mijn andere punten;
  - Dat Afghanistan allang door de Afghanen kapot was geschoten.
  - Dat de VS verkiezingen organiseerden, ziekenhuizen en scholen bouwden; en dat de taliban alleen maar dingen kunnen vernietigen.
  - Dat de taliban veel wreder en gewelddadiger zijn in hun strijd tegen de Afghanen dan de VS.

  Je gaat dus nergens inhoudelijk op in, maar je verwacht wel dat Jansen op jou reageert.
  Je reageert niet; je herhaalt wat stoffige slogans die 70 jaar terug werden bedacht door de nazi's. Dat die slogans nu zijn overgenomen door socialisten en islamisten maakt ze helaas niet minder achterhaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Archibald,

  Er reden een tijdje geleden ook Amerikaanse tanks door de straten van Berlijn.
  Dat leidde (anders dan in Afghanistan en Irak) niet tot reeksen bomaanslagen op gewone inwoners van Berlijn. De VS deden daar hetzelfde als in Afghanistan; zij organiseerden verkiezingen, bouwden ziekenhuizen en scholen.

  De Duitsers hebben net als bijvoorbeeld de Japanners en de Zuid-Koreanen behoorlijk baat gehad bij hun nederlaag. De landen die "wonnen" van de VS (oa Cuba, Vietnam en Noord-Korea) zijn er een stuk slechter aan toe.

  Natuurlijk kan men analfabeten en dorpsidioten makkelijk wijsmaken dat democratisering en welvaart leidt tot "Amerikaanse onderdrukking", of zoiets.
  Het is echter al heel lang duidelijk dat het meeste geweld in Irak niet van de Irakezen komt; maar van jihadisten uit de rest van de wereld. Met name Saudie Arabië en Iran hebben een hele kwade rol gespeeld. Precies hetzelfde geldt voor Afghanistan, waar vooral de Pakistanen achter het geweld zitten.
  De meeste Afghanen zitten echt niet te wachten op idioten die accuzuur over hun dochters gieten wegens het misdrijf "kunnen lezen".

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Sirik,

  Saddam was naar alle bekende maatstaven een massamoordenaar, die naast ontelbare (mogelijke) politieke tegenstanders en hun familieleden ook vele honderdduizenden Koerden; honderdduizenden sji'ieten en tienduizenden Moeras Arabieren afmaakte. Daarnaast steunde hij het internationale terrorisme, met name tegen de joden. Toen dat leidde tot een boycot waarbij wel voedsel mocht worden geimporteerd, verkocht Saddam het voedsel om de bevolking te laten verhongeren. Dat leverde hem namelijk veel internationale sympathie van islamisten en (nationaal-) socialisten op.

  Maar verder viel hij best mee, want dat van die vernietigingswapens was niet waar, begrijp ik...
  Okee.

  De VS hebben de oorlog in Irak niet gewonnen, maar zeker ook niet verloren.
  Laffe aanslagen plegen kan iedereen, zeker als dat wordt aangemoedigd, betaald en georganiseerd door tientallen landen en tienduizenden organisaties.
  Dat Assad veel meer geweld gebruikt dan de VS maakt hem nu iets succesvoller, maar het is de vraag of hij op lange termijn wint.
  Geen respect.
  Assad is net zo wreed, dictatoriaal en moorddadig als alle leiders in de islamitische wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @El Houssein,

  Een miljoen doden in Irak?
  Volgens deze anti-oorlogssite zijn het er maximaal 115.000, waarvan ongeveer 15.000 burgers.
  http://www.iraqbodycount.org/

  Dat zijn 115.000 doden te veel, maar laten we eens kijken wie de meeste slachtoffers maken.
  http://www.iraqbodycount.org/database/

  Juist ja; de diverse islamitische strijdgroepen die naast Iraakse agenten en soldaten ook vaak willekeurig Iraakse burgers vermoorden.
  Hee, da's toevallig.
  Dit soort islamitische strijdgroepen maken OVERAL slachtoffers. Ook in tientallen landen waar de VS NIET aanwezig zijn.
  Geen wonder dus dat het moorden gewoon doorgaat en zelfs verergerde toen de VS vertrokken.

  Daarom zeg ik steeds; informeer jezelf.
  Herhaal geen slogans van genocidepredikers, dat zijn namelijk nogal vaak leugenaars.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Waarom heb jij het steeds over de talaban? Dacht je dat de Afghanen iets moeten hebben van de taliban? De taliban doen alles wat God verboden heeft, laat dat duidelijk zijn, ik heb niets met de taliban die menen dat meisjes geen onderwijs mogen genieten terwijl Mohamed ooit heeft gezegd dat kennis vergaren een plicht is voor elke moslim.
  Eén miljoen doden, minstens! Maar niet alleen in Irak, in alle landen waar de VS het voor het zeggen heeft. En jij noemt je zelf belezen??

  --------------------------
  "Je hebt mijn extreem simpele vraag niet beantwoord.

  Moslimextremisten roepen steeds dat moslims alles en iedereen in brand mogen steken, behalve de koran. En omdat de islam zo extreem gewelddadig is, moeten ook niet-moslims zich aan die regel houden, schijnt het"
  --------------------------

  Vraag reeds beantwoord bovenaan schrijfsel van 29 februari 2012 00:35:
  Zie:
  "Dandruff,
  Nee, lezen is wel jouw 'ding' wilde je suggereren!
  Het gaat ook helemaal niet om het verbranden van korans, maar om de manier waarop! Amerikanen menen de Afghanen beschaving en vrijheid voor één ieder te willen brengen, nu het bedrog bleek te zijn en men bleek uit te zijn op nabije grondstoffen en economische posities, en op het moment dat geen enkele Afghaan of wie dan ook geen enkele vertrouwen meer heeft in de bezettingsmacht, gaan diezelfde Amerikanen die met harde hand de dienst uitmaken ook nog eens korans staan verbranden! Ja, dan breekt de hel los, het is dan helemaal niet raar dat de moslims dit zien als moderne kruistochten. Al gaat 't maar om boeken die net zo snel weer bijgedrukt worden, want de koran zit in het hoofd en in het hart, dus dat kan je niet vernietigen d.m.v brandstichtingen. Maar de Amerikanen zijn in deze niet de juiste autoriteit om het boek te verbranden terwijl ze een Islamitisch land bezetten"

  Zit ik weer hele alinea's te kopiëren, alleen omdat jij het nodig vindt om alles te verdraaien, stellingen te poneren om vervolgens te beweren dat ik vragen niet heb beantwoord!
  Je bent alleen maar op uit om verwarring te scheppen, om hetgeen te verdoezelen wat er toedoet, en ontkent nog steeds dat de VS in het Midden-Oosten zit puur uit eigen belang, niet om van dat van de bevolking. Schreeuw toch een end weg met je school- en ziekenhuisbouwende bezettingsmacht! Jouw wereld is werkelijk veel te klein!

  Ik word kotsmisselijk van dat gezwam van jou, daarom schreef ik ook een tijdje geleden dat ik niet meer met jou wilde praten. En jij maar klieren en vervelen.

  Dan dit:
  "Laffe aanslagen plegen kan iedereen, zeker als dat wordt aangemoedigd, betaald en georganiseerd door tientallen landen en tienduizenden organisaties"
  -----------------------

  Aanslagen zijn zonder meer laf.
  Maar 'tientallen landen en tienduizenden organisaties' die erachter zitten?

  Ik wil van jouw geen schrijven meer zien richting mij voordat jij die 'tientallen landen en tienduizenden organisaties' noemt met bronvermelding!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. "Saddam was naar alle bekende maatstaven een massamoordenaar, ...blabla,bla...afmaakte. "

  ik weet werkelijk waar niet of er internationale maatstaven zijn, maar ik weet wel dat er internationale spelregels zijn.
  En het is niet in het belang van de Amerikaanse burger noch in het belang van de internationale rust dat Irak door de USA aangevallen werd.
  Een hoop geld weg, 3000 USA-soldaten dood, zo'n 100.000 Irakezen naar de gallemiezen en als resultaat chaos in Irak. Dan was een levende Saddam toch een veel beter alternatief. Die had je in de hand en nu heeft het westen invloed verloren.
  Wat is het resultaat voor de USA ? Een slechte naam en buiten de drie militaire compounds vrijwel geen Amerikaan meer te bekennen.
  Dikke fail!
  (Voor een voorbeeld van hardleersheid zie libie)
  En, het allerergste, is het antwoord op de vraag, wie er bereid is te sterven voor de idealen van de USA-president en het Amerikaans belang.
  Wat dat betreft is de islam veel effectiever gebleken, nergens terreinverlies gedurende vele honderden jaren.  "Maar verder viel hij best mee, want dat van die vernietigingswapens was niet waar, begrijp ik...
  Okee."
  Dat is niet zo netjes wat je hier doet. Het ging Bush niet er om of hij veel van zijn eigen mensen om zeep heeft gebracht. Daar is geen USA belang te vinden.
  Bush beweerde heel duidelijk, en dat weet je ook, dat Saddam een bedreiging voor de wereld betekende. Dàt was de reden. De geschiedenis vertelt ons dat dat een leugen is. Net zoals Colin Powell is de wereld, usa taxpayer incluis, genaaid door de USA-presidency.


  "De VS hebben de oorlog in Irak niet gewonnen, maar zeker ook niet verloren."

  1 Het heeft miljarden gekost.
  2 Heeft een slechte naam bezorgd.
  3 Bereidheid te sterven voor de wereldvrede, in usa, is danig afgenomen.
  4 Geen Amerikaan te bekennen in irak.
  5 Westerse invloed afgenomen.

  Ik noem dat geen winst geen gelijkspel, maar verlies.
  Zeg maar Vietnam.

  "Laffe aanslagen plegen kan iedereen, zeker als dat wordt aangemoedigd, betaald en georganiseerd door tientallen landen en tienduizenden organisaties."

  Dat is leuk voor vegetariers of kerkgangers of ander moralisten, maar oorlog speelt zich af in de werkelijke wereld. Dus als er gelegenheid is om de spelregels te verbuigen om zo te winnen, is dat zeer aan te bevelen. Zeker als het alternatief een gewisse dood betekent. Op dat terrein is de islam efficienter.

  Oorlog gaat over leven of dood, over creativiteit, niet over fatsoen.

  "Dat Assad veel meer geweld gebruikt dan de VS maakt hem nu iets succesvoller, maar het is de vraag of hij op lange termijn wint."
  Ik geef hem meer kans op succes dan de usa.

  Assad is net zo wreed, dictatoriaal en moorddadig als alle leiders in de islamitische wereld."
  Daar is niets mis mee als het alternatief vele malen erger is.
  Libie is bevrijd en er wordt nog flink gemarteld. Misschien hebben enkel de beulen een andere opdrachtgever gekregen.

  Wreedheid is, onder bepaalde omstandigheden, een heel handig hulpmiddel om doelen te bereiken.

  Oorlog wordt ook buiten kantooruren gevoerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. De Hr Jansen maakt weer eens duidelijk welk een positieve inborst hij heeft.Ben in staat,maar niet bereid zoals menigeen voor mij, hierop door te emmeren,maar ligt het anno 2012 allemaal niet veel duidelijker en bovenal simpeler dan de geforceerde verhevenheid die de Hr Jansen aan het eea wil toedichten?.Hetgeen er in de Islamitische landen gebeurd tav de verbranding van enkele korans,is naar mijn mening,niet meer dan een angstreactie.(voor ons domme westerse sukkels beangstigende reactie).Men wil elkaar overtreffen in woede, omdat Allah zou zijn beledigd.Zoals men elkaar in verdriet probeert te overtreffen in Nrd Korea na de dood van Kim Yong Il.Want wee je gebeente als een striktdenkende jouw gedrag als onoprecht qualificeert.Denk hiermee wel bewezen te hebben, dat Islam,Nrd Korea, Hitler,Stalin,Pol Pot,en u vult maar in gemakkelijk in een tas passen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. macacco zei...
  Hetgeen er in de Islamitische landen gebeurd tav de verbranding van enkele korans
  ----------------------------------

  Wat er in Islamitische landEN gebeurd heeft niets te maken met het verbranden van korans in Afghanistan, in die andere landen zijn de problemen heel wat anders van aard.
  De doden die in Afghanistan zijn gevallen nav koranverbranding is omdat de bezetter van dat land ook nog eens zelf korans heeft verbrandt! Vandaar de woede.
  Dus probeer de feiten niet te verdraaien en verwarring te scheppen door te proberen die onrusten in andere landen aan de koranverbranding te linken. Dat wordt een roemloze leugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @El Houssein,

  Je hebt mijn vraag nog steeds niet beantwoord; je herhaalt holle retoriek.

  Nog maar eens, in Jip-en-Janneke-taal;
  - Waarom mogen moslims wel korans beschadigen, en Amerikanen niet?

  Jouw slogan dat dit een reactie is op de Amerikaanse poging Afghanistan te democratiseren is namelijk belachelijk. Iedere dag opnieuw zien we islamitisch geweld in allerlei landen waar de VS helemaal niet aanwezig zijn.
  Het ligt ook niet aan de demoratisering; zelfs in de allerwreedste dictaturen zien we voortdurend islamitische agressie, zij het natuurlijk niet tegen de dictator maar tegen de lokale minderheden.

  In ongeveer 0,00001 % van al die gevallen zou dat geweld te maken hebben met "blasfemie", zoals een boek dat moslims nooit gelezen hebben, of om een cartoon die ze nooit gezien hebben. Of dus om het feit dat een door moslims bekliederde koran is verbrand, in een land waar moslims regelmatig mensen en dingen (ook korans) in brand steken.

  Je stelt dat je mijn reacties niet goed gelezen hebt, en dat je daardoor jouw reacties moet herhalen.
  Tip; lees mijn reacties gewoon wat beter, dan zie je dat ik je kretologie wel degelijk beantwoord heb.
  Er zijn geen één miljoen doden gevallen in Irak, en de bron heb ik gegeven. Jij negeert die bron, maar herhaalt je leugentje "één miljoen".
  Ik heb ook met bronvermelding uitgelegd wie de meeste slachtoffers maken; dat zijn niet de VS.
  Ga je ook weer niet op in; je negeert stelselmatig alles wat relevant is in deze discussie.

  Ik heb aan aantal landen genoemd waarvan algemeen bekend is dat ze het terrorisme steunen. Jij stelt dat je onder een steen leeft, en je eist daarom van mij een bron. Ik wil best onderbouwen wat 7 miljard mensen al weten, maar loont dat de moeite?
  Jij reageert daar toch niet op, zie bovenstaande discussie. Of elke andere discussie die we al eerder hadden.
  Jij onderbouwt zelf bovendien ook nooit iets. "Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim", laat me niet lachen. Iedereen die iets anders beweert dan de islamitische geestelijkheiod toelaat, riskeert de doodstraf. Een direct gevolg van het feit dat de zogenaamde "profeet" Mohammed iedereen die met hem van mening verschilde, liet vermoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Sirik,

  De levende Saddam hadden we helemaal niet in de hand. De levende Saddam beging diverse binnenlandse genocides.
  Daarnaast was hij een destabiliserende factor in de regio, denk aan de oorlogen tegen Koeweit en Iran. Diverse landen, met name onze "bondgenoten" Koeweit en Saudie-Arabië waren doodsbang voor Saddam, en zij drongen aan op de val van Saddam. Iets wat ze overigens nooit openlijk hebben toegegeven, integendeel; zij stookten het vuurtje op.
  Verder propageerde Saddam de volgende holocaust, dus hij steunde om die reden diverse palestijnse terroristische organisaties.

  De gevolgen die je noemt overtuigen me niet.
  - Er vielen de afgelopen 10 jaar in Irak niet meer doden dan de 10 of 20 jaar daarvoor.
  - De VS hebben wel meer (dure) oorlogen verloren, ook buiten de islamitische wereld. Toch lukt het steeds weer om mensen te mobiliseren.
  - De VS hebben altijd een slechte naam gehad. Tenslotte koesteren alle dictaturen (en hun fellow-travellers in Europa) van oudsher een principiële haat tegen de VS.

  De rest van je verhaal verraadt een behoorlijke minachting van de mensenrechten.
  Er is juist heel veel mis met wrede, moorddadige leiders. Het ziet er inderdaad naar uit dat de "nieuwe lichting" islamitische leiders weer net zo erg is als de vorige lichting, maar dat is geen reden de "oude lichting" te laten zitten. Zeker niet op voorhand, als we nog niet weten hoe het zal lopen.

  Oorlog is nooit tof, maar toch zijn er de afgelopen eeuwen in Europa een aantal "regeltjes" bedacht die het leed wel degelijk flink verminderen. Burgers sparen, krijgsgevangenen netjes behandelen, niet martelen, etc. De regels werden nog vaak geschonden, maar wel steeds minder.
  De "werkelijke wereld" kan dus wel degelijk verbeterd worden.
  Het wel of niet begaan van wreedheden heeft niks met kantooruren te maken, maar alles met beschaving.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. "De rest van je verhaal verraadt een behoorlijke minachting van de mensenrechten.
  Er is juist heel veel mis met wrede, moorddadige leiders."

  Heb ik het tegenovergestelde beweerd ?

  "Oorlog is nooit tof, maar toch zijn er de afgelopen eeuwen in Europa een aantal "regeltjes" bedacht die het leed wel degelijk flink verminderen. Burgers sparen, krijgsgevangenen netjes behandelen, niet martelen, etc....."
  [proest]
  Zie de dodenlijsten van ww1 en ww2.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Nog maar eens, in Jip-en-Janneke-taal;
  - Waarom mogen moslims wel korans beschadigen, en Amerikanen niet?
  -----------------------------------
  Ik schreef op 27 februari 2012 22:17 al:
  De Amerikanen roepen dat ze gerechtigdheid voor iedereen in Afghanistan willen brengen, en vooral Afghaanse zieltjes willen winnen om zo de publieke opinie aldaar mee te krijgen. Dat doe je dus niet door koranexemplaren te verbranden! Maar ja, dit zijn van die simpele feitjes waar de Amerikanen te dom voor zijn om ze onder de knieën te krijgen.

  En op 29 februari 2012 23:24 schreef ik weer hetzelfde!


  Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Iedere dag opnieuw zien we islamitisch geweld in allerlei landen waar de VS helemaal niet aanwezig zijn"
  ------------------------------------
  Om verwarring te scheppen opdat niemand meer weet waar 't ook weer over ging heb je dit eventjes van een macacco overgenomen, waarin hij hetzelfde beweert. Daarop schreef ik op 1 maart 2012 20:51 al het volgende:

  "Wat er in Islamitische landEN gebeurd heeft niets te maken met het verbranden van korans in Afghanistan, in die andere landen zijn de problemen heel anders van aard.
  De doden die in Afghanistan zijn gevallen nav koranverbranding is omdat de bezetter van dat land ook nog eens zelf korans heeft verbrandt! Vandaar de woede"


  Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Jouw slogan dat dit een reactie is op de Amerikaanse poging Afghanistan te democratiseren is namelijk belachelijk"
  ------------------------------------
  Dit was helemaal geen reactie op de Amerikaanse poging Afghanistan te 'democratiseren'! En dat heb ik ook nergens beweerd, zo ja, waar dan? Dit is wat ik op 27 februari 2012 22:17 schreef:

  "In het kader van het bijbrengen van beschaving, misdragen de Amerikanen zich al tien jaar naar de Afghaanse bevolking, die Part noch deel heeft aan 9/11, die de 'belangrijkste' reden was om dat land binnen te vallen"

  En op 29 februari 2012 00:35

  "Amerikanen menen de Afghanen beschaving en vrijheid voor één ieder te willen brengen, nu het bedrog bleek te zijn en men bleek uit te zijn op nabije grondstoffen en economische posities"
  Dit is herhaald op 29 februari 2012 23:24!
  Wie is nu belachelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Er zijn geen één miljoen doden gevallen in Irak, en de bron heb ik gegeven. Jij negeert die bron, maar herhaalt je leugentje "één miljoen"
  ------------------------------------
  Nee, ik had al geschreven: Niet alleen in Irak. Zie 29 februari 2012 23:24:
  "Eén miljoen doden, minstens! Maar niet alleen in Irak, in alle landen waar de VS het voor het zeggen heeft"


  Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim", laat me niet lachen. Iedereen die iets anders beweert dan de islamitische geestelijkheiod toelaat, riskeert de doodstraf"
  -----------------------------------
  Over welke Islamitische geestelijkheid heb je 't??
  Al zou het wel zo zijn, dan ligt 't toch aan die geestelijkheid en niet aan diegene die 'Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim' heeft gezegd?


  Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Ik heb aan aantal landen genoemd waarvan algemeen bekend is dat ze het terrorisme steunen"
  -----------------------------------
  Ik zie jou nog steeds geen tientallen landen en tienduizenden organisaties noemen die volgens jou het plegen van aanslagen aanmoedigen, betalen en organiseren!
  Dit zijn jouw woorden, dus begin nou maar met het opnoemen van die 'tientallen landen en tienduizenden organisaties'.
  Kom op, en niet eromheen raaskallen, want ik heb nu zat tijd aan jou verspild.


  Dandruff op 1 maart 2012 22:59 zei...
  "Jij reageert daar toch niet op, zie bovenstaande discussie. Of elke andere discussie die we al eerder hadden"
  ------------------------------------
  Noem je dit 'discussiëren'?
  Ik zit hier verdomme enkel kopietjes te maken van wat ik eerder heb geschreven! Omdat jij voortdurend een stoelendans aan het houden bent, andere onderwerpen aansnijdt en niet wilt toegeven dat Amerika, die Afghanistan bezet houdt en ook nog eens diezelfde Afghaanse burgers provoceert, door korans te verbranden, wetende dat dit op zo'n moment een gevoelige kwestie is, waardoor er doden zijn gevallen!
  Dit is het enige waar dit topic over begon, nl: 'Een koran verbranden'. Alleen, heeft Jansen verzuimd de werkelijke oorzaak te noemen van het vallen van doden, en dat stelde ene 'Archibald K' aan de kaak, en terecht.

  Dus Dandruff, ik ga hier niet tot in de eeuwigheid alles zitten herhalen voor je, het enige wat ik nogmaals aan jou zou willen vragen is het opnoemen van die 'tientallen landen en tienduizenden organisaties' die volgens jou het plegen van aanslagen aanmoedigen, betalen en organiseren. Kan je dat niet of wil je dat niet; stop dan aub met het richten van schrijfsels aan mij! Anders weet ik zeker dat ik hier met een minderjarige te maken heb. Dan zou ik zeggen: Ga verder met je treintjes spelen en vergeet vooral niet om op tijd naar bed te gaan. Grote kind dat je bent!

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @El Houssein,

  Je moet niet copy-pasten, maar eerst goed lezen; daarna proberen te begrijpen; bij twijfel de genoemde feiten checken; en dan pas proberen inhoudelijk te reageren.

  Het is echt heel simpel.
  Dit geweld was geen protest tegen democratisering, maar een protest tegen een koranverbranding.
  Daar gaat het dus om.
  Moslims mogen wel korans beschadigen; Amerikanen niet.
  Dat is het hele punt.

  Het heeft dus niks te maken met jouw beschuldiging dat de VS jaarlijks bijna net zoveel burgerslachtoffers maken als de taliban in een week.
  Sterker nog, jouw ongefundeerde beschuldigingen tonen precies diezelfde hypocrisie; moslims mogen wel moslims doden, Amerikanen mogen dat niet. Zelfs niet om aanslagen op Afghaanse burgers te voorkomen.

  Kortom, jouw slogans geven geen excuus voor die hypocrisie, ze onderstrepen juist dat hypocrisie in de islam de norm is.
  Ik geloof overigens niet dat elke Afghaan ook zo hypocriet is als jij en andere extremisten.
  Over de "publieke opinie" in Afghanistan is niet zoveel bekend, tenslotte vermoorden de moslimextremisten iedereen die hen (mogelijk) tegenspreekt. Maar het lijkt me veelzeggend dat er de afgelopen jaren vanuit veel moskeeën voortdurend werd opgeroepen tot haat en geweld, maar dat er doorgaans relatief weinig demonstranten op kwamen dagen bij pogroms.

  Algemene ontwikkeling heeft niks met "verwarring zaaien" te maken. Het huidige islamitische geweld in tientallen landen heeft één en dezelfde oorzaak, precies zoals het fascistisch geweld in diverse landen in de jaren '30 maar één en dezelfde oorzak had.
  Nu gaat om een daadwerkelijk verbrande koran, maar de afgelopen jaren waren er tientallen voorbeelden van valse beschuldigingen, die steeds weer leidden tot de dood van onschuldige mensen in oa Nigeria, Pakistan en Egypte.
  Het is net als de moordpartijen vanwege ongelezen boeken en ongeziene cartoons. Extremisten zoals jij laten je opjutten tot haat en geweld, zonder te weten waar het nu eigenlijk om gaat.

  Jij laat inderdaad het woordje "democratiseren" weg, maar je wet dondersgoed dat de VS daar flink hun best voor hebben gedaan. Dat de islam democratie verbiedt doet daar niks aan af. Al met al hebben de VS dit decennium vele malen méér voor de Afghaanse bevolking gedaan dan alle Afghaanse regimes van de afgelopen eeuwen bij elkaar.
  Als jij één uitzondering weet hoor ik het graag.

  De holle kreet dat de VS alleen
  uit zijn op delfstoffen bijvoorbeeld, is om vele redenen onzinnig.
  Ten eerste weet iedereen dat die inval een direct gevolg was van 11-9, en van de weigering van mullah Omar om de daders uit te leveren. Het is een grove leugen dat de VS zich net zo zouden misdragen als de diverse Afghaanse milities, en dat weet je heel goed.
  Ten tweede, al zou het alleen om delfstoffen gaan dan is dat juist in het voordeel van de Afghanen; die gaan daar dan het meeste aan verdienen. De oliestaatjes rond de golf hebben in pakweg 60 jaar handel met de VS meer rijkdom vergaart dan in de 14 eeuwen strooptochten en slavenhandel daarvoor.
  Ten derde kan alleen een mensenhater bedenken dat het introduceren van democratie "fout" is, als het land dat daar miljarden in investeert hier mogelijk ook iets mee verdient. Dat argument is naast cynisch en irrelevant bovendien het bewijs van een extreem gebrek aan inzicht in politiek, economie en (sociale) geschiedenis. Juist in een democratie kunnen Afghanen looneisen stellen en bedrijven concurreren; in een dictatuur kan dat niet.
  Ik zei het al eerder; de landen die oorlogen hebben "verloren" van de VS zijn er allemaal vele malen beter aan toe dan de landen die hebben "gewonnen".
  Dat is geen toeval.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @El Houssein,

  Door het gebruik van "maar niet alleen in Irak", geef je aan dat er méér doden zijn gevallen buiten Irak, meer dus dan die miljoen IN Irak. Als je alleen een taalfoutje maakte dan is dat niet erg.
  Maar dan nog loog je door meermaals te suggereren dat de VS zomaar overal ter wereld gezinnen bombarderen. Dat is gewoon niet waar.
  En Fallujah is niet uitgeroeid, al zijn er naast vele honderden strijders ook enkele honderden burgers gedood. De burgers waren echter in de gelegenheid gesteld om de stad te verlaten; de meesten hebben dat ook gedaan. Het Iraakse en Amerikaanse leger vielen die stad ook niet zomaar aan; in de stad zelf werden Irakezen willekeurig gemarteld en vermoord door dat heldhaftige Iraakse verzet van jou. Ook de omliggende regio leed onder het wrede terrorisme dat vanuit "de stad der moskeeën" werd georganiseerd.

  Het is algemeen bekend dat dat "Iraakse verzet" vooral uit buitenlandse strijders bestond, geworven door tientallen buitenlandse organisaties in tientallen landen, ook in Nederland. Nederlanders reisden af naar Irak en Afghanistan, maar ook naar India, Nigeria en de VS om aanslagen te plegen. de jihad is internationaal; de aanslagen in Mumbai bijvoorbeeld waren gepleegd door Pakistanen, opgeleid door de Pakistaanse geheime dienst; maar er waren ook betalingen en verkenningen voor die aanslag geweest vanuit Griekenland en de VS.

  Daarnaast zijn er dus tientallen landen die actief terrorisme ondersteunen. Voor Irak zijn dat vooral Iran en Saudie-Arabië.
  Voor Afghanistan en India is dat vooral Pakistan.
  Tijdens het talibanregime was Afghanistan trouwens zèlf een organisator van wereldwijd terrorisme. Vandaar dat Iran en India eind jaren '90 plannen maakten om samen (!) Afghanistan binnen te vallen; zij leden daar erg onder.

  Voor Israël vormen Iran en Syrië de voornaamste bron van terroristisch geweld, al is antisemitisch regeringebeleid eigenlijk in alle islamitische landen de norm.
  Terrorisme in libanon wordt voornamelijk georganiseerd door Syrië en Iran, en vanuit Libanon wordt ook weer het terrorisme tegen Israël georganiseeerd.
  Iedereen weet ook dat Libië achter de aanslag op Pam Am zat, en dat Libië talloze terroristische organisaties (ook niet-islamitische, zoals de IRA) ondersteunde. Minder bekend is dat Libië ook vele burgeroorlogen in oa Tsjaad en Soedan aanwakkerde. Daarnaast riep Khadaffi destijds op tot een jihad tegen Zwiterland, en tot haat tegen joden, artsen en Westerlingen in het algemeen.
  Libië organiseerde in het verleden samen met oa Yemen, Libanon en Syrië "terrorisme-opleidingen". Later namen Soedan en Afghanistan die taak op zich, en tegenwoordig wordt die opleiding vooral in Pakistan, Iran en Irak gegeven.

  Dit incomplete lijstje is echt niet zo bijzonder; iedereen die wel eens een krant heeft gezien weet dit.
  En jij hebt het over kennis vergaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Over kennis vergaren...

  Je weet niet dat de islamitische geestelijkheid regelmatig fatwa's uitspreekt tegen andersdenkenden. Je weet niet dat die islamitische geestelijkheid al eeuwen de interpretatie van de sharia bepaalt.
  Je weet niet dat de sharia afwijkende gedachten over de islam (of over zaken waar de islam al een mening over heeft) met de dood bestraft.
  Je weet niet dat andere religies dan de islam verboden zijn volgens de theorie van de sharia, al worden ze soms gedoogd.
  Je weet natuurlijk ook niet dat andere religies stelselmatig worden achtergesteld in alle moslimlanden. Zelfs in Turkije, dat zoals veel moslimlanden ook wetenschappelijke websites blokkeert.

  Je stelt dat je helemaal niks weet, maar is het toeval dat je mijn punt negeert over wie dat allemaal bedacht heeft?
  Ik noemde namelijk die zogenaamde profeet die zei dat mensen "kennis moesten vergaren"; mits ze hem gelijk gaven.
  Wie dat niet deed riskeerde de dood, en zo is het nadien altijd gegaan.

  Ik vind het niet toevallig dat jij dat allemaal niet weet, of niet wil weten.
  In deze hele discussie blijkt wederom dat je niet weet waar je over praat, of we het nu over Afgahnistan, Irak, economie, democratie, mensenrechten of sharia hebben. Precies zoals in al onze vorige discussies dus, toen je bijvoorbeeld je "mening" gaf over discussies die je niet had gevolgd; over boeken die je niet had gelezen en over personen waar je helemaal niks van afwist.

  Die mentaliteit heerst in de hele islamitische wereld.
  Daarom is het analfabetisme daar zo groot.
  Daarom worden er nauwelijks boeken vertaalt naar het Arabisch.
  Daarom wordt een Nigeriaanse lerares levend verbrand als ze een leerling betrapt op spieken (spiekbriefje zat in de koran verstopt, dus "heiligschennis").

  Dat heeft niks met armoede te maken; ook in de rijke golfstaatjes zijn belachelijk veel mensen volkomen achterlijk. Datzelfde geldt ook voor de groeiende groep "moslimstudenten" in Europa die wetgeving uit het jaar 666 opeist, maar niet in staat is daar een serieus debat over te kunnen voeren zonder agressief te worden en "discriminatie" te roepen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Sirik,

  Je zegt letterlijk "daar is niets mis mee, als het alternatief vele malen erger is".
  Dat is onzin als je nog niet weet wat het alternatief zou kunnen worden, maar wèl weet wat er al gaande is (namelijk een wrede, moorddadige dictator).

  Bovendien vergeet je voor het gemak dat de haat die de islamitische wereld nu kenmerkt, ook al werd gekoesterd door de "oude lichting" islamitische leiders.
  Assad hield Syrië stevig onder de knoet, maar ondersteunde oorlogen in Libanon en Soedan, en terrorisme tegen Israël en Jordanië.
  De Syrische media voedde dagelijks de haat tegen joden en Westerlingen.
  Saddam in Irak, Khadaffi in Libië; zelfde verhaal.
  Ben Ali en Mubarak waren iets minder met terrorisme bezig, maar propageerden wel de blinde haat die het terrorisme uiteindelijk nodig heeft om algemeen geaccepteerd te worden.

  In de hele islamitische landen is terrorisme nu algemeen geaccepteerd, omdat de "oude regimes" voortdurend terrorisme tegen hun buren gebruikten en verdedigden; en omdat zij altijd blinde haat (vooral anti-Westers en anti-joods) hebben gepredikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Wij als beschaafde wereld moeten ophouden ons te schikken naar de wensen en de verlangens van een ieder die een klap van de molen heeft gehad.

  Als ik aan tafel ga zitten om het spel Monopoly mee te spelen, dan moet ik mij aan de regels houden. Maar dan moet men ook accepteren dat de regels van Monopoly alleen gelden als men deelneemt aan het spel. Ik merk veel te vaak dat mensen zich ten opzichte van de islam alles maar laten welgevallen. De islam is een cultuur die voornamelijk regels heeft over hoe andere mensen zich dienen te gedragen. Als die andere mensen de regels zou schenden dan zou men kans lopen op de straf van Allah. En nu komt het vreemde, Allah heeft nog nooit iets of iemand gestraft. Hij heeft overigens nog nooit ene moer uitgevoerd, maar dat terzijde. Dat moet al een teken zijn!

  Als men zich niet houdt aan de regels van Allah dan wordt Allah boos en dan gaat Allah je straffen! Maar omdat Allah dat niet kan gaan anderen op de plaats zitten van Allah. Als dat geen overtuigend bewijs van totale onmacht is dan weet ik het niet!

  Als ik niet mee speel met Monopoly dan gelden voor mij de regels niet. Als ik het spelletje van de islam niet meespeel dan gelden voor mij die regels óók niet. Als iemand een boek kan maken met daarin leuk grappige verhaaltjes over een soort van god die nog nooit iets gepresteerd heeft dan mag een ander een exemplaar van dat boek kopen en er mee doen wat hij wil. Ik zal het nog sterker vertellen. Ik acht het niet onmogelijk dat er nieuwe verhalen over Allah gaan verschijnen, de zogenaamde Super Koran komt er aan. De zelf bevestiging en de cirkel redenering zijn niet het exclusieve domein van de islamieten. Ook anderen kunnen hier gebruik van maken. Met een zelfde gemak kunnen de nieuwe belevenissen van Allah op papier worden gezet, of dachten de moslims soms dat Allah de laatste 1370 jaar op zijn goddelijke krent heeft gezeten? En hoe is het afgelopen met al-Laat, al-'Oezza en Manaat? Hoe zou het toch met die drie verschrikkelijk geile islamitische godinnen zijn afgelopen? Misschien is Allah flink van bil geweest met die drie godinnen, waar moeten anders al die maagden vandaan komen in het islamitische Paradijs? Ik kan mij zo voorstellen dat in de nieuwe Super Koran eindelijk uitleg wordt gegeven waar al die maagden vandaan komen. En reken maar dat de moslims zich hier aan moeten houden, anders zijn er voor hen geen maagden en geen Paradijs. Geen zachte kussen om op te liggen, geen rivieren met zoete wijn. Ik heb het vermoeden dat dit stuk van de voorspelling wel eens heel erg waar kan zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. "Je zegt letterlijk "daar is niets mis mee, als het alternatief vele malen erger is".
  Dat is onzin als je nog niet weet ...."

  Neen, ik heb gesteld dat wreedheid als hulpmiddel om, tijdens oorlog, niet verslagen te worden, best weleens goed uit kan pakken. Ik heb nooit beweerd dat het prima is om een wrede leider te hebben.

  Hoewel...
  Een wrede leider kan best weleens de voordeligste optie zijn als het gaat om het aantal doden te beperken.
  Tenslotte heeft de aktie tegen Hama 'slechts' tienduizend levens gekost, tegenover een mogelijk alternatief van chaos in het hele land.

  Wie weet, over een paar jaar, blijken de Syriers er voordelig er vantussen te zijn gekomen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @Van het Goor,

  In de VS heb je ook een klein clubje christelijke idioten dat af en toe platen of boeken verbrandt.
  Ik weet niet meer wie, maar een bepaalde artiest heeft daar eens over gezegd; "ik vind het prima als ze mijn platen verbranden, als ze ze eerst maar kopen".
  Zo gaan volwassenen daar mee om.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @Sirik,

  Ik citeer je letterlijk, en toch doe je nu alsof je iets heel anders gezegd hebt?

  Om vervolgens via een omweggetje alsnog te stellen dat een wrede leider tòch wel voordelen kan hebben.
  Maar nogmaals; niemand heeft een glazen bol. Wat er de komende jaren in Syrië gaat gebeuren weet niemand, en of het met of zonder Hama (zo'n 30 jaar geleden alweer) anders was gelopen weet ook niemand. Er zijn geen paralelle universums waar we de verschillende opties kunnen uitproberen.

  Wat we wel weten is dat Syrië al haar buurlanden probeert te destabiliseren. Zelfs als het waar zou zijn dat het nu vrij "rustig" is in Syrië vanwege Assads wreedheden, dan zal het verdwijnen van Assad in sommige buurlanden meer rust brengen.

  Jammer overigens dat je niet ingaat op het belangrijke punt dat de haat die de islamitische wereld nu kenmerkt, ook decennialang is aangewakkert door de "oude lichting" Arabische leiders. De chaos die de "nieuwe lichting" Arabische leiders mogelijk zal veroorzaken zal daar een direct gevolg van zijn.

  Daarom is het onmogelijk om van een verbetering of een verslechtering te spreken; er gaat gewoon niks veranderen. Islamitische landen zullen altijd achterlijk, wreed en moorddadig zijn zolang de islam zo serieus genomen wordt. Dat is net zo'n wetmatigheid als de zwaartekracht, of de inhoudsloze reacties van moslimfundamentalisten zoals hierboven die zelfs de simpelste vragen niet kunnen beantwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Natuurlijk heel interessant om te lezen hoe mohammedanen tegen de Koran aan kijken . Maar hoe kijken zij (de mohammedaanse geleerden) tegen de torah of het N.T. aan ??

  Ash-Shams[ad-Din] Ar-Ramli [d.1004 A.D.] zegt in zijn boek over fiqh getiteld Nihayat al-Muhtaj :

  "Het is niet toegestaan om gerespecteerde boeken zoals hadith of fiqh boeken te gebruiken voor het afvegen van de kont na het poepen (al-istinja',الأستنجاء) ."

  "Echter niet gerespecteerde boeken zoals over filosofie of de torah of het nieuwe testament , waarvan bekend is dat het gecorrumpeerde bronnen zijn en die geen verheven namen van Allah bevatten , kunnen gebruikt worden om de kont af te vegen na het poepen . "

  Ik kan er ook niets aan doen dat 1000 jaar geleden en meer , het al algemeen bekend was in de islamitische 'beschaving?' wat de status van voornoemde werken is . Ik citeer slechts weer zo'n 'islamitische geleerde' uit de oudheid . Trouwens nog niet zo lang geleden heeft het opnemen van een fatwa(2003, nr,40378 ) omtrent deze materie geleid tot een eigenlijk wel trieste affaire . Voor geïnteresseerden is het misschien wel eens interessant om te lezen wat al die mensen die zich zo druk maken over de koranverbrandingen eigenlijk vinden van andere filosofische en religieuze geschriften .
  artikel van website van Daniel Pipes :
  search : 'Istinja' with the torah and new testament'. Vooral de dreiging van een Duitse om in reactie op deze fatwa te komen met een toiletrol met koranteksten heeft geleid tot grote beroering onder de islamitische geleerden en tenslotte tot de verwijdering van deze fatwa uit de fatwa encyclopedie . De fatwa is echter nooit van officiële zijde herroepen !! Dus in de betreffende sharia school nog steeds geldig .

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @Piet,

  Een paar jaar geleden bleek dat ook de Nederlandse imam Salam jr zijn bekeerlingen opriep hun bijbel te verbranden, zogenaamd "uit respect".

  En waarom ook niet; in de islamitsche wereld worden dagelijks vlaggen, boeken, gebouwen en mensen in brand gestoken. Dat mag volgens de islam, en onze elite praat dat goed "uit respect" voor de islam. "Respect" betekent tegenwoordig namelijk "angst".

  Alles mag in brand gestoken worden; behalve de koran en aanverwante boeken. Tenzij het moslims zijn die die koran verbranden/beschadigen; dat mag ineens weer wel. Op het waarom van die hypocrisie kan helaas niemand een antwoord geven. Ik heb velen (oa een "islamkenner" op dit log) gevraagd deze tegenstrijdigheid uit te leggen. Het is niemand gelukt.

  Moslims mogen korans verbranden, net als bijbels of torahs.
  Moslims mogen moskeeën opblazen, net als synagogen of tempels.
  En moslims mogen natuurlijk ook moslims doden; precies zoals ze hindoes of boeddisten mogen doden.
  Alleen niet-moslims dienen zich aan de islamitische wetgeving te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. "Om vervolgens via een omweggetje alsnog te stellen dat een wrede leider tòch wel voordelen kan hebben.
  Maar nogmaals; niemand heeft een glazen bol. Wat er de komende jaren in Syrië gaat gebeuren weet niemand, en of het met of zonder Hama (zo'n 30 jaar geleden alweer) anders was gelopen weet ook niemand. "
  Syrie bestaat uit 74% soennieten, 15% shieten en 10% christenen. (15%+10%=2.000.000)
  Wat er met die minderheidsgroeperingen gaat gebeuren als Assad weg is, kunnen de Kopten in Egypte, Joden in Noord-Afrika en christenen in de rest van het M.O. jou wel uitleggen.

  Hama heeft ons geleerd dat het al dertig jaar rustig en stabiel is en een bewijs dat bepaalde onvriendelijke doctrines werken.

  Met de moslimbroederschap in Syrie is de toekomst onzeker en dat kunnen de erfgoeddragers van de boedha-beelden in Afghanistan en schoolgaande kinderen in Irak jou ook uitleggen.

  Overigens zou je best weleens gelijk kunnen hebben, ik ben geen deskundige op dit gebied en heb geen glazen bol. Ik weet wel dat één + één twee is.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @Sirik,

  Hama werd praktisch uitgeroeid omdat de sji'ieten daar in opstand kwamen. Dus ga nou niet doen alsof Assad de belangen van de Syrische minderheden beschermde.
  Ook de Syrische Koerden kunnen je nog gruwelijke verhalen vertellen over moordpartijen door het Syrische leger, waarbij onder meer grote groepen mensen werden opgesloten in gebouwen die vervolgens in brand werden gestoken. Nog steeds worden Koerden ernstig achtergesteld door de Syrische wetgeving.

  Dus nogmaals, in Syrië zelf zal de situatie misschien niet veel beter worden, maar zeker ook niet veel slechter. 1 + 1 = 2, inderdaad.

  Komen we bij mijn 2e argument, dat je voor de 2e keer negeert; Syrië leek zelf stabiel, maar Syrië was de destabiliserende factor in Libanon, Israël en Jordanië. Syrië steunde zelfs de genocide in Soedan. Buiten Syrië zullen veel mensen proosten op het vertrek van Assads regime.

  Nog een 3e argument dat je voor de 2e keer negeert; de haat die het hele Midden-Oosten kenmerkt is altijd door Syrië aangewakkert. Dat geldt voor de haat tegen joden, maar ook de haat tegen het Westen en tegen Arabische christenen. Tijdens de cartooncrisis organiseerde Syrië pogroms in christelijke wijken in Libanon, waarbij deelnemers uit Syrië per bus werden aangevoerd. De Fransen hebben Euro-disney, de Syriërs hebben razzia-reisjes.

  Assad als beschermheilige van minderheden, dat klinkt bijna net zo belachelijk als "islam is vrede".

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. "Hama werd praktisch uitgeroeid omdat de sji'ieten daar in opstand kwamen. Dus ga nou niet doen alsof Assad de belangen van de Syrische minderheden beschermde."

  Heb ik nooit als argument aangevoerd. Assad wilde vnl rust in de tent en overleven. een succesnummer van dertig jaar.

  "Komen we bij mijn 2e argument, dat je voor de 2e keer negeert; Syrië leek zelf stabiel, maar Syrië was de destabiliserende factor in Libanon, Israël en Jordanië. Syrië steunde zelfs de genocide in Soedan. Buiten Syrië zullen veel mensen proosten op het vertrek van Assads regime.
  "
  Je zou best weleens gelijk kunnen hebben. Echter Assad's grootste kopzorg is rust in eigen land. En het regime is al dertig jaar stabiel. Turkije gaat ook niet bepaald zachtzinnig met zijn inwoners om. Of wel ?

  "Nog een 3e argument dat je voor de 2e keer negeert; de haat die het hele Midden-Oosten kenmerkt is altijd door Syrië aangewakkert. Dat geldt voor de haat tegen joden, maar ook de haat tegen het Westen en tegen Arabische christenen. Tijdens de cartooncrisis organiseerde Syrië pogroms in christelijke wijken in Libanon, waarbij deelnemers uit Syrië per bus werden aangevoerd. "

  Syrie kent zo'n 10% christenen. Dat zijn er ooit meer geweest. Net zoals er ooit veel meer joden in het hele arabisch schiereiland woonden. Dus niet typisch syrisch probleem.
  Zien we de tussentijdse resultaten in het pas bevrijde, met dank aan de britten, Libye:


  Beatrix bezoekt dit kerkhof niet:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/06/vernieling-christelijk-kerkhof-woii-door-libische-militie-schokt-britten/

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @Sirik,

  Ik citeer je maar weer even letterlijk; "Wat er met die minderheidsgroeperingen gaat gebeuren als Assad weg is, kunnen de Kopten in Egypte, Joden in Noord-Afrika en christenen in de rest van het M.O. jou wel uitleggen".

  Je stelde dus wel degelijk dat Assad beter is voor de minderheden; wat zoals ik al aantoonde onzinnig is. Zij het niet zo onzinnig als de bewering dat het bloedbad in Hama en de tienduizenden andere moorden door Assads regime "rust in de tent brachten". Er zijn de afgelopen decennnia in Syrië tientallen aanslagen gepleegd door diverse terreurbewegingen, en er waren al vaker bloedige rellen ("directe" aanleiding bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, gewonnen door de club van Assad). Maar vooral deze laatste opstand lijkt toch wel aan te tonen dat moorddadige wreedheid an sich geen stabiliteit garandeert.

  Assads kopzorgen zijn niet de mijne, en het siert jou ook niet als je de zijne deelt.
  Stabiliteit is sowieso geen excuus voor massamoord; en Syrië is zoals gezegd niet eens stabiel; en Syriës buurlanden zijn dat juist niet dankzij Assads Pan-Arabische dromen.

  Dat Turkije ook veel onnodig geweld gebruikt klopt, maar zoveel geweld als Syrië toch niet. En een nòg beter voorbeeld is natuurlijk Israël, dat te maken heeft met de genocide-dreiging van tientallen landen en honderden organisaties; en tòch probeert de mensenrechten te handhaven. Het kan dus wel; jezelf handhaven tussen moslims zonder reeksen massamoorden te plegen.

  Het regime van Khadaffi was verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen. Dat kun je onmogelijk goedpraten door te wijzen naar wat idioten (allahu akbar) die een christelijk kerkhof vernielen. Khadaffi liet christenen doodmartelen; dat schokt mij veel meer.
  Dat de opstand in Libië is gewonnen door achterlijke barbaren was mij al bekend. Dat filmpje had ik ook al gezien, maar schokte mij toch vele malen minder dan de moord op duizenden zwarte Afrikanen door diezelfde opstandelingen.

  En nogmaals; blinde haat tegen alles dat anders is wordt niet aangeboren. Assad, Khadafffi en al die andere dictators zijn met hun decennialange genocide-preken medeverantwoordelijk voor wat hun opvolgers straks mogelijk gaan aanrichten.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Okee, verwijder maar m'n reacties. U kunt de waarheid niet aanhoren. Op mijn email antwoorden blijkt u ook te beroerd.
  Ik maak nu een twitteracount aan, plaats daar mijn door u verwijderde reacties, en laat aan iedereen zien wat voor pruts-artikels u schrijft.
  Wilt u dat voorkomen? Dan moet u alsnog één van mijn reacties plaatsen die u eerder verwijderd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @El Houssein,

  Je mist alle belangrijke punten.
  1) De moordenaars roepen zelf dat ze boos zijn vanwege de koranverbranding, niet vanwege de democratisering van Afghanistan.
  2) Dat geldt ook voor al die andere landen waar mogelijke "ontheiliging" van de koran steeds tot veel geweld leidde; zowel met als zonder aanwezigheid vd VS.
  3) In veel gevallen waren de beschuldigingen overigens vals, zoals in het bovengenoemde geval van die Nigeriaanse lerares die levend in brand werd gestoken.
  4) Daarnaast waren (geruchten over) blasfemische toneelstukken, boeken, films, cartoons, modeshows etc steeds aanleiding tot geweld waarbij soms wel honderden doden vielen, in tientallen landen.

  Als dat duidelijk is opnieuw de vraag; waarom mogen moslims wel een koran beschadigen, maar niet-moslims niet?

  Jij stelt dat het islamitisch geweld per land een andere oorzaak heeft; ik stel dat die oorzaak overal hetzelfde is.
  Steeds weer bedenkt men een excuus om geweld te gebruiken. De ene keer is dat democratisering (Irak, Afghanistan); de volgende keer een verbod op genocide (Israël, Kashmir); en af en toe dus een "provocatie" zoals een schilderij of een oorlogsmonument (kruis is haram!).
  Maar het meest gebruikte excuus is "ongeloof". In delen van oa Nigeria, Pakistan, Indonesië en India hebben niet-moslims "ultimatums" ontvangen; zijn ze voor een bepaalde datum niet bekeerd of vertrokken dan worden ze vermoord. Een 1400 jaar oud ritueel, zoals je weet.

  Het is net als met de zwaartekracht, die heeft in Iran ook geen andere oorzaak dan in Somalië of Nederland.
  Het soort moslims dat in Afghanistan boos wordt vanwege het verbranden van een reeds beschadigd boek, is van hetzelfde soort als de moslims die in Nederland en Nigeria boos werden vanwege een ongeziene cartoon. Kennelijk is een bepaalde groep moslims nogal makkelijk aan te zetten tot geweld. En aan mensen die aanzetten tot geweld is in de islam helaas bepaald geen gebrek.

  Ik vroeg je ooit eens of je wat bekende moslimgeestelijken kon noemen die opriepen tot vrede, vrijheid en tolerantie; heb je er al een paar gevonden?

  Dan je argument dat de Afghanen de VS zat zijn, omdat die met harde hand verkiezingen, scholen en ziekenhuizen opdringen aan de Afghanen.
  Ik twijfel daar nogal aan, omdat Afghanistan geen echte vrijheid van meningsuiting kent. Moslimextremisten hebben nogal de neiging om andersdenkenden zo wreed mogelijk af te maken. Vandaar dat niemand daar wat over durft zeggen, en dat men daarom maar klaagt over de VS; dat levert immers geen gevaren op voor de gezondheid.

  Een ezelsbruggetje;
  - In een vrije samenleving heeft elke partij zowel voor- als tegen-standers.
  - Alleen in dictaturen zien we dat iedereen "eensgezind" één standpunt inneemt.
  - Als mensen wèl tegen de VS, maar niet tegen de taliban demonstreren dan is dat vrijwel zeker omdat ze bang zijn voor de taliban, en niet voor de VS.

  Het zijn immers de taliban die oren en neuzen afsnijden; niet de VS. De VS verbranden honderden bijbels om Karzai een plezier te doen, en bieden vervolgens excuses aan als er een enkele koran verbrand wordt. Ik zou ook niet zo bang zijn voor die "ijzeren hand" van de VS, nee.

  En morgen wordt er gewoon weer ergens een moskee opgeblazen met koran en al; geen moslim die er naar kraait.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. "Je stelde dus wel degelijk dat Assad beter is voor de minderheden;"

  Neen, ik stelde dat die acties in Homs, Hama best weleens levensreddend kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @Sirik,

  Je begrijpt de betekenis van je eigen citaat niet, zie ik.

  Maar dan nog.
  - Assads bewind kostte vele tienduizenden Syriërs het leven.
  - Jij denkt dat dat "levens gered heeft", omdat er daardoor slechts enkele duizenden Syriërs omkwamen bij geweld door tegenstanders van Assad.
  - Maar hoe weet jij dat het NIET doden van tienduizenden Syriërs door Assad tot nòg meer doden had kunnen leiden?
  - Glazen bol, tarotkaarten of gewoon beide duimen leeggezogen?

  Waarom negeer je alle relevante feiten over Syrië het Midden-Oosten, en blijf je tegen beter weten in herhalen dat alleen wrede massamoordenaars een land kunnen besturen?
  Alles wat je zegt is immoreel, en vrijwel alles wat je zegt is aantoonbaar onjuist. Slechts een klein aantal zaken die je noemde zijn immoreel en onwaarschijnlijk, maar niet aantoonbaar onjuist.

  Hardmaken dat iets minder moorddadig geweld door Assad het moorddadig geweld van zijn tegenstanders weer ietsje had kunnen verergeren kun je echter ook niet. Niemand kan die balans opmaken omdat er slechts één universum is; ik had dat inderdaad slechts 2 x uitgelegd, hopelijk is het nu na de 3e x wel duidelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Dandruff zei...
  "Alles mag in brand gestoken worden; behalve de koran en aanverwante boeken. Tenzij het moslims zijn die die koran verbranden/beschadigen; dat mag ineens weer wel. Op het waarom van die hypocrisie kan helaas niemand een antwoord geven. Ik heb velen (oa een "islamkenner" op dit log) gevraagd deze tegenstrijdigheid uit te leggen. Het is niemand gelukt"
  ---------------------------------------

  Om te beginnen mag één ieder zijn eigendommen te allen tijde in de hens zetten, dus boeken ook. Nergens staat dat het verboden is een koran te verbranden, en in tegenstelling tot vroeger, komen tegenwoordig de boeken binnen enkele ogenblikken de drukkerij uitgerold, dus wat let je om een lading korans in bezit te krijgen en er een vreugdevuur mee te maken?
  Waar doen die Afghanen dan moeilijk over? Zou je zeggen, nou het zit zo, Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop! De koranverbranders in dit geval zijn de bezetters zelf, die met een ijzeren hand over het land regeren, een bezetter waar het Afghaanse volk na tien jaar totaal geen vertrouwen meer in heeft, en liever vandaag nog ziet vertrekken! Dan getuigt 't van weinig intelligentie om als bezetter even een voor de Afghanen heilige schrift te staan verbranden! Het is niet aan de Amerikanen om een koran in de fik te steken! Daar zitten ze er ook niet voor. Dat is het hele probleem. Je verwart maar al te graag normale omstandigheden met rellen en oorlogen, bij normale omstandigheden verbrandt niemand wat.

  Om jouw 'vraag' te beantwoorden, is het, zoals hierboven vermeld, onmogelijk het gegeven "bezetting" weg te laten.

  Dus nogmaals let op: Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop!

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Dandruff zei...
  "Alles mag in brand gestoken worden; behalve de koran en aanverwante boeken. Tenzij het moslims zijn die die koran verbranden/beschadigen; dat mag ineens weer wel. Op het waarom van die hypocrisie kan helaas niemand een antwoord geven. Ik heb velen (oa een "islamkenner" op dit log) gevraagd deze tegenstrijdigheid uit te leggen. Het is niemand gelukt"
  ---------------------------------------

  Om te beginnen mag één ieder zijn eigendommen te allen tijde in de hens zetten, dus boeken ook. Nergens staat dat het verboden is een koran te verbranden, en in tegenstelling tot vroeger, komen tegenwoordig de boeken binnen enkele ogenblikken de drukkerij uitgerold, dus wat let je om een lading korans in bezit te krijgen en er een vreugdevuur mee te maken?
  Waar doen die Afghanen dan moeilijk over? Zou je zeggen, nou het zit zo, Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop! De koranverbranders in dit geval zijn de bezetters zelf, die met een ijzeren hand over het land regeren, een bezetter waar het Afghaanse volk na tien jaar totaal geen vertrouwen meer in heeft, en liever vandaag nog ziet vertrekken! Dan getuigt 't van weinig intelligentie om als bezetter even een voor de Afghanen heilige schrift te staan verbranden! Het is niet aan de Amerikanen om een koran in de fik te steken! Daar zitten ze er ook niet voor. Dat is het hele probleem. Je verwart maar al te graag normale omstandigheden met rellen en oorlogen, bij normale omstandigheden verbrandt niemand wat.

  Om jouw 'vraag' te beantwoorden, is het, zoals hierboven vermeld, onmogelijk het gegeven "bezetting" weg te laten.

  Dus nogmaals let op: Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop!

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Dandruff zei...
  "Alles mag in brand gestoken worden; behalve de koran en aanverwante boeken. Tenzij het moslims zijn die die koran verbranden/beschadigen; dat mag ineens weer wel. Op het waarom van die hypocrisie kan helaas niemand een antwoord geven. Ik heb velen (oa een "islamkenner" op dit log) gevraagd deze tegenstrijdigheid uit te leggen. Het is niemand gelukt"
  ---------------------------------------

  Om te beginnen mag één ieder zijn eigendommen te allen tijde in de hens zetten, dus boeken ook. Nergens staat dat het verboden is een koran te verbranden, en in tegenstelling tot vroeger, komen tegenwoordig de boeken binnen enkele ogenblikken de drukkerij uitgerold, dus wat let je om een lading korans in bezit te krijgen en er een vreugdevuur mee te maken?
  Waar doen die Afghanen dan moeilijk over? Zou je zeggen, nou het zit zo, Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop! De koranverbranders in dit geval zijn de bezetters zelf, die met een ijzeren hand over het land regeren, een bezetter waar het Afghaanse volk na tien jaar totaal geen vertrouwen meer in heeft, en liever vandaag nog ziet vertrekken! Dan getuigt 't van weinig intelligentie om als bezetter even een voor de Afghanen heilige schrift te staan verbranden! Het is niet aan de Amerikanen om een koran in de fik te steken! Daar zitten ze er ook niet voor. Dat is het hele probleem. Je verwart maar al te graag normale omstandigheden met rellen en oorlogen, bij normale omstandigheden verbrandt niemand wat.

  Om jouw 'vraag' te beantwoorden, is het, zoals hierboven vermeld, onmogelijk het gegeven "bezetting" weg te laten.

  Dus nogmaals let op: Als je het gegeven 'bezetting' weglaat, dan is het inderdaad heel hypocriet en tegenstrijdig om te gaan rellen bij een koranverbranding. Echter, het gaat om de manier waarop!

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Het lijkt een welles nietes spel, de bron van alle kwaad is simpelweg dat zowel het christendom en de Islam en Juiadisme verwerpelijke godsdiensten en dus (waanzin) zijn. Iedere gelovige is aan de basis geestesziek en heeft meer of minder waanbeelden. wordt wakker mensen er is geen God of Godin of wat dan ook. De mens is zelf schepper van God met als doel macht en controle over gemeenschappen . De wereld zou een betere wereld zijn zonder enige godsdienst of andere waanzin. Ik als een van de scheppers zegt dan ook zweer de waanzin af, probeer elkaar te respecteren en vooral lief te hebben en maak een einde aan die idiote waanzin.

  BeantwoordenVerwijderen