Neemt minister Ter Horst haar eigen rapporten wel serieus?

Minister_guusje_ter__85396b_2

De AIVD rapporteerde in 2007 uitgebreid over het gevaar van radicale islambewegingen, zoals het salafisme en de Moslimbroederschap. Nu de Moslimbroeders dankzij Ahmed Marcouch daadwerkelijk neerstrijken in Slotervaart, is er opeens niets aan de hand.


De Amsterdamse rechtbank dwong op 18 oktober 2007 De Telegraaf tot een rectificatie van een artikel over moskeebestuurder Yahia Bouyafa, voorzitter van de Contact Groep Islam en gesprekpartner van minister Ella Vogelaar. “Volgens de rechter heeft De Telegraaf op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat Bouyafa en/of de organisaties waarvan hij deel uitmaakt volgens inlichtingendiensten nauwe banden heeft met de fundamentalistische Moslim Broederschap, zoals in het artikel te lezen viel”, zo staat er in een samenvatting van het vonnis.

Op 18 november 2008 honoreerde de Raad voor de Journalistiek een klacht van Bouyafa tegen De Telegraaf en haar verslaggever Joost de Haas. In diverse artikelen had De Haas geschreven dat Bouyafa een belangrijke rol speelt in dan wel nauwe banden heeft met de Moslimbroederschap. De krant had voor deze beschuldigingen geen overtuigende nieuwe bronnen, stelde de Raad. Daardoor was niet aannemelijk geworden dat voor die beschuldigingen een aannemelijke grondslag bestaat.

Beide vonnissen kunnen nu in de prullenbak. Minister Guusje ter Horst (PvdA), politiek verantwoordelijk voor de inlichtingendienst AIVD, heeft namelijk verklaard dat de moskeefederatie FION, waarvan Bouyafa als voorzitter fungeert, wel degelijk is verbonden met de Moslimbroederschap. In antwoord op Kamervragen van PVV, SP en VVD over een door de FION te stichten moskee in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, heeft ze het volgende geschreven.

Ik citeer uit Kamerstuk 2009Z03181 / 2080914430, het antwoord op de vragen de leden De Krom, Teeven en Griffith: “Op Europees niveau heeft de Moslimbroederschap zich vooral georganiseerd via de Federatie Islamitische Organisaties Europa (FIOE). De Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION) is aangesloten bij deze Europese koepelorganisatie. In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen is de Kamer reeds geïnformeerd dat de Moslimbroederschap een veelheid aan nationale en lokale bewegingen met verschillende doelstellingen kent, die naar tijd en plaats verschillen. De AIVD heeft geen concrete aanwijzingen dat de Moslimbroederschap in Nederland, of de organisaties die hieraan verbonden zijn, een risico vormen voor de nationale veiligheid. De AIVD heeft ook geen concrete aanwijzingen dat een dergelijke dreiging van de activiteiten van de heer Bouyafa uitgaat.”

Met andere woorden, de FION-moskee, verwelkomd door het stadsdeel Slotervaart, wordt een moskee van de Moslimbroederschap. Maar, voegt Ter Horst er aan toe, deze broederschap vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid. Ook van FION-voorzitter Bouyafa gaat geen dreiging uit, aldus de minister op gezag van de AIVD. Ter Horst verwijst naar eerdere antwoorden van ex-minister Ella Vogelaar (PvdA), die gebaseerd waren op een AIVD-rapport uit 2004 (Van dawa tot jihad). In dat rapport komt de Moslimbroederschap inderdaad nauwelijks voor.

Merkwaardig genoeg gaat de minister voorbij aan een recenter werkstuk van onze nationale gleufhoeden. In oktober 2007 maakte de AIVD namelijk een uitgebreid rapport (Radicale dawa in verandering), waarin werd vastgesteld dat radicale organisaties zoals de Moslimbroederschap het geweld hebben afgezworen, maar desondanks op veel punten de democratische rechtsorde bedreigen. Wat meer uitleg kan dus geen kwaad. Of neemt de minister de rapporten van haar eigen dienst niet serieus?

In een vorig blog heb ik uitvoerig uit dit rapport geciteerd. Nu volsta ik met één interessante passage over de Europese activiteiten van de Moslimbroederschap. “Niet alle Moslimbroeders - of hun sympathisanten - zijn als zodanig herkenbaar. Ze maken niet altijd hun religieuze loyaliteiten en ultraorthodoxe religieuze agenda openlijk kenbaar aan buitenstaanders. Ze stellen zich ogenschijnlijk coöperatief en gematigd op naar de westerse samenleving en ze hebben zeker geen gewelddadige doelstellingen. Wel proberen ze de weg vrij te maken voor een grotere rol van de ultraorthodoxe islam in de westerse wereld: door religieuze beïnvloeding van islamitische migrantengemeenschappen en door goede verstandhoudingen op te bouwen met relevante maatschappelijke belangenbehartigers (politici, bestuurders, het maatschappelijke middenveld, niet-islamitische geestelijken, academici, journalisten enzovoort). Deze participatiepolitiek is de afgelopen jaren merkbaarder geworden en kan misschien een zekere liberalisering van hun denkbeelden teweegbrengen. Ze werpen zich hiermee op als breed gedragen belangenbehartiger en gelegitimeerd woordvoerder van de islamitische gemeenschap. Met als uiteindelijk doel - maar dit wordt zeker niet openlijk verkondigd - een ultraorthodoxe islamitische zuil in West-Europa te creëren en die stevig te funderen en uit te breiden.”

‘Ogenschijnlijk coöperatief en gematigd’, ‘goede verstandhoudingen met relevante maatschappelijke belangenbehartigers’, ‘een zekere liberalisering van hun denkbeelden’. Je zou bijna denken dat de AIVD-rapporteur Ahmed Marcouch voor ogen had toen hij dit profiel van de Moslimbroeders op papier zette. Of dacht hij meer aan Tariq Ramadan?

Hoe het ook zij, de komst van de FION-moskee met geld uit Qatar is te danken aan het stadsdeelbestuur van Slotervaart, waarvan Marcouch voorzitter is. Deze bemoeienis blijkt uit de informatie, die burgemeester Job Cohen op 19 februari 2009 verstrekte aan de raadscommissie voor algemene zaken. Het stadsdeel Slotervaart vroeg in een vorige raadsperiode aan wooncorporatie De Alliantie om een moskee neer te zetten, maar dat mislukte door gebrek aan expertise. De Alliantie ging daarop terug naar de deelgemeente.

Daar was inmiddels wel expertise aanwezig in de vorm van voorzitter Marcouch. Cohen: “Toen heeft het stadsdeelbestuur, waarin inmiddels de heer Marcouch en mevrouw Ketelaar zaten, zowel de FION genoemd als de organisatie die nu de Poldermoskee exploiteert. Maanden later is aan het stadsdeelbestuur meegedeeld dat De Alliantie met de FION verder ging.”

Met de FION dus, die dankzij een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank geen banden leek te hebben met de Moslimbroederschap, maar volgens Ter Horst toch een onderdeel is van deze beweging.

De talloze Kamervragen over de FION-moskee zijn deze week beantwoord. Het moet Marcouch goed zijn uitgekomen, dat alle aandacht in Slotervaart uitging naar de mogelijke uitzetting van twee criminelen zonder Nederlands paspoort.

Carel Brendel

Carel Brendel is auteur van Het verraad van links (Uitg. Aspekt)

7 opmerkingen:

 1. Met andere woorden, de FION-moskee, verwelkomd door het stadsdeel Slotervaart, wordt een moskee van de Moslimbroederschap. Maar, voegt Ter Horst er aan toe, deze broederschap vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid.Oh wat dom is die ter Horst.
  Dit is hetzelfde als een stel bankrovers een pistool geven en ze de bank induwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook uit dit soort gruwelijke landen worden moskeeën gefinancieerd.  Gruwelijk - Geen StijlSjeik mishandelt boer

  Schokkende beelden: Sjeik mishandelt boer ABU DHABI - Het koningshuis van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is in opspraak geraakt door een video waarop te zien is hoe de broer van de kroonprins een boer op gruwelijke wijze mishandelt.

  De beelden zijn in handen gekomen van het Amerikaanse zender ABC News en te zien op internet. In de video is te zien hoe de vastgebonden boer wordt geslagen en beschoten door Issa bin Zayed Al Nahyan.

  Daarnaast is te zien hoe de boer zout in zijn wonden krijgt gestrooid en zand in zijn mond krijgt gepropt. Verder krijgt het slachtoffer elektrische schokken toegediend en worden zijn testikels in brand gezet.

  Verdacht

  Het volledige filmpje duurt drie kwartier. Volgens de zender ABC News, die de meest schokkende beelden eruit heeft geknipt, is het slachtoffer een Afghaanse boer die er van wordt verdacht graan achter te hebben gehouden.

  Aan het eind van de video is te zien hoe de sjeik met zijn wagen meerdere malen over de man heen rijdt. Daarbij is duidelijk het geluid van brekende botten te horen.

  Terugkijken

  De beelden zouden zijn opgenomen op verzoek van de sjeik, die zijn martelingen graag later terugkeek. Op een bepaald moment vraagt hij de cameraman dichterbij te komen zodat de pijn van het slachtoffer goed te zien is.

  Bezoek Willem-Alexander

  De betrekkingen tussen de VAE en Nederland zijn goed. Om de betrekkingen te versterken bezochten kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima in januari de kroonprins ven andere leden van de koninklijke familie van de VAE.

  Minister Verhagen vindt de beelden 'schokkend en mensonterend', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Spits. Verhagen hoopt dat de autoriteiten in de Emiraten hier gepaste actie op ondernemen.

  'Incident'

  Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE is er slechts sprake van een incident dat inmiddels is opgelost. "de incidenten in de video maken geen deel uit van een gedragspatroon. De politie heeft regels, beleid en procedures correct gevolgd", aldus een woordvoerder. De minister van Binnenlandse Zaken is een broer van sjeik Issa bin Zayed Al Nahyan.

  Bekijk hier de beelden LET OP: DE BEELDEN KUNNEN ALS SCHOKKEND WORDEN ERVAREN

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Carel Brendel is alweer uitstekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geduld, Carel, is soms een schone zaak.
  Corruptie is soms een mes wat aan twee kanten snijdt en vaak in de eigen vingers.
  Ongetwijfeld zal er weer met bouwvoorschriften of vergunningen gesjoemeld worden, waardoor, net voordat het hoogste puntje van de minaret wordt bereikt, de verdere bouw helaas gestaakt moet worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Dirk,

  In dit geval krijgt de moskee geen minaret op verzoek van omwonenden. De Moslim Broederschap bouwt namelijk, als we moeten afgaan op het persbericht van de deelraad, een moderne moskee, waar gepreekt wordt in het Nederlands.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Carel schrijft: “De AIVD rapporteerde in 2007 uitgebreid over het gevaar van radicale islambewegingen, zoals het salafisme en de Moslimbroederschap.”

  Even verderop schrijft hij: “In oktober 2007 maakte de AIVD namelijk een uitgebreid rapport (Radicale dawa in verandering).”

  Gaat het in deze twee zinnen over hetzelfde rapport, zou ik Carel willen vragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Kassander.

  Ja. Het rapport heet 'Radicale dawa in verandering'. In 2004 was er ook al een AIVD-rapport 'Van dawa tot jihad'. Daarin kwam de Moslim Broederschap nauwelijks aan de orde. Als je de diverse Kamervragen over dit onderwerp langsloopt, ontdek je dat Ter Horst teruggrijpt op eerdere antwoorden van Vogelaar, die allemaal zijn gebaseerd op het rapport van 2004. Je zou bijna gaan denken dat er bewust is gemanipuleerd bij de beantwoording van de vragen over de FION-moskee, maar laat ik niet gelijk het allerslechtste denken over onze regeerders. Hoewel. Door uit te gaan van het oudere rapport, ontziet de minister haar partijgenoot Marcouch.

  BeantwoordenVerwijderen