Lezing Tom Holland

Zoals eerder aangekondigd (hier) spreekt Tom Holland woensdag 29 februari in De Balie over zijn nieuwe boek Het Vierde Beest: "In De Balie zal hij spreken over dit boek, dat wereldwijd voor het eerst in Nederland verschijnt, en uitleggen waarom hij stelt dat de islam niet een door God geopenbaarde godsdienst is, maar een geloof dat schatplichtig is aan jodendom, christendom en het zoroastrisme. Holland druist in tegen de traditionele visie op de islam - waarin Mohammed een analfabeet was aan wie tussen 610 en 632 door tussenkomst van de aartsengel Gabriël de Koran werd geopenbaard - door te stellen dat niet één regel in de Koran op Mohammed terug te voeren is.

Na afloop van zijn lezing zal een panel zich buigen over deze controversiële stelling. " Meer info hier.

Een van de panelleden is Thomas Milo, co-auteur van het boek De omstreden bronnen van de islam,

een zoektocht naar een nieuw historisch perspectief:

"Het klassieke, orthodoxe verhaal over het ontstaan van de Koran en de islam ondervindt tegenwerpingen vanuit verschillende invalshoeken. Wat houden deze tegenwerpingen in en hoe kunnen ze en bijdrage leveren aan het debat over de islam?

In het jaar 600 was er nog geen islam en twee eeuwen later wel. Dat staat vast. Maar wat gebeurde er tussentijds? Het orthodox islamitische verhaal oogt glashelder: de Koran zou in 23 jaar zijn geopenbaard aan een profeet, Mohammed. Na diens dood stichtten zijn aanhangers een wereldrijk. Veel westerse islamologen volgen die visie eerbiedig. Maar vakgenoten betwijfelen dit scenario. Ze baseren zich op oude koranhandschriften, berichten van tijdgenoten en archeologisch materiaal, zoals inscripties en munten. Hun conclusie: het orthodoxe verhaal klopt niet. Zo zit volgens Christoph Luxenberg de Arabische tekst van de Koran vol met invloeden uit het nauw verwante Aramees. De maagden van het paradijs, stelt hij, zijn druiven. Ook de historiciteit van Mohammed komt in dit boek aan de orde. De eerste kaliefen op de oude munten blijken getooid met christelijke symbolen en de Koran vertoont sporen van meerdere auteurs.

Voor wie in de talloze populaire inleidingen tot de islam met hun voorspelbare inhoud onvoldoende verhelderende informatie vindt, is dit boek onmisbaar." (zie ook hier)

Bestellen?

Thomas Milo

3 opmerkingen:

  1. Een gewaagde stelling, hopelijk kan dat zonder incidenten. Er zijn nooit openbaringen geweest en de koran is een herschrijving van de bijbel die op zijn beurt weer is overgeschreven van de thora. Allemaal boeken die vooral de opvattingen van die tijd met de dogma's weergeven, maar zeker niet het woord van god.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Uh? Omstreden stelling? Het is toch niet echt omstreden in Nederland of de rest van het Westen? Het feit dat sommige voor zo'n stelling aan het moorden gaan, maakt iets toch niet in wetenschappelijke ziin omstreden? We leven immers niet onder Sharia.

    BeantwoordenVerwijderen