De schreeuw in de dove oren van het oude Europa

Donderdag 17 juni sprak de Israëlische viceminister van buitenlandse zaken Dani Ayalon voor de afgevaardigden in de buitenlandcommissie van de Franse Nationale Vergadering. Hij had de ondankbare taak om in het smerige moeras van de Eurabische volksvertegenwoordigers te pleiten voor meer begrip voor de positie van Israël in het conflict in het Midden-Oosten in het algemeen en rondom de flottielje in het bijzonder.

Hij wees op het in de VN-charta vastgelegde recht van de staten op zelfverdediging: ”De deelnemers aan deze acties (flottielje), hun sympathisanten en diegenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken, streven ernaar de extremistische krachten in de regio sterker te maken en de gematigde zwakker. Het doel van de extremisten is de isolering van Israël, maar wat nodig is, is de isolering van de extremisten.” Wat betreft de komende flottieljes zei hij: ”Terwijl de organisatoren en deelnemers van de vorige flottielje hebben geprobeerd om zich voor te doen als beschermers van de mensenrechten, hebben ze deze keer alle maskers afgezet: op de schepen bevinden zich terroristen van Hezbollah en agenten van Iran”. Op de vraag naar het inzetten van een internationale onderzoekscommissie betreffende de laatste flottielje wees hij er op, dat dit een grove overtreding van de Israëlische soevereiniteit zou zijn en voegde hij er aan toe, dat geen enkel ander land behalve Israël internationale onderzoeken worden opgedrongen, hoewel er genoeg kandidaten voor zouden zijn. Net zoals de internationale gemeenschap despotische en dictatoriale regimes sancties oplegt, bij een gelijktijdige minimalisering van de schade voor de burgerbevolking, zo doet Israël precies hetzelfde met betrekking tot Hamas.

Dat met die ”exclusieve” behandeling van Israël door de Jihadisten was niet helemaal waar, want Israël heeft hierin een ”broeder in het ongeluk”. 19 NAVO-staten hadden, nadat ze in 1999 Servië overvallen en Kosovo afgesplitst hadden voor de Albanese islamitische provocateurs – in deze bende van laffe sluipmoordenaars was zelfs Duitsland moedig en stuurde Tornado’s om elektriciteitscentrales en soms ook ziekenhuizen en bruggen in Belgrado plat te bombarderen – de jaren daarna op de Servische leiding gejaagd tot ze Slobodan Milošević te pakken kregen en lieten sterven in de gevangenis in Den Haag. Het verwarde Europa herkent zijn helden niet – en dit kannibalisme is een duidelijk symptoom van sterven.

Bron: http://heute-in-israel.blogspot.com/2010/06/dani-ayalons-schrei-in-die-tauben-ohren.html

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

23 opmerkingen:

 1. Hulde voor E.J.Bron,die onvermoeibaar al die wanhopige schreeuwen vertaalt.Alleen...hoe
  genees je dove oren en...blinde vlekken?!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De aanhoudende agitprop van de marxistisch-geneigde progessieven die ons bestuurd hebben de afgelopen decennia eist zijn gruwelijke tol - niet alleen Europa, maar het hele westen is ten prooi aan een algehele verstandsverbijstering. Ze hebben een legende omtrent eigen geschiedenis en wezen voor ogen die het de arme verdoemden praktisch onmogelijk maakt door de bomen het bos nog te zien.
  Zelfs als ze de steven zouden willen keren; ze kunnen het niet meer..Het westen zal zelfs het wiel opnieuw moeten uitvinden

  En dan te bedenken dat het er in zijn verwatenheid in geslaagd is zijn eigen doodvonnis te institutionaliseren door dodelijke internationale verdragen en wetten overeen te komen waardoor een abrupte koesrwijziging bijna onmogelijk is geworden..
  De wal zal het schip moeten keren - de stuurman is zo stoned als een garnaal. De crash is upon him, maar hij ziet alleen maar prachtige kleuren..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik lees de stukken die E.J. Bron zo vaardig uit het Duits vertaalt doorgaans met instemming, maar met de strekking van dit oververhitte artikel van het blog Heute in Israel ben ik het niet eens.

  Het is een feit dat "Europa" ernstig bevooroordeeld is tegen Israel, en het is hard nodig dat mensen als onderminister Ayalon de Europese politici met de feiten confronteren. Maar als de (anonieme?) schrijver van dit stuk een aantal Franse parlementariërs neerzet als "het smerige moeras van de Eurabische volksvertegenwoordigers", weten we dat dit geen serieuze analyse is, maar ordinaire scheldpropaganda.

  We blijken hier te maken te hebben met een scribent die meent dat Servië het Israel van Europa is, en dat Milošević een moedig politicus was die in Kosovo een rechtvaardige strijd voerde tegen een islamistische tegenstander.
  Die voorstelling van zaken is van a tot z onjuist.
  Milošević was een tiran die nationalisme en socialisme combineerde op een wijze die zeker een Duitse blogger bekend zou moeten voorkomen. In 1989 pakte hij de etnische Albanezen in Kosovo de autonome status binnen Servië af die ze onder Tito altijd hadden genoten, en er volgde een onderdrukking die te vergelijken is met de onderdrukking van Basken en Catalanen onder Franco. Het probleem Kosovo was uitsluitend een etnisch, geen religieus probleem. (Zoals ook de oorlog tussen Servië en Kroatië niet over religieuze geschilpunten ging.) Ik ben ervan overtuigd dat de NAVO met het ingrijpen in 1999 een groot bloedbad en een enorm vluchtelingenprobleem heeft voorkomen. Ten koste van 100 Servische slachtoffers en veel vernielde infrastructuur, dat wel. Vergelijk het maar met de operatie Cast Lead in Gaza. (Of het verstandig was om van Kosovo een mini-staatje te maken is weer een ander verhaal.)

  Het Servische (en Bosnisch-Servische) leger bestond ten tijde van de oorlog in de jaren '90 uit nietsontziende lieden, die zich veelvuldig schuldig maakten aan het soort misdaad waar Israel vaak ten onrechte van wordt beschuldigd: opzettelijke moord op burgers, soms op grote schaal. Het is een belediging van Israel om het te vergelijken met het rapalje van Milošević. (Dat zijn tegenstanders ook geen lieverdjes waren is geen excuus: Israel verlaagt zich ook niet tot het niveau van Hamas.)

  De meisjes in Prishtina (en in Tirana) gaan ondertussen, in tegenstelling tot die in Slotervaart en Amsterdam-Oost, zonder hoofddoek over straat. De enige zorg in Kosovo is dat haatbaarden uit het Midden-Oosten er invloed proberen te krijgen. Maar dat geldt evenzeer voor Slotervaart en omgeving. Het beeld van Kosovo (en Albanië) als een haard van islamisme is een vals beeld. We kunnen ons beter zorgen maken over de politieke koerswijziging van Turkije onder Erdogan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hm Lezer - het is niet of/of, het is en/en; het is allemaal zorgelijk
  In voormalig Joegoslavië is meer aan de hand dan jij schijnt te menen, en Turkije is óok zorgelijk - zorgelijker omdat de oorlog in de Balkan achter de rug in, hoewel het nog heel lang zal duren voor de littekens geheeld zijn terwijl de islamisering van Turkije nog in volle gang is, hoewel wij daar weinig aan doen kunnen, behalve ophouden te heulen met moslims die dromen van herstel van het roemrijke khalifaat.
  In alle brandhaarden speelt de jihad een rol, zeker ook in het drama van Servië, Bosnië en Kosovo; alsmede oud zeer dat jaren onder de deken van Tito's autoriteit heeft liggen broeien

  Over de kwestie Joegoslavië worden hele sites voorgeschreven, dus daar ga ik verder niet over zitten hakketakken, als je het niet erg vindt. Ik hoop alleen dat de Serviers net zo blij zijn met de ingreep van de Amerikanen als jij.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Van de Servische kwestie herinner ik me vooral dat ik toen (1999: meer dan 10 jaar geleden)nog dacht dat ik door vlijtig lezen van de vele berichten erover in de reguliere media mij een enigszins waarheidsgetrouw beeld moest kunnen vormen. Ik hield een groteske eenzijdige vertekening van de werkelijkheid door een eensgezind samenspannen van zo ongeveer alle reguliere media niet echt voor mogelijk. VPRO-documentaires, of mooier nog, BBC documentaires, en diepgravende achtergrondartikelen door geleerde heren in de NRC, of beter nog de New York Times: het kwam mij allemaal voor als welkome steun bij mijn pogingen mij een goed oordeel te vormen...En wanneer net zulke lui als ik, dus net zulke vlijtige krantenlezers en kijkers van reuze interessante teevee-programma's, zulke lui dus, die niet zo maar wat roepen maar zich terdege informeren alvorens tot een goed afgewogen oordeel te komen, in meerderheid van mening waren dat vooral Servië de boosdoener was -als voor de hand liggend gevolg van het feit dat dat toch wel de dominante teneur van de berichtgeving was, van New York Times tot BBC tot Volkskrant tot VPRO tot Netwerk tot NRC en hoe heette die man van dat Instituut Clingendael ook weer- dan meende ik aan dat feit de geruststellende zekerheid te kunnen ontlenen dat ik er toch niet zo ver naast kon zitten als ook ik vooral Servië voor de boosdoener hield.
  Inmiddels heb ik reeds lang gezien hoe in onze media van het conflict tussen Israël en de (zich zo noemende) Palestijnen stelselmatig een vals beeld wordt gegeven, waaraan, door de consistentie in de valsaardigheid, algemeen geloof wordt gehecht door zulke lui die zich terdege informeren alvorens zich een afgewogen oordeel te vormen...
  Ik heb de verwikkelingen na het Kosovo-conflict niet meer zo goed gevolgd, maar houd het voor goed mogelijk dat we ook daar door de berichtgeving in der tijd voor een flink stuk belazerd zijn. Maar wie zal me nu vertellen hoe de vork daar werkelijk in de steel zat?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Maar wie zal me nu vertellen hoe de vork daar werkelijk in de steel zat?"

  Wat Kosovo betreft: lees "alles", maar lees vooral eens de stukken van iemand die nieuwsgierig is, er niet op uit is zijn eigen vooroordelen bevestigd te zien, goed schrijft, en overal zelf gaat kijken. En die bepaald geen linkse goedprater van jihad en islamisering is. Ik bedoel Michael J. Totten.

  http://www.google.com/webhp?hl=en#hl=en&source=hp&q=michael+j+totten+kosovo&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=e0fa4b5da4f245a4

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Lezer heeft groot gelijk.
  Milosjevic en z'n Groot-Servische moordenaarsbendes als martelaren voor het Vrije Westen te willen voorstellen slaat de plank volledig mis.
  Ik ben al meer van dat soort "fraais" tegengekomen, op andere weblogs, als o.a. amsterdamsjournaal.
  Ik heb 'r geen zin meer an om wederom in de clinch te gaan met de verheerlijkers v/h YU van Tito en later Milosevic.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. E.J.Bron zou beter moeten weten.
  Kijk,
  ik zal me met hand en tand verzetten tegen de plannetjes v/d moslimbroederschap.
  Hier of waar ook in Europa.
  Maar het klakkeloos 'n open oor gunnen aan verdedigers van Slobo's misdaden tegen de mensheid schiet mij in 't verkeerde keelgat.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hm Jelle - denk je dat de moslims in Joegoslavië géen jihad voeren tegen de christelijke bevolking?
  Je hoeft Milosevicz niet te verheerlijken om te vermoeden dat de zaken toch iets minder gesneden koek zijn dan de westerse media opdienen - de moslims hebben waanzinnig huisgehouden in die oorlog, en ze zijn nog lange niet klaar. Ook op de Balkan waren en zijn de moslim-broeders actief; Kosovo is nog maar het begin.
  Als ik een Serf was trouwens zou ik ook door het dolle zijn - die mensen zijn gewoon hun eigen land uitgejaagd, en het westen noemt hen fascistische groot-serven en nationalistische idioten, omdat ze Kosovo niet wilden opgeven! Dat de stakkers al eeuwen geleden hebben onder de turken, dat ze eeuwenlang de voorhoede waren tegen de aanvallen van de islam mag geen naam hebben zeker - bedankt voor de bewezen diensten.
  Stel je voor dat wij straks van Obama ons land moeten overdragen? Turkije in de EU moeten laten?Kleinigheidje? Naar de toekomst kijken? Niet zeuren over het verleden?
  ....!!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hier - een aardige samenvatting.
  Klinkt erg bekend, nietwaar? Precies het onbegrijpelijke gedrag waar ook wij aan gewend zijn van de boven ons gestelden met hun onnavolgbare plannetjes, genau dezelfde leugens en de schandalige medeplichtigheid en manipulatie van de mainstream-pers waar ook wij op getracteerd worden..

  http://serbianna.com/analysis/?p=167

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik zei toch al?
  Die YU-nostalgisten zijn zielig.
  En Slobo is hun nieuwe messias.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Paardestaart
  Het Groot-Servische trieffel probeert mee te liften op mijn anti-moslimbroederschap opinie.
  Ik heb dat uit en te na bediscussieerd.
  Op andere weblogs.
  Als jij 't verder prima vond dat Slobo's moordenaarsbendes graag 'n kroaatje van 't spit aangeboden kregen door Slobo, kan je van mij ongezien iets krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Paardestaart
  En mijn god, de marxistische agitprop die het voormalige YU bestuurd heeft heeft 'n gruwelijke tol geëist.
  Inderdaad.
  Dank je wel, Paardestaard!
  Slobo zal je eeuwig dankbaar zijn

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ jelle

  zie het heftige protest in Nederland tegen Islam, met hier en daar bedreigingen met geweld. Tot dusver is het goed gedaan, maar dat er moordlust bestaat voor moslims in Nederland betwijfel ik niet meer. Een te lang getergd volk maakt rare sprongen.

  Kijk, ik gebruikte nooit geweld, maar zou Job Cohen een pats in zijn snoet willen geven voor zijn overlevering van Nederland aan Islam. Die vent, hoe durft hij moslims als 'goed voorbeeld' aan Nederlanders te stellen, door hem afgekatte Nederlanders, vernederd weggezet!

  En de 'lokjood' van die moslim Marcouch, dé GROTE SCHANDE voor Nederland.

  Getergd Nederlands Volk, zoals de Serviërs door moslims, die gruwelijke afgeslacht werden door de Ottomaanse Turken, die lijken van Serviërs ophingen aan die befaamde brug in Kosovo, de oudste en cultuurstad van de Serviërs, die christenen zijn, die in Koran "vernietigd zullen worden", met Godlastering in Koran, kan wraaknemen op moslims niet missen.

  Ik keur geweld, zeker moorden niet goed, maar 'Slobo' te lang getergd door Islam, sloeg terug.

  Moslim zijn grootmeesters in moorden van elkaar en anderen, in huichelen; en als eeuwig slachtoffer van anderen de waarheid verhullen.

  Wie weet nog waar wat hoop voor de toekomst te zoeken in dit land sinds Islam - ik weet het niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik sluit me aan bij de mening van Paardestaart over Servië. Natuurlijk speelde het geloof ook een rol in Kosovo. De islamitische Albanezen hebben vrijwel alle kerken en kloosters, nadat de NAVO het land al had bezet, volledig verwoest en de NAVO en EU als nieuwe machthebbers deden niets. Landen als Saoedi-Arabië geven veel geld voor de islamisering van voormalig Joegoslavië. Het beeld van Kees Rudolf over de eenzijdigheid van de 'vrije' en 'onafhankelijke' media herken ik maar al te goed, en zeker als het om bepaalde onderwerpen gaat, dan is die eenzijdigheid zeer groot.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De communist Milosevic en zijn Groot-Servische vrienden hebben vanaf 't begin van het uiteenvallen van Joegoslavië 'n bloedig spoor getrokken door het voormalige YU.
  Dat wordt hier voor 't gemak even vergeten.
  Ik beperk mij even tot 1990/1991.
  1 van de meest afschuwelijke gebeurtenissen in die periode.
  Vukovar.
  (Dit moet Annabeth zeker aanspreken, liefhebster van Oude Kerken)
  "Vukovar was a modestly prosperous, sleepy, provincial town in eastern Croatia, near the border with Serbia, noted for its picturesque baroque architecture. That was before the war for Croatia's independence erupted in July 1991.
  By the end of its three-month siege at the hands of Serb forces in November 1991, Vukovar had become utterly devastated."
  Rest v/h artikel hier:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2988304.stm


  Zoals @ Lezer zeer terecht opmerkte is 't 'n gotspe Milosevic en de Serven te idealiseren, door ze met Israel te vergelijken.

  Ook zou het geen kwaad kunnen als de fans van Slobo hier 'ns wat lazen van Slavenka Drakulic.
  Om te beginnen "Balkan Express".

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Jelle,
  Voor zover ik mij nu een overzicht kan vormen is het hele plaatje van de Balkan-oorlog zacht gezegd nogal gecompliceerd. Bij het inzicht krijgen in de complicaties is een bemoeilijkende factor dat veel mensen niet houden van gecompliceerde plaatjes. Zij hebben een voorkeur aan een helder plaatje met duidelijk aanwijsbare schurken enerzijds en volmaakt onschuldige slachtoffers anderzijds, opdat zij daarop hun gevoelens van haat resp. mededogen kunnen projecteren. En journalisten komen soms aan die voorkeur tegemoet, soms ongewild, soms huns ondanks, maar vaker omdat ook zij die voorkeur hebben, ofwel omdat zij hun lezers- of kijkerspubliek optimaal in hun behoefte willen bedienen.
  De kwalijke rol van het door Milosevic c.s. opgeklopte Servische nationalisme kan niet worden gebagatelliseerd, noch goedgepraat met een verwijzing naar voorafgaande historische ontwikkelingen waarom het allemaal zo gekomen kon zijn. Anderzijds ben ik niet bereid onmiddellijk geloof te hechten aan een voorstelling van zaken als zou de helen keten van gewelddadigheden op de Balkan bovenal terug te voeren zijn op die vreselijke Serviërs met die vreselijke Milosevic en hun vreselijke Groot-Servische nationalisme. Het komt mij op voorhand niet erg geloofwaardig voor dat Joegoslavië zoals het was één natie had kunnen blijven, en dat die natie een soort paradijs van eeuwige vrede zou kunnen zijn geweest, niet alleen tussen al die verschillende prachtvolken, maar ook tussen al die verschillende prachtgeloven, maar dat dat allemaal niet is doorgegaan enkel door toedoen van die ene vermaledijde Milosevic en zijn bende van trawanten.
  Laat ik het zo zeggen: de kwalijke rol van Milosevic is door de berichtgeving en commentaren in de media sterk belicht, mogelijk zelfs uitvergroot, terwijl andere factoren die in het Balkan-conlict hun rol speelden en spelen, ietwat onderbelicht zijn gebleven. Dat is mijn vermoeden. Nou, nou hoop ik het zó voorzichtig te hebben gezegd dat ik er niet op te pakken ben.
  @Lezer. "Lees alles". Dat zou natuurlijk meer tijd kosten dan ik heb. Maar ik blijf altijd bereid om bíj te leren. Daarom heb ik op jouw aanraden toch eens gekeken naar enkele bijdragen van Michael Totten. Die zijn zeker interessant, maar schetst hij niet een beetje een té rooskleurig beeld van de toestand in Kosovo, met al die reuze aardige Kosovaren en die reuze liberale pro-Amerikaanse en ook nog eens Israël-vriendelijke moslims enz.? Ik zou het leuk vinden als het waar was, daar niet van, maar moet ik deze Totten geloven, omdat hij in Kosovo geweest is en ik niet?
  @Paardestaart, dank voor de verwijzing naar "serbianna". Het is in elk geval goed om kennis te nemen van de visie van Serviërs zelf, al is het maar om te zien dat er in die visie samenhang zit, waardoor het begrijpelijk wordt dat op zijn minst veel Serviërs die visie kunnen delen. Ik ben de laatste om principieel uit te sluiten dat Serviërs zelf een hoogst objectieve kijk op de recente Servische geschiedenis hebben. Anderzijds heb ik niet de indruk dat ik mij voor mijn oordeelsvorming geheel veilig kan verlaten op alleen "serbianna".

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. ... maar moet ik deze Totten geloven, omdat hij in Kosovo geweest is en ik niet?

  Geloof vooral alleen datgene wat je vooringenomen standpunt bevestigt! Die Michael J. Totten (in 2003 voorstander van de oorlog tegen het Irak van Saddam Husein!) is natuurlijk zo'n stiekeme theedrinker die ons wil laten geloven dat je aan de meisjes in Prishtina niet kunt zien of ze "moslim" zijn of iets anders, terwijl ze in werkelijkheid net zo gekleed gaan als de moslima's in de Baarsjes!

  Weet je, ik ben zelf twee keer in Bosnië en in Kosovo geweest. In 1972 en in 1979. In Bosnië trof ik veel Ottomaanse moskeeën en minaretten aan, maar geen moslimleven van enige betekenis. Weinig mensen weten dat "moslim" in het Joegoslavië van Tito een etnische aanduiding was, geen religieuze. "Moslims" waren de nakomelingen van Zuidslaven die in de Ottomaanse tijd tot de islam waren overgegaan (vaak onder dwang van de omstandigheden). De meesten van hen zijn islamitisch op de manier waarop Freek de Jonge "doopsgezind" is.

  Als Annabeth de vingers even uit haar oren haalt, kan ik haar vertellen dat de Serviërs tijdens de oorlog grote aantallen historische gebouwen uit de Ottomaanse tijd hebben verwoest. Ze hebben, om maar wat te noemen, alle (ik meen 15) minaretten in de Bosnische stad Banja Luka opgeblazen. Maar daaruit trek ik niet de conclusie dat het een religieus geïnspireerde oorlog was. Het enige wat eruit blijkt is de haat tussen de bevolkingsgroepen. Serviërs en Kosovaren hebben elkaar op dit punt niets te verwijten.

  Sinds de stichting van Joegoslavië in 1918 zijn er in Kosovo spanningen geweest tussen Serviërs en etnische Albanezen. Die spanningen hadden altijd een politiek-etnisch karakter. Gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog hebben sterk bijgedragen aan de haat tussen Serviërs en Kroaten, en tussen Serviërs en etnische Albanezen. Het bloedbad van Tivar in april 1945 b.v., waarbij Servische partizanen duizenden Kosovaars-Albanese anti-Duitse bondgenoten (jazeker!) in de val lokten en vermoordden, is in Kosovo nog niet vergeten. De reden van deze massamoord was niet religieus, maar had te maken met de Albanees-nationalistische sympathieën van de Kosovaren. Jihadistische motieven speelden (en spelen) geen rol. Het ging er niet om, Servië te veroveren; het ging er enkel om, zich van Servië los te maken. Dat al Qaida hier kansen meent te zien, is niet de schuld van de Kosovaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Lezer,
  Ik ken Totten wel en vind hem een schrijver en blogger om rekening mee te houden. Maar eerst nu stuitte ik door jou op een artikel van hem in City Journal met de titel "The (Really) Moderate Muslims of Kosovo", en ja, ik ontkom hier niet aan de indruk dat hij in zijn enthousiasme de dingen net een beetje te mooi voorstelt. Misschien ben ik gewoonweg iets te somber van aard om nu eens goed nieuws ("The world's newest country (bedoeld is Kosovo)is a model of Islamic tolerance") gelijk te geloven, hoewel dat goede nieuws, toegegeven, van een zeer serieus te nemen bron afkomstig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik vind dat mensen hier in NL schandalig slecht over het ex-Joegoslavie geinformeerd zijn.Van de 16e tot het begin van de 20ste eeuw hebben grote delen van de Balkan voor langere periode deel uigemaakt van de Ottomaanse staat. Als gevolg hiervan zijn door migratie en bekering delen van de bevolking Islamitisch geworden en is een aanzienlijke hoeveelheid Islamitisch cultureel erfgoed in de regio opgebouwd.De Q'uran:Het is in feite onmogelijk dat er vrede of samenleving kan bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische sociale en politieke instituties.De onmogelijkheid om de Islamitische Orde te vermengen met niet-islamitische systemen, ja zelfs de onmogelijkheid van vrede of samenleving, geeft in duidelijkheid aan elke verantwoordelijkheid de Bosnische moslimregering draagt voor de oorlog in Bosnië-Herzegowina. Het fascistische karakter van Izetbegovic wordt nog duidelijker uit de door hem persoonlijk heropgerichte Handzar Divisie. De oorspronkelijke Handzar Divisie was opgericht door de Groot Moefti van Jeruzalem, een bondgenoot van Hitler die een helpende hand toestak door naar Bosnië te gaan en in een snel tempo jonge moslimvrijwilligers recruteerde om in samenwerking met de Kroatische fascistische Ustashe jacht te maken op joden en Serviërs. Meer dan een miljoen zijn er in concentratiekampen omgebracht, op een wijze waar zelfs de nazi's niet aan konden tippen.Voordat de media Izetbegovic vertroetelden als 'democraat en slachtoffer' schrijft de Daily Telegraph:'Andere en vreemde machten hebben nu de leiding, sommigen van het laagste allooi van het Bosnische moslimleger. Dit zijn de mannen van de Handzar Divisie. "We doen alles met het mes en we vechten altijd in de frontlinie", vertelde een Handzar tegen een VN-officier. Met zo'n zesduizend man sterk, verheerlijkt de Handzar Divisie de fascistische cultuur. Zij zien zichzelf als de erfgenamen van de SS Handzar Divisie, gevormd door de Bosnische moslims in 1943 om voor de nazi's te vechten. Tot verbazing van VN-officieren spraken een aantal van hen, die de leiding over de Handzars hadden in Fojnica, goed Servisch-Kroatisch. "Veel van hen waren Albanezen, hetzij uit Kosovo of Albanië."De moordpartijen van de moslimstrijders in Bosnië worden zorgvuldig buiten beeld gehouden.De gebeurtenissen rond Srebrenica zijn een goed voorbeeld.Voortdurend wordt het beeld overeind gehouden van de vermeende massamoord op achtduizend moslims, terwijl er talloze feiten en berichten zijn die de bewering onderuit halen. Waar niemand over praat is dat in het jaar voorafgaande aan de inname van Srebrenica meer dan honderd Servische dorpen rondom Srebrenica zijn verwoest door moslimbendes onder leiding van Naser Oric, waarbij naar schatting 1500 mensen het leven hebben gelaten. Oric loopt gewoon vrij rond en heeft een nachtclub in Tuzla.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Sinds Turkse Rijk staat de Balkan namelijk open voor tegenstrijdige belangen van de grootmachten die daar een strategische voet proberen aan de grond proberen te krijgen.Westerse grootmacht aan de ene en Rusland aan de andere kant.Frankrijk, Italië, het VK, Rusland, Duitsland en vooral ook Oostenrijk-Hongarije bemoeiden zich regelmatig vanuit hun eigen belang met wat er op de Balkan gebeurde. De gevaren kwamen dus niet primair van de Balkan. MILOSEVIC ,KARADZIC,MLADIC zijn de beschermers van Christelijk Europa.Waar was Bin Laden in de jaren ‘93 tot ‘99,juist ja in Bosnie en Kosovo,en tegen wie vocht hij,juist ja tegen de door de Westen veroordelde SERVISCHE HELDEN.De Amerikaanse kolonel Harry Summers zei in die tijd : De Amerikanen gedragen zich in Kosovo als de verdedigers van terroristische groepen, die nochtans onze aartsvijanden zijn.De officiële versie luidde: de VS en Europa ­ vielen Joegoslavië aan om een "genocide" te stoppen. Heel discreet hebben ze intussen erkend dat dit een medialeugen was. Wie verzon ze? Alastair Campbell, de communicatieadviseur van Blair, die ook de leugens over de Iraakse massavernietigings-wapens uit zijn duim zoog. Feiten zijn feiten.Het is nu duidelijk vastgelegd, dat de oorlog werd gevoerd op een verzonnen humanitaire excuus en dat uitgebreide oorlogsmisdaden werden gepleegd door de NAVO en de VS. Sinds de machtsgreep van de Navo-troepen in 1999 in Kosovo verdwenen er 1.500 mensen,werden er 2.500 gedood en 250.000 verjaagd (Serviërs, Roma, Joden, Turken, muzelmannen, Goran, enz....,de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog).Het UCK steekt 150 orthodoxe kloosters in brand! Een enorme "etnische zuivering",genocide, onder de bescherming van de "krachten van de vrijheid".De Verenigde Staten die tot halfweg 1998 het UCK nog een "terroristische" organisatie hadden genoemd, gooiden het roer om.Eerst waren het "terroristen", maar later heeft Washington ze gekocht en herdoopt tot "vrijheidsstrijders".Vrijwilligers van de modjaheddin uit diverse landen vochten samen met het UCK tegen de Servische veiligheidstroepen in Kosovo. Volgens de Sunday Times zijn de aanvallen in de regio Tetovo in Macedonië aangemoedigd door Afghanistan en Saudi-Arabië.De Kosovaren komen openlijk uit voor hun goede relaties en nauwe banden met Saudische geldschieters, met extremisten van de Muslim Brotherhood en jihadi-warriors van Al Qaeda. De neerslag van dit salafistisch verbond zijn de 400 nieuwe moskeeën die het laatste decennium zijn gebouwd in Kosovo, terwijl tussendoor nog een honderdtal kerken en kloosters werd geplunderd en afgebrand, notabene onder toeziend oog van UNMIK en KFOR, de "vredesmacht" van de Verenigde Naties. Het zal ons op een dag nog zuur opbreken.Wakker worden morgen kan de hele Europa Kosovo worden...De Taliban gisteren, Kosovo

  BeantwoordenVerwijderen