Ahmed Marcouch ziet de overheid steeds meer als evenementenorganisatie.

Gevonden_voorwerpen_3Krijg nou wat, Ahmed Marcouch ziet de overheid steeds meer als evenementenorganisatie. Dat wordt lekker brainstormen in de Tweede Kamer op leuke ideetjes.

"AMSTERDAM - Ahmed Marcouch, gemeenteraadslid en PvdA-Kamerlid, lanceert een gecombineerd actieplan tegen homogeweld en antisemitisme. Een van de opvallendste voorstellen: een jaarlijkse keppeltjesdag. Marcouch heeft het voorstel gisteren ingediend in de gemeenteraad.

Een van de initiatieven is het op touw zetten van solidariteitsacties. Op keppeltjesdag zouden Amsterdammers allemaal een keppeltje kunnen dragen.

Marcouch zei vanmorgen nog te twijfelen over een landelijke actiedag. ''Het is vooral iets voor grote steden, waar mensen uit diverse bevolkingsgroepen moeten laten zien dat zij verdraagzaam met elkaar om willen gaan.''

Een ander voorstel is een plein in elk stadsdeel dat homo's speciaal welkom heet met regenboogvlaggen en etalagestickers.
(...)"

Volledige bericht hierr.

2 opmerkingen:

 1. Het lijkt wel sympathiek, maar of het ook effectief is, is nog maar de vraag. Hard aanpakken lijkt mij beter. En krijgen we straks misschien niet vooral lokmoslima's die dan hun zogenaamde slachtofferrol misbruiken voor het opdringen van de hoofddoek?


  Vorige week werd de stad wederom opgeschrikt door geweld tegen homoseksuele Amsterdammers, waarbij de VVD maatregelen eiste en de discussie zich vooral toespitste op de inzet van lokhomo's. Afgelopen weekend hebben we in verschillende media kennis kunnen nemen van het feit dat er in Amsterdam, onder meer in West en rondom de Sjoel West, sprake is van antisemitische incidenten en discriminatie.

  De Joodse omroep bracht zondag deze discriminatie in beeld op het Bos en Lommerplein, Mercatorplein en andere plekken in West. Jongeren brachten bij het zien van een keppeltje de hitlergroet en scholden Joodse Amsterdammers voor het oog van de camera uit. Mijn fractie is hierdoor geschokt. In mijn tijd als raadslid in De Baarsjes was al bekend dat er 'weleens wat werd geroepen' rondom de Sjoel, als bezoekers er met keppeltje naartoe liepen. Deze Sjoel is overigens gevestigd in een woonstraat en niet als zodanig herkenbaar. Een bewuste keuze die op zichzelf al genoeg zegt over de discriminatie-gevoeligheid van een stadsdeel als West ....

  Blijkbaar heeft de Joodse gemeenschap, die de afgelopen jaren in De Baarsjes actief toenadering zocht tot de Marokkaanse gemeenschap, gezien dat er grenzen worden overschreden en dat de discriminatie gevaarlijke vormen aanneemt. Een signaal dat we als politiek verschrikkelijk serieus moeten nemen.

  Namens de VVD fractie in West heb ik voor de raadsvergadering van vanavond alvast de volgende vragen gesteld aan de stadsdeelvoorzitter:

  1) Hoeveel antisemitische incidenten in 2009 en 2010 in West zijn er bekend bij de politie, het Amsterdams Meldpunt Discriminatie en het voormalige meldpunt discriminatie van stadsdeel De Baarsjes?

  2) Wat is er bekend over de daders van deze incidenten? Wat voor straffen worden opgelegd aan plegers van strafbare feiten met antisemitisch karakter?

  3) Jongens die de Hitlergroet brachten en discrimineerden, zijn door de Joodse Omroep in beeld gebracht. Zijn deze jongens bekend bij het stadsdeel en zo ja, kan de politie hen naar aanleiding van de beelden oppakken? Als dit laatste niet mogelijk is, worden zij en evt. ook hun ouders benaderd?

  4) Is de stadsdeelvoorzitter in contact getreden met Sjoel West en zo ja, kan zij terugkoppelen wat de uitkomst is van dat gesprek?

  5) Welke prioriteit stelt de Amsterdamse driehoek (Politie, Justitie en Burgemeester) en de mini-driehoek in West aan de aanhouding, opsporing en vervolging van plegers van strafbare feiten met discriminatoir karakter in het algemeen en antisemitisch karakter in het bijzonder? Wat is ervoor nodig om die prioriteit te vergroten?

  6) Welke rol ziet het DB voor zichzelf weggelegd om ervoor te zorgen dat Joden veilig over straat kunnen, ten aanzien van de veiligheid van Joden die Joodse instellingen bezoeken en voor de beveiliging van Joodse instellingen?

  --
  Geplaatst door Tom Leest op Tom blogt in West op 6/22/2010 04:44:00 PM

  BeantwoordenVerwijderen