Verantwoord burgerschap is blijkbaar maatschappelijke zelfmoord!

TESTAMENT VAN EEN KUFFAR.
Aan de jeugd met een islamitische identiteit.
http://www.youtube.com/watch?v=pWZd088e2Lg

Beste Jongens & Meisjes,


Misschien krijgen jullie dit niet te lezen. Het zou mij niet verwonderen, de media kennende. Toch houd ik eraan jullie enkele dingen duidelijk te maken alvorens mijn engagement om erger te voorkomen alvast voor onbepaalde tijd te staken.

Ik zal proberen duidelijk te zijn, jullie als rationele jongeren te benaderen zoals ik dat als straathoekwerker heb gedaan. Vanuit die positie verwerp ik dus resoluut ‘de slachtofferpositie’ waarin jullie zonder enige inspraak worden geplaatst door mensen die de illusie koesteren dat ze voor jullie allemààl het woord voeren. Zoals ik dat destijds beeldend trachtte te schetsen, maken de huidige woordvoerders van de moslimgemeenschap de nazaten van trotse Toearegs, die kunnen overleven in een onmetelijke woestijn, tot hulpeloze, slecht geïnformeerde en dus onaangepaste ’kanslozen' in een betonnen jungle. Dit gaat gepaard met een laag zelfbeeld dat wordt gemaskeerd door dogmatiek uit de vervlogen tijden. Jullie verdienen beter!

Het is nu zes jaar geleden dat ik werd ontslagen als straathoekwerker in Boom, zoals ook een andere collega in Antwerpen, omdat ik hardnekkig ‘moord en brand’ bleef roepen in verband met mijn ‘ontdekking’ van een aankomende organisatie die zich Jongeren Voor Islam noemde enerzijds en
van ene Fouad Belkacem anderzijds. Dat deze laatste destijds in onderhandelingen zat met jeugdhuis R’zoezi in Mechelen waar vele jongeren als jullie een veilige haven zouden moeten vinden deed mij enkel harder roepen. Dat roepen deed ik niet tegen jullie maar tegen de politici en de betreffende leiders van de organisaties. Waarom ?
 Wel beste vrienden, omdat ikzelf niet direct een vlekkeloos parcours heb gereden in mijn puberende jeugdtijd en dus weet hoe eenvoudig het is om door ‘bad companies’ voor de kar te worden gespannen van mensen die vooral zichzelf bedienen en enkel een schijn van ‘idealisme’ vertonen. Dit geldt zowel voor de zogenaamde woordvoerders als voor de politiek verantwoordelijken. Ik ben geen hoog geschoolde die jullie kwam ‘kalm houden’, ik ben niet diegene die ja gaat knikken bij de stelling dat ‘de sharia’ moet worden ingevoerd of de ‘jihad’ belangrijk is, of bij de stelling dat de constructie van deze samenleving met zijn gelijkheid- en vrijheidsidealen ophoudt daar waar ‘een religieus dogma’ begint. Neen, op dat moment nam ik een papiertje en tekende de constructie van de rechtstaat, vertelde over het dwingende karakter, schetste de gevolgen wanneer het evenwicht werd verstoord, en vooral duidde ik jullie recht op een volwaardige plaats in dat geheel. Inderdaad, ik durfde neen of fout of gevaarlijk te zeggen. Ik repliceerde vaak boos “ een advocaat verzuipt in zijn ontlasting zonder goede loodgieter bij panne aan zijn WC” . Ik deed dat wegens jullie treurige uitspraken “ wij zijn mààr technisch of beroepsstudenten”. So what, ik ook !

We hebben ook veel gelachen. Ook omdat jullie hoorden dat ik tegen figuren als Abu Imran duidelijk maakte dat “zijn idee van een jeugdwerking vooral niet jullie idee was”. Of tegen de ‘predikers van JVI die op een voetbalmoment  kwamen vertellen dat “vrouwen stenigen barmhartig is!”. Het ingehouden lachen van jullie toen ik deze kwasten vertelde wat er zou gebeuren indien, moest ik zien dat ze een vrouw op straat zouden mishandelen, blijft mij bij. Niemand steunde hun idee, niemand van jullie wees mij terecht, een kuffar verdedigde jullie mens zijn. Rationele mensen verdedigen zulke zaken niet anno 2005 in Boom. En we waren tenslotte aan het trainen voor het grote buurtsportevenement van onze vriend Mo Meftah in Mechelen. Ik heb de deelnemerslijsten nog, mooie momenten, jullie verdienste !

Maar de zaken zijn anders gelopen. Ik ben met mijn bevindingen niet alleen en er zijn best wel mensen die schijnbaar hetzelfde zeggen als ik vandaag, maar daarom nog niet vanuit dezelfde intentie en dezelfde bezorgdheid voor wat mogelijks nog komen moet. Probeer dus te onderscheiden en denk zelf. 
Ik ben ondertussen 50 geworden, jullie zijn nu jongvolwassenen, ik geef jullie daarom een laatste stand van zaken vanuit mijn eigen analyse. Een doekje voor het bloeden is er wéér niet bij gasten. Het is wat het is.
De politiek is voor géén meter geïnteresseerd in het aanvaarden van jullie werkelijkheid. Zij sussen, blazen koud en warm en denken niet na hoe jullie, en ondertussen jullie kinderen, met de realiteit gaan blijven botsen. Besef dat figuren als Abu Imran, maar ook de buitenlandse predikers die worden opgevoerd, in hun christelijke of anders en niet gelovige versie nooit, NOOIT in een context van jeugdwerkingen zouden getolereerd worden.

Waarom ? 
Waarom mogen figuren zoals Sheikh Al Arifi (Saoedi Arabië) om iemand te noemen wél komen spreken voor de opvolger van JVI, AL MAWADA ? Hij is toch iemand die op de buitenlandse TV duidelijk aangeeft wat zijn ‘ideeën’ zijn. En waarom mag daarentegen één of andere homofobe, vrouwonvriendelijke weet ik veel,...... niet in een GIRO of SCOUTS beweging spreken ?  Wat denken jullie zelf dat er zou gebeuren wanneer op een nationale KSA en GIDSEN happening zeg maar Ayaan Hirsi Ali zou komen spreken ? Merk op dat Ayaan een zeer vriendelijke mevrouw is die niemand iets kwaad toewenst en geweld verafschuwt, in tegenstelling tot de predikers die door Al Mawada worden gevraagd. Dit om een voorbeeld te geven. Waar is het verschil ?

Waarom supporteren politici nu zo hevig voor hoofddoeken die in àlle omstandigheden moeten worden getolereerd ? Daar waar pak weg 30 jaar geleden begonnen is met het verwijderen van de kruisbeelden, het religieus symbool van de méérderheid in dit land. Dat gebeurde toen om ‘de godsvrede’ te bewaren door neutraliteit na te streven ? Ja vrienden, ze supporteren zo hard dat ze iedereen uitschelden die die ‘godsvrede’ net vanwege de groeiende diversiteit willen behouden. Is het nog niet gespannen genoeg nu ?  Doen ze dat omdat ze de islam zo fantastisch vinden ? Omdat ze jullie even hard willen beschermen als hun ‘eigen’ kinderen tegen botsende totalitaire denkbeelden ? Of misschien omdat ze zichzelf zo graag zien dat ze ‘iets anders’ van jullie nodig hebben en ‘de islam’ gebruiken om dat te verkrijgen ? Niet echt cool hé, met een plastieken smile in de moskee op kousenvoetjes en tegelijk denken ‘achterlijk gedoe’ én tegelijk oprecht bezorgde mensen die alle jongeren gelijk behandelt wil zien wegsturen én tegelijk in inburgeringscursussen de 'scheiding religie-staat uitleggen én tegelijk de imams vragen om op te roepen tégen de 'lange wapper brug' in Antwerpen te stemmen. Je moet geen moslim zijn om hier verward van te worden. 
Me hiel Antwaarpe mor nie .......met gelijkwaardige landgenoten ? En als de CD&V nu eens de pastoors zou hebben gevraagd om op te roepen in 'de mis' om JA te stemmen ?  Wat is de werkelijke intentie achter deze dubbele moraal en wie wordt daar op het einde van de rit slachtoffer van ? Inderdaad vrienden, jullie. De publieke opinie vindt die onevenwichtigheid verdacht, oneerlijk, en voelt zich op zijn beurt slachtoffer. De minst invloedrijke mag de bonen vreten, en wie is dat denken jullie ?

Maar deze ‘kuffar’ houd het even voor bekeken vrienden, hij is moe en door zijn ‘burgerzin en geloof in de democratische rechtstaat’ als ‘islamofoob’ bestempelde, zelf maatschappelijk uitgesloten.
Ik hoop dat ‘de samenleving’ zich niet tegen jullie of jullie kinderen keert in deze groeiende malaise. Een kind neemt aan wat je hem/haar meegeeft. Haten kan men aanleren, rationeel denken ook. Jullie zogenaamde ‘woordvoerders’ zijn het laatste beetje krediet bij de publieke opinie, bij de ‘niet moslims’ aan het verkwanselen in hoog tempo, hypocriete en onverantwoorde tolerantie vanwege de politieke elite, in plaats van ‘gedegen duiding’ van onze en dus ook jullie maatschappij, mét op gepaste momenten een ‘no passaran’ én bijbehorende argumenten, doet de rest.

Je kunt opkomen voor de onaantastbaarheid van je levensbeschouwing, dat is een keuze. In een democratische rechtstaat zet je uzelf daarmee buiten de ‘open humanistische samenleving’.
Je kunt ook voor de onaantastbaarheid van je individuele positie als evenwaardig MENS opkomen binnen die rechtstaat, kritiek krijgen, kritiek geven op een verantwoorde manier.
Je kunt je dus afvragen, waarom is dat goed voor ons en tegelijk slecht voor anderen ? 
Daar hebben de politici echt bang voor, noem het gerust ‘politicorrectofobie’, want correct is het niet volgens mijn bescheiden inzichten. Kinderen en jongeren zijn toch gelijk ?
Hou jullie taai,
Tot later,


Peter Calluy
Ex-straathoekwerker.
Boom

Geen opmerkingen:

Een reactie posten